CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

De două sute de ani basarabenii cer Moscovei un singur lucru: ”lăsați-ne în pace, lăsați-ne în legea noastră, cu neamul și istoria noastră, pe pământul nostru românesc”

Exclusiv. Să înțelegem Găgăuzia, raportarea la trecutul din „România Mare”, prezentul din R. Moldova și posibila REUNIRE cu România – România Breaking News – RBN Press

Lăsați-ne în pace, politruci de la Kremlin!

Ambasada Federației Ruse de la Chișinău îndrăznește în mod cinic și perfid, a câta oară? să aducă în spațiul public falsurile istoriografiei sovietice și să le impună în continuare în R.Moldova de pe pozițiile ei imperiale și șovine, scrie jurnalistul Alecu Reniță în https://www.timpul.md.

Din cauza lașităților îndelungate manifestate de Chișinăul oficial, parțial de Academia de Științe, în raport cu falsurile istoriografiei sovietice, referitor la evenimentele dramatice și tragice la care a fost supusă România după semnarea pactului criminal de Stalin și Hitler în august 1939, mă simt obligat să le amintesc restanțierilor șovini din Ambasada Federației Ruse de la Chișinău următoarele:

1.Moscova comunistă și Berlinul nazist sunt actorii de bază în declanșarea celui de Al Doilea Război Mondial, în masacrarea a zeci de milioane de oameni și ruinarea țărilor băgate cu forța în conflagrația mondială;

2.La 28 iunie 1940 Uniunea Sovietică atacă România, dezmembrează poporul român și ocupă Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța;


3.Din primul an de ocupație sovietică a teritoriilor românești, populația pașnică, aproape 4 milioane de cetățeni români, sunt supuși genocidului, terorii roșii, zeci de mii de oameni sunt arestați, deportați și asasinați;

4.La 22 iunie 1941 Armata Română a trecut Prutul și cu jertfă de sânge a eliberat teritoriul ei național de sub ocupația Uniunii Sovietice; ostașii care apără, luptă și mor pentru pământul strămoșilor sunt eroi, indiferent de regimuri și interpretări;

5.Toate documentele de arhivă din acea perioadă și studiile istoricilor onești arată foarte clar – agresiunea militară a Uniunii Sovietice la 28 iunie 1940 asupra României a obligat statul român să treacă Prutul la 22 iunie 1941 și să-și elibereze cetățenii supuși genocidului, să-și recupereze teritoriile ocupate de URSS;

6.Nu ne impuneți istoria voastră falsă despre Basarabia noastră, despre națiunea română, despre România noastră în epoca accesului la informație și arhive; citiți și recitiți Declarația de Independență a R.Moldova din 27 august 1991 și o să „descoperiți” adevărurile care vă frig, când v-am spus nu La revedere, ci – Adio!

7.Atacurile șovine și grobiene tot mai frecvente vă arată fața adevărată și ne obligă să definitivăm uriașa statistică de crime abominabile pe care le-ați comis împotriva ființei noastre naționale în anii de ocupație, să vă prezentăm nota de plată pentru pierderile incomensurabile pricinuite prin exterminarea elitelor basarabene, distrugerea patrimoniului cultural-natural și îndoctrinarea populației până la pierderea memoriei și falsificarea identității.

Fac apel la instituțiile academice, partidele europene și românești, la societatea civilă să reacționeze și să tempereze pofta „diplomaților ruși sub acoperire” să ne dicteze cine suntem, încotro să mergem și pe cine să votăm.

Stimați politruci de la Kremlin! De două sute de ani vă cerem un singur lucru – lăsați-ne în pace, lăsați-ne în legea noastră, cu neamul și istoria noastră, pe pământul nostru românesc. 

17/11/2020 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , | Lasă un comentariu

CEDO a respins reclamația unor elevi etnici maghiari privitoare la includerea probei de limba română la examenul de bacalaureat

AİHM'de Kırım'daki insan hakları ihlalleri duruşması başladı - Kırım Haber Ajansı - QHA

Cazul „Elevii maghiari împotriva României”.

Șase elevi etnici maghiari s-au plâns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 12 al Convenției, că au fost obligați să susțină în aceeași perioadă scurtă a examenelor finale de liceu și două probe suplimentare – oral și scris – de evaluare la limba și literatura română.

În motivarea plângerii se menționează în plus că probele pe care trebuiau să le susțină în limba română au fost foarte dificile.

Din acest motiv, elevii etnici maghiari au avut mai puțin timp decât elevii români pentru a se pregăti pentru examene sau pentru a se odihni între probe; în consecință, au avut mai puține șanse de succes la bacalaureat față de colegii lor români.

Cei șase – Adam, Petres, Bakos, Ambrus, Forika și Maxem – au picat de trei ori Bac-ul în sesiunile din 2017 și 2018.

Acțiunea acestui grup de elevi aparținând minorităților naționale care au reclamat presupusa discriminare la examenele finale de liceu prin includerea probei de limba română la bacalaureat, a fost respinsă la CEDO.

Cazul „Adam și alții împotriva României” a avut valoarea unui nou test prin care se urmărea pe un plan mai larg externalizarea ideii de asimilare forțată la care ar fi supusă minoritatea maghiară, scrie jurnalul.ro.

Cerere admisă cu rețineri

În fața Curții de la Strasbourg, reclamanții au fost reprezentați de D.A. Karsai, avocat care practică în baroul din Budapesta.

Guvernul român a fost reprezentat de O.F. Ezer, din Ministerul de Externe. Cererile celor șase cetățeni români de etnie maghiară au fost declarate admisibile cu vot majoritar, trei magistrați din complet având păreri divergente, apreciind că ele nu îndeplinesc condițiile de admisibilitate.

Curtea a deliberat în 10 martie, 12 mai și 1 septembrie 2020, decizia fiind anunțată în 13 octombrie.

Între cei șapte judecători care au compus camera s-a aflat și Iulia Antoanella Motoc.

Încercarea de generalizare, respinsă

Reclamanții au căutat să-și prezinte eșecul lor școlar prin nefinalizarea studiilor liceale cu bacalaureat ca un caz general, o „suferință” și a celorlalți etnici maghiari care au picat examenul din cauza probei la limba și literatura română. Curtea a respins această tentativă de generalizare, menționând explicit în Hotărâre că „simplul fapt că și alții ar putea fi potențial afectați de măsurile reclamate nu este un element care ar califica cererile actuale ca fiind un actio popularis”.

VERDICTUL

Cauza „Adam și alții împotriva României” intră în jurisprudența europeană cu un verdict explicit privitor la încercările de a eluda de către elevii unei minorități probarea prin examen a cunoștințelor de limbă oficială a statului. CEDO a reținut în Hotărârea emisă și difuzată că „examenele suplimentare sunt o consecință inevitabilă a alegerii voluntare de studiu într-o limbă minoritară”.

Mai mult, Curtea de la Strasbourg subliniază că „este demn de remarcat că, din 2016, autoritățile au început să ia măsuri pentru alinierea curriculei școlare pentru minoritățile naționale, dezvoltând împreună cu reprezentanții comunității maghiare manuale de limba și literatura română concepute special pentru elevii maghiari”.

Referitor la programul examenului de bacalaureat, cu două probe suplimentare, Curtea nu este convinsă că acesta a impus o solicitare excesivă reclamanților.

În anii de referință, programul de examene s-a desfășurat cu termene largi, de la 9 zile la 25 de zile, neplăcerile suferite de reclamanți nu au fost semnificative, astfel încât să aducă atingere pragului din articolul 1 al Protocolului nr. 12 al Convenției. Considerațiile judecătorilor CEDO, reflectate în motivarea Hotărârii sunt „suficiente pentru a concluziona că NU A EXISTAT O VIOLARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 12 AL CONVENȚIEI”.

„Curtea este convinsă că nu există nimic în cauză care să îi permită să concluzioneze că reclamanții au fost privați în practică de o alegere reală de a primi educația în limba lor maternă sau că statul avea o agendă de asimilare forțată, așa cum susțin reclamanții”.

17/11/2020 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , | Un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 17 NOIEMBRIE. VIDEO

17 noiembrie, istoricul zilei

 Anul 9: S-a născut împăratul roman  Vespasian, fondator al Dinastiei Flavilor; (d. 23.06.79).

Vespasian. Naples, National Archaeological Museum (Napoli, Museo archeologico nazionale)

A fost  însărcinat de Nero in anul 67 sa reprime răscoala antiromana a iudeilor (Primului război evreo-roman, sau Marea Revoltă a Evreilor din anii 66-67, una din cele trei revolte majore ale evreilor din Provincia Iudeea împotriva imperiului roman).

După bătălia de la Margus (primăvara anului 285) și dispariția lui Carinus, rămâne unicul împărat, desemnându-l Caesar pe tovarășul său de arme, Maximian,  la 1 aprilie 285.

Apoi, la 1 martie 286 îl numește Augustus (deci coîmpărat) și îl însărcinează cu apărarea Occidentului.

La 1 martie 293, Dioclețian instituie tetrarhia ca sistem de guvernare. Sub presiunea frecventelor uzurpări interne și a agresiunii continue a barbarilor la hotare, el inițiază o reformă constituțională originală, sporind la 4 numărul conducătorilor imperiului, care acum erau grupați într-un colegiu în care celor doi Auguști li se subordonează doi Cezari: Galerius și Constanțiu I.

Mari personalitati ale istoriei: Diocletian

Dioclețian, cu reședința la Nicomedia, răspundea de administrarea provinciilor orientale (având subordonat pe Caesarul Galerius care, de la Sirmium, asigura paza Iliriei, Macedoniei și Greciei).

Căsătoria lui Maximian și a lui Galerius cu fiicele lui Dioclețian, precum și a lui Constanțiu I cu fiica lui Maximian, vizau întărirea tetrarhiei, în care rolul lui Dioclețian rămânea predominant.

Între (297-298), Dioclețian poartă un război victorios împotriva Persiei sasanide, fixând granița romană pe fluviul Tigru – limita maximă a expansiunii imperiului roman în Orient.

Încercarea de a reforma viața religioasă prin reactivarea vechilor culte (cultul lui Jupiter devine obligatoriu pentru întregul imperiu) duce, în anii 303-304, la promulgarea a 4 edicte anticreștine, care declanșează cea mai mare persecuție din istoria imperiului împotriva acestei religii, rămase în istorie sub denumirea de persecuția lui Dioclețian.

Imperiul depășește în timpul domniei lui Dioclețian criza prin care a trecut in secolul III. O grijă deosebită este acordată întăririi limesului și construirii de numeroase castella și drumuri, care fac din graniță o zonă fortificată.

Efectivele militare sporesc la cca. 500 000 de soldați, numărul legiunilor la cca. 60, mai mici și mai mobile. Dobrogea este separată de Moesia Inferior și transformată în provincie separată, sub numele de Scythia (cu reședința în orașul Tomis), aparținând diocezei Tracia și apărată de 2 legiuni cu garnizoana la Noviodunum și Troesmis.

În dorința de a impune noul sistem constituțional, Dioclețian și Maximian abdică în aceeași zi (1 mai 305), cedând locul celei de-a doua tetrarhii și redevin persoane particulare. Dioclețian se retrage, până la moarte, în palatul său din Spalatum (azi Split, în Croația).

375: A murit imparatul roman Valentinian I; (n.321).

Valentinian I - reigned from 364 - 375. When he was raised up by his officers after Jovian's death, he raised up his b… | Roman emperor, Ancient rome, Roman history

Flavius Valentinianus  a fost împărat roman intre anii 364- 375.

Proclamat împărat la Niceea  de către armată, la moartea lui Iovianus, Valentinian îl numește împărat pe fratele său mai tânăr, Flavius Valens , căruia îi încredințează guvernarea Orientului, rezervând pentru sine conducerea, din Augusta Treverorum (Trier), a provinciilor occidentale , astfel ca cele două părți ale imperiului încep  să fie administrate separat.

Adept al ortodoxismului nicean, Valentinian a manifestat în același timp toleranță față de cultele păgâne.

În anul 367 l-a numit pe fiul său minor Gratian, coîmpărat.

474: Imparatul bizantin Leon al II-lea moare dupa o domnie de 10 luni fiind succedat pe tron de   tatal sau, Zenon.

Flavius Leon era fiul lui Zenon si al Ariadnei, fiica lui Leon I.

A  fost numit împărat la moartea bunicului său si a murit în circumstanțe necunoscute, probabil otrăvit de mama sa, care voia ca soțul ei să fie împărat.

794:  Impăratul japonez Kammu schimbă reşedinţa imperială de la Nara, la Kyoto.

Kammu Tennō (born 737, Nara, Japan—died April 9, 806, 50th emperor of Japan - established the Japanese capital at … | Japanese art, Japanese history, Literature art

Împăratul Kammu ( Kammu–Tenno, n. ? 737- d.806) a fost al 50-lea împărat al Japoniei, conform ordinii tradiționale de  succesiune si a domnit din anul 781 pana in  806.  

1231: A decedat cunoscută și ca Elisabeta a Ungariei  (n. 7 iulie 1207, Sárospatak, Regatul Ungariei). A fost o descendentă a dinastiei arpadiene, fiică a regelui Andrei al II-lea, trimisă la vârsta de 4 ani în Turingia, unde s-a căsătorit în anul 1221 cu landgraful Ludovic al IV-lea de Turingia.

Dosare Secrete - ELISABETA A UNGARIEI ȘI MIRACOLUL... | Facebook

S-a remarcat prin activități caritabile în ajutorul  bolnavilor și săracilor, iar după moartea soțului ei a intrat în ordinul terțiar franciscan.

A murit la vârsta de 24 de ani, fiind  canonizată în anul 1235 de Rusalii. Este patroana landului Turingia si este sărbătorita  în data de 19 noiembrie în spațiul de limbă germană (data așezării în mormânt), iar în calendarul roman universal în data de 17 noiembrie (data morții).

Numeroase spitale, deopotrivă catolice și protestante, îi poartă numele.

1292: John Balliol (n. cca.1249 –  m. 25 noiembrie 1314 ), devine rege al Scoţiei, ramanand pe tron pana in anul 1296.

King Edward I the Ruthless Warrior King of England - DiscoverMiddleAges

 Se cunosc puține din viața sa timpurie. După ce moștenitorul prezumtiv al regelui Alexandru al III- lea  a murit, Balliol a fost ales rege al Scotiei de către un grup de sustinatori.

Edward I al Angliei a  încercat în mod constant să-i  submineze domnia si trata Scoția ca pe un stat vasal. Ca urmare, un consiliu de doisprezece notabilitati ale regatului  care a semnat un tratat cu Franța cunoscut sub numele de Alianța Auld, menit sa sustina independenta Scotiei..


Drept represalii, armatele engleze ale lui Edward au  invadat Scoția, ceea ce a declansat  începutul  războaielor de independență scoțiene. După o înfrângere în 1296, Balliol a abdicat și a fost închis în Turnul Londrei.

În cele din urmă, a fost trimis in Franța,tara ramanand fără monarh, până pana la incoronarea lui Robert Bruce  în 1306.

1494 : A încetat din viaţă umanistul italian Giovani Pico della Mirandola, membru al Academiei Platoniciene  din Florenţa ; (n. 24 februarie 1463).

 

Concepțiile de bază ale lui Pico della Mirandola au fost expuse în „Oratio de dignitate hominis”. (“Despre demnitatea omului”)

Eruditia sa i–a transformat numele într–un simbol al cunoasterii nelimitate.

1538: Prima atestare documentară a aşezării Caracal din Oltenia, conţinută în actul emis de cancelaria lui Radu Vodă Paisie.

1558: A încetat din viaţă regina Maria Tudor a Angliei, cunoscută ca “Maria cea sângeroasă – “Bloody Mary” – pentru persecuţiile la care i-a supus pe protestanţi; (n. 18 februarie 1516).

Maria I (engleză Mary I) (n. 18 februarie 1516 – d. 17 noiembrie 1558), cunoscută și sub numele de Maria Tudor, regina Angliei și regina Irlandei din 6 iulie 1553 (de facto) sau 19 iulie 1553 (de jure) până la moartea sa în 17 noiembrie 1558 - foto: ro.wikipedia.org

Maria I a Angliei

1558:  Regina Elisabeta I urcă pe tronul Angliei.

Deoarece nu s-a căsătorit niciodată, în ciuda numeroaselor oferte, casa nobiliară a Tudorilor s-a stins la moartea ei. A fost cunoscută și ca „Regina Fecioară”, „Buna regină”, „Bess” sau „Gloriana”.

Elisabeta I  ( n.7 septembrie 1533 – d.24 martie 1603 ) a fost regină a Angliei și regină a Irlandei din 17 noiembrie 1558,  până la moartea sa. A fost fiica lui Henric al VIII-lea al Angliei și a lui Anne Boleyn care a fost executată la nici trei ani de la nașterea Elisabetei.

Elisabeta I a fost al cincilea și ultimul monarh al casei Tudor (primii fiind Henric al VII-lea, Henric al VIII-lea, fratele său vitreg Eduard al VI-lea, verișoara sa Jane Grey și sora sa vitregă, Maria I).

Fratele său vitreg Eduard a domnit până la moartea sa în 1553, când a lăsat-o moștenitoare pe Lady Jane Grey, încălcând Actul de succesiune a lui Henric al VIII-lea.

Dar voința lui Eduard a fost  ignorată, Jane Grey fiind  executată iar la tron a urmat  Maria I, sora vitregă a Elisabetei. Cinci ani mai târziu Elisabeta devine regină la douăzeci și cinci de ani.

S-a înconjurat de un grup de consilieri de încredere, conduși de William Cecil, I Baron Burghley.

În politică a fost mai moderată decât tatăl său, fratele sau  sora sa .

Unul din motto-urile sale era „video ed taceo” (Văd și nu spun nimic). A adoptat o diplomație prudentă, față de marile puteri ale Europei din acea vreme Franța și Spania.

După izbucnirea războiului anglo-spaniol, Spania a încercat să cucerească Anglia, iar înfrângerea Armadei spaniole este una din cele mai mari victorii din istoria Angliei.

Domnia reginei Elisabeta este denumită era elisabetană sau epoca de aur, a fost marcată de sporirea puterii Angliei pe plan mondial., si in acelasi timp o perioadă de extraordinară înflorire artistică și culturală: dramaturgii William Shakespeare, Christopher Marlowe și Ben Jonson sunt câțiva din dramaturgii care au trăit în timpul domniei sale.

1561: Are loc lupta de la Verbia în care Despot-Vodă Iacob Heraclide, sprijinit de Habsburgi şi de nobilimea protestantă polonă, îl înfrînge pe Alexandru Lăpuşneanu, Domn al Principatului Moldova.
Iacob Heraclide Despot, domn al Ţării Moldovei 1561-1563

Alexandru Lăpuşneanu, domn al Ţării Moldovei 1552-1561, 1564-1568

La 17-18 noiembrie 1561 are loc lupta de la Verbia. Iacob Heraclide Despot, sprijinit de Habsburgi şi de nobilimea protestantă polonă, îl înfrînge pe Alexandru Lăpuşneanu, domn al Principatului Moldova.

După ocuparea Sucevei, Despot este uns domn şi obţine recunoaşterea Porţii (martie 1562).

1624: A murit  filosoful german Jakob Böhme; (n. 1575).

Jakob Böhme (probabil 24 aprilie 1575 - 17 noiembrie 1624, Görlitz), filosof german, fiind cel mai important reprezentant al filosofiei mistice germane după Meister Eckhart. Principala sa lucrare este "Aurora" (1612) - foto - Portretul lui Böhme în Theosophia Revelata (1730): ro.wikipedia.org

Portretul lui Böhme în Theosophia Revelata (1730) – foto: ro.wikipedia.org

1749: S-a născut inventatorul francez al metodei de păstrare a alimentelor mai mult timp prin închiderea ermetică a acestora în ambalaj, Nicolas Appert ; (d. 01.06.1841).

1796: A murit Ţarina Ecaterina cea Mare a Rusiei; (n. 02.05.1729).

Ecaterina a II-a, cunoscută și ca Ecaterina cea Mare (n. 2 mai [ S.V. 21 aprilie] 1729, Stettin (Szczecin), d. Polonia — 6 noiembrie 1796, Sankt-Petersburg, Rusia) născută Sophie Augusta Fredericka de Anhalt-Zerbst, împărăteasă a Rusiei de la 9 iulie 1762 (stil nou) după asasinarea soțului ei, Petru al III-lea al Rusiei, până la moartea ei, la 17 noiembrie 1796 (stil nou).

1755: S-a născut  Regele Ludovic al XVIII-lea al Franţei (1814-1824); (d. 1824).

Ludovic al XVIII-lea, regele Franţei şi al Navarei

1869:  A fost inaugurat Canalul Suez.

Istoria Canalului Suez | ISTORII REGĂSITE


Foto: Harta Canalulului Suez

Canalul Suez leagă Marea Mediterană de Marea Roşie. Ceremonia de inaugurare a fost fastuoasă, la ea luând parte înalţi demnitari, iar invitata specială a fost împărăteasa Eugénie, soţia împăratului Franţei Napoleon al III-lea.

Construcţia canalului, care are acum lungimea de 162 de kilometri, lăţimea de 70-125 de metri şi adîncimea de 8 metri, a durat 10 ani.

Ideea deschiderii canalului în istmul cu acelaşi nume a fost avansată de către Ferdinand de Lesseps, consulul francez din Cairo, care a încheiat un document în acest sens cu guvernatorul otoman al Egiptului. O echipa de ingineri a început să realizeze proiectul, iar în 1856 a fost înfiinţată o companie care a primit dreptul să exploateze canalul vreme de 99 de ani după deschiderea lui.

În aprilie 1859 a început şi construcţia, dar din cauza uneltelor rudimentare a avansat foarte încet. Impasul a fost depăşit abia după ce au fost aduse instalaţii moderne din Europa. Cu toate acestea lucrarea nu a putut fi predată la timp, o epidemie de holeră izbucnită în zonă a dat peste cap planurile iniţiale.

Inaugurarea canalului s-a făcut cu o întîrziere de patru ani, în primul an de exploatare 500 de nave traversînd Suezul. În 1876 s-au efectuat lucrări de modernizare pentru lărgirea lui, iar din 1887 prin calea de navigaţie s-a putut circula şi noaptea. 

Marea Britanie a preluat pachetul majoritar de actiuni al companei care exploata Canalul Suez în 1875, iar sapte ani mai tîrziu englezii au invadat şi ocupat Egiptul.

Deşi statul arab a obtinut independenţa în 1936, Canalul Suez a rămas în exploatarea britanicilor pînă în 1956 cînd compania de administrare a acestuia a fost naţionalizată de guvernul egiptean.

Un an mai tîrziu, calea de navigaţie a fost blocată în urma conflictului militar cu Israelul, a fost redeschisă, pentru ca peste alţi zece ani să fie din nou închisă. Canalul Suez a fost din nou deschis în 1975, cînd a fost iniţiat şi un nou plan de extindere.

1872: A fost înființată Academia Navală “Mircea cel Bătrân” cu sediul la Constanța.

1887: S-a născut  mareșalul britanic Bernard Law Montgomery, erou în al Doilea Război Mondial; (d. 24 martie 1976).

 

1902: S-a nascut sculptorul român Constantin Baraschi,  membru corespondent al Academiei Române; (d. 22.03.1966).

1905: S-a născut regina Astrid a Belgiei; (d. 29.08.1935).

1906: S-a născut Soichiro Honda, inginer, fondatorul faimoasei firme de motociclete “Honda”; (m. 5 august 1991).

1917: A incetat din viață, la vârsta de 77 de ani, sculptorul francez Auguste Rodin; (n. 12 noiembrie 1840).

1918: Liderii Partidului National si Partidului Social Democrat din Transilvania au dezbatut sub președinția lui Stefan Cicio-Pop proiectul de unire cu Romania, pe care l-au intocmit fruntasii unionisti Vasile Goldis, Stefan Cicio-Pop si Ioan Suciu.

1918: Apare la Bucureşti, săptămânal sau bisăptămânal “Socialismul”, organul Partidului Socialist şi al Uniunii sindicale .

1920: România a semnat la Madrid, Conventia Postala Universala.

1922: Fostul sultan otoman  Mehmed al VI-lea  pleacă în exil în Italia, dupa abdicarea sa.

1925: S-a născut actorul american  Rock Hudson; (d. 02.10.1985).

1939: Nouă studenţi cehi sunt executati in urma  demonstrațiilor  anti- naziste din Praga, după cotropirea Cehoslovaciei de către Germania lui Hitler.

De asemenea, toate universităţile cehe sunt închise şi peste 1200 de studenţi  sunt  trimisi in  lagăre de concentrare.

Ziua de 17 noiembrie a  devenit Ziua Internaţională a Studenţilor fiind  celebrată în multe ţări, incepand cu Republica Cehă.

1941: Ambasadorul american in Japonia, Joseph Grew, a informat Departamentul de Stat al SUA ca tara sa  intentioneaza sa lanseze un atac impotriva bazei navale americane Pearl Harbor, din Hawaii.

1942: S-a nascut  in Flushing, New York, regizorul de film si producatorul american Martin Scorsese.

Image result for martin scorsese

A absolvit Universitatea New York in 1964 si nu i-a luat prea mult timp sa se impuna ca unul dintre cei mai buni regizori ai tinerei generatii.

Din 1973 a inceput sa isi contureze stilul cu productia “Mean Streets” (“Crimele din «Mica Italie»”), cu Robert De Niro si Harvey Keitel in rolurile principale.

Au urmat apoi filme de referinta, ca “Alice Doesn’t Live Here Anymore” (Alice nu mai locuieste aici”), care i-a adus actritei Ellen Burstyn un Oscar pentru interpretare, “Taxi Driver” (“Soferul de taxi”) – pentru care a primit cea mai inalta distinctie la Festivalul de la Cannes, in 1976, “New York, New York”.

In 1980, “Raging Bull” (“Taurul furios”) i-a adus indirect un Oscar, actorul Robert de Niro fiind recompensat cu un premiu pentru interpretare.

A inceput sa fie recompensat pentru meritele sale regizorale in 1990, cand „Goodfellas” („Baieti buni”) a luat premiul BAFTA pentru cel mai bun film si pentru cel mai bun regizor, apoi in 2002 cu „Gangs of New York” („Bandele din New York”) – Globul de Aur pentru regie.

Nu a reusit insa sa – si treaca Oscarul in CV, productia „The Aviator” („Aviatorul”), pe care a realizat-o in 2004, desi a avut 11 nominalizari si a plecat ca favorita la Oscaruri, nu a reusit sa ii aduca premiul.

1944: A murit   poeta română Magda Isanoş; (n.1916).

1944: S-a născut regizorul  şi actorul  american Danny DeVito (“Gravidul”, “Zbor deasupra unui cuib de cuci”).

1947: A murit  Emil Racoviţă, biolog, membru al Academiei Române, fondatorul biospeologiei, explorator al Antarticii .

Emil Racoviță (n. 15 noiembrie 1868, Iași – d. 17 noiembrie 1947, Cluj) a fost un savant, explorator, speolog și biolog român, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran – peșteri și pânze freatice de apă).

A fost ales academician în 1920 și a fost președinte al Academiei Române în perioada 1926 – 1929.

1950 :  Organizația Națiunilor Unite recunoaște independența de stat a Libiei.

Libya Map and Satellite Image

1957: A decedat George Murnu, scriitor şi istoric român, membru al Academiei Române; (“Românii din Bulgaria medievală”,”Studiu asupra elementului grec ante-fanariot în limba română”; (n.01.01.1868).

 1962 : A murit, la închisoarea Aiud, Alexandru Teodorescu, gazetar, poet, monah român din perioda interbelică, iniţiatorul grupului Rugul Aprins.

Sandu Tudor (n. 22 decembrie 1896, Bucureşti, România – d. 17 noiembrie 1962, Penitenciarul Aiud, România) este pseudonimul literar al lui Alexandru Teodorescu, gazetar, poet, monah român din perioda interbelică, cunoscut şi sub numele monahale de Monahul Agaton de la Mănăstirea Antim şi Daniil de la Rarău. Din 1948, când s-a călugărit, duhovnic i-a fost Ilie Cleopa. Sandu Tudor este iniţiatorul grupului Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Sandu Tudor – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Sandu Tudor (n. 22 decembrie 1896, București, România)este pseudonimul literar al lui Alexandru Teodorescu, gazetar, poet, monah român din perioda interbelică, cunoscut și sub numele monahale de Monahul Agaton de la Mănăstirea Antim și Daniil de la Rarău. Din 1948, când s-a călugărit, duhovnic i-a fost Ilie Cleopa. Sandu Tudor este inițiatorul grupului Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim.

1966: S-a nascut actrița  Sophie Marceau (Sophie Maupu); (“Braveheart”).

1970: A fost eliberat patentul pentru primul mouse de computer, acesta fiind acordat lui Douglas Engelbart.

Douglas Carl Engelbart (n. 30 ianuarie 1925, Portland, Oregon, SUA – d. 2 iulie 2013, Atherton, California), a fost un inventator american și un pionier al Internetului.

1970: Cântărețul britanic Elton John a participat la un concert la A&R Studios în New York, care mai târziu va fi imprimat pe albumul 11-17- 70.

1984: A încetat din viaţă actorul român Constantin Rauţchi, (filmele “Bădăranii”, “Ciprian Porumbescu”);  (n. 22 mai 1934).

1985:  Este ucis prin tortură în arestul securităţii disidentul anticomunist Gheorghe Ursu.

Prima sentinţă în cazul disidentului Gheorghe Ursu: Ofiţerii de Securitate au fost achitaţi : Europa FM

A fost denunţat la Securitate de către două tinere îndoctrinate, colege de serviciu, că ţine un jurnal in care critica regimul comunist si pe sotii Ceausescu.

I se face o percheziţie la domiciliu şi i se ridică 61 de caiete reprezentând însemnările zilnice pe perioada 1949-1984 şi alte manuscrise.

1989: O ampla demonstratie a studentilor cehi in Praga a fost inabusita de fortele de ordine din ordinul conducerii comuniste si mai multi protestatari au fost arestați.

Revoluția de catifea: unde sunt Cehia și Slovacia după 30 de ani? | RFI Mobile

Revolta tinerilor a marcat inceputul “Revolutiei de catifea” din Cehoslovacia.

1992:  Este parafat la Bruxelles acordul european de asociere între  C.E.E. si România, acord prin care tara noastra devenea a 4–a tara din Europa de Est, dupa Polonia, Ungaria si Cehoslovacia, care obtinea statutul de asociat al C.E.E.

La 1 februarie 1993 acordul a fost semnat, din partea româna, de catre premierul Nicolae Vacaroiu si de ministrul de Externe, Teodor Melescanu.

1996: Are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din România.

Profesorul universitar Emil Constantinescu, preşedintele Convenţiei Democrate Române, a obţinut 54,41% din voturi, devenind noul preşedinte al României.

17 noiembrie 1996: Are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România. Emil Constantinescu, președintele Convenției Democrate Române, obține 54,41% din voturi, devenind noul președinte al României - foto preluat de pe www.mediafax.ro

2000: În Peru, Alberto Fujimori este îndepărtat din funcţia de preşedinte.

Alberto Fujimori - EcuRed

2000: A decedat Louis Néel, fizician francez, Premiul nobel pentru Fizică 1970; (n.22 noiembrie 1904).

2002: A murit diplomatul şi omul politic israelian Abba Eban; (n. 02.02.1915).

2003: Actorul american de origine austriaca, Arnold Schwarzenegger, devine Guvernatorul Californiei.

2006: A murit fotbalistul maghiar de renume mondial Ferenc Puskas; (n. 2 aprilie 1927).

Plaque commemorates the day Puskás came to Liverpool - AS.com

2013: A murit scriitoarea britanică,Doris Lessing, laureată Nobel; (n. 1919).

2017: Salvatore Riina, un celebru membru al mafiei siciliene, cel mai puternic membru al acesteia la începutul anilor 1980 a murit; (n. 1930). Fusese cunoscut și sub poreclele la belva („fiara”) și il capo dei capi (siciliană: ‘u capu di’ i capi , „șeful șefilor”).

Who was Salvatore 'Toto' Riina, what was his net worth, who's his wife Ninetta Bagarella and who are his children?

Era faimos pentru crimele sale nemiloase, care au atins apogeul la începutul anilor 1990 odată cu cu asasinarea luptătorilor Antimafia procurorii Giovanni Falcone și Paolo Borsellino.

Riina l-a succedat lui Luciano Leggio în funcția de șef al organizației criminale Corleonesi la mijlocul anilor 1970 și a obținut puterea printr-o campanie de violență, care a determinat poliția să-i țintească pe rivalii săi. Riina ajunsese fugar la sfârșitul anilor 1960, după ce a fost pus sub acuzare pentru o acuzație de crimă.

Riina a arătat din ce în ce mai mult o lipsa a vicleniei sale anterioare, aducând organizația sa într-o confruntare deschisă cu statul. Ca parte a procesului Maxi din 1986, Riina a fost condamnată la închisoare pe viață în lipsă pentru asocierea mafiotă și crimă multiplă. După 23 de ani trăind ca fugar, a fost capturat în 1993, ceea ce a provocat o serie de bombardamente nediscriminatorii asupra galeriilor de artă și a bisericilor de către organizația sa. Lipsa de pocăință l-a supus nui regim strict penitenciar până la moartea sa la 17 noiembrie 2017.

CITIȚI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2016/11/17/ziua-de-17-noiembrie-in-istoria-romanilor/

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Grigorie Taumaturgul, Sfântul Cuvios Lazar Zugravul si Zaharia

Sfantul Grigorie Taumaturgul, Sfantul Cuvios Lazar Zugravul si Zaharia

Sfântul Grigorie Taumaturgul s-a nascut intr-o familie pagana din Nicsar (in Turcia de azi).

A trait in vremea imparatului Aurelian (270-275). Studiaza retorica, latina si dreptul in orasul natal. Ajunge ucenicul lui Origen.

Se converteste la crestinism, iar la botez isi schimba numele din Teodor in Grigorie. Este hirotonit episcop al Neocezareei Pontului, un scaun nou infiintat de catre Phaedimus, episcop de Amasea.

A luptat impotriva ereziilor din vremea sa: sabelianismul si triteismul si a participat la sinodul de la Antiohia din 265, care l-a condamnat pe Pavel de Samosata.

Datorita vietuirii sale, Dumnezeu l-a inzestrat pe Sfantul Grigorie cu darul facerii de minuni, si de aceea a primit si numele de Taumaturgul (facatorul de minuni).

Parintii capadocieni din sec. IV l-au considerat a fi fondatorul Bisericii crestine din Capadocia. Dupa ce a fost hirotonit episcop a convertit la crestinism pe toti locuitorii din Neocezareea.

Mentionam ca inainte de ridicarea lui in functia de episcop aici erau doar 17 crestini.

Ii sunt atribuite urmatoarele lucrari: Cuvant de multumire catre Origen sau Panegiric, Simbolul de credinta, Despre nepatimirea si patimirea lui Dumnezeu, adresata lui Teopomp si Epistola canonica.

Nu se cunoaste cu exactitate anul in care a murit (270 sau 271), insa, pe patul de moarte a spus:

„Slava lui Dumnezeu ca numai 17 crestini am aflat cand am venit aici episcop, iar acum, cand merg la Domnul, atatia necredinciosi raman, cati credinciosi am aflat intai!“.

VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Crestin Ortodox.ro;
 3. e.maramures.ro;
 4. Ziarul Lumina.ro;
 5. Istoria md;
 6. Istoriculzilei blogspot.com;
 7. Mediafax.ro;
 8. Wikipedia.ro
 9. wikipedia.org
 10. Rador.ro

17/11/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: