CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 14 MARTIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


Ziua de 14 martie în istoria noastră

14 martie 1837: Apare la Iaşi publicaţia Alăuta românească, prima revistă literară din Moldova.

Alăuta românească a fost un supliment al gazetei Albina românească şi a foste editată până la 1 septembrie 1838, sub redacţia lui Gheorghe Asachi.

1800-1849 – STERE.ro

Aceasta a apărut neregulat, tipărită la Institutul Albinei, cu caractere chirilice.

Asachi nu a publicat decât 3 numere. O nouă serie a revistei a apărut în 1838, prin grija lui Mihail Kogălniceanu, sub redacţia căruia apar 5 numere.

Pe lângă cei doi mari oameni de cultură, la editarea publicației „Alăuta românească” au mai participat Costache Negruzzi, Alecu Donici (sub diverse pseudonime), Manolache Drăghici, Alexandru Hrisoverghi, Ionică Tăutu sau Manolache Manu.

În paginile Alăutei, Kogălniceanu a susţinut teza afirmată de Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldavie (1716), conform căreia în spaţiul românesc s-ar fi scris cu litere latine până la Conciliul de la Florența (1439).

Revista a fost suprimată la 1 septembrie 1838. Articolul care a cauzat suprimarea revistei a fost o traducere din limba rusă a articolului „Filosofia vistului”de O. Senkowski, în traducerea lui Kogălniceanu, articol considerat de guvern drept o atingere la adresa politicii ruseşti.

1854: S-a născut Alexandru M. Macedonski, poet şi prozator, dramaturg, şef de cenaclu literar, publicist român.

Alexandru Macedonski (n.1854 - d.1920), poet şi prozator, dramaturg, publicist român, poza din 1878
Alexandru Macedonski (n.1854 – d.1920), poet şi prozator, dramaturg, publicist român

 

Poezia lui Macedonski este eclectică, avand  elemente împrumutate de la parnasianism, simbolism, sau romantism.

Pînă în 1890 Macedonski a scris poeme ample, de faptură romantică, cu versuri lungi, şi cu un pronunţat caracter satiric, scrie ciclul Nopţilor, caracterizat şi printr-un abundent retorism romantic, inspirat din volumul Nopţile al poetului romantic francez Alfred de Musset.

După 1890 lirica lui Alexandru Macedonski trece printr-un proces de esenţializare. În acest an scrie Rondelurile, iar discursul liric este rezultatul unui efort de sinteză şi se bazează pe o metaforă concretă. Poetul renunţă la retorismul primei etape, poezia devenind sugestie şi muzicalitate.

Tot în aceeași perioadă scrie: Rondelul rozelor ce mor, Rondelul apei din grădina japonezului, Rondelul cîinilor, Rondelul lucrurilor.

Macedonski e unul dintre puţinii autori români de rondel. Spre sfîrşitul vieţii a scris celebrele cicluri: Rondelurile pribege, Rondelurile celor patru vînturi, Rondelurile rozelor, Rondelurile Senei şi Rondelurile de porţelan. Cele cinci cicluri au fost publicate în volumul postum Poema Rondelurilor (1927).

1866: A fost adoptată Legea învoielilor agricole.

Corpul ponderator, compus în majoritate zdrobitoare din moșieri, a cerut la 22 ianuarie/3 februarie 1865 guvernului lui Cuza să alcătuiască o lege care să-i garanteze executarea pe calea administrației comunale rurale a contractelor de munci făcute de țărani.

Guvernul Nicolae Crețulescu (2) a alcătuit un proiect de Lege pentru tocmeli de lucrări agricole și pentru executarea lor, pe care l-a înaintat Adunării elective la 7/19 decembrie 1865 pentru aprobare, dar aceasta nu l-a luat în discuție decât după răsturnarea lui Cuza. Acest proiect a fost votat cu mici modificări la 10/22 martie 1866, Corpul ponderator aprobându-l și el la 14/26 martie.

Legea reglementa contractele sau învoielile dintre moșieri și țărani, care aveau ca obiect arendarea unor suprafețe de pământ. Învoiala încheiată între moșier și țăran era transcrisă într-un registru special ținut de către primăria comunei. Legea a fost înăsprită în vremea guvernării conservatoare a lui Lascăr Catargiu (11 februarie 1866–10 mai 1866), când s-a instituit execuția silită a tocmelilor agricole. Din momentul transcrierii, contractul devenea autentic și era învestit cu formulă executorie, la simpla cerere a moșierului. Primarul îl punea în executare fără vreo judecată, printr-un sistem care se abătea în mod vădit de la dispozițiile Codului civil și ale Codului de procedură civilă.

1879: S-a născut la Câineni, Vâlcea, pictorița  Cecilia Cuțescu-Storck; (d.9 octombrie 1969, București).

Din 1899 a frecventat Académie Julien din Paris, sub tutela lui Jean Paul Laurens si Benjamin Constant. În acest timp a expus constant în Franța și în România. La Paris lucrările sale au fost acceptate la Salonul de Toamnă, iar în 1906 a avut prima expoziție personală la Galerie Hessèle pe Rue Lafitte.

La București a fost cooptată in gruparea Tinerimea artistică, iar lucrările ei au fost expuse alături de cele ale lui Constantin Brâncuși. După întoarcerea în țară, a devenit tot mai interesată de artele decorative și pictura murală monumentală.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1879-1969-Cecilia-Cutescu-Storck.jpg

În 1916 a devenit profesoară la catedra de Arte Decorative a Academiei de Arte Frumoase din București, fiind prima femeie profesor la o universitate de artă de stat din Europa. A creat numeroase picturi murale în clădiri publice din București, dintre care cea mai importantă este marea frescă Istoria Negoțului Românesc, (1933) din aula Academiei de Studii Economice.

A reprezentat România la Bienala de la Veneția (1924 și 1928), iar în 1937 a fost aleasă președinta Sindicatului de Arte Frumoase. În 1943 artista a publicat o carte autobiografică intitulată Fresca unei vieți, iar in 1966 volumul a fost întregit și revizuit sub titlul O viață dedicată artei.

1881 (14/26): Parlamentul român votează transformarea României în regat.

Imagini pentru carol I photos

Prinţul Carol I a primit pentru sine şi pentru urmaşii săi titlul de rege al Românei, fiind încoronat la 10/22 mai 1881.În Constituție se specifica, printre altele, faptul că din acel moment șeful statului va fi numit rege, iar România, regat sau monarhie constituțională, Regatul României. Prințul Carol I a primit (pentru sine și pentru urmașii săi) titlul de rege al Românei. El a fost încoronat la 10 mai 1881.

În urma proclamării regatului, țara noastră și-a consolidat poziția pe plan internațional, în special în Europa, dând, în același timp, un impuls mișcării de emancipare națională a românilor de dincolo de Munții Carpați.

1885: S-a născut scriitorul Constantin I. Gane, autorul lucrării “Trecute vieţi de doamne şi domniţe” (m. 1962)

1887: A murit Carol Popp Szathmary, pictor, fotograf, grafician, cartograf, heraldist şi litograf, considerat primul fotograf de artă român (a realizat primele fotografii-document ale Bucureştiului din vremea sa).

Carol Szathmari - Monoskop

A fost pictorul Curţii regale în timpul lui Carol I şi  unul dintre primii fotografi de război (a realizat un reportaj fotografic în timpul Războiului Crimeii).

A participat la Războiul de independenţă (1877-1878), imortalizând pe carton, apoi pe pânză, acţiunile soldaţilor români (n. 1812). NOTĂ: Unele surse dau moartea sa la 3.VI.1887, iar altele la 3.VII.1887; (n. 1812).

La 13 – 14 martie 1892 are loc Conferinţa extraordinară a Partidului Naţional Român, care definitivează textul Memorandumului, redactat de patriotul transilvănean Iuliu Coroianu.

1895: Regele Carol I al României inaugurează Palatul Fundaţiei Universitare „Carol I”.

Într-o scrisoare adresată Președintelui Consiliului de Miniștri la 3 mai 1891 – document care poate fi considerat un adevărat act de întemeiere – Regele Carol I își declara „dorința de a înființa un așezământ spre binele tinerimii universitare de la toate facultățile din țară, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă”, ca instituție de stat, sub administrația Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice.

Clădirea a fost construită pe locul cumpărat de regele Carol I și a fost proiectată de arhitectul francez Paul Gottereau, autor al Palatului CEC și al vechiului Palat Regal. Lucrările, începute în 1891, au fost finalizate în 1893.

Biblioteca a fost dotată inițial cu 3.400 volume, în marea lor majoritate dăruite de Regele Carol I și Regina Elisabeta.

Edificiul a devenit, la 12 iulie 1948, instituţie de stat numită Biblioteca Centrală Universitară.

După evenimentele din decembrie 1989, când construcţia a fost avariată şi un important fond de carte a fost distrus, biblioteca a fost reconstruită şi dată în folosinţă în decembrie 2001.  

1897, 14/27: S-a născut la București,medicul Ionel S. Pavel, fondator şi director (1948-1967) al Centrului de Asistenţă a Diabeticilor din Bucureşti, unul dintre iniţiatorii studiilor sistematice de hepatologie şi diabetologie clinică în România.

În 1939 a inițiat Registrul de Diabet. În 1944 a publicat monografia Le Diabète, prima de acest gen din România și printre puținele publicate în lume, pentru care a primit în 1946 premiul Academiei de Știință de la Paris. În 1941, a înființat, la Spitalul Cantacuzino, Centrul antidiabetic care ulterior s-a transformat în Clinica de diabet. A fost membru (din 1976) al Academiei de Medicină din Franța, membru titular (din 1976) al Academiei Române. 

1908:  S-a născut fizicianul Şerban (Florentin) Ţiţeica, întemeietorul şcolii româneşti de fizică teoretică.

Imagini pentru serban titeica photos

A studiat, cu precădere, termodinamica, mecanica cuantică şi fizica atomică. A fost membru titular al Academiei Române din 1955, vicepreşedinte (1963-1985) şi vicepreşedinte cu delegaţie de preşedinte (1975-1976) al acestui for, fiul matematicianului Gheorghe Ţiţeica (m. 1985).

NOTĂ: Mai multe surse dau ca dată a naşterii sale exclusiv stilul nou – 27 martie 1908 şi ca an al morţii 1986.

1919: S-a născut la București, scriitorul, diplomatul și omul politic român Alexandru Paleologu; (m. 1 septembrie 2005, București).

A studiat la Universitatea București, unde a fost licențiat al Facultății de Drept. În 1944, a devenit referent la Comisia Română de Aplicare a Armistițiului, iar între 1946–1948 a fost atașat de legație la Ministerul Afacerilor Externe al României, dar a fost dat afară din diplomație de către Ana Pauker.

 În 1959 a fost arestat în lotul Noica-Pillat, alături de alți 22 de intelectuali de prestigiu, anchetați și condamnați pentru motivul „uneltire contra regimului comunist”, fiind, la rândul său, condamnat la 14 ani de muncă silnică, cu confiscarea averii și 7 ani degradare civică și grațiat în 1964.

Imagini pentru Alexandru Paleologu, scriitor

După revoluția română din 1989, a fost numit Ambasador al României în Franța, începând cu 31 decembrie 1989, și demis în iunie 1990 din cauză că simpatiza cu „golanii” din Piața Universității (numindu-se chiar „ambasadorul golanilor”), cât și din cauza vederilor sale monarhiste.

A fost membru al Partidului Alianței Civice, fiind ales senator. A publicat cărți de eseuri și critică literară: Spiritul și litera: încercări de pseudocriticăBunul-simț ca paradoxAlchimia existențeiMinunatele amintiri ale unui ambasador al golanilorInterlocuțiuniMoștenirea creștină a EuropeiAmicus Plato sau… Despărțirea de Noica.

În 2000 a primit Premiul de Excelență în Cultură Română.

1920: S-a născut la Vrăniuț, Caraș-Severin, poetul și prozator ul român Pavel Bellu;(d. 9 ianuarie 1988, Cluj-Napoca).

A urmat Facultatea de Filosofie și Litere (1945–1948), în 1975, și a devenit Doctor în Filosofie cu teza Tragicul senin. A lucrat ca profesor de psihologie, logică și literatură română în licee clujene, secretar literar la Teatrul Național din Cluj, economist, director al filialei Fondului Plastic din Cluj. A făcut parte din redacțiile revistelor Luceafărul (Timișoara), TinerețeaGenerația de mâine (Oravița) și a colaborat la Colț de țarăFrunceaFăcliaVestulVremeaUniversul literarRomânia de mâineOrizontSteauaTribuna. A debutat la 16 ani, cu poezia Un trandafir, în revista școlară Luceafărul (Timișoara), iar editorial cu volumul de versuri Candelabre albastre, în 1936. Alte scrieri: Flori de piatrăElogiul simplitățiiBlaga în marea trecereArhitectura gânduluiFocul receLebăda solară.

1924: S-a născut la Brașov, geologul Marcian Bleahu, speolog, geograf, scriitor și politician; d.30 iulie 2019, București.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1924-2019-Marcian-Bleahu.jpg

A absolvit, în 1949, Facultatea de Științe (Secțiile de Științele naturii și Geografie) din cadrul Universității București, în 1974 a obținut doctoratul cu o teză despre geologia și morfologia carstului și a peșterilor, la Universitatea din Cluj.

Cunoscut pentru contribuțiile sale științifice la dezvoltarea teoriilor tectonicii globale (cu aplicații în studiul geologiei Carpaților), pentru pionieratul și dezvoltarea speologiei dar și pentru popularizarea științei și a ecologiei în România, Marcian Bleahu a fost una dintre cele mai importante personalități științifice din a doua jumătate a secolului XX din România. A scris 41 de cărți și 126 de lucrări științifice de specialitate, peste 400 de articole cu diferite subiecte. A fost conferențiar cu peste 500 de apariții publice, inclusiv la radio și televiziune, un pionier al utilizării multimedia în cadrul conferințelor.

1928: S-a născut la București, compozitorul, solistul și dirijorul, Petre Mihăescu,membru din 1971 al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Romania; (d.17 august 2011, București).Compozitor, solist și dirijor, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Romania (din 1971). A învățat la Academia Regală de Muzică cu profesorii Mihail Jora, Ion Ungureanu.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1928-2011-Petre-Mihaescu.jpg

Directorul celebrului Friederichstadt Palast din Germania l-a numit „Kopf electronic” (cap electonic) pentru măiestria cu care își conducea colectivul artistic. De-a lungul timpului, a compus peste 100 de piese, majoritatea fiind catalogate ca șlagăre ale vremii. O viață compozitor, dirijor și director la Teatrul „Constantin Tănase”, a fost de asemenea și un bun instrumentist excelând la saxofon și clarinet.

A fost căsătorit pentru scurt timp cu cântăreața Lucky Marinescu, și apoi timp de 50 de ani cu Ioana Mihăescu.

1929: S-a născut (la Soroca, azi în R. Moldova), actorul de teatru, radio, televiziune şi film, Iurie Darie ; (d.9 noiembrie 2012, București).

Dotat cu talent la desen, dar având și reale însușiri pentru scenă, a dat examen atât la Institutul de Arte Plastice, cât și la cel de Artă Teatrală și Cinematografică, reușind la ambele, dar alegându-l pe cel din urmă, pe care l-a absolvit în 1952.

În cinematografie a debutat în 1953, în Nepoții gornistului, în regia lui Dinu Negreanu, iar în 1969, a fost ales de regizorul Mircea Drăgan pentru a juca în seria Brigada Diverse.

Imagini pentru iurie darie photos

A interpretat roluri memorabile în peste 40 de producții cinematografice, printre care Băieții noștriS-a furat o bombăVacanță la mareDragoste la zero gradeAtunci i-am codamnat pe toți la moarteFrații JderiÎn fiecare zi mi-e dor de tineOglindaPunctul zeroTriunghiul morții. La Teatrul de Comedie, unde a jucat în spectacole de referință: Troilus și CressidaUmbraPălăriaPatru pe o canapea și valetul și multe altele.

A fost decorat în 2002 cu Ordinul național Serviciul Credincios.

1930: S-a născut medicul chirurg pediatru Alexandru Pesamosca; unul din marile nume din istoria chirurgiei româneşti, care a rezolvat un număr foarte mare de cazuri (aproape 50.000), inclusiv în chirurgia plastică pediatrică (fără să fie chirurg plastic) şi în domeniul malformaţiilor congenitale ale copilului, indiferent de tipul malformaţiei.

Unele dintre operaţiile pe care le-a efectuat au constituit premiere mondiale (m. 2011)

1931: S-a născut la Cernăuți,Aurel Giurumia, actor român de teatru și film (d. 30 martie 2004, București).

A absolvit în 1954 Institutul de Teatru din Cluj. A jucat întâi la Teatrul Național Cluj, unde a interpretat, roluri în peste 50 de piese, majoritatea în regia lui Victor Ion Popa și Constantin Anatol, după care, din 1968, la Teatrul de Comedie din București, unde a jucat până în 1989. Aici a interpretat roluri de neuitat în Cher Antoine de Jean Anouilh, Mutter Courage de Bertolt Brecht, Jocul dragostei și al întâmplării de Marivaux, Livada de vișini de A.P. Cehov, Concurs de frumusețe de Tudor Popescu. Ultimul său rol la Comedie a fost Chenneviette din Scaiul de Feydeau, în 1989. Sinceritatea interpretării, umorul inconfundabil, directețea replicii și farmecul bonom l-au făcut să realizeze roluri memorabile în lung-metraje și seriale tv, în Alo?… ati gresit numarul!Doi băieți ca pâinea caldăPirațiidin PacificGloria nu cântăEu, tu și OvidiuTotul despre fotbalSaltimbanciiVara sentimentalăMușatiniiToatepânzele sus.

1940: S-a născut la București, Luminița Cazacu, regizoare și scenografă de film de animație.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1940-2011-Luminita-Cazacu.jpg

A absolvit Facultatea de Arte Plastice și Institutul de Arte Frumoase, Secția Muzeologie. În 1971, a obținut premiul Leul de argint la Festivalul de film de la Veneția pentru filmul de debut Bună dimineața, Poveste, iar în 1984, la Tomar (Portugalia), premiul special al juriului la Festivalul internațional de film pentru copii. De asemenea, a obținut și numeroase premii naționale, printre care Premiul UCR pentru film de lungmetraj de animație pentru Călătoriile lui Pin-Pin. A făcut parte din diverse jurii și a fost redactor la reviste pentru copii, revista Mihaela a lui Nell Cobar fiind una dintre ele, a realizat cărți de colorat, a pictat. Filme: După-amiezele PenelopeiCondiția PenelopeiPenelopa si Scufita RosieAventurile lui Pin-Pin.

1942: S-a născut în Basarabia, la Vladimirești, Sângerei, compozitorul și interpretul de muzică ușoară din R.Moldova, Mihai Dolgan ; (16 martie 2008, Chișinău).

Mihai Dolgan: „Cântă un Artist” - Omagiul Flacăra Film adus legendarului compozitor - YouTube

 În 1949 a fost deportat cu părinții în Siberia, unde a fost încarcerat în GULAG. Revenit în țară, a lucrat ca acordeonist la Casa de cultură din Sângerei.

A fost fondatorul renumitei formații  Noroc (1967). A lucrat la diverse filarmonici din Rusia. Din 1974 a fost conducătorul formației Contemporanul, unde s-au lansat majoritatea talentelor – interpreți vocali și instrumentali din Moldova.

1945: Armata română a declanșat operațiunile de luptă pentru eliberarea orașului Banska Bystrica (Cehoslovacia).Trupele Armatei 4, după lupte grele de zi și de noapte și cu pierderi importante, în strânsă legătură cu trupele aliate, au cucerit zona industrială dintre Brezno și Banská Bystrica. Cu toată apărarea îndârjită a inamicului, zeci de fabrici și mult material brut pentru industria grea au rămas în mâinile trupelor noastre. Această fază a operației a fost terminată prin cucerirea de către armatele aliate, în strânsă legătură cu trupele Armatei 4, a importantului oraș și nod de comunicații Banská Bystrica” (Generalul Nicolae Dăscălescu, comandantul Armatei 4 române). Luptele au fost încheiate la 25 martie.

1946: S-a născut Carmen Galin, actriță româncă de teatru și film; (d. 13 martie 2020.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1967, ca șefă de promoție, fiind studenta profesorilor Sanda Manu, Ion Cojar, Dinu Negreanu și Mihai Mereuță. 

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1946-2020-Carmen-Galin.jpg

A fost căsătorită cu regizorul Dan Pița. A jucat pe scenă la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul Național din Cluj-Napoca, Teatrul Mic, Teatrului Național din București, retrăgându-se din activitate și din viața publică în anul 1995. A fost asistent universitar la IATC (1981–1997). S-a dedicat apoi acțiunilor umanitare. A jucat memorabil în filme ca: Drum în penumbrăIlustrate cu flori de câmpPremieraMere roșiiIarna bobocilorOra zeroBietul IoanideSaltimbanciiAna și „hoțul”Faleze de nisipTrenul din zori nu mai oprește aici. A fost distinsă cu Premiul pentru interpretare feminină al Asociației Cineaștilor din România (ACIN) pentru rolurile din filmele Saltimbancii și Ana și hoțul, Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, Categoria D, „Arta Spectacolului” (2004).

1955: S-a născut la Jucu de Jos, Cluj,poeta și eseista Marta Petreu.S-a format în ambianța intelectuală a mișcării literare Echinox de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, unde a fost profesoară de istoria filosofiei românești.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1955-Marta-Petreu.jpg

Este redactor-șef (din 1990) al revistei Apostrof, publicație mensuală editată de Uniunea Scriitorilor din România și de Fundația Culturală Apostrof. A scris romanul Acasă, pe Câmpia Armaghedonului și poezie: Aduceți verbeleLoc psihicCartea mînieiApocalipsadupă MartaScara lui Iacob. A publicat numeroase eseuri, lucrări de istoria filosofiei, etc.

1962: Au început lucrările Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, creat la 20 decembrie1961, ca urmare a Rezoluției celei de-a XVI-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (din 1983, Conferința pentru dezarmare). La lucrări a participat și România.

1965: A murit inginerul Dimitrie Leonida, unul dintre pionierii electrificării României; (n. 1883).A studiat  electricitatea la Politehnica din Charlottenburg in Germania.
În anul IV va concepe proiectul „Metropolitanului din București„, cu linia principală Gara de Nord-Sf. Gheorghe-Calea Moșilor și ramificația Sf. Gheorghe-Filaret , fiind printre cei dintâi care au propus construirea unei rețele de metrou în București, iar proiectul sau de diplomă va avea ca tema „Complexul hidrotehnic și hidroenergetic al Bistriței din regiunea Bicaz.”.

Imagini pentru Dimitrie Leonida, photos

A proiectat şi a condus lucrările de construire a centralei electrice Grozăveşti din Bucureşti, a elaborat (în 1908) primul proiect de construcţie a unui baraj la Bicaz şi de amplasare a unei centrale hidroelectrice (proiect realizat între anii 1951 şi 1960).

A fost membru al „American Institute of Electrical Engineers“ (1920), membru al „American Associations for the Advencement of Science“ (1920); membru al Royal Society of Arts din Londra (1935) și membru titular al Academiei de Științe din România începând cu 21 decembrie 1935.
Este laureat al Premiului de Stat clasa I și titlul de Laureat la Premiului de Stat pentru întreaga sa activitate științifică didactică și pentru pregătirea de cadre în domeniul energetic (1954). În anul 1961 i s-a oferit Ordinul Muncii clasa I.
Numele său este purtat de mai multe instituții de învățământ din București, Iași, Constanța, Oradea și Petroșani, de străzi din mai multe localități, de cel mai important Muzeu Tehnic din România și de o stație de metrou din București.

De asemenea a întemeiat primul muzeu tehnic din ţară (1908), azi „Muzeul tehnic prof.ing. D. Leonida” şi a iniţiat prima expoziţie a electricităţii din România (1928).

1966: A avut loc premiera filmului Răscoala, după romanul omonim al lui Liviu Rebreanu, în regia lui Mircea Mureșan(în distribuţie: Ilarion Ciobanu, Nicolae Secăreanu, Ion Besoiu, Emil Botta).

În acelaşi an, filmului i s-a decernat premiul pentru „Opera prima”, la Festivalul de la Cannes.

1989: A murit Dumitru Floarea-Rariște, scriitor și traducător român (n. 1914).

1990: După căderea regimului comunist din România, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională (CPUN) – organism provizoriu de conducere înființat după căderea regimului comunist – a votat legea electorală în baza căreia aveau să se desfășoare primele alegeri parlamentare și prezidențiale din România postcomunistă, la 20 mai 1990. Decretul-lege nr. 92 din 14 martie 1990 pentru alegerea Parlamentului și a Președintelui României cuprindea în același text legislativ atât alegerile prezidențiale, cât și pe cele parlamentare. Ultimul articol al Decretului-lege abroga Legea electorală a Republicii Socialiste România nr. 67/1974.

1990: S-a constituit Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică.

Prin sentinţa civilă 1182 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti s-a admis cererea de înscriere ca persoană juridică a Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică, în acelaşi an, SRCC devenind membru al Societăţii Internaţionale de Criminologie

Instituţia are  un rol important în cunoaşterea fenomenului criminalităţii din România, prin elaborarea unor studii specifice de diagnoză şi prognoză.  

1992: La Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului a avut loc ceremonia reînhumării rămășițelor pământești ale lui Nicolae Titulescu, respectându-se dorința testamentară a marelui om politic și diplomat român (decedat în Franța) de a fi îngropat la Brașov.

Imagini pentru titulescu photos

1995: A murit istoricul  literar român Gheorghe Hrimiuc-Toporaș; (n. 1947).

1999: A încetat din viață la Rindge, Cheshire County, New Hampshire, SUA,istoricul canadian de origine română, George Richard Ursul (n.11 octombrie 1937, Hamilton, Canada).Era fiu al unei familii de preoți români ortodocși din Bucovina, care a emigrat în America la începutul secolului. A fost vice-consul onorific al României în SUA și profesor de istorie la Emerson College din Boston, Massachusetts, SUA.

2000: A murit istoricul român Nicolae Minei; (n. 1922).

2005: A murit Vasile Spătărelu, compozitor și profesor român (n. 1938).

2012: A murit istoricul Şerban Rădulescu-Zoner, fost deţinut politic între anii 1959 şi 1962, deputat în două legislaturi (1992-2000) în Parlamentul României, fost preşedinte al Alianţei Civice (martie 2001 – noiembrie 2006); (n. 1929).

SERBAN RADULESCU ZONER - BARBU PITIGOI - ION DIACONESCU | AGERPRES • Actualizează lumea.

 2017: A murit cântăreaţa de muzică populară românească Ileana Ciuculete; (n. 1952).

Imagini pentru ileana ciuculete biografie

 

2019: A decedat medicul George Litarczek, profesor universitar, membru de onoare al Academiei Române, cetățean român și american; (n.22 decembrie 1925 la Boston, SUA, unde părinții săi beneficiau de o bursă Rockefeller, a ajuns în România în 1927).

A încetat din viață profesorul George Litarczek | Ro Health Review

Părinții săi, prof. agr. Gheorghe Litarczek și Stella, au fost medici la clinica medicală Colentina București.

Inginerul Carol Litarczek, bunicul lui George, a fost creatorul și directorul primei centrale electrice din Craiova, inginer șef al orașului Craiova și al județului Dolj, director și constructor al societății de tramvaie din Iași.

Tânărul George Litarczek, urmat cursurile Facultății de Medicină din cadrul IMF București (1944-1950), după care a obținut titlul de Doctor în Medicină (1973) și a urmat specializări OMS în Anglia, Germania, Olanda și Austria.

A pus bazele experimentale și teoretice, alături de profesorul Dan Setlacec, în specialități medicale de anestezie și reechilibrare hidroelectrolitică, a pus la punct metoda hipotermiei folosită în intervențiile pe cord deschis și a format la Spitalul Fundeni o școală de anestezie și terapie intensivă de înaltă clasă. A fost înhumat în data de 16 martie, la Cimitirul Evanghelic-Luteran din Bucureşti.

2020: Pandemia de coronavirus – Președintele Klaus Iohannis anunță că România va intra în stare de urgență începând cu data de de luni, 16 martie.Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial.

CITIȚI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/03/14/o-istorie-a-zilei-de-14-martie-video/


CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Benedict din Nursia

Sfantul Benedict s-a nascut in Nursia, o provincie a Italiei, in anul 480 dupa Hristos, din parinti slaviti si foarte bogati. 

Se retrage intr-un munte stancos unde va ramâne într-o pestera timp de peste trei ani.

Sfantul  avea duhul inainte vederii, al vindecarilor, al scoaterii demonilor, al invierii mortilor; el se infatisa unora la mari distante pe fata; iar altora le aparea in vis.

Odata Sfantul Benedict a vazut cu duhul ca paharul cu vin care i se pusese inainte este otravit. Cand l-a insemnat deasupra cu semnul sfintei cruci, paharul s-a spart in bucăți.

A intemeiat douasprezece mănăstiri, în care a asezat câte doisprezece monahi in fiecare.

A intemeiat rânduiala monahală a Benedictinilor, ordin care exista si astazi in Biserica Romano-Catolica.

Cuviosul Benedict și-a profețit sfârsitul cu sase zile inainte de a muri – a poruncit sa i se deschidă groapa, a chemat obștea și după ce a sfătuit-o și-a dat sufletul in mâinile lui Dumnezeu.

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
 3. Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Humanitas, Bucureșt, 2008.
 4. http://www.worldwideromania.com;
 5. Wikipedia.ro;
 6. mediafax.ro;
 7. Istoria md.
 8. http://www.rador.ro/2019/03/14/calendarul-evenimentelor
 9. Cinemagia.ro.

14/03/2021 - Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , ,

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: