CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 10 FEBRUARIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


Ziua de 10 februarie în istoria noastră

1355 –  Regele Ludovic I al Ungariei confirmă înțelegerea sa cu domnul muntean Nicolae Alexandru, care în schimbul unor garanții de securitate, a acceptat suzeranitatea regală maghiară asupra Valahiei Transalpine (“Țara Românească” sau Muntenia).

1388 –  Se menționează  pentru prima dată, orașul–cetate Suceava,  capitală a statului medieval Moldova.

https://cersipamantromanesc.files.wordpress.com/2012/02/suceava-stefan-cel-mare-fort.jpg?w=680&h=449&h=449

Cetatea Sucevei (u gorodea Soceavea’) este menționată pentru prima dată într-un document din 10 februarie 1388 al voievodului moldovean Petru al II-lea Mușat (1375-1391), în care este vorba de împrumutul (3.000 de ruble de argint frâncesc) cerut de regele Poloniei, care a oferit drept garanție de restituire a banilor provincia Pocuția.

Documentul se încheie cu textul „… Și s-a scris cartea în Cetatea Sucevei, luni, în întâia săptămână a Postului sub pecetea noastră, în anul nașterii Domnului 1388”.

Cetatea este menționată și în alte documente moldovenești din 1393 și 1395.

Începând cu domnia lui Petru al II-lea Mușat, Cetatea Sucevei devine principala cetate de scaun a Țării Moldovei, această funcție îndeplinind-o și în vremea lui Aron Vodă (1592-1595), Ștefan Răzvan (1595) și a Movileștilor.

Odată cu Alexandru Lăpușneanu (1552-1561, 1564-1568), reședința domnească este mutată la Iași în anul 1565.

1815: S-a născut Constantin Bosianu, jurist şi om politic român fost secretar al adunărilor Ad-hoc care a desfășurat o intensă activitate politică în vederea unirii Principatelor Române şi pentru desăvârşirea statului unitar român în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza; (m. 1882).

Imagini pentru Constantin Bosianu, foto

A fost membru de onoare al Academiei Române din 1879 și primul decan al Facultății de Drept din București.

1836: S-a născut Grigoriu Ştefănescu, geolog şi paleontolog, sub a cărui îndrumare a apărut, în 1898, prima hartă geologică a României, la scara 1:200.000.

De asemenea a descoperit rămăşiţe fosile de o importanţă deosebită pentru știință; (m. 1911).

Imagini pentru Grigoriu Ştefănescu, geologfoto

A fost membru titular al Societăţii Academice Române din 1876; împreună cu Grigore Cobălcescu, întemeietorul şcolii române de ştiinţele pamântului (geologie, mineralogie, paleontologie) și primul profesor în acest domeniu al Universităţii din Bucureşti.

1857: S-a născut Maria Cuţarida-Crătunescu, prima femeie medic din România (1884), militantă feministă; (m. 1919).

Imagini pentru Maria Cuţarida-Crătunescu,foto

A înfiinţat (1897) Societatea Maternă, iar doi ani mai târziu (1899) a organizat prima creşă de fabrică.

1867 (10/22) – Are loc la Iași premiera piesei „Răzvan-Vodă” de Bogdan Petriceicu Haşdeu, la Teatrul cel Mare din Bucureşti (apărută în volum, tot în 1867).

 [Credit: Courtesy of the Enciclopedica Romana, Bucharest, Rumania]

Piesa va primi titlul definitiv „Răzvan şi Vidra” în 1869), cu Mihail Pascaly în rolul lui Răzvan şi cu Matilda Pascaly în rolul Vidrei.

1867: S-a născut la Focșani, omul politic şi juristul Gheorghe Buzdugan, fost prim-preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie (1921-1927).

Imagini pentru Gheorghe Buzdugan, photos

Împreună cu principele Nicolae de Hohenzollern şi patriarhul Miron Cristea, a făcut parte, între anii 1927 şi 1929, din Regenţa României (instituită pe perioada minoratului regelui Mihai I). A fost membru de onoare al Academiei Române din 1929 (m. 1929)

1874 (29 ianuarie/10 februarie) – A decedat la Cernăuți), Eudoxiu baron de Hurmuzachi (sau Eudoxius Freiherr von Hormuzaki) (n. 29 septembrie 1812, Cernăuca, Cernăuți).

Imagini pentru eudoxiu hurmuzaki  photos

A fost un istoric, politician austriac (între altele mareșal al Ducatului Bucovinei) și patriot român, membru al Academiei Române, care a luptat pentru drepturile românilor din Imperiul Habsburgic; a fost, de asemenea, istoric și scriitor.

1881: S-a născut Niculae M. Popescu, preot şi istoric; contribuţii referitoare la istoria Bisericii Ortodoxe şi a culturii medievale româneşti; membru titular al Academiei Române din 1923, vicepreşedinte al acestui for (1939-1943);(m. 1963).

1882 – Bogdan Petriceicu Hașdeu este ales membru al Societății de lingvistică din Paris.

 1885: S-a născut juristul Traian Pop unul dintre personalitățile politice ardelene care după Unirea din 1918, s-a implicat activ în reorganizarea justiţiei în Transilvania ; (m. 1960).

A desfăşurat o intensă activitate politică, reprezentând PNŢ în Cameră şi Senat. A fost membru de onoare al Academiei Române din 1948.

1885: S-a născut Alice Voinescu (nume la naștere Steriadi), eseistă, critic de teatru, profesoară şi traducătoare;(m. 1961). A fost prima femeie din România cu un doctorat în filosofie, obţinut la Sorbona (1913) și prima femeie care a susţinut o rubrică de cronică dramatică în România, la Revista Fundaţiilor Regale (1938).

Imagini pentru Alice Voinescu photos

A creat Catedra de estetică şi istoria teatrului la Conservatorul Regal de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti.

A rămas în memoria mai multor generații pentru frumoasele ei conferințe publice; arestată între anii 1951-1952, pentru participarea la conferinţele de rezistenţă intelectuală organizate de Petre Manoliu, a avut apoi domiciliu forţat în localitatea Costeşti (până în 1954).

1902: S-a născut romancierul, nuvelistul şi eseistul român Anton Holban; (m. 1937).

Imagini pentru Anton Holban; photos

1910:  S-a născut la Chișinău, în Basarabia ocupată de Rusia, soprana  română Maria Cebotari; (d. 1949).

A avut un rol exceptional in filmul coproducție româno-italiană, “Odessa in flacari”.

https://cersipamantromanesc.files.wordpress.com/2012/02/maria2bcebotari.jpg?w=243&h=350&h=350

 1919 – S-a născut părintele Iustin Pârvu, fost stareţ al Mănăstirii Petru Vodă din judeţul Neamţ, întemeiată de el în anul 1991, mănăstire unicat în România, fiind dedicată matirilor din temniţele comuniste;(m. 2013).

Imagini pentru iustin pârvu foto

A devenit călugăr în 1936 și este considerat unul din marii duhovnici români, urmaş al părintelui Cleopa.

După război, datorită convingerilor sale anticomuniste a fost condamnat la 12 ani de temniţă grea; eliberat în 1964 (prin decretul de amnistiere a deţinuţilor politici din România), a slujit la Mănăstirea Secu până în 1975, când a fost arestat din nou şi i s-a stabilit domiciliu forţat la Mănăstirea Bistriţa; Revoluţia din decembrie 1989 a pus capăt prigoanei; părintele Iustin a fost un adevărat „patriarh al monahismului jertfelnic românesc”, care şi-a închinat întreaga viaţă neamului, ţării şi Ortodoxiei româneşti, după cum sublinia presa rusă ortodoxă la 40 de zile la trecerea părintelui la cele veşnice .

1921 – În cadrul alegerilor parlamentare parţiale de la Soroca (România), omul politic Constantin Stere, candidat din partea Partidului Ţărănesc Basarabean, a întrunit o majoritate covârşitoare de voturi

Imagini pentru constantin stere photos

1930 – S-a născut scriitorul, duhovnicul și arhimandritul român Ioanichie Bălan (prenumele la botez: Ioan), de la Mănăstirea Sihăstria (Neamţ); (d. 2007).

Imagini pentru ioanic hie bălan  foto

A fost un mare duhovnic şi cărturar (autorul unor lucrări privind monahismul românesc sau cu conţinut moralizator) .

1933 – S-a născut  marele actor român de teatru și film Victor Rebengiuc.

Imagini pentru victor rebengiuc

 

1934 –  A decedat Vasile Goldiș, politician român, membru de onoare al Academiei Române; (n. 1862).

Imagini pentru Vasile Goldiș,

1938 – Regele Carol al II-lea a dizolvat guvernul condus de  O. Goga – A. C. Cuza şi a instituit dictatura regală.

Fișier:Octavian Goga.jpg

Octavian Goga

La 10 februarie 1938  demisioneaza , după 44 zile de la investire , Guvernul Octavian Goga (28 decembrie 1937 – 10 februarie 1938). Guvernul Goga a fost creat de Partidul Național Creștin din România, partid rezultat din fuziunea la 14 iulie 1935 la Iași a Ligii Apărării Național Creștine (condusă de Alexandru C. Cuza) și a Partidului Național Agrar (condus de Goga).

După demisia Guvernului, Regele Carol II-lea istaurează dictatura personală, a cărei realizare o urmărea încă de la urcarea pe tron, şi numeşte în fruntea guvernului pe patriarhul Miron Cristea. Constituţia din 1923 a fost suspendată şi a fost elaborată o nouă lege fundamentală care a fost promulgată pe 27 februarie 1938.

Prin aceasta, regele îşi aroga largi prerogative executive şi legislative. Prin aceste două acte a avut loc o schimbare a formei de guvernămînt din România.

Monarhia îşi asigura o poziţie dominantă în sistemul politic al ţării, iar instituţiile statului erau subordonate lui Carol al II-lea. Pe 30 martie 1938 a survenit lovitura decisivă aplicată de Carol formaţiunilor politice. Este publicat decretul-lege de dizolvare a asociaţiilor, grupărilor şi partidelor politice. În urma acestui decret, Partidul Național Creștin îşi încetează activitatea.

La 9 decembrie 1919, guvernul român (prim-ministru fiind generalul Constantin Coandă) a semnat cu Puterile aliate și asociate „Tratatul asupra minorităților”, conform căruia România acorda cetățenia deplină și egalitate în drepturi tuturor minorităților în cadrul noilor granițe în schimul recunoașterii de către Puterile aliate a acestora.

Tratatul a fost legiferat ulterior prin Constituția din 29 martie 1923 și legea din 25 februarie 1924, prin care toți locuitorii foști cetățeni ai Austro-Ungariei și ai Republicii Federative Sovietice Socialiste Ruse care aveau domiciliu administrativ în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș la 1 decembrie 1918, în Bucovina la 28 noiembrie 1918 și în fosta Basarabie țaristă la 9 aprilie 1918, dobîndeau cetățenia română, cu drepturi depline.

Guvernul prezidat de Octavian Goga, a publicat la 21 ianuarie 1938 Decretul nr.169 de revizuire a cetăţeniei, prin care evreii cetăţeni români urmau să-şi redovedească cu acte dreptul la cetăţenie, în conformitate cu legea din 25 februarie 1924, în termen de 20 de zile de la afişarea listelor pe comune şi oraşe.

Ca urmare a acestui decret a fost revizuită situaţia a 617.396 de evrei, dintre care 392.172 (63,50%) şi-au păstrat cetăţenia română, iar 225.222 (36,50%) şi-au pierdut-o.

Cei peste 200.000 de evrei, cu cetăţenia pierdută, au primit certificate de identitate valabile pe un an, cu posibilitatea de prelungire. Erau consideraţi străini fără paşaport şi supuşi regimului juridic ca atare. Guvernul Goga justifica acest decret prin faptul că între anii 1918 şi 1924 în România s-au infiltrat evrei din fosta Austro-Ungaria şi Republica Federativă Sovietică Socialistă Rusă.

Pe 5 mai 1938, omul politc și poetul Octavian Goga suferă un atac cerebral şi intră în comă. Două zile mai tîrziu se stinge din viaţă, la vîrsta de 57 de ani, iar pe 11 mai la Ateneul Român se desfăşoară funeralii naţionale, timp de trei zile.

Este înmormîntat, conform propriei dorinţe, la conacul său de la Ciucea.

1939: S-a născut caricaturistul Adrian Andronic, tatăl jurnalistului Dan Adronic; (m. 2013).

Imagini pentru caricaturist Adrian Andronic.photos

A publicat cinci albume de caricatură şi peste 80 de cărţi pentru copii.

1940 – S-a născut interpreta română de muzică populară Maria Butaciu.

1941 – În timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale, Marea Britanie rupe relațiile diplomatice cu România și extinde asupra ei măsurile de blocadă . Cinci zile mai târziu, la 15 februarie, personalul legației britanice a părăsit România.

La data de 15 februarie 1947, reprezentanțele politice au fost transformate în legații, iar la 1 decembrie 1963, legațiile au fost ridicate la nivel de ambasadă.

1942 – A murit Vartan Mestugean, prozator şi publicist; între anii 1924 şi 1942 a editat revista culturală armeană în limba română „Ararat”; director al Şcolii armene din Bucureşti (din 1920); (n. 1869).

1945 – Armata 1 Română desfășoară operațiuni pentru zdrobirea bastionului inamic german din Munții Javorina, in Cehoslovacia  (10 februarie – 18 martie).

1947 – Delegaţia României, formată din Gheorghe Tătărăscu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Ştefan Voitec şi Dumitru Dămăceanu, semna, la Paris, Tratatul de pace cu Puterile Aliate şi Asociate, care încheia şi în plan diplomatic Al Doilea Război Mondial.

României i s-au recunoscut drepturile legitime asupra nordului Transilvaniei dar i s-a impus plata unor despăgubiri în contul reparaţiilor de război.

1955- A decedat poetul român Constant Tonegaru (n. 26 februarie 1919).

A făcut parte din al doilea val al avangardei literare românești și din decadentism, și care și-a sfârșit cariera ca prizonier politic și victimă a regimului comunist. Cunoscut pentru stilul boem, poemele sale erau caracteristice generației celui de-Al Doilea Război Mondial din literatura română și strâns legate de lucrările prietenilor săi, Geo Dumitrescu, Dimitrie Stelaru și Ion Caraion. Împreună cu ei, Tonegaru reprezintă unul din ultimele valuri care au trecut prin Sburătorul, o societate literară modernistă formată în jurul criticului literar Eugen Lovinescu.

Imagini pentru Constant Tonegaru photos

În același măsură antifascist și anticomunist, Tonegaru a participat la activități culturale subversive împotriva regimului autoritar a lui Ion Antonescu și a contribuit la revista Albatros a lui Dumitrescu până când aceasta a fost închisă de aparatul de cenzură al lui Antonescu.

Înainte de 1945, a publicat în revista Kalende a lui Vladimir Streinu și a finalizat lucrările la volumul său „Plantații”, din care o mare parte a fost dedicată imaginilor șocante ale războiului pe Frontul de Est. După ce Uniunea Sovietică a început să ocupe România, Tonegaru a fost un critic deschis al persecuției culturale și, alături de scriitorii Streinu, Pavel Chihaia și Iordan Chimet, a creat Asociația „Mihai Eminescu”, o organizație caritabilă și un forum cultural al cărui scop era să ajute autorii marginalizați. Implicat într-un proces al luptătorilor din rezistența anticomunistă, Constant Tonegaru a fost condamnat la doi ani și trimis la închisoarea Aiud, unde relele condiții de trai l-au dus la o boală pulmonară severă.

A murit la scurt timp după eliberare și a fost recuperat în totalitate ca poet numai după Revoluția Română din 1989, în mare parte datorită prietenilor săi, Chimet, Chihaia și Barbu Cioculescu.

Biografia lui Tonegaru este adesea descrisă ca fiind un simbol al sorții întregii sale generații, care a fost decimată de persecuția comunistă și i-a împiedicat să se afirme cultural.

1955 – România si Iugoslavia au semnat un acord cu privire la stabilirea regulilor de navigație în sectorul comun al Dunării.

1955 – A decedat la București, actrița română de film, radio și teatru Sonia Cluceru (n. 1892, Cuciulata, județul Brașov).

Imagini pentru sonia cluceru actor photos

Sonia Cluceru s-a format la școala realistă a Aristizzei Romanescu. După 23 august 1944 s-a remarcat în rolurile comediei românești de moravuri (în piesele lui Ion Luca Caragiale, Alexandru Kirițescu, Tudor Mușatescu), dar și în cele ale comediei clasice (doamna Jurdain din „Burghezul gentilom”, doamna Pernelle din „Tartuffe” de Moliere), prin puterea de identificare cu personajele create, prin simplitatea umană și emoțională a jocului.

1957 – Apărea săptămânal, la Cluj, revista de cultură, informare şi atitudine „Tribuna”; primul redactor-şef Ioanichie Olteanu.

Imagini pentru tribuna 1957 photos

1968 –  S-a înființat Societatea de Științe Istorice din România , pe baza Secţiei de istorie a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice (constituită la 9.VI.1949). Primul său preşedinte a fost Petre Constantinescu-Iaşi. De la această dată fiinţează de sine stătător şi Societatea de Ştiinţe Filologice.

1990 –  Curtea Supremă de Justiție a Romaniei, sesizată de Procuratura Generală, hotărăște trimiterea în judecată pentru complicitate la genocid, în perioada timișoreană a Revoluției din decembrie 1989, pe membrii comandamentului instituit la Timișoara pentru înăbușirea și reprimarea Revoluției.

2006 – S-a deschis la Torino, în Italia, a 20-a ediție  a Jocurilor  Olimpice de Iarnă.

Torino 2006

Au participat  2.500 de atleți din 85 de țări.

Echipa României a fost compusă din 25 de sportivi și a avut reprezentanți în 8 sporturi din cele 15.

Cel mai bun rezultat inregistrat de Romania a fost locul 14 ocupat la patinaj artistic si biatlon.

2011 – A murit regizorul şi directorul de teatru franco-român Mihai Făgădău (Michel Fagadau); (n. 1930).

Imagini pentru Michel Fagadau  foto

A fost, din 1994, directorul teatrului „Comédie des Champs-Elysées” din Paris, iar între 1960 şi 1990, director artistic al Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, situat de asemenea în capitala franceză.

2018 – A decedat lingvistul român Andrei Avram, membru corespondent din 2010 al Academiei Române.

Andrei Avram s-a născut în ziua de 9 mai 1930 la Turda, și este autorul unei descrieri originale a sistemului fonologic al limbii române și al unor studii fundamentale de fonetică și fonologie istorică.

A fost cercetător la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” din București și a fost căsătorit cu lingvista Mioara Avram (1932 – 2004).

CITIȚI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/02/10/o-istorie-a-zilei-de-10-februarie-video/

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Haralambie

Sfantul Haralambie

Sfântul Haralambie a fost episcop in Cetatea Magneziei, din Asia Mica, Turcia de astazi, in vremea imparatului Septimu Sever (193-211). Cand Sfantul Haralambie a implinit varsta de 113 ani a fost supus la diverse chinuri pentru ca nu a lepadat credinta in Hristos. Potrivit traditiei, in timpul torturilor, mainile guvernatorului Lucian s-au lipit de trupul sfantului si au ramas acolo pana cand mucenicul a facut rugaciune. In fata acestei minuni, cei care il torturau s-au convertit la crestinism.

Mai tarziu, auzind imparatul cele petrecute cu Sfantul Haralambie, a poruncit sa fie adus in Antiohia. Aici a fost supus la alte chinuri: soldatii i-au legat barba in jurul gatului si l-au tras de ea pe drum; i-au infipt un piron de fier in trup, i-au ars fata si i-au jupuit pielea de pe trup. Insa, Sfantul Haralambie s-a vindecat in chip miraculos, prin darul lui Dumnezeu.

La cererea imparatului Sever, Sfantul Haralambie a facut multe minuni cu harul lui Dumnezeu. Din ele amintim ca a vindecat un om posedat de un duh rau de 35 de ani si a inviat un tanar, incat Galina, fiica imparatului s-a convertit si ea la crestinism.

Sfantul Haralambie a fost condamnat la taierea capului cu sabia. In timpul rugaciunii dinainte de moarte, cerurile s-au deschis si sfantul a vazut pe Hristos si pe ingerii sai. Sfantul Haralambie i-a cerut lui Dumnezeu sa aiba grija de locul unde vor ramane moastele sale, ca acel loc sa nu sufere niciodata de foame si de boli.

Domnul i-a promis ca o sa-i indeplineasca dorintele si S-a ridicat la cer impreuna cu sufletul martirului Haralambie. A murit inainte de a fi executat.

Fragmente din Moaștele Sfântului Haralambie

Capul Sfantului Haralambie se păstrează la Mănăstrirea „Sfantul Stefan“ din Meteora. In biserica Manastirii Miclauseni, din Iasi, se afla moastele a treizeci de sfinti, printre care si ale Sfantului Haralambie. Particele din moaștele sale sunt prezente la Mănăstirea Rasca, la Catedrala episcopala din Galați, la bisericile „Sfântul Dumitru“ (Posta), „Sfintii Arhangheli“ (Otelari), „Sfântul Stelian“ (Lucaci) din București.

Sfantul Haralambie este cunoscut ca fiind aparator de ciuma si de foamete. Confirmarea o gasim in Acatistul inchinat lui: „Bucura-te, izbavitorule de ciuma si de foamete!“.

Istoria consemneaza ca oamenii au cerut ajutorul sau in diferite situati grele cum au fost „ciuma lui Caragea“, din 1813, dar si de foametea din vremea lui Alexandru Constantin Moruzi, din 1795.


In iconografia ortodoxa greaca, Sfantul Haralambie este reprezentat ca un preot, iar in cea rusa sub chip de ierarh.

Bibliografie (surse):
Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

Istoriculzilei blogspot.com;

Istoria md.;

Wikipedia ;

Mediafax.ro;

http://www.worldwideromania.com;

Rador.ro

10/02/2021 - Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Un comentariu »

  1. A republicat asta pe Cronopedia.

    Apreciază

    Comentariu de Ioan M. | 10/02/2021 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: