CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ROMÂNII ȘI STRĂMOȘII LOR ÎN SCRIERILE ALTORA

Cine suntem de fapt noi românii?

Un subiect care ar trebui studiat în școli cu prioritate: cine suntem noi de fapt?

Arcul lui Constantin Roma, Constantin cel Mare. - YouTube

 Pe Arcul lui Constantin, ridicat de către Senatul roman și poporul Romei la anul 315 în cinstea victoriei împăratului Constantin cel Mare asupra lui Maxențiu cu trei ani mai înainte, Dacii sunt reprezentați astfel :

http://www.romainteractive.com/eng/imperial-rome/arch-of-constantine/the-eight-statues.html

Îi vedem demni, nu în postură de sclavi, deși învinși de către împăratul Traian, el însuși trac de neam, care pășind pe pământul Daciei, ar fi spus „am venit acasă”.

https://eufrosin.wordpress.com/cine-suntem-de-fapt-noi-romanii-in-cuvintele-altora/ ne oferă o selecție de citate de o valoare extraordinară pentru istoria și identitatea noastră, adunate de pasionatul cercetător Marius Fincă.

Sumerologul rus A. Kifisim: „Strămoşii rumânilor au exercitat o
influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii
Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei”

 Pitagora (580 î.H – 495 î.H), face zece referiri la valorile superioare ale geţilor.

În „Legea 1143” el spune: „Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci să tragi
învăţăminte de la ei.

La geţi toate pamânturile sunt fără margini, toate  pamânturile sunt comune.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este lupul_dacic.jpg

 Homer: „Dintre toate popoarele geţii sunt cei mai înţelepţi.”
 

Platon (427 – 347 î.H.), elev a lui Socrate şi profesor al lui Aristotel, surprinde în dialogul „CARMIDES” o discuţie între Socrate şi Carmides, în care profesorul îi spune lui Carmides ce l-a învăţat un medic trac când a fost la oaste:

„Zamolxe, regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie a încerca să îngrijim ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit, neţinându-se seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul, şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli.
Pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă căci, toate lucrurile bune şi rele pentru corp şi pentru om în întregul său, vinde la suflet şi de acolo curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai ales şi în primul rând, să tămăduim izvorul răului pentru ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului.

Prietene, sufletul se vindecă prin descântece.Aceste descântece sunt vorbele
frumoase care fac să se nască în suflete ÎNŢELEPCIUNEA”.

Uimitoare aceasta viziune asupra medicinei lui Zamolxe acum mai bine de 2400 de
ani!

Dionisie Periegetul (138 d.H.): „În ceea ce urmează voi scrie desprecea mai mare ţară, care se întinde din Asia Mică până în Iberia şi din nordul Africii până în SCANDIA, ţara imensă a dacilor.”

 Marco Merlini, arheolog italian (n. 1953), spunea referitor la plăcuţele de la Tărtăria:

„Oasele ca şi plăcuţele sunt foarte vechi. Acum este o certitudine. Este rândul nostru să gândim că scrierea a început în Europa cu 2000 de ani înaintea scrierii sumeriene. În România avem o comoară imensă, dar ea nu aparţine numai României, ci întregii Europe.”


Alfred Hofmann 1820 – în Istoria Pământului:

„Într-adevăr nicăieri nu vei putea găsi o putere de înţelegere mai rapidă, o minte mai deschisă, un spirit mai ager, însoţit de mlădierile purtării, aşa cum o afli la cel din urmă rumun.
Acest popor ridicat prin instrucţie ar fi apt să se găsească în fruntea culturii spirituale a Umanităţii. Şi ca o completare, limba sa este atât de bogată şi armonioasă, că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe Pamânt. Rumania nu este buricul Pământului, ci Axa Universului.


 Marija Gimbutas – Profesor la Universitatea California din
L.A.-Civilizaţie şi Cultură: „România este vatra a ceea ce am
numitVechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6500-3500
î.H., axată pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare
şi creatoare de artă, care a precedat societăţile
indo-europenizate,patriarhale, de luptători din epoca bronzului şi
epoca fierului. A devenit de asemenea evident că această străveche
civilizaţie europeană precede cu câteva milenii pe cea sumeriană. A
fost o perioadă de reală armonie în deplin acord cu energiile
creatoare ale naturii.”

  William Schiller – arheolog american: „Civilizaţia s-a născut acolo
unde trăieşte astăzi poporul rumun, răspândindu-se apoi spre răsărit
şi apus”.

 John Mandis: „Cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au
fost făcute la Turdaş şi Tărtăria”.

 Universitatea din Cambridge: – În mileniul V î.H. spaţiul carpatic
getic era singurul locuit în Europa;

 Bonfini: „Limba rumunilor n-a putut fi extirpată deşi sunt asezaţi în
mijlocul atâtor neamuri de barbari şi aşa se luptă să nu o părăsească în ruptul capului, încât nu s-ar lupta pentru o viaţă cât pentru o limbă”.

 Ludwig Schlozer  (Russische Annalen-sec XVIII): „Aceşti volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wolsche, ci VLAHI (RUMUNI), urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum îşi au  limba lor proprie şi cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în număr de milioane”.

 Michelet, Paris 1859, către trimisul lui Cuza: „Nu invidiaţi vechile popoare, ci priviţi pe al vostru. Cu cât veţi săpa mai adânc, cu atât veţi vedea ţâşnind viaţa”.

 Andre Armad: „Într-adevăr acesta este unul din cele mai vechi popoare din Europa…fie că este vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii au rămas aceiaşi din epoca neolitică – era pietrei şlefuite – până în zilele noastre, susţinând astfel printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii continuitatea unui neam”.

 D’Hauterive  (Memoriu asupra vechii şi actualei stări a Moldovei,
1902): „Limba latinească în adevăr se trage din acest grai (primodial), iar celelalte limbi, mai ales rumuna sunt acest grai.
LATINEASCA este departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc astăzi (aşa zisele limbi latine), aş zice că ea latina, este cea mai nouă dintre toate”.

 Huszti Andras: „Urmaşii geto-dacilor trăiesc astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor”.

 L.A. Gebhardi:  „Geţii vorbeau aceeaşi limbă ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri. Grecii dădeau atât geţilor din Bulgaria, cât şi dacilor din Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria acelaşi nume şi credeau că şi geţii şi dacii provin de la traci”.

 Abdolonyme Ubicini (Les origines de l’histoire roumaine, Paris,
1866):

„Dacii sunt primii strămoşi ai rumunilor de azi. Din punct de vedere etnografic dacii par să se confunde cu geţii, aceeaşi origine, aceeaşi limbă. Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile din vechime concordă”.

 Daniel Ruzo (1968): „Am cercetat munţi din cinci continente, dar în
Carpaţi am găsit monumente unice dovedind că în aceste locuri a
existat o civilizaţie măreaţă, constituind centrul celei mai vechi
civilizaţii cunoscute astăzi”.

 Harald Haarman (specialist în istoria culturii): „Cea mai veche scriere din lume este cea de la Tărtăria (cu mult înainte de scrierea sumeriană;), iar civilizaţia danubiană este prima mare civilizaţie din istorie.”

 William Ryan şi Walter Pitman (geologi, 1995): „Locul descris de Vechiul Testament ca fiind inundat de potop este cel al Mării Negre”.

 Emmanuel de Martone  (profesor la Sorbona, 1928, în interviul dat lui
Virgil Oghină):

„Nu pot să înţeleg la rumuni mania lor de a se lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor romani ştiind foarte bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din toate provinciile estice ale imperiului, chiar şi
administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi obârşie. Voi rumunii sunteţi daci şi pe aceştia ar trebui să-i cunoască rumunii mai bine şi să se laude cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură spirituală şi morală înaltă”.

 Marc Pagel (profesor, şef al laboratorului de bio informatică la Universitatea Reading, Anglia): „Acum 10.000 de ani în spaţiul carpatic a existat o cultură, un popor care vorbea o limbă unică şi precursoare a sanscritei şi latinei”.

Clemance Royer (în Buletin de la Societe d’Antropologie, Paris, 1879): „… celţii, germanii şi latinii vin din estul Europei… iar tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din Occident… noi trebuie să le căutam leagănul comun la Dunarea de Jos, în această Tracie pelasgică a cărei limbă o ignorăm”.

Realizăm cine suntem noi cu adevărat?

19/01/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

ZIUA DE 19 IANUARIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

ZIUA DE 19 IANUARIE ÎN ISTORIA NOASTRĂ

1629: A decedat Mitropolitul Moldovei si Sucevei, Anastasie Crimca; (n.1560).

S-a născut în a doua jumătate a secolului XVI. Datele biografice din perioada iniţială a vieţii sale sunt cunoscute cu aproximaţie. Se admite că este de baştină din Suceava, din familia negustorului Ioan Crimca. Numele său de mirean era Ilie, căruia în 1587 domnitorul Petru Şchiopul i-a dăruit pentru slujba credincioasă o selişte.

Se presupune că s-a călugărit în acelaşi an la mănăstirea Putna, ca un an mai târziu să devină egumenul mănăstirii Galata din preajma cetăţii de scaun a Ţării Moldovei.

În timpul stăpânirii lui Mihai Viteazul în Moldova, este ales episcop al Rădăuților (iunie 1600); în septembrie 1600 a pierdut scaunul, retrăgandu-se la moșia sa Dragomirești, lângă Suceava.

În 1602 a ctitorit (împreună cu frații Lupu și Simion Stroici) o bisericuță, devenită apoi bolniță, iar mai tîrziu biserica monumentală a mănăstirii care se va numi Dragomirna, cu hramul „Pogorarea Duhului Sfânt”, una dintre cele mai de seamă creații arhitectonice ale începutului de epocă modernă în spațiul românesc.

În primăvara anului 1606 este ales episcop de Roman, iar în primăvara lui 1608 mitropolit al Moldovei, cu reședința în Suceava, păstorind până la moarte (cu o întrerupere în anii 1617 – 1619).

În calitate de mitropolit a luat măsuri pentru o mai bună desfășurare a vieții mănăstirești și pentru scutirea slujitorilor Bisericii de dări; a avut o atitudine potrivnică închinării lăcașurilor așezămintelor din afara țării și împotriva călugărilor străini aflați în mănăstirile moldovene (în marea lor majoritate greci).
Anastasie Crimca – portret fantezist de la Manastirea Dragomirna

A îndeplinit două misiuni diplomatice în Polonia, din încredințarea domnilor țării; a înființat, cu cheltuiala sa, un spital în Suceava (1619), acesta fiind primul atestat documentar în mediul urban de la noi. A purtat o grijă deosebită ctitoriei sale Dragomirna.

Aici a creat o adevarată școală de caligrafi miniaturiști, Crimca însuși fiind înzestrat cu talent artistic deosebit.

Se constată o similitudine între decorațiile picturale ale lăcașului și miniaturi, evidențiind influența pe care a exercitat-o asupra picturii murale a Dragomirnei.

După calculele specialiştilor pînă în prezent se cunosc nouă manuscrise executate de Anastasie Crimca, iar altele trei doar semnalate. Dintre cele mai cunoscute opere de copist ale cărturarului moldovean fac parte „Tetraevanghelierul” şi „Evanghelia” din 1609, două Liturghiere din 1610, „Tetraevanghelierul” din 16114, „Liturghierul” şi „Psaltirea” din 1616, precum şi un „Apostol” din 1619, toate aflate în colecţiile din România.

De asemenea lui Anastasie Crimca i se atribuie, reieşind din maniera de executare, un şir de alte manuscrise în număr de circa 25.

Dintre acestea 13 aparţinînd lui Anastasie şi şcolii sale caligrafice au fost identificate în bibliotecile şi arhivele din Ucraina şi Rusia.

Alte opere ale lui Anastasie Crimca au ajuns în bibliotecile din Viena, după anexarea Bucovinei (n.r. Moldovei de nord) de către austrieci. Cercetătorii constată că în opera lui A. Crimca sunt originale interpretări picturale ale literaturii creştine şi ca imaginaţie depăşesc modelele clasice bizantine şi slave.

A. Crimca este cunoscut şi ca autor al unui imn religios în limba slavonă „Vers de plîngere al omului căzut adresat sufletului său2, operă cu profund conţinut de morală creştină. În primele decenii ale secolului XVII, activitatea cărturărească a lui Anastasie Crimca a dat un nou şi puternic suflu culturii de limbă slavonă în Moldova.

În perioada imediat următoare cărţile sale au servit drept izvoade şi modele caligrafice pentru copiştii de carte manuscrisă în limba română.

Manuscrisele din țară: „Apostolul de la Viena” și un Tetraevanghel din Lvov cuprind peste 250 de miniaturi (scene și portrete biblice), la care se adaugă frontispicii și inițiale înflorate și 15 autoportrete lucrate de mitropolit sau de ucenicii lui.

1806 : S-a născut in localitatea Bezin (azi Donici, in Orhei, R.Moldova, fabulistul roman Alecu Donici ; (d. 21 ianuarie 1865).

Creația sa a fost influențată  de fabulele lui La Fontaine și Krîlov. In 1835 s-a  evidențiat ca traducator in revista moscovita Teleskop, traducand fabule de Pușkin și Krîlov.

In cooperare cu Constantin Negruzzi traduce și publica “Satire și alte poetice compuneri” de Antioh Cantemir, traduce poemul lui Pușkin “Țiganii”(1837) și alte creații ale clasicilor literaturii universale.

La Iași, deține o funcție în Epitropia școlilor, apoi – cea de asesor al curții de apel, activează și ca membru al divanului obștesc. Se alătură inițiativelor culturale legate de dezvoltarea învățămîntului public, a presei periodice, a teatrului național.

Întreține legături strînse cu aproape toți literații moldoveni, colaborează la „Albina Românească”, „Dacia literară”, „Propășirea” și la alte publicații periodice.

În afară de fabule, a compus poezii și piese de teatru. Creația lui Donici a fost înalt apreciată de Mihail Kogălniceanu, Grigore Alexandrescu, Vasile Alecsandri și alți contemporani.

  Eminescu insuși îl situa printre scriitorii care „și-au încuscrit talentul individual cu geniul poporului…”, numindu-l, în poezia „Epigonii” – „Donici, cuib de-nțelepciune”.

A murit la 21 ianuarie 1865 la Iași, în Principatele Unite.

OPERA:

Fabule, pref. de C. Negruzzi, Bucuresti, f.a.:
Povestea fabulei, pref. de C. Negruzzi, f.a.;
Fabule, Chisinau, 1936; Fabule, Bucuresti, 1936;
Fabule, Iasi, 1840 (ed. II, 1842);
Fabule, ed. ingrijita de V. Ciobanii, pref. de E. Boldan, Bucuresti, 1952 (ed. II. 1956; ed. in, 1958).

Traduceri:

A. S. Puskin, Tiganii, Bucuresti, 1837;
Satire si alte poetice compuneri de printul Antioh Cantemir, in colaborare cu C. Negruzzi, Iasi, 1844 (ed. II, 1858).

1821: S-a constituit Comitetul de Oblăduire, menit să asigure conducerea Țării Românești până la stabilirea succesorului fostului domnitor, Alexandru Șuțu, decedat cu o zi înainte

 Tudor Vladimirescu părăsise Bucureştiul în fruntea unei cete de arnăuţi   îndreaptandu-se  spre Tîrgu Jiu, unde va ajunge la 21 ianuarie.

În scurt timp urma să înceapă revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu care avea ca obiectiv principal  înlăturarea regimului fanariot din Muntenia.

Comitetul de Oblăduire l-a desemnat pe Tudor Vladimirescu „să ridice norodul la arme” pentru răsturnarea regimului fanariot, înlăturarea stăpânirii otomane şi cucerirea independenţei ţării. Dar programul lui Vladimirescu nu se limita la cucerirea independenţei, ci dorea eliminarea corupţiei și a fiscalității excesive, abolirea privilegiilor boiereşti, dreptate și egalitatea tuturor în faţa legii. Astfel, Tudor Vladimirescu a părăsit Bucureştiul şi s-a îndreptat spre zona Olteniei în vederea pregătirii revoluției, urmând ca pe 23 ianuarie să adreseze către norodul românesc „Proclamația de la Padeș”, unul dintre documentele programatice ale Revoluției de la 1821, revoluție care a marcat începutul procesului de renaştere naţională a României moderne

1834 (19/31): Se deschidea la Bucureşti, Şcoala de muzică vocală, de declamaţie şi literatură a Societăţii Filarmonice, cu scopul de a pregăti actori calificaţi sub conducerea primului director şi profesor de literatură şi mitologie – Ion Heliade Rădulescu; profesor de mimică şi declamaţie – Costache Aristia; profesor de muzică vocală şi instrumentală – Ioan Andrei Wachmann. Şcoala a constituit nucleul viitorului Conservator.

1849: La 19 ianuarie /1 februarie,   moţii înfrîng o oaste maghiara la Mărişel, în timpul apărării eroice a regiunii Munţilor Apuseni de către armatele ţărăneşti comandate de Avram Iancu.

Hălmagiul este ocupat după o lupte grele intre trupa maiorului ungur Beke Jozsef compusă din 3500 secui, care dispunea de şase tunuri şi lăncierii şi puşcaşii români conduşi de  Ioan Buteanu.

În această luptă s-a distins ţăranca Palaghia Roşu.

1857 : La Chişinău, Basarabia ţaristă, este încheiat Protocolul in baza  căruia a fost trasată noua frontieră dn partea de sud a acestui teritoriu anexat de Rusia in 1812.

Hotarele principatelor româneşti 1856-1859

În urma  războiului din Crimeea, pierdut de Imperiul Rus,  judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail au reintrat timp de 22 de ani între 1856 şi 1878,  în componenţa Principatului Moldovei, respectiv după 1859 a Principatelor Unite, Moldova și Țara Românească (Muntenia).

Harta: Hotarul dintre Moldova şi Basarabia Ţaristă parte a Imperiului Rus, 1856-1878.

1872: S-a născut sculptorul român de origine germană, Frederic Storck ),fiul sculptorului Karl Storck  si fratele sculptorului Carol Storck și soțul pictoriței Cecilia Cuțescu Storck.

CeaFred1

                Cecilia Cuțescu –  Storck         Frederic Storck

A studiat la Școala de arte frumoase din București, avându-l profesor pe Ion Georgescu, apoi la München.

A executat  portrete remarcabile (Ion Heliade Rădulescu, Alexandru Macedonski, Anastase Simu, regele Carol I al României, Regina Elisabeta, Friedrich von Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Alfonso Castaldi, Spiru Haret etc.) și sculpturi alegorice („Adevărul”, pentru Palatul de Justiție din București, „Industria”, „Agricultura” pentru Palatul Administrativ din Galați.

A fost profesor la Școala de arte frumoase din București și membru fondator al societății Tinerimea artistică.

A decedat la  26 decembrie 1942.

1885: S-a născut compozitorul, dirijorul şi profesorul Ionel Brătianu; (m. 1921).

Poate cea mai reușită dintre creațiile sale este creația muzical teatrală Dragostea Corinei, compusă pe un libret de A. de Herz, finalizată în 1915 și prezentată în premieră la 18 ianuarie 1916, cu mare succes, dovadă fiind numărul de nu mai puțin de 25 de reprezentanții în doar 3 luni.

Ionel Brătianu (1885-1921) era fiul compozitorului Gheorghe Brătianu și a absolvit Conservatorul de Muzică din Bucureşti în 1905. A fost profesor de muzică vocală la Seminarul Nifon Mitropolitul (1903-1921) şi la Liceul Gh. Şincai (1914-1921).

A dirijat spectacole de operetă la Compania lirică română C. Grigoriu din Bucureşti şi la Teatrul de operetă N. Leonard. De asemenea, a compus muzică de teatru, simfonică, de cameră, vocală şi corală.

1889: Statul român a devenit proprietarul tuturor căilor ferate de pe teritoriul României, care măsurau 1.377 km.

1890: S-a nascut  Stefan Procopiu, fizician român, Doctor Honoris Causa al Institutului Politehnic din Iaşi, membru al Academiei Române, desemnat în două rânduri în comisia de recomandări la Premiul Nobel.

 Este descoperitorul magnetonului Bohr-Procopiu (1919, alături de Niels  Bohr) si  al Efectului Procopiu de depolarizare a luminii.

Savantul de talie mondială a încetat din viață în Iași la 22 august 1972 A publicat 177 de lucrări științifice.

1905 : A încetat din viaţă medicul ceh, naturalizat român, Felix Iacob, membru titular al Academiei Române din 30 iunie 1879 și vicepreședinte al Academiei Romane; (n. 6 ianuarie 1832).

A fost o personalitate științifică în domeniul igienei, îndeplinind funcția de medic-șef al Capitalei și a participat la Războiul de Independență al României conducând spitalele militare din Turnu Măgurele.

 1922 : În România, se formează (după demisia din 17 ianuarie a Guvernului condus de conservator-democratul Take Ionescu), un guvern liberal în frunte cu Ionel I.C.Brătianu.

Lucruri puţin ştiute despre Ion I.C. Brătianu şi cum ne-a schimbat ţara. „Zodia bună a României” şi reformele ce au stat la baza democraţiei interbelice

Ion (Ionel) I. C. Brătianu a condus cu autoritate până în noiembrie 1927 (cu o întrerupere între martie 1926 – iunie 1927). Guvernul său a promovat, în spiritul doctrinei „prin noi înşine”, o politică de consolidare a poziţiilor capitalului autohton bancaro-industrial faţă de capitalul internaţional, fără a respinge însă colaborarea cu acesta (un rol important avându-l legislaţia economică adoptată între anii 1922 şi 1926).

De asemenea, a iniţiat adoptarea Constituţiei şi a unui întreg pachet de legi fundamentale care să asigure României întregite o coerenţă durabilă în plan economic, social şi politic, dar şi menţinerea supremaţiei liberale la putere

1930: S-a nascut la Petrila, jud.Hunedoara,   dirijorul si compozitorul de etnie maghiara Ludovic Bacs, fondator si conducator al Orchestrei de camera “Musica rediviva” din Bucuresti.

A decedat la 30 iunie 2015.

Între 1962-1968 a fost asistent la Academia de Muzică din București, devenind ulterior profesor asociat la clasa de dirijat orchestră, citire de partituri, muzică de cameră

Cariera sa muzicală a fost strâns legată de Societatea Română de Radiodifuziune, unde și-a desfășurat activitatea din 1957.

1932: S-a născut  solistul vocal, compozitorul si orchestratorul român Constantin Drăghici; (d.9 aprilie 2015).

Din 1953 a fost angajat timp de trei ani în Ansamblul Doina al Armatei, iar in 1956  se angajează în Corul Operei din Cluj. In 1957 intră la Conservator.

A fost  remarcat de cantaretul de opereta Ion Dacian și vine la invitația acestuia la București. Din 1960 face parte din Ansamblul Teatrului de Stat de Operetă din București.

Își continuă studiile la Conservatoul „Ciprian Porumbescu” pe care le termină în 1962. Abordează și muzică ușoară de estradă.

În 1961 debutează la televiziune cu piesa Nu ești de vină tu de Enrico Fanciotti devenind  o prezență constantă a emisiunilor realizate de Valeriu Lazarov și Alexandru Bocăneț.

În 1962 obține Medalia de Bronz la Festivalul Tineretului de la Helsinki cu melodii compuse de Nicolae Kirculescu și Henri Mălineanu.

În 1967 obține premiul al III-lea la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia cu compoziția proprie N-ar trebui. Alături de Teatrul Constantin Tănase face turnee în Franța, Germania, Italia, Rusia, Polonia, Bulgaria.

Înregistrează pentru case de discuri din Germania (Amiga, Show, BASF). Participă la inaugurarea canalului german de televiziune în culori.

Alături de teatrul Ion Vasilescu face turnee în Israel.

Artistul si-a petrecut o bună perioadă din viață în SUA. În 1982, în urma unui contract la Town Hall, New York, i se oferă un angajament pentru încă un an. Cântă în programe de night club, musicaluri.

În Los Angeles colaborează cu Margareta Pâslaru și cu formația lui Radu Goldiș, iar în 1990, după căderea regimului comunist se întoarce în țară și susține recital la Festivalul Mamaia.

În perioada 1992-1995 s-a stabilit în Germania, revenind în cele din urmă în Romînia.

1937: S-a născut, la Chişinău, Părintele arhidiacon Alexandru Racu, dirijor de cor, compozitor şi instrumentist; a pus bazele Corului Filarmonicii din Craiova şi, după o muncă laborioasă de opt ani, a reuşit să susţină, în 1962, primul concert a capella şi primul oratoriu integral din capitala Olteniei.

Ca dirijor permanent al corului Filarmonicii „Oltenia”, a obţinut succese artistice deosebite, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, realizând concerte acappella, vocal-simfonice, simfonice, spectacole de operă şi operetă, înregistrări pentru radio și televiziune; personalitatea sa complexă a fost întregită de activitatea de instrumentist şi de îndelungata prestație în domeniul componistic, fiind membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (m. 2017).

1951 : A decedat  C.C. Nottara, compozitor şi violonist, critic muzical,  fiul actorului Constantin I. Nottara. A fost membru fondator şi dirijor al Orchestrei Municipiului Bucureşti (1929-1939), dirijor al Orchestrei Radio (1933-1938) şi membru fondator al Societăţii compozitorilor români (1940); (n. 1890).

 A studiat vioara la Conservatorul din București  perfecționându-se ulterior la Paris. Printre lucrările sale se numără un poem pentru vioară și orchestră (1920), o suită (1930), „Poemul Păcii” (1948), un nonet, baletul mimodramă „Iris”, operele „La drumul mare” (după Cehov, 1941), „Se face ziuă” (după Zaharia Bârsan, 1943), Ovidiu (după Vasile Alecsandri, 1950).

Aflată la început sub influența impresionismului francez, creația lui Nottara s-a integrat treptat tendinței primelor decenii ale secolului XX de formare a unui stil național românesc.

1960: Avea loc constituirea, la Bucureşti, a Comitetului român pentru colaborare şi înţelegere reciprocă între popoarele din Balcani.

1971: A murit Martin Bercovici, inginer, unul dintre pionierii planurilor de electrificare a Romaniei; membru al Academiei Romane; (n.24 august 1902).

1973 : A decedat la Avrig, jud.Sibiu, Romulus Cândea, istoric român, membru corespondent al Academiei Române; (n. 7/19 octombrie 1886, Avrig).

In memoriam Romulus Candea (1922–2015) - designaustria

A fost profesor de Istorie bisericească și discipline pedagogice la Institutul de teologie pedagogică din Sibiu (1915-1919), profesor de Istorie bisericească universală la Facultatea de Teologie din Cernăuți (1919-1922),titular al catedrei de istorie universală medie, modernă și contemporană de la Facultatea de Litere și Filosofie din Cernăuți (1922 – 1940), profesor de Istorie universală la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Cluj (1940- 1947, între 1940 și 1945 refugiată la Sibiu).

De asemenea a fost Decan al Facultătii de Litere și Filosofie din Cernăuți între anii 1923-1924, apoi Rector al Universității din Cernăuți între anii 1925 – 1926.

Romulus Cândea a fost Membru corespondent al Academiei Române din 1929, membru laic în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Cernăuților și în Congresul Național Bisericesc, deputat și senator din partea Universității din Cernăuți.

Este întemeietorul  Institutul de istorie şi limbă al Universitatii din Cernăuţi.

1981:  A decedat Catinca Ralea, traducătoare, regizoare de film, actriță și realizatoare de emisiuni radio-tv din România.

A fost fiica  criticului literar Mihai Ralea  și soția actorului Emanoil Petruț; (n.5.septembrie 1929).

A condus secția de limbă engleză la Radio Romania  mai mulți ani.

La București există o stradă numită în cinstea ei, iar la Societatea Română de Radiodifuziune, o sală este numită în cinstea ei.

1996 : A murit compozitorul roman de origine evreiască de muzică ușoară Elly Roman; (n.1905).

A compus opereta Colomba, muzică corală și numeroase șlagăre de muzică ușoară.

1999:  Greva minerilor din Valea Jiului. După forţarea barajului din Defileul Jiului, minerii intră în Târgu Jiu. Armata avertizează ca va interveni “dacă forţele de ordine nu ar reuşi să controleze situaţia”.

 

Câteva mii de mineri conduşi de Miron Cozma, au pornit într-un marş de protest neautorizat, spre Bucureşti - foto: Dragoş Cristescu / Mediafax Foto

Preşedintele  Emil Constantinescu anunţă că autorităţile sunt hotărâte să împiedice repetarea descinderilor minerilor în Capitală din 1990 şi 1991.

Ministrul de Interne, Gavril Dejeu, demisionează după ce minerii au trecut de toate barajele forțelor de ordine din Defileul Jiului.

Președintele Constantinescu a anunțat că autoritățile sunt hotărâte să împiedice repetarea descinderilor minerilor în Capitală din 1990 și 1991.

Minerii au refuzat să negocieze cu o comisie guvernamentală desemnată în acest sens.

  2015: A decedat la Ploiesti, marele inventator român Virgilius Justin Capră (n. 22 februarie 1933, Măgureni, județul Prahova).

A fost un profesor și inginer român care a inventat mai multe vehicule cu consum redus de carburant.

A primit diferite distincții și premii de anvergura redusă precum: Premiul Arca, Premiul Ifia Eco pentru cea mai bună invenție ecologică (triciclu electric sau hibrid, împreună cu Marian Velcea); diploma Eureca Gold Medal pentru același aparat; diploma Salonului Internațional de invenții de la Geneva și Premiul Dan Voiculescu și multe altele. 

A realizat peste 130 de invenţii, dintre care 72 sunt prototipuri de automobile cu un consum redus de combustibil, 7 aparate de zbor şi 15 motoare neconvenţionale.

„Rucsacul zburător”, cea mai importantă dintre invenţiile sale, realizat în 1956, a fost brevetat câţiva ani mai târziu, de către americani, fiind folosit de cosmonauţii de la NASA în călătoriile spaţiale.

Inventatorul român a conceput şi cea mai mică maşină din lume (Soleta), care are un consum redus de benzină (0,5l/100km), motorul rotativ cu jet periferic, cutia neagră care reduce parţial gravitaţia corpurilor, fotoliul zburător, aerodina cu decolare şi aterizare verticală, elicopterul portativ, automobilul electric Oblio, motoreta electrică Oroles, triciclul Troty – soluţia autorului la problemele de trafic urban, precum şi alte vechicule nepoluante.

SĂ ASCULTĂM CE SPUNE ACEST MARE INVENTATOR ROMÂN:

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Macarie Egipteanul

Sfantul Macarie Egipteanul

Macarie cel Mare, cunoscut si sub numele de Macarie Egipteanul, este unul dintre marii Sfinti Parinti ai pustiei. Contemporan cu Sfantul Cuvios Antonie cel Mare, Macarie era de origine egiptean, dintr-un sat numit Ptinapar, provenind dintr-o familie crestina foarte evlavioasa. Parintii lui l-au silit sa se insoare, insa, el a fugit de viata lumeasca si dupa moartea parintilor sai, a ales sa traiasca viata pustniceasca.
Astfel, intrucat intr-o eparhie un episcop eretic incepuse a raspandi o erezie care sustinea ca Hristos a avut doar un trup aparent, episcopul dreptcredincios al locului l-a chemat pe Macarie pentru a stinge aceasta ratacire. Desi Sfantul Macarie i-a aratat episcopului eretic prin cuvintele Simbolului credintei ca se afla in inselare, necredinta acestuia a persistat, fortandu-l pe Cuvios sa rusineze ratacirea aceluia printr-o minune dumnezeiasca.

Dupa o ora de staruinta in rugaciune, Macarie a inviat un om dintr-un mormant si nu vreunul mort de curand, ci unul mort de foarte mult timp. Cel inviat, neauzind de Hristos pana la moartea sa, a fost botezat de Macarie si facut ucenic al sau. Ucenicul a mai trait trei ani de la invierea sa din morti.

Povestea avva Macarie ca umbland odata prin pustie a gasit o capatana de mort aruncata la pamant. Si clatinandu-o cu toiagul cel de finic, capatana i-a vorbit, spundu-i ca a fost slujitor al idolilor si al elinilor celor ce au petrecut prin locul acesta. Si a continuat: iar tu esti Macarie, purtatorul de duh, si in orice ceas te vei milostivi spre cei ce sunt in chinuri si te vei ruga pentru dansii, se mangaie putin.

Iar Macarie i-a zis: care este mangaierea si care este chinul? I-a raspuns lui: pe cat este de departe cerul de pamant, atata este focul dedesubtul nostru, fiindca de la picioare pana la cap stam in mijlocul focului si nu este cu putinta sa se vada cineva fata catre fata, ci fata fiecaruia este lipita de spatele celuilalt.

Deci cand te rogi pentru noi, din parte vede cineva fata celuilalt. Aceasta este mangaierea. Si, plangand batranul, a zis: vai zilei aceleia in care s-a nascut omul, daca aceasta este mângâierea muncii!

CITIȚI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/01/19/o-istorie-a-zilei-de-19-ianuarie-video/

Bibliografie (surse):

 1. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
 2. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 3. Istoria md.;
 4. Istoricul zilei blogspot.com;
 5. Crestin Ortodox.ro;
 6. Wikipedia;
 7. http://www.worldwideromania.com;
 8.  Bogdan Murgescu, Istoria Romaniei in texte;
 9. Rador.ro.

19/01/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Operațiunea Olympia: Cum a aranjat KGB-ul căsătoria unui modest funcționar sovietic cu miliardara greacă Christina Onassis

Vintage Foto de Christina onassi con Sergei kauzov.: Amazon.es: Hogar

În 1978, lumea a fost șocată de vestea nunții lui Serghei Kauzov, un modest funcționar sovietic, care în plus era beteag de un ochi, cu miliardara greacă Christina Onassis.

Nunta a avut loc la Moscova, iar pentru aprobarea de a-și duce soțul la Paris, Onassis a plătit URSS un milion de dolari.

Căsătoria celor doi a durat doar 17 luni.La divorț, Kauzov a primit despăgubiri și curând după ce s-a mutat la Londra, a devenit multimilionar. El a păstrat cetățenia sovietică și chiar a plătit 500.000 de dolari partidului comunist al Uniunii Sovietice. Fără îndoială, pentru KGB căsătoria lui Kauzov cu Christina Onassis a reprezentat una dintre cele mai profitabile operațiuni speciale.

Serghei Kauzov, un obscur angajat al Sovfrakht, își pierduse în copilărie ochiul drept și purta unul de sticlă. Îi plăceau limbile străine și badmingtonul dar rîmâne un mister ce a găsit la el proprietara companiei Olympic Maritime, miliardara Christina Onassis.

Povestea celor doi a fost relatată pe scurt într-un material publicat de Express-Gazeta nr. 7, reprodus de http://ttolk.ru/articles/operatsiya_olimpiya_kak_kgb_zhenil_sovetskogo_klerka_kauzova_na_milliardershe_onassis

În 1976, Christina, în vârstă de 26 de ani, se afla la Moscova, unde urma să reînnoiască un contract pentru transportul cerealelor importate în URSS. Unul dintre membrii grupului de lucru Sovfrakht era Kauzov. Onassis a cerut ca Serghei Kauzov să fie trimis la ea la Paris pentru aprobări ulterioare, iar acesta a fost trimis în grabă în Franțade autoritățile sovietice cu sarcina de a semna contractul. Kauzov a făscut deplasarea cu soția sa Natalia Bondi și fiica lor Katya. Natalia era profesoară și gazda unui program de muzică clasică la radio.

În Franța, KGB i-a alocat mai mulți bani pentru a-l face să pară mai reprezentativ. La scurt timp, cuplul a încetat să mai ascundă relația și a ajuns la punctul că au zburat împreună în Caraibe, unde au fost surprinși de paparazzi. Fotografii ale „agentului KGB” și „Reginei mării” în costume de baie au apărut în revistele occidentale.

каузов-4

Kauzov și familia sa au fost repatriați urgent la Moscova. Kauzov a fost chemat la sediul KGB de la Lubyanka. Împreună cu șeful Departamentului de contraspionaj extern KGB, generalul maior Oleg Kalugin, au trebuit să decidă dacă divorțează și se combină cu Christina.

Mai târziu, Oleg Kalugin, care locuiește acum în America, a explicat într-un interviu cu EG:

I-am binecuvântat pe Christina și Serghei pentru căsătorie și am fost nașul lor! Serghei nu a lucrat niciodată pentru KGB. A avut contacte cu Christina la telefon, în cadrul unor negocieri de afaceri. Au fost de acord să se întâlnească în Brazilia, iar după ce s-au întâlnit, fotografii ale acestora au apărut în presă.Era o încălcare a regulilor, un adevărat scandal. Kauzov a fost readus urgent la Moscova, șeful KGB, Yuri Andropov fiind teribil de furios, a amenințat că-l va trimite pe Kauzov în închisoare. Eu am intervenit spunând: „Dacă îl punem după gratii, va fi un scandal internațional, dar dacă se vor căsători și vor avea un băiat, atunci un cetățean al Uniunii Sovietice va deveni moștenitorul imperiului Onassis. În 1978, a avut loc nunta. Operațiunea a primit numele de cod ” Olympia „.

Serghei a divorțat de soția sa, lăsându-și fiica în vârstă de 9 ani și s-a mutat în apartamentul cu două camere al mamei sale de pe Mosfilmovskaya. Christina Onassis a dorit ca nunta să aibă loc pe Skorpios, insula privată a familiei. Dar Moscova a vrut să controleze complet procesul. După ce a discutat situația la Biroul Politic, Leonid Brejnev a cerut să transmită mirelui că nunta putea să aibă loc doar la Moscova.

Ceremonia a avut loc la registratura Griboyedov, iar banchetul a avut loc la Metropol. Mulțimea de jurnaliști străini a fost reținută de polițiști și agenți în civil.

каузов-3

Trei zile mai târziu cuplul s-a mutat să locuiască într-un hotel. Temându-se de un scandal, Yuri Andropov a ordonat să aloce urgent un apartament tinerilor căsătoriți . Autoritățile au oferit un apartament luxos de trei camere conform standardelor sovietice într-o nouă casă de scriitori din bulevardul Protopopovsky (nu departe de stația de metrou Prospekt Mira), avându-i ca vecini de încredere din KGB pe jurnalistul internațional Genrikh Borovik, și pe Bulat Okudzhava.

Idila din Moscova nu a durat mult. Christina a amenințat că va încălca contractele cu URSS dacă soțul ei nu va fi lăsat în Occident. Biroului Politic sovietic a dezbătut problema și i -a cerut să transfere 500 mii dolari pentru dezvoltarea Partidului Comunist Grec și încă 500 mii dolari către Fondul sovietic pentru pace.

După ce s-au semnat cecurile și a fost predat carnetul de partid al lui Kauzov pentru păstrare la Comitetul Central al PCUS, proaspeții căsătoriți au plecat la Paris.

„Serghei a învățat să trăiască în străinătate, ca un țar”, scria mai târziu brokerul de nave suedez Arne Larsson.

”Rusul alegea întotdeauna ce era mai bun: am fost uimit că știa numele coniacurilor și trabucurilor pe care nu mi le puteam permite niciodată”.

Cu toate acestea, el s-a plictisit curând de Christina Onassis. După 17 luni de la căsătorie, Serghei și Christina au divorțat. Ulterior, ea a recunoscut că Serghei Kauzov s-a dovedit a fi cel mai bun dintre soții ei.

În 1984, Christine s-a căsătorit cu magnatul francez Thierry Rousel și a născut o fiică. Ea a divorțat de el în 1987. A murit la Buenos Aires în 1988, la 37 de ani, în urma unui presupus dintr-un atac de cord, dar, conform altor surse – din cauza unei supradoze de droguri.

După divorț, Christina i-a dat lui Sergehi Kauzov două tancuri petroliere. Acesta s-a mutat la Londra și a deschis o companie de transport maritim. Înainte de Perestroika e devenise multimilionar.Curând, el s-a căsătorit și a divorțat de englezoaica Alison Harkness, care i-a născut o fiică.

Până în 1991, el plătise 500.000 de dolari cu titlul de contribuții Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

„Sunt mândru de această afacere: în loc să-l băgăm în închisoare, am câștigat bani de la el”, declara ulterior generalul KGB Kalughin.

În anii 2000, Kauzov a investit și în producția de petrol din Insula Sahalin, în extremul orient al URSS.

La sfârșitul anilor 1990, rusul a cumpărat un teren pe insula Mastica din Caraibe, care aparținea lordului Glenconner, soțiul prințesei Margareta, sora mai mică a reginei Elisabeta. În urma relației cu acesta , el a devenit cunoscut în cercurile familiei regale engleze.

Bill Gates, Mick Jagger și David Bowie au devenit vecinii lui.

Kauzov a păstrat cetățenia sovietică (acum rusă) și a dobândit și cetățenia elvețiană și engleză. Astăzi își petrece cea mai mare parte a timpului în cabana sa din orașul elvețian Grillon.

Vilele vecine sunt ocupate de fiicele sale din căsătoriile anterioare, rusoaica Natalia și englezoaica Alison. Kauzov a avut grijă și de fosta sa familie rusă , căreia i-a cumpărat un apartament de 200 de metri pătrați într-o clădire de lux din centrul Moscovei.

19/01/2021 Posted by | DIVERSE | , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: