CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 10 FEBRUARIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 10 februarie în istoria noastră

1355 –  Regele Ludovic I al Ungariei confirmă înțelegerea sa cu domnul muntean Nicolae Alexandru, care în schimbul unor garanții de securitate, a acceptat suzeranitatea regală maghiară asupra Valahiei Transalpine (“Țara Românească” sau Muntenia).

1388 –  Se menționează  pentru prima dată, orașul–cetate Suceava,  capitală a statului medieval Moldova.

https://cersipamantromanesc.files.wordpress.com/2012/02/suceava-stefan-cel-mare-fort.jpg?w=680&h=449&h=449

Cetatea Sucevei (u gorodea Soceavea’) este menționată pentru prima dată într-un document din 10 februarie 1388 al voievodului moldovean Petru al II-lea Mușat (1375-1391), în care este vorba de împrumutul (3.000 de ruble de argint frâncesc) cerut de regele Poloniei, care a oferit drept garanție de restituire a banilor provincia Pocuția.

Documentul se încheie cu textul „… Și s-a scris cartea în Cetatea Sucevei, luni, în întâia săptămână a Postului sub pecetea noastră, în anul nașterii Domnului 1388”.

Cetatea este menționată și în alte documente moldovenești din 1393 și 1395.

Începând cu domnia lui Petru al II-lea Mușat, Cetatea Sucevei devine principala cetate de scaun a Țării Moldovei, această funcție îndeplinind-o și în vremea lui Aron Vodă (1592-1595), Ștefan Răzvan (1595) și a Movileștilor.

Odată cu Alexandru Lăpușneanu (1552-1561, 1564-1568), reședința domnească este mutată la Iași în anul 1565.

1815: S-a născut Constantin Bosianu, jurist şi om politic român fost secretar al adunărilor Ad-hoc care a desfășurat o intensă activitate politică în vederea unirii Principatelor Române şi pentru desăvârşirea statului unitar român în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza; (m. 1882).

Imagini pentru Constantin Bosianu, foto

A fost membru de onoare al Academiei Române din 1879 și primul decan al Facultății de Drept din București.

1836: S-a născut Grigoriu Ştefănescu, geolog şi paleontolog, sub a cărui îndrumare a apărut, în 1898, prima hartă geologică a României, la scara 1:200.000.

De asemenea a descoperit rămăşiţe fosile de o importanţă deosebită pentru știință; (m. 1911).

Imagini pentru Grigoriu Ştefănescu, geologfoto

A fost membru titular al Societăţii Academice Române din 1876; împreună cu Grigore Cobălcescu, întemeietorul şcolii române de ştiinţele pamântului (geologie, mineralogie, paleontologie) și primul profesor în acest domeniu al Universităţii din Bucureşti.

1857: S-a născut Maria Cuţarida-Crătunescu, prima femeie medic din România (1884), militantă feministă; (m. 1919).

Imagini pentru Maria Cuţarida-Crătunescu,foto

A înfiinţat (1897) Societatea Maternă, iar doi ani mai târziu (1899) a organizat prima creşă de fabrică.

1867 (10/22) – Are loc la Iași premiera piesei „Răzvan-Vodă” de Bogdan Petriceicu Haşdeu, la Teatrul cel Mare din Bucureşti (apărută în volum, tot în 1867).

 [Credit: Courtesy of the Enciclopedica Romana, Bucharest, Rumania]

Piesa va primi titlul definitiv „Răzvan şi Vidra” în 1869), cu Mihail Pascaly în rolul lui Răzvan şi cu Matilda Pascaly în rolul Vidrei.

1867: S-a născut la Focșani, omul politic şi juristul Gheorghe Buzdugan, fost prim-preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie (1921-1927).

Imagini pentru Gheorghe Buzdugan, photos

Împreună cu principele Nicolae de Hohenzollern şi patriarhul Miron Cristea, a făcut parte, între anii 1927 şi 1929, din Regenţa României (instituită pe perioada minoratului regelui Mihai I). A fost membru de onoare al Academiei Române din 1929 (m. 1929)

1874 (29 ianuarie/10 februarie) – A decedat la Cernăuți), Eudoxiu baron de Hurmuzachi (sau Eudoxius Freiherr von Hormuzaki) (n. 29 septembrie 1812, Cernăuca, Cernăuți).

Imagini pentru eudoxiu hurmuzaki  photos

A fost un istoric, politician austriac (între altele mareșal al Ducatului Bucovinei) și patriot român, membru al Academiei Române, care a luptat pentru drepturile românilor din Imperiul Habsburgic; a fost, de asemenea, istoric și scriitor.

1881: S-a născut Niculae M. Popescu, preot şi istoric; contribuţii referitoare la istoria Bisericii Ortodoxe şi a culturii medievale româneşti; membru titular al Academiei Române din 1923, vicepreşedinte al acestui for (1939-1943);(m. 1963).

1882 – Bogdan Petriceicu Hașdeu este ales membru al Societății de lingvistică din Paris.

 1885: S-a născut juristul Traian Pop unul dintre personalitățile politice ardelene care după Unirea din 1918, s-a implicat activ în reorganizarea justiţiei în Transilvania ; (m. 1960).

A desfăşurat o intensă activitate politică, reprezentând PNŢ în Cameră şi Senat. A fost membru de onoare al Academiei Române din 1948.

1885: S-a născut Alice Voinescu (nume la naștere Steriadi), eseistă, critic de teatru, profesoară şi traducătoare;(m. 1961). A fost prima femeie din România cu un doctorat în filosofie, obţinut la Sorbona (1913) și prima femeie care a susţinut o rubrică de cronică dramatică în România, la Revista Fundaţiilor Regale (1938).

Imagini pentru Alice Voinescu photos

A creat Catedra de estetică şi istoria teatrului la Conservatorul Regal de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti.

A rămas în memoria mai multor generații pentru frumoasele ei conferințe publice; arestată între anii 1951-1952, pentru participarea la conferinţele de rezistenţă intelectuală organizate de Petre Manoliu, a avut apoi domiciliu forţat în localitatea Costeşti (până în 1954).

1902: S-a născut romancierul, nuvelistul şi eseistul român Anton Holban; (m. 1937).

Imagini pentru Anton Holban; photos

1910:  S-a născut la Chișinău, în Basarabia ocupată de Rusia, soprana  română Maria Cebotari; (d. 1949).

A avut un rol exceptional in filmul coproducție româno-italiană, “Odessa in flacari”.

https://cersipamantromanesc.files.wordpress.com/2012/02/maria2bcebotari.jpg?w=243&h=350&h=350

 1919 – S-a născut părintele Iustin Pârvu, fost stareţ al Mănăstirii Petru Vodă din judeţul Neamţ, întemeiată de el în anul 1991, mănăstire unicat în România, fiind dedicată matirilor din temniţele comuniste;(m. 2013).

Imagini pentru iustin pârvu foto

A devenit călugăr în 1936 și este considerat unul din marii duhovnici români, urmaş al părintelui Cleopa.

După război, datorită convingerilor sale anticomuniste a fost condamnat la 12 ani de temniţă grea; eliberat în 1964 (prin decretul de amnistiere a deţinuţilor politici din România), a slujit la Mănăstirea Secu până în 1975, când a fost arestat din nou şi i s-a stabilit domiciliu forţat la Mănăstirea Bistriţa; Revoluţia din decembrie 1989 a pus capăt prigoanei; părintele Iustin a fost un adevărat „patriarh al monahismului jertfelnic românesc”, care şi-a închinat întreaga viaţă neamului, ţării şi Ortodoxiei româneşti, după cum sublinia presa rusă ortodoxă la 40 de zile la trecerea părintelui la cele veşnice .

1921 – În cadrul alegerilor parlamentare parţiale de la Soroca (România), omul politic Constantin Stere, candidat din partea Partidului Ţărănesc Basarabean, a întrunit o majoritate covârşitoare de voturi

Imagini pentru constantin stere photos

1930 – S-a născut scriitorul, duhovnicul și arhimandritul român Ioanichie Bălan (prenumele la botez: Ioan), de la Mănăstirea Sihăstria (Neamţ); (d. 2007).

Imagini pentru ioanic hie bălan  foto

A fost un mare duhovnic şi cărturar (autorul unor lucrări privind monahismul românesc sau cu conţinut moralizator) .

1933 – S-a născut  marele actor român de teatru și film Victor Rebengiuc.

Imagini pentru victor rebengiuc

 

1934 –  A decedat Vasile Goldiș, politician român, membru de onoare al Academiei Române; (n. 1862).

Imagini pentru Vasile Goldiș,

1938 – Regele Carol al II-lea a dizolvat guvernul condus de  O. Goga – A. C. Cuza şi a instituit dictatura regală.

Fișier:Octavian Goga.jpg

Octavian Goga

La 10 februarie 1938  demisioneaza , după 44 zile de la investire , Guvernul Octavian Goga (28 decembrie 1937 – 10 februarie 1938). Guvernul Goga a fost creat de Partidul Național Creștin din România, partid rezultat din fuziunea la 14 iulie 1935 la Iași a Ligii Apărării Național Creștine (condusă de Alexandru C. Cuza) și a Partidului Național Agrar (condus de Goga).

După demisia Guvernului, Regele Carol II-lea istaurează dictatura personală, a cărei realizare o urmărea încă de la urcarea pe tron, şi numeşte în fruntea guvernului pe patriarhul Miron Cristea. Constituţia din 1923 a fost suspendată şi a fost elaborată o nouă lege fundamentală care a fost promulgată pe 27 februarie 1938.

Prin aceasta, regele îşi aroga largi prerogative executive şi legislative. Prin aceste două acte a avut loc o schimbare a formei de guvernămînt din România.

Monarhia îşi asigura o poziţie dominantă în sistemul politic al ţării, iar instituţiile statului erau subordonate lui Carol al II-lea. Pe 30 martie 1938 a survenit lovitura decisivă aplicată de Carol formaţiunilor politice. Este publicat decretul-lege de dizolvare a asociaţiilor, grupărilor şi partidelor politice. În urma acestui decret, Partidul Național Creștin îşi încetează activitatea.

La 9 decembrie 1919, guvernul român (prim-ministru fiind generalul Constantin Coandă) a semnat cu Puterile aliate și asociate „Tratatul asupra minorităților”, conform căruia România acorda cetățenia deplină și egalitate în drepturi tuturor minorităților în cadrul noilor granițe în schimul recunoașterii de către Puterile aliate a acestora.

Tratatul a fost legiferat ulterior prin Constituția din 29 martie 1923 și legea din 25 februarie 1924, prin care toți locuitorii foști cetățeni ai Austro-Ungariei și ai Republicii Federative Sovietice Socialiste Ruse care aveau domiciliu administrativ în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș la 1 decembrie 1918, în Bucovina la 28 noiembrie 1918 și în fosta Basarabie țaristă la 9 aprilie 1918, dobîndeau cetățenia română, cu drepturi depline.

Guvernul prezidat de Octavian Goga, a publicat la 21 ianuarie 1938 Decretul nr.169 de revizuire a cetăţeniei, prin care evreii cetăţeni români urmau să-şi redovedească cu acte dreptul la cetăţenie, în conformitate cu legea din 25 februarie 1924, în termen de 20 de zile de la afişarea listelor pe comune şi oraşe.

Ca urmare a acestui decret a fost revizuită situaţia a 617.396 de evrei, dintre care 392.172 (63,50%) şi-au păstrat cetăţenia română, iar 225.222 (36,50%) şi-au pierdut-o.

Cei peste 200.000 de evrei, cu cetăţenia pierdută, au primit certificate de identitate valabile pe un an, cu posibilitatea de prelungire. Erau consideraţi străini fără paşaport şi supuşi regimului juridic ca atare. Guvernul Goga justifica acest decret prin faptul că între anii 1918 şi 1924 în România s-au infiltrat evrei din fosta Austro-Ungaria şi Republica Federativă Sovietică Socialistă Rusă.

Pe 5 mai 1938, omul politc și poetul Octavian Goga suferă un atac cerebral şi intră în comă. Două zile mai tîrziu se stinge din viaţă, la vîrsta de 57 de ani, iar pe 11 mai la Ateneul Român se desfăşoară funeralii naţionale, timp de trei zile.

Este înmormîntat, conform propriei dorinţe, la conacul său de la Ciucea.

1939: S-a născut caricaturistul Adrian Andronic, tatăl jurnalistului Dan Adronic; (m. 2013).

Imagini pentru caricaturist Adrian Andronic.photos

A publicat cinci albume de caricatură şi peste 80 de cărţi pentru copii.

1940 – S-a născut interpreta română de muzică populară Maria Butaciu.

1941 – În timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale, Marea Britanie rupe relațiile diplomatice cu România și extinde asupra ei măsurile de blocadă . Cinci zile mai târziu, la 15 februarie, personalul legației britanice a părăsit România.

La data de 15 februarie 1947, reprezentanțele politice au fost transformate în legații, iar la 1 decembrie 1963, legațiile au fost ridicate la nivel de ambasadă.

1942 – A murit Vartan Mestugean, prozator şi publicist; între anii 1924 şi 1942 a editat revista culturală armeană în limba română „Ararat”; director al Şcolii armene din Bucureşti (din 1920); (n. 1869).

1945 – Armata 1 Română desfășoară operațiuni pentru zdrobirea bastionului inamic german din Munții Javorina, in Cehoslovacia  (10 februarie – 18 martie).

1947 – Delegaţia României, formată din Gheorghe Tătărăscu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Ştefan Voitec şi Dumitru Dămăceanu, semna, la Paris, Tratatul de pace cu Puterile Aliate şi Asociate, care încheia şi în plan diplomatic Al Doilea Război Mondial.

României i s-au recunoscut drepturile legitime asupra nordului Transilvaniei dar i s-a impus plata unor despăgubiri în contul reparaţiilor de război.

1955- A decedat poetul român Constant Tonegaru (n. 26 februarie 1919).

A făcut parte din al doilea val al avangardei literare românești și din decadentism, și care și-a sfârșit cariera ca prizonier politic și victimă a regimului comunist. Cunoscut pentru stilul boem, poemele sale erau caracteristice generației celui de-Al Doilea Război Mondial din literatura română și strâns legate de lucrările prietenilor săi, Geo Dumitrescu, Dimitrie Stelaru și Ion Caraion. Împreună cu ei, Tonegaru reprezintă unul din ultimele valuri care au trecut prin Sburătorul, o societate literară modernistă formată în jurul criticului literar Eugen Lovinescu.

Imagini pentru Constant Tonegaru photos

În același măsură antifascist și anticomunist, Tonegaru a participat la activități culturale subversive împotriva regimului autoritar a lui Ion Antonescu și a contribuit la revista Albatros a lui Dumitrescu până când aceasta a fost închisă de aparatul de cenzură al lui Antonescu.

Înainte de 1945, a publicat în revista Kalende a lui Vladimir Streinu și a finalizat lucrările la volumul său „Plantații”, din care o mare parte a fost dedicată imaginilor șocante ale războiului pe Frontul de Est. După ce Uniunea Sovietică a început să ocupe România, Tonegaru a fost un critic deschis al persecuției culturale și, alături de scriitorii Streinu, Pavel Chihaia și Iordan Chimet, a creat Asociația „Mihai Eminescu”, o organizație caritabilă și un forum cultural al cărui scop era să ajute autorii marginalizați. Implicat într-un proces al luptătorilor din rezistența anticomunistă, Constant Tonegaru a fost condamnat la doi ani și trimis la închisoarea Aiud, unde relele condiții de trai l-au dus la o boală pulmonară severă.

A murit la scurt timp după eliberare și a fost recuperat în totalitate ca poet numai după Revoluția Română din 1989, în mare parte datorită prietenilor săi, Chimet, Chihaia și Barbu Cioculescu.

Biografia lui Tonegaru este adesea descrisă ca fiind un simbol al sorții întregii sale generații, care a fost decimată de persecuția comunistă și i-a împiedicat să se afirme cultural.

1955 – România si Iugoslavia au semnat un acord cu privire la stabilirea regulilor de navigație în sectorul comun al Dunării.

1955 – A decedat la București, actrița română de film, radio și teatru Sonia Cluceru (n. 1892, Cuciulata, județul Brașov).

Imagini pentru sonia cluceru actor photos

Sonia Cluceru s-a format la școala realistă a Aristizzei Romanescu. După 23 august 1944 s-a remarcat în rolurile comediei românești de moravuri (în piesele lui Ion Luca Caragiale, Alexandru Kirițescu, Tudor Mușatescu), dar și în cele ale comediei clasice (doamna Jurdain din „Burghezul gentilom”, doamna Pernelle din „Tartuffe” de Moliere), prin puterea de identificare cu personajele create, prin simplitatea umană și emoțională a jocului.

1957 – Apărea săptămânal, la Cluj, revista de cultură, informare şi atitudine „Tribuna”; primul redactor-şef Ioanichie Olteanu.

Imagini pentru tribuna 1957 photos

1968 –  S-a înființat Societatea de Științe Istorice din România , pe baza Secţiei de istorie a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice (constituită la 9.VI.1949). Primul său preşedinte a fost Petre Constantinescu-Iaşi. De la această dată fiinţează de sine stătător şi Societatea de Ştiinţe Filologice.

1990 –  Curtea Supremă de Justiție a Romaniei, sesizată de Procuratura Generală, hotărăște trimiterea în judecată pentru complicitate la genocid, în perioada timișoreană a Revoluției din decembrie 1989, pe membrii comandamentului instituit la Timișoara pentru înăbușirea și reprimarea Revoluției.

2006 – S-a deschis la Torino, în Italia, a 20-a ediție  a Jocurilor  Olimpice de Iarnă.

Torino 2006

Au participat  2.500 de atleți din 85 de țări.

Echipa României a fost compusă din 25 de sportivi și a avut reprezentanți în 8 sporturi din cele 15.

Cel mai bun rezultat inregistrat de Romania a fost locul 14 ocupat la patinaj artistic si biatlon.

2011 – A murit regizorul şi directorul de teatru franco-român Mihai Făgădău (Michel Fagadau); (n. 1930).

Imagini pentru Michel Fagadau  foto

A fost, din 1994, directorul teatrului „Comédie des Champs-Elysées” din Paris, iar între 1960 şi 1990, director artistic al Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, situat de asemenea în capitala franceză.

2018 – A decedat lingvistul român Andrei Avram, membru corespondent din 2010 al Academiei Române.

Andrei Avram s-a născut în ziua de 9 mai 1930 la Turda, și este autorul unei descrieri originale a sistemului fonologic al limbii române și al unor studii fundamentale de fonetică și fonologie istorică.

A fost cercetător la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” din București și a fost căsătorit cu lingvista Mioara Avram (1932 – 2004).

CITIȚI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/02/10/o-istorie-a-zilei-de-10-februarie-video/

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Haralambie

Sfantul Haralambie

Sfântul Haralambie a fost episcop in Cetatea Magneziei, din Asia Mica, Turcia de astazi, in vremea imparatului Septimu Sever (193-211). Cand Sfantul Haralambie a implinit varsta de 113 ani a fost supus la diverse chinuri pentru ca nu a lepadat credinta in Hristos. Potrivit traditiei, in timpul torturilor, mainile guvernatorului Lucian s-au lipit de trupul sfantului si au ramas acolo pana cand mucenicul a facut rugaciune. In fata acestei minuni, cei care il torturau s-au convertit la crestinism.

Mai tarziu, auzind imparatul cele petrecute cu Sfantul Haralambie, a poruncit sa fie adus in Antiohia. Aici a fost supus la alte chinuri: soldatii i-au legat barba in jurul gatului si l-au tras de ea pe drum; i-au infipt un piron de fier in trup, i-au ars fata si i-au jupuit pielea de pe trup. Insa, Sfantul Haralambie s-a vindecat in chip miraculos, prin darul lui Dumnezeu.

La cererea imparatului Sever, Sfantul Haralambie a facut multe minuni cu harul lui Dumnezeu. Din ele amintim ca a vindecat un om posedat de un duh rau de 35 de ani si a inviat un tanar, incat Galina, fiica imparatului s-a convertit si ea la crestinism.

Sfantul Haralambie a fost condamnat la taierea capului cu sabia. In timpul rugaciunii dinainte de moarte, cerurile s-au deschis si sfantul a vazut pe Hristos si pe ingerii sai. Sfantul Haralambie i-a cerut lui Dumnezeu sa aiba grija de locul unde vor ramane moastele sale, ca acel loc sa nu sufere niciodata de foame si de boli.

Domnul i-a promis ca o sa-i indeplineasca dorintele si S-a ridicat la cer impreuna cu sufletul martirului Haralambie. A murit inainte de a fi executat.

Fragmente din Moaștele Sfântului Haralambie

Capul Sfantului Haralambie se păstrează la Mănăstrirea „Sfantul Stefan“ din Meteora. In biserica Manastirii Miclauseni, din Iasi, se afla moastele a treizeci de sfinti, printre care si ale Sfantului Haralambie. Particele din moaștele sale sunt prezente la Mănăstirea Rasca, la Catedrala episcopala din Galați, la bisericile „Sfântul Dumitru“ (Posta), „Sfintii Arhangheli“ (Otelari), „Sfântul Stelian“ (Lucaci) din București.

Sfantul Haralambie este cunoscut ca fiind aparator de ciuma si de foamete. Confirmarea o gasim in Acatistul inchinat lui: „Bucura-te, izbavitorule de ciuma si de foamete!“.

Istoria consemneaza ca oamenii au cerut ajutorul sau in diferite situati grele cum au fost „ciuma lui Caragea“, din 1813, dar si de foametea din vremea lui Alexandru Constantin Moruzi, din 1795.


In iconografia ortodoxa greaca, Sfantul Haralambie este reprezentat ca un preot, iar in cea rusa sub chip de ierarh.

Bibliografie (surse):
Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

Istoriculzilei blogspot.com;

Istoria md.;

Wikipedia ;

Mediafax.ro;

http://www.worldwideromania.com;

Rador.ro

Publicitate

10/02/2021 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

Revista TIME: Istoria secretă a campaniei din umbră din 2020 pentru alegerea președintelui american

Puterile muncitorilor s-au unit cu puterile capitalului pentru a aduce pace și democrație. Vă sună cunoscut? E din „Time”.

Aproape textual: „The forces of labor came together with the forces of capital to keep the peace and oppose Trump’s assault on democracy.”

 Un clișeu tipic comunist, ca și ilustrația care însoțește articolul.

Într-o analiză publicată în revista globalistă „Time”, scriitoarea politică Molly Ball, nimeni alta decât autoarea biografiei lui Nancy Pelosi, descrie „planul secret” prin care democrații ar fi „salvat” America de un al doilea mandat Trump, consemnează https://www.activenews.ro/stiri/Time-recunoaste-ca-la-alegerile-din-SUA-a-existat-o conspiratie

Ea laudă „campania din umbră” prin care au fost blocate protestele anti-fraudă electorală și prin care marile corporații, mână în mână cu uniunile sindicale de stânga, s-au unit împotriva lui Trump într-o „conspirație”. 

Trump a avut dreptate, consemnează cinic autoarea.

„Un lucru straniu s-a întâmplat imediat după alegerile americane din 3 noiembrie: nimic. Națiunea era pregătită pentru haos. Grupuri conservatoare juraseră că vor ieși în stradă, plănuind sute de proteste în toată America. Miliții de dreapta erau pregătite de luptă. Într-un sondaj realizat înainte de Ziua Alegerilor, 75% dintre americani și-au exprimat îngrijorarea în privința unor posibile acte de violență.
În schimb, s-a așternut o liniște ciudată.

În timp ce președintele Trump refuza să cedeze puterea, răspunsul nu a fost o acțiune în masă, ci un țârâit de greieri.

Când trusturile de presă au anunțat câștigarea scrutinului de către Biden pe 7 noiembrie, lumea a jubilat în schimb, oamenii îmbulzindu-se pe străzi în orașele SUA pentru a sărbători procesul democratic încheiat cu înlăturarea lui Trump”, consideră biografa democratei Nancy Pelosi, disprețuindu-i pe susținătorii lui Trump, care s-ar fi dovedit lași sau depășiți numeric, și lăudând, totodată, rezultatul cusut cu ață albă care l-a dat pe Biden câștigător. 

Aceasta explică modul cum foștii susținători ai lui Trump din mediul de afaceri și sindicate i-au întors brusc spatele, schimbarea atitudinii lor nefiind un gest spontan, ci parte a unei campanii duse „din umbră” de către democrați.
„Un al doilea lucru ciudat s-a întâmplat în timp ce Trump încerca să inverseze rezultatul: America corporată s-a întors împotriva lui. Sute de lideri ai unor companii importante, dintre care mulți susținuseră candidatura lui Trump și i-au sprijinit politicile, i-au cerut acestuia să se dea bătut. Pentru președinte, ceva nu mirosea a bine: „Totul a fost foarte, foarte ciudat”, a spus Trump pe 2 decembrie.

„În doar câteva zile de la alegeri, am fost martorii unui efort orchestrat de a-l unge pe câștigător, chiar dacă în multe state-cheie voturile încă se numărau”.
Într-un fel, Trump a avut dreptate.

În spatele cortinei, se desfășura o conspirație ce trăgea sforile, simultan, în două direcții diferite: pe de o parte, limita protestele, iar pe de alta, coordona rezistența din partea marilor patroni de companii. Ambele surprize erau rezultatul unei alianțe informale dintre activiștii de stânga și magnații mediului de afaceri. 

Pactul a fost formalizat printr-o scurtă declarație comună, trecută aproape neobservată, a Camerei de Comerț a SUA și a federației sindicale AFL-CIO (Federația Americană a Muncii – Congresul Organizațiilor Industriale), publicată chiar în Ziua Alegerilor.

Biden fans in Philadelphia after the race was called on Nov. 7

Ambele părți vor ajunge să o vadă ca pe un fel de înțelegere implicită, inspirată de masivele și uneori distructivele proteste pentru justiție rasială(sic!) din vară, în care forțele muncii și forțele capitalului s-au aliat pentru a menține pacea și a se opune asaltului lui Trump asupra democrației”(sic!), divulgă propagandista democrată. Aceasta arată cum campania pro Biden a avut efectele scontate și datorită implicării actorilor non-partizani și chiar a unora dintre republicani, membri în aceleași organizații „discrete” cu democrații.

Pactul dintre mediul de afaceri și cel muncitoresc a fost doar una dintre componentele unei campanii vaste, transpartinice, pentru protejarea alegerilor – un extraordinar efort din umbră”, scrie biografa lui Pelosi. 

Timp de mai bine de un an, o coaliție de agenți organizată s-a luptat să consolideze instituțiile americane, care trebuiau să facă față unui atac simultan din partea pandemiei nemiloase și a unui președinte cu înclinații autocratice. 

Deși mare parte din această activitate a fost desfășurată de stânga politică, s-a întâmplat separat de campania lui Biden și a depășit granițele ideologice, contribuții cruciale venind din partea unor actori non-partizani și conservatori.

 Scenariul pe care organizatorii campaniei din umbră doreau să-l împiedice nu a fost victoria lui Trump, ci niște alegeri atât de catastrofale încât să nu se poată discerne nici un rezultat, ceea ce ar fi fost un eșec al actului central de autoguvernare democratică, autoguvernare care a fost o marcă distinctivă a Americii încă de la întemeierea ei. (…)

După Ziua Alegerilor, au monitorizat fiecare punct sensibil pentru a se asigura că Trump nu poate să răstoarne rezultatul acestora”, mai consideră scriitoarea politică, desemnând cu formulări eufemistice toate operațiunile declanșate împotriva lui Trump și a suporterilor lui, de la cenzură până la marginalizare, trecând prin frauda electorală de proporții. 

Autoarea mai afirmă că participanții la conspirație „doresc să se spună istoria secretă a alegerilor din 2020, chiar dacă sună ca un vis fierbinte paranoic – o cabală bine finanțată de oameni puternici care au lucrat împreună în culise pentru a influența percepțiile, a schimba regulile și legile, pentru a orienta mediatizarea și controla fluxul de informații.”
E bine că măcar au recunoscut.

10/02/2021 Posted by | ȘTIINȚA | , | Lasă un comentariu

Agenţiile franceze de informaţii au avertizat încă din 2004 despre posibile „scurgeri catastrofale” legate de coronavirus la Institutul de virologie din Wuhan.

Foto: Institutul de Virologie din Wuhan, China. Photo: Li Hao/GT

Agenţiile franceze de informaţii au avertizat despre posibile „scurgeri catastrofale” la Institutul Wuhan

Potrivit publicației britanice  Daily Mail, cu unsprezece ani înainte de a se termina construcţia Institutului de Virologie Wuhan (ridicat de China în cooperare cu companii franceze, inclusiv Institutul Pasteur), serviciile de informaţii franceze au avertizat Parisul că reputaţia Chinei în ceea ce priveşte biosecuritatea precară ar putea duce la o „scurgere catastrofală”.

În 2004, Michael Barnier, cel care avea să devină principalul negociator din UE al Brexitului, a ignorat aceste avertismente şi a semnat decizia de construcţie a laboratorului, când deţinea funcţia de ministru de Externe al Franţei.

Michel Barnier, comisarul european pentru piaţă internă şi servicii

Foto: Michel Barnier, comisarul european pentru piaţă internă şi servicii (BERIT ROALD / AFP / Getty)

Potrivit raportului, agenţiile franceze de intelligence au avertizat, de asemenea, că Parisul ar putea pierde controlul asupra instalaţiei şi că Beijingul o poate folosi pentru fabricarea armelor biologice.

Iar în 2015, pe măsură ce laboratorul se pregătea de deschidere, temerile au devenit realitate în momentul în care arhitecţii francezi ai proiectului au constatat că Partidul Comunist Chinez i-a lăsat pe dinafară. 50 de oameni de ştiinţă francezi trebuiau să-i ajute pe chinezi să conducă laboratorul în mod corespunzător, dar nu au reuşit niciodată să ajungă în acest stadiu.

Daily Mail a descoperit implicarea lui Barnier în proiectul Institutului de Virologie Wuhan în timpul unei investigaţii în profunzime a conexiunilor franceze cu laboratorul, de unde mulţi cred că s-a scurs coronavirusul, deoarece Institutul a găzduit un grup de oameni de ştiinţă care au fost criticaţi de comunitatea internaţională de virologi pentru crearea de tulpini himerice extrem de periculoase pentru oameni, relatează https://epochtimes-romania.com/agentiile-franceze-de-informatii-au-avertizat-despre-scurgeri-catastrofice-de-la-institutul-wuhan-

De curând, biologi australieni au efectuat un studiu important concluzionând că au fost „surprinşi” să constate că virusul era „deja pre-adaptat pentru transmitere de la om la om”.

Jacques Chirac, preşedintele francez la momentul acordului, a făcut ca instituţia Wuhan să fie înfiinţată după izbucnirea epidemiei SARS din 2003, care a afectat 26 de ţări şi a dus la peste 8.000 de cazuri şi 774 de decese (cifra include statistica oficială a Chinei, care este considerată falsă).

Chirac, împreună cu premierul său pro-Beijing, Jean-Pierre Raffarin, a promis finanţare şi expertiză franceză în schimbul unei părţi a drepturilor de autor intelectuale asupra descoperirilor laboratorului, potrivit Daily Mail.

Guvernul francez sub Chirac a considerat acordul de construcţie a Institutul de Virologie Wuhan o modalitate de a consolida comerţul bilateral cu China, în ciuda avertismentelor propriilor agenţii de informaţii, echivalentul francez al MI6, care au avertizat în mod repetat cu privire la lipsa controlului internaţional şi a problemelor de „transparenţă”.

„Ce trebuie să înţelegeţi este că un laborator P4 [la nivel înalt de securitate bio] este asemenea unei instalaţii de reprocesare nucleară. Este o bombă atomică bacteriologică”, a afirmat o sursă, adăugând: „Viruşii care sunt testaţi sunt extrem de periculoşi – costume hazmat, camere de decontaminare etc., procedurile trebuie urmate extrem de strict”.

Alain Merieux, miliardarul francez care a contribuit la înfiinţarea laboratorului Wuhan în parteneriat cu Institutul Merieux din Lyon, a abandonat proiectul în 2015, afirmând: „Renunţ la co-preşidinţia [P] [laboratorului], un instrument chinezesc. Le aparţine, chiar dacă a fost dezvoltat cu asistenţă tehnică din Franţa”.

Potrivit Le Figaro, un diplomat familiar cu tranzacţia a adăugat: „Ştiam riscurile implicate şi ne-am gândit că vor controla chinezii totul şi ne vor elimina rapid din proiect”.

„Ştiam că furnizarea acestei tehnologii de vârf unei ţări cu o agendă de control nelimitat ar risca să expună Franţa până la urmă”.

În 2015, temerile s-au adeverit după ce China şi-a pus în aplicare noua politică a utilizării duale a tehnologiei – în programe militare şi civile.

„Scopul a fost să dezvolte vaccinuri în urma crizei SARS între 2002 şi 2004”, a declarat sursa Daily Mail. „La acea vreme a existat o cooperare largă între Franţa şi China într-o serie de probleme, iar Michel Barnier implementa politica guvernamentală.”

„Problema bio-securităţii a fost cu siguranţă un motiv de îngrijorare în cadrul agenţiilor, inclusiv al DGSE”, a adăugat sursa.

Între timp, dr. Shi Zhengli de la Institutul de Virologie Wuhan – cunoscută sub numele de „femeia liliac” pentru experimentele sale controversate care au creat coronavirusuri de lilieci care pot infecta oamenii – şi care a jurat pe „viaţa ei” că virusul Wuhan nu este scurs din laboratorul său, a declarat într-un interviu recent la televiziunea chineză de stat că viruşii descoperiţi acum sunt „doar vârful aisbergului”.

Dr. Shi Zhengli, unul dintre cercetătorii care studiau moduri de a face coronavirusurile de liliac transmisibile la oameni, în Institutul de Virologie Wuhan

Dr. Shi Zhengli, unul dintre cercetătorii care studiau modurile în care coronavirusurile de liliac se transmit la oameni, în Institutul de Virologie Wuhan

„Dacă dorim să prevenim ca fiinţele umane să sufere de următorul focar infecţios, trebuie să ne pregătim în avans şi să aflăm cât mai multe despre aceşti viruşi necunoscuţi purtaţi de animale sălbatice în natură şi să dăm avertizări din timp”, a declarat Shi Zhengli pentru CGTN, adăugând „Dacă nu îi studiem, va fi posibil un alt focar”.

Dr. Shi Zhengliu poreclită „doamna liliac”, este cercetătorul cel mai cunoscut din Institutul de Virologie din Wuhan – locul unde se desfăşoară de mai mulţi ani studii asupra modificării coronavirusului de liliac , a negat rapoartele conform cărora a încercat să fugă de sub tutela regimului comunist chinez şi să se refugieze la Paris, relatează https://epochtimes-romania.com/coronavirusuri-de-laborator-china-paris-si-o-incercare-de-fuga-in-strainatate-a-unui-cercetator-chinez .

Zvonurile pe acest subiect au inundat media socială chineză în weekend, după publicarea unui raport de 15 pagini alcătuit de organizaţiile anglo-saxone de spionaj – celebra Five Eyes.

Potrivit zvonurilor, Shi Zhengli ar fi încercat să ia sute de documente confidenţiale şi să se refugieze cu ele la Ambasada SUA din Paris.

Shi Zhengli a scris , pe WeChat – un serviciu de mesagerie chinez -, că ea şi familia sa nu au fugit niciodată din ţară şi nu au intenţia de a face acest lucru.

Shi a afirmat: „Totul este în regulă cu familia mea şi cu mine, dragi prieteni!”. De asemenea, a postat nouă fotografii recente.

„Oricât de dificile sunt lucrurile, (fuga în străinătate) nu se va întâmpla niciodată. Nu am făcut nimic rău. Cu o credinţă puternică în ştiinţă, vom vedea ziua în care norii se dispersează şi soarele străluceşte”.

Mesajul a fost repostat de The Global Times, publicaţie strâns controlată de Ministerul chinez al Propagandei, şi una dintre publicaţiile unde Partidul Comunist Chinez transmite directivele şi evoluţiile importante.

În pofida legăturilor publicaţiei Global Times cu Partidul Comunist, povestea a fost preluată şi de South China Morning Post (care se află sub tutela lui Jack Ma, un apropiat al regimului chinez), The Week şi Internaţional Business Times.

Raportul celor de la Five Eyes, scurs în presă în weekend, a punctat lucruri despre care Epoch Times a scris în aceste cinci luni de pandemie:

  • De la începutul scandalului internaţional declanşat de pandemia COVID-19, au ieşit la iveală date concrete despre programele desfăşurate în cele două laboratoare bacteriologice ale Chinei din oraşul Wuhan, unde se desfăşurau programe militar-civile, unele dintre ele încercând să găsească modalităţi de îmbunătăţire a virusurilor de liliac pentru a obţine transmisibilitate la oameni.
  • Muşamalizarea focarului de către Partidul Comunist Chinez este un „atac la transparenţa internaţională”.
  • Agenţiile de informaţii din SUA, Canada, Marea Britanie, Australia şi Noua Zeelandă au expus o serie de acoperiri şi secretizări de informaţii.
  • Potrivit documentului, Five Eyes a găsit că negarea transmisibilităţii de la om la om a infecţiei în primele zile ale focarului a fost „mortală”.
  • Cercetătorii care au încercat să dea alarma au fost reduşi la tăcere sau au dispărut şi dovezi ale focarului au fost distruse.
  • Raportul arată că Beijing-ul a refuzat să predea mostre de virus pentru a dezvolta vaccinuri şi a cenzurat masiv Internetul.
  • Conform documentului, Partidul comunist a cenzurat ştiri despre virus pe motoarele de căutare din decembrie.

Preşedintele american Donald Trump este printre cei care au criticat cel mai dur regimul de la Beijing pentru modul în care a administrat criza generată de focarul intern şi care a devenit pandemie, afectând practic toate ţările.

Trump a menţionat că a văzut dovezi potrivit cărora virusul Wuhan ar fi putut fi creat în laboratoarele din China.

„Da, am văzut. Da, am văzut”, a declarat Trump, atunci când a fost întrebat dacă a văzut dovada că virusul îşi are originea în laboratoare. El a mai subliniat că nu va divulga dovezile care îi confirmă suspiciunile.

Pe de altă parte, presa canadiană a relatat că un proeminent om de ştiinţă canadian de origine chineză şi soţul ei au fost demişi de Agenţia de Sănătate Publică din Canada, la doi ani după ce fuseseră evacuaţi din Laboratorul Naţional de Microbiologie din Winnipeg, în urma unei anchete a Poliţiei Regale Canadiene (RCMP, echivalentul agenţiei FBI americane).

Chinese Researchers Caught Stealing Coronavirus From Canadian Lab

La 5 iulie 2019, Xiangguo Qiu, soţul ei, Keding Cheng şi mai mulţi studenţi ai lui Qiu au fost escortaţi afară din Laboratorul Naţional de Microbiologie (NML) şi li s-au anulat permisele de intrare, potrivit unui raport anterior al CBC.

„Cei doi oameni de ştiinţă nu mai sunt angajaţi ai Agenţiei de Sănătate Publică din Canada începând cu 20 ianuarie 2021”, a declarat Eric Morrissette, şeful relaţiilor media al agenţiei Health Canada şi Agenţiei de Sănătate Publică din Canada (PHAC), pentru televiziunea canadiană de stat, CBC News într-un e-mail, pe 5 februarie.

„Nu putem dezvălui informaţii suplimentare şi nici nu putem comenta mai mult din motive de confidenţialitate”, a declarat Morrissette, fără să specifice care sunt motivele.

Citiți și Canada, trasă şi ea în scandalul virusului Wuhan. Reapare cazul bizar al virusurilor expediate în 2019 către Wuhan

10/02/2021 Posted by | ANALIZE | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: