CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Planul ”Europei Unite”, strămoșul UE, în viziunea naziștilor germani

 

 

 

 

  

 

 

 

Cum vedeau naziștii „Europa Unită”

 

 

 

UE din zilele noastre se bazează în mare parte pe ideea „Europei Unite”, dezvoltată de birocrații naziști în perioada 1939-44.

Naziștii au văzut atunci axa principală a Europei ca o uniune între Berlin și Paris, iar în 1944, Dietz, un angajat al aparatului propagandistic german condus de Rosenberg,  a inventat termenul de „Eurosocialism”, deoarece considera viitoarea  UE ca socialistă, scrie http://ttolk.ru/?p=15795

În proiectata UE condusă de  germani, Rusia sovietică  ar fi trebuit să fie reprezentată de Leon Troțki, marele opozant din exil al lui Stalin.


Studiind planurile naziste pentru o „Europă Unită”, se poate prezice cum va fi viitorul pentru întregul continent și în special pentru Rusia. Ar putea părea ciudat, dar în ultimii 50 de ani construcția UE aproape că nu s-a abătut de la planul birocrației naziste.
 

La fel ca majoritatea deciziilor strategice naziste, acest plan nu a devenit doctrina oficială a Germaniei, deoarece decizia finală a rămas întotdeauna la Hitler.

Iar Hitler a respins încercările de a contura principiile Europei postbelice.

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul „Noii Europe” a fost gestionat în Germania Național-Socialistă de mai multe departamente ale serviciilor ideologice naziste plecând de la Ministerul Propagandei, Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei, Ministerul  Economiei Reich-ului, până la SS și Ministerul Agriculturii, acesta repetând soarta notoriului „plan Ost”, privitor la URSS și Rusia, dar rămânând în fază de plan, neajungând niciodată să reprezinte doctrina oficială a Germaniei .


Demn de subliniat este și faptul că planul „Europei Unite” nu era doar un proiect german. De-a lungul anilor 1930, și mai ales în timpul ocupației naziste, a fost dezvoltat activ de conservatorii din stânga și dreapta ai Franței, precum și din Belgia și Olanda.
În anii 1939-42  popoarele europene au fost studiate cu atenție în Reich, cu scopul  de a se determina locul fiecăruia dintre ele în Noua Europă.

Astfel, participanții la întâlnirea  istoricilor-germani ( din octombrie 1942) au discutat studiile  despre caracteristicile specifice atât ale popoarelor mari (german , englez, francez , italian, rus) cât și ale celor mici (balcanice-dunărene, scandinave etc.), subliniind nevoia de a se baza  în procesul de transformare a continentului, pe popoarele „puternice” capabile să se auto-guverneze singure.

Gestionarea popoarelor slabe era după opiniile acestora mai împovărătoare, deoarece acestea necesită implicarea unui personal  administrativ suplimentar.

O schemă  prezentată cu un an mai înainte prevedea crearea unei guvernării aliate, de tip colonial în „state slabe” (în special, a celor  baltice, a bielorușilor și ucrainenienilor).

Aceasta era considerată  „misiunea europeană a Germaniei”.

 

 

 

 
 

 

 

 

În septembrie 1939, la inițiativa marelui chimist (inventatorul cauciucului sintetic) Werner Dietz, a fost fondată ”Societatea pentru planificare economică europeană și economia spațială”

În ceea ce privește  persoana lui Dietz este necesar să i se acorde o atenție specială .

Confident al Reichsleiterului Rosenberg, membru al consiliului economic imperial al NSDAP din 1931, cu conexiuni mari în cercurile industriale și financiare, Dietz a aparținut unui cerc restrâns de dezvoltatori ai conceptelor economice din  partidului nazist. Din aprilie 1933, a condus departamentul de comerț exterior, iar după 1936, departamentul pentru soluționarea sarcinilor speciale ale biroului de politică externă NSDAP.

În fapt, el a fost tatăl teoretic al Uniunii Europene.

Ideea unei structuri confederale a Europei postbelice a fost exprimată pentru prima dată, în noiembrie 1941, într-o notă din Ministerul de Externe german de către  un angajat al Biroului Ribbentrop, profesorul Albert Haushofer .

 

Principala sa poziție (chiar înainte de prima înfrângere majoră a Wehrmachtului german, lângă Moscova) a fost aceea că, probabil, războiul nu va fi câștigat de nimeni  .

După aceasta, vor fi păstrate spațiile economice deja existente ale comunității anglo-americane,  o sferă de influență în Asia de Est pentru Japonia , nucleul asiatic al Marii Rusii de la Volga la Urali și lacul Baikal, în timp ce Germania va ține Europa sub influența sa.


Haushofer a văzut  continentul european condus de Reich ca un conglomerat a trei grupuri de state.

Primul – Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Croația și, eventual, Serbia,  trebuiau să fie anexate Germaniei

Al doilea grup va fi format din statele uniunii: Ungaria, România, Bulgaria, în anumite condiții – Finlanda, Grecia, Ucraina și, în cazuri extreme, regiunile Caucaz.

 

În cel de-al treilea grup, se propunea unirea Suediei, Norvegiei, Danemarcei, Elveției și Italiei.

 

Franța, Belgia, Olanda, Spania și Portugalia au rămas în afara Europei planificate, deoarece „includerea acestor țări chiar și în cea mai slabă formă a Federației Europene este de neconceput”,spunea Haushofer, care considera aceste țări „calul troian al lumii anglo-saxone”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În toamna anului 1942, Ministerul german de Externe a început să-și elaboreze propriul plan, iar ministrul de externe, Joachim von Ribbentrop i-a trimis lui Hitler mai multe memorandumuri prin care îl îndemna să proclame Confederația Europeană imediat ce Germania va obține un succes major în războiul cu URSS.

El a subliniat că Mussolini, Antonescu, Laval, alături de politicieni de vârf din Finlanda, Spania și țările balcanice au inițiat recent un plan de  formare a unei „Noi Europe”.

 

Ministrul a recomandat constituirea unei Confederații  din Germania, Italia, Franța, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Croația, Grecia Serbia și Spania. Acestea ar putea fi atribuite educației Reich, care va apărea pe teritoriile ocupate.

Toate aceste planuri au fost însă respinse de Hitler.

Ultimul proiect de creare a „Uniunii Europene” a fost elaborat în ianuarie 1944 de către menționatul Werner Dietz.  Deitz a publicat cartea „Renașterea Europei cu ajutorul socialismului european. Carta europeană. ” În ea, a emis o declarație anti-atlantică. Locul central al cărții a fost luat de ideea Eurosocialistă.

 

 A fost o încercare disperată de a salva Germania în înfrângere.

În ianuarie 1944 poate fi datată prima mențiune, a termenului de „Eurosocialism” și baza sa teoretică.

  Werner Ditz a unificat într-o singură idee Eurosocialismul și noțiunea unei Europe Unite.

El a proclamat  „inevitabilitatea luptei împotriva sistemelor imperialiste – liberalismul Occidentului și bolșevismul Orientului, insistând asupra necesității de a rupe Europa Occidentală de America și Europa de Est și de relațiile nefirești cu Asia Centrală, „reînnoind integritatea biologică a familiei europene de națiuni”.

„Acesta este singurul mod de abordare a socialismului european, a organizării pașnice a Europei și a întregii lumi. O astfel de restructurare planetară conținea sensul profund al celui de-al Doilea Război Mondial, dând naștere moralei europene, fără de care un socialism autentic este de neconceput ”, scria profesorul Werner Deitz.

 

În ciuda ultimului refuz al lui Hitler de a lua în considerare planul Dietz, Alfred Rosenberg nu și-a pierdut speranța.

Sub conducerea lui și a lui Dietz, s-a organizat un cerc de intelectuali europeni, numit Conversația Europeană, a cărui primă reuniune a avut loc în noiembrie 1944 când au fost  publicate prevederile noului memorandum Rosenberg, intitulat „Un continent”, bazate pe aceleași idei despre Europa, în care nu ar exista loc pentru confruntarea marilor puteri, coaliții și grupuri ostile.

Dar era prea tarziu. Nimeni nu credea în mântuirea Germaniei, cu excepția lui Hitler. 

 

 

 

 

Les personnages de l'Histoire » Hitler, Adolphe

 

 

 

 

Hitler a fost principalul vinovat la izbucnirea războiului și tot el  a fost cel care a ratat ocazia de a acționa ca un împăciuitor.

 Totuși, ideile aparatului birocratic nazist despre „Europa Unită” continuau încă să fie promovate.

De asemenea, este interesant de știut că poziția lui  Hitler de principal obstacol în încheierea păcii în 1942 și viziunea imaginii UE a fost  consemnată și  în notele lui Walter Schellenberg, șeful informațiilor al  RSHA (Gestapo).

 

După cum se știe în toamna anului 1941, Schellenberg a început să pună la cale planuri pentru o pace separată cu aliații occidentali.

El era la curent cu contactele bancherului american Stalforth cu Ulrich von Hassel, pe care îl  informase că președintele Roosevelt este gata să dea o mână de ajutor germanilor, cu condiția ca Hitler să fie eliminat fizic.

În august 1942, acesta și-a anunțat planurile lui Himmler, care i-a indicat lui Schellenberg să continue activitatea în această direcție.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citat din cartea Walter Schellenberg, ” Memorii ale cercetașului hitlerist. 1991, p. 290-306 „:

 

 

„Cea mai mare preocupare a fost potențialul militar al SUA, care încă nu a fost pus în acțiune, și puterea Armatei Roșii, pe care liderii aroganti din Wehrmacht erau încă subestimate. Nimeni nu a dorit să facă un pas de la recunoașterea faptelor la concluzia inevitabilă că posibilitatea unei victorii finale este exclusă.

Conform informațiilor noastre, în august 1942, Stalin era nemulțumit de aliații occidentali. Atâta timp cât aliații occidentali s-au abținut să invadeze Europa, exista o șansă reală de a începe negocierile pentru o pace separată. A fost o singură persoană care l-ar putea impresiona pe Hitler – Himmler.

I-am conturat echilibrul de putere din lume. În general, Himmler a fost de acord cu planul meu. Întorcându-se pe perete, a început să studieze harta Europei atârnată de el. „Să vorbim despre ce bază specifică poate fi atins un compromis”, a spus el.

Conform informațiilor mele, am spus, „britanicii vor insista în mod insistent mai ales că plecăm, cel puțin din nordul Franței.”

– Prin urmare, nu credeți în posibilitatea de a încheia o mare unire cu o națiune frățească?

„În viitorul apropiat, nu”, am răspuns.

– Ce facemcu Franța? –  a intrebat el.

– Ar fi frumos să ne gândim la o soluție care să vizeze combinarea intereselor Germaniei și Franței în domeniul economiei. Franța trebuie să își recâștige fața politică . Apropierea între Germania și Franța este inevitabilă, iar prezența posesiunilor coloniale în Franța va oferi Germaniei avantaje enorme.

Apoi aruncă o privire spre Elveția, arătându-o cu un creion (ca pe un   chilipir).

„Lasă Elveția”, am spus repede. Constituția sa poate servi drept un model bun pentru Noua Europă. De asemenea, vom avea nevoie de Elveția ca punte care duce către Occident, ca bursă europeană și de schimb valutar.

– Se va ajunge la sfârșit la o rivalitate economică cu Marea Britanie și vor  apărea  tensiuni ?

– Să nu ne mai gândim la tensiunea care va apărea în viitor. În primul rând, actualele tensiuni care împiedică crearea unei Noi Europe ar trebui înlăturate.

– Ce  faci cu Rusia?

– Trebuie să așteptăm, am răspuns.

– Dacă te înțeleg corect, atunci crezi că baza unei lumi de compromis ar trebui să fie păstrarea Marelui Imperiu German, aproximativ în interiorul granițelor sale de la 1 septembrie 1939?

– În general, da.

 

 – Și, prin urmare, trebuie să folosim toate achizițiile noastre teritoriale suplimentare ca obiecte pentru negocieri?

 – Da.

 

 

 

 

 

 

Am mai spus că, devenind nucleul Europei, reconstruit pe o nouă bază, Marele Imperiu German va putea să-și asume o nouă energie pentru a rezolva problemele sociale prin combinarea  inițiativelor  private cu un leadership și planificare de sus.

„Cred”, am continuat, „că pentru a crea o nouă Europă trebuie să se înlăture tendințele naționaliste. Dar cel mai important, este benefic pentru noi să căutăm un compromis acum, când Germania este la apogeul puterii sale. „

După cum vedem, planurile lui Schellenberg pentru Rusia erau incerte. Desigur, în calitate de șef de informații, nu a putut să nu știe că,URSS dispunea de forțe care se apropiau implacabil.

Imediat după Revoluție, Lenin, Radek, Zinoviev și alții au văzut necesitatea alianței dintre  Rusiași  Germania.

În anii 1930, numeroși generali sovietici, au fost eliminați  de Stalin în 1936-38, iar Schellenberg a recunoscut că știa despre cauzele masacrului din Armata Roșie.

El a scris că fostul general al Gărzii Albe Skoblin a predat șefului biroului de informații din Ministerul de Externe german, Kurt Jank și Heydrich, documente despre o posibilă unire a generalilor din Wehrmacht și Armata Roșie  într-o conspirație împotriva lui Stalin, care ulterior au servit drept bază pentru „procesul Tukacevsky”.

Schellenberg însuși s-a ocupat de transferul acestor documente la Moscova.

În 1943, generalul Vlasov a devenit o  figură care se potrivea cu interesele  Germaniei și foarte  important, cu cele ale unei părți semnificative a populației sovietice.

S-a dovedit că Germania negocia cu o altă persoană care ar fi putut conduce guvernul colaboratorist al sovieticilor.

Acest era Leon Troțki. S-a scris deja că anumite cercuri din Germania erau gata să faciliteze întoarcerea lui Troțki în URSS, în calitate de conducător pro-german.

 

Și iată un alt document care vorbește despre realitatea unui astfel de plan. Acesta este citat din cartea „Private Secret Service of IV Stalin. Compune V.V. Vakhaniya. Colecția de documente. Moscova, 2004, p. 27-28 „: Sov. Secret.

 

Doar pentru tovarășul Ivanov (adică, pentru Stalin). În decembrie 1935, Troțky l-a cunoscut pe adjunctul lui Hitler, Hess.

 

 

 A fost garantat următorul acord:A) garantează o atitudine favorabilă generală față de guvernul german și cooperarea necesară cu acesta pe probleme critice;

B) sunt de acord cu concesiunile teritoriale;

C) să permită antreprenorilor germani sub formă de concesiune (sau orice alte forme) să opereze astfel de întreprinderi în URSS, care sunt un supliment economic necesar economiei germane (minereu de fier, mangan, petrol, aur, cherestea);

D) creează condiții favorabile activităților întreprinderilor private germane în URSS;

D) să dezvolte în timpul războiului activități de sabotaj activ la întreprinderile militare și pe front.

2 februarie 1936 „

Desigur, NKVD ar fi putut elabora acest raport pentru a-i denigra din nou pe  Trotzki și pe trotzkiștii care   rămași în URSS.

Dar de fapt, așa cum a arătat istoria, toate aceste prevederi ale articolelor de la A până la D au fost îndeplinite în timpul „ reformelor” din ultimii 20 de ani, fără Troțki.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

Dacă Troțki ar fi rămas în viață atunci, până în iarna anului 1941/42, ar fi putut conduce un guvern colaboraționist rus și exista o mare șansă ca acest leninist să fie urmat nu numai de soldații Armatei Roșii prizonieri și de rezidenții teritoriilor ocupate, ci și de cetățeni sovietici care s-ar fi răsculat în spatele liniilor.

 

 

 

 

 

 

Foto: Leon Troțki

 

 

 

***

 
  În decembrie 1943, autoritățile germane de ocupație au permis colaboratorilor lor bielorusi să aleagă Rada (Parlamentul) pentru a-și crea de jure propriul stat. Parlamentul din Belarus a reușit să existe  șase luni și chiar să mobilizeze populația împotriva bolșevicilor.

 

 

 

 

 


  

 

 

 


 
Istoricii sovietici-ruși încă nu pot explica (sau nu doresc) să explice clar ce s-ar fi  întâmplat cu URSS dacă germanii ar fi  câștigat în Al Doilea Război Mondial. Ei se referă doar la notoriul „plan Ost”, care în Germania nu a fost niciodată un document oficial.

Dar germanii aveau mai multe planuri privitoare la reorganizarea postbelică a URSS și, în practică, au creat chiar un Partid al național-democraților și al comuniștilor-leninisti. 

 

 

 
 
 
 
 

  
Publicitate

03/06/2020 Posted by | ANALIZE | , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 3 IUNIE. VIDEO

 

 

 

3 iunie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350: Uzurpatorul  Nepotianus a intrat în Roma în fruntea unui grup de gladiatori și s-a proclamat împărat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepotianus a fost fiul Eutropiei, sora vitregă a imparatului Constantin I si  consul din anul 336. 

A fost ucis in luptă la 30 iunie 350, de catre Marcellin, un general al  rivalului  sau Magnetius.

 

 

 

 

 

 713: În urma răscoalei trupelor din Tracia, declanșată în luna mai,împăratul bizantin Philippikos Bardanes a fost detronat, dupa ce a fost orbit.  

 Unul dintre cei mai de vază secretari ai săi, Artemius, a devenit împărat sub numele de Atanase al II-lea.

Philippikos Bardanes a fost un împărat bizantin  care a domnit între anii 711-713 si era fiul lui Nicefor, de origine armeană.

  Bardanes a făcut presiuni pentru a ajunge la tron de pe vremea primei răscoale împotriva lui Iustinian II. Când Iustinian a revenit la tron, el a fost exilat la Cherson.

Aici a luat numele de Philippikos (Filip), iar cu ajutorul khazarilor, s-a  revoltat împotriva lui Iustinian, pe care l-a prins şi l-a executat în afara Constantinopolului.

În 712, bulgarii au asediat Constantinopolul, Philippikos fiind nevoit să transfere unele trupe din Asia în Balcani.

Profitând de situaţie, califul umayyad Al-Walid I, a atacat şi devastat Anatolia.

 

 

 

 

Philippikos Bardanes (Filip) a fost împărat bizantin între 711 - 713 - în imagine, Monedă care celebrează o victorie a lui Philippikos Bardanes - foto: ro.wikipedia.org

 

Foto: O monedă care celebra o victorie a lui Philippikos Bardanes (ro.wikipedia.org)

 

 

 

 

 

 

 

1098:  În urma asediului cruciaţilor, în timpul Primei Cruciade, oraşul Antiohia este pierdut de musulmani.

 

 

 

 

 

 

Asediul Antiohiei, miniatură medievală

Asediul Antiohiei a avut loc  în perioada octombrie 1097 – iunie 1098.

Cruciaţii  au asediat oraşul apărat de musulmani din 21 octombrie 1097 pînă pe 2 iunie 1098.

Antiohia fusese pierdută de Imperiul Bizantin în mîinile turcilor selgiucizi de puţină vreme, în 1085.

Din 1088, guvernatorul musulman al Antiohiei era Yaghi-Siyan.

Yaghi-Siyan, in fata înaintarii  în Anatolia a armatelor cruciate în 1097  a cerut ajutor în statele vecine musulmane, dar fără succes.

Cruciaţii au sosit în faţa porţilor Antiohiei pe 20 octombrie 1097 conduşi de Godfrey de Bouillon, Bohemund de Taranto şi Raymond al IV-lea de Toulouse  .

Asediul trena şi, în decembrie, Godfrey s-a îmbolnăvit, iar proviziile, care fuseseră din belşug pînă în acel moment, au inceput să se sfîrşească odată cu venirea iernii.

Datorită lipsei de provizii, în tabăra cruciaţilor a apărut foametea, care a omorît atît oamenii cît şi caii: unul din şapte oameni a pierit de foame şi au mai rămas în viaţă numai 700 de cai.

Odată cu sosirea primăverii au început a sosi aliaţii cruciaţilor. În martie, a ancorat în portul Sfîntul Simeon o flotă engleză condusă de Edgar Atheling, care aducea din Constantinopol materiale pentru construirea maşinilor de asediu.

Asediul a continuat, iar la sfîrşitul lunii mai 1098, în ajutorul  turcilor din Antiohia se indrepta  o armată musulmană din Mossul sub comanda lui Kerbogha.

Devenise imperios necesar ca cetatea sa fie cucerita inaintea sosirii armatei musulmane din Mossul.

 

 

 

 

Cucerirea Antiohiei

Cucerirea Antiohiei

 

 

 

Bohemund  a mituit  un sodat armean numit Firouz, care păzea Turnul “celor Două Surori”, ca să deschidă poarta cetăţii .

La 2 iunie  Firouz a deschis porţile turnului pe care îl apăra şi oraşul a fost invadat de creştini.

Creştinii sirieni rămaşi în cetate au deschis la rîndul lor restul porţilor şi au participat alături de cruciaţi la masacrarea musulmanilor.

În timpul violenţelor, cruciaţii au ucis şi creştini localnici alături de musulmani, inclusiv pe fratele lui Firouz.

Yaghi-Siyan a încercat să fugă, dar a fost prins de creştinii sirieni în afara zidurilor cetăţii, a fost decapitat, iar capul lui i-a fost oferit lui Bohemund.

La sfîrşitul zilei de 3 iunie, cruciaţii controlau cea mai mare parte a oraşului.

Patriarhul ortodox al Antiohiei a fost reinstalat în funcţie de legatul papal, Adhemar de Le Puy, care spera să păstreze bunele relaţii cu bizantinii.

 

 

 

 

 

 

 

 

1267: Prima mentiune documentara a orasului Medias. Atunci localitatea apare sub denumirea de Mediesy.  

 

 

 

 

 

Foto: Cetatea Mediaș

 

 

 

În documentele din perioada următoare, localitatea apare scrisă în forme diferite (Medies, Medgyes, Medyesch, Medwisch, etc.), în funcție de epocă sau de limba în care a fost redactat documentul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1326: Se încheie tratatul privind delimitarea graniței dintre cnezatul Novgorod și regatul Norvegia, în zona denumită Finmark (partea de nord a Norvegiei).

 

 

 

 

 

 

 

1428: Are loc batalia de la Golubac, in Serbia. Oastea crestinilor din Tara Romanesca, condusa de Dan al II-lea, care a participat la lupta alaturi de Sigismund de Luxemburg,regele Ungariei  si  suzeranul sau, este infranta de turci  şi ca urmare Ţara Românească trebuie să le plătească acestora tribut.

 

 

 

 

 

 

 

Batalia de la Golubac (3 iunie 1428) - Dan al II-lea, domnul Valahiei, participă la lupta de la Golubac împotriva otomanilor, alături de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg - foto preluat de pe - glasul.info

 

 

 

 

 

 

Golumbacu, Columbei sau Golubăț (Golubaț în limba sârbă) este un oras mic portuar, candva o fosta cetate, situată pe malul Dunării în districtul „ Braničevo”, in Serbia de nord est la frontiera cu România, frontieră formată de Dunăre pe o lungime de aproximativ 52 km. In 3 iunie 1428 Dan al II-lea, domnul Valahiei, participă la lupta de la Golubac împotriva otomanilor, alături de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg.

In primavara anului 1428, o armata destul de numeroasa, condusa de Sigismund de Luxemburg trece Dunarea pana in dreptul cetatii Golubăț si se pregateste pentru inca o campanie otomana.

Alaturi de armata Ungariei participau si trupe trimise ca sprijin de aliatii lui Sigismund: lituanienii si polonezii marelui duce Witold, 200 de tintasi /arbaletieri italieni inarmati si cu arme de foc, cei 6000 de calareti valahi ai domnitorului Dan al II-lea al Tarii Românesti si moldovenii trimisi de catre Alexandru cel Bun.

 

 

 

 

Dan al II-lea (? – 1 iunie 1431) a fost domnul Ţării Româneşti între toamna lui 1422 - 1426; primăvara lui 1427 - 1431, fiul lui Dan I. A fost totodată duce al Amlaşului şi Făgăraşului - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

 

 

 

Simpla veste a sosirii unei uriase armate otomane conduse de insusi sultanul Murad a facut ca in oastea ungurilor sa se instaleze o panica si un haos de nedescris (de fapt turcii au raspandit intentionat informatii false, pentru ca a venit doar Sinan, beylerbeyul Rumeliei).

Astfel, armata ungara a inceput o retragere in graba si rusinoasa, atat de dezorganizata incat in 1428 la Golubăț au murit mai multi unguri inecati in Dunare decat efectiv in lupta cu turcii.

Panica si haosul din randul soldatilor unguri au fost atat de mari incat l-au lasat pana chiar si pe regele lor fara ambarcatiune, fiindca toate barcile au fost luate in mare graba de catre ungurii inspaimantati de lupta care ar fi trebuit sa aiba loc impotriva turcilor.

Sigismund abia a reusit sa fie salvat, ajutat fiind de un nobil maghiar, in timp ce lituanienii, polonezii, italienii si valahii le-au asigurat retragerea.

La 3 iunie 1428 Sigismund de Luxemburg cade la invoiala cu turcii, retragandu-si armata si cedand cetatea Golubăț in mainile otomanilor. În retragere a căzut prizonier şi a fost executat condotierul polonez Zawisza Czarny.
 

 

 

 

 

 

 1444: S-a încheiat un Tratat de alianță  între Iancu de Hunedoara si Stefan Toma, regele Bosniei, împotriva turcilor.

 

 

 

 

 

 

 

1539: Conquistadorul Hernando de Soto a declarat teritoriul  Florida din America de Nord, posesiune a Spaniei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hernando de Soto (21 octombrie 1496  21 mai  1542) a condus prima expediție europeană adânc în teritoriul  de azi al Statelor Unite (Florida, GeorgiaAlabama și  probabil Arkansassi  primul european care a descoperit fluviul Mississippi.

 

 

 

 

 

 

1657: A încetat din viaţă medicul englez William Harvey, fondatorul fiziologiei moderne, descoperitorul circulatiei sangelui in organism; (n. 1 aprilie 1578).

 

 

 

 

 

William Harvey and the discovery of the circulation of the blood

 

 

 

 

 

 

 

Medicul englez William Harvey (n.1 aprilie 1578) a devenit celebru pentru faptul că a elaborat teoria circulației sanguine. A fost primul care cercetător care a constat existența circulației pulmonare și a fluxulului  sanguin.

În încercarea sa de a descoperi cantitatea de sange pompat de inimă, el si – a dat seama că trebuie să existe o cantitate constantă de sânge care curge prin artere și se întoarce prin vene la inima, în urma unui ciclu. El a prezentat rezultatele cercetarilor sale în 1628.

 

 

 

 

 1822:  S-a născut principesa Maria Adelaide de Austria, prima soție a lui Victor Emanuel al II-lea al Italiei .

 

 

 

 

 

ca. 1850 Adelaide of Austria, Queen of Sardinia drawing by ...

 

Foto: Maria Adelaide de Austria.

 

 

 

Maria Adelaide (Adelheid Franziska Marie Rainera Elisabeth Clotilde (d.20 ianuarie 1855) a fost prima soţie a lui Victor Emanuel al II-lea al Italiei şi astfel regină a Sardiniei din 1849, până la moartea sa.

 

 

 

 

 

1839: În China,   guvernatorul Cantonului Lin Zexu, numit de  împăratul Daoguang , a ordonat  distrugerea a 1200 tone de opiu confiscate de la negustorii britanici, eveniment care a dus la declanșarea Primului Război al Opiului între Imperil Britanic si China, conflict  care s-a incheiat in 1842 prin Tratatul de la Nanking, în urma caruia  Marea Britanie  a obținut  teritoriul Hong Kong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1841: S-a născut muzicianul Eduard Caudella (Harţă Răzeşul, Beizadea Epaminonda, Petru Rareş); (d.15 aprilie  1924).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  fost un compozitor român de muzică de operă, violonist, dirijor, profesor și critic de muzică.violonist la curtea domnească a lui Alexandru Ioan Cuza.

Ca și tatăl său, Eduard Caudella a predat la școala de muzică, iar între 1892 și 1901 a fost rector al Conservatorului.

A fost și primul profesor de muzică al lui George Enescu  care, mai târziu, i-a dedicat lui E. Caudella lucrarea sa pentru vioară „Impresii din copilărie” 

În cadrul Conservatorului din Iasi,Eduard Caudella a înființat prima orchestra simfonica , al cărei dirijor a fost.

 

 

 

 

 

 

 1843:  S-a născut Regele Frederick al VIII-lea al Danemarcei ; (d. 1912).

 

 

 

 

Dines Bogø, Tyskland, Hamburg, Frederik 8.

 

 

 

 

 

 

Frederik al VIII-lea (Christian Frederik Vilhelm Carl) (3 iunie 1843 – 14 mai 1912) a fost rege al Danemarcei din 1906 până în 1912. A fost fiul cel mare al regelui Christian al IX-lea şi a soţiei lui, Louise de Hessen – şi s-a născut la Copenhaga.

Ca Prinţ Moştenitor al Danemarcei a participat la războiul din 1864 împotriva Austriei şi Prusiei şi şi-a asistat tatăl în guvernare.

A devenit rege al Danemarcei în ianuarie 1906, după decesul lui Christian. Domnia sa a durat numai şase ani.
În multe feluri, Frederic al VIII-lea a fost un conducător liberal care a fost în favoarea unui nou nou sistem parlamentar mai mult decât fusese tatăl său.

Din cauza ascensiunii târzii la tron, a avut numai câţiva ani pentru a-şi arăta abilităţile de conducător.

La întoarcerea sa de la Nisa dintr-o călătorie în Franţa, regele Frederic a făcut o scurtă oprire la Hamburg şi s-a cazat la hotelul Hamburger Hof. În seara zilei în care a ajuns, Frederic (incognito) s-a plimbat pe Jungfernstieg. În timp ce mergea, s-a simţit rău şi s-a prăbuşit pe o bancă în parc unde a murit.

A fost descoperit de către un ofiţer de poliţie care l-a dus la spitalul Hafen, unde a fost declarat mort. Cauza morţii a fost un atac de paralizie.

A fost înmormântat lângă alţi membri ai familiei regale daneze la Catedrala Roskilde, lângă Copenhaga.

 

 

 

 

 

 1849: În timpul Revoluției din Transilvania a avut loc cea de-a treia bătălie de la Abrud (11 iunie –16 iunie 1849) una dintre ciocnirile majore dintre forţele militare maghiare şi românii din Munţii Apuseni. 

 

 

 

 

Avram Iancu - foto preluat de pe materialedeistorie.wordpress.com

 

 

 

Armata revoluționarului român transilvănean Avram Iancu, a câștigat  lânga Abrud o mare victorie împotriva celei maghiare .

 

 

 

 

 

1865: S-a născut regele George al V-lea al Marii Britanii.

Tatăl său a fost Prințul de Wales (viitorul rege Eduard al VII-lea), fiul cel mai mare al reginei Victoria și al prințului Albert de Saxa-Coburg și Gotha.

Mama sa a fost prințesa de Wales (viitoarea regină Alexandra), fiica cea mai mare a regelui Christian al IX-lea al Danemarcei.

 

 

 

 

istorie si destin: George al V-lea, Regele Regatului Unit

 

 

 

A fost primul împărat al Indiei și primul rege al Statelor Libere Irlandeze.

A domnit din 6 mai 1910 până la moartea sa în data de 20 ianuarie 1936.

 

 

 

 

 

 

 

1875: Moare  compozitorul francez Georges Bizet.

 

 

 

 

Bizet, Georges

 

 

 

Creatia lui Georges Alexandre César Léopold Bizet (n. 25 octombrie 1838, Paris), a  apartinut erei romantice.

A devenit celebru  datorită operei sale Carmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1877: S-a născut Raoul Dufy, (m. 23 martie 1953), pictor, gravor, ilustrator de carti, ceramist, creator de tapiserii si de mobilier, decorator de spatii  publice si  decorator de teatru francez.

 

 

 

 

 

Raoul Dufy – autoportret

 

 

 

 

 

 

 

 

1885: Are loc ultima confruntare armată între indienii americani si trupele guvernamentale în Canada.

 Politia  militară a  Teritoriului de Nord-Vest al Canadei, comandata  de  Samuel Benfield Steele, s-a ciocnit cu  indienii Cris, condusi de  Big Bear (Marele Urs), la Steele Narrows.

 

 

 

 

 

Șeful indian Big Bear

 

 

 

Samuel Benfield Steele

 

 

Big Bear a fost capturat și condamnat la trei ani de închisoare. A murit la putin timp dupa eliberarea sa.

 

 

 

 

 

 

 

 

1899: A murit la Viena, Johann Strauss (fiul), renumit compozitor de muzică de dans şi operetă, considerat “regele valsului”; (n. 25 octombrie 1825).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A cutreierat  lumea împreuna cu cu orchestra sa, având un succes răsunător.

În anii 1846-1847 a efectuat turnee în Ungaria, Transilvania și Țara Românească.

Paralel cu activitatea concertistică, desfășoară o prodigioasă activitate de creație, dând valsului, printr-un colorit orchestral foarte bogat, o valoare artistică deosebită.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dintre cele peste 140 de valsuri, create de el, unele și-au câștigat celebritatea: „Dunărea albastră”, „Viață de artist”, „Sânge vienez”, „Vals imperial”, „Povești din pădurea vieneză”, „Vin, femei și cântec”, „Vocile primăverii”.

 

 

 

 

 

1899: S-a născut biofizicianul maghiar, Georg von Békésy (Békésy György) (n. 3 iunie 1899 – d. 13 iunie 1972).

 

 

 

 

Georg von Békésy [Békésy György] (1899-1972) | Winner of the Nobel ...

 

 

 

 

 

Este cunoscut pe plan mondial pentru cercetările sale asupra cohleei  pentru care i s-a decernat Premiul Nobel pentru Medicină şi Fiziologie.

 

 

 

 

 

1906 : S-a născut actrița  Josephine Baker, vedetă de  music-hall din Franta, de origine americana; (m. 12 aprilie 1975).

  De la 16 ani  a jucat in  diferite roluri la teatrele din Philadelphia, apoi New York unde va fi angajată la o trupă de vodevil. În contextul rasist al societății americane din acea perioadă,a fost  nevoită să părăsească țara și să plece în Europa, stabilindu-se  în Franța.

Ea va fi descoperită  de poetul german Karl Gustav Vollmoeller, prin intermediul căruia va ajunge să danseze și să cânte, având un succes răsunător pe scenele din Paris și Berlin.

În  Paris a devenit  cap de afiș la  celebrul „Folies Bergère”.

 

 

 

 

 

(Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost  activă în Rezistența franceză, participand  la acțiuni de spionaj si adunând informații de la diverși clienți germani, italieni sau japonezi, care intrau în barurile unde ea ținea spectacole.

Mai mult, reușește să se inflitreze în rândurile ocupanților italieni, fiind invitată la petrecerile ambasadei italiene din Franța.

După război, ia în adopție mai mulți copii orfani de diferite etnii și rase.

 

 

 

 

 

1910: S-a născut actriţa Paulette Goddard (Marion Levi), partenera lui Charles Chaplin în două dintre capodoperele acestuia: “Timpuri noi”, “Dictatorul”; (m. 23 aprilie 1990).

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3 iunie 1922: Poetul Ion Vinea editeaza la Bucuresti, revista avangardista Contemporanul, care promova sincronizarea literaturii nationale cu cea mondiala. Contimporanul, publicație avangardistă (1922-1932).

Numele Contemporanul a lansat o tradiție, fiind o titulatură potrivită pentru a ilustra preocuparea pentru noutățile în materie de știință și cultură și pentru noile curente de idei, în opinia inițiatorilor revistei literare de avangardă Contemporanul, apăruta în anul 1922 la București.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista a apărut la început ca un săptămânal (3 iunie 1922 – 7 iulie 1923), apoi lunar (aprilie 1924 – ianuarie 1932) și s-a bucurat de colaborarea unor nume de rezonanță ale culturii românești interbelice: Felix Aderca, Tristan Tzara, Tudor Arghezi, Benjamin Fundoianu, N. Davidescu, Sandu Tudor, Ion San-Giorgiu, Mircea Eliade, Ilarie Voronca, Adrian Maniu, Urmuz, Marcel Iancu.

 

 

 

 

 

 

 

1922: Moare scriitorul Duiliu Zamfirescu, autorul volumelor “Viata la tara”,”Tanase Scatiu”, “In razboi”; (n. 1858).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost membru titular și vicepreședinte al Academiei Române.

 

 

 

 

 

 

 

1924: Moare Franz Kafka, scriitor ceh de limba germana, (“Procesul”, “Castelul”) (n. 3 iulie 1883).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost un reprezentant remarcabil al prozei modernecare a exercitat o influență covârșitoare asupra literaturii postbelice.

Cu mesaje adesea codificate în parabole ce pot genera multiple interpretări, operele sale se caracterizează printr-o viziune halucinantă, grotescă, tragicomică asupra realității, caracteristică expresionismului și suprarealismului.

 

 

 

 

 

1925: S-a născut  actorul american  Tony Curtis (Bernard Schwartz);  (d. 2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940: Trupele engleze sunt evacuate din Europa continentală în timpul bătăliei de la Dunkerque, care s-a terminat  prin infrangerea trupelor anglo-franceze de catre germani.

 

 

 

 

1950: O expediție franceză cucerește pentru prima dată în lume vârful Annapurna, al 10-lea vârf ca înălțime din lume 

 

 

 

 

 

 

1950:  S-a născut la Detroit,  cântăreața americană de muzica pop – rock, Susan Kay Quatro (Suzi Quatro).

În anii 1970 a înregistrat câteva hituri care au avut succes în Europa și Australia.

Duetul său cu Chris Norman pentru „Stumblin’ In” s-a clasat pe poziția #4 în SUA în 1979.

În cariera sa, Suzi Quatro a vândut peste 50 de milioane de albume.[10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1953: S-a născut Patrick Blanc, botanist şi arhitect peisagist francez; creatorul „grădinii verticale” (mur vegetal) – o minunată formă de „artă vie” care a ajuns, în peste 30 de ani de muncă pasionată, să dea viaţă şi culoare betoanelor, muzeelor, hotelurilor şi clădirilor comerciale din diferite oraşe ale lumii.

 

 

 

 

 

Patrick Blanc Explains How a Vertical Garden Works - WSJ

 

 

 

 

 

 

 

1953: S-a născut cântăreaţa şi textiera braziliană Loalwa Braz Viera ; (m. 2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1960 : A murit Ana Pauker, prima femeie vicepremier și ministru de Externe al guvernului Romaniei; (n. 1893).

 

 

 

 

Ana Pauker.jpg

 

 

 

 

 

Ana Pauker, născută Hanna Rabinsohn, (n. 28 decembrie 1893, Codăești, Vaslui – d. 3 iunie 1960, București) a ocupat cea mai înaltă funcție politică deținută de o femeie în istoria României; a fost prima femeie vicepremier și ministru de Externe atât din istoria României cât și din lume și una dintre puținele din vremea stalinistă ajunsă în funcții înalte.

In septembrie 1948 apărea pe coperta revistei “Time” cu eticheta „Cea mai puternică femeie in viață”.

A fost militantă comunistă ilegalistă, lideră a grupării „moscovite” a Partidului Comunist Român, vicepremier și ministru de externe al României între 1947-1952.

În 1952 Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a înlăturat de la putere și din partid pe Ana Pauker împreună cu Vasile Luca și Teohari Georgescu, cei trei fiind acuzați că fac parte dintr-un „grup antipartinic”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963: Moare la Vatican, Papa Ioan al XXIII-lea.

 

 

 

 

 

Angelo Giuseppe Roncalli Patriarch of Venezia (1953-1958).JPG

 

 

 

 

 

 

Născut Angelo Giuseppe Roncalli, (n. 25 noiembrie 1881, Sotto il Monte, Italia) a fost papă din data de 28 octombrie 1958 până la moartea sa. A fost canonizat în data de 27 aprilie 2014, împreună cu Papa Ioan Paul al II-lea.

 

 

 

 

 

 

1970: O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Wisconsin din SUA, sub conducerea biochimistului american de origine indiana Gobind Khorana (Premiul Nobel pentru medicina pe 1968), a reusit sa produca in laborator prima genă artificială.

 

 

 

 

 

 

 

1977:  A încetat din viaţă medicul  roman Theodor Burghele, fondator al Spitalului Panduri. (n. 12 februarie 1905).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977: A murit regizorul Roberto Rossellini, iniţiator al  curentului neorealismului în filmul italian. (“Roma, oraş deschis”, “Ioana pe rug”, “Stromboli”); (n. 8 mai 1906).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989: Guvernul comunist chinez trimite forțe de securitate care deschid focul asupra protestatarilor   din Piata Tiananmen, omorand sute dintre ei.

 

 

 

 

 

An unidentified man attempts to block tanks entering the square

 

 

 

 

1989: A încetat din viaţă, la Teheran, Ruhollah Khomeiny, întemeietorul şi conducătorul spiritual al Republicii Islamice Iran; (n. 17 mai 1900).

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost conducătorul politic și religios care a condus Revoluția islamica Iraniană din 1979, în urma căreia a devenit lider suprem al aceste țări, pe care a condus-o până la moartea sa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001: A încetat din viaţă actorul american de origine mexicană, dublu laureat al premiului Oscar .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Rodolfo Ouinn Oaxaca, pe numele său adevărat, el s-a născut în Chihuahua în timpul Revoluției Mexicane în data de 21 aprilie 1915.

A fost cunoscut și ca pictor sau scriitor, dar mai ales pentru activitatea sa cinematografică, pentru roluri memorabile în filme precum: Zorba Grecul, Ultimul tren din Gun Hill, Lawrence al Arabiei, Tunurile din Navarone, The Message, Secretul din Santa Vittoria, Cocoșatul de la Notre Dame, La strada și altele.

A câștigat premiul Academiei Americane de Film pentru rolurile secundare interpretate în peliculele Viva, Zapata! în anul 1952 și Poftă de viață în 1956.

 

 

 

 

 

A primit un premiu Oscar pentru cel mai bun rol masculin in filmul “Viva Zapata”.

 

 

 

 

 

 

 

2002: În perioada 3-9 iunie, s-a desfășurat  la Cluj prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, primul festival din România destinat exclusiv lung-metrajelor.

 

 

 

Festivalul internațional de film Transilvania (TIFF) este primul festival internațional de film de lungmetraj din România, care se desfășoară anual în capitala istorică a Transilvaniei, Cluj-Napoca. Festivalul se desfășoară în trei cinematografe din oraș, Republica, Arta și Victoria, însă la ediția din 2004 s-a realizat o premieră prin introducerea proiecțiilor în aer liber, în curtea Universității Babeș-Bolyai. Altă premieră a avut loc în 2007 când festivalul s-a desfășurat în două orașe: Cluj-Napoca și Sibiu, pentru a onora anul când Sibiul a fost Capitală Europeană a Culturii - foto: facebook.com

 

Festivalul internațional de film Transilvania (TIFF) este primul festival internațional de film de lungmetraj din România, care se desfășoară anual în capitala istorică a Transilvaniei, Cluj-Napoca.

Festivalul se desfășoară în trei cinematografe din oraș, Republica, Arta și Victoria, însă la ediția din 2004 s-a realizat o premieră prin introducerea proiecțiilor în aer liber, în curtea Universității Babeș-Bolyai.

Altă premieră a avut loc în 2007 când festivalul s-a desfășurat în două orașe: Cluj-Napoca și Sibiu, pentru a onora anul când Sibiul a fost Capitală Europeană a Culturii.

 

 

 

 

2004:  Biserica Anglicană şi-a dat binecuvântarea pentru căsătoria prinţului Charles, moștenitorul tronului britanic  cu Camilla Parker Bowles.

 

 

 

 

 

Prinţului Charles si Camilla Parker Bowles - foto - mediafax.ro

 

 

 

 

 

 

 

2006:  Statul Muntenegru isi declara independența, punând capăt existenței uniunii Serbia și Muntenegru, ca urmare a rezultatului referendumului  din ziua de 21 mai in care majoritatea populatiei a votat pentru separarea de Serbia.

 

 

 

 

 

 

Map of Montenegro

Harta Muntenegrului 

 

 

 

 

 

 

 

2009: În Parlamentul  R.Moldova a eșuat si a  doua tentativă de  desemnare  a președintelui țării, ceea ce potrivit Constitutiei a condus la convocarea  alegerilor  generale anticipate  pentru alegerea unui nou Parlament.

 

 

 

 

 

 

2009: A decedat la Bangkok, în Tailanda, actorul american David Carradine.

 

 

 

 

 

 

 

 

David Carradine (născut John Arthur Carradine; n. 8 decembrie 1936, Hollywood, California), a fost un actor american cunoscut pentru rolurile sale din filmele Kung Fu și Kill Bill.

Actor prolific, David Carradine a apărut în peste 100 de filme și a fost nominalizat de patru ori la Globul de Aur. 

Ultima sa nominalizare a fost pentru rolul din   filmul lui Quentin Tarantino, Kill Bill.

 

 

 

 

 

 

 2010: A murit matematicianul rus Vladimir Arnold, considerat unul dintre cei mai mari savanţi ai secolului al XX-lea; este unul dintre autorii teoremei de mecanică clasică KAM, pusă la punct în anii 1950, denumită astfel după iniţialele celor trei matematicieni care au enunţat-o: Kolmogorov, Arnold şi Moser; (n. 1937).

 

 

 

 

 

 

 2019: A încetat din viață la vârsta de 96 de ani romanciera portugheză Agustina Bessa-Luis autoarea a circa patruzeci de romane, dintre care cel mai cunoscut este „La Sybille”; (n. 1922).

Născută în 1922 în localitatea Amarante (nordul Portugaliei), Agustina Bessa-Luis s-a stabilit la Porto în anul 1950.

Opera sa include, de asemenea, mai multe biografii, piese de teatru, colecţii de memorii şi cronici.

Multe dintre romanele sale au fost adaptate pentru marele ecran de regizorul portughez Manoel de Oliveira.

 

 

 

 

 

Named: Augustina Bessa-Luís and Manuel Alegre for Nobel Prize ...La Sibylle - Editions Métailié

 

 

 

 

A fost laureata premiului Camoes din 2004, cea mai importantă distincţie acordată autorilor de limbă portugheză.

La moartea sa,  preşedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a declarat că Agustina Bessa-Luis:

”În calitate de creatoare şi cetăţean”,  aparţine ”Portugaliei eterne”, cărei ea i-a redat transformările cu rigurozitatea insurmontabilă a scrisului său”,

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

Sfinții Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie şi Sfânta Muceniță Paula Fecioara.

 

 

 

 

 

 

Sfinții Mucenici Luchilian și Paula, fecioara. Prăznuirea lor de către Biserica Ortodoxă se face la data de 3 iunie - Icoană sec. XX, pictor P. Kontou, Grecia - Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) - foto; doxologia.ro

 

 

Sfinții Mucenici Luchilian și Paula, fecioara – Icoană sec. XX, pictor P. Kontou, Grecia 

 

 

 

 

 

 

Sfantul Mucenic Luchilian a trait in secolul al III-lea, in vremea imparatului Aurelian. Luchilian a fost preot al slujirii idolesti pana la batranete, când s-a convertit la crestinism.

Nevoind sa-si lepede credinta in Hristos, a fost batut cu salbaticie, incat era tot numai o rana. Aruncat in temnita in acest chip, a intalnit patru tineri: Ipatie, Pavel, Dionisie si Claudie, inchisi din acelasi motiv – nelepadarea de Hristos.

Aici i-a intarit pe tineri catre nevointa muceniceasca, ca sa nu se infricoseze de chinurile si moartea pe care urmau sa le primească. Astfel, impreuna se rugau lui Dumnezeu ziua si noaptea, si unul pe altul se intăreau in Hristos.

Au fost aruncati in foc, dar au iesit nevătămati. In urma acestei minuni, tinerilor li s-au taiat capetele, iar Luchilian a fost rastignit, batandu-i-se piroane peste tot trupul.

Trupurile lor au fost ingropate de o fecioara, Paula, care a fost pedepsita pentru aceasta fapta cu taierea capului.

 

Tot în această zi, facem pomenirea:

– Sfântului Kevin din Glendalough;

– Sfantului Cuvios Atanasie, facatorul de minuni;

– Sfintei Cuvioase Ieria;

– Sfintei Mucenite Paula;

– Sfantului Cuvios Papos;

– Sfintei Clotilda.

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 

 

Enciclopedia canadei; emaramures.ro; glasul.info; Istoria md.; lessignets.com ; mediafax.ro; wikipedia.ro; Rador.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE -TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

03/06/2020 Posted by | DIVERSE | , , , , , , , , | Un comentariu

Agenția Reuters : Medicii din Italia susțin că noul coronavirus își pierde din putere: „Din punct de vedere clinic, virusul nu mai există”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMA (Reuters) – Noul coronavirus își pierde potența și a devenit mult mai puțin letal, a declarat duminică un medic italian.

„În realitate, din punct de vedere clinic, virusul nu mai există în Italia. Prelevările efectuate în cursul ultimelor zece zile au arătat o încărcătură virală absolut infinitezimală în termeni cantitativi, în comparaţie cu cele efectuate în urmă cu o lună sau două. Trebuie sa redevenim o țară normală. Cineva trebuie să-și asume responsabilitatea pentru terorizarea țării”, a declarat directorul spitalului San Raffaele din Milano.

Zangrillo a spus că unii experți se tem prea mult de apariția unui al doilea val de infecții, iar politicienii trebuie să țină seama de noua realitate, potrivit Reuters.

De asemenea, un alt medic din nordul Italiei a declarat și el că a observat faptul că noul virus își pierde din putere.

„Puterea pe care virusul a avut-o acum două luni nu este aceeași putere pe care o are astăzi”, a mai spus Matteo Bassetti, șeful clinicii de boli infecțioase de la spitalul San Martino din orașul Genova.

Guvernul a cerut prudență, spunând că este prea devreme pentru a se considera o luptă câștigată.

„În așteptarea dovezilor științifice care să susțină teza conform căreia virusul a dispărut … I-aș invita pe cei care spun că sunt siguri de acesta să nu confunde italienii”, a declarat Sandra Zampa, un subsecretar în cadrul Ministerului Sănătății italian.

„În schimb, ar trebui să invităm italienii să păstreze maximă precauție, să mențină distanțarea fizică, să evite grupurile mari, să se spele frecvent pe mâini și să poarte măști.”

ȘI în România valul de îmbolnăviri confirmate scade de la zi la zi, titrează https://www.zf.ro/eveniment, prezentând în data de 20 mai graficul de mai jos.

 

 

Valul de noi pacienţi confirmaţi cu coronavirus scade de la zi la zi. Numărul de noi cazuri a fost de 155 ieri, cel mai mic nivel din ultimele două luni

 

03/06/2020 Posted by | ANALIZE | , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: