CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 4 MARTIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


Ziua de 4 martie în istoria noastră

 

1821: Oastea lui Tudor Vladimirescu, Adunarea norodului, ocupă localitatea Slatina din  Muntenia.

Tudor Vladimirescu, portret de Teodor Aman (realizat postum conform descrierilor pandurilor)
Tudor Vladimirescu,(n.1790-d.1821), portret de Teodor Aman (realizat postum pe baza  descrierilor pandurilor)

Starea principatelor românești se agravase mult în timpul domniilor fanariote. Regimul acestor domnitori, dominat de corupție, fiscalitate excesivă și abuzuri de tot felul, conjugat cu efectele dominației otomane precum și a războaielor ruso-turce a agravat starea și așa grea a țărănimii din principate.

Ca un protest, în ianuarie 1821, în Muntenia se declanșează mișcarea condusă de Tudor Vladimirescu, care, pe parcurs ia amploare cu nimic mai joasă unei adevărate revoluții.

Odată cu moartea ultimului domnitor fanariot din Muntenia, Alexandru Șuțu, se crea o posibilitate de acțiune pentru boierii pămînteni care doreau înlăturarea domnilor fanarioți.

Conducerea Munteniei a fost preluată de un Comitet de ocîrmuire, constituit dintr-un grup de boieri pămînteni: Gr.Brîncoveanu, Barbu Văcărescu și Grigore Dimitrie Ghica, viitorul domnitor.

Comitetul de ocîrmuire încheie înțelegerea cu Tudor Vladimirescu, comandant al pandurilor în anii războiului ruso-turc 1806-1812, mandatîndu-l să declanșeze mișcarea armată întru acapararea puterii în Muntenia.

În Oltenia, mișcarea armată capătă caracterul unei revoluții de redeșteptare națională, alipind țărani și orășeni, fapt care impune corecții în programul și acțiunile lui Tudor Vladimirescu întru satisfacerea nevoilor nu doar a boierimii ci și a țărănimii și orășenimii.

 Adunarea Norodului, a fost constituita ca oaste revoluționară, la Slatina atinsese deja efectivul considerabil de 10 000 oameni.

1849 (20 februarie/4 martie): Împăratul Franz Josph I al Austriei a promulgat Constituția din martie.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1849-Constitutia-din-4-martie.jpg

Aceasta proclama explicit egala îndreptățire a popoarelor, recunoscând în cadrul monarhiei mai multe provincii ale imperiului, printre care și Marele Principat al Transilvaniei (inclusiv Partium-ul).

Astfel anexarea Transilvaniei la Ungaria de la 1848 era anulată și se reinstaura vechea autonomie a acestui teritoriu, reorganizat pe principiul egalității de drepturi a tuturor națiunilor sale , guvernarea urmând a se face în baza egalei îndreptățiri a lor.

1857: S-a născut la Craiova, generalul român Constantin Coandă, fost profesor de matematici la Școala națională de poduri și șosele din București, fost comandant al Cetății București, președinte al Consiliului de Miniștri și ministru de externe al României șef secție în Marele Stat Major, inspector general al artileriei, delegat la Conferința Internațională de la Haga, atașat militar și diplomatic pe lângă Cartierul țarului Nicolae al II-lea (1916-1918).

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1857-1932-Constantin-Coanda.jpg

Printre cei 7 copii ai săi (5 băieți și 2 fete) s-a numărat și celebrul Henri Coandă;(d. 30 septembrie 1932, București). Din scrierile sale: Curs de ArtilerieProjectile și Focoase.

1859: S-a născut la București pionierul regiei de teatru românești, Paul Gusty (d.1944, Făgăraș, Brașov). A fost elevul lui Alexandre Gatineanu, cel care a introdus funcția de regizor în teatrul românesc și s-a format în special la școala realistă a teatrului german și în contact strâns cu vederile profesate de Ion Luca Caragiale. 

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1859-1944-Paul-Gusty.jpg

De-a lungul celor aproape 60 de ani cât a fost director de scenă la Teatrul Național din București, au rămas memorabile spectacolele: O scrisoare pierdută de CaragialeRevizorul de GogolAzilul de noapte de Maxim Gorki, Institutorii de Otto Ernst, Prostul de Fulda, etc. Lui Gusty i se datoreză, în mare măsură, înscrierea în repertoriul Teatrului Național și punerea în scenă a unor drame și comedii de Shakespeare, a unor piese de Ibsen, iar îndată după Primul Război Mondial a dramaturgiei realist-critice ruse (Tolstoi, Cehov).

În paralel cu activitatea regizorală, a tradus și a adaptat numeroase piese de teatru străine și a scris librete de operetă.

Fragment din filmul Maiorul Mura (1928) în regia lui Ion Timuș, pe un scenariul Jean Georgescu, după o operetă localizată de Paul Gusty.

1864: S-a născut la Tălpaș, Dolj, compozitorul și folcloristul român Ștefan Bazilescu (8 noiembrie 1953, Tălpaș, Dolj). După studii muzicale cu tatăl său, psaltul Vasile Andrei Popescu și cu Gh. Popilian la Școala din Soceni, a studiat Muzica psaltică și liniară la Seminarul din Râmnicu Vâlcea (1878–1882). A fost învățător de țară și cântăreț la biserică. A cules folclor muzical, începând din 1911, din Oltenia și Muntenia. A colaborat la revista Cultura și la Chestionarele lui Nicolae Densușianu.

Culegeri de folclor: Biblioteca melodiilor populare române pe note bisericești174 Cântece populare și religioaseBiblioteca Bazileștilor, etc., majoritatea în manuscris

1882:  S-a născut omul politic Nicolae Titulescu, ilustru diplomat român, jurist și om politic, fost președinte al Ligii Națiunilor. A fost membru titular (din 1935) al Academiei Române; (d. 17 martie 1941 la Cannes, in Franta).

În anii 1928 – 1936, a fost de mai multe ori Ministru al Afacerilor Străine. În primul ministeriat la Externe (1927-1928) are o contribuție decisivă la acceptarea internațională a punctului de vedere românesc cu privire la problema „optanților” maghiari, ridicată de Budapesta, precum că România ar fi discriminat la reforma agrară din 1921 pe marii proprietari (moșieri) maghiari transilvani.

Titulescu a combătut reproșul guvernului maghiar, demonstrând clar corectitudinea efectuării reformei respective de către București.

  A militat contra revizionismului din Europa, pentru păstrarea frontierelor stabilite prin tratatele de pace, pentru raporturi de bună vecinătate între statele mari și mici, pentru respectarea suveranității și egalității tuturor statelor în relațiile internaționale, pentru securitate colectivă și prevenirea agresiunii.

Contemporanii i-au reproșat apropierea nepotrivită de ministrul de externe al URSS, Maxim Litvinov, ca și prea marea încredere arătată liderilor bolșevici.

După instaurarea nazismului în Germania, dându-și seama de pericolul pe care-l reprezenta acesta pentru pace), Titulescu a depus o vie activitate în direcția întăririi colaborării internaționale, în interesul păcii și securității europene. Pe această linie politică, Titulescu a semnat la Londra, în 1933, în numele guvernului României, convențiile:

-împotriva agresorului și a depus eforturi remarcabile pentru încheierea în 1933 a Micii Înțelegeri;

-pentru încheierea în 1934 a Înțelegerii Balcanice (pacte regionale în care vedea o pavăză împotriva agresiunii din partea statelor revizioniste);

În 1936, regele Carol al II-lea, aliniindu-se presiunilor cercurilor de dreapta (pro-naziste) dar și externe, îl îndepărtează din toate funcțiile oficiale și îl obligă să se exileze.

Stabilit la început în Elveția, apoi în Franța, Nicolae Titulescu a propagat chiar și în exil, prin conferințe și articole de ziare, ideea prezervării păcii, anticipând pericolul unui nou război.

1897: A încetat din viaţă Alexandru Lahovari, jurist şi om politic, orator de mare talent a fost un politician și ministru de externe, fratele lui Iacob N.Lahovari si Ion N.Lahovari; (n. 16 august 1841).

Străbunicul său a fost caimacam al Olteniei; bunicul său a reprezentat județul Vâlcea în Obșteasca Adunare de la 1831, primul Parlament român, iar tatăl său, Nicolae Lahovari, a fost un foarte prețuit om politic care a ocupat demnitățile de membru al Divanului ad-hoc, senator și sub-secretar de Stat al afacerilor străine.

  La 11 martie 1871, in  guvernul Lascăr Catargiu, Alexandru Lahovari a primit portofoliul justiției, pe care l-a deținut patru ani și jumătate. În timpul acesta, Lahovari a făcut însemnata reformă a codului penal și a procedurii penale.

A avut un  rol important  în chestiunile cele mai vitale pentru țară — cum a fost „Chestiunea Dunării” și altele.

De la 1884 și până la 1888, Lahovari a fost «Fulgerul» faimoasei opoziții care a dărâmat guvernul lui I. C. Brătianu.

1904: S-a născut la Davideni, Storojineț, Austro-Ungaria/ azi în Ucraina, tenorul, actorul și cantorul român de origine evreiască de faimă internațională, Josef Schmidt (d.16 noiembrie 1942, Internment Camp Girenbad, Elveția).Era supranumit „Privighetoarea din Cernăuți” sau „Caruso al evreilor”. A urmat cursurile unei școli comerciale și în paralel, lecții particulare de canto. După Unirea Bucovinei cu România, a primit cetățenia română. La vârsta de 15 ani a început să cânte în corul sinagogilor din Cernăuți și din Rădăuți, în 1924 a dat primul concert public cu arii din opere, lieduri și balade românești.

A studiat muzica în Germania, s-a întors în România, a devenit cantor la Templul din Cernăuți. Vorbea fluent idiș, ebraica, româna, germana, engleza și franceza. Avea doar 1,54 m înălțime și acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu a ajuns cu adevărat o vedetă internațională a operei.

Cariera sa artistică, foarte scurtă, întreruptă de cel de-al Doilea Război Mondial, s-a desfășurat în Germania, fiind invitat să cânte și în Austria, Belgia, Olanda, Franța, Statele Unite sau Palestina. S-a refugiat în Elveția, din cauza originii sale evreiești. A murit de infarct în tabăra elvețiană de refugiați Girenbad, unde erau cazați solicitanții de azil politic. În urma sa au rămas mai multe înregistrări discografice dar și un număr de nouă filme artistice. În 1958 a fost lansat filmul Un cântec străbate lumea (Ein Lied geht um die Welt), în regia lui Géza von Bolváry. Subiectul era viața (romanțată) a lui Joseph Schmidt, folosit ca pretext pentru a se introduce un mare număr de cântece înregistrate de artist în decursul timpului.

1907:  Răscoala ţărănească din 1907. Peste 2.000 de ţărani răsculaţi pătrund în Botoşani, unde au loc ciocniri sîngeroase cu armata.

1913:A încetat din viață la Londra, tenorul de talie mondială Giovani (Ion) Dumitresco (Ion Dumitrescu; 18/30 decembrie 1860, Iași ).

1918: România acceptă după trei reuniuni succesive ale Consiliului de Coroană (în perioada 17 februarie/2 martie–19 februarie/4 martie 1918), începerea tratativelor de pace cu Puterile Centrale.La Consiliile de Coroană desfășurate la reședința regală din Iași, s-a stabilit conduita politică față de ultimatumul transmis de Puterile Centrale, de a încheia imediat un tratat de pace.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1918-Resedinta-regala-din-Iasi-unde-a-avut-loc-Consiliul-de-Coroana.jpg

În dezbateri s-au confruntat două mari curente de opinie. Primul, susținut de rege și de marea majoritate a decidenților politici, dorea acceptarea condițiilor de pace în vederea salvgardării existenței statului român și a armatei, dar prin abordarea unei tactici de tergiversare care să permită câștigarea de timp, în eventualitatea unei victorii decisive a Aliaților. Cea de-a doua grupare, era constituită din adepții rezistenței până la capăt, al cărei exponent principal a fost regina Maria. După dezbateri aprinse, consiliul a căzut de acord asupra primei abordări, mandatând guvernul să înceapă negocierile cu Puterile Centrale.

1923:  Se creează Liga Apărării Naţional-Creştine (LANC), organizaţie nationalista de dreapta  condusă de profesorul universitar A.C. Cuza, din care s-a desprins ulterior  Garda de Fier.Congresul de înființare a avut loc în Aula Universității din Iași.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1923-A.C.-Cuza.jpg

Președinte a fost ales profesorul A.C. Cuza. Corneliu Zelea Codreanu a fost însărcinat cu organizarea LANC pe întreaga țară. LANC a inaugurat în istoria politică românească practica organizațiilor paramilitare, prin crearea grupului de „lănceri”.

Din această formațiune s-a conturat o grupare condusă de Corneliu Zelea Codreanu, care, ulterior, s-a desprins și a format Legiunea Arhanghelului Mihail.

1927:S-a născut la Suceava, teatrologul și eseistul român Virgil Brădățeanu; (d.31 ianuarie 2008).

A urmat studiile universitare la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București și a devenit, imediat după absolvire, cadru didactic al institutului pe care îl urmase. A ocupat, în diferite perioade, mai multe funcții: decan al Facultății de Teatru și Cinematografie, redactor-șef al emisiunilor cultural-artistice la Televiziunea Română, înalt funcționar în instituțiile de stat care se ocupau de administrarea activităților culturale. A debutat în Contemporanul, în 1951, cu cronici dramatice și articole despre teatru. Debutul editorial a avut loc în 1959, cu monografia Grigore Manolescu. A publicat numeroase cărți, în majoritate despre teatru, privind deopotrivă dramaturgia și arta spectacolului, amândouă domeniile fiind considerate sub raportul evoluției lor istorice în spațiul cultural românesc, dar și eseuri despre artă ori despre personalități de prim rang ale culturii universale, precum și note de călătorie.

1931: S-a născut la București, actrița română  Mihaela Juvara ; (d.31 mai 2015, București).A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. A fost actriță la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” din București (1955–1989). A debutat la Teatrul Municipal (Bulandra), în 1952, dar a fost arestată în seara premierei, fiind acuzată de „spionaj în favoarea Turciei”, pentru că fusese invitată la ceai în casa unui diplomat turc. A făcut închisoare timp de doi ani, în penitenciarele Jilava, Ghencea și Târgșor.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1931-2015-Mihaela-Juvara.jpg

După eliberare, Lucia Sturza Bulandra a reprimit-o în teatrul ei. A jucat în piese ca Hamlet de Shakespeare, Casa Bernardei Alba de Lorca, Mizantropul de Molière, Opera de trei parale de Brecht, Cezar și Cleopatra de G.B.Shaw, etc. A interpretat roluri de compoziție în filme ca: Răpirea frumoaselor sabineSerataSaltimbanciiCroazieraFram-Ursul polar. A fost și un dascăl deosebit, pregătind generații de actori

1942: A murit  istoricul literar şi bibliograful Gheorghe Adamescu; (n.23.07.1869).

1946: A avut loc primul congres al femeilor din România. Cu această ocazie s-a constituit Federaţia Democrată a Femeilor din România.

Înființarea Federației a fost o urmare directă a discuțiilor din cadrul Congresului Internațional al Femeilor, desfășurat în noiembrie 1945 la Paris. După ce încercarea de a coagula o mișcare amplă feminină prin intermediul FDFR nu a dat rezultatele scontate de comuniști, eforturile au fost continuate și intensificate prin apariția Uniunii Femeilor Democrate din România.

1948: Regele Mihai al României a dat prima sa declarație din exil, în cadrul unei conferințe de presă la Londra.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1948-Regele-Mihai-I-al-Romaniei.jpg

Aceasta a avut o semnificație specială, deoarece a explicat Occidentului faptele grave petrecute în decembrie 1947 în România:

În dimineața zilei de 30 decembrie 1947, Dl. Petru Groza și Gheorghiu-Dej, membri ai Cabinetului Român, mi-au prezentat textul actului de abdicare, îndemnându-mă să semnez documentul imediat. Amândoi s-au prezentat la Palatul Regal după ce acesta a fost încercuit de detașamente armate, informându-mă că mă vor socoti răspunzător pentru vărsarea de sânge ce va urma, ca o consecință a instrucțiunilor ce le emiseseră deja în caz că nu voi semna în cadrul limitei de timp impusă. Acest act mi-a fost impus cu forța de un Guvern instalat și menținut la putere de o țară străină, un Guvern total nereprezentativ pentru voința poporului român… Îndepărtarea monarhiei constituie un nou act de violență în politica de subjugare a României. În aceste condiții nu mă consider obligat în nici un fel de acest act care mi-a fost impus. Cu neclintită credință în viitorul nostru, animat de același devotament și dorință de a munci, voi continua să servesc poporul român, de care destinul meu este legat inexorabil”.

1949: S-a născut la Arad, scriitoarea Lucia Verona.A absolvit Conservatorul de muzică din București în 1972. Și-a început cariera literară cu traduceri din literatura universală, a continuat cu teatru și apoi cu proză. A debutat în literatură în 1974.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1949-Lucia-Verona.jpg

A lucrat în presa scrisă, a fost realizator la Televiziunea Română, iar din 2005 a scris despre cărți la revista Săptămâna Financiară. Împreună cu soțul ei, scriitorul H. Salem (decedat în 1991) a scris numeroase emisiuni umoristice pentru radio și televiziune, precum și piese de teatru, reprezentate la teatre din București și din țară și reunite în volumul Luna de pe cer. Din 2004 a condus secția de dramaturgie a Asociației Scriitorilor București (filiala București a Uniunii Scriitorilor).

1952: S-a născut  scriitorul  si diplomatul Gabriel Gafiţa.A debutat cu proză în revista Amfiteatru în 1968, iar debutul editorial a fost cu volumul de povestiri Moartea măștilor (1971), în linia fantasticului, a alegoriei, a epicului evanescent. A mai publicat două romane: Lumină pentru cei singuri și Iarna e o altă țară. A tradus din Yves Berger, Hugh Honour, John Rewald, Klaus Rifbjerg.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1952-Gabriel-Gafita.jpg

A fost profesor de limba engleză, redactor la Editura Kriterion, expert guvernamental pentru problemele minorităților, urmând apoi o carieră diplomatică – consilier diplomatic la Londra, secretar de stat în MAE, ambasador în Canada, Malaezia și Portugalia, director al Direcțiilor Asia–Pacific și America Latină. Din 2016, este ambasador al României în Peru.

1953: A fost înființată ProcuraturaRepublicii Populare Române. Legea nr. 6/19 iunie 1952 privind înființarea și organizarea Procuraturii Republicii Populare Române, adoptată de Marea Adunare Națională și publicată în Buletinul Oficial nr. 8/4 martie 1953, elimina din textele legislative sintagma Minister Public înlocuind-o cu termenul procuror iar Parchetul a fost numit Procuratura.Pe parcursul existenței sale s-a făcut vinovată de numeroase acte criminale împotriva poporului român în slujba căruia pretindea că se află.

1959: S-a născut  criticul de film si realizatorul de emisiuni la TVR, Eugenia Voda.

1964: Direcţia Târgului Internaţional de la Leipzig acordă instalaţiei româneşti de foraj 3-DH-200 medalia de aur.

1975: A murit Cornel Chiriac, cel mai cunoscut comentator de radio în genurile pop, rock, jazz al anilor ’60, inițiatorul emisiunii „Metronom” la postul național de radio, colaborator al postului „Europa Liberă”.

În 1969, părăseşte ţara, stabilindu-se în Germania federala. La 24.02.1995, s-a inaugurat, la Ploieşti, Clubul de Jazz „Cornel Chiriac” (n.8 mai 1941, Uspneca, Basarabia).

1977:  La ora 21:22,se produce  un puternic cutremur, cu efecte devastatoare asupra României.

CUTREMURUL DIN 4 MARTIE 1977.IMAGINI SI AMINTIRI CUTREMURATOARE!... | Bucharest, Earthquake, Balkan peninsula

Cutremurul a avut o magnitudine de 7,3 grade pe Scara Richter și a făcut în timp de circa 55 de secunde, 1 578 de victime, din care 1 424 numai în București. La nivelul întregii țări au fost circa 11 300 de răniți și aproximativ 35 000 de locuințe s-au prăbușit.

Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat la București unde peste 33 de clădiri și blocuri mari s-au prăbușit.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în zona Vrancea, cea mai activă zonă seismică din România, la o adâncime de circa 100 km.Unda de șoc s-a simțit  în toata Peninsula Balcanica.

Distrugeri importante s-au mai semnalat si in alte localitati din sudul si estul tarii, si chiar in unele tari vecine (in Bulgaria si in Iugoslavia).

In urma cutremurului au murit 1570 de oameni, iar alte peste 11000 de persoane au fost accidentate.

 Intre marile personalitati pe care le-a pierdut poporul roman la cutremur s-au numarat :

 Toma Caragiu, actor român de teatru și film (n. 1925)

Alexandru Ivasiuc, prozator român (n. 1933)
A. E. Baconski poet, prozator, eseist român (n. 1925)
Savin Bratu, critic, istoric și teoretician literar român (n. 1925)
Daniela Caurea, poetă română (n. 1951)
Mihail Petroveanu, critic și istoric literar român (n. 1923)
Veronica Porumbacu, poetă și prozatoare română (n. 1921)
Mihai Gafița, critic și istoric literar român (n. 1923)
Alexandru Bocăneț, regizor român de televiziune (n. 1944)
Doina Badea, interpretă română de muzică ușoară (n. 1940)
Eliza Petrăchescu, actriță română de teatru și film (n. 1911)
Tudor Dumitrescu, pianist și compozitor român (n. 1957)
Ioan Siadbei, lingvist și istoric literar român (n. 1903)
Constantin Baciu, prozator și publicist român (n. 1911)
Florin Ciorăscu, fizician român (n. 1914)
Paul C. Petrescu, fizician român (n. 1915)
Filofteia Lăcătușu, solistă de muzică populară (n. 1947)

De asemenea, numeroase obiective industriale au fost afectate sever.

S-au inregistrat incendii provocate de explozii de gaze si alte surse de foc deschis.

Singura inregistrare a acestui dezastru a fost luata de un magnetofon din sala de concerte a Radioteleviziunii in timpul pauzei.

1982: A decedat la Paris politicianul român Nicolae Penescu (n. 1896, Pitești).

Nicolae Penescu - Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei

A fost un om politic român, membru de frunte al PNȚ, care a deținut funcția de Ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Constantin Sănătescu, în perioada 4 noiembrie 1944 – 6 decembrie 1944.

Nicolae Penescu a fost secretar general al Partidului Național-Țărănesc condus de Iuliu Maniu și unul dintre apropiații acestuia. În urma înscenării de la Tămădău, Iuliu Maniu a fost arestat la 14 iulie 1947 de autoritățile comuniste și judecat pentru „înaltă trădare” în procesul început la 29 octombrie 1947. La audieri, Maniu a fost chestionat și despre relațiile cu colaboratorii apropiați, aflați și ei în același „lot”.

În anchetă, o parte dintre aceștia s-au desolidarizat de Maniu, în special Vasile Serdici și Nicolae Penescu. Ulterior, declarațiile acestora (sugerate de completul de judecată ) au apărut în ziarul Scânteia, ca dovadă a „demascării” lui Maniu de înșiși apropiații săi. Cu toate acestea, în noiembrie 1947, Nicolae Penescu a fost condamnat de Tribunalul Militar al Regiunii II București la 5 ani de temniță grea, 2 ani de degradare socială, confiscarea averii și cheltuieli de judecată de 50.000 de lei.

La închisoarea Jilava, funcționa un comitet de reeducare format din deținuți, având ca președinte pe Nicolae Penescu și ca secretar al comitetului pe Dan Cernovodeanu. Reeducarea consta în lecturi (cărți, ziare, reviste), filme și denigrarea, în scris, a partidelor cărora le aparținuseră. Nicolae Penescu a fost eliberat în 1964 (într-o scrisoare către Jean Monnet din 10 aprilie 1969 el declară că a fost închis până în iulie 1968, părăsind România în septembrie 1968) și a putut emigra în Franța, permisiune ce i s-a acordat ca un gest de curtoazie față de generalul Charles de Gaulle, președintele francez, care va face o vizită în 1968 în România.

În vremea aceea, în exil se contura formarea unei ramuri externe a PNȚ, sub conducerea lui Nicolae Penescu, ultimul secretar general al partidului lui Iuliu Maniu. Penescu era contestat de cercurile foștilor țărăniști deoarece, cedând presiunilor Securității, depusese o mărturie defavorabilă lui Iuliu Maniu și celorlalți acuzați în timpul procesului din 29 octombrie – 11 noiembrie 1947. Nicolae Penescu a fost însă acceptat ca președinte al Uniunii Românilor Liberi, organizație a diasporei românești.

În Franța, după desființarea Comitetului Național Român, în iunie 1978, (împreună cu Dumitru Cristian Amzăr și Horațiu Comăniciu Penescu a pus bazele Consiliului Național Român, cu reprezentanțe în 5 state europene, în SUA, Canada și Australia. Prin intermediul acestui organism, a adus la cunoștiința lumii libere teroarea exercitată de regimul comunist din România. Când a avut loc, la Madrid, Conferința pentru Securitate în Europa, Nicolae Penescu s-a deplasat și el în capitala Spaniei, împreună cu o delegație care a înaintat participanților la conferință un memorandum documentat asupra situației din România, unde regimul comunist distrusese oamenii, sufletește și trupește, și patrimoniul național, dărâmat de Nicolae Ceaușescu.

1987: S-a născut la Galați, Alexandru Tudose, un fotbalist român care joacă în prezent la echipa malaeziană Marcerra Kuantan.A evoluat pe post de fundaș central la echipe de fotbal ca: Oțelul Galați, Steaua București, Gloria Bistrița, FC Dinamo, Petrolul Ploiești, ASA Târgu Mureș, etc. A făcut parte din Echipa națională de tineret a României, a fost căpitanul echipei naționale de fotbal U-17 a României.

1990 : Statuia lui Vladimir Ilici Lenin din Piața Presei Libere din București a fost coborâtă de pe soclu, în urma protestelor unei mulțimi de anticomuniști.

Statuia lui Lenin a fost realizată de sculptorul Boris Caragea și a stat în parcul din fața Casei Scânteii între 21 septembrie 1960–3 martie 1990. În 4 martie, macaragiul Gheorghe Gavrilescu, una dintre victimele represiunilor în urma revoltei de la Brașov din 1987, a venit din proprie inițiativă în Piața Scînteii, cu automacaraua pe care o avea în primire, și a dat jos de pe soclu statuia de șapte metri din bronz a lui Vladimir Ilici Lenin.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1990-Statuia-lui-Vladimir-Ilici-Lenin-a-fost-coborata-de-pe-soclu.jpg

Operațiunile tehnice au durat două zile. La momentul dislocării de pe soclu, de față se aflau câteva sute de oameni. Apoi a dat jos și statuia lui Petru Groza, din fața Facultății de Medicină „Carol Davila”.

Ambele statui au fost duse în parcul de lângă Palatul Mogoșoaia, unde au zăcut multă vreme.

1999: A murit Vlad Muşatescu, scriitor şi traducător român (n. 04.05.1922).

2005: A decedat  Mihai Brediceanu, dirijor, compozitor și matematician, dirijor al Filarmonicii George Enescu (1982-1990). A fost dirijor în State, profesor la Universitatea Syracuse, N.Y. ; (n. 14  mai 1920).

Ca matematician a fost preocupat de politempie.

 În 1977 Mihai Brediceanu a brevetat inventia polimetronomului (polytimerul), după cercetări îndelungate la Syracuse University – SUA .

2007: A murit Şerban Georgescu, compozitor român (n. 05 aprilie 1952).

2008:  Camera Deputaţilor din Parlamentul României a adoptat Legea votului uninominal. Actul normativ a fost adoptat cu 231 voturi „pentru”, 11 voturi „împotrivă” şi 18 abţineri.

2015: A încetat din viață la București, actorul și regizorul român George Motoi (n.22 ianuarie 1936, Kardam, Dobrici, România/Bulgaria).

George Motoi - Actor - CineMagia.ro

Într-o lungă carieră cinematografică şi teatrală, marele artist a jucat în zeci de filme şi a interpretat sute de roluri pe numeroase scene de teatru din ţară.

Actor de teatru și film și regizor de teatru

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Gherasim de la Iordan

Sfantul Gherasim de la Iordan

Sfântul Gherasim de la Iordan a trait in secolul al VII-lea. Dupa ce s-a calugarit, s-a retras in pustiul Tebaidei unde a intemeiat un asezamant monahal, prezent si in zilele noastre. Atat de mult s-a impartasit de viata dumnezeiasca, incat si fiarele salbatice i se supuneau.

Din scrierea vietii sale aflam ca intr-o zi, pe cand mergea prin pustia Iordanului, a intalnit un leu fioros care ragea cumplit din cauza ca ii intrase in laba un spin. Sfantul Gherasim ii scoate spinul si din acel moment leul nu-l mai paraseste pe Cuvios, il urmeaza pretudindeni, ca un adevarat ucenic.

In acel timp, la manastire, Parintii aveau un catar cu ajutorul caruia aduceau apa de la raul Iordan. Cuviosul Gherasim l-a pus pe leu sa il pazeasca pe catar. Leul indeplinea cu bucurie aceasta sarcina. Insa, intr-o zi, leul s-a departat cam mult de catar si a adormit. Cativa negustori, trecand cu o caravana de camile pe acolo si vazand catarul singur, l-au luat si si-au continuat drumul.

Cuviosul Gherasim, vazand ca lipseste de la manastire catarul si crezand ca leul l-a mancat, i-a spus acestuia: „lucrul pe care il facea catarul il vei face tu, slujind trebuintele manastirii“. Si leul s-a facut de indata ascultator si cara zi de zi apa de la Iordan pentru manastire.

Dupa o vreme, negustorii s-au intors pe acelasi drum. Si pe cand treceau Iordanul, s-au intalnit cu leul care implinea lucrul catarului. Negustorii, vazand leul, s-au speriat si au fugit. Leul a luat catarul de frau si s-a intors la Sfantul Gherasim si cu cateva camile.

Cuviosul Gherasim s-a bucurat de cele petrecute, nu atat pentru ca isi recuperase catarul, ci mai ales pentru faptul ca a cunoscut ca leul nu a mâncat catarul. Cuviosul Gherasim l-a eliberat pe leu de sarcinile pe care le primise. Cu toate acestea leul, desi parasise manastirea, venea o data pe saptamana la Cuviosul Ghersim, plecandu-si capul inaintea lui, ca si cum i s-ar fi inchinat.

Dupa ce Sfantul Gherasim a trecut la cele vesnice, leul s-a dus la mormantul lui, si, racnind cu putere, a murit.

In asezamantul monahal de la Ierihon, Sfantul Gherasim a asezat anumite randuieli in manastire, potrivit carora cinci zile din saptamana, monahii trebuiau sa sada in chiliile lor si sa impleteasca cosnite si presuri din trestie. In tot acest timp, ei nu trebuiau niciodata sa aprinda focul si sa se hraneasca doar cu putina paine uscata si curmale. Usa chiliei trebuia sa ramana in permanenta deschisa, ca oricine ar fi vrut sa poata sa intre si sa ia orice doreste. Sambata si duminica ei trebuiau sa se adune in biserica manastirii. In aceste zile ei aveau masa de obste cu putine legume si putin vin spre slava lui Dumnezeu.

Fiecare monah aducea la picioarele staretului lucrul lui savarsit peste saptamana. Fiecare monah avea o singura haina. Sfantul Gherasim insusi se conforma acestor randuieli, fiind un exemplu pentru toti.

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
 3. Nicolae Isar, Istoria modernă a românilor, Editura Universitară, București, 2006;
 4. Keith Hitchins, Istoria României, Editura Enciclopedică, București, 1998.
 5. Istoria md.
 6. Wikipedia.ro.
 7. Mediafax.ro.
 8. http://www.cutremur.net/;  
 9. ro.wikipedia.org/wiki/Cutremur.
 10. https://www.cinemagia.ro.

04/03/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

A apărut un nou partid neomarxist ”marca Soros” în România. USR+ are concurență!

BUCURESTI - FLASH-MOB - VOLT - Inquam Photos

George Soros,finanțează un nou partid neomarxist care propune o agendă ”progresistă”,de federalizare europeană relatează https://ortodoxinfo.ro și https://adevarul.ro.

Cu toate că în România există foarte multe partide, cele mai multe dintre ele NU sunt băgate în seamă  de mass media – chiar dacă e vorba de grupări fondate de pe persoane cu notorietate.

Ei bine, recent mai multe agenții, dar și câteva televiziuni naționale au dat știrea apariției unui nou partid, fondat de un tânăr complet necunoscut. Surprinzător pentru lumea extrem de mercantilă a presei, acestui necunoscut și partidului său i s-au alocat spații editoriale mari, deloc critice – prezentând până și așa zisa platformă.

Volt Europa, mişcarea politică paneuropeană, s-a înregistrat ca partid politic în România, în urma deciziei definitive a Curţii de Apel Bucureşti, iar Volt România va deveni cel de-al 15-lea partid politic naţional din Europa asociat Volt Europa. „Volt, primul partid progresist paneuropean, intră pe scena politică românească cu dorinţa de a schimba modul în care se face politică şi de a promova o agendă progresistă, pragmatică şi euro-federalistă. Volt Europa a luat naştere ca răspuns la tendinţele antidemocratice, iliberale şi populiste care ameninţă valorile comune europene şi cărora facţiunile politice existente nu au reuşit să le ofere răspunsuri şi alternative credibile. Volt a participat deja la câteva runde de alegeri în celelalte ţări europene, accederea în Parlamentul European în 2019 fiind cel mai mare succes. Volt este deja înregistrat ca partid politic în alte 14 ţări europene: Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia”, anunţă partidul într-un comunicat.  

De fapt, citind platforma îți dai seama ce se petrece – e vorba de o grupare aparținând unei mișcări progresistă internaționale. Și, dacă vei cerceta mai departe, de exemplu la cine a finanțat apariția mișcării internaționale, dat de nimeni altul decât de… George Soros!

Concret, fondarea mișcării Volt s-a făcut în 2017, în Luxemburg, iar principalii doi donatori la înființare au fost Open Society Initiative for Europe (adică Societatea Deschisă a lui Soros)  și un afacerist, Christian Oldendorff.

Deci, finanțare George Soros, pe față!

Business magnate George Soros arrives to speak at the Open Russia Club in London, Britain June 20, 2016.

Conform propriilor declarații preluate pe larg de presa din România, ”Volt Europa a luat naștere ca răspuns la tendințele antidemocratice, iliberale și populiste care amenință valorile comune europene și cărora facțiunile politice existente nu au reușit să le ofere răspunsuri și alternative credibile”.

Astăzi, Volt este o mișcare ”cu mii de membri activi și simpatizanți în aproape fiecare colț al Europei”, fiind înregistrat în 14 țări europene: Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Elveția, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia.

Nu și în Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia… Vișegrad! Nici în catolic tradiționalistele Irlanda sau Malta, mai greu de dedat la „progresisme”.

De notat că Volt a participat de alegeri în mai multe țări europene, ba chiar are și un europarlamentar, provenit din Germania!

Interesant este că, în țara noastră, Volt a apărut încă din 2017, fiind reprezentată ”printr-un grup de inițiativă alcătuit din cetățeni români care locuiesc în țară și în afara ei, precum și din cetățeni străini care au ales să trăiască în România”.

În privința țintelor noului partid susținut de Soros, aceste sunt evidente prin „cei șase piloni ai programului său politic”:”Statul inteligent, renașterea economică, echitatea socială, echilibrul global, cetățenia activă ți reforma UE”, mai precis federalizarea Europei. Sau, cum spune ei, ”o agendă progresistă, pragmatică și euro-federalistă”, Volt România definindu-se ca ”primul partid progresist paneuropean”.

Deci, o concurență pentru USR, principalul partid progresist din România – și principala atracție pentru tineretul ”pro-Occidental”. Iată că acum au o concurență!

Să nu omitem un aspect – pe pagina de deschidere a Volt Europa tronează steagul ”curcubeu” al comunității LGBTIQ etc.

Ca să știm ce ”mișcare” federalistă și promotoare a ”diversității”ni se mai propune de așa zișii ”progresiști”.

Altfel spus, se promovează tot mai ofensiv anti suveranitatea și tot ceea ce considerăm a fi modul tradițional de gândire și comportament.

04/03/2021 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , | Lasă un comentariu

Politicienii români cedează prea ușor în fața celor maghiari. UDMR trebuie să înțeleagă că nu totul este negociabil

România - Liderii PNL- Ludovic Orban (centru), USR PLUS-Dan Barna(stânga) și Dacian Cioloș (dreapta) și UDMR-Kelemen Hunor (al doilea de la dreapta la stânga) și premierul desemnat Florin Cîțu (al doilea, de la stânga la dreapta), după semnarea acordului de guvernare 2020 - 2024

Istoricul Mircea Abrudan: UDMR trebuie să înțeleagă că nu totul este negociabil… Politicienii români cedează prea ușor în fața celor maghiari

Preluarea prefecturilor din Transilvania (a unora dintre ele) de către UDMR cântărește greu în ochii istoricilor – și nu doar a istoricilor, ci și a cetățenilor. Posibilitățile de negociere și politica din spatele lor ridică tot mai multe întrebări.

Elementele culturii politice absentează, iar politicienii români par să cedeze prea ușor în fața celor maghiari, scrie Sabina Popescu în https://www.capital.ro, reluat de Romanian Global News.

Mai multe controverse se ridică în contextul în care UDMR a preluat cinci prefecturi: Cluj, Arad, Sălaj, Satu Mare și Covasna, iar pe cea de la Cluj Kelemen Hunor e dispus să o cedeze doar în schimbul celei de la Bihor.
Preluarea prefecturilor de către UDMR reprezintă rezultatul unor negocieri politice, însă figurile care țin frâiele „tratativelor” nu par să ia seama de însemnătatea unor evenimente istorice importante pentru transilvăneni.

Politicienii români cedează prea ușor în fața celor maghiari…
Istoricul clujean Mircea Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca, a confirmat pentru Evenimentul Zilei de Transilvania acest aspect.
“Politicienii români cedează prea ușor în fața celor maghiari”, a subliniat istoricul clujean Mircea Abrudan. „La Cluj, unde maghiarii reprezintă 18% din populație, avem viceprimar maghiar, în timp ce la Carei (Satu Mare), unde 38% sunt români și 51% sunt unguri, atât primarul, cât și viceprimarul sunt unguri”, a evidențiat Mircea Abrudan.
În aceeași situație este și Miercurea-Ciuc (Harghita) – primarul și viceprimarul sunt maghiari, în timp ce 79% din populație este maghiară, iar minoritatea este reprezentată de români (17%).
Nu totul este negociabil
Negocierea politică face parte din jocul și din viața politică românească și europeană, însă politicienii ar trebui să înțeleagă faptul că există funcții și demnități publice în statul român care nu pot sau nu ar trebui să poată fi tranzacționate și distribuite după un simplu algoritm matematic, mai este de părere Mircea Abrudan.
“Politicienii români ar trebui să știe, iar cei maghiari să înțeleagă, că nu totul este negociabil, că nu totul se poate negocia. (…) Este trist că președintele PNL a uitat acest aspect. Se vede limpede că domnia sa și alții din conducerea PNL n-au învățat nimic din viața și activitatea politică a marelui antecesor Ionel Brătianu”, a afirmat Mircea Abrudan.

Primul prefect maghiar după 1940-1944, la Cluj

La Cluj, organizația județeană UDMR a reușit să-și impună prefectul. Ultimul prefect maghiar din Cluj a activat în 1940-1944, când regiunea se afla sub ocupația maghiară.
„Sunt niște negocieri și o politică pe care UDMR-ul o urmărește din ’90 încoace. Nu văd nimic nou din acest punct de vedere.
Ce este nou ține de mentalul colectiv al oamenilor. Adică la Cluj nu am avut un prefect maghiar, care e reprezentantul Guvernului în teritoriu, din anul 1944 încoace, iar preluarea Prefecturii Cluj de către UDMR e ceva șocant într-o anumită măsură”, a declarat Mircea Abrudan.

Politrucii de la București au negociat la cifre ciolanul

„Sunt convins că politicienii de la București habar n-au de Dictatul de la Viena și ce a însemnat asta pentru românii din Transilvania. Pur și simplu sunt niște politruci ordinari, care au negociat la cifre ciolanul, reprezentat de prefecturi.
Au pus un prefect maghiar la Arad, unde nu cred că sunt 15% maghiari. La Cluj avem și viceprimar, chiar dacă nu era necesar să avem un viceprimar maghiar, reflectând opțiunea de vot aici.
Pe mine, ca istoric român, situația aceasta mă revoltă. Dacă tot clamăm valorile europene, susținem sus și tare toleranța și drepturile minorităților, atunci de ce nu aplicăm, de ce nu măsurăm cu aceeași unitate de măsură și în cazul românilor din Covasna și Harghita?
De ce nu putem, de pildă, să avem la Miercurea-Ciuc sau la Carei viceprimari români? Sau românii din aceste localități și din altele nu merită să se bucure de același tratament ca și maghiarii din Cluj?”, a evidențiat cercetătorul clujean Mircea-Gheorghe Abrudan.

04/03/2021 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , | Un comentariu

%d blogeri au apreciat: