CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

La 24 iulie 1772 elitele din Moldova și Țara Românească au cerut Unirea Principatelor

 

 

 

24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor Române – Slănic Moldova

 

 

 

1772:  Moldova și Țara Românească au cearut Unirea Principatelor
 
 
 
O pagină mai puțin cunoscută din istoria neamului românesc: la 24 iulie 1772 au început congresele de pace de la Focșani și București. În timpul acestor tratative de pace, delegațiile Moldovei și Țării Românești au cerut independența de fapt, sub garanția Austriei, Rusiei și Prusiei, și unirea celor două țări românești.

Istovite de războaiele ruso-turce și austro-turce care în multe cazuri foloseau Muntenia și Moldova pe post de câmpuri de bătălie, Principatele Române au realizat încă din 1772 că unica lor salvare în fața unor agresiuni constante din exterior o reprezenta doar unirea celor două țări românești.

Astfel, în cadrul congreselor de pace ruso-otomane de la Focşani şi Bucureşti, delegațiile Moldovei și Țării Românești au cerut independența de fapt, sub garanția colectivă a Austriei, Rusiei și Prusiei, și unirea celor două țări românești.

La 24 iulie 1772, elitele din Moldova și Muntenia trimise la aceste tratative de pace, cereau pe același glas prin intermediul unor memorii, domnii pământene, recunoașterea de către marile puteri creștine europene a independenței și a Unirii celor două țări românești.

“Odată cu înfrângerile militare ale otomanilor, boierimea din Principatele române şi-a expus „programul” politic în memorii înaintate puterilor europene. În cel din 24 iulie 1772 se cerea unirea Principatelor sub „un prinţ bun” şi sub protecţia imperiilor Habsburgic şi Rus.

În acest memoriu, înaintat de boierii din Ţara Românească reprezentantului Vienei la congresul de pace de la Focşani (1772), se exprima dorinţa recunoaşterii vechilor libertăţi şi drepturi ale Principatelor române, a revenirii la domniile pământene şi la o „stare de neatârnare””, scrie Revista de Istorie Militară, publicație editată de Ministerul Apărării

Până și boierii turcofili, precum Ienăchiţă Văcărescu, le cereau turcilor în 1772 respectarea vechilor “tractate” și revenirea la domniile pământene.

Pentru delegații marilor puteri europene era deja un semnal “periculos” din partea boierilor munteni și moldoveni, care-și doreau încă de pe atunci un domn pământean comun pentru Moldova și Țara Românească.

Aceste tratate de pace dintre Imperiul Țarist și Imperiul Otoman, cel de la Focșani (din anul 1772) și apoi mai târziu, cel de la Kuciuk Kainargi ( din anul 1774), au constituit bază de discuție cu privire la organizarea, precum și statutul internațional al Principatelor Române.

Slăbirea suzeranității otomane asupra Moldovei și a Țării Românești a deschis drumul către independența și Unirea Principatelor Române, iar prin intermediul elitelor școlite în vestul Europei, s-a deschis atunci o fereastră foarte prielnică și pentru modernizarea celor două țări românești, lucru pus însă puternic în umbră de mărirea pericolului rusesc la adresa intereselor identitare și teritoriale românești, spațiul etnic românesc fiind de la acel moment într-un continuu pericol, atât din partea Rusiei cât și a Austriei, care au recurs fiecare la mai multe rapturi teritoriale românești, ocupații samavolnice ale unor teritorii strămoșești ce s-au întins din păcate pentru români timp de secole de-a rândul.

 Împărăteasa  Ecaterina a Rusiei , probabil influenţată de marii filosofi ai vremii, printre care Voltaire şi Diderot, hotărâse să unească Valahia şi Moldova, refăcând o parte din regatul dac. Noul stat urma să devină unul tampon între Austria şi Rusia. Ideea nu era nouă, existând deja câteva tentative nereuşite în trecut. Artizanul planului pare să fi fost prinţul Potemkin, unul dintre favoriţii împărătesei. Potemkin comandase forţele ruse în cea mai mare parte din timpul conflictelor cu Imperiul Otoman, în perioada domniei Ecaterinei.

Primul răspuns încurajator îl primeşte de la Viena. Ambasadorul austriac Cobenzl, scriindu-i lui Iosif spre sfârşitul anului 1782, spunea:

„Aderarea Majestăţii Voastre la proiectul regatului dac şi restabilirea titlului de împărat grec în persoana prinţului Constantin… au manifestat gratitudinea [împărătesei]” Mai mult, tratatul austro-rus din 1795 avea stipulată o clauză secretă care lega ambele părţi de documentul de bază al proiectului:scrisoarea trimisă de Ecaterina lui Iosif în 10/21 septembrie 1782.

Din nefericire, nu ambii monarhi habsburgi acceptau ideea distrugerii Imperiului Otoman. Încă din 1777, într-un memorandum adresat contelui Mercy, Maria Teresa respingea cu indignare ideea de împărţire a Imperiului Otoman:„ Împărțirea Imperiului Otoman ar fi, după toate întreprinderile, nesăbuită şi extrem de periculoasă. Ce ar trebui să obţinem dacă ne extindem cuceririle dincolo de zidurile Constantinopolului? Insalubre, necultivate provincii, nelocuite ori locuite de grecii pe care nu te poţi baza, care nu ar fi un plus pentru forţele monarhiei, ci mai degrabă le-ar epuiza. Asta ar fi mai critic decât împărţirea Poloniei… Nu-mi voi pune mâna niciodată pe împărţirea Porţii, şi sper ca nepoţii mei să vadă turcii în Europa.”

Iosif, deşi ezitant, dă un răspuns pozitiv Ecaterinei în scrisoarea din 13 noiembrie 1782:

„Crearea unui regat ereditar al Daciei pentru un prinţ de religie greacă, stabilirea nepotului dumneavoastră, Constantin, ca suveran şi împărat grec la Constantinopol, doar soarta războiului poate decide… În cazul în care şansele sunt propice, nu vei avea niciodată o dificultate din partea mea pentru satisfacerea tuturor dorinţelor tale, dacă acestea sunt comune cu cele potrivite mie[…] Doar următoarele frontiere sunt agreabile pentru monarhia austriacă:oraşul Hotin, cu mici teritorii de lângă el, care poate servi drept cap de pod între Bucovina şi Galiţia, o parte din Valahia, până la Nicopole, inclusiv […] comerţ liber pentru supuşii mei, oraşele:Vidin, Orşova şi Belgrad, sevind drept capete de pod pentru Ungaria […]” .

 

Iosif al II-lea a susţinut destul de timid proiectul. Influenţat de mama sa, Maria Teresa, va amâna aplicarea acestuia.

În cele din urmă, la moartea sa, în 1790, totul a rămas la stadiul de discuţii. Relaţia celor doi monarhi a fost una amicală, ei reuşind să se înţeleagă pe tot parcursul vieţii. Iosif a însoţit-o pe Ecaterina atunci când aceasta a vizitat Crimeea în 1787.

Opoziţia Mariei Teresa faţă de proiect şi de influenţa Rusiei în Balcani, la acestea adăugându-se faptul că Iosif nu a deţinut o putere reală asupra Austriei până la moartea mamei sale, în 1780, au făcut ca ideile ţarinei să nu fie niciodată puse în practică. În acelaşi timp, Frederick cel Mare cerea tot mai insistent oprirea războaielor împotriva turcilor de teamă ca nu cumva habsburgii şi ruşii să-şi împartă zona balcanică.

„Proiectul grec” al Ecaterinei s-a dovedit a fi o utopie, ea nereuşind să convingă suveranii vremii să o susţină. O altă tentivă asemănătoare de refacere a Daciei va exista şi în timpul domnitorului  Constantin Ipsilanti din Muntenia. 

Dezideratul UNIRII principatelor române avea să se înfăptuiască în 1859.

 

 

Surse:

 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/ecaterina-cea-mare-proiectul-grec-si-romanii

Glasul.info -agresiunea-constanta-a-rusiei-austriei-si-a-imperiului-otoman 

 

31/07/2020 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

PROPAGANDA ”MOLDOVENISTĂ” NU ARE HABAR CĂ MOLDOVENII DOMNITORULUI VASILE LUPU VORBEAU ROMÂNEȘTE. VIDEO 

 

PROPAGANDA MOLDOVENISTĂ NU REZISTĂ

În timpul domniei domnului moldovean lui Vasile Lupu a apărut de sub tipar ,  

„Carte romănească de învățâtură de la pravilele înpărâtești și de la alte giudeațe, cu dzisa și cu toată cheltuiala lui Vasile Voivodul și Domnul Țărâi Moldovei, di în multe scripturi tâlmăcită di în limba ilenească, pre limba româniască. În Tipariul Domnesc s-au tipărit în mănâstirea a Trei S(fe)ti(te)le în Iași, de la Hristos 1646”, primul cod de legi tipărit în limba română.

Aceasta a fost împărțită în două mari capitole.

Primul, alcătuit din 253 de articole, făcea referire la legile agrare bizantine din secolul al VIII-lea.

Al doilea, care conținea 1.160 de paragrafe, aducea în discuție modul de judecată și pedeapsa celor care săvârșeau furtul, uciderea, sudalma și chiar bigamia.

În timpul domniei sale, Vasile Lupu a înlocuit limba slavonă, folosită în biserici și la curtea domnească cu limba română. Vizionar fiind, Vasile Lupu a sprijinit viața culturală și religioasă a Moldovei, iar în perioada celor 19 ani de ocârmuire, a luat ființă, în 1640, Colegiul Latin de la Iași. În tiparnița de la Mănăstirea „Trei Ierarhi”, ctitorită tot de domnitorul Moldovei, a fost tipărită și „Pravila lui Vasile Lupu”. Codul prevedea norme de drept civil, vamal, fiscal, medicină legală și drept canonic.

 

 

 

 

 

 

Dimitrie Cantemir despre „Pravila lui Vasile Lupu”

„(…) Dar, pentru că aceste obiceiuri nu sunt scrise și au fost adesea răstălmăcite de către judecătorii cumpărați și folosite ca să sprijine strâmbătatea, Vasile Lupu Albanezul, domn al Moldovei, în veacul trecut a pus oameni cinstiți și cunoscând legile țării să adune laolaltă toate legile scrise și nescrise, alcătuindu-se din ele un codice deosebit de legi, rămas și astăzi călăuza judecătorilor din Moldova pentru împărțirea dreptății.(…) O carte osebită de legi cari și până în ziua de astăzi este pentru judecătorii Moldovei ața dreptății după care judecă drept”.

 

Pravila lui Vasile Lupu s-a folosit în Moldova până în primii ani ai secolului al XIX-lea, deci mai bine de 150 de ani.

 

 

 

 

 

 

 

31/07/2020 Posted by | DIVERSE | , , , , , , , , | 2 comentarii

O ISTORIE A ZILEI DE 31 IULIE.VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

31 iulie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54  î.Hr.: A decedat Aurelia Cotta, mama lui Iulius Caesar; (n. 120 î.Hr.).

 

 

 

 

 

 

Aurelia Cotta (Mother of Julius Caesar) - On This Day

 

 

 

 

 

Istoricul Tacitus o  considera  matroana romană ideală iar Plutarh o descria ca o femeie “stricta și respectabila”.

Era  renumita pentru independența, frumusețea si bunul ei simț.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 î.IHr.: In  bătălia de la Alexandria, Marcus  Antonius  a obţinut  o victorie modesta asupra  forțelor lui Octavianus.

Ulterior, ele mai multe dintre trupele sale au dezertat, ceea ce a  dus la sinuciderea sa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marcus Antonius s-a nascut in anul 82 î.Hr.  A fost un renumit general și politician roman, locotenent al lui Cezar si  membru, alături de Octavianus  și Lepidus, al celui de-al II-lea triumvirat  care si-a impartit puterea la Roma.

 

 

 

 

 

 

781: Are loc  cea mai veche erupție consemnată de istorie a vulcanului japonez Fuji.

 

 

 

 

 

                           Foto: Fuji, muntele sfant al japonezilor

 

 

 

 

 

904: Orasul bizantin Tessalonic este cucerit si este  distrus de arabii sarazini, dupa trei zile de asediu.

 

 

 

 

1009: Pietro Boccapecora devine Papa Sergiu al IV-lea,  al 142-lea Papa al Romei.

Înainte de a deveni papă numele lui era Pietro. Așa s-a numit și tatăl lui care era cizmar. Se spune că Sergiu îm timpul tinereții lui ar fi purtat porecla „Bucca Porci (adică botul porcului)”.

Cu acea poreclă este menționat și în cronica lui Thietmar de Merseburg.

Între 1004 și 1009 a figurat ca episcop de Albano, de aceea și numele Pietro da Albano. Nu se știe nimic de circumstanțele alegerii lui de papă.

Acest papa ar fi stabilit din nou legăturile juridice între mănăstiri și episcopi.

 

 

 

 

 

Imagini pentru Papa Sergiu al IV-lea,photos

 

 

 

 

 

Se spune că Sergiu ar fi fost primul papă al Romei care ar fi chemat creștinătatea la izgonirea musulmanilor din Țara Sfântă (dupa distrugerea  Bisericii Sfântului Mormânt de la Ierusalim de către califul al-Hakim în octombrie 1009).

Acea biserică a fost reconstruită abia în 1055. În general istoricii consideră că manifestul cruciadei descoperit în 1682 este un fals fiind întocmit abia în timpul Primei Cruciade la mănăstirea Saint-Pierre de Moissac (cu scopul de a întări dogmatic apelul papei Urban al II-lea).

Chiar dacă este considerat azi un pontif relativ slab, a știut sa sprijine poporul simplu în timpul unei foamete.

A condus Biserica Romei pana in 1012, iar după moartea lui a fost înmormântat la Roma.

 

 

 

 

 

 

 

1143: S-a născut impăratul Nijo al Japoniei; (d. 1165).

 

 

 

 

 

1227: Papa Grigore al IX-lea  îi cere  într-o epistolă episcopului de Strigoniu  din Ungaria să determine convertirea la creștinism a populației din “Cumania et Bordinia terra illis vicina”.

Incepe crestinarea cumanilor si brodnicilor de pe teritoriul actual al Moldovei.

 

 

 

 

1396: S-a nascut Filip cel Bun, Duce de Burgundia .

 

 

 

 

 

Portrait of Philip the Good, Duke of Burgundy, wearing the Order ...

 

 

 

 

Filip cel Bun, de asemenea Filip al III-lea, a fost Duce de Burgundia   Duce de Burgundia din 1419 până la moartea sa la 15 iunie 1467.  

A fost membru al unei ramurii a Casei de Valois (atunci dinastia regală a Franței). În timpul domniei sale, Burgundia a atins apogeul prosperității sale și a prestigiului și a devenit un centru important al artelor.

Filip este cunoscut în istorie pentru reformele sale administrative, patronajul artiștilor flamanzi, cum ar fi Jan van Eyck, și de capturarea Ioanei d’Arc. În timpul domniei sale a alternat între alianțele engleză și franceză, în încercarea de a-și îmbunătăți poziția dinastiei sale.

 

 

 

 

1423 : În urma victoriei în Bătălia de la Cravant împotriva Franței și a Scoției, Anglia a atins apogeul succeselor sale în Războiul de O Sută de Ani.

 

 

 

Bătălia de la Cravant (31 iulie 1423) - Parte din Războiului de 100 de Ani - Ilustraţie medievală a bătăliei de la Cravant din secolul al XV-lea - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

 

 

 

 

Bătălia de la Cravant a fost o importantă bătălie Războiului de 100 de Ani, fiind considerată drept una dintre cele mai mari victorii ale aliaţilor englezi şi burgunzi.

 

 

 

 

1431: Prima atestare a oraşului Piatra Neamţ.

  Într-un  act din 31 iulie 1431  domnul moldovean Alexandru cel Bun a dat Manastirii Bistrita doua prisăci, mentionand și o „casă a lui Crăciun de la Piatra”.

Statutul de târg domnesc orașul   îl primește doar în anul 1453.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu timpul, târgul Piatra capătă o mai mare importanță, aceasta și datorită constituirii aici (estimată a fi între 1468-1475) a unei Curți Domnești (menționată ulterior în mai multe randuri – 1552, 1570, 1594), de către Stefan cel Mare.

Aceasta a exercitat o puternică influență atât în plan economic, politic cât și administrativ, chiar dacă ea nu a fost decât o casă voievodală.

 

 

 

 

 

 

 

 

1492: Intra in vigoare  Decretul  Alhambra, in baza caruia evreii sunt expulzati din Spania catolica.

Porunca a fost retrasă în mod oficial la 16 decembrie 1968, după Conciliul Vatican II.  

 

 

 

 

 

 

 

1498: In cea de-a treia calatorie, Cristofor Columb devine primul european care descopera insula Trinidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columb a ridicat ancora în a treia sa călătorie peste Atlantic   pe data de 30 mai 1498. Prima debarcare a avut loc pe insula Trinidad (Sfânta Treime). Atunci a descoperit insula care se numeşte acum Venezuela. După ce a navigat de-a lungul coastei a intrat în Golful Paria. La gurile râului Orinoco a coborât puţin pe uscat.

În jurnalul său de bord a scris că a găsit o „Lume Nouă” necunoscută încă europenilor. Columb a ridicat ancora din nou, întâlnind şi alte insule noi printre care şi insula Margarita după care şi-a îndreptat cursul spre insula Hispaniola.

 

 

 

 

 

 

 

1527: S-a născut  la Viena, impăratul Imperiului romano – german, Maximilian al II-lea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximilian al II-lea (d. 12 octombrie 1576, Regensburg) a fost pe tronul Sfântului Imperiu Roman între anii 1564–1576. El a fost încoronat la 14 mai 1562 la  Praga ca rege al Boemiei și în același an, la 24 noiembrie, ales la Frankfurt am Main ca rege romano-german.

La 16 iulie 1563 va fi încoronat la Preßburg și ca rege al Ungariei, iar după moartea tatălui său Ferdinand I va urca pe tronul Sfântului Imperiu Roman.

 

 

 

 

 

1556: Moare la Roma, Sfantul Ignatius de Loyola, “stalpul de foc”al Bisericii Apusene, fondatorul temutului ordin iezuit ”Societatea  lui Isus” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfântul Ignațiu de Loyola, născut Ignacio López de Loyola, (n. 23 octombrie 1491, Azpeitia, Țara Bascilor, Spania) a fost fondatorul și primul superior general al Societății lui Isus (Ordinul Iezuit).  A îmbrățișat inițial cariera militară, în slujba viceregelui Navarrei. La 20 mai 1521 a fost rănit în cursul apărării Pamplonei, aflată sub asediu francez.

Convalescența i-a dat ocazia de a reflecta asupra vieții sale. În anul 1522 a depus armele și titlul nobiliar pe altarul Mănăstirii Montserrat și a pornit în lume ca pelerin și călător. A petrecut circa un an de pocăință la Manresa, după care s-a îndreptat spre Ierusalim.

A fost foarte activ în promovarea Reformei Catolice. Este înmormântat în basilica Il Gesù din Roma. A fost beatificat apoi canonizat în data de 12 martie 1622. Este sărbătorit în Biserica Catolică pe 31 iulie. Este patronul provinciei Guipúzcoa. Universitatea din New Orleans îi poartă numele.

 

 

 

 

 

 

 

1655: In timpul războiului  ruso-polonez (1654-1667), armata rusă intră în capitala Marelui Ducat al Lituaniei,Vilnius, pe care o ocupa  timp de şase ani.

  

 

 

 

 

 

 

1667: Al Doilea Război Anglo-Olandez a luat sfârșit prin semnarea tratatului de la Breda.Tratatul a  adus la un sfârșit  neconcludent al razboiului  (1665–1667) si a lăsat multe dispute teritoriale nerezolvate.

 

 

 

 

Tratatul de la Breda (31 iulie 1667) - Gravură reprezentând încheierea păcii la Castelul Breda - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

 

 

Tratatul de la Breda a fost semnat în oraşul olandez Breda pe data de 31 iulie (Calendarul gregorian), 1667, de Anglia, Provinciile Unite, Franţa, şi Danemarca.

A adus un sfârşit rapid şi neconcludent Celui de-al Doilea Război Anglo-Olandez (1665–1667), după ce forţele lui Ludovic al XIV-lea au invadat Ţările de Jos Spaniole ca parte a Războiului de devoluţiune, dar a lăsat multe dispute teritoriale nerezolvate.

A fost astfel un tratat rapid şi tipic uti possidetis. În ultimele etape ale războiului, olandezii au dominat.

 

 

 

 

 

 

1703: Scriitorul englez Daniel Defoe este pus la stâlpul infamiei pentru infracţiunea de calomnie  după publicarea unui pamflet politico – satiric,  dar  multimea adunata  il bombardeaza  cu flori.

 

 

 

 

 

Daniel Defoe (n.cca. 1659–1661- d.24 aprilie 1731).

 

Daniel Defoe a fost un scriitor englez, jurnalist, şi pamfletar, care si-a castigat  o mare faima pentru romanul sau Robinson Crusoe.

Defoe este unul  dintre cei  mai vechi scriitori englezi de  romane  şi se numără printre fondatorii romanului  englez.

 

 

 

 

 

 

 

1782: Caragea Voda a infiintat cel dintai pasaport: “Pasusul”, pentru  calatoriile  in alte tari .

 Ioan Vodă Caragea a fost un domnitor fanariot al Ţării Româneşti (1812-1818), fiind cunoscut, în special, pentru înfiinţarea primului cod de legi, „legiuirea Caradja”.

 

 

 

 

 

 caragea voda – Liber să spun – Pagina Home

 

 

 

 

 

Principele Ioan Gheorghe Caradja (n. 1754 la Constantinopol – d. 27 decembrie 1844 la Atena) cunoscut în bibliografia în limba română şi drept Ioan Vodă Caragea sau Ioan Gheorghe Caragea, a fost un domnitor fanariot al Ţării Româneşti (1812-1818).

A devenit faimos pentru primul cod de legi din Valahia care îi poartă numele („Legiuirea Caradja”), politicile fiscale excesive dar şi pentru măsurile eficiente luate împotriva epidemiei de ciumă bubonică care a izbucnit în 1813, la un an de la urcarea sa pe tron (Ciuma lui Caragea).

 

 

 

 

 

 

1784: A încetat din viaţă la Paris, filosoful şi scriitorul francez Denis Diderot: “Tatăl de familie”, “Călugăriţa”, “Nepotul lui Rameau”, “Cugetări filozofice” .

 

 

 

 

 

Diderot: pedagogue to power

 

 

 

 

 

 

Denis Diderot (n. 5 octombrie 1713, Langres) a fost o figură complexă a iluminismului francez, având o influență majoră asupra spiritului raționalist al secolului al XVIII-lea. Diderot a primit o educație iezuită și a renunțat la o carieră în drept, dedicându-se studiului și scrisului.

 Mare filosof al Iluminismului, Denis Diderot -a distins atât în roman, teatru, critică, cât și în eseu, dar a rămas mai înainte de toate în posteritate prin intermediul Enciclopediei începută în 1745, la care a lucrat fără odihnă mai mult de 20 de ani. 

El a avut o influență semnificativă asupra generațiilor următoare de gânditori din Franța, Germania și Anglia.

 Dintre celelalte opere ale sale, La Religieuse (Călugărița, 1796) – roman psihologic, Jacques le fataliste (Jacques fatalistul, 1796), precum și satira Le Neveu de Rameau (Nepotul lui Rameau) au devenit binecunoscute.

De asemenea, Diderot este apreciat și pentru scrierile sale filozofice: Pensées philosophiques (Cugetări filozofice, 1746) și Lettre sur les aveugles (Scrisoare despre orbi, 1749) și a avut o contribuție fundamentală în domeniul criticii moderne de artă, cu ale sale Salons (Saloane), articole pe care le-a publicat în ziare, începând din anul 1759. Corespondența vastă a lui Diderot descrie o imagine obiectivă a epocii sale. 

Diderot a descris mașina de calcul inventată de Blaise Pascal, descrisă în Oeuvres de Pascal (1779), dar mecanicii nu au reușit să reconstruiască această mașină pentru a fi utilizabilă, deși a fost bine concepută.

 

 

 

 

 

 

1877: Principele Carol I al Romaniei a primit telegrama care il instiinta  că rușii au suferit o înfrîngere completă la Plevna in  Bulgaria, în timpul Războiului ruso-turc de la 1877-1878.

 

 

 

 
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen (n.1939-d.1914), rege al României 1866-1914

   Carol l de Hohenzollern-Sigmaringen (n.1939-d.1914), rege al României 1866-1914

 

La 31 iulie 1877, stil nou (19 iulie 1877, stil vechi), Principele Carol a primit telegrama care relata că rușii au suferit o înfrîngere completă la Plevna, in  Bulgaria, în timpul Războiului ruso-turc de la 1877-1878.

O parte din trupele rusești intrase în panică, iar Marele Duce Nicolae al Rusiei și-a mutat cartierul general, însăși țarul Alexandru II-lea fiind gată să se retragă peste Dunăre.

În telegrama către Carol, Marele Duce Nicolae al Rusie scria: ”Turcii au concentrat la Plevna cele mai puternice forțe armate, copleșindu-ne. Te rog să demonstrăm că suntem uniți și, dacă e posibil, treci Dunărea pe unde dorești. Între Jiu și Corabia, această demonstrație este indispensabilă ca să-mi ușurezi mișcările. Nicolae”.

Principele Carol a tărăgănat venirea Armatei Române pînă în momentul în care Marele Duce Nicolae al Rusiei a solicitat ajutor militar românesc.

Urma să aibă loc Bătălia de la Plevna, în care victoria armatei române va pune bazele independenței României.

 

 

 

 

 

1884: A  decedat impăratul Phuc Kien , din dinastia vietnameza Nguyễn (n.12 februarie  1869); 

A domnit timp de 8 luni (din 2 decembrie 1883) si a murit otravit.

 

 

 

 

 

 

1886: A încetat din viata la Bayreuth, în Bavaria marele compozitor   maghiar, Franz Liszt; (n. 22.10.1811).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz Liszt sau Liszt Ferenc (n. 22 octombrie 1811, la Raiding, în Imperiul Austriac, astăzi Burgenland, Austria)  a fost unul dintre cei mai renumiți pianiști ai tuturor timpurilor.

 

 

 

1914: A apărut ziarul  românesc “Ziua”, sub conducerea scriitorului roman  Ion Slavici.

 

 

 

 

 

 

 

1914: Moare asasinat omul politic francez , Jean Jaures, fondatorul ziarului  de stânga “L’Humanite”.

 

 

 

 

 

 

1914:  S-a născut actorul francez de origine spaniola, Louis de Funès (născut Louis Germain David de Funès de Galarza).

Într-un sondaj de opinie din 1968 a fost votat cel mai popular actor francez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoritatea filmelor sale de succes, ca de exemplu cele din seria “Jandarmul din Saint-Tropez”, sunt bazate pe gaguri vizuale; deşi de Funès putea interpreta şi roluri serioase cu o subtilitate suficientă, a fost renumit mai ales pentru grimasele şi expresiile faciale exagerate; (d. 27 ianuarie 1983).

 

 

 

 

 

 1919: A doua renunțare la tron a Printului Carol de Romania  (revenit la 20 februarie 1920 .

  Carol a fost primul născut al  regelui Ferdinand I al României  și al soției sale, principesa Maria , dobândind prin naștere titlul de Principe de Hohenzollern – Sigmaringen  (devenit mai târziu de Ferdinand în Principe al României).

După accederea la tron a părinților săi a devenit Principele moștenitor Carol al României.

 

 

 

 

 

Carol al II-lea şi Zizi Lambrino - foto preluat de pe  adevarul.ro

                      Carol al II-lea şi Zizi Lambrino – foto preluat de pe adevarul.ro

 

 

 

 

S-a remarcat în timpul Primului razboi Mondial, prin dezertarea din armată și căsătoria ilegală cu Ioana Lambrino,  care a avut drept urmare două renunțări la Tron, neacceptate de tatăl său.

După dizolvarea acestui mariaj, a făcut o lungă călătorie în jurul lumii, la capătul căreia a cunoscut-o pe Principesa Elena a Greciei, cu care s-a căsătorit în martie 1921, cuplul având un copil, pe principele Mihai.

Carol și-a părăsit familia și nu s-a mai întors din străinătate în decembrie 1925, renunțând din nou la Tron și trăind în Franta cu Elena Lupescu, sub numele de Carol Caraiman. Mihai a moștenit Tronul la moartea Regelui Ferdinand I, in 1927. 

 

 

 

 

 

 

 

 1919:  Adunarea Națională Germană adoptă Constituția de la Weimar.

 

 

 

 

Harta Germaniei în perioada Republicii de la Weimar - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Harta Germaniei în perioada Republicii de la Weimar – foto ro.wikipedia.org

 

Constituția, care a intrat în vigoare în septembrie 1919, a dat naștere unei republici federale și democratice, avându-l ca președinte pe social-democratul Friedrich Ebert.

Germania a fost împărțită în 17 landuri, care aveau fiecare Adunarea lor constituantă aleasă, precum și guvernul lor de land. Landurile aveau anumite prerogative în domeniul poliției, al cultelor, culturii și educației.

Cel care deținea adevărata putere era, însă, statul federal, putere care era împărțită între Parlament și președintele Republicii. Reparațiile de război impuse Germaniei, ocuparea bogatei zone Ruhrgebiet de către Franța, în 1923, dar și labila democrație au adus economia germană în pragul colapsului. Inflația a devenit galopantă și a izbucnit foametea. Republica, nepopulară chiar de la nașterea ei, a trebuit să facă față unor încercări de lovituri de stat, precum cea din 1920 a lui Wolfgang Kapp de la Berlin, sau cea din 1923, așa-zisul „puci” al lui Adolf Hitler de la München.

Între 1924 și 1929 Germania și-a regăsit o oarecare prosperitate, grație investițiilor americane și stabilizării monetare.

Mareșalul Paul von Hindenburg, candidatul dreptei, a câștigat alegerile prezidențiale din 1925, în ciuda vârstei sale înaintate.

 

 

 

 

 

 1932: Partidul National-Socialist  al Muncitorilor din Germania (nazistii), castiga peste 38% din voturi la alegerile din aceasta tara.

 

 

 

 

 

 

1936: Comitetul Olimpic International anunta ca Jocurile Olimpice de vara din 1940 se vor desfasura la Tokyo.

Jocurile au fost anulate din cauza celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

 

 

 

 

 

 

1938: Se semneaza, la Salonic, un acord intre tarile membre ale Intelegerii Balcanice (Turcia, România, Iugoslavia)  si Bulgaria, prin care partile se angajeaza sa nu recurga la forta in relatiile dintre ele.

 

 

 

 

 

 

1938: S-a născut la Eforie, actorul roman de origine aromana Nicu Constantin.

A jucat în peste 30 de filme de scurt şi lung metraj, 600 de emisiuni de radio şi peste 300 de televiziune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 2005, în cadrul Galei UNITER, a primit premiul special pentru teatru de revistă, iar un an mai târziu, premiul UNITER pentru întreaga activitate: “Secretul lui Bachus”, “Alo, aterizează străbunica!”, “Ministerul comediei”, “Grăbeşte-te încet” (d. 15 septembrie 2009).

 

 

 

 

 

 

1944: A disparut  în misiune Antoine de Saint-Exupéry, romancier, eseist şi reporter francez, aviator căzut pe frontul antifascist.

A plecat   într-un zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane; avionul său  a fost  doborât și Antoine de Saint-Exupéry este considerat de atunci dispărut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a făcut cunoscut unui cerc larg de cititori, în special datorită povestirii “Micul Prinţ”, una din cele mai răspândite cărţi din lume, tradusă în circa 110 limbi;(n. 29 iunie 1900).  

 

 

 

 

 

 

 1944: S-a născut  la Santa Monica, în California, actriţa americană Geraldine Chaplin, fiica lui Charlie Chaplin.

 

 

 

 

 

Geraldine Chaplin (n. 31 iulie 1944, Santa Monica, California) actriță britanică. Ea este fiica comicului american Charles Chaplin - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

 

 

 

 

 

Geraldine Chaplin (n. 31 iulie 1944, Santa Monica, California) actriță britanică. Ea este fiica comicului american Charles Chaplin. Geraldine Chaplin este primul născut al familiei Chaplin, mama ei este Oona O’Neill, a patra soție a lui Charles Chaplin. Bunicul ei din partea mamei este Eugene O’Neill, care a fost distins cu premiul Nobel pentru literatură.

Geraldine a primit o educație aleasă într-un internat privat din Geneva, Elveția. Inițial dorința ei a fost de a deveni balerină, dar după terminarea școlii din Londra, a abandonat această carieră, alegând actoria. Primul ei rol mai important, a fost în filmul Doctorul Shiwago, regizat de David Lean. Pentru rolul jucat în acest film este nominalizată în anul 1966 pentru Premiul Globul de Aur.

 

 

 

 

 

 

1949: S-a nascut  la Timisoara Mircea Baniciu, cunoscut cantautor şi solist vocal român ( grupul Phoenix) .

 

 

 

 

 

 

 

 1954: Franţa a recunoscut autonomia internă a coloniei sale nord africane Tunisia.

 

 

 

 

 

 Imagini pentru tunisia map photos

 

 

 

 

 

 

 

1957: A intrat în funcţiune la Magurele, lânga București, primul reactor atomic românesc.

 

 

 

 

 Magurele putea sa fie un Cernobil romanesc

 

 

 

 

 

 

 

1958: În Spania  s-a înființat organizația separatistă bască ETA.

ETA este abrevierea  titulaturii „Euskadi Ta Askatasuna” (în basca  Pământul Basc și Libertate sau Țara Bascilor.

Este un grup terorist armat, care  lupta pentru  formarea unui stat socialist independent basc. 

Simbolul său este un sarpe  încolăcit pe un topor. 

 

 

 

 

 

 

1976: Agentia spatiala americana NASA publică faimoasa fotografie „Faţa de pe Marte”, făcută de sonda spatiala Viking 1.

 

 

 

 

 Controversa din 1976: faţa de pe Marte

 

 

 

 

 

 

 

 

1986: A incetat din viata la Bucuresti, Iustin Moisescu, al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1977-1986) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iustin Moisescu (n. 5 martie 1910, Cândești, Argeș  ) a fost al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1977-1986). Iustin Moisescu a fost deputat în Marea Adunare Națională în sesiunile din perioada 1957 – 1986. Iustin a colaborat cu fosta poliție politică, Securitatea, înainte de a ajunge în scaunul de mitropolit al Ardealului, din care avea să fie promovat mitropolit al Moldovei, iar ulterior, în 1977, să devină Patriarh.

  

La 12 iunie 1977 este ales ca arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind înscăunat în Catedrala Patriarhală din București la 19 iunie 1977, păstorind ca patriarh până la moarte.

Ca patriarh, a fost consultat de Nicolae Ceaușescu referitor la viitorul Mănăstirii Văcărești. A refuzat sa preia Mănăstirea Văcărești pentru a înființa Institutul Teologic sugerat lui Ceaușescu de Mohammad Reza Pahlavi, temându-se ca dictatorul să nu dispună mutarea Patriarhiei la Văcărești. Din nefericire, mănăstirea a luat calea demolării.

 

 

 

 

 

 

1991: Statele Unite şi Uniunea Sovietică au semnat un acord istoric de reducere a stocurilor lor de focoase nucleare cu aproximativ o treime.

Semnarea tratatului a avut loc dupa  nouă ani de negocieri.

Tratatul de Reducere a Armelor Strategice, cunoscut sub numele de Start, a fost semnat la Moscova de către preşedintele american George W. Bush şi liderul sovietic Mihail Gorbaciov.

 

 

 

 

 

 

 

1993: A decedat regele Baudouin I al Belgiei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baudouin I (7 septembrie 1930) a devenit rege al Belgiei după abdicarea tatălui său în 1951 până la moartea sa în 1993.

 

 

 

 

 

 

2006: Conducătorul comunist al Cubei, Fidel Castro, i-a cedat puterea fratelui său, Raul Castro (foto dreapta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidel Castro  pe numele său complet Fidel Alejandro Castro Ruz (n. 13 august 1926) a participat la răsturnarea dictaturii lui Fulgencio Batista și transformarea Cubei în primul stat comunist din emisfera vestică.

 

 

 

 

 

 

 

 2007:  Operațiunea Bannerprezența armatei britanice în Irlanda de Nord  a ajuns la final.

 

 

 

 

 

 


2012: Inotatorul american Michael Phelps sparge recordul stabilit in 1964 de catre Larisa Latînina, pentru cele mai multe medalii castigate la Jocurile Olimpice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Fred Phelps (n. 30 iunie 1985, Baltimore, Maryland, SUA) este cel mai de succes din istoria olimpică cu 22 de medalii, inclusiv 18 de aur a câștigat între 2004 și 2012.

De asemenea, este înotătorul cel mai decorat din istoria campionate mondiale înot lung, desigur, cu 26 de medalii de aur.

A fost de 14 ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară (cel mai mare număr de medalii câștigate de orice sportiv) și este deținătorul a șapte recorduri mondiale.

Phelps este deținătorul recordului de cele mai multe medalii de aur câștigate le o singură Olimpiadă, cu opt medalii câștigate la Jocurile Olimpice de vară din 2008.

Cu acest record, l-a depășit si pe conationalul sau Mark Spitz, care era tot înotător și care deținea recordul de șapte medalii de aur câștigate la Jocurile Olimpice de vară din 1972.

 

 

 

 

 

 

 

2013: A murit actorul siriano-american Michael Ansara; (n. 1922).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Ansara (născut la 15.04.1922) s-a născut în Siria.. S-a mutat cu familia când era copil în New England, apoi în Los Angeles, unde a studiat la City College și apoi la Pasadena Playhouse.

A obținut mici roluri în filme de televiziune în anii 1950, apoi s-a lansat în 1956, în pelicula „Broken Arrow”, cu rolul Cochise. A mai avut partituri însemnate în „Law of the Plainsman, „Star Trek”, în filmele de televiziune din anii 1990, ca de exemplu: „Rawhide”, „Daniel Boone”, „Gunsmoke”, „Police Story”, „Rambo”, „Centennial”. Are o stea pentru activitatea din televiziune, în partea de sud, aria 6600, pe Bulevardul Hollywood.

A fost căsătorit cu actrița Jean Byron, apoi cu actrița Barbara Eden, din 1958 până în 1973. Au avut un fiu, Michael, găsit mort în mașina lui, în 2001, când avea 35 de ani, ca urmare a administrării unei supradoze de droguri. A treia soție a actorului Michael Ansara a fost actrița Beverly Kushida.  

 

 

 

 

 

2017: A decedat la Paris, renumita actriță franceză Jeanne Moreau.

 

 

 

 

 

 

Jeanne Moreau 1928-2017 - CBS News

 

 

 

 

 

Nascuta la Paris in 1928, Moreau a fost fiica dansatoarei profesioniste Katherine Buckley si a restauratorului francez Anatole-Désiré Moreau.

 Actrita a studiat la Conservatorul din Paris devenind o „voce” de succes care a cantat alaturi de Frank Sinatra pe celebra scena Carnegie Hall si a scos albume ce s-au bucurat de un real succes in intreaga lume.

In 1947 ea isi face debutul in teatru in Avignon Festival, si aproape imediat primeste sa interpreteze roluri principale, care se bucura de aprecierea publicului. Dupa 1951, ea isi face aparitia si pe pelicula dar succesul si notorietatea publica apare odata cu aparitia ei in rolul Florence Carala din Ascensor spre esafod/”Elevator to the Gallows „/1958 regizat de celebrul Luis Malle, dupa romanul politist al scriitorului Noël Calef. Multumita acestui film ea incepe sa lucreze cu regizori magnifici in filme de neuitat in care acestia si-au pus amprenta pe interpretarile ei. A fost ” malle-iana”si plina de sex-apeal in „Les Amants”, „bunueliana” in „Jurnalul unei cameriste – Diary of a Chambermaid”, „wellesiana” in „Falstaff „, ea a devenit – odata cu drama lui Truffaut – „Les Quatre cents coups” cunoscuta in lumea intreaga sub denumirea de Mademoiselle Jeanne Moreau. Inteligenta, deosebit de talentata atat in comedie cat si in drama ea s-a impus in cinematografie prin calitatea exceptionala, aproape magistrala a interpretarilor sale.

  A fost casatorita de trei ori cu: actorul, scenaristul si regizorul nominalizat la Oscar pentru scenariul „Nuit américaine, La”(1974), Jean-Louis Richard (1949-1951), cu care a avut si singurul ei copil, actorul si regizorul Jérôme, rănit grav intr-un accident rutier in 1960.

In 1966 se casatoreste cu Teodoro Rubanis de care divorteaza, iar intre anii 1977 – 1979 cu detinatorul Oscarului pentru (Best Director) „The French Connection”: William Friedkin.

Jeanne Moreau a fost aleasa in 1995 de Empire Magazine ca fiind una din „Cele 100 cele mai sexy staruri” din istoria filmului, prima femeie admisa in 2001 in „Academie des Beaux-Arts of Paris”, considerata de Orson Welles „cea mi mare actriță din lume”, prietenă cu figuri legendare ale filmului si literaturii franceze ca: Jean Cocteau, Jean Genet, Anaïs Nin sau Marguerite Duras, de doua ori presedinta a juriului de la Cannes Film Festival (in 1975 and 1995), doctor onorific al University of Lancaster, premiata de „British Film Institute” pentru contributia adusa in cultura.

Actrița a înregistrat un imens succes cu rolul ei din filmul lui Francois Truffaut „Jules și Jim” unde a cântat „Le tourbillion”. A jucat pe scenă, la televiziune în seriale ca „Balzac”, „Mizerabilii”, „Regii interziși”.

A prezidat juriul Festivalului de la Cannes în 1975 și în 1995. În 2005 a deschis o școală de cinema „Les Ateliers d’ Angers”.

A primit două premii onorifice Cesar în 1995 și în 2008 și un premiu Oscar  onorific în 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019: A decedat la vârsta de 91 de ani,  a remarcabilul  producător și regizor Harold Prince; (n. 1928).

 

 

 

 

 

 

Harold Prince | Biography, Plays, & Facts | Britannica

 

 

 

 

A primit mai multe premii Tony decât oricine în istoria teatrului , inclusiv opt pentru regie, opt pentru producerea celui mai bun muzical al anului, două ca cel mai bun producător al unui musical și trei premii speciale.

 

 

 

 

 

2020: A încetat din viață la vârsta de 76 de ani Sir Alan Parker, celebrul regizor britanic care a realizat filme precum „Fame”, „Evita” sau „Bugsy Malone”.

Născut la Londra, în Anglia, Regatul Unit, la 14 februarie 1944, fost activ atât în industria de film britanică cât și la Hollywood.

A fost membru fondator al Director’s Guild of Great Britain.

 

 

 

 

 

                                                     Foto: bbc.com

 

 

 

 

Din filmografia marelui regizor  mai fac parte pelicule precum „Midnight Express”, „Mississippi Burning”, „The Commitments”, „Angela’s Ashes” sau „Birdy”.

Membru fondator al Sindicatului Regizorilor din Marea Britanie, Alan Parker a fost şi preşedintele Consiliului britanic pentru Film.

A  primit în 1995 titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE) şi a fost înnobilat în 2002.

În 1974 a regizat producţia BBC „The Evacuees”, câştigând un premiu BAFTA pentru regie – primul dintre cele 7 premii primite din partea Academiei Britanice de Film.

În 1984 Academia Britanică de Film i-a oferit prestigioasa distincţie Michael Balcon Award, pentru excelenţă .

Deşi a fost nominalizat de două ori pentru regie, Alan Parker nu a câştigat niciodată premiul Oscar.

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

Sfântul Evdochim (Lăsata secului pentru Postul Sfintei Marii).

 

 

 

 

 

 

Sfantul Evdochim; Inceputul Postului Adormirii Maicii Domnului

 

 

 

 

 

Sfantul Evdochim  s-a născut în Capadocia, din părinți creștini. Ajunge ofiter in armata imperiala, in vremea imparatului iconoclast Teofil (829-842).

Datorita virtutilor sale, curatie trupeasca si sufleteasca, grabnic ajutator al celor in suferinta, mult milostiv cu cei nevoiasi, a fost numit de imparat guvernator al Capadociei.

Sfantul Evdochim a trecut la cele vesnice la varsta de 33 de ani. A fost ingropat in Capadocia, iar moaștele sale au fost mutate la Constantinopol.

Astazi este Lasata secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Biserica Ortodoxa a randuit Lăsata secului pentru Postului Sfintei Marii pe data de 31 iulie, insa, daca se intampla miercurea sau vinerea, se lasa sec cu o zi mai inainte.

Pentru credinciosii ortodocsi, Postul Adormirii Maicii Domnului incepe pe 1 august si tine pana in ziua praznicului, 15 august.

 

 

  

 

 

 

 

VIDEO: ASTĂZI îN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 

  1. Paul Lindenberg, Regele Carol I al României, editura Humanitas, București, 2008;

  2. Istoria md;

  3. Istoricul zilei blogspot.com;

  4. Mediafax.ro;

  5. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

  6. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

  7. Wikipedia.ro.

  8. Rador.ro

  9. https://m.cinemagia.ro/actori/ biografie/

31/07/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

%d blogeri au apreciat: