CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

„În umbra marelui urs”: Proteste după ce  Rusia a recrutat ilegal copii din regiunea transnistreană . VIDEO

copii

Proteste după ce  copii din regiunea transnistreană a fost recrutați în Mișcarea „Юнармия” din Rusia 

 

Un grup de copii din regiunea transnistreană a fost recrutat în trupele ruse dislocate ilegal în regiunea transnistreană aceștia fiind încadrați în rândurile mișcării militare „Юнармия” din Rusia. Informația a fost publicată pe data de 13 iunie pe site-ul Ministerul Apărării al Federației Ruse.

Ministerul de Externe de la Chișinău a emis un comunicat în care își exprimă nedumerirea și dezacordul cu aceste acțiuni și solicită în context încă o dată retragerea complete și necondiționată a trupelor ruse, cu armamentul și munițiile sale de pe teritoriul RM.

Recrutarea a avut loc în contextul serbării Zilei Rusiei. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova a venit cu o reacție în care condamnă „manifestațiile solemne” organizate recent de către Grupul Operativ de Trupe Ruse.

Conform comunicatului de presă publicat pe pagina oficială a Ministerului Apărării al Federației Ruse,  copii recrutați au jurat solemn și  urmează să fie instruiți la mai multe discipline militare.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova a emis un comunicat de presă în care condamnă aceste acțiuni.„Actul în cauză face parte dintr-un șir de alte acțiuni sfidătoare ale Grupului Operativ de Trupe Ruse, staționarea și activitatea căruia pe teritoriul Republicii Moldova, fără acceptul și împotriva voinței sale expres exprimate, constituie o încălcare a independenței, suveranității, integrității teritoriale și neutralității permanente a Republicii Moldova și este incompatibilă cu normele de drept internațional. Acțiunile GOTR sunt cu atât mai reprobabile, cu cât acestea reprezintă tentative repetate de a implica copii minori dintr-o zonă de conflict în activități cu tentă militară.

În acest context, MAEIE reconfirmă demersul autorităților moldovenești cu privire la necesitatea retragerii complete și necondiționate a trupelor ruse, cu armamentul și munițiile sale de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu angajamentele asumate și documentele internaționale relevante”, se arată în comunicatul emis de instituție.

Amintim că în stânga Nistrului staţionează în mod ilegal un contingent militar rus, al cărui număr nu se cunoaște cu exactitate  şi Unitatea militară nr. 13962 sau Grupul operativ al trupelor ruse, alcătuit probabil din două batalioane, aproximativ 1000 de oameni.

Atât Grupul operativ, cât şi celălalt contingent de militari, sunt  completate cu cetăţeni ai așa zisei republici moldovenești nistrene (Rmn) cu cetăţenie rusească (astăzi, 150–160 mii de locuitori ai acestei formaţiuni nerecunoscute deţin cetăţenia Federaţiei Ruse), precum şi militari din Rusia.

 

 

 

Publicitate

16/06/2020 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Au trecut 80 de ani de la invazia hoardelor bolșevice sovietice în Basarabia și Bucovina de Nord

 

 

 

Noţiuni: 

Ocupaţie – luare în stăpânire de către forţele armate ale unui stat a unei părţi sau a totalităţii teritoriului unui alt stat;
Teritoriu ocupat – teritoriul cucerit şi stăpânit de o armată străină;
Stat ocupant – stat care, prin forţele sale armate ia în stăpânire un teritoriu un oraş străin etc., şi care impune, în spaţiul ocupat, un anumit regim.
Anexiune – încorporare prin violenţă de către un stat a unui teritoriu aparţinând altui stat. 

În Convenţia cu privire la legile şi cutumele războiului terestru, semnată la 18 octombrie 1907 la Haga, ocupaţia este definită în felul următor (art. 42): „Teritoriul este recunoscut ca ocupat dacă acesta se află efectiv sub autoritatea statului inamic. Ocupaţia se extinde numai asupra acelor regiuni, unde această autoritate este instalată şi are capacitatea de a-şi manifesta activitatea”. 

Pe de altă parte, Convenţia pentru definirea agresiunii, adoptată la 4 iulie 1933 la Londra, în Art. II, definea foarte clar că „va fi recunoscut ca agresor într-un conflict internaţional, sub rezerva acordurilor în vigoare între părţile în conflict, statul care cel dintâi va fi comis una din acţiunile următoare:

1) declaraţie de război unui alt stat;

2) invazie prin forţele sale armate, chiar fără declaraţie de război, a teritoriului unui alt stat;

3) atac prin forţele sale terestre, navale sau aeriene, chiar fără declaraţie de război, a teritoriului, navelor sau aeronavelor unui alt stat;

4) blocus naval (blocarea navală-n.ns.) al coastelor sau al porturilor unui alt stat;

5) sprijin dat bandelor armate care, formate pe teritoriul său, vor fi invadat teritoriul unui alt stat sau refuzul, cu toată cererea statului invadat, de a lua pe propriul său teritoriu toate măsurile în puterea lui pentru a lipsi zisele bande de orice ajutor sau protecţie”. 

 

Art. III. Nici o consideraţie de ordin politic, militar, economic sau alta nu va putea servi drept scuză sau justificare a agresiunii prevăzute la articolul II”.

Dreptul internaţional evidenţiază trei forme de ocupaţie:

1. Ocupaţie imperială – în cadrul căreia teritoriul ocupat este încorporat în teritoriul statului ocupant, fiind lipsit, în totalitate, de suveranitate. În cazul ocupaţiei imperiale, pe teritoriul ocupat, sau, altfel spus, pe teritoriul coloniei, este transferată legislaţia ţării ocupante (a metropolei), însă populaţia coloniei nu beneficiază de drepturile cetăţenilor metropolei.

2. Ocupaţie militară – în cadrul căreia teritoriul ocupat nu este încorporat teritoriului ţării ocupante, dar pe teritoriul ocupat este interzisă legislaţia locală şi activitatea instituţiilor puterii locale, acestea fiind înlocuite de regimul de ocupaţie, în care populaţia teritoriului ocupat nu obţine drepturile cetăţenilor ţării ocupante. 

3. Ocupaţie de garanţie – care se produce în rezultatul intrării trupelor unui stat pe teritoriul altui stat în scopul asigurării garanţiilor de securitate pentru statul ocupat, în conformitate cu acordul anticipat, încheiat între cele două state. În cadrul ocupaţiei de garanţie statul ocupat nu-şi pierde suveranitatea, însă este limitată sub unele aspecte.

Teritoriul ocupat nu este încorporat teritoriului statului ocupant şi, respectiv, legislaţia statului ocupant nu se extinde asupra teritoriului ocupat. 

Pentru a răspunde la întrebarea din titlu, generată de respingerea Decretului preşedintelui Mihai Ghimpu, din 24 iunie 2010, şi, mai ales, pentru a aprecia evenimentele desfăşurate între 28 iunie şi 3 iulie 1940 pe teritoriile româneşti – în Basarabia şi Bucovina – voi încerca să pun la dispoziţia celor interesaţi de evenimentele anului 1940, dar mai ales a celor care nu doresc, din diverse motive, să accepte istoria, aşa cum a fost, următoarele fapte, expuse în ordine cronologică.

 

 

 

 

 

 

rapirea basarabiei 1940

 

 

1.1. Împărţirea „sferelor de interese”.

 Colaborarea Uniunii Sovietice cu Germania hitleristă în anii 1938-1939 a avut drept rezultat acordul mutual prin care cele două părţi delimitau „sferele de interese” în zona Europei de Est. La 23 august 1939, la Moscova, miniştrii de externe ale celor două ţări au semnat Pactul de neagresiune între Germania şi URSS şi protocolul adiţional secret. 

Prin semnarea pactului de neagresiune cu Germania hitleristă, au fost lipsite de valoare alte acorduri internaţionale, semnate de Uniunea Sovietică. Conţinutul pactului era în contradicţie şi cu procedura URSS de elaborare şi semnare a tratatelor internaţionale.

Majoritatea pactelor de neagresiune, semnate de URSS, prevedeau denunţarea acestora în momentul declanşării agresiunii din partea celeilalte părţi semnatare împotriva unei terţe ţări. Pactul sovieto-polonez de neagresiune, semnat la 25 iulie 1932, prevedea că „dacă una din părţile semnatare va iniţia o agresiune împotriva unei terţe ţări, cealaltă parte va fi în drept, fără avertizare, să denunţe acest pact” .

Pe de altă parte, pactul sovieto-francez de neagresiune, semnat la 29 noiembrie 1932, stipula că „dacă una din Înaltele Părţi Semnatare va utiliza agresiunea împotriva unei terţe ţări, cealaltă Înaltă Parte Semnatară va fi în posibilitatea să denunţe, fără avertizare, prezentul pact” .

Prin urmare, obligaţiile stipulate de tratate erau corelate cu acţiunile paşnice ale partenerului. O atare prevedere a fost inclusă şi în tratatul de prietenie, neagresiune şi neutralitate, încheiat între Uniunea Sovietică şi Italia la 2 septembrie 1933 . 

În textul pactului sovieto-german de neagresiune, din 23 august 1939, o atare clauză lipsea. 

Mult mai important, decât cele şapte articole ale pactului, publicate imediat după semnare, era protocolul adiţional. Semnând acest document, Uniunea Sovietică şi Germania hitleristă, prin consens, au pus baza împărţirii Europei de Est, hotărând destinele Finlandei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei şi României.

Punctul 3 al Protocolului adiţional secret menţiona interesul URSS pentru Basarabia: „În privinţa Europei sud-estice, partea sovietică subliniază interesul pe care-1 manifestă pentru Basarabia. Partea germană îşi declară totalul dezinteres faţă de aceste teritorii” .

Desfăşurarea ulterioară a evenimentelor în Europa de est şi cea de sud-est s-a înscris în contextul aranjamen¬tului sovieto-german din 23 august 1939.

La 1 septembrie 1939 Germania hitleristă începe cel de-Al II-lea Război Mondial, atacând Polonia.

La 17 sep¬tembrie URSS, manifestându-şi fidelitatea faţă de an-gajamentele convenite cu Germania, declanşează opera¬ţiuni militare împotriva Poloniei, participând, la lichidarea statului polonez. Au urmat apoi acţiunile so¬vietice de anexare a celor trei state baltice şi războiul împotriva Finlandei.

Ulterior, în scopul realizării punctului 3 al Protocolului adiţional secret la Pactul sovieto-german de neagresiune, Uniunea Sovietică acţiona în scopul intimidării României prin mijloace politice şi diplomatice, pregătirii unui război împotriva acestei ţări şi finalizării negocierilor cu partenerul său, Germania nazistă, privind interesul pe care prima îl manifesta pentru Basarabia.

După semnarea pactul sovieto-german de neagresiune şi a protocolului adiţional secret, atitudinea URSS faţă de România s-a transformat într-o ostilitate calculată şi mereu crescândă. 

In primele luni ale anului 1940 presa sovietică începea o campanie antiromână intensă pe tema Basarabiei şi a retrocedării ei. Se insinua că schimbările fundamentale ce avuseră loc în Europa impuneau şi României să „lichideze problemele teritoriale pe care le are în suspensie cu URSS” .

Semnalul cel mai ameninţător l-a constituit raportul lui V. Molotov, prezentat la 29 martie 1940 în şedinţa sesiunii a VI-a a Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, când preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului, comisarul afacerilor externe spunea: „… Printre ţările vecine din sud amintite mai înainte este una cu care nu avem un pact de neagresiune, România.

Aceasta se explică prin existenţa unei chestiuni litigioase nerezolvate, acea a Basarabiei, a cărei anexiune de către România nu a fost niciodată recunoscută de URSS, deşi aceasta nu a pus niciodată chestiunea înapoierii Basarabiei pe cale militară. În felul acesta, nu este niciun motiv de agravare a relaţiilor sovieto-române…” . 

La 2 aprilie, fiind primit în audienţă de V. Molotov, ministrul român, Gheorghe Davidescu a transmis comisarului sovietic întreaga surprindere a Guvernului român cauzată de versiunea în expunerea sa în faţa Sovietului Suprem, precum şi de cuvintele utilizate .

La 9 aprilie 1940, V. Molotov 1-a invitat pe ministrul plenipotenţiar al României la Moscova, Gheorghe Davidescu, şi i-a remis un memoriu privind „15 cazuri de bombardare a malului stâng al Nistrului dinspre partea română” şi i-a vorbit despre incidente la frontieră (care, după cum s-a constatat mai târziu, erau imaginare) .

Molotov spunea că „atitudinea unităţilor române este inadmisibilă şi se pune întrebarea dacă trupele româneşti amplasate în apropierea teritoriului sovietic nu sunt, cumva, dirijate de cineva” . A fost lansată chiar şi presupunerea că „trupele româneşti sunt prost conduse sau în interiorul lor au pătruns adânc elemente duşmănoase URSS, cum ar fi polonezii” .

Atrăgând atenţia ministrului plenipotenţiar asupra acestor fapte, V. Molotov insista ca ele să nu se mai repete, deoarece „incidentele depăşesc orice limită” şi „guvernul sovietic nu va mai tolera repetarea unor astfel de cazuri” .

1.2. Pregătirea militară şi ideologică a ocupării Basarabiei

Schimbarea situaţiei internaţionale în Europa a determinat Moscova să accelereze pregătirile pentru realizarea prevederilor articolului 3 din protocolul adiţional secret la Pactul sovieto-german de neagresiune.

Între 11 şi 14 mai, secţia operativă a statului major al regiunii militare Kiev a ordonat secţiei topografie militară să pregătească seturi de hărţi topografice ale zonei de frontieră a României .

La 3 iunie, N. Vatutin, şeful statului major al regiunii militare Kiev, a elaborat şi a transmis mareşalului S. Timoşenco, comisarul apărării al Uniunii Sovietice, un memoriu strict confidenţial în care erau expuse consideraţiile privind organizarea şi desfăşurarea operaţiei frontului (de sud) împotriva României.

Ţinta strategică imediată a frontului o constituia încercuirea şi lichidarea forţelor armate române pe teritoriul de la est de linia: Munţii Carpaţi, Focşani, Galaţi, râul Dunărea, barând total retragerea românilor la vest de linia indicată.

În rezultatul operaţiei, trupele sovietice trebuiau să ocupe crestele Munţilor Carpaţi porţile Focşani şi cursul inferior al Dunării, şi să ajună la linia Focşani – Brăila. Adâncimea operaţiei frontului urma să constituie 220-250 km. Ritmul mediu al operaţiei trebuia să fie de 10 km pe zi.

Operaţia urma să fie organizată în colaborare strânsă cu Flota Mării Nege” . În opinia lui Vatutin, în cadrul operaţiei, forţele aeriene, cu un efectiv de 15 brigăzi de aviaţie, trebuiau să lichideze avioanele inamicului în aer şi pe aerodromuri, în special în zona Bucureşti, şi să lichideze bazele militare ale adversarului din Constanţa şi Galaţi.

În cooperare cu Flota Mării Negre, aviaţia militară avea sarcina să asigure supremaţia pe mare până la strâmtoarea Bosfor. Flota Mării negre avea misiunea să lichideze flota şi bazale militare ale inamicului şi să asigure supremaţia pe Marea Neagră; să cucerească strâmtorile Bosfor şi Dardanelle li să blocheze ieşirile din acestea; să blocheze coastele româneşti de la Marea Neagră; să pregătească şi să asigure debarcarea trupelor de desant pe cursul inferior al Dunării. 

În convingerea generalului Vatutin, în cazul în care prima operaţie a frontului va fi realizată cu succes, trupele vor fi dislocate în faţa porţilor Focşani pentru aplicarea loviturii principale asupra oraşului Bucureşti, lichidarea totală a României, cucerirea Dobrogei şi, în continuare pentru a pune stăpânire pe Turcia europeană şi Dardanelle .

Acestea erau viziunile unuia din cei mai de vază comandanţi ai Armatei Roşii, viziuni altoite în baza doctrinei bolşevice cu privire la politica externă a URSS şi a rolului forţelor armate sovietice în realizarea acestei politici. 

Însă planul războiului împotriva României era elaborat în cadrul Direcţiei operative a Marelui Stat Major al Armatei Roşii. Până la 7 iunie 1940, în activităţile de planificare a participat şi generalul de armată Gh. Jucov. În această zi, prin ordinul nr. 02469 al comisarului apărării, el este numit comandant al regiunii militare cu destinaţie specială Kiev, iar la 8 iunie pleacâ în capitala Ucrainei Sovietice pentru a prelua comanda . 

La 9 iunie 1940, prin directivele comisarului poporului pentru apărare nr. OY/583 şi nr. OY/584, Consiliilor militare al regiunii militare speciale Kiev şi al regiunii militare Odesa li s-a ordonat de a se pune în stare de luptă conform statelor de pace . Prin joncţiunea celor două regiuni, a fost creat Frontul de Sud, condus de generalul Gh. Jukov.

Acest front avea în componenţă armatele 5, 9 şi 12 . La 10 iunie 1940 trupele celor trei armate au primit directive privind concentrarea de-a lungul graniţei cu România, care urma să înceapă la 11 iunie, sub pretextul unui exerciţiu şi să se finalizeze la 24 iunie 1940. 

La 13 iunie 1940, la Kremlin a avut loc consfătuirea conducerii militare şi politice superioare, la care au participat I.V. Stalin; V.M. Molotov; Comisarul apărării, mareşalul S.C. Timoşenco; şeful Marelui Stat Major, mareşalul B.M. Şapoşnicov; şeful direcţiei politice a Armatei Roşii, L.Z. Mehlis; comandantul regiunii militare Kiev, generalul Gh. C. Jucov comandantul regiunii militare Odesa, generalul I.V. Boldin, comisarul poporului cu problemele Flotei militare-maritime, amiralul N.G. Cuzneţov şi alţii . 

Pentru acţiunile trupelor au fost aprobate două variante. Varianta principală consta dintr-un plan, elaborat pentru cazul în care trupele române vor opune rezistenţă. Conform acestuia, Frontul de Sud urma să execute o lovitură concentrată cu forţele unităţilor armatei a 12-a de-a lungul râului Prut spre Iaşi, iar cu forţele armatei a 9-a la sud de Chişinău spre Huşi .

A doua variantă prevedea acţiuni pentru cazul în care trupele române aveau să se retragă la vest de Prut fără a opune rezistenţă. Misiunea trupelor sovietice în aceste condiţii consta în ieşirea, cât mai rapidă, a eşaloanelor mobile la Prut, pentru a controla retragerea trupelor române. Unităţile de infanterie trebuiau să se deplaseze în eşalonul al doilea, având misiunea de a sprijini la timp primul eşalon.

In conformitate cu informaţia depusă în Arhiva Centrală a Armatei Sovietice, către 26 iunie 1940 pe Frontul de Sud au fost concentrate 32 divizii infanterie, 2 divizii infanterie moto, 6 divizii cavalerie, 11 brigăzi tancuri, 3 brigăzi desant aerian, 16 regimente artilerie din rezerva comandantului-şef, 14 regimente artilerie de corp şi 4 divizioane artilerie .

Numărul total al trupelor şi al armamentului aflat în dotarea frontului, după date incomplete, era nu mai puţin de 637 149 de oameni, 9 415 tunuri şi aruncătoare de mine, 2 461 tancuri, 359 de maşini blindate 28 056 de automobile . 

Pregătirea operaţiunii militare de ocupare a Basarabiei şi Bucovinei impunea comandamentului sovietic şi o minuţioasă pregătire ideologică, atât a trupelor ce urmau să invadeze Basarabia şi Bucovina, cât şi a viitorilor cetăţeni sovietici.

În acest scop au fost antrenate presa sovietică, radioul, Kominternul şi partidele comuniste din diferite ţări, corpul politic şi al activiştilor comunişti din armată. Astfel, în presă, la radio, în discursuri politice, în literatură şi publicaţii periodice se susţinea că Basarabia ar fi un ţinut rusesc, ocupat vremelnic de „gărzile albe” române .

Despre Bucovina se insinua că ar fi o veche provincie autonomă austriacă, locuită în majoritate de ucraineni, cedată României în mod injust prin tratatul de la St. Germain .

Metodele folosite de propaganda sovietică pentru a susţine absurdele pretenţii asupra vechilor teritorii româneşti de la est de Prut au fost: falsificarea realităţilor istorice; prezentarea tendenţioasă a situaţiei din România şi în special din Basarabia în comparaţie cu starea de lucruri din URSS, discreditarea activităţii pozitive româneşti; condamnarea politicii externe a României; întreţinerea unei campanii de neadevăruri şi insulte împotriva României .

La întrunirile politice din Ucraina, Galiţia Occidentală şi RASS Moldovenească, agitatorii partidului comunist şi instructorii politici ai Armatei Roşii insistau asupra următoarelor teme:

„România va fi obligată să retrocedeze atât Basarabia, cât şi Bucovina, care e locuită de ucraineni”; „România pregăteşte o agresiune armată contra Uniunii Sovietice pe care Armata Roşie trebuie să o prevină cât mai curând”.

De pregătirea ideologică a trupelor sovietice se ocupa direcţia politică a Armatei Roşii, avându-1 în calitate de şef pe comisarul de armată de rangul întâi, L. Mehlis. În acest scop, la 21 iunie, consiliile militare şi şefii de direcţii politice ale regiunilor militare Kiev şi Odesa primesc directiva nr. 5285/cc a lui L. Mehlis, în care acţiunile URSS erau explicate astfel:

„În 1918, folosind situaţia provocată de războiul civil din URSS şi de intervenţia imperialiştilor anglo-francezi, România a ne-a ocupat hoţeşte Basarabia. Fraţii noştri trăiesc în Basarabia într-o sărăcie groaznică, de azi pe mâine. Guvernul dictaturii regale suplimentează asuprirea economică a maselor din Basarabia cu asuprirea politică şi naţională.

Din optica etnografică, Basarabia nu are nici o legătură cu România” . „A sosit momentul să smulgem din mâinile hoţeşti ale României moşiereşti pământul nostru, să eliberăm din prizonieratul român pe fraţii şi cetăţenii noştri. Basarabia furată trebuie să fie reîntoarsă la sânul Patriei-mame — Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste” . 

Direcţia politică a Armatei Roşii obliga ofiţerii politici „să organizeze cu ostaşii roşii şi comandanţii inferiori informări politice şi discuţii pe temele: „Oricând şi pretutindeni să ne facem datoria faţă de Patrie”, „Să ţinem onoarea de ostaş al Armatei Roşii”, „Relaţiile dintre URSS şi România”, „Acţiunile provocatoare ale cercurilor guvernante ale României faţă de Uniunea Sovietică”, „Războaiele drepte şi nedrepte”, „Orice război purtat de statul muncitorilor şi ţăranilor este un război drept, un război de eliberare” etc. 

Ostaşilor sovietici trebuia să li se implanteze încrederea că „pe drapelul său Armata Roşie duce poporului muncitor eliberare de sub exploatare şi de sub jugul naţional. Muncitorii vor fi eliberaţi din robia capitalistă, şomerii vor fi plasaţi în câmpul muncii, argaţii, ţăranii fără pământ şi cei cu pământ puţin vor primi pământul moşierilor români; impozitele vor fi reduse şi temporar anulate. Se va pune capăt sistemului barbar de „românizare” a ruşilor, ucrainenilor şi moldovenilor” .

Aşadar, dacă în articolul 3 al Protocolului adiţional secret, semnat la 23 august 1939 la Moscova, URSS, susţinută de Germania nazistă, „subliniază interesul pe care-l manifestă pentru Basarabia”, transpunerea în practică a acestui „interes” urma să fie realizată cu forţa masivă a Armatei Roşii, bine echipată şi moral pregătită pentru cotropirea de pământuri străine.

1.3. Actualizarea tranzacţiei sovieto-hitleriste.

Pregătirea războiului împotriva României a fost urmată de o campanie diplomatică a Moscovei. In condiţiile în care ostilităţile de pe frontul de vest intraseră în faza lor finală, prin capitularea la 22 iunie 1940 a Franţei şi imobilizarea trupelor engleze de pe continent, Guvernul Uniunii Sovietice, profitând de totala izolare internaţională a României anunţă, la 23 iunie 1940, pe partenerul său, Germania nazistă, că URSS intenţionează să-şi satisfacă pretenţiile teritoriale faţă de România şi să obţină teritoriul Basarabiei şi al Bucovinei.

V. Molotov l-a invitat pe ambasadorul german Ioachim von Schulenburg şi i-a relatat că „Uniunea Sovietică ar dori să soluţioneze chestiunea pe cale paşnică, dar România nu a răspuns” la declaraţia sovietică din 29 martie 1940. Acum guvernul sovietic „doreşte să înainteze României această chestiune foarte curând.

Bucovina, ca regiune populată de ucraineni, se include, de asemenea, în soluţionarea problemei Basarabiei… Dacă România nu va merge la soluţionarea paşnică a problemei Basarabiei, Uniunea Sovietică o va soluţiona cu forţa militară. Uniunea Sovietică a aşteptat mult şi cu răbdare soluţionarea acestei probleme, acum însă nu se mai poate aştepta”. 

Contele von Schulenburg a răspuns că o asemenea hotărâre a guvernului sovietic constituie pentru el o surpriză. Deşi nu contesta pretenţiile guvernului sovietic asupra Basarabiei, ambasadorul german 1-a rugat pe Molotov să nu se întreprindă nici un fel de acţiuni atâta timp cât Guvernul german nu va elabora o poziţie definitivă în raport cu intenţiile guvernului sovietic. 

În ceea ce priveşte pretenţiile sovietice asupra Bucovinei, care niciodată nu a fost în imperiul rus şi nici în Ucraina, acestea au trezit chiar şi nemulţumirea Germaniei, partenerul de atunci al URSS. 

Ca urmare a poziţiei Berlinului faţă de problema Bucovinei, V. Molotov 1-a convocat la 26 iunie pe ambasadorul german la Moscova şi i-a declarat că Guvernul sovietic „a hotărât să-şi limiteze pretenţiile sale la partea de nord a Bucovinei, cu oraşul Cernăuţi”, subliniind că, după opinia sovietică „hotarul trebuie să treacă din cel mai de sud punct al Ucrainei apusene sovietice, de lângă muntele Kniatiasa spre est, de-a ungul râului Suceava, şi apoi mai spre nord-est de Herţa de Prut” . Hotarul era trasat astfel, încât Uniunea Sovietică să obţină legătura feroviară directă din Basarabia, prin Cernăuţi, spre Lemberg (Lvov) .

Aşadar, către sfârşitul zilei de 26 iunie 1940, înţelegerea dintre URSS şi Germania nazistă privitoare la răpirea Basarabiei şi Bucovinei erau încheiate. Urmau să intre în acţiune forţele şi mijloacele de realizare a planului de cotropire.

 

I.4. Ultimatumul sovietic şi acceptarea lui de către guvernul României

Încheind pregătirile militare şi consultând Berlinul, guvernul sovietic a prezentat guvernului Românie două note ultimative, la 26 iunie şi 27 iunie 1940.

La 26 iunie, ora 10 seara, V. M. Molotov l-a invitat la Kremlin pe ministrul român la Moscova Gh. Davidescu şi i-a remis nota ultimativă, prin care cerea României să cedeze Basarabia şi nordul Bucovinei, afirmând că România pro¬fitase de slăbiciunea militară a Rusiei în 1918, acaparând o parte din teritoriul ei, Basarabia, „câlcând astfel unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal de ucraineni, cu Republica Sovietică Ucraineană”.

In continu¬are în notă se menţiona că „acum, când slăbiciunea mili¬tară a URSS e de domeniul trecutului… Uniunea Sovi¬etică consideră necesar şi oportun ca, în interesul resta¬bilirii dreptăţii, să păşească, împreună cu România, la rezolvarea imediată a chestiunii retrocedării Basarabiei Uniunii Sovietice…

Guvernul sovietic consideră că problema retrocedării Basarabiei este legată în mod organic de problema transmiterii către URSS a acelei părţi a Bucovinei a cărei populaţie este legată, în marea sa majoritate, de Ucraina sovietică atât prin comunitatea sorţii istorice, cât şi prin comunitate de limbă şi componenţă naţională.

Un astfel de act ar fi cu atât mai just cu cât transmiterea părţii de nord a Bucovinei către URSS ar putea reprezenta, de fapt numai într-o măsură neînsemnată, un mijloc de despăgubire a acelei mari pierderi, pricinuite URSS şi populaţiei Basarabiei prin dominaţia de 22 de ani a României în Basarabia.

… Guvernul URSS propune Guvernului Regal al României: Să înapoieze cu orice preţ Uniunii Sovietice Basarabia; Să transmită Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei, cu frontiera potrivit hărţii anexate.

…Guvernul sovietic aşteaptă răspunsul Guvernului Regal al României în decursul zilei de 27 iunie curent” .

Gh. Davidescu, ministrul român la Moscova, a încercat să contracareze declaraţiile din ultimatum, aducând argu¬mente întemeiate, care însă au fost respinse de Molotov. Tactica Guvernului URSS era de a lansa un atac pu¬ternic fără a oferi României decât alternativa cedării sau războiului.

Ultimatumul sovietic a luat prin surprindere Guvernul român. In condiţiile totalei izolări internaţionale şi în faţa pericolului declanşării unui război pe mai multe fron¬turi, guvernul României s-a văzut silit să cedeze presiu¬nilor sovietice.

În urma celor două şedinţe ale Consiliului de Coroană şi a sfaturilor aliaţilor din înţelegerea Balcanică, România a decis, sub presiunea forţei, evacuarea Basarabiei şi nordului Bucovinei. A fost refuzat războiul pentru a nu pune în pericol existenţa Statului Român. 

La 28 iunie unităţile Frontul de Sud au primit instrucţiunea Direcţiei Politice a Armatei Roşii care cerea să se explice trupelor că „datorită politicii externe staliniste înţelepte, promovată de partid li de Guvernul sovietic, noi am scutit oamenii muncii din Basarabia şi nordul Bucovinei de un război sângeros şi am soluţionat problema întoarcerii Basarabiei în familia puternică a Uniunii Sovietice pe cale paşnică” .

În conformitate cu ultimatumul sovietic, evacuarea Basarabiei şi nordului Bucovinei de către trupele române şi invadarea acestor teritorii de trupele sovietice urma să aibă loc într-un termen de 4 zile, cu începere din ziua de 28 iunie, ora 14.00 .

În ziua de 28 iunie, la ora 14.00, trupele Frontului de Sud al U.R.S.S. au trecut frontiera, conform variantei nr. 2.

Investigaţiile făcute în diferite arhive permit să constatăm că trupele sovietice, văzându-se pe pământurile româneşti, s-au dedat la acte de ostilitate, încălcând orice prevedere a acordului de la Odesa. Înaintând spre Prut mult mai repede decât era convenit, trupele sovietice, folosind instigatori ai minorităţilor şi basarabenilor, răsculau populaţia minoritară, încurajând şi protejând bandele formate .

Carele de luptă sovietice blocau ieşirile din localităţi şi în poziţie de tragere, somau trupele române să părăsească întreg armamentul, materialele, animalele etc. 

În ziua de 3 iulie, la ora 14.00, la termenul indicat de Guvernul sovietic, noua graniţă sovieto-română a fost închisă. În aceeaşi zi şeful statului major al Frontului de Sud a emis ordinul nr. 024/ss cu următorul conţinut: 

„În legătură cu expirarea termenului de evacuare a trupelor române, comandantul Frontului de Sud a ordonat: 

1. Trupele să-şi consolideze poziţiile la noua graniţă; graniţa să fie închisă imediat şi să se interzică trecerea graniţei de stat.

2. Unităţile mici şi grupurile de ostaşi români, care au mai rămas să fie dezarmate, şi concentrate în lagăre până la o dispoziţie specială. Locul unde vor fi concentrate acestea va fi stabilit de către comandanţii de armate.

3. Fiecare armată să identifice imediat unităţi şi subunităţi, cu un număr general nu mai mic de o divizie de infanterie, înzestrată cu mijloace de transport, pentru colectarea materialului de război românesc abandonat, pentru a scotoci teritoriul şi a prinde grupurile de soldaţi români şi, posibil, şi grupuri de bandiţi, care se ascund. .. În aceste activităţi să fie atrasă populaţia locală. 

Armamentul şi echipamentul colectat să fie luat la evidenţă şi predat fără întârziere la punctele bine păzite, stabilite de comandanţii de armate. 

4. În termen de cinci zile să fie înregistraţi ofiţerii şi subofiţerii armatei române, rămaşi pe teritoriul Basarabiei şi Bucovinei, indicându-se numele, prenumele şi patronimicul, gradul militar şi funcţia, locul domiciliului, unitatea şi garnizoana în care a făcut serviciul militar, naţionalitatea, locul naşterii, anul naşterii, localitatea în care se află familia şi genul de ocupaţie a acesteia…” 

La 4 iulie Şapoşnicov a transmiş comandamentului Frontului de Sud ordinul comisarului apărării al URSS, având următorul conţinut: „1) Graniţa cu România, în nordul Bucovinei şi în Basarabia, inclusiv până la delta Dunării, să fie bine închisă şi să nu se admită nicio trecere; 2) Toate unităţile şi subunităţile româneşti rămase să fie dezarmate urgent; 3) A se trimite, prin telegramă specială, informaţia privind numărul de soldaţi, ofiţeri şi subofiţeri dezarmaţi de la începutul operaţiei până la 3 iulie inclusiv” . Conform informaţiei trimise la Moscova, pe teritoriul ocupat au rămas şi au fost dezarmaţi 7 446 de militari ai Armatei Române (106 ofiţeri, 243 de subofiţeri şi 7 097 de soldaţi). 

În cursul zilelor de 3 şi 4 iulie, în marile garnizoane ale Basarabiei şi Bucovinei ocupate, au avut loc parade de triumf ale Armatei Roşii .
Aşadar, ocuparea pământurilor româneşti a fost posibilă datorită mai multor factori, determinanţi fiind: prevederile punctului 3 al Protocolului adiţional secret la pactul Molotov-Ribbentrop; potenţialul militar sovietic ca mijloc de realizare a politicii expansioniste a Statului Sovietic; situaţia internaţională nefavorabilă României.

In conformitate cu ultimatumul sovietic, evacuarea Basarabiei şi nordului Bucovinei de către trupele române şi ocuparea acestor teritorii de către trupele sovietice urma să se desfăşoare în timp de 4 zile, cu începere din ziua de 28 iunie, ora 14.00.

Fără a ţine seama, însă, de textul notei ultimative, trupele sovietice au început trecerea frontierei în dimineaţa zilei de 28 iunie şi în 29 iunie pun stăpânire pe principalele treceri peste Prut. În numai cinci zile, România a cedat Uniunii Sovietice 50 762 kmp (Basarabia – 44 500 kmp şi Nordul Bucovinei – cu 6 262 kmp), cu 4 021 086 ha teren agricol (20,59% din suprafaţa agricolă a ţării); 3 776 309 locuitori, dintre care 53,49% – români, 10,34% – ruşi, 15,30% – ruteni şi ucraineni, 7,27% – evrei, 4,9% – bulgari, 3,31% – germani, 5,12% – alţii .

 

 

 

 

 

basarabia_1940

 

 

 

Anexarea de către Uniunea Sovietică a Basarabiei, nordului Bucovinei şi ţinutului Herta a constituit primul act al sfârtecării României în anul 1940. Trecerea acestor teritorii în componenţa URSS va genera consecinţe dramatice pentru întreg poporul român, în deosebi pentru populaţia din teritoriile menţionate.

Între 28 iunie -3 iulie 1940, Uniunea Sovietică şi-a satisfăcut doar o parte din pretenţiile sale.

După impunerea hotarului pe Prut şi pe Dunăre, URSS prezintă, în raporturile sale cu România, revendicări a căror realizare avea să cauzeze Statului român enorme pierderi materiale, financiare şi morale.

Trupele Armatei Roşii au ocupat la 28 iunie – 3 iulie teritorii ce depăşeau prevederile „notei Molotov”, generând, astfel, probleme suplimentare în relaţiile dintre Uniunea Sovietică şi România.

Delegaţia Uniunii Sovietice insista ca, trasând frontiera în acest sector, să treacă la URSS.

Delegaţia română a adus argumente de ordin juridic şi tehnic care demonstrau inconsistenţa pretenţiilor sovietice şi a cerut să fie redactat protocolul final de descriere, pentru sectoarele asupra cărora se căzuse de acord, rămânând ca pe celelalte să se expună punctele de vedere respective.

La 26 octombrie 1940, trupele sovietice au ocupat insulele insulele Salagnic, Dalerul Mare, Dalerul Mic, Maican şi insula fără nume dintre braţul Vechiul Stanbul şi gârliţa Musura din delta Dunării. 

Raptul Basarabiei este urmat de modificări radicale în toate sferele provinciei. Are loc instaurarea puterii absolute a partidului bolşevic, organizaţie suprastatală, „cadrele” căreia au venit în 1940, exclusiv, din afara hotarelor Basarabiei. După proclamarea RSS Moldoveneşti, au fost declanşate transformări, menite să instaleze regimul bolşevic între Prut şi Nistru.

Au fost naţionalizate băncile, întreprinderile industriale şi comerciale, transportul feroviar şi naval, mijloacele de construcţie şi alte ramuri ale economiei, toate fiind declarate proprietate a Statului Sovietic.

La începutul anului 1941, demarează colectivizarea agriculturii. Necesitatea lichidării gospodăriilor individuale ţărăneşti rezulta din politica partidului bolşevic, care avea să extragă enorme cantităţi de produse agricole din satul basarabean. Impozitul agricol şi cotele de predare obligatorie a cerealelor la stat au constituit pârghia principală de pauperizare a ţăranilor şi împingerii lor în colhoz.

Prin intermediul SMT-urilor, Statul Sovietic, de asemenea, extrăgea din gospodăriile ţărăneşti mari cantităţi de produse agricole şi le punea la dispoziţia castei sovieto-bolşevice.

Tot ce s-a promovat în perioada iunie 1940 – iunie 1941 în sfera vieţii culturale din RSS Moldovenească, a urmărit scopul deznaţionalizării şi rusificării Basarabiei. Prin decizia Moscovei a fost efectuată trecerea de la grafia latină a limbii române la cea rusă, a fost reorganizat sistemul naţional de învăţământ şi conformat celui sovietic.

Esenţa regimului totalitar, ce se instaura între Prut şi Nistru, se manifesta, mai întâi de toate, prin arestări, împuşcări, deportări a multor mii de persoane, apreciate abuziv drept „elemente ostile Statului Sovietic, criminali, trădători de patrie” etc. Apogeul terorii, promovate în primul an de putere sovietică în Basarabia, a fost deportarea masivă din 13/14iunie 1941.

După anexarea la U.R.S.S., Moscova trata Basarabia ca o sursă de braţe de muncă ieftină pentru şantierele de construcţii, întreprinderile industriale şi minele de cărbune din diferite regiuni ale ţării sovietice. Prin mobilizări forţate, din familiile ţăranilor basarabeni au fost smulse circa 100 mii de tineri.

În locul lor veniseră, „să construiască socialismul”, mii de „specialişti” şi „cadre calificate”, muncitori de rând, familii de ţărani din Rusia, Ucraina şi alte părţi ale Uniunii Sovietice. Aşa începea sovietizarea Basarabiei.

Una dintre consecinţele principale, generate de ocuparea teritoriului dintre Prut şi Nistru, 1-a constituit dezmembrarea Basarabiei prin legea din 2 august 1940 a Sovietului Suprem al URSS, efectuată de Moscova odată cu dezmembrarea Republicii Autonome Moldoveneşti, creată anterior tot de Moscova, la 12 octombrie 1924, în cadrul Ucrainei sovietice.

La 2 august 1940, Sovietul Suprem al URSS, neglijând seculara unitate teritorială, social-economică şi culturală a Basarabiei, a adoptat legea „Cu privire la formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti” prin care noua republică unională a fost formată din şase judeţe ale Basarabiei şi şase raioane ale RASSM. În componenţa RSS Ucrainene au fost incluse judeţele Hotin, Cetatea Albă şi Ismail.

Documentele de arhivă probează, fără putinţă de tăgadă, că iniţiativa creării republicii unionale moldoveneşti nu a fost a populaţiei RASSM şi cu atât mai puţin a populaţiei Basarabiei, deoarece populaţia, nu numai de fapt, dar nici formal nu s-a adresat Consiliului Comisarilor Poporului al URSS şi CC al PC (b) din Uniunea Sovietică în această privinţă.

Această operaţie, în întregime, a fost pregătită în mare taină, fără ştirea chiar a „organizaţiilor” care au primit dispoziţia să se pronunţe în sensul „rugăminţii” referitor la reunirea poporului moldovenesc, adică fără ştirea CCP al RASSM şi al comitetului regional din Moldova al PC(b) din Ucraina, şi, bineînţeles, fără ştirea populaţiei.

Orice argument în favoarea păstrării integrităţii Basarabiei şi a RASSM a fost respins. Mai mult, evoluţia evenimentelor ulterioare demonstrează că amputarea nordului şi sudului Basarabiei a fost efectuată ignorându-se argumentele Atât dezmembrarea RASS Moldoveneşti cât şi a Basarabiei, la 2 august 1940, a fost un act ilegal; a fost, de fapt, un dictat al Moscovei în baza propunerilor făcute de Kiev.

Însăşi formarea RSS Moldoveneşti a constituit un act ilegal deoarece decizia a fost adoptată fără a se lua în considerare dorinţa populaţiei locale. În perioada de la 3 iulie până la 2 august 1940 în teritoriile ocupate nu au fost organizate alegeri pentru organizarea unor instituţii reprezentative, îndreptăţite să examineze problema creării unei formaţiuni statale.

Sovietul Suprem al URSS a adoptat hotărârea din 2 august 1940, depăşindu-şi prerogativele constituţionale. Conform articolului al 13 al Constituţiei URSS în vigoare la acea vreme, Sovietul Suprem al URSS era în drept doar să admită noi republici în componenţa Uniunii Sovietice şi nicidecum a le proclama sau a le înfiinţa. Acelaşi articol prevedea că legislativul Uniunii Sovietice doar aproba modificările frontierelor între republicile unionale si în niciun caz nu le stabilea.

Prin urmare, RSS Moldovenească îşi datora existenţa actului creator al Kremlinului. Din însuşi faptul formării RSS Moldoveneşti, conform hotărârii Sovietului Suprem al URSS, se trage concluzia despre caracterul non-statal al acestei republici unionale în clipa apariţiei sale, în măsura în care existenţa unui stat, din punct de vedere juridic, poate avea drept bază numai exprimarea propriei voinţe.
Aşadar, formarea RSS Moldoveneşti, prin dezmembrarea teritorială a RASSM şi, mai ales, a Basarabiei a fost dictată la Moscova în mod ilegal şi luându-se în calcul consecinţele strategice. 

La 31 mai 1941 S.A. Goglidze, împuternicitul CC al PC (b) al URSS pentru RSS Moldovenească, „roagă CC al PC b al URSS să efectueze deportarea, în alte regiuni ale Uniunii Sovietice, a 5 000 de persoane, împreună cu membrii familiilor acestora”.

La 13 iunie 1941 din RSS Moldovenească au fost deportate în Gulagurile din regiunile Altai, Kirov, Krasnoiarsc, Novosibirsc, Omsc şi republicile Kazahă şi Komi 22 648 de persoane.

În lagărele din regiunea Novosibirsc au ajuns 1 950 de familii, numărând 5 797 de persoane, între care 1 958 erau copii. Arestările şi deportarea au fost efectuate în baza „Regulamentului cu privire la aplicarea deportării faţă de unele categorii de criminali”.

În felul acesta regimul totalitar comunist, ca un prim pas, a transformat mai mult de 22 de mii de oameni, foşti cetăţeni ai statului român, în criminali şi îmbarcându-i în 1 315 vagoane i-a aruncat în hăul Asiei. 

Colectările forţate a produselor alimentare din anul 1945 au constituit cauza principală a declanşării foametei din iarna 1945/1946.

Seceta care se abătuse asupra RSSMoldovenești  a compromis recolta de cereale şi, în consecinţă, gospodăriile ţărăneşti nu mai dispuneau de cantităţile de produse agricole şi furaje, necesare supravieţuirii în condiţiile anilor precedenţi.

Dimensiunile contribuţiei obligatorii, impusă ţăranilor de către statul sovietic, au stors din gospodăriile ţărăneşti ultimele rezerve necesare reproducţiei simple şi întreţinerii familiilor de la sate. 

În Uniunea Sovietică, în RSS Moldovenească, în mod deosebit, foametea a fost rezultatul activităţii Partidului Comunist (bolşevic) şi a structurilor statului sovietic. Statul sovietic avea resursele pentru asigurarea populaţiei cu strictul necesar şi stoparea mortalităţii de foame.

Dovadă în acest sens servesc cifrele. Conform investigaţiilor istoricilor ruşi, la 1 februarie 1947 „rezerva de stat” a URSS dispunea de 10 mln de tone de cereale.

Nu era mult, dar mai mult decât la începutul anului 1946. Pentru „necesităţile” interne, pentru întreţinerea armatei şi a funcţionarilor de toate nivelele, pentru raţiile oferite muncitorilor, oamenilor de ştiinţă, colaboratorilor instituţiilor de represalii au fost utilizate 5,7 mln tone de cereale. Din cantitatea rămasă era posibilă şi salvarea înfometaţilor din zonele calamitate, inclusiv din RSSM. Aceasta pe de o parte. 

Pe de altă parte, în 1946 Uniunea RSS a exportat cereale. În Uniunea Sovietică exportul de cereale constituia o sursă importantă de obţinere a valutei străine, dar era utilizat şi, mai ales, ca pârghie a marii politici. După război, politica devine principalul mobil al comerţului extern cu cereale.

În 1946 URSS a exportat mai mult de 1 mln de tone de cereale, inclusiv în Franaţa – 500 de mii de tone.

În comunicatul privind exportul cerealelor în Franţa, se menţiona că, „având în vedere dificultăţile aprovizionării cu produse alimentare în Franţa şi rugămintea guvernului francez, guvernul sovietic a decis să vină în ajutorul aliatului său Franţa”.

Aspectul politic al acestui ajutor era susţinerea comuniştilor francezi şi consolidarea imaginii acestora în alegeri.

Numai că această generozitate era etalată în timp ce în URSS, şi mai ale în RSSM, cetăţenii sovietici mureau de foame cu sutele şi, respectiv, cu zecile de mii.

Cerealele erau, de asemenea, exportate, în calitate de „ajutor”, în Bulgaria, România, Polonia, Cehoslovacia, Berlin şi în alte ţări. Acest „zel umanist” al conducerii de la Kremlin poate fi explicat numai plecând de la raţiuni politice: din URSS primeau cereale ţările în care comuniştii se aflau în „culoarele puterii”. 

Prin urmare, mortalitatea în masă de foame nu a fost rezultatul secetei, ci al politicii economice şi a sistemului sovietic de acces la produsele alimentare.

La 6 aprilie 1949, Biroul politic al C.C. al P.C. (b) din toată Uniunea adoptă hotărârea “Cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS Moldoveneşti a chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi, persoanelor care au colaborat cu organele de poliţie germane şi româneşti, a membrilor partidelor şi organizaţiilor profasciste, a gardiştilor albi, membrilor sectelor ilegale, cât şi familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus”.
Hotărârea prevedea deportarea pe veci a 11 280 de familii, însumând cifra de 40 850 de persoane, în Kazahstan, în ţinutul Altai, regiunile Kurgan, Tiumeni şi Tomsk,. 

Baza „legală” a ridicării şi deportării din vara anului 1949 s-a pretins a fi decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 8 martie 1941 „Despre obţinerea cetăţeniei sovietice de către locuitorii din Bucovina şi redobândirea cetăţeniei sovietice de către locuitorii din Basarabia”, conform căruia românii de la est de Prut, fiind declaraţi cetăţenii sovietici, ar fi colaborat în anii războiului cu administraţia românească şi astfel „trădaseră patria sovietică”.
Românii din Bucovina nicicând nu au solicitat cetăţenia sovietică pentru a fi obţinută în 1941, iar românii basarabeni nu o dobândise vreodată, ca să o „redobândească”.

Pe de altă parte, la 4 septembrie 1941, după eliberarea teritoriilor româneşti, a fost promulgat şi decretul-lege privind reglementarea cetăţeniei locuitorilor din Basarabia şi nordul Bucovinei.

În virtutea acestei legi, românii basarabeni erau numiţi primari, ajutoare de primari, notari, cât şi în alte funcţii ale administraţiei locale.

Pentru toate acestea însă, după reocuparea Basarabiei de către URSS, românii basarabeni aveau să fie arestaţi şi exilaţi în conformitate cu articolul 58 (1-18) al Codului penal, capitolul „Crime contrarevoluţionare”, adică „trădare de patrie, spionaj, acte teroriste, diversiuni…” 

La 15 februarie 1951, V. Abakumaov, într-un memoriu adresat lui I.V. Stalin, consideră necesară deportarea din R.S.S. Moldovenească a 1 675 de persoane (670 de familii), membri ai sectei „martorii lui Iehova” . De aceeaşi părere era şi noul secretar al C.C. al P.C. (b) din Moldova, L.I. Brejnev .

La 3 martie, Consiliul de Miniştri al U.R.S.S. adoptă hotărârea privind deportarea din R.S.S. Moldovenească a 700 de familii, calificate dmembri ai sectei „Martorii lui Iehova”, cu un număr total de 2 480 de persoane .

În conformitate cu decizia „troicăi” (osoboe soveşceanie), operaţiunea de arestare şi deportare urma să fie efectuată de către trupele Ministerului Securităţii Statului al U.R.S.S. Familiile arestate urmau a fi strămutate, pe veci, în regiunile Tomsk şi Irkutsk, .
La 1 aprilie 1951, ora 4 dimineaţa, începe operaţiunea cu denumirea cifrată „Sever” („Nord”), care se încheie în aceeaşi zi .
Rezultatul operaţiunii „Sever” a fost arestarea şi deportarea în Siberia a 723 de familii cu un număr total de 2 617 persoane, dintre care 808 bărbaţi, 967 femei şi 842 copii . 

În loc de concluzii: mai citiţi o dată compartimentul noţiuni şi încercaţi să răspundeţi la întrebarea din titlu.

16/06/2020 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 16 IUNIE. VIDEO

 

 

 

16 iunie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

671 î.Hr. : Armata regelui asirian Asarhaddon atacă Egiptul și câștigă prima luptă împotriva forțelor faraonului Taharqa, urmată câteva zile mai târziu de alte două victorii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assarhadon (în asiriană Așur-Akhe-Iddina) a fost un suveran asirian (681-669 î.Hr.) al Regatului Nou.

Marea realizare a acestui despot o constituie cucerirea Egiptului. 

 

A reușit să pătrundă în Valea Nilului, să înfrângă armata faraonului Taharka și să ocupe în 671 capitala Memfis.

A fost pentru prima dată în istorie când un suveran mesopotamian se intitula și Rege al Egiptului.

Prin anexarea țării faraonilor, Regatul Nou Asirian a atins maxima sa expansiune teritorială.  

 

363: Împăratul roman Iulian Apostatul întrerupe asediul  Ktesifonului în timpul campaniei împotriva sasanizilor și începe retragerea.

Bătălia de la Ctesifon a avut loc pe 29 mai  363  intre armatele împăratului roman Iulian și o armată a Imperiului Sasanid (în timpul domniei lui Shapur al II – lea ) .

Bătălia a fost o victorie romană, dar în cele din urmă forțele romane n-au mai putut să-și  continue campania, întrucât liniile de aprovizionare erau prea intinse.

 

 

 

 

 

 455 : Al doilea jaf al Romei desfășurat în timpul  marii migrații a popoarelor în perioada 2 – 16 iunie 455 . Profitând de lovitura de stat din Roma , în care a fost ucis împăratul Valentinian al III-lea, regele vandal Geiserich a părăsit Cartagina cu o flotă și a atacat Roma,  capitala Imperiului Roman de Vest.

 

 

 

 

 

              Invazia lui Geiserich la Roma. Schiță de K. Bryullov

 

 

 

Orașul a fost capturat fără luptă. Papa Leon I i-a convins pe vandali să nu ardă orașul și să nu ucidă locuitorii în schimbul predării Romei. Asociat cu aceste evenimente a apărut expresia „ vandalism ” , adică distrugerea fără sens a bunurilor culturale.

 

 

 

 

632: Șahul Yazdegerd al III-lea urcă la vârsta de opt ani pe tronul Imperiului Persan.

A fost ultimul șah din dinastia sassanidă și a domnit până la moartea sa, în anul 651.

 

1139: S-a născut  Împăratul Konoe al Japoniei; (d.22 august  1155).

A fost al 76-lea impărat al Japoniei conform ordinii traditionale japoneze de succesiune si  a domnit nominal din data de 5 ianuarie 1142, pana la moartea sa, puterea fiind in fapt exercitatăde tatăl sau, impăratul retras Toba. Numele sau la nastere era Narihito.

 

 

 

 

 

 

 1313: S-a născut poetul și umanistul italian Giovanni Boccaccio; (d.21 decembrie 1375 la Certaldo/Florența).

 

 

 

 

 

 

Giovanni Boccaccio

 

 

 

 

 

Povestirile sale reunite în Il Decamerone („Decameronul, 1470) au  influențat nu numai  literatura italiana, dar a  creat modelul genului literar al nuvelei si a influentat  creația multor scriitori europeni, exercitand  o deosebită influență asupra operelor scriitorilor  Geoffrey Chaucer (“The Canterbury Tales”, François Rabelais, Miguel de Cervantes, Gotthold Ephraim Lessing.

În 1879, compozitorul Franz von Suppé ii dedica opera “Boccaccio”.

 

 

 

 

 

  1487: S-a desfășurat Bătălia de la Stoke, în Nottinghamshire, ultimul episod din Războiul celor două roze, în urma căruia pretendentul  Henric al VII-lea, a ocupat tronul Angliei, după ce l-a învins ultimul Plantagenet , Richard al III-lea.

Potrivit unor istorici, confruntarea decisivă în tranșarea  acestui conflict a fost bătălia de la Bosworth Field, care a avusese loc cu doi ani mai devreme .

 

 

 

 

 

 

 1462: Domnul muntean Vlad Ţepeş  conduce  un atac de noapte surpriză   asupra taberei ostirii otomane invadatoare (nu se cunoaşte numele localităţii unde s-a desfasurat  lupta), provocând mari pierderi inamicului şi panică în rândul turcilor.

 

 

 

 

 

Dracula leading a charge against Islamic troops in the Battle with Torches in Romania, 1492 (by Theodor Aman).

 

                               Pictură de Th.Aman – Atacul de noapte  

 

 

Atacul lui Vlad Ţepeş asupra armatei otomane conduse de Mahomed al II-lea a avut loc în noaptea de 16 spre 17 iunie 1462, undeva lângă Târgovişte. Era o noapte întunecoasă, când valahii au pătruns în tabăra otomană, după ce au anihilat santinelele. Atacul a provocat o mare confuzie în tabăra otomană după ce  oastea munteană a sunat din goarne și au dat foc corturilor turcești creîndu-se o panică de nedescris.

Lupta, în sine, a fost un adevărat măcel. Deruta semănată în rândul otomanilor, face ca aceştia să se ucidă şi între ei, adăugându-se astfel noi victime la cele făcute de valahi. Ţepeş, și-a croitdrum spre cortul sultanului, însă norocul i-a surâs lui Mohamed al II-lea, pentru că domnul muntean  a nimerit din greşeală în cortul unui paşă, pe care l-a şi ucis.

 În documentele păstrate eezultatele  atacului diferă. Potrivit unor surse istorice, pierderile totale s-au situat la circa 5.000 de oameni din partea valahilor și circa 15.000 de otomani.

La ivirea zorilor, Vald Ţepeş dă ordinul de retragere. Însă pe otomani, în frunte cu sultanul, îi mai aştepta o surpriză neplăcută. La intrarea în Târgovişte aveau să dea peste celebra pădure de ţepe, în care fuseseră infipţi alţi turci, daţi dispăruţi în urma cumplitei încleştări derulate în noaptea ce trecuse.

După atacul de noapte de lângă Târgovişte, Mahomed al II-lea a poruncit retragerea generală a forţelor sale armate peste Dunăre, în aşa grabă încât la 11 iulie 1462 el se afla, deja, la Adrianopol.

 

 

 

 

1567: Mary, Regina Scoţiei, este închisă în castelul Lochleven.

 

 

 

 

Elizabeth I da Inglaterra: ícone feminista ou mulher do seu ...

 

                                                           

              Foto –  Maria Stuart , Regina scoțienilor (n. 8 decembrie 1542 — d. 8 februarie 1587). A  domnit în Scoția din 14 decembrie 1542 până la 24 iulie 1567.

 

 

 

Maria Stuart, cunoscută și ca  Mary I of Scotland (Mary I a Scoției)  a devenit regină a Scoției în 1542, pe când avea doar o săptămână. Mary a decedat prin decapitare în Anglia, după o lungă încarcerare în Turnul Londrei, fiind acuzată de conspirație și trădare împotriva verișoarei sale Regina Elisabeta I a Angliei.

Datorită acuzațiilor, judecății și condamnării sale, respectiv a sfârșitului său, a ajuns să fie cunoscută ca una dintre monarhii cu cel mai tragic destin din istorie.

Tatăl ei, Iacob al V-lea (engleză James) era nepot a lui Henric al VIII-lea, ceea ce a încurajat-o pe catolica Maria să emită pretenții la tronul Angliei. Mary fusese educată în Franța și se căsătorise cu moștenitorul tronului Franței în 1558.

După moartea acestuia, în 1560, Maria s-a întors în Scoția, unde nu a fost agreată de popor. S-a căsătorit cu Henric Stuart, Lord Darnley. Darnley, însă, a fost ucis, probabil de bărbatul cu care Maria s-a remăritat după un timp, James Hepburn Bothwell. În 1568 a abdicat în favoarea fiului ei Iacob al VI-lea, și s-a refugiat în Anglia.

La 24 iulie, a fost forțata de un grup de nobili scotieni să abdice în favoarea fiul ei in vârstă de un an, James.

 

 

 

 

 

1599: Mihai Viteazul încheie, la Târgovişte, un tratat cu trimişii principelui Andrei Bathory, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii, pentru a câştiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru  ostilităţile  cu Poarta Otomana.

 

 

 

 

Oastea lui Mihai Viteazul – pictură de Gheorghe Tattarescu - foto - ro.wikipedia.org

Oastea lui Mihai Viteazul – pictură de Gheorghe Tattarescu

– foto – ro.wikipedia.org

 

 

 

 

 

1612: S-a născut sultanul otoman  Murad al IV-lea; (d.9 februarie 1640).

 A fost adus   la putere printrconspirație de palat in anul 1623  succedandu-l pe unchiul sauMustafa I.

Avea doar 11 ani cand s-a urcat pe tron.

Domnia sa a ramas in istorie datorita brutalitatii metodelor pe care le-a aplicat pentru reinstaurarea ordinii in stat.

A purtat un razboi greu impotriva Persiei,in timpul caruia a cucerit Azerbaidjanul si a ocupat puternicele cetati Tabriz si Hamadan.

In 1638 a ocupat Bagdadul, dupa un asediu la capatul caruia a masacrat garnizoana si populatia orasului.

A condus personal invazia Mesopotamiei, fiind de altfel ultimul sultan otoman care a comandat o armata pe campul de batalie.

A incheiat inaintea mortii sale, in 1639, un tratat cu Persia la Oasr-i-Chirin, prin care au fost trasate frontierele turco-iraniene, valabile pana in ziua de azi.

 

 

 

 

 

1613: S-a născut la Loughborough, Leicestershire,  John Cleveland  poetul englez, cel mai popular poet metafizic din vremea sa ; (m. la 29 aprilie 1658, Londra).

 

 

 

John Cleveland | English poet | Britannica

 

 

Cunoscut pentru satira politică, a susținut cauza registă în războiul civil englez.

 

 

 

 

 

1671: Conducătorul răsculaților cazaci Stepan (Stenka) Razin este executat la Moscova.

 

 

 

 

 

 Razin

 

 

Stenka Razin ( gravură contemporană englezească).

 

 

 

 Stepan (Stenka) Timofeevici Razin  (n. 1630 – d. 6/16 iunie 1671) a fost un lider cazac, conducătorul unei rebeliuni împotriva boierimii și birocrației țariste din sudul Rusiei.

 A transformat Astrahanul într-o „republică” a cazacilor. Populația a fost organizată după modelul căzăcesc în „mii”, „sute” și „zeci”, fiecare având în frunte un ofițer, care la rândul lor erau numiți de vece – adunarea generală a cazacilor. Primul act al acestei vece a fost proclamarea lui Razin ca gosudar (aproximativ „suveran”).

Emisarii lui Stenka, înarmați cu proclamații inflamatoare, au reușit să răscoale locuitorii regiunilor Nijni Novgorod, Tambov și Penza.

Proclamațiile chemând la răscoală au apărut chiar și în Moscova și Novgorod. Populația a fost ridicată ușor la luptă datorită promisiunilor lui Razin de eliberare a celor oprimați de jugul exploatării și de alungare a boierilor și reprezentanților puterii, care ar fi avut drept consecință instituirea egalității absolute în ținuturile locuite de ruși.

Soarta răscoalei a oscilat până la începutul anului 1671, când, după ce rebeliunea a început să dea semene de slăbiciune, a mai durat aproximativ șase luni până la încetarea luptelor, iar prestigiul lui Razin a scăzut treptat. Până chiar și tovarășii săi cei mai apropiați din Saratov și Samara au refuzat să deschidă porțile fortificațiilor lor în fața trupelor lui Razin. După ce patriarhul Moscovei l-a anatemizat pe Stenka Razin, cazacii de pe Don au încetat să mai fie aliații lui.

Stenka Razin și fratele lui, Frol Razin, au fost luați prizonieri la Kaganlîk, ultima fortăreață pe care au mai controlat-o, și au fost duși la Moscova unde au fost torturați și rupți în patru bucăți în cadrul unei execuții publice din Piața Roșie ; ( 6/16 iunie 1671).

Razin a inspirat un poem simfonic al lui Alexandr Glazunov și o cantată a lui Șostakovici.

 

 

 

 

 

 

1723: S-a născut  economistul și filosoful scoțian Adam Smith; (d. 17 iulie 1790).

 

 

 

 

 

Adam Smith - părintele economiei - Revista EduSoft

 

 

 

 

 

Cartea sa „Avuția națiunilor”, a fost una din primele încercări de a studia dezvoltarea istorică a industriei și comerțului în Europa. 

 Această lucrare a ajutat la crearea economiei  ca disciplină academică modernă și a furnizat una dintre cele mai bune argumentări intelectuale pentru comertul liber si capitalism. 

A introdus în economie conceptul economic si filosofie sociala de „mana invizibila”,o metafora care ilustrează cum, prin urmarea propriului interes, indivizii stimulează indirect economia.

Smith consideră că, în cazul societăților capitaliste, urmărirea propriului bine contribuie la binele societatii.

În cadrul mecanismului pietei, guvernat de acest principiu, acțiunile cele mai eficiente și benefice vor fi și cele mai profitabile.

 

 

 

 

 

1779: Spania declară război Regatului Marii Britanii și începe Marele Asediu al Gibraltarului.

 

 

 

 

 

1815: Armata franceză a obţinut victoria asupra unei armate prusace condusa de generalul Blücher, în Bătălia de la Ligny.

 

 

 

Review: Scourge of War: Ligny | Wargamer

 

 

 

Bătălia de Ligny a adus faţă în faţă, la 16 iunie 1815, o armată franceză a primului imperiu, condusă de împăratul Napoleon I şi o armată prusacă condusă de mareşalul von Blücher. 

Pe plan tactic a fost o victorie franceză, dar strategic nu a schimbat radical situaţia campaniei. Bătălia de la Ligny nu a reprezentat victoria decisivă la care se aştepta Napoleon, astfel că von Blücher a putut să îi trimită ducelui de Wellington întăririle necesare pentru ca acesta să poată învinge, la 18 iunie, în cadrul Bătăliei de la Waterloo.

 

 

1815. Bătălia de la Quatre Bras a fost o confruntare armată  preliminară decisivă pentru Bătălia de la Waterloo , care a avut loc două zile mai târziu.

 

 

 

 

 

Moartea colonelului John Cameron din Fassiefern, care a condus pe locul 92 la Highlanders la bătălia de la Quatre Bras, la 16 iunie 1815, în timpul războaielor napoleoniene: imagine de Richard Simkin

 

 

 

 

 

Lupta a avut loc în apropiere de intersecția strategică de la  Quatre Bras, în Belgia de azi .

 Napoleon și-a atins scopul strategic mai mare de a împiedica forțele lui Wellington să ajute armata prusiană angajată în bătălia de la Ligny , pe care francezii au câștigat-o în aceeași zi.

Totodată,  avansul francez a fost  încetinit permițându-i lui Wellington să ia poziție pe câmpul de luptă de la Waterloo, ceea ce altfel nu ar fi posibil.

 

 

 

 

1829: S-a născut  marele conducător al apașilor  Geronimo ; (d. 1909).

 

 

 

 

 

Know the Real Geronimo: Life of Native American Hero in Pictures

 

 

 

 

Goyaałé, scris uneori Goyathlay (n. 16 iunie 1829 – d. 17 februarie 1909), numit mai târziu și a fost un lider și vraci din uniunea de triburi apașe Chiricahua, care s-a remarcat în luptele care au durat câteva decenii împotriva Mexicului și impotriva Statelor Unite și a expansiunii acestor state în zonele locuite de apași.

Deși a înțeles că nu mai poate recupera pământurile răpite de coloniștii mexicani și americani, Geronimo și-a continua lupta pentru tot restul vieții.

A rămas în istorie Masacrul de la Casa Grande, celebru prin tactica perfidă a mexicanilor care au simulat că încheie armistițiu, le-au oferit indienilor rachiu de agave și apoi i-au ucis.

Geronimo s-a retras într-o peșteră și nu a putut fi găsit. Mai multe trupe americane au fost mobilizate în căutarea sa. S-a predat abia în 1886, fiind tratat ca un prizonier de război, nu ca un infractor.

A încetat din viață la 79 de ani, când ajunsese o celebritate. Memoriile sale au fost apreciate de public, iar istoria vieții sale a constituit subiectul a numeroase ecranizări.

În februarie 2010, Camera Reprezentanților SUA a adoptat o rezoluție care stipula recunoașterea meritelor liderului indian, recunoscut ca un adevărat strateg al războiului de gherilă, și ca acesta să fie comemorat la 100 de ani de la moartea sa.

 

 

 

 

1835: A fost inaugurată, la Iasi, sub domnia lui Mihail Sturdza si prin strădania lui Gheorghe Asachi și a altor învățați români ai vremii, “Academia Mihaileană” .

Este prima instituție de învățământ superior modernă din Moldova (1835 – 1847).

Aici se țineau cursuri de istorie, drept, chimie, matematică și arhitectură.

Este precursoare a Universității din Iași și a Colegiului Național si a pregatit o intreaga pleiada de intelectuali pe care ii regasim mai tarziu  in randurile pasoptistilor si ai luptatorilor pentru Unire.

 

 

 

 

 

 

1858: S-a născut  Regele Gustaf  al V-lea al Suediei; (d. 29 octombrie 1950).

 

 

 

 

 

Regele Suediei, Gustav al V-lea | Trufe și Aguride

 

 

 

 

A fost ultimul rege al Suediei care a intervenit direct în politica țării si de asemenea ultimul rege suedez   Comandant Suprem al Forțelor Armate Suedeze (între 1907 și 1939).

Era un conservator care nu  aproba  curentul democratic si avea simpatii pro-germane în timpul Primului Război Mondial.

 

 

 

 

 

 

 

1862: La Timișoara, s-a incheiat o Conventie telegrafica intre Austria, Imperiul Otoman, Serbia si Romania, prin care erau reglementate operatiunile de transmitere si taxare a depeșelor intre statele semnatare.

 

 

 

 

 

1864: Prin Protocolul de la Constantinopol, Puterile Garante au recunoscut dreptul statului roman de a-si modifica legiuirile interne, fara o prealabila aprobare din partea lor.

 

 

 

 

1873: S-a stins din viata la Sibiu, Andrei Saguna, unul dintre conducătorii luptei de eliberare națională a românilor din Transilvania și primul președinte al Astrei, Mitropolit Ortodox al Transilvaniei.

 

 

 

 

 

 

 

 S-a născut la 20 decembrie 1808, în localitatea Mișcolț din Ungaria și a fost un mitropolit ortodox al Transilvaniei, militant pentru drepturile ortodocșilor și ale românilor din Transilvania, fondator al Gimnaziului Românesc din Brașov (1851), membru de onoare al Academiei Române. Pentru faptele sale sfinte Biserica Ortodoxă Română l-a proslăvit ca sfânt (canonizat) la 21 iulie 2011. Prăznuirea lui se face la 30 noiembrie.

A fost înmormântat la Rășinari, langa Sibiu.

 

 

 

 

 

 

1890: S-a născut la Brăila filosoful, logicianul  si publicistul român Nae Ionescu;  ( d. 15 martie 1940).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolae C. Ionescu (mai cunoscut ca Nae Ionescu, a fost unul dintre principalii reprezentanţi ai „trăirismului”, curent de gândire filosofică românească interbelică. A știut să adune în jurul său și să educe o pleiadă de membri ai generației de aur interbelice a literaturii și gândirii românești ca Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, Emil Cioran, Vasile Moisescu și George Murnu.

În anii 1930 a fost puternic implicat în politică, susținându-l inițial pe Regele Carol al II-lea și apoi Mișcarea legionară.

 

 

 

 

 

1890: S-a născut  in Anglia, Stan Laurel, pe numele real Arthur Stanley Jefferson, celebru actor comic, jumatatea cuplului „Stan si Bran”. Pasiunea pentru teatru si film a mostenit-o de la tatal sau, si el actor.

A debutat la vârsta de 16 ani, apoi s-a laturat trupei de vodevil a lui Fred Karno, calatorind cu aceasta in Statele Unite intre 1910 si 1913.

 

 

 

 

Stan Laurel

 

 

 

 

In aceasta perioada a avut ocazia sa il cunoasca pe Charles Chaplin, pe care a si inceput sa il imite.

S-a intors acasa, pentru ca in 1917 sa ajunga din nou in SUA, fiind distribuit intr-o comedie cinematografica de succes. Incurajat, Stan a continuat sa regizeze mai multe filme de scurt metraj, iar apoi sa treaca la pelicule mai importante.

L-a intalnit cu aceasta ocazie pe cel care avea sa ii devina partener, Oliver Hardy, insa cei doi au facut echipa abia mai tarziu.

In 1927, cuplul Stan si Bran si-a facut un debut fulminant, in urmatorii 20 de ani fiind nedespartiti pe marile ecrane. Ei au incetat sa mai apara in filme in 1950, dar au continuat sa joace in diverse spectacole organizate pe teritoriul Angliei.

Stan Laurel a fost recompensat in 1960 cu un premiu Oscar pentru intreaga cariera, juriul recunoscandu-i creativitatea in materie de comedie.

Actorul a încetat din viață la 23 februarie 1965, în urma unui infarct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1897: Este semnat  tratatul prin care Republica Hawaii este anexată de Statele Unite ale Americii.

 

 

map - Pearl Harbour

 

 

1897: S-a născut Georg Wittig, chimist german, laureat al Premiului Nobel; (d. 1987).

 

 

 

 

1903: Henry Ford fondeaza la Detroit,compania „Ford Motor Company”, care va deveni unul din gigantii mondiali ai constructiei de automobile.

 

 

Henry Ford - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Foto : Henry Ford  

First Ford Motor Company, 1903 Replica Replica of first Ford ...

 

 

Foto: Sediul Ford Motor Company -1903.

 

 

 

 

1904: Patriotul finlandez  Eugen Schauman il împuscă mortal  pe guvernatorul-general  rus al  Finlandei  ocupate de Rusia,  Nikolai Bobrikov, dupa care se sinucide.

 

 

 

 

 schuaman.jpg (7260 bytes)bobrikov.jpg (9832 bytes)

Eugen Schauman      Nikolai Bobrikov

 

 

 

 

 

 

1913: Se declanșeaza cel de-al doilea Război Balcanic între Bulgaria si fostii sai aliati Grecia, Serbia şi Muntenegru, cărora li se va alătura România şi Turcia.

 

 

 

 

16 iunie, istoricul zilei

Regele Ferdinand al Bulgariei

16 iunie, istoricul zilei

Regele Constantin al Greciei

Cel de-Al Doilea Război Balcanic s-a declansat  în 1913 între Bulgaria pe de o parte şi Grecia şi Serbia si Muntenegru de cealaltă parte.

Cauza războiului a fost neînţelegerea asupra împărţirii teritoriilor pierdute de turcii otomani în timpul Primului Război Balcanic, care a luat sfîrşit la 30 mai 1913, in care aceste tari fusesera aliate.

Pentru Bulgaria, războiul oferea ocazia de a ocupa întreaga Macedonie şi de a domina Balcanii, în timp ce pentru Serbia şi Grecia războiul însemna şansa de a împărţi între ele Macedonia şi de a împiedica hegemonia Bulgariei.

Astfel la 16 iunie 1913, regele Ferdinand al Bulgariei a ordonat trupelor sale să atace poziţiile sîrbe şi greceşti, declarînd în acelaşi timp război acestor tari.

Principalul atac bulgar era îndreptat împotriva sîrbilor cu armatele I, a III-a, a IV-a şi a V-a, în timp ce armata a II-a era însărcinată cu atacarea poziţiilor greceşti de la Gevgeli şi Salonic.

Bulgarii au fost copleşiţi numeric pe frontul grecesc, şi în curînd luptele uşoare s-au transformat într-o ofensivă grecească pe întreaga linie a frontului la 19 iunie.

Forţele bulgare s-au retras imediat de pe poziţiile lor de la nord de Salonic pe poziţii defensive la Kilkis.

Planul de a distruge armata sîrbă în Macedonia centrală printr-un atac concentrat a eşuat, iar bulgarii au fost opriţi.

 

 

 

 

 

Peter I of Serbia, 1844 – 1921. Last King of Serbia (1903–1918 ...

Foto: Petru I al Serbiei, 1844 – 1921. Ultimul rege al Serbiei (1903–1918) și primul rege al sârbilor, croaților și slovenilor (1918–1921).

 

 

Bătălia de la Kilkis

 

 

 

Armata greacă, comandată de regele Constantin avea nouă divizii şi o divizie de cavalerie (120 000 de oameni), într-un raport de doi la unu sau trei la unu faţă de trupele bulgare.

Dupa o lupta grea, grecii au reusit sa cucereasca la 5 iulie Doiranul, iar împreună cu sîrbii au inaintat pînă la Defileul Kresna. În acest punct, logistica greacă era întinsă la maxim, şi înaintarea s-a oprit.

Bulgarii au pierdut 7 000 de oameni la Kilkis. Alţi 6 000 au fost luaţi prizonieri cu 130 de tunuri. Grecii au suferit şi ei pierderi grele, de 8 700 de oameni. A fost bătălia decisivă pe acest front, şi cel mai mare succes grecesc din ambele războaie.

 

 

 

Soldati sîrbi în timpul celui de-Al Doilea Război Balcanic

 

Foto: Soldați sîrbi în timpul celui de-Al Doilea Război Balcanic.

 

Bregalnica, Kalimantsi şi Defileul Kresna

 

Pe frontul din Macedonia centrală sîrbii au împins forţele bulgare către est prin bătălia de la Bregalnica (30 iunie – 9 iulie). Între timp, în nord, bulgarii au început să avanseze către oraşul sîrbesc Pirot (în apropiere de graniţa sîrbo-bulgară), obligînd sîrbii să trimită întăriri armatei a II-a care apăra Pirutul şi Nišul.

Acest lucru le-a permis bulgarilor să oprească ofensiva sîrbă din Macedonia la Kalimantsi la 18 iulie.

După liniştirea situaţiei pe frontul sîrbesc, bulgarii au trimis Armata a I-a  în ajutorul Armatei a II-a, care se opunea grecilor în poziţiile defensive excelente de la Defileul Kresna.

Constantin a respins propunerea guvernului său pentru un armistiţiu, căutînd o victorie decisivă pe cîmpul de luptă.

La 29 iulie, armata bulgară întărită a lansat atacuri pe ambele flancuri, împingîndu-i pe greci în aval pe văile rîurilor Struma şi Mesta. Constantin s-a confruntat cu o anihilare de tip Cannae, şi a cerut sprijinul sârbilor.

Din nefericire pentru el, aceştia nu îi puteau oferi ajutor după bătălia de la Kalimantsi, iar Constantin i-a cerut guvernului să obţină un armistiţiu.

Grecii pierduseră circa 10 000 de oameni în ultimele zece zile de lupte. Bulgarii doreau de asemenea pacea, şi astfel Constantin a fost salvat de la distrugere.

 

Sfîrşitul războiului

 

În ciuda stabilizării frontului din Macedonia, dorinţa guvernului bulgar pentru pace venea ca urmare a faptului ca la 10 iulie, românii au invadat  Dobrogea şi inaintau dinspre nord spre capitala Sofia.

Pentru a înrăutăţi situaţia Bulgariei, otomanii au profitat pentru a-şi recupera fostele posesiuni din Tracia, inclusiv Adrianopolul, pe care bulgarii l-au abandonat la 23 iulie, fără a trage un foc.

Armatele otomană şi română nu au avut pierderi în lupte, deşi au suferit puternic de pe urma unei epidemii de holeră.

Un armistiţiu general a fost semnat la 18 iulie, iar schimbările teritoriale au fost reglate de tratatele de la Bucureşti şi de la Constantinopol.

Bulgaria a pierdut cea mai mare parte a teritoriilor cîştigate în Primul Război Balcanic, inclusiv sudul Dobrogei, cea mai mare parte a Macedoniei, Tracia şi coasta egeeană, cu excepţia portului Dedeagach.

Serbia a devenit o putere importantă în Balcani, iar Grecia a obţinut portul Salonic şi împrejurimile, plus cea mai mare parte a coastei Traciei Occidentale.

A fost doar o înţelegere temporară.

Zece luni mai tîrziu luptele au reînceput, odată cu Primul Război Mondial.

 

 

 

 

 

 

 

 

1918: A murit (la Montreux, în Elveţia), Bazil G.Assan, inginer inventator, industriaş şi explorator, primul român care a efectuat o călătorie în jurul pământului; (n. 1860).

A construit, în anul 1853, prima moară cu aburi din România şi prima fabrică de uleiuri comestibile din porumb.

Împreună cu fratele său, George, a introdus metoda de extracţie cu benzină a uleiurilor/1893; a fost primul care a proiectat un canal navigabil între Cernavodă şi Constanţa și primul român care a explorat zona Oceanului Arctic/1896.

A fost membru al  Societatii geografice romane. În   1899 a făcut o călătorie care a durat cinci luni,  pe ruta Constantinopol, Alexandria, Ceylon, Nagasaki,Tokyo,Yokohama, San Francisco, New York, Londra, aceasta  fiind astfel prima călătorie a unui român în jurul lumii.

 

 

 

 

Bazil G. Assan, la volanului primului automobil înmatriculat în România - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

 

 

 

Bazil G.Assan a fost și deținătorul automobilului cu nr. 1 din Bucuresti .

 

 

 

 

 1921: Se constituie la Bucureşti,  Societatea„Orient Radio” (Rador), agenţie telegrafică de presă. Rador era la început o afacere privată (apărută la iniţiativa lui Noti Constantinde, secretar la Legaţia română din Paris, şi Sebastian Şerbescu, avocat), dar statul român a cumpărat, prin Ministerul de Externe, totalitatea acţiunilor agenţiei, în anul 1926, devenind astfel prima agenţie de presă oficială a României; prin Legea din 24.III.1926 aceasta a devenit „Societatea Rador – Agenţie de informaţii telegrafice”. 

După instalarea regimului comunist, prin Decretul nr. 217 din 20.V.1949 se hotăra organizarea Agenţiei Române de Presă „Agerpres” de pe lângă Consiliul de Miniştri, prin preluarea personalului şi a patrimoniului „Rador”; primul director al „Agerpres”: Ion Popescu-Puţuri. La 8.I.1990 a apărut Decretul-lege al Consiliului Frontului Salvării Naţionale prin care se înfiinţa Agenţia de presă „Rompres”, ca urmare a reorganizării „Agerpres”. Din iulie 2008 „Rompres” a revenit la numele „Agerpres”. Această agenţie („românească, naţională şi autonomă”) a funcţionat sub numele de Agenţia Telegrafică a României sau Agenţia Română şi era subordonată Ministerului Afacerilor Străine.

Agenţia Română a funcţionat până spre finele anului 1916, când şi-a încetat temporar activitatea, în timpul Primului Război Mondial Agenția Națională de Presă AGERPRES este continuatoarea primei agenții de presă din România. Instituția s-a numit, de-a lungul vremii, Agenția Telegrafică a României sau Agenția Română, Agenția Telegrafică Română „Orient-Radio” – RADOR, Agenția Română de Presă – AGERPRES, Agenția Națională de Presă ROMPRES și, din 2008, Agenția Națională de Presă AGERPRES. 

Prima agenţie de presă românească a fost înfiinţată la 15/27.III.1889, la iniţiativa ministrului de externe P.P. Carp.

 

 

 

 

1924: Henry A. Berliner și tatăl său,  Émile  Berliner, (inventatorul  gramafonului), fac o demonstratie cu  un elicopter  in fata reprezentantilor Biroului american pentru aeronautica.

Ei lucrau la inventarea unui elicopter încă din 1909.

 

 

 

 

1925: S-a născut scriitorul, filosoful și jurnalistul francez Jean D’Ormesson (nume complet: Jean Bruno Wladimir François-de-Paule Le Fèvre d’Ormesson).

Printre marile sale succese literare se numără cronica „Au plaisir de Dieu”, („După voia Domnului”, 1974); membru de onoare din străinătate al Academiei Române din 1995; (m. 2017).

 

 

 

 

 

1928: S-a născut dirijorul Sergiu Comissiona, stabilit în SUA. 

Sergiu Comissiona (d. 5 martie 2005, Oklahoma City, Oklahoma, USA) a fost un dirijor si violonist israelian – american originar din România.

În anul 1990 devine prim-dirijor al orchestrei posturilor de radio şi televiziune din Madrid (Spania), unde rămâne până în 1998, iar în intervalul 1990 – 1994 este, în acelaşi timp, director muzical al orchestrei filarmonice din Helsinki (Finlanda).

 

 

 

 

Sergiu Comissiona Interview with Bruce Duffie . . . . . . .

 

 

 

 

Foarte căutat ca „dirijor invitat” (guest conductor), apare la pupitrul multor formaţii de prestigiu, ca Vancouver Symphony Orchestra, Orchestra filarmonică Radio din Hilversum, Olanda, Philadelphia Orchestra.

În 1981, cu ocazia centenarului naşterii lui George Enescu, împreună cu un grup de muzicieni devine unul dintre membrii fondatori ai Societăţii „George Enescu” din Statele Unite ale Americii, avându-l ca preşedinte de onoare pe Yehudi Menuhin.

 

 

 

 

 1937: S-a născut  în New York City scriitorul american Erich Segal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A scris printre altele romanul de mare succes ” Love Story”,  o dramă romantică adaptată după scenariul filmului omonim,scris tot de el.

A decedat la 17 ianuarie 2010, la Londra.

 

 

 

 

 

1937:  S-a născut regele Simeon al II-lea al Bulgariei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost între 1943-1946 rege al Bulgariei , iar între 2001-2005  prim-ministru al acestei tari. Este cunoscut și sub numele de Simion de Saxa-Coburg și Gotha sau în limba bulgara, Simeon Borisov Sakskoburggoțki.

 

 

 

 

 

 

1940: Al Doilea Razboi Mondial – Franţa cere armistiţiu. Acesta se va  semna la 22 iunie cu Germania şi la 24 iunie, cu Italia.

Guvernul condus de Paul Reynaud a demisionat.

 

 

S-a întâmplat în 23 iulie 1951 - Jurnal Spiritual

Mareşalul Philippe Petain, erou al primului razboi mondial, a preluat conducerea noului guvern francez de la Vichy.

 

 

 

 

 

1940:  Un guvern comunist  este impus de sovietici  în Lituania.

 

 

 

 

1943: Charlie Chaplin se casatoreste pentru a patra oara, la varsta de 54 de ani, cu  Oona O’Neill, in varsta de  18 ani.

Cuplul se va instala  in  1952 in Elvetia si va creste 8 copii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oona  Chaplin (născută O’Neill  la 14 mai 1925- d.27 septembrie 1991), a fost fiica marelui dramaturg  Eugene O’Neill, laureat al premiului Nobel şi  al scriitoarei  Agnes Boulton.

 

 

 

 

 

1944: A murit (împuşcat de nazişti, pentru participarea la Rezistenţă) Marc Bloch, istoric medievist francez.

A fondat, în 1929, la Strasbourg, revista „Annales d’histoire économique et sociale”, în jurul căreia s-a născut un nou curent istoriografic, care a dominat secolul al XX-lea; (n. 1886).

 

 

 

 

Marc Bloch | Historical Materialism

 

 

Foto: Max Bloch (n. 6 iulie 1886, Lyon – d. 16 iunie 1944, Saint-Didier-de-Formans, Ain, Franța), istoric francez, membru al Rezistenței.

 

 

Marc Bloch  a fost profesor de istorie la universitățile din Strasbourg (1931–1936), Sorbona (1936–1939) și Montpellier și unul dintre cei mai fascinanți istorici ai secolului XX. El a luptat în ambele războaie mondiale și chiar a scris o lucrare critică despre înfrângerea țării sale  bătălia  Franței din 1940,  L’étrange défaite (Ciudata înfrângere) care explică de ce guvernul și clasa conducătoare erau vinovate.

După armistițiu (iunie 1940), Bloch s-a întors în Franța, în zona de sud neocupată de nemți, unde s-a alăturat rezistenței de la Montpellier. A fost arestat de Gestapo în martie 1944, torturat și, în cele din urmă, împușcat la 16 iulie,  a doua zi după debarcările din Provence, când  naziștii au început să „ golească”închisorile prin executarea în masă ale patrioților .

 

 

 

 

 

 

 

 

1952: S-a născut cantautorul canadian Gino Vannelli.

 

 

Gino Vanelli. Was so in love with him, almost got ran over by his ...

 

 

 

 

 

 

 

1955: Papa Pius al XII-lea îl excomunică pe presedintele  argentinian  Juan Perón.

 

 

 

 

 

Foto: Peron si sotia sa Evita

Peron a  intrat în conflict și cu Biserica Catolică, care a refuzat să o canonizeze pe Evita, sotia sa.

 Perón a amenințat atunci cu separarea Bisericii de Stat, a pus capăt instrucției religioase în școli și plănuia să legalizeze divorțul și prostituția.

În termeni politici, a fost o strategie mai mult decât proastă, având în vedere sentimentele profund religioase ale populației.

În iunie 1955, Perón a dat ordin ca doi preoți catolici să fie deportați în Italia, iar Vaticanul a răspuns prin excomunicarea celor responsabili, fără a face publice numele acestora.

Mai mulți soldați din marină și aviație au organizat atunci o rebeliune și au bombardat capitala, omorând circa 350 de oameni. Revolta soldaților a fost reprimată, iar suporterii radicali ai lui Perón au răspuns prin jefuirea și profanarea bisericilor.

Șapte biserici au fost incendiate în capitala țării, iar reputația președintelui a avut foarte mult de suferit de pe urma acestor incidente.

 

 

 

 

 

1958: În noaptea de 16/17 iunie au fost condamnaţi la moarte şi executaţi organizatorii revoluţiei anticomuniste din 1956, din Ungaria (Imre Nagy, Pal Maleter, Miclos Gimes).

Aceștia au fost reabilitaţi juridic în 1989, iar la 16 iunie 1989 au avut loc funeraliile naţionale ale lui Imre Nagy.

 

 

 

Imre Nagy | Discography | Discogs

 

 

 

 

Imre Nagy (n. 6 iunie 1896, Kaposvár – d. 16 iunie 1958, Budapesta) a fost un politician comunist, maghiar, cu orientare reformatoare, prim-ministru al Ungariei între 1953-1954 și în octombrie 1956, ocazie cu care a devenit în mod neașteptat unul din eroii revoluției anticomuniste din Ungaria din 1956.

A provenit dintr-o familie săracă de țărani calviniști. Tatăl său a fost îngrijitor la poștă, având absolvite 8 clase de școală generală.

 

 

 

 

 

1959: A murit actorul american de film George Reeves, care a întruchipat, în anii ‘50 ai secolului XX, eroul din serialul tv. „Aventurile lui Superman”; (n. 1914).

 Primul său rol de film a fost un rol minor în Gone with the Wind . Reeves a acționat în filme și filme de pregătire a armatei. În 1951, a ocupat rolul principal în popularul serial de televiziune Aventurile lui Superman .  

 

 

 

 

Who killed Superman? The sinister true story behind the death of ...

 

 

 

 

George Reeves. Actor american nascut la 5 ianuarie 1914 in Woolstock, Iowa, SUA, numele său fiinumele George Keefer Brewer.
  A prestat ca actor din 1933 pana în 1959 când a decedat. 

  După război Reeves a apărut în thrilerul The Adventures of Sir Galahad alaturi de Ralph Byrd si Sam Katzman.
  In 1951, George Reeves este distribuit in serialul de televiziune Superman si incepe cu episodul Superman and the Mole Men.

A fost nominalizat de doua ori la premiile TV Land Awards. Pe 16 iunie 1959 este găsit ucis in casa sa din Hollywood, California.

Moartea sa misterioasă a fost considerată o sinucidere, dar unii speculează că ar fi fost vorba de o crimă.

 

 

 

 

1961:  Balerinul rus de naționalitate tătară, Rudolf Nureiev, vedetă a Teatrului Kirov, fuge din U.R.S.S. în Occident, la Paris.

 

 

 

 

 

 

Rudolf Khametovich Nureyev (17 March 1938 – 6 January 1993) was a Soviet-born dancer of ballet and modern dance, one of the most celebrated of the 20th century - foto - stripes.com

 

 

Rudolf Khametovich Nureyev (17 March 1938 – 6 January 1993)  – foto – stripes.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1963: Este lansată nava spatiala “Vostok- 6″ avand la bord pe Valentina Tereskova, prima femeie cosmonaut din lume.

 

 

 

 

  

Valentina Tereșkova (n. 6 martie 1937, regiunea Iaroslavl) cosmonaut din Rusia, prima femeie care a zburat în spațiul cosmic la 16 iunie 1963 cu nava Vostok 6.

 

 

 

 

 

 

 

1964: În România comunistă  au fost graţiaţi 3467 deţinuţi politici.

 

 

 

 

 

Turist în ţara mea: Memorialul de la Sighet

 

 

 

Conform Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in România, în timpul regimului comunist, în România au existat 44 de penitenciare principale și 72 de lagăre de muncă forțată destinate deținuților politici în care au pătimit peste 3 milioane de români dintre care 800.000 de oameni au murit.

Amnistierea și eliberarea majorității deținuților politici din România a fost stabilită prin decretele nr. 767/1963, nr. 176 și nr. 411/1964, care nu au fost publicate în Monitorul Oficial, așa că publicul larg nu cunoaște conținutul lor. Înainte de a fi eliberați, deținuții au fost avertizați că nu le era permis să spună nimic despre cele pătimite, prin diferitele locuri de detenție.

Potrivit statisticilor oficiale, în ianuarie 1960, numărul persoanelor condamnate pentru delicte împotriva securității statului era de 17.613. Numărul lor a scăzut în 1962 de la 16.327 la 13.017, în urma eliberării mai multor legionari. În 1963, el s-a redus la 9.333, pentru ca în 1964 majoritatea celor rămași în închisori să fie puși în libertate.

Într-un document de bilanț al M.A.I. privind grațierile efectuate la sfârșitul anului 1963 și în prima jumătate a anului 1964, apare menționat faptul că au fost puși în libertate 10.014 condamnați.

Autorul sintezei considera că majoritatea acestora s-au integrat sau își manifestă intenția de a participa efectiv la viața socială, alții “au adoptat o poziție de espectativă și izolare, evitând a mai veni în contact cu persoane suspecte și a purta discuții cu caracter politic din teama de a nu atrage atenția organelor noastre“.

Cei mai mulți au primit pensii din partea statului, iar unii au fost reîncadrați în vechile lor locuri de muncă, inclusiv în universități și institute de cercetare științifică.

Fostul ministru de Externe, Corneliu Mănescu, a povestit cum s-a derulat procesul eliberării “politicilor”: Amnistierea deținutilor politici s-a făcut din 1962 până în 1964, în mai multe tranșe, și a întâmpinat opoziția mai multor membri din conducerea partidului. Era, de fapt, o măsură politică în consens cu “reabilitările” victimelor stalinismului din celelalte țări.

Numai că Gheorghe Gheorghiu Dej i-a eliberat pe toți, nu doar pe câțiva, cum s-a întâmplat în Uniunea Sovietică, de exemplu. Ceea ce i-a atras un mare capital politic în Occident. Aș vrea să spun – cu o anumită malițiozitate – că Dej a acceptat să dea curs acestor intervenții, deoarece și-a dat seama că va rămâne de pe urma acestei măsuri și cu un prestigiu crescut pe plan extern.

După eliberarea deținutilor politici din 1964, Securitatea a declanșat o acțiune de supraveghere informativă la nivel național. Suspecții puteau fi nu doar foștii detinuți politici, ci și persoane fără antecedente politice, dar care erau considerate „cu potențial ostil“. Această schimbare de metodă era cerută de nevoia unor relații internaționale ameliorate și se baza pe siguranța controlului asupra prizonierilor “lagărului comunist”.

În acest sens, după 1964, represiunea comunistă împotriva opozanților regimului s-a adaptat la noile realități, utilizând instrumente mai rafinate de reprimare a opozanților: impunerea domiciliului obligatoriu, supravegherea foștilor deținuți politici, utilizarea spitalelor de psihiatrie ca locuri de recluziune, arestarea și anchetarea sub pretextul unor delicte de drept comun etc.

 

 

 

1972: Este capturata de poliţie în Langenhagen, in Germania federala, Ulrike Meinhof, membra a gruparii teroriste marxiste intitulate  Factiunea Armata Rosie (Rote Armee Fraktion), mai cunoscută publicului larg  sub numele de Grupul Baader-Meinhof.

 

 

 

 

 

 

Bombing Number Ten: The New German Ghetto Show - Ulrike Meinhof

 

Foto: Ulrike Meinhof (n. 7 octombrie 1934, Oldenburg)

S-a spânzurat în închisoarea Stammheim la 8 mai 1976.

 

 

Grupul initial a avut doar patru membri, respectiv Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler, si Ulrike Meinhof, acestia fiind de fapt prima generatie de teroristi. A doua generatie a activat spre sfârsitul anilor ’70, fiind compusă din fosti membri ai grupării Socialist Patients’ Collective.

A treia generatie si ultima, a activat între 1980-90. Gruparea teroristă si-a anuntat dizolvarea printr-un comunicat remis Agentiei Reuters în 20 aprilie 1998. De atunci nu s-a mai auzit nimic despre aceast grupuscul terorist. 

 

 

 

 

 

1976: In Soweto, Africa de Sud, a avut loc un marș nonviolent la care au participat 15.000 de studenți.

Manifestația s-a transformat în revoltă populară, dupa ce poliția a deschis focul spre mulțime, ucigând 566 de persoane.

 

 

 

 

Hector Pieterson purtat pe brate de Mbuyisa Makhubo după ce a fost împușcat de poliția din Africa de Sud. Sunt insotiti de sora lui, Antoaneta Sithole. Pieterson a fost dus de urgenta la o clinica locala si declarat mort la sosire - foto:google.com

Foto google.com:

Hector Pieterson, însoțit de sora lui, Antoaneta Sithole, a fost purtat pe brațe  grav rănit după ce a fost împușcat de poliția din Africa de Sud, la o clinica locală și declarat mort la sosire. 

Era însoțit de sora lui, Antoaneta Sithole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1977: A decedat în localitatea Alexandria, Virginia, SUA, inginerul german Wernher von Braun, un pionier și vizionar al dezvoltării tehnologiei și zborurilor rachetelor.

 

 

 

 

Wernher Von Braun | Hack the Moon

 

 

 

Foto. Wernher Magnus Maximilian, Freiherr von Braun, cunoscut mai ales ca Wernher von Braun (n. 23 martie 1912, Wyrzysk, Prussia)

Wernher von Braun, a fost conducătorul programului  de creare a rachetelor germane (cea mai cunoscută: V-2) atât înainte de-al Doilea Război Mondial, cât și în toiul lui).

A fost adus în Statele Unite, împreună cu o bună parte a echipei sale științifice de la Peenemünde, printr-o operație secretă numită Operațiunea Paperclip.

A devenit cetățean al Statelor Unite, unde a lucrat la programul militar american ICBM (Intercontinental ballistic missiles „rachete balistice intercontinentale”), apoi la NASA, ca director al Centrului Marshall pentru Zboruri Spațiale (Marshall Space Flight Center) și ca șef al proiectului rachetei Saturn V, superracheta anilor 1960 care a permis Statelor Unite să lanseze în spațiu nave din ce în ce mai performante din seria programului spațial Apollo, care a culminat cu aselenizarea astronauților în misiunile spațiale Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 și Apollo 17

 

 

 

 

 

 1977: Leonid Brejnev devine preşedinte al URSS.

 

 

 

 

 

Leonid Ilici Brejnev (rusă: Леонид Ильич Брежнев, n. 19 decembrie 1906 - d. 10 noiembrie 1982) conducătorul efectiv al Uniunii Sovietice din 1964 până în 1982, în calitate de Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și în perioadele 1960 - 1964 și 1977 - 1982, președinte al Prezidiului Sovietului Suprem (șef al statului) - foto - moldovenii.md

Foto: Leonid Ilici Brejnev

 

 

Nascut in Ucraina, in 19 decembrie 1906, intr-o familie de muncitori, Brejnev a condus Uniunea Sovietica intre anii 1964 – 1982, mai intai in calitate de secretar general al Partidului Comunist, apoi de spresedinte al Prezidiului Sovietului Suprem intre anii 1960-1964, apoi intre 1977-1982.

A promovat o politica rigida care a avut ca efect stagnarea vietii economice si sociale.

De altfel, perioada cat s-a aflat in fruntea URSS a fost cunoscuta ca „epoca stagnarii”, el nereusind sa readuca tara in starea in care se afla pe vremea lui Stalin.

 A murit la 10 noiembrie 1982.

 

 

 

 

 

 

1979 : A decedat la București, marele  actor român Costache Antoniu. (“O scrisoare pierdută”, “Pasărea furtunii”, “Neamul Şoimăreştilor”).

S-a născut la  25 februarie 1900, în comuna Țigănași, județul Iași.

 

 

Costache Antoniu (n. 25 februarie 1900, comuna Țigănași, județul Iași; d. 16 iunie 1979, București)  actor român de teatru și film - foto - ro.wikipedia.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983: Iuri Andropov devine preşedinte al URSS, succedandu-l pe Leonid Brejnev.

 

 

 

 

 

 

Imagini pentru Iuri Andropov

 

 

 

 

 

 

Iuri Vladimirovici Andropov (n. 2 iunie 1914 (S.N. 15 iunie) — d. 9 februarie 1984) politician sovietic, șef al KGB, secretar general al PCUS din 12 noiembrie 1982 până la moarte, timp de doar șaisprezece luni.

 

 

 

 

 

 

1990: In cadrul unei ședințe, presedintele Ion Iliescu  si  guvernul Romaniei  au analizat evenimentele grave petrecute  in Bucuresti si manifestatiile de la Piata Universitatii.

 

 

 

 

 

 

Piata-Universitatii-Romania-1990

 

În comunicatul care a urmat , s-a evocat “scenariul destabilizarii de stat”, situatie in care presedintele si Guvernul au cerut interventia armatei  si sprijinul populatiei.

 

 

 

 

 

 

1991 : Se inaugureazăal doilea Pod de Flori peste Prut.

 De data aceasta, locuitorii din Moldova au putut să treacă liber hotarul în România.

 

 

 

 

 

Al doi-lea Pod de Flori (17 iunie 1991) – Moldovenii trec Prutul - foto preluat de pe www.europalibera.org

 

 

 

 

 

Podul de Flori a fost denumirea dată  acțiunilor ce s-au desfășurat pe malurile râului Prut la începutul anilor 1990 respectiv 1991, si mai apoi in 2015, când, pentru prima oară după cel de-al doilea război mondial, frontiera româno-sovietică a putut fi traversată fără acte. În mod simbolic, la aceste evenimente au fost lansate flori pe apa Prutului, de pe ambele maluri. 

Primul Pod de Flori a avut loc pe 6 mai 1990.  Al doilea Pod de Flori s-a desfășurat pe 16 iunie 1991. De data aceasta, locuitorii din Moldova au putut să treacă fără acte hotarul în România.

Al treilea Pod de Flori a fost organizat de către Platforma Unionistă ACTIUNEA 2012 și Mișcarea Civică Tinerii Moldovei în data de 11 Iulie 2015.

Motivul organizarii acestui pod de flori a fost de a-i intampina pe cei 1000 de locuitori din Moldova, ce au pornit in mars din Chisinau spre Bucuresti, pentru a cere Unirea Republicii Moldova cu România.

 

 

 

 

 1993: A început să emită primul  post privat de televiziune din România – S.O.T.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 : A fost adoptat Tratatul de la Amsterdam (Maastricht II), prin care se dorea crearea – prin extinderea UE – a unei Europe unite. Tratatul de la Amsterdam a fost adoptat de șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene (UE) la 16-17 iulie 1997 și semnat la 2 octombrie 1997.

A intrat în vigoare la 1 mai 1999. Tratatul de la Amsterdam a amendat Tratatul de la Maastricht, fără însă a-l înlocui. Scopul lui inițial a fost de a asigura capacitatea de acțiune a UE și după extinderea spre est. Reformarea profundă a UE a eșuat însă, făcând necesare alte măsuri (vezi Tratatul de la Nisa și Constituția Europeană).

 

 

 

 

 

 

 2000 : A decedat printesa Nagako, văduva împaratului Hirohito al Japoniei; (n. 1903).

 

 

 

 

 

 

 

 

2003:  Argentinianul Luis Moreno-Ocampo a depus jurământul, devenind primul Procuror al Curţii Penale Internaţionale (CPI), instanţă care se ocupă de sancţionarea încălcărilor grave ale drepturilor omului in lume.

 

 

 

 

 

 

 

2004: O echipă de cercetători de la Universitatea Innsbruck (Austria) a publicat, în revista de ştiinţă „Nature”, un articol în care anunţa realizarea primei „teleportări”; experimentul nu presupunea deplasarea dintr-un spaţiu în altul, ci transferarea proprietăţilor fizice ale unui foton unui alt foton, instantaneu, fără a exista nici o cale de comunicare între cele două particule de lumină.

 

 

 

 

 

 

 

 2005: Premieră naţională a unei piese de teatru în limba rromani (tiganeasca), „Zurinka”, de Ziua Mondială a Limbii Rromani, stabilită de UNESCO pentru data de 16 iunie. (Teatrul „Ariel” din Târgu Mureş).

 

 

 

 

 

2008: A început activitatea „Agenţiei de ştiri Basilica” a Patriarhiei Române, prin lansarea site-ului Basilica.ro.

 

 

 

 

Agenţia de ştiri Basilica are un site nou - Basilica.ro

 

 

Agenţia este parte integrantă a Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, care mai cuprinde: Televiziunea Trinitas TV, postul de radio Trinitas, publicaţiile „Lumina” şi „Vestitorul Ortodoxiei” şi Biroul de presă al Patriarhiei Române.

 

 

 

 

 

 2013: A decedat arhimandritul Iustin Pârvu, stareț al Mănăstirii Petru Vodă; (n. 1919).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Părintele stareț Iustin Pârvu (n. 10 februarie 1919, satul Poiana Largului, județul Neamț) a fost un cunoscut duhovnic .

Alaturi de  monahii Cleopa Ilie, Arsenie Boca , Ioanichie Bălan, Dumitru Stăniloae și Arsenie Papacioc, a fost un  reprezentant de seama al Ortodoxiei românești contemporane.

 

 

 

 

 

 

 

 

2017: A murit politicianul german, Helmut Kohl, fost cancelar al Republicii Federale Germania și arhitect al reunificării Germaniei.

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO Fostul cancelar german Helmut Kohl, principalul arhitect al ...

 

 

 

 

 

Helmut Josef Michael Kohl (n. 3 aprilie 1930, Ludwigshafen, Germania – d. 16 iunie 2017, Ludwigshafen, Germania) a fost un politician german al Uniunii Creştin-Democrate (CDU), cancelar al Republicii Federale Germania din 1982 până în 1998.

Mandatul său de cancelar a durat 17 ani, cu doi ani mai mult decât cel al lui Konrad Adenauer. Acesta a fost cel mai lung mandat al unui cancelar german de la Otto von Bismarck. Kohl este considerat principalul arhitect al Reunificării Germaniei, şi împreună cu preşedintele francez François Mitterrand este considerat de asemenea arhitectul Tratatul de la Maastricht, care a format Uniunea Europeană.[4]

Kohl a fost descris de către preşedinţii americani George W. Bush şi Bill Clinton ca fiind “cel mai bun lider european al celei de-a doua jumătăţi a secolului 20″.

 

 

 

 

 

 

 2017: A murit la Los Angeles, SUA, regizorul american John Avildsen.

 

 

 

 

A murit regizorul producţiilor Rocky şi Karate Kid. John Avildsen ...

 

 

 

 

 

John Guilbert Avildsen s-a născut la 21 decembrie 1935, în localitatea Oak Park, SUA.

câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor pentru filmul Rocky (1976). A mai regizat Joe, Save the Tiger, Fore Play, The Formula, Neighbors, For Keeps, Lean on Me, The Power of One, 8 Seconds, Inferno, Rocky V și primele trei filme din seria Karate Kid.

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

 

Sfântul Tihon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfantul Tihon a fost sfintit episcopul Amatundei (Cipru). Tatal lui Tihon a fost brutar. Din viata sa aflam ca fiind pus de tatal sau sa vanda paine, el o daruia saracilor fara plata.

Cand a fost intrebat de tatal sau de ce imparte saracilor paine fara bani, el i-a raspuns ca imprumuta pe Dumnezeu atunci cand daruieste saracilor paini.

In urma rugaciunilor sale, tatal sau a gasit hambarele atat de pline de grau, incat nu mai putea deschide usa acestora.

 

Sfantul Tihon a convertit mulți pagâni la credința in Hristos, dărîmând multe temple si ridicând biserici pe locul lor.

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse) :

 

  1. Crestin Ortodox.ro;

  2. e.maramures.ro;

  3. Istoria md.

  4. lessignets.com;

  5. mediafax.ro;

  6. wikipedia.org.

  7. https://www.rfi.ro/cultura 

  8. Rador.ro

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

16/06/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , | Un comentariu

%d blogeri au apreciat: