CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 18 MARTIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


Ziua de 18 martie în istoria noastră

1442: A început Lupta de la Sântimbru–Sibiu dintre armatele Ungariei, comandate de Iancu de Hunedoara și cele ale Imperiului Otoman, conduse de Mezid, beiul Vidinului, în perioada 18–25 martie 1442, în zona cuprinsă între Sântimbru și Sibiu, făcând parte din războaiele otomano–maghiare.

Otomanii au pătruns în Țara Românească înaintând spre Transilvania prin pasul Turnu și au prădat de la Sibiu până pe Valea Mureșului. Iancu de Hunedoara a proclamat mobilizarea generală, curierii săi mergând în toate colțurile voievodatului anunțând primejdia.

Înainte ca oastea să fie reunită, Iancu a ieșit în fața invadatorilor cu detașamentele înarmate ale episcopului Gheorghe Lepeș de Alba, ale nobilimii și garda sa, în apropiere de Alba Iulia, adoptând o tactică ofensivă și atacând spre Sântimbru.

Iancu de Hunedoara Pictură de Pataky Laszlo

Otomanii au contraatacat, au spart centrul oastei ardelene, obligând-o să se retragă și să se refugieze în cetate. În acțiune a fost prins și ucis episcopul Gheorghe Lepeș. În timp ce Iancu aștepta întăriri, otomanii au pornit după pradă.La 3 zile după înfrângerea de la Sântimbru, Iancu de Hunedoara a pornit cu armatele sale, adunate din toate colțurile Transilvaniei, pentru a-i alunga pe turci.

10.000 de soldați la comanda lui Iancu de Hunedoara, Anton Trauntenger și Simion Kamonoyai au pornit către Sibiu pentru a-i înfrunta pe turci. Pentru ca Iancu de Hunedoara să nu fie recunoscut, a făcut schimb de haine cu Simion Kamonoyai, care purta armura lui Iancu, în culorile voievodatului. În fruntea a 5.000 de cavaleri curajoși, Simion Kamonoyai a pornit către armata otomană pe care au făcut-o să se regrupeze. Turcii au depus eforturi mari pentru a-l ucide pe Simion crezând ca este Iancu, lăsându-și flancurile descoperite.

Au fost atacați de Iancu de Hunedoara și, cu ajutorul soldaților din Sibiu care au lansat o ploaie de săgeți și ghiulele, fiind nimiciți chiar și Mezid și fiul său. Trupele care au scăpat au fost zdrobite de domnul muntean.

Bătălia s-a terminat cu victoria armatelor creștine, aceasta fiind a treia victorie a armatelor conduse de Ioan de Hunedoara asupra otomanilor după cele obținute la Semendria în 1437 și în zona dintre Semendria și Belgrad în 1441.

1821: Tudor Vladimirescu și-a stabilit tabăra în București, la Cotroceni.

De la Bolintin Vale, Tudor a hotărât deplasarea pe un drum ocolit, pentru a evita orice eventuală capcană a otomanilor de la sud de Dunăre sau a arnăuților din Capitală. Pe 17/29 martie, pandurii ajungeau la Ciorogârla, pentru ca a doua zi pe seară să ajungă la Cotroceni, pe atunci în imediata apropiere a Bucureștiului

1823: S-a născut la Câmpulung-Muscel, judeţul Argeş, Constantin D. Aricescu, participant la Revoluția din 1848 din Țara Românească, fost membru în Divanurile ad-hoc, care a desfășurat și  o intensă activitate în favoarea Unirii Principatelor Române.

Ca director al Arhivelor statului din București, a sistematizat fondul arhivistic. A publicat lucrări istorice privind istoria orașului Câmpulung, revoluția din 1848 și răscoala din 1821.

A urmat cursurile Colegiului „Sfântul Sava” din Bucureşti (1838-1844) si a activat  în mai multe domenii: inginer de poduri şi şosele, copist la Ministerul de Finanţe, Director al Arhivelor Statului (1869-1876), revizor şcolar (1877-1879), director al Domeniilor Statului şi al Tipografiei (Imprimeriile Statului), avocat, redactor şi administrator al ziarelor „Românul”, „Pressa” şi „Buciumul”, colaborator al mai multor publicaţii: „Reforma”, „Naţionalul”, „Trompeta Carpaţilor”, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” ş.a., director al internatului „Matei Basarab” din Câmpulung etc.

Activitatea sa de revoluţionar paşoptist  l-a costat luni de detenţie la Snagov (1850) şi Văcăreşti (1863).

Aflând de existenţa unui imn slugarnic la adresa ruşilor, consideră că este de datoria sa de bun român şi „june progresist, să demaşte protectoratul perfid al ţarului”, astfel creează imediat un contra-imn manifest, intitulat, sugestiv, „Blestemul României contra apăsătorilor ei”.

Pentru răspândirea şi intenţia de a-l publica a fost condamnat şi închis la Snagov (ianuarie – decembrie 1850).

Ca deputat în Adunarea ad-hoc de la Bucureşti (1857), a desfăşurat o intensă activitate unionistă, este secretar al comitetelor locale şi coordonatorul acestora de la Câmpulung.În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza este deputat şi susţinător fervent al politicii reformatoare a acestuia.

Debutează ca scriitor în anul 1846 în „Curierul românesc”. Publică mai multe poezii revoluţionare: Rugă libertăţii, Libertate României ş.a., în timpul evenimentelor din 1848, şi un volum de „Memorii”, scrise în detenţia de la Snagov.

Editează mai multe volume de versuri, scrie, făcând unele observaţii critice, realiste asupra vieţii monahale, mai multe piese de teatru cu caracter satiric, patriotic, educativ, cele mai multe reprezentate la teatrul pe care l-a fondat la Câmpulung (1846-1847), dar şi în alte oraşe, precum şi la Teatrul Naţional din Bucureşti.

Ca istoric elaborează prima monografie a oraşului său natal „Istoria Câmpulungului, prima reşedinţă a României” (1855-1856), publică, într-un volum, mai multe documente referitoare la revoluţionarii paşoptişti: Capii revoluţiunii de la 1848, judecaţi prin propriile acte (1866), Istoria revoluţiunii de la 1821 (1874), prima monografie a mişcării de la 1821, în care un rol important îi este rezervat iniţiatorului Tudor Vladimirescu, Corespondenţa secretă şi acte inedite ale capilor revoluţiunii de la 1848, în trei volume (1873-1874).

Scrie şi memorialistică: Memoriile mele, Biografia mea, Procesul şi exilul meu la Snagov.

Spirit extrem de cultivat, plin de idei novatoare, Constantin D. Aricescu, a fost atent la mişcarea literelor şi mentalităţilor epocii, paşoptist din eşalonul doi al literaturii române, activismul său fiind dublat de o înţelegere specifică a militantismului scriitoricesc. Ca scriitor, Aricescu a compus versuri naive și un roman neizbutit („Misterele căsătoriei”, 3 volume apărute în 1862, 1863, 1886).

A decedat la 18 februarie 1886, în orașul natal, Câmpulung-Muscel.

1833 (30 martie stil vechi):La Iaşi, in Principatul Moldova, dr. Jakob Czihak, medic ceh de formație germană și medic șef al Miliției din Moldova, dr. Mihail Zotta, protomedic al orașului Iași și Gheorghe Asachi, conducătorii Iassyer medicinsche Lesevereine (Cercul ieșean de citire medicală), cu 21 membri. decid transformarea acestuia în Societatea de medici și naturaliști din Principatul Moldovei.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1833-Societatea-de-Medici-si-Naturalisti.jpg

Activitatea acesteia se desfășura în casa lui Czihak.

 Societatea de medici și naturaliști din Principatul Moldovei, avea drept scop progresul medicinii și științelor naturii, răspândirea cunoștințelor agronomice, valorificarea bogățiilor naturale, studierea faunei, florei și apelor minerale ale Moldovei ș.a.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este plansa3.jpg

Aceasta este cea mai veche societate științifică și medicală din România. Începând din 1887 a publicat o revistă, intitulată în prezent Revista Medico-Chirurgicală

1856: A fost semnat Tratatul de Pace de la Paris, prin care a luat sfârșit razboiul din Crimeea, în urma căruia Rusia a suferit o mare înfrângere din partea unei coaliții de state europene (Marea Britanie, Franța, Regatul Sardiniei, și Imperiul Otoman). 

Tratatul a avut o importanta crucială pentru viitorul Principatelor Romane, obligând Rusia la  un uriaș pas înapoi in pretențiile sale de dominație a regiunii Balcanilor si Marii Negre.

De asemenea, tratatul stabilea libera circulație pe Dunăre sub supravegherea Comisiei Europene a Dunării.

Alte prevederi priveau statutul Principatelor Dunărene – Moldova și Valahia – care rămâneau, în mod oficial, sub suzeranitatea otomană, dar cărora li se acorda dreptul de a avea propriile constituții și adunări legislative și care aveau să fie puse sub supravegherea puterilor victorioase.

A fost stabilită organizarea unui referendum în chestiunea dorinței de unire a populației celor două principate și înființarea Adunărilor ad-hoc la Iași, respectiv, la București. (În 1857 aveau să fie organizate consultări ale întregii populații a Principatelor Române, iar reprezentanții tuturor păturilor sociale au hotărât în unanimitate unirea celor două Principate).

Gubernia Basarabia, rapita la 1812,, rămânea,în continuare în stăpânirea Imperiului Rus, dar partea sa sudică (judetele Cahul, Izmail si Bolgrad) era restituita de Rusia, Moldovei.

1866:  Este adoptată Legea învoielilor agricole (legea pentru tocmeli de lucrări agricole şi pentru executarea lor).

Legea a fost înăsprită în vremea guvernării conservatoare a lui Lascăr Catargiu, când s-a instituit execuţia silită a tocmelilor agricole.

 1878: Se încheie la Viena, Convenţia de comerţ româno-elveţiană, care va intra în vigoare din 4 decembrie 1878.

 1887: Principele Ferdinand a fost declarat in mod oficial mostenitor al Tronului României , conferindu-i-se si titlul de „Alteță Regală, Principe de Romania”. 

1895: S-a nascut  Ion Barbu (Dan Barbilian), poet și matematician român, unul dintre cei mai importanți poeți români interbelici , reprezentant de frunte al curentului ermetic în poezia română; (d. 1961). 

Între anii 1914–1921 a studiat matematica la Facultatea de Științe din București, studiile fiindu-i întrerupte în timpul Primului Război Mondial și a continuat, între 1921–1924, la Göttingen, Tübingen și Berlin. În 1929 a devenit Doctor în Matematică. În 1942 a fost numit profesor titular de algebră la Facultatea de Științe din București și a publicat diferite articole în reviste matematice.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ION-BARBU-DAN-BARBILIAN1.JPG

A definit o procedură de metrizare care va fi numită de Leonard M. Blumenthal spații Barbilian, a inspirat o direcție de cercetare în geometria inelelor, direcție asociată azi în literatura de specialitate cu numele său, al lui Hjelmslev și al lui Klingenberg. Scrieri științifice: Teoria lui Galois a ecuațiilor în axiomatizarea lui SteinitzAxiomatizarea mecaniciiclasiceCurs de algebră axiomaticăTeoria aritmetică a idealelor în inelele necomutative.

Ca poet, în 1919, a început colaborarea la revista literară Sburătorul, sub pseudonimul Ion Barbu.

Într-o prima etapă, a versurilor din Sburătorul, (1919–1920) a scris lirică parnasianăLavaMunțiiCopacul, BanchizelePanteismArcaPytagoraRâulUmanizare, etc.

A doua etapă, baladică-orientalăDupă melciRiga Crypto și lapona EnigelDomnișoaraHusNastratin Hogea la Isarlâk, etc. (1921–1925).

În final, etapa ermetică, de încifrare a semnificațiilor: Oul dogmaticRitmuri pentru nunțile necesareUvedenrode.

1899: S-a născut Ion Finteșteanu, celebru actor român de teatru și de film, (d. 21 octombrie 1984).

A absolvit Conservatorul de Artă Dramatică din București.

A fost  profesor universitar la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru, secția Actorie, unde i-a avut ca asistenți pe marii actori Sanda Manu și  Dem Rădulescu.

1902 (5/18 martie): S-a născut la București, poetul, eseistul și filologul, filosof al științelor, Pius Sérvien ( Piu-Șerban Coculescu), membru titular (din 1937) al Academiei de Științe din România;(d. 28 ianuarie 1959, Paris).

Era fiul lui Nicolae Coculescu, profesor de astronomie care, în 1908, a înființat Observatorul Astronomic din București.

A început studiile la București, terminându-le la Paris, cu bacalaureat în Matematică și Filozofie (1920) și licența în Litere la Sorbona (1925). A urmat apoi, în România, cursurile Școlii de ofițeri de artilerie din Timișoara, în anul 1930 a trecut doctoratul la Paris cu teza Ritmurile ca introducere fizică la estetică. A fost conferențiar la Collège de France, în Centre National de la Recherche Scientifique și a condus publicații științifice.

Constructorii României

A publicat numeroase lucrări, multe dintre ele sub pseudonimul Pius Sérvien, derivat din prenumele sale, dar fiind și o referire la romanul lui Anatole France Dorințele lui Jean Servien. Aceste scrieri au acoperit teoria probabilităților, fundamentele matematicii, relația dintre acustică și estetică, relația dintre limbajul științific și limbajul poetic.

Dintre numeroasele sale lucrări: Sur les propositions d’histoire littéraire qui peuvent être établies au moyen de fichesIntroduction a une maniere d’êtrePrincipes d’esthétique: problèmes d’artet langage des scienceLe Langage des Sciences, etc.

1906: Inventatorul român Traian Vuia realizează la Paris, Franţa, primul zbor autopropulsat din lume, cu un aparat de construcţie proprie mai greu decît aerul.

Traian Vuia, inventator român, pionier al aviaţiei mondiale
Traian Vuia, inventator român,
pionier al aviaţiei mondiale
  Avionul Vuia 1, 18 martie 1906  
Avionul „Vuia 1”, 18 martie 1906 

La 18 martie 1906 inventatorul român Traian Vuia realizează la Paris, pe cîmpul de la Montesson, primul zbor autopropulsat din lume (fără catapulte sau alte mijloace exterioare), cu un aparat mai greu decît aerul.

Traian Vuia (n. 17 august 1872, Bujoru, comitatul Caraş-Severin, Austro-Ungaria; d. 2 septembrie 1950, Bucureşti, România), a fost un inventator român, pionier al aviaţiei mondiale.

El  s-a bucurat de recunoasterea rezultatelor activităţii sale, chiar dacă multa vreme prioritatea în realizarea zborului mecanic i-a fost atribuită brazilianului (naturalizat francez) Alberto Santos-Dumont (1873-1932).

Dorinta lui Vuia de a realiza aeroplanul-automobil l-a îndemnat sa plece la Paris, la începutul lunii iulie 1902, avînd cu el planurile şi macheta acestui aparat de zbor pe care le-a prezentat în februarie 1903, Academiei de Ştiinte din Paris, insotite de un memoriu intitulat Proiect de aeroplan-automobil, prin care demonstra posibilitatea realizării zborului cu o maşină mai grea decît aerul.

Proiectul  sau a fost considerat o himeră. Totuşi, în 17 august 1903, obţine brevetul de invenţie.

A fost nevoit să îşi echipeze singur micul monoplan (aeroplanul „Vuia 1”), pe care a început sa-l construiască în Franţa în 1903, cu multe inovaţii. Lucrurile au avansat încet din cauza lipsei banilor. Neputîndu-şi permite să achiziţioneze un motor ultrauşor, Vuia s-a resemnat sa inventeze un motor cu acid carbonic comprimat, care avea avantajul ca era simplu şi putin costisitor, însa, n-a putut fi pus la punct, servind doar pentru demonstratii (timpul sau de funcţionare era de aproximativ trei minute).

În 1905, aeroplanul lui Vuia a fost gata. Era un monoplan – aproape toate încercarile în acea vreme se faceau cu avioane biplane, Louis Blériot (1872-1937) urmînd exemplul lui Vuia, un an mai tîrziu. Aparatul de zbor avea aripile repliabile, asemeni unui evantai, purtate pe un cvadriciclu cu roţi pneumatice, care avea rol de tren de decolare şi aterizare.

Întreaga construcţie era metalică din tuburi de oţel, îmbinate prin manşoane, iar aripa era din pînza de in impregnată. O alta noutate a acestui aeroplan era reprezentata de utilizarea unei singure elice, spre deosebire de celelalte aparate contemporane, care foloseau doua elice contrarotative.

Aeroplanul nu avea însa nici profundor, nici ampenaj stabilizator. Cu toate acestea, la încercarile de la Montesson, din 18 martie 1906, aeroplanul, propulsat de propriul motor, dupa ce a rulat aproximativ 50 metri pe sol, s-a ridicat la înaltimea de un metru şi a parcurs aproximativ 12 metri în aer, deteriorîndu-se la revenirea pe sol în urma impactului cu un copac. El avea stabilitatea longitudinală precară şi forţa motrice insuficientă.

Multe ziare din Franţa, Statele Unite şi Marea Britanie au scris despre primul om care a zburat cu un aparat mai greu decît aerul, echipat cu sisteme proprii de decolare, propulsie şi aterizare.

De atunci a fost scoasă în evidenţă şi propagată ideea că Vuia a reuşit cu aparatul său să decoleze de pe o suprafaţă plată, folosind numai mijloace proprii, „la bord„, fără „ajutor extern” (pantă, cale ferată, catapultă, etc.).

Totuşi, au fost şi mai există multe contradicţii şi dezbateri asupra definiţiei de primul aeroplan.

Schiţă avion Vuia 2, brevetat în 1907 la Bruxelles, BelgiaSchiţă avion Vuia 2 - vedere 2, brevetat în 1907 la Bruxelles
Schiţă avion „Vuia 2”, brevetat în 1907 la Bruxelles, Belgia Schiţă avion „Vuia 2” – vedere 2, brevetat în 1907 la Bruxelles

Prin perfecţionarea primului model, s-a obţinut aeroplanul „Vuia 1 bis„. Mai tîrziu, a fost construit un aeroplan nou, dotat cu un motor Antoinette pe benzină, cu opt cilindri în V, răciţi cu apă, de 25 CP, creaţia inginerului Léon Levavasseur, cu care a zburat în 1907, cu rezultate satisfăcătoare, mentinîndu-se în aer aproximativ 100 metri (Alberto Santos-Dumont zburase deja 200 metri). Acesta s-a numit „Vuia 2” şi a fost brevetat în Belgia.

Vuia a continuat să studieze zborul vertical şi a construit, în 1918 şi 1922, două elicoptere, în colaborare cu Marcel Yvonneau, care aveau mai multe rotoare de sustentaţie, cu axe separate.

Primul model era acţionat prin forţa musculară, iar cel de-al doilea era dotat cu un motor Anzzani, de 16 CP, cîntarind în total 190 kg; ambele elicoptere au fost experimentate la Juvissy (nu de catre Vuia) si s-au ridicat de la sol.

Dintre creatiile lui Vuia mai amintim torpila aeriana, realizată, în 1917, împreuna cu Victor Tatin (1847-1917) şi generatoarele de aburi, de joasa şi înaltă presiune (1925).

Traian Vuia fost ales membru de onoare al Academiei române, pe 27 mai 1946.

Este înmormîntat la cimitirul Bellu din Bucureşti.

Astăzi Aeroportul Internaţional Timişoara din România îi poartă numele.

Vuia şi avionul său

1909: S-a nascut Barbu Brezianu, istoric şi critic de artă, poet, traducător român; (d.14.01.2008).

 

1912: In România, este adoptată Legea pentru trecerea în proprietatea statului, a moşiilor stăpînite cu caracter de utilitate publică  de persoane juridice, pentru a fi vandute ţăranilor în loturi.

1913: Se desfășoară Conferinţa internaţională de la Petersburg, in  Imperiul Rus, pentru medierea problemelor teritoriale româno-bulgare.

La Conferinţă au participat delegaţii din Imperiul Rus, Germania, Anglia, Austro-Ungaria, Italia şi Franţa.

1913: S-a născut la Perivole, Macedonia de Vest, compozitorul, dirijorul, folcloristul și cântărețul de origine aromână George Marcu ( d. 24 decembrie 1984, București ).

Între 1932–1934 a urmat studiile muzicale la Conservatorul din București, unde l-a avut profesor de folclor muzical pe Constantin Brăiloiu. Între 1948–1954 a fost dirijor și compozitor la Ansamblul macedo-român din București. A făcut primele culegeri sistematice de folclor aromân pe care le-a prelucrat pentru ansamblu. Două titluri notabile de prelucrări sunt Gaida și Tumbe, tumbe. În paralel, a fost responsabil artistic al Orchestrei „Barbu Lăutaru”.

A fost cercetător la Institutul de Folclor din București până la sfârșitul vieții, instructor artistic și compozitor al grupului vocal din Ministerul Petrochimic, colaborator al Revistei de folclor.

 1915: La  Craiova, in România, apare primul număr al revistei  „Basarabia”, o  publicaţie care ulterior s-a editat la Bucureşti, iar din septembrie – la Iaşi.

Basarabia în presa românească din anii 1917-1918 (I)

Pe prima pagină a primului număr a fost tipărit articolul „Nu uitați Basarabia. Două milioane de moldoveni asupriți imploră ajutorul fraților liberi”, prin care se cerea guvernului român „să acționeze pentru eliberarea fraților din Basarabia, care sub jugul rusesc sunt amenințați de a-și uita originea”.

1918 : S-a format Guvernul Alexandru Marghiloman

Consiliu de miniștri conservator prezidat de Alexandru Marghiloman care a fost la conducere între 5/18 martie–23 octombrie/5 noiembrie 1918.

După demisia Guvernului Alexandru Averescu (1), Alexandru Marghiloman a fost desemnat să formeze un Consiliu de Miniștri de sacrificiu, asumându-și responsabilitatea încheierii unei păci separate rușinoase pentru România, dar care ar fi salvat țara noastră de la ocuparea totală a teritoriului său.

Regele considera că, datorită poziției sale filogermane, fermă de-a lungul timpului, liderul conservator va reuși să încheie o pace mai blândă. Refuzând să semneze Tratatul, Regele Ferdinand a creat prima criză dinastică

1917: In Chişinău, gubernia Basarabia, este  convocată la sediul redacţiei ziarului „Cuvînt moldovenesc” o  şedinţă  în vederea creării  Partidului Naţional Moldovenesc.

La şedinţa la care au participat 21 de fruntasi naţionalisti romani basarabeni, este discutat şi aprobat proiectul programului partidului elaborat de N.Alexandri, Pantelimon Halippa, Onisifor Ghibu şi A. Groppa.

 1921: S-a nascut Bartolomeu Valeriu Anania, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Vadului, Feleacului si Clujului incepand din anul 1993, mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului (din 2005), poet, dramaturg şi prozator român; ( d. 31 ianuarie 2011, Cluj).

1926: S-a născut  la  Călanu Mic, Hunedoara, criticul şi istoricul literar român, Romul Munteanu ; (d. 17 martie 2011, București).

A fost asistentul profesorului Dimitrie Popovici, în 1950, și a continuat cariera universitara la București, la Institutul Pedagogic, apoi la Universitatea din București. 
Teza sa de doctorat, Aspectele și dimensiunile iluminismului românesc a fost susținută în 1960 la Universitatea din Leipzig.
În perioada 1957-1961 a fost lector invitat la Institutul de Romanistică din Leipzig.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este a-187.jpg

Profesor de literatură comparată la Facultatea de Litere a Universității din București, a publicat numeroase monografii, studii de sinteză sau culegeri de eseuri.
Din 1970 pînă în 1989 a fost director al Editurii Univers, unde a contribuit la unul dintre cele mai interesante proiecte culturale postbelice, și anume la crearea unei „biblioteci universale” în limba română, reluînd un ideal drag lui Ion Heliade Rădulescu.

1937: S-a născut la Ramnicu-Valcea,  compozitorul si cantărețul român de muzică ușoară Horia Moculescu. 

1946: S-a nascut Sorin Dumitrescu, artist plastic roman, discipol al părintelui Constantin Galeriu, profesor universitar la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, membru corespondent al Academiei Române din 2006.

Este presedintele Fundatiei „Anastasia” si directorul Editurii „Anastasia”,

1954: A apărut  la Bucureşti, săptămânalul „Gazeta literară”, organ al Uniunii Scriitorilor din România.

După 1968 i-a fost schimbată denumirea în „România Literară”,  pentru a relua tradiţia vechii  gazete editate  de poetul Vasile Alecsandri.

1955: S-a născut in localitatea Lopătari, jud. Buzău,Casian Craciun, episcopul ortodox al Episcopiei Dunarii de Jos.

1957: S-a nascut (Bucuresti), Horia Roman Patapievici, scriitor şi eseist, fizician, fost director al Institutului Cultural roman si  membru al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS).

 1965: In Republica Populară Română, Marea Adunare Natională l-a ales președinte al Consiliului de Stat pe Gheorghe Gheorghiu Dej, iar ca președinte al Consiliului de Miniștri, pe Ion Gheorghe Maurer aflat la conducere în perioada 18 martie 1965–21 august 1965.

Asa arata mormantul lui Ion Gheorghe Maurer! Fostul lider comunist isi doarme somnul de veci in Parcul Memorial al Academiei Romane de la Bellu - Stirile Kanal D

Foto: Fruntașul comunist Ion Gheorghe Maurer

A succedat Guvernului Ion Gheorghe Maurer (1), din intervalul de timp 21 martie 1961–18 martie 1965.

În perioada scurtă de mandat a realizat Constituția din 21 august 1965. Vor urma încă trei guvernări Maurer.

1977 : S-a născut la Târgoviște, actorul de teatru și film Adrian Văncică

Actor de teatru și film. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, Facultatea de Teatru, specialitatea actorie la clasa prof. univ. dr. Mircea Albulescu.

Este actor angajat al Teatrului „Nottara” din București și interpretul lui Celentano din serialul de comedie difuzat pe ProTV, Las Fierbinți.

A jucat în filme ca: Visul lui Liviu, Hârtia va fi albastrăBoogieMarți, după Crăciun, etc.

1984 : A încetat din viață Ene Braniște (12 octombrie 1913, Suseni, Argeș – 18 martie 1984, București).

Teolog considerat unul dintre cei mai de seamă teologi liturghiști din Ortodoxia românească.

1991: A decedat Maria Holban,  istoric român , membru al Academiei Române; (n. 30 mai 1901).

Era fiica generalului Ştefan Holban, fost ataşat militar la Petersburg, guvernator al Budapestei, ministru de război în guvernul Take Ionescu.

marianaholban50

După ce a  obţinut  licenţele în Drept şi Litere, la Universitatea din Bucureşti, a  urmat trei stagii de pregătire la Paris, în 1929, 1936 – 1938 şi 1939. Lucrarea sa  de doctorat, „Quelques aspects inconnus de la Préréforme française”, pregătită cu Nicolae Iorga, a fost susţinută la 17 mai 1939. S-a specializat în paleografie latină şi limba textelor la École des Chartes din Paris.

A studiat medievistica occidentală, publicând sau studiind documentele originale. A predat cursuri de paleografie latină şi franceză şi a tradus cântece populare româneşti şi poeţi români, în limba franceză, precum şi străini, în limba română. Interesată cu predilecţie de secolul al XVI-lea sau de heraldică, publică mai multe studii în «Revue historique du Sud-Est européene». Opera sa cuprinde mai multe studii despre Francisc I, Erasmus de Rotterdam, Louise de Savoia, Margareta de Navarra, Lefèvre d’ Étaples, Jean Thenaud, François de Moulins de Rochefort, sau traduceri, cum a fost monumentala lucrare a lui Jacques Le Goff, Civilizaţia Occidentului Medieval.

Din 1949 lucreaza  la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti,unde  colaborează la pregătirea marilor colecţii de documente, Documente privind istoria României şi Călători străini despre Ţările Române.

A fost  din 1990 membru corespondent al  Academiei Român.

1994: A murit renumita actriţă română Gina Patrichi, (filme: “Pădurea spînzuraţilor”, “Trecătoarele iubiri”); (n.08.1936).

1998 : La Bruxelles a început să funcționeze operațional, Misiunea diplomatică a României pe lângă NATO.

1999: In România s-a inființat  Fundaţia pentru Ştiinţă şi Artă, for ştiinţific şi cultural care îl are ca preşedinte de onoare pe laureatul Premiului Nobel, George Emil Palade, preşedinte pe academicianul Eugen Simion (preşedinte al Academiei Române).

Membrii de onoare au fost alesi : Ilya Prigogine, Christian de Duve, Aleksandr Prohorov.

Fundaţia cuprinde 82 de membri, dintre care 51 sînt academicieni români si  31 personalităţi străine.

2002: In  România a  început recensământul populaţiei (perioada 18 – 28 martie).

Conform rezultatelor recensamântului, populația României număra 21.698.181 locuitori din care: români 19.409.400, maghiari 1.434.377, tigani 535.250, ucraineni 61.091 germani 60.088.

2002:  Guvernul a interzis ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare sau plăci comemorative, referioare la persoane vinovate de săvarşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Una dintre personalitatile  vizate, era şi maresalul Ion Antonescu, fostul conducator al Romaniei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

2007: A murit la Paris sculptorul Ovidiu Maitec, profesor universitar și membru titular al al Academiei Române; (n. 13 decembrie 1925, Arad).

Imagini pentru Ovidiu Maitec,photos

A absolvit în 1950 Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București
Între 1950 și 1956 este asistent la Catedra de anatomie artistică a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” București.

 Stralucit urmaș spiritual al lui Brâncuși, cum îl numea Mircea Eliade, sculptura sa propune o sinteza intre universul arhaic și sensibilitatea modernă.

Operele sale se afla in importante muzee si galerii din tara si din strainatate: Paris – colectia Fondului National de Arta Contemporana, Londra – Tate Gallery, Sydney, Koln, Mannheim, Florida, etc.

 A fost înmormântat în ziua de 23 martie, la Cimitirul Bellu din București.

2016: A decedat lingvistul și jurnalistul român Șerban Iliescu; (n. 1956).

Şerban Iliescu… la despărţire - România - Radio România Actualităţi Online

2019: A murit matematicianul și economistul român de etnie evreiască Egon Balas (n. 7 iunie 1922, la Cluj, Regatul României), fost profesor la Tepper School of Business, Carnegie Mellon University. A fost membru al partidului comunist ungar în perioada interbelică și activ în cadrul PMR și PCR în România.

A fost epurat în perioada post-stalinistă. Egon Balas a plecat din România în 1967.Când a reușit să părăsască România, în 1967, avea deja un nume datorită faptului că revista americană Operations Research publicase în 1965 articolul său despre așa zisul algoritm aditiv, care avusese un oarecare ecou în cercurile profesionale americane.

Datorită acestui fapt, putea conta pe obținerea unei poziții într-o universitate sau un institut de cercetare. Descoperirea sa din decembrie 1963, algoritmul aditiv, i-a adus mai multe oferte de lucru îndată ce a ajuns în Occident.

April 25: Tepper School of Business Professor Egon Balas Awarded Honorary Doctorate From University of Liege in Belgium - Carnegie Mellon University | CMU

A avut norocul de a fi invitat de George Dantzig, “tatăl programării lineare”, să petreacă semestrul de vară (1967) cu grupul lui, la Stanford. Acolo a învățat enorm și s-a străduit din răsputeri să umple golurile care existau în auto-educația sa matematică. Începând din septembrie 1967 a devenit profesor la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh.

Aici i s-au creat condiții de muncă fabuloase. În 1974 a inventat o metodă numită Programare Disjunctivă, care la început nu prea a fost acceptată, dar cu două decenii mai târziu a revoluționat tehnica programării în numere întregi. I s-a acordat atunci (1995) premiul von Neumann, iar studiul asupra programării disjunctive, nepublicat în 1974, a apărut ca articol invitat, cu o prefață elogioasă semnată dei doi cercetători renumiți.

Câțiva ani mai târziu a fost primul american căruia i s-a decernat Medalia de Aur EURO (EURO Gold Medal) a Asociației Europene de Cercetări Operaționale (2005).

CITIȚI ȘI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/03/18/o-istorie-a-zilei-de-18-martie-video/


CALENDAR CREȘTIN ORTODOX 

SFÂNTUL CHIRIL AL IERUSALIMULUI 

Sfantul Chiril al Ierusalimului

Sfantul Chiril s-a nascut la Ierusalim, in anul 315 după Hristos, in timpul domniei imparatului Constantin cel Mare. Sfantul Chiril a fost hirotonit diacon de catre Macarie al Ierusalimului, iar preot de episcopul Maxim II.  In legatura cu hirotonirea sa ca episcop, in anul 348, de catre Acaciu, episcop arian, exista semne de intrebare.

Cum putea un episcop arian sa numeasca pe cineva care nu-i impartasea invatatura pe care o vestea?Dupa numirea sa pe scaunul episcopal al Ierusalimului a izbucnit un conflict deschis pentru suprematie intre Acaciu si Chiril, acesta din urma pretinzand primatul deoarece scaunul de la Ierusalim era apostolic. Cearta a dus la exilarea de trei ori a lui Chiril. 

Exilurile lui Chiril determina sinodul de la Antiohia din 379 sa-l trimita pe Sfantul Grigorie de Nyssa sa cerceteze aceasta situatie. Sfantul Grigorie marturiseste ca Biserica de la Ierusalim are parte de o credinta sanatoasa.Sfantul Chiril participa la sinodul II ecumenic de la Constantinopol din 381, unde isi marturiseste ortodoxia credintei.

Sfantul Chiril a avut de dus doua lupte grele in viata lui: una impotriva ereticilor arieni care devenisera foarte puternici in timpul domniei lui Constantius, fiul Marelui Constantin, iar cealalta impotriva evreilor care, in timpul lui Iulian Apostatul, nepotul Marelui Constantin, aveau mari privilegii si puteri.Sfantul Chiril a trecut la cele vesnice in anul 386, in timpul domniei imparatului Teodosie cel Mare.

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
 3. Petre P.Panaitescu, Istoria românilor, Bucureşti, 1990.
 4. http://www.worldwideromania.com;
 5. Wikipedia.ro;
 6. mediafax.ro;
 7. Istoria md.
 8. Rador.ro;
 9. Cinemagia.ro.

18/03/2021 - Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , ,

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: