CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 11 MARTIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


Ziua de 11 martie în istoria noastră

1291: La aceasta data  localitatea  Făgăraş este menţionata pentru prima data oficial, sub numele Fogros, într-un act  emis de regele Andrei al III-lea al Ungariei, care a consacrat  întoarcerea domeniilor de la Făgăraş şi Sâmbăta în stăpânirea nobilului ungur Ugrinus.

3. CETATEA FAGARAŞULUI

Foto: Cetatea medievală Făgăraș

A fost eliminată astfel ultima autonomie românească din Transilvania. 

Traducerea documentului din limba latină dezvăluie amănunte puţin ştiute de publicul larg:

Noi Andrei, din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, aducem la cunoștința tuturor cărora se cuvine că, atunci când am ținut împreună cu toți nobilii, Sașii, Secuii și Românii din părțile Transilvaniei o adunare la Alba Iulia, pentru îndreptarea stării acestora, cu sfatul tuturor prelaților și baronilor regatului nostru, care se aflau cu noi în acea vreme, magistrul Ugrinus, iubitul și credinciosul nostru, ridicându-se în acea adunare a noastră, a cerut să i se înapoieze și restituie prin noi niște moșii ale sale numite Făgăraș (Fogros) și Sâmbăta (Zumbothel) aflătoare lângă râul Olt (Olth), zicând că i-au fost înstrăinate pe nedrept și a înfățișat actele și privilegiile sale cu privire la aceasta.

Iar noi, voind să ne lămurim mai bine asupra pricinei numitelor moșii, adică dacă ele au fost sau nu ale numitului magistru Ugrinus, am pus să se cerceteze cu luare aminte printre numiții nobili, printre Sași, Secui și Români (Olachis), dacă se știe că numitele moșii aparțin de drept și legiuit numitului magistru Ugrinus. Aceștia toți și fiecare în parte au declarat că pomenitele moșii numite Făgăraș și Sâmbăta au fost și sunt ale magistrului Ugrinus și ale înaintașilor săi.

Așadar noi, deoarece am văzut și am aflat că acele moșii aparțin de drept și legiuit acestui magistru Ugrinus, i le-am înapoiat și restituit împreună cu toate folosințele și tot ce ține de ele, numitului magistru Ugrinus și prin el moștenitorilor săi și urmașilor acestor moștenitori, ca să le stăpânească pe veci și nestrămutat, în același fel și cu aceeași deplinătate cu care au fost stăpânite și ținute aceste moșii de către înaintașii lui Ugrinus.

Dat în Alba-Iulia, în dumineca Invocavit, în anul Domnului o mie două sute nouăzeci și unu.

Document Alba Iulia 1291-03-11

Andrei al III-lea „Venețianul’ (n.cca. 1265, Veneţia – d.14 ianuarie 1301, Buda, Ungaria), a fost rege al Ungariei între anii 1290-1301, fiind  ultimul membru pe linie paternă al dinastiei Árpád.

La 10 iulie 1290, regele Ladislau al IV-lea a fost asasinat de propriii săi adepți cumani  si  astfel, ramura principală a dinastiei Arpad s-a stins.

Andrei, informat de moartea regelui,  s-a dus la Strigoniu,  unde archiepiscopul Lodomer l-a încoronat la 23 iulie 1290.

După încoronare legitimitatea domniei  sale a fost pusă imediat la îndoială, întrucât tatăl său fusese declarat bastard de frații săi; astfel, noul rege a avut de contracarat alți pretendenți la tron.
La începutul lui 1291, Andrei al III-lea a vizitat părțile estice ale regatului, unde adunările nobilimii locale din Oradea și Alba Iulia i-au acceptat domnia.

 

1642: Sinodul de la Iaşi, Moldova, recunoaşte ca validă, cartea „Mărturisirea ortodoxă” a mitropolitului Petru Movilă.

Petru Movilă (Petru Moghilă), (n.1596-d.1647), cărturar român, mitropolit al Kievului şi Haliciului
Petru Movilă (Petru Moghilă), (n.1596 – d.1647), cărturar român, mitropolit al Kievului şi Haliciului.

 Hotărârea Sinodului, publicată la Iaşi, este prima tipăritură din Moldova (11/21.III. – 9/19.XII)

Anterior, în 1640, aceeaşi carte a fost oficial adoptată şi la sinodul de la Kiev.

După acceptarea Mărturisirii Ortodoxe în sinodul Moldovei, lucrarea va fi publicată la Iaşi şi consituie cea dintîi tipăritură din Ţara Moldovei.

In acele timpuri , cand se intemeiase Biserica unita greco-romana din Ucraina, iar protestantii, prin principii din Transilvania, raspindisera scrieri calvine in principatele romanesti,

Petru Movila scrie catehismul sau, numit, in prima versiune, Expositio Fidei Ecclesiæ Russiæ Minoris.

Aceasta lucrare a fost perfectata la microsinoadele de la Kiev (1640) si de la Iasi (1642). La microsinodul de la Iasi, desfasurat sub obladuirea domnitorului Vasile Lupu, au participat reprezentanti ai ortodoxiei grecesti (teologi ai Patriarhiei din Constantinopol), reprezentanti ai ortodoxiei slave (invatati ucraineni trimisi de Petru Movila) si, fara indoiala, reprezentanti ai ortodoxiei romanesti (ierarhi moldoveni convocati de Vasile Lupu).

Obiectul acestui sinod era discutarea lucrarii mitropolitului Petru Movila, numita Marturisirea ortodoxa , scrisa in limba latina, in vederea tiparirii si propagarii ei in lumea crestina divizata de polemicile aprinse dintre catolici si protestanti.

Punctele controversate referitoare la Purgatoriu si la Euharistie, lasate in suspensie la Sinodul de la Kiev (1640), au fost revizuite la Iasi, in spirit ortodox, in sensul ca nu exista, in lumea de dincolo, un loc intermediar de purificare, iar momentul prefacerii Darurilor, in timpul Euharistiei, este simultan cu invocarea Sfintului Duh.

Dupa definitivarea acestei controverse, manuscrisul latin al lui Petru Movila a fost tradus, in limba neogreaca populara, de invatatul Meletios Syrigos.

Ambele versiuni, latina si greaca, au fost trimise la Constantinopol, la 30 octombrie 1642, si patriarhul Partenie I, impreuna cu ceilalti patriarhi apostolici din Rasarit au confirmat aceasta lucrare. Aprobarea de la Patriarhie a sosit la Iasi in luna martie 1648. Acest catehism urma sa fie tiparit ca un indreptar al credintei panortodoxe.

Tiparirea acestei Marturisiri ortodoxe a intirziat neasteptat de mult (prima editie a textului grec apare in 1662, iar prima editie a textului latin in 1927), dar cópii in manuscris au circulat indata dupa confirmarea Patriarhiei de la Constantinopol, una dintre acestea aflindu-se astazi la Biblioteca Nationala din Paris.

Mărturisirea ortodoxă (Pravoslavnica Mărturisire) a fost tradusă în limbile latină (sub titlul „Expositio fidei Ecclesiaae Rusiae minoris„), greacă, rusă şi română (1691). Lucrareacuprinde 261 de întrebări şi răspunsuri, conform celor trei virtuţi teologice: credinţa, nădejdea şi dragostea.Petru Movilă (Petru Moghilă) este un reprezentant de seama al culturii româneşti din prima jumătate a secolului XVII.

Petru a fost  feciorul domnitorului Munteniei şi ulterior al Moldovei Simion Movilă. Petru Movilă este unul din ultimii reprezentanţi ai literaturii de limbă slavonă din ţările române, mare cărturar şi teolog ortodox.

Cărturarul poseda mai multe limbi precum slavona, greaca, latina, polona şi ucraineana si  fost arhimandrit al celebrei mănăstiri Lavra Pecerska din Kiev (din 1627), apoi şi mitropolit al Kievului şi Haliciului (din 1633).

A fost întemeietorul Academiei Duhovnicești din Kiev, o instituție de învățământ teologic bazată pe principiile organizării seminariilor teologice și universităților occidentale: predarea se făcea în principal în limba latină și, secundar, în limbile greacă și rusă, iar studenții primeau o dublă formație teologică și științifică.

Petru a cârmuit Biserica Ortodoxă din Ucraina într-o perioadă în care aceasta se găsea sub dominația poloneză. Lui i se datorează în primul rând renașterea ortodoxă de aici, după vremurile grele ale Unirii de la Brest-Litovsk (1596), când o mare parte a ortodocșilor de aici a acceptat supremația Papei de la Roma și unirea cu Biserica Romano-Catolică.

Foarte preocupat de soarta Bisericii Ortodoxe, Petru s-a dedicat întăririi poziției ortodocșilor care rămăseseră independenți de Roma. În ciuda unor puternice presiuni politice și sociale, devenite uneori chiar violente, el a reușit să recupereze pentru Biserica Ortodoxă și să restaureze un mare număr de biserici, între care Catedrala Sfânta Sofia din Kiev.

Petru Movilă a întemeiat prima şcoală superioară de la Kiev – Colegiul Kievlean sau Academia Kievo-Movileană. A întemeiat tipografiile de la Kiev, Cîmpulung (1635) şi Iaşi (1642).

Prin înţelegerea cu mitropolitul Varlaam al Moldovei şi domnului Moldovei Vasile Lupu, mitropolitul Petru Movilă  trimite la Iaşi un grup de dascăli cu multă carte latinească în frunte cu  Sofronie Pociaţki, care în 1640 au pus bazele învăţămîntului superior în Moldova, avînd ca model colegiul de la Kiev.

Este vorba de Colegiul vasilian din Iaşi în care teologia, retorica, filozofia şi alte discipline erau predate ca şi la Kiev în limbile latină, slavonă şi greacă.

A trecut la Domnul pe 22 decembrie 1646, la Kiev.

Este cinstit ca sfânt de Bisericile Ucrainei, României și Poloniei. Prăznuirea lui se face pe 22 decembrie în Biserica Ortodoxă Română (începând din anul 1997) și pe 1 ianuarie în Biserica Ucrainei, unde el mai este pomenit și pe 6 octombrie, împreună cu ceilalți sfinți mitropoliți ai Kievului.

1871: Începe guvernarea cabinetului conservator prezidat de Lascăr Catargiu (marea guvernare conservatoare, până în 4 aprilie 1876).

Confruntat cu  continuarea manifestărilor antigermane, Carol I convoacă in data de 10 martie guvernul şi anunta  hotărîrea sa de a părăsi ţara, chiar a doua zi.

Va renunta  la ideea abdicării, cu condiţia constituirii unui guvern care să obţină votarea bugetului şi să rezolve problema concesionării căilor ferate. Guvernul liberal condus de Ion Ghica demisionează.

Lascăr Catargiu şi-a luat răspunderea formarii noului guvern conservator pe 11 martie 1871, fiind alcătuit primul Consiliu de miniştri conservator care reuşea să guverneze, pentru prima dată în istoria română ,pe întreg parcursul celor patru ani legitimi, până pe 31 martie 1876.

Imagini pentru Lascăr Catargiu photos

Foto: Lascăr Catargiu sau Lascăr Catargi (n. 1 noiembrie 1823, Iași – d. 30 martie 1899, București), om politic român, prim ministru al României pentru patru mandate.

1871: S-a născut Emanoil Davidescu, matematician român, membru fondator al Gazetei matematice, (revistă lunară de specialitate în limba română; seria I a apărut între anii 1895 şi 1949; după acest an s-au succedat alte două serii);(m. 1905).

1878: Se semneaza la Roma a Convenţia de comerţ şi navigaţie româno-italiană. Convenţia va intra în vigoare la 1 aprilie 1878.

 

  1884: S-a născut compozitorul, dirijorul şi profesorul Ion Croitoru; (m. 1972).

1902: Se dă sentința în procesul Caion-Caragiale.

Caion (n. Constantin Alexandru Ionescu), un jurnalist şi poet mediocru, este condamnat la 3 luni închisoare, 500 de lei amendă către stat și 10.000 de lei despăgubuiri către Caragiale, pentru calomnie, după ce afirmase că drama acestuia,Năpasta, ar fi un plagiat.

Vila pe care se bat de 7 ani Ionuţ şi Dragoş Dolănescu a fost a lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea! Afla de la cine a cumparat-o artistul – Revista Vedeteler

Foto: Barbu Stefanescu Delavrancea și Caragiale

Avocatul lui Caragiale în acest proces, a fost scriitorul Barbu Ştefănescu Delavrancea.

1906: S-a născut Barbu Zaharescu, economist (a întocmit cel dintâi manual de economie politică din România, în 1945) şi diplomat. A fost membru corespondent al Academiei Române din 1955 (m. 2000).

1916: A încetat din viață la Newton Abbot, Devon, Anglia, exploratoarea britanică originară din Transilvania, Florence Baker (6 august 1841, Aiud, Imperiul Austriac/Alba).

Lady Florence Baker, născută în 1841 la Aiud, pe atunci aflat sub ocupaţia Imperiului Austriac, avea la naștere numele Florica Maria Sas. Are naționalitatea disputată şi de maghiari şi de austrieci.  A rămas orfană de mamă şi de tată la numai 7 ani. Istoria consemnează faptul că fetiţa, care avea să ajungă o celebritate, a fost crescută într-un harem din Imperiul Otoman. Stăpânul haremului a scos-o pe piaţa de robi din Vidin, în 1859, când Florica avea 18 ani.

Destinul a făcut ca, la târgul de la Vidin, să fie prezent şi britanicul Samuel White Baker, un inginer de căi ferate şi un explorator renumit. Samuel White Baker avea 38 de ani şi legenda spune că, impresionat de frumuseţea Floricăi, s-a înscris la licitaţia prin care stăpânul acesteia dorea să o vândă ca sclavă.La licitaţie a participat și Paşa din Vidin, dar britanicul nu s-a lăsat şi l-a mituit pe eunucul Paşei, câştigând-o, în final, pe tânără.

Aşa a fost salvată Florica din harem, începând o viaţă nouă alături de Baker. În 1865, cel care îi schimbase destinul o ia de nevastă şi, astfel, Florence devine Lady Baker.

A fost a doua soție a exploratorul britanic Sir Samuel White Baker, pe care l-a însoțit în toate călătoriile sale spre izvoarele Nilului și împreună cu care a descoperit Lacul Albert din Africa.

De-alungul vieţii, Florence a mai participat, alături de soţul ei, la expediţii de renume în Cipru, Japonia, Africa.

Lady Baker a murit în 1916. Imediat după moartea sa, prestigiosul cotidian ”The Times” scria despre destinul excepţional al sclavei românce:

“Lumea n-a băgat de seamă.Ştirea morţii doamnei Baker a trecut pe locul 2. Pentru că, în ziua în care Lady Baker a trecut în nefiinţă, 8 oameni au fost ucişi la Verdun. Din păcate, povestea unei foste sclave, care a scăpat din harem şi a explorat Africa, a călătorit în lumea largă alături de iubirea ei, a părut un lucru mai puţin important.

1920: S-a născut la Galați,istoricul și criticul de artă, scriitorul și publicistul Radu Bogdan; (d. 12 august 2011, București).

A fost una dintre cele mai marcante personalități ale istoriei artei românești. Și-a legat în primul rând numele de pictura lui Ion Andreescu, căruia i-a închinat activitatea sa de cercetare de aproape șapte decenii. La Institutul de Istoria Artei, înființat în anii ’50 de profesorul său, George Oprescu, a fost coleg și prieten cu Ion Frunzetti, Răzvan Theodorescu și mai tinerii pe atunci, Andrei Pleșu și Gabriel Liiceanu.

În plan internațional, a legat relații și a purtat o importantă corespondență cu Albert Skira, Marc Chagall, Jacob Berenson, Giselle Freund, Albert Boime, pentru a nu cita decât numele cele mai celebre. A scris monografii: Theodor AmanAndreescuGeorgeta NăpărușUn modernist:M.H. Maxy; medalioane, studii și eseuri: Reverii lucide; în urma sa au rămas mii de file dactilografiate, fotografii, clișee, pliante. A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural în gradul de Mare Ofițer, categoria Arte Plastice și cu Medalia de aur la Expoziția internațională de artă a cărții – IBA Leipzig 1971 – pentru monografia monumentală Andreescu.

1929: S-a născut George Bălan, muzicolog, filosof şi aforist; s-a autoexilat în Germania din 1977, unde a înfiinţat „Musicosophia-Schule”, şcoală pentru formarea ascultătorului de muzică, o fundaţie şi o editură cu acelaşi nume.

 1929: S-a născut la Bacău, Constantin Th. Botez, istoric, eseist şi cercetător al arhivelor (m. 1992, Iași). . A funcționat ca profesor universitar de Istoria Economiei naționale la Facultatea de Științe Economice din Iași. Se înscrie în rândul istoricilor-economiști care au depus o susținută activitate cu caracter monografic.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1929-1992-Constantin-Th.-Botez.jpg

Din șirul scrierilor sale, menționăm: Cronica CotnarilorEpopeea feroviară româneascăPagini uitate de cultură economicăBolta Rece. 1786–1986. A publicat peste 50 de studii și articole în diverse reviste. A fost distins cu Medalia și Diploma de Onoare pentru merite deosebite în păstrarea, protejarea și punerea în valoare a documentelor Fondului Arhivistic Național al României.

1929: S-a născut Florin Vasiliu, nginer chimist, unul dintre cei mai cunoscuți poeți în genul haiku, unul dintre cei mai fervenți promotori ai haiku, dar și unul dintre cei mai cunoscuți paradoxiști; (23 septembrie 2001, la Piatra-Neamț). 

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1929-2001-Florin-Vasiliu-poet.jpg

A scris cărți despre cultura, civilizația și istoria Japoniei și despre haiku: Pe MeridianulYamatoDe la Pearl Harbor la HiroshimaInterferențe lirice – Constelația haikuUmbra libelulei – antologiede haiku românescTolba cu licurici; 28 de lucrări literare și poezii în numeroase reviste literare românești și japoneze. A fost redactor-șef al revistei HAIKU. A fost președintele Societății Române de Haiku, vicepreședintele Societății Nipponica, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al International Haiku Association din Japonia.

1931: S-a născut la Sibiu,  actorul român de teatru și film Ion Besoiu;d.18 ianuarie 2017, București.

Actor de film, radio, teatru și televiziune. A absolvit Academia de Teatru și Muzică din Sibiu. A debutat în 1957 și apoi timp de 16 ani a jucat pe scena Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu, după care s-a mutat la București, unde a jucat la Teatrul „Lucia Sturza Bulandra”, al cărei director a fost, timp de 12 ani. În anii ’70 a jucat în serialul Toate pânzele sus, în regia lui Mircea Mureșan. Cele mai cunoscute roluri ale sale sunt Cloșca în Procesul lui Horia, Serebreakov în Unchiul Vanea, Polonius în Hamlet, Oronte în Mizantropul, Corifeu în Antigona, Ferapont în Trei surori, Senecus în Caligula și Muhoiarov Ivan Matveevici în Oblomov. Câteva dintre filmele în care a jucat: FurtunaNeamul ȘoimărestilorHaiduciiRăscoalaMihai ViteazulCiprian PorumbescuPăcalăIon, blestemul pământului, blestemul iubiriiUltima noapte de dragosteLumini și umbre. A fost decorat cu Ordinul Național Steaua României. A fost președinte executiv al Fundației Sibiul Vechi. Sibiu – Hermannstadt, asociație care îi ajută pe tinerii talentați și care oferă premii etnografilor.

 

1932: S-a născut in Bucuresti, dramaturgul român Iosif Naghiu; (d.2003).

Fiul lui Iosif Naghiu, tamplar, si al Amaliei (n. Baroti), a urmat scoala primara si Liceul „Sfantul Andrei” la Bucuresti, unde urmeaza, de asemenea, cursuri de grafica si arta decorativa. in 1959 este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucuresti.

Baschetbalist la „Flamura Rosie”, „Steaua” si „Progresul” (1948-l958), apoi grafician (1959-l968) la inln prinderea „Decorativa” din capitala.
Debuteaza in Luceafarul (1959). Debut editorial cu volum de poezii Teama de pasari (1968).

Colaboreaza la Luceafarul, Gazeta literara. Romania literara, Teatrul, Tribuna, Contemporanul, Vatra, Astra etc. A scris peste 20 de piese de teatru care au cunoscut montări scenice în țară și în străinătate si care au fost distinse cu numeroase premii, a scris scenarii de film (Luchian) și de televiziune (Capul de zimbru, după Vasile Voiculescu).

În urmă unui articol de o pagină în ziarul Scînteia, semnat de redactorul șef de atunci Nicolae Dragoș, în care Iosif Naghiu era criticat vehement, „Gluga pe ochi” a fost interzisă, iar pentru tânărul dramaturg a început calvarul izolării.

Din 1971 până în 1990, doar trei piese i-au mai fost puse în scenă, iar autorul, care a refuzat să între în partid, nu s-a mai putut angaja la nici o redacție și la nici o editură.

Iosif Naghiu a trebuit să aștepte tot 10 ani până când a inceput sa fie publicat din nou.

1953: S-a născut la Târgu Mureş, renumitul fotbalist Ladislau Bölöni.

Imagini pentru Ladislau Bölöni.photos

Timp de 14 ani, între 1970 și 1984, a făcut parte din echipa ASA Târgu Mureș, fiind transferat apoi la Steaua București.

În anii 1977 și 1983 a fost desemnat cel mai bun fotbalist al României.

A jucat 108 meciuri în echipa națională, pentru care a marcat 25 de goluri.

A fost de 23 de ori căpitan al echipei naționale de fotbal a României.

Din anul 2000 și până în 2001 a fost antrenor al acestei echipe, cu un bilanț de 13 meciuri jucate, dintre care 8 câștigate, 2 egaluri și 3 meciuri pierdute.

Între 2001 și 2003 a antrenat echipa portugheză Sporting Lisabona.

 Între 2003 și 2006 a antrenat echipa franceză Rennes. In 2006 conduce AS Monaco, iar pe data de 6 aprilie 2007 a semnat un contract pe un an și jumǎtate cu echipa Al-Jazeera (EAU), pe care a antrenat-o până în mai 2008.

Pe data de 9 iunie 2008 a semnat un contract cu echipa belgiană Standard Liège. Pe 24 mai 2009 a câștigat Campionatul Belgiei. „Aventura” sa la Standard s-a încheiat în februarie 2010.

În mai 2010 a revenit în Emiratele Arabe Unite, unde a semnat un contract cu Al-Wahda, echipă din Abu Dhabi

În ianuarie 2011 a preluat conducerea echipei din Ligue 1 RC Lens, a patra echipă din Franța din cariera sa.

1954: Prin HCM nr. 337, in Republica Populara Româna se desființează coloniile de muncă. Deținuții, cu excepția celor care „au slujit interesele burgheziei”, fiind eliberați.

Unitățile de muncă au fost înființate prin Decretul nr. 6/1950, fiind menite să contribuie la „reeducarea elementelor dușmănoase Republicii Populare Române“.Deținuții, cu excepția celor care „au slujit interesele burgheziei”, au fost eliberați. Este menținut doar regimul de domiciliu obligatoriu în cazul celor care „nu s-au reeducat

 1957: S-a născut la București, Ion Bogdan Lefter, poet, critic şi istoric literar, analist cultural şi politic, realizator de emisiuni de radio şi televiziune, profesor, fondator al revistelor „Contrapunct” (1990-1992), „Observator cultural” (2000-2005).

Este membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România (1993).În prezent, este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității din București și director editorial al revistei aLtitudini

1975: A decedat  fizicianul român Eugen Bădărău.

Gălăţeni care au uimit lumea - Eugen Bădărău

Considerat fondator al şcolii româneşti de fizica plasmei, Eugen Bădărău s-a născut la Folteşti,Galati, pe 19 septembrie 1887.

A urmat şcoala primară la Galaţi, iar liceul l-a absolvit la Ismail, în 1905. Atras de inginerie, a plecat în Austria, unde s-a înscris la Colegiul Tehnic din Graz.

După doi ani, s-a decis să se specializeze în fizică şi şi-a continuat studiile la Universitatea din Pisa, unde şi-a obţinut licenţa în 1911, iar doctoratul un an mai târziu.

În următorii doi ani, a lucrat ca asistent la Pisa, iar în 1914 a plecat în Rusia, unde a întreprins cercetări în domeniul opticii. Rezultatele obţinute la Petrograd i-au adus, în 1918, titlul de doctor docent.

A revenit în ţară în 1921, la Universitatea din Cernăuţi, unde a predat fizică teoretică şi experimentală. În perioada petrecută în Bucovina a studiat fizica descărcărilor în gaze, cercetări pentru care este considerat fondator al şcolii româneşti de fizica plasmei.

Din 1934 s-a transferat la Bucureşti, unde a predat fizică moleculară până în anul 1956. În continuare, până în 1970, a fost director al Institutului de Fizică din Bucureşti.

Cercetările sale au acoperit o gamă foarte largă de domenii ale fizicii, de la descărcările electrice în gaze şi fizica plasmei la acustică, spectroscopie, controlul materialelor de construcţie sau stimularea germinaţiei plantelor cu ajutorul ultrasunetelor.

Inedite şi spectaculoase sunt aplicaţiile descărcărilor în gaze pentru obţinerea de parfumuri, pornind de la metan amestecat cu brom.

În afara preocupărilor ştiinţifice, a cântat la vioară într-un cvartet, iar între 1940 şi 1944 a fost director tehnic al Radiodifuziunii.

S-a bucurat de multe dovezi de recunoaştere, fiind fondator al Academiei de Ştiinţe (1935) şi membru titular al Academiei Române (1948)

1990: A fost adoptată în urma unei mari manifestații populare, „Proclamaţia de la Timişoara”, manifest programatic al Revoluţiei anticomuniste, prin care timişorenii transmiteau ţării ceea ce au dorit ei atunci când au ieşit, în decembrie 1989, în stradă.

Punctul 8 al Proclamaţiei îşi propunea să fie embrionul legii lustraţiei în România postcomunistă.

Punctul 8 al acesteia cerea interzicerea prin Legea electorală, pentru primele trei legislaturi consecutive, a dreptului la candidatură al foştilor lideri comunişti sau a ofiţerilor de Securitate.

Era  un document programatic care anunţa că idealurile Revoluţiei din decembrie 1989 au fost trădate şi că revoluţia trebuia să continue pe cale paşnică.

Mai ales Punctul 8 al proclamaţiei interzicea, prin lege electorală, dreptul de a candida la funcţii în stat tuturor foştilor activişti şi securişti, timp de trei legislaturi.

În special „preşedintele României trebuie să fie unul dintre simbolurile despărţirii noastre de comunism”. Tot Proclamaţia mai preciza că simpla calitate de membru de partid nu era nicidecum considerată o vină.

Proclamatia venea in urma cele de-a doua incursiuni a minerilor la Bucureşti, cand la Timişoara a avut  loc în data de 22 februarie 1990 un miting de protest la care George Şerban propunea redactarea unei Proclamaţii a Timişoarei către ţară.

În 27 februarie, membrii Societăţii „Timişoara” au analizat şi aprobat textul Proclamaţiei propus de George Şerban. Societatea „Europa” adoptă şi ea textul la 1 martie.

La 2 martie textul a prezentat Consiliului Municipal Timişoara, care a solicitat un răgaz de o săptămână pentru a lua o decizie (va adera în şedinţa din 9 martie cu 45 de voturi pentru şi 3 abţineri).

În 8 martie, George Şerban citeşte textul Proclamaţiei în faţa Biroului executiv al CPUN – Timiş, care refuză să adere datorită punctului 8. Între timp apar zvonuri despre pretinse revendicări de autonomie a Banatului din partea organizatorilor, zvonuri puternic infirmate ca „aberante şi răuvoitoare”.

Încep organizările pentru o mare adunare populară care avea să aibă loc duminică, 11 martie 1990, în Piaţa Operei.

În data de 10 martie, la simpozionul „Europa – Casa Comună” de la Komarno, în Cehoslovacia, Florian Mihalcea, reprezentantul societăţii „Timişoara”, citeşte textul Proclamaţiei pentru publicul european. În aceeaşi zi textul este tradus în mai multe limbi şi difuzat agenţiilor de presă din ţară şi străinătate şi este citit la postul de radio „Europa liberă”.

În ziua de 11 martie în Piaţa Operei din Timişoara a avut loc Marea Adunare Populară la care au participat peste 15.000 de timişoreni. Cu această ocazie, George Şerban a lansat de la balconul Operei „Proclamaţia de la Timişoara”.

La 20 mai au avut loc primele alegeri din România post-comunistă, rezultat cu preluarea puterii de către FSN şi a preşedinţiei de către Ion Iliescu, ales cu 85% din voturi.

Prevederile Proclamatiei nu au fost niciodata aplicate de guvernarile FSN-iste si post FSN-iste.

1993: A murit Dan Simonescu, bibliolog, istoric și critic al literaturii române vechi, membru de onoare (din 1992) al Academiei Române; (n. 10 decembrie 1902, Campulung).

Între 1953-1968 a fost cercetător științific la Institutul de Istorie al Academiei Române.

Actitivatea lui se circumscrie domeniilor istoriei culturii, bibliografiei, bibliologiei și textologiei. Este responsabil pentru ediții critice de cronici românești, pentru studii privitoare la literatura românească veche (atât cronicărească, cât și populară) și pentru contribuții la istoria cărții și a tiparului românesc.

1999: A murit Vlaicu Bârna, poet şi prozator (autor de romane istorice pentru tineret); (n. 1913).

  2000: A murit geograful Victor Tufescu; preocupări în domeniul geografiei aplicate; de numele său se leagă înfiinţarea Colectivului de cercetări geografice al Academiei Române, integrat apoi Institutului de Geologie-Geografie (1958); membru titular al Academiei Române din 1992 ; (n. 1908).

2001: A murit Zahu Pană, poet și ziarist român de origine  aromână.

Zahu Pană – poetul care a cules florile liricii din temniţele comuniste | Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

Zahu Pana s-a nascut la 20 august 1921 in comuna Beala de Sus din fosta Macedonie iugoslava. Aroman de origina, el a fot crescut si educat in spiritul dreptatii si a dragostei de neam.
       In 1925, familia a fost colonizata in Cadrilater, in comuna Cocina din judetul Durostor, unde Zahu a urmat scoala primara si apoi scoala comerciala din Silistra. In toamna anului 1940 si refugieaza din Cadrilater la Bucuresti, unde  termina liceul comercial si apoi Academia Comercială.
       Debutează la varsta de 14 in revista liceului comercial din Silistra “Lumina”, cu poezia “Vijelie”.
       Arestat de doua ori sub regim communist, pentru convingerile sale nationaliste, a fost eliberat prin decretul de gratiere din vara anului 1964.
       Dupa casatoria cu Marica Caramihai, in 1965, are sansa sa emigreze in SUA stabilindu-se la New York in 1976.
       Colaboreaza la “Cuvantul Romanesc” din Canada cu rubrica “Efemeride” si la pagina “Fara Armaneasca”.

 In 1982 publica la Editura “Cuvântul Românesc”, monumentala lucrare “Poezii din inchisori”, o culegere antologica din opera lirica a peste 50 de poeti cunoscuti si anonimi, iar in 1989, cartea lui de poezii originale, “Cu acul pe sapun”.

       In toata aceasta perioada a activat in rândul comunităţii românesti din Nord America, prin conferinte, intâlniri culturale, simpozioane, remarcându-se ca un exponent a celor care au fost siliţsă-si paraseasca tara, in cautarea libertatii.
       Ultima dată prezent în mijlocul celor dragi, in luna iulie 2000 la Saptamana Campului Romanesc din Hamilton.

Înzestrat cu un dar oratoric aparte, fiind si moderatorul acestui mare eveniment cultural, a captivat auditoriul cu tema“Amintiri despre Radu Gyr”, ca un semn de bun ramas.
S-a sfârşit din viaţă în data de 11 martie 2001 la New York.

2004: Explozii simultane la oră de vârf în patru trenuri madrilene omoară 191 de oameni, printre care 16 cetățeni români şi rănesc alte 1.824 persoane.

Atacurile au fost îndreptate împotriva trenurilor care asigurau legatura cu suburbiile și care erau pline cu navetiști care se îndreptau spre locurile de muncă din Madrid. România a fost cea de-a doua țară, după Spania, ca număr de victime.

Pistele anchetei indicau drept organizatori ai acestor atentate, membri ai retelei teroriste radicale islamiste al-Qaida.

Au fost  cele mai sângeroase atentate teroriste din istoria Spaniei, soldate cu 191 de morţi şi 1.824 de răniţi.

 2009: A murit la București,lingvista română de origine aromână Matilda Caragiu Marioţeanu, autoarea unor valoroase contribuţii în domeniul dialectologiei generale şi  a celei române – nord şi sud-dunărene (aromână, în special); (n.20 iulie 1927, Hrupișta, Grecia ). Afost sora marelui actor Toma Caragiu.

Brandusa Marioteanu - Actor - CineMagia.ro

A fost o cunoscută lingvistă specializată în domeniul dialectologiei generale și române – nord și sud-dunărene (aromână, în special); a publicat (în colaborare) trei manuale destinate învățării limbii române de către străini, utilizate în lumea întreagă; membru corespondent al Academiei Române.

A publicat (în colaborare) trei manuale destinate învăţării limbii române de către străini, utilizate în lumea întreagăşi a fost membru corespondent al Academiei Române din 2004; (n. 1927,în localitatea Hrupista/Grecia).

2016: A decedat Iolanda Balaş, dubla campioană olimpica la atletism, in 1960 si 1964, şi dublă campioană europeană, în 1959 si 1962.

Iolanda Balas - Comitetul Olimpic si Sportiv Roman

Ne-a părăsit  la vârsta de 79 de ani, dupa o lungă suferinţă.

S-a nascut  12 decembrie 1936  la Timișoara, intr-o familie mixta româno-maghiară (tatăl român și mama maghiară) şi  a dominat proba de săritura în înălțime timp de un deceniu.

Pe lângă recorduri mondiale și olimpice, în palmaresul său mai intră și două medalii de aur la campionatele europene de atletism de la Stockholm în 1958 și Belgrad în 1962, precum și o medalie de argint la Berna în 1954.

După retragerea din competiții, Iolanda Balaș a rămas activă în atletism ca arbitru.

Din 1988 pînă în 2005 a fost președintele Federației Române de Atletism (FRA).

În anul 2010 Iolanda Balaș a primit din partea Majestății Sale Regele Mihai I al României, în cadrul ceremoniei desfășurate la Palatul Elisabeta din București, decorația regală „Nihil Sine Deo”, pentru merite deosebite aduse sportului românesc, pentru modul în care a condus Federația Română de Atletism și pentru promovarea excelenței în sportul românesc, precum și a tinerilor sportivi.

 Datorită performanţei sale de a depăşi  recordul mondial la săritura în înălţime de 14 ori, de la 1.75m la 1.91 m, Iolanda Balaş rămâne un personaj istoric unic  în lumea atletismului.

2018: A murit Georgeta Caragiu Gheorghiță, sculptoriţă şi profesoară; sora cea mică a actorului Toma Caragiu şi soţia sculptorului Alexandru Gheorghiţă; (n. 1929, la n.6 august 1929, Argos Orestiko, într-o familie de aromâni).

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este portret_1380218626.jpg

A fost profesoară la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, secția sculptură.

 2018: A murit istoricul şi profesorul Dumitru Ţeicu,cunoscut pentru numeroasele studii și cercetări de arheologie şi istorie medievală a Banatului.

A fost din 1990 director al Muzeului Banatului Montan din Reşiţa; (n. 1954).

 CITIŢI ŞI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/03/11/o-istorie-a-zilei-de-11-martie-video/

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Sofronie, patriarhul Ierusalimului

Imagini pentru Sfantul Sofronie al ierusalim photos

Sfantul Sofronie s-a nascut la Damasc, in Siria de astazi, in jurul anului 550. In anul 570, calatorind prin Palestina pentru a se inchina la Locurile Sfinte, intra in Manastirea Sfantului Teodosie cel Mare, situata in apropierea Ierusalimului, ca ucenic al monahului Ioan Moshu. Impreuna cu invățătorul său, va ajunge pe la toate mănăstirile si nevoitorii din Egipt.

Cei doi sfinti devin aparatori ai credintei ortodoxe impotriva unei noi erezii ce incepuse a tulbura viata Bisericii – monotelismul (celor ce sustineau ca in Hristos exista o singura lucrare).

Imbolnavindu-se de o grea boala de ochi, a fost vindecat de Sfintii Chir si Ioan. In anul 634, Sfantul Sofronie este ales in demnitatea de patriarh al Ierusalimului.

Scrisoarea de intronizare sau sinodala, concentreaza invatatura sa hristologica.

Dupa ce prezinta invatatura despre Sfanta Treime si intrupare, el abordeaza principiul fundamental al hristologiei: in Hristos se afla un ipostas sau persoana si doua naturi sau firi.

El nu vorbeste despre doua vointe, insa, intrucat vorbeste despre doua lucrari, acest lucru este implicit.

Sfantul Sofronie a fost de fata la aducerea din exilul persan a Cinstitei Cruci, pe care Hristos a fost rastignit.

Amintim ca Sfantul Sofronie a scris Viata Sfintei Maria Egipteanca, si a alcatuit Randuiala Sfintirii Apei Celei Mari.

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Andrei Eşanu, Cultură şi civilizaţie medievală românească, Editura Arc, 1996.
 3. Istoria md.
 4. Wikipedia.ro
 5. Enciclopedia Romaniei.ro
 6. worldwideromania.com
 7. Rador.ro;
 8. Cinemagia.ro

Publicitate

11/03/2021 - Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , ,

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: