CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

O ISTORIE A ZILEI DE 27 MAI. VIDEO


 

 

 

 

 

 27 mai, istoricul zilei  

 

 

 

 

 

366: A murit uzurpatorul Procopius (n. 326 în Cilicia), pretendent la tronul  împăratului Valens. După Ammianus Marcellinus, el era văr de mamă cu Iulian Apostatul.

Procopius a luat parte la campania împotriva perșilor din 363. La moartea lui Iulian, Procopius ar fi trebuit să fie desemnat împărat, dar trupele l-au ales pe generalul Iovian.

La moartea lui Iovian și la reîmpărțirea imperiului, Procopius s-a declarat împărat pe 28 septembrie 365 și a preluat controlul provincilor Tracia și Bithinia, dar a fost prins în bătălia de la Thyatira și  a fost executat din ordinul lui Valens pe 27 mai 366.

A nu fi confundat cu istoricul din timpul lui Iustinian I, Procopius din Cezareea.

 

 

 

866: Moare Ordoño I de Asturias (n.Oviedo, 821 ), rege al Asturiei între 850 și 866.

 

 

 

MADRID: REY ORDOÑO I DE ASTURIAS

 

 

fost fiul regelui Ramiro I și  tatăl lui Alfonso al III -lea de Asturias.

 

 

 

 

 

 

 927: A murit țarul Simeon I cel Mare al Bulgariei. A domnit  între anii 893 si 927 în timpul primului imperiu bulgar.

Campaniile  sale victorioase împotriva Bizanțului. sartbilor si maghiarilor   au condus Bulgaria la cea mai mare extindere teritorială a sa din toate timpurile, transformând-o în cel mai puternic stat din vremea respectivă din  răsăritul Europei.

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnia sa a coincis  cu o perioadă de nemaiîntâlnită prosperitate culturală și deschidere, numită ulterior “Epoca de Aur” a culturii bulgare.

Sub domnia lui Simeon, Bulgaria și-a extins teritoriul pe o arie vasta  intre Marea Egee, Adriatica si Marea Neagra. S e spune că Preslav, noua capitala a Bulgariei,  rivaliza cu Constantinopolul.

Biserica Ortodoxa Bulgara a devenit prima patriarhie în afara  Pentarhiei, iar traducerea în limba bulgară a textelor creștine s-a răspândit în tot spațiul slav  al epocii.

Pe la jumătatea domniei sale, Simeon a adoptat titlul de tar ( imparat), înlocuindu-l pe cel de cneaz (prinț).

 

 

 

 

1328: Filip al VI-lea este încoronat rege al Franței.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regele Filip  al VI-lea  s-a născut in  1293 și a fost fiul  lui Charles I de France, Conte de Valois si al Margueritei  d’Anjou .

A murit  la data de  22 August 1350.

 

 

 

 

 

 

 

 1332: S-a născut istoricul si filosoful arab Abdul Rahman Ibn Khaldun.

 

 

 

 

 

 

 

A  decedat la  Cairo pe 17 martie 1406  si a fost autorul unor cărti valoroase, printre care „Muqaddima” (Introducere la istoria universală) și o Autobiografie.

Este adesea considerat ca fondatorul sociologiei  și unul dintre cei mai mari scriitori ai lumii islamice a Evului Mediu.

Ibn Khaldun este considerat cel mai mare istoric musulman premodern.

 

 

 

1510: Prima atestare documentară a localității Comarnic, județul Prahova.

  Comarnicul se afla în stăpânirea boierilor Margineni. In secolul al XVII-lea, asezarea a trecut în stapânirea familiilor Cantacuzino si Filipescu, iar doua secole mai tirziu in proprietatea domnitorului Gheorghe Bibescu.

Numele localitatii si  toponimia din jur este legata de terminologia oierilor.

Ca si Breaza, se pare ca acest sat a fost înființat de mocanii transilvaneni care în drumul lor catre bălțile Dunării, poposeau aici și tot aici se facea si tunsul oilor, cel putin pina în secolul al XVIII-lea.
Atestat documentar ca sat, începând cu secolul al XV-lea, Comarnicul se afla în stapinirea boierilor Margineni.

În secolul al XVII-lea, așezarea treceaîn stăpânirea familiilor boierești Cantacuzino și Filipescu, iar doua secole mai târziu în proprietatea domnitorului Gheorghe Bibescu.
Cărăușia a constituit principala ocupatie a locuitorilor Comarnicului, localitatea fiind la 1694, printre cele 12 sate trecute în raza schelei Câmpina spre Brasov.

O bună parte din comărniceni s-au îndeletnicit cu aceasta ocupație, transportând cu ajutorul cailor marfurile negustorilor pe potecile de plai, în samare și  ulterior, după o oarecare amenajare a drumurilor,în chervane.

În cursul secolului al XVIII-lea, Cărăușia comărnicenilor devenise un fel de monopol.

 

 

 

 

 

 

Ce soluţii a găsit Guvernul pentru Autostrada Comarnic - Braşov ...

 

 

 

 

 

 

Numele satului, ne spun filologii, vine de la “comarnic”, cuvânt cu care ciobanii din Tara Bârsei numeau încăperea de la stână în care ei păstrau cașul.

Hidronimele Valea Lanii, Valea Casariei, Valea Beliei si toponimele Dealul Lanii si Plaiul Casariei intregeswc afirmatia filologilor, amintind de indeletnicirea de odinioară a ciobanilor veniti cu turmele de peste munti si asezindu-se pe aceste vetre insorite, intemeind sate ce le poarta numele, azi cartiere ale orasului : Podu Neagului, Podu Lung, Podu Vartos, Poiana si Vatra Satului.

 

 

 

 

 

1525: A murit (executat) reformatorul protestant Thomas Müntzer, conducătorul războiului ţărănesc german din 1524-1525; (n. ~1490).

 

 

 

Thomas Müntzer, unul dintre admiratorii lui Martin Luther - BZI.ro

 

 

 

 

 

1564: A murit reformatorul religios protestant Jean Calvin; (n. 1509).

 

 

Foto: Jean Calvin

 

 

 

A fost unul din iniţiatorii Reformei protestante, în opoziţie cu anumite dogme şi rituri ale Bisericii Catolice, conducător al republicii teocratice Geneva (1541).

 

 

 

1570: Diaconul Coresi a terminat tipărirea Psaltirii românești, care face parte din seria de scrieri imprimate de carturarul roman în tiparnița sa din Scheii Brașovului.

 

 

 

 

 

 

Psaltirea slavo-românească a diaconului Coresi, Brașov, 1577 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600: Voievodul Mihai Viteazul realizează sub sceptrul sau,  prima unire politică a celor trei principate române.

 

 

 

      Mihai Viteazul, domn al Munteniei, Ardealului şi a toată Ţara Moldovei

 

 

 

Mihai Viteazul, domnul Ţării Româneşti, a deschis în istoria poporului român o nouă epocă.

A venit la tronul Ţării Româneşti într-un moment de cumpănă, într-o conjunctură internaţională complexă, cînd presiuni externe şi dificultăţi politice şi economice interne,  puneau sub semnul întrebării durabilitatea statului român.

Mihai Viteazul s-a dovedit a fi un bun organizator şi un mare comandant militar, parcurgînd între 1588-1593 întreaga ierarhie administrativ-politică a Tării Romanesti.

Domnia sa (1593-1601), cunoaşte două perioade distincte, dar strîns legate între ele: lupta de eliberare de sub dominaţia otomană (1594-1598), respectiv unirea politică a celor trei ţări române (1599-1601) .
Întru realizarea primului obiectiv Mihai-Viteazul a întreprins o serie de acţiuni: a făcut însemnate comenzi de armament în Transilvania, a refăcut atelierele de tunuri şi pulberăriile de la Tîrgovişte, a crescut dotarea artileristică, a dotat infanteria cu arme de foc portabile, a restructurat instituţiile tradiţionale în consens cu obiectivele politice şi cerinţele militare ale epocii, în fruntea unităţilor sale armate a numit oameni apropiaţi, persoane de nădejde, buni profesionişti, potriviţi locului şi momentului şi, nu în ultimul rînd, a ştiut să-şi apropie masele largi populare, fără al căror aport nu şi-ar fi putut atinge obiectivele sale, cărora le-a dedicat totul, inclusiv viaţa.

A dus o serie de bătalii  grele precum cele de la Călugăreni, Hîrşova, Brăila, Putineiu etc.
După mai multe încercări de înlaturare a suzeranităţii otomane, Mihai-Viteazul a înţeles că acest lucru este posibil numai prin unirea eforturilor celer trei ţări române .

Colaborarea însa s-a destrămat atît în urma instaurării în Moldova a domnului Ierimia Movilă, cît şi în Transilvania a cardinalului  Andrei Bathory. 

Aceştia încheind pace cu Imperiul Otoman i-au cerut lui Mihai să plece de la tronul ţării.
Răspunsul lui Mihai a fost pe măsură: ”pînă ce nu-mi vor arunca pămînt peste ochi, nu voi înceta să lupt cu turcii”.
În scurta vreme, Mihai a hotărît o campanie peste munţi, a cărei scop era cucerirea Transilvaniei.

Hotărîtoarea bătălie cu principele Andrei Bathory al Ardealului a fost la 18-28 octombrie 1599, iar victoria i-a revenit  lui Mihai Viteazul.
La 1 noiembrie 1599 Mihai îşi face intrarea în Alba Iulia, iar la 10 mai a fost cucerit Bacăul, urmat la 16 mai 1600 de cetatea Suceava care a fost luată fără luptă, apărătorii cetăţii predandu-se.

Astfel la 27 mai 1600 Mihai Viteazul s-a intitulat într-un hristov“Domn al Ţării Româneşti, Ardealului şi Moldovei”.

 

 

 

Statul lui Mihai-Viteazul, 1600

Statul lui Mihai-Viteazul, 1600

 

 

 

Dupa  unificarea sub sceptrul sau a tarilor române, M. Viteazul nu a reusit sa stea la carma acestora  decat cîteva luni. La începutul lui septembrie 1600 stările previlegiate din Transilvania se rascoală împotriva Domniei sale. În ajutorul lor a venit oastea Imperială şi în urma luptei de la 18 septembrie de la Miraslău, Mihai pierde Ardealul.
În acelaşi timp Movileştii recapătă Moldova.

În zorii zilei de 8 august 1601 Mihai Viteazul este asasinat mişeleşte din ordinul generalului habsburg Gheorghe Basta.

Faptele marelui domnitor s-au impus ca simbol al luptei pentru unitate nationala ale poporului nostru şi au implinit pentru intaia data in istorie aspiraţia sa fundamentală de unire.

“De la 1600 nici un român n-a mai putut gîndi unirea fără uriaşa lui personalitate, fără paloşul sau securea lui ridicată spre cerul dreptăţii, fără chipul lui de curată si desăvîrşită poezie tragică.” (N.Iorga).

In punctul cel mai inalt al destinului sau, Mihai Viteazul se intitula intr-un hristov emis la 27 mai, “Domn al Tarii Romanesti, Ardealului si Moldovei” si isi confectiona bine cunoscuta pecete, pe care figurau cele 3 tari romane surori.

 

 

 

 

1703: A fost întemeiat oraşul Sankt Petersburg, viitoare capitală a Imperiului ţarist.

ÎNTEMEIEREA SANKT-PETERSBURGULUI

 

În anul 1700, Rusia a început impotriva Suediei, un război care a durat 21 de ani şi s-a numit – Războiul Nordic. Rusia a avut drept aliaţi în acest război Danemarca şi Saxonia.

Deja în anul 1702, armata rusă a cucerit cetatea Noteburg. Aceasta a reprezentat prima mare victorie în război, în cinstea căreia Petru a redenumit Noterburgul, în Shliselburg (”oraşul-cheie”).

După un an, ruşii având succes, au cucerit încă o cetate, care era considerată de necucerit – cetatea Nieshantz, in ziua de 1 mai. Această victorie le-a deschis calea către delta Nevei, către mare.

 

 

 Petru cel mare

 

 

Consiliul militar, în frunte cu Petru I a decis, că această cetate nu merită refortificată: Nieshantz, după cum spunea însuşi ţarul ”nu este suficient de puternică de la însăşi natura”.

Pe lângă aceasta, cetatea era poziţionată suficient de departe de mare, astfel încât suedezii aveau posibilitatea de a se întări pe una dintre insulele deltei Nevei, iar ruşii oricum ar fi rămas rupţi de litoral.

Cercetând personal insulele deltei, Petru a găsit exact ceea ce îşi dorea: Insula Iepurilor, care era aşezata  la despărţirea Nevei în două braţe, în imediata apropiere a mării.

Din toate părţile insula era scăldată de ape, ceea ce reprezenta un element de apărare naturală în caz de asediu. Iar de pe insulă, puteau fi bombardate corăbiile duşmane din orice direcţie n-ar fi încercat ele să pătrundă pe râu.

În data de 16 (27) mai a anului 1703, de ziua Sfintei Treimi, pe insulă s-au pus bazele unei cetăţi.

Anume această zi este considerată drept dată de întemeiere a Sanct-Petersburg-ului. Însă numele său, cetatea şi l-a primit în data de 29 iunie, de ziua lui Petru, când aici au fost puse temeliile bisericii cu hramul Sfinţilor Petru şi Pavel.

Petru a numit cetatea ”Sanct-Piterburh”, acelaşi nume obţinându-l şi oraşul ce a început să se dezvolte în jurul Insulei Iepurilor.

Imediat după construirea cetăţii pe malurile Nevei, timp de 3 zile a fost construită o casă de lemn pentru Petru. Ţarul a vrut ca noua sa locuinţă să se asemene construcţiilor olandeze, care i-au plăcut atât de mult, fapt pentru care, cu vopsele din ulei pereţii casei de lemn au fost vopsiţi sub formă de cărămizi.

 

 

 

 

Noul oraş a început să crească alături de cetate, pe Insula Mestecenilor. Deja în noiembrie 1703, aici a fost pusă temelia primei catedrale a oraşului – în memoria faptului, că bazele cetăţii au fost puse de ziua Sfintei Treimi, această catedrală a fost numita Troitzkaya. Anume aici, în anul 1721, Petru I s-a încoronat ca împărat.

Construcţiile din oraş au apărut şi pe celălalt mal al Nevei, sub acoperirea cetăţii-şantier naval al Amiralităţii. Au început construcţiile şi pe Insula Vasilievskij, pe care Petru planifica să o transforme în centrul oraşului.

 La data de 30 august 1721, în oraşul Nishtadt (actuala Finlandă) a fost semnat tratatul de pace între Rusia şi Suedia. Războiul pentru ieşirea Rusiei la Marea Baltică s-a încheiat. Victoriile Rusiei în Războiul Nordic au fost sărbătorite cu pompă în tânăra capitală.

În memoria bătăliei de la Poltava, care a avut loc în ziua Sf. Samson (17 iunie 1709), la ordinul lui Petru I, în Sankt Petersburg au fost puse bazele Catedralei Sf. Samson, care la început a fost construită din lemn, iar după moartea lui Petru a fost reconstruită în piatră. Ea există şi astăzi.

 

 

 

 

1797: A fost executat François Noël Babeuf, om politic francez, reprezentant al curentului socialismului extremist în timpul Revoluţiei franceze; (n. 1760).

 

 

 

 

 

 

 

1821 27.V/8.VI: Prin trădarea căpitanilor săi, aflaţi în slujba eteriştilor, Tudor Vladimirescu (n. 1780) a fost ucis  lânga Targoviste, din ordinul lui Alexandru Ipsilanti.

 Prinderea si asasinarea  lui Tudor  a avut loc in urma tradarii sale de catre capitanii Dimitrie Macedonschi si Hagi Prodan, aflați în slujba eteriștilor greci.

 

 

 

 

 

Momentul mortii lui Vladimirescu a fost redat de catre marele istoric Nicolae Iorga.

Acesta a scris: “A fost omorât noaptea, la marginea orasului Targoviste, sub geana dealului de sub care privegheaza manastirea cu ramasitele pamantesti ale lui Mihai.

Calaii au fost 3 ostasi care nu statusera niciodata in fata dusmanului. Il ciocaltira cu iataganele la ceasuri de noapte, cand fac ispravi talharii, in ziua de 27 mai 1821.

Taranul acesta, Tudor, facuse un mare pacat. Voise ca in tara lui sa aiba parte de fericire si putere saracii neamului romanesc.

“Dintr-un alt document care prezinta marturia lui Chiriac Popescu reiese ca Tudor Vladimirescu a fost ucis dupa ce arnautii capitanului Vasile Caravia i-au infipt “sulitele in spatele, care a cazut in branci, zicand: «Hotilor si talharilor, daca sunteti oameni vrednici, duceti-va sa va bateti cu turcii si sa-i scoateti din tara, dara nu cu mine, om dezarmat».

 Dupa asasinarea liderului lor, înfruntările armate dintre pandurii lui Tudor şi otomani vor înceta spre sfârşitul lunii iulie, oastea de panduri s-a destramat,  iar dobandirea independentei nationale a avea sa aiba  loc, abia peste mai bine cinci  decenii.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1840: Marele violonist si compozitorul Niccolo Paganini s-a stins din viata; (n.27 octombrie 1782).

 

 

 

 

 

 

A fost un  inovator al tehnicii violonistice și unul din cei mai faimoși virtuozi ai viorii,  considerat unul dintre cei mai mari violoniști din toate timpurile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1860: Giuseppe Garibaldi, în fruntea  detașamentului de voluntari al Cămășilor Roșii, a început asaltul asupra orașului Palermo, în razboiul pentru unificarea Italiei.

 

 

 

 

Foto: Eroul unificării Italiei, Giuseppe Garibaldi

 

 

 

 

 

1867 (27.V/8.VI): Împăratul Austriei, Franz Joseph I ( 1848-1916), se încoronează rege al Ungariei şi apărobă legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria, după ce a abrogat Legea despre egala îndreptăţire a naţiunii române cu celelalte naţionalităţi şi religii, precum şi Legea despre caracterul oficial al limbii române în Transilvania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1878: S-a născut celebra dansatoare americană Isadora Duncan; (d. 1927).

 

 

 

 

 

 

A fost  creatoarea unui stil expresiv în arta dansului, inspirat din dansul antic grecesc, care a influențat coregrafia  modernă a secolului al XX-lea.

 

 

 

 

 

 

 

1879: Membrii Academiei au fost primiți la Palatul Cotroceni din București, de către domnitorul Carol I. 

 

 

 

 

 

 

In semn de recunoștință pentru sprijinirea culturii (din inițiativa și pe cheltuiala regelui, Academia Română a început publicarea lucrării lui Barbu Petriceicu Hașdeu „Etymologicum Magnum Romaniae”), suveranul a fost ales președinte de onoare al Academiei Române.

 

 

 

 

 

1883: Alexandru al III – lea este încoronat țar al Rusiei.

 

 

 

 

 

Alexandru al III-lea (1881-1894)

 

 

 

 

 

 

1894: S-a născut scriitorul american Dashiell Hammett, renumit autor de cărţi poliţiste (multe dintre ele ecranizate); (m. 1961).

 

 

 

 

 

 

1897: S-a născut fizicianul englez Sir John Douglas Cockcroft; (m. 1967).

 

NPG x82427; Sir John Douglas Cockcroft - Portrait - National ...

 

 

 

 

 

A realizat în laborator prima reacţie nucleară cu particule accelerate (1932) şi a construit primul accelerator de particule (acceleratorul Cockcroft-Walton).

A fost distins cu  Premiul Nobel pentru fizică pe 1951, împreună cu irlandezul Ernest T.S. Walton .

 

 

 

 

 

1896: La sediul ziarului „L’Indépendance Roumaine” din Bucureşti, a avut loc prima „reprezentaţie high-life”, cum numea presa, a cinematografului Lumière în România, la cinci luni după reprezentaţia pariziană.

Conform anuarului Bucurescilor 1883, clădirea se afla pe Str. Clemenţei nr. 1 (azi C. A. Rosetti) .

 

 

 

 

 

1905: Războiul ruso-japonez. Incepe bătălia din strâmtoarea Tsushima, incheiată prin infrângerea flotei ruse.

 

 

 

 

 

1910: A murit savantul german Robert Koch (n. 1843),  descoperitorul bacilul tuberculozei care îi poartă numele (1882).

 

 

 

 

 

 

 

 

 A efectuat studii asupra unor boli tropicale, precum boala somnului. Este laureat al Premiului Nobel pentru medicină pe 1905.

 

 

 

 

 

 

 1917: Spre sfârsitul Primului Război Mondial sosesc la Iaşi primele două batalioane ale Corpului de voluntari transilvăneni, pentru a lupta alături de armata refăcută a Romaniei impotriva bandelor de bolsevici si dezertori rusi, care se dedau la violuri si talharii.

Corpul de voluntari transilvăneni s-a constituit din circa 30 000 prizonieri de origine română din armata austro-ungară ce se aflau în Rusia.

 

 

 

 

1917: S-a născut Yasuhiro Nakasone, fost prim-ministru al Japoniei.

 

 

 1922: S-a născut  actorul, regizorul, muzicianul şi cântăreţul britanic de muzică heavy metal Christopher Lee; (m. 2015).

Este unchiul actriței Harriet Walter și vărul actorului Ian Fleming.

 

 

Christopher Lee | Wookieepedia | Fandom

 

 

Deţine recordul Guinness pentru cele mai multe roluri jucate în cinematografie (a jucat în 275 de filme începând din anul 1946).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1923: S-a nascut Henri Kissinger, fost secretar de stat al Statelor Unite ale Americii si laureat al premiului Nobel pentru Pace in 1973. 

 

 

 

 

 

Pe numele adevarat Heinz Alfred Kissinger, controversaul politician s-a nascut s-a nascut intr-o familie de evrei din orasul german Furth. A parasit Germania in 1938, fugind de opresiunea nazista, si s-a stabilit in New York, patru ani mai tarziu obtinand cetatea americana.

A urmat cursuri serale la Liceul ”George Washington”, iar in paralel a lucrat intr-o fabrica.

In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost recrutat in armata si trimis ca translator de germana pe langa Servicul de Contra-Spionaj al Armatei Americane. Reintors de pe front, s-a inscris la facultate, iar in 1950 a absolvit cu brio Colegiul Harvard.

A intrat in politica de partea Partidului Republican si o data cu venirea lui Richard Nixon la Casa Alba a fost numit secretar de stat pe probleme de securitate nationala, mandatul sau fiind prelungit de catre urmatorul presedinte Gerald Ford. A jucat un rol cheie in diplomatia mondiala intre 1969 si 1977.

 

 

 

 

1928 : S-a născut Constantin Ticu Dumitrescu, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România şi iniţiatorul Legii privind accesul la dosarele fostei securităţi; (d. 5 decembrie 2008).

 

 

 

 

MAINSTREAMPEDIA: Constantin Ticu Dumitrescu

 

 

 

 

 

 

 

1931: S-a născut actriţa egipteană Faten Hamama, un simbol al cinematografiei arabe, fosta soţie a celebrului actor egiptean Omar Sharif; A murit în anul 2015,la  vârsta de 83 de ani.

 

 

 

 

A murit actrița egipteană Faten Hamama

 

 

 

 

avut un fiu  Tarek Sharif   rezultat din din căsătoria cu Omar Sharif,  

Faten Hamama și-a început cariera cinematografică înainte de a împlini 10 ani. În îndelungata sa carieră cinematografică a jucat în o suta de filme și a lucrat cu unii dintre cei mai importanți regizori egipteni.

De asemenea, a jucat de mai multe ori cu fostul ei soț creștin de origine egipteană Omar Sharif, care se convertise la islam pentru a se putea căsători cu ea în anul 1955.

Cuplul a divorțat în 1974, după ce actorul deja celebru în Egipt, se lansase la Hollywood.

 

 

 

 

 

1937: Este dat în folosință faimosul pod suspendat Golden Gate din San Francisco.

Podul Golden Gate (în engleză în original Golden Gate Bridge), situat în partea de vest a Statelor Unite în statul California, a fost inugurat la 27 mai 1937.

 

 

 

Celebrul pod Golden Gate din San Francisco a împlinit 75 de ani ...

 

 

 

 

 

 

În prima zi a dării în folosință podul a fost deschis numai pietonilor, în acea zi, numită „Ziua Pietonilor”, fiind traversat de 200.000 de persoane. Cu o deschidere de 1.280 m, Podul Golden Gate leagă orașul San Francisco de orașul Sausalito, fiind situat peste strâmtoarea Golden Gate ce face legătura între Oceanul Pacific (la vest) și Golful San Francisco (la est).

Podul, care are o lungime totală de 2.737 m, a devenit celebru prin faptul că a fost prima construcție uriașă suspendată la peste 150 m deasupra nivelului apei, fiind în același timp un exemplu strălucit al stilului arhitectural „Art Deco” târziu din Statele Unite.

A devenit repede un simbol marcant al orașului San Francisco, fiind adesea identificat cu spiritul liberal al acestui influent oraș californian.

 

 

 

 

1938: Corneliu Zelea Codreanu, șeful miscarii legionare din Romania, a fost condamnat la 10 ani de munca silnica, el pierzandu-si viata inainte de a iesi de dupa gratii.

 

 

 

A fost  asasinat în timpul detenției din ordinul regelui Carol al II-lea.

 

 

 

 

 

1939: S-a născut cântăreţul și compozitorul american de muzică country, Don (Donald Ray) Williams; (m. 2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940: S-a incheiat acordul economic romano-german –  (Olwaffen Pakt, „pactul petrolului”) – prin care Romania se obliga sa livreze Germaniei naziste petrol si alte produse petroliere la pretul din 1938 si sa achizitioneze armament la prețul zilei.

 România renunță astfel la declarația de neutralitate din 7 septembrie 1939.

Se adâncea dependenţa economiei României de Germania, însă în conjunctura existentă la acel moment în plan internațional, România nu avea alternativă.

 

 

 

1941: Vasul de razboi  Bismarck, mândria flotei de război germane, este scufundat de englezi în Atlanticul de Nord, cu 2.300 de oameni la bord.

 

 

 

 

 

 

 

 

1942: Rezistența cehă din Praga ocupată de naziști, sprijinita de spionajul britanic, l-a asasinat pe Reinhard Heydrich, șeful RSHA și Protectorul Boemiei și Moraviei (Operatiunea Antropoid).

 

 

 

   

Foto: Reinhard Heydrich

 

 

 

 

 

 

1946: Guvernele SUA si Marii Britanii au adresat o nota guvernului dr.Petru Groza, semnată de reprezentanții lor la Bucuresti , Burton Y Berry, respectiv Adrian Holman, în care se protestează împotriva încălcării democrației.

Cele doua guverne atrag atenția asupra abuzurilor, a încălcării libertaților și frecvenței violenței și sunt nemulțumite de nepromulgarea legii electorale și de restrângerea libertății de exprimare, in care se protesteaza impotriva gravelor incalcari ale drepturilor si libertatilor democratice in Romania, pe lista figurand ingradirea libertatii presei, a intrunirilor, instituirea cenzurii.

 

 

 

 

 

1948: Guvernul comunist al Romaniei, aservit URSS, a  emis un decret privind trecerea în proprietatea statului a bunurilor regelui Mihai I si ale membrilor familiei regale.

 

 

 

 

1958:  A decedat matematicianul roman Anton Davidoglu; (n. 1876).

 

 

 

1959: S-a născut Donna Strickland, fiziciană și profesoară canadiană; pionieră în domeniul fizicii laserilor.

Nobel prize-winning scientist Donna Strickland made full professor ...

 

 

 

A fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Fizică pe 2018, alături de americanul Arthur Ashkin şi francezul Gérard Mourou, fiind cea de-a treia femeie din istorie laureată cu acest premiu, după Marie Curie şi Maria Goeppert-Mayer

 

 

 

 

1964: A decedat omul politic indian Jawaharlal Nehru, fost prim ministru al Indiei și o personalitate marcantă pe plan internațional; (n.14 noiembrie 1889).

 A fost primul premier al Indiei de când această țară a devenit stat independent.

 

 

 

 

Nehru and Indian Socialism – Janata Weekly

 

 

A fost  lider al partidului Congresul Naţional Indian din 1923; prim-ministru şi ministru al afacerilor externe al Indiei între anii 1947 şi 1964 și  unul dintre principalii fondatori ai Mișcării de Nealiniere .(n. 1889)

 

1973: A decedat Constantin Daicoviciu, istoric și arheolog român; (n. 1898).

 

 

 

 

 

1994: Revine în Rusia,  după un exil de 20 de ani, marele scriitor dizident rus  anticomunist Aleksandr Soljenițîn,  laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, pe anul 1970.

 

 

 

 

 

 

 

 

1997: Președintele rus Boris Eltin a semnat la Paris, impreuna cu presedintii celor 16 state membre NATO, Actul Fundamental privind Relatiile Mutuale de Securitate si Cooperare intre Rusia si Alianta Nord-Atlantica.

 

 

 

1999:   Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie de la Haga,  in Olanda, îl  acuză pe seful statului iugoslav, Slobodan Milošević  pentru  crime   de război și crime  împotriva umanității comise în Kosovo.

 

 

 

Milosevic 'Didn't Fully Back Bosnian Serb War Goals' | Balkan Insight

 

 

 

 

 

2004: A încetat din viaţă Umberto Agnelli, președintele concernului automobilistic italian  FIAT; (n. 1934).

 

 

2004: NASA a anunțat descoperirea unei noi planete, cea mai tanara dintre cele identificate pana în prezent, avand mai putin de un milion de ani.

 

 

 

2004: Orașele Sibiu și Luxemburg au fost desemnate  „capitale europene ale culturii” ale  anului 2007, de către miniștrii pentru educație, tineret și cultură din cele 25 de state membre UE.

2007: Filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, al regizorului Cristian Mungiu, a câştigat, în premieră pentru cinematografia românească, Premiul „Palme d’Or”, cea mai importantă distincţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes.

 

 

 

 

 

La Mulţi Ani, Cristian Mungiu!

 

 

 

 

Născut la Iași în 1968, Cristian Mungiu este unul din cei mai reputaîi regizori români reprezentand generatia postdecembrista.

A absolvit cursurile Academiei de Teatru si Film din Bucuresti in anul 1998, dupa care a contribuit in calitate de regizor secund la realizarea unor filme cunoscute precum Le Capitaine Conan (1996, regia Bertrand Tavernier) si Train de Vie (1998, regia Radu Mihaileanu).

De asemenea, a regizat cateva filme de scurt-metraj inainte de lansarea filmului Occident.

 

 

 

 2011: A murit poetul şi muzicianul american Gil Scott-Heron, considerat drept un inspirator al dezvoltării curentului rap; (n. 1949).

 

 

Gil Scott-Heron: the revolution lives on | Music | The Guardian

 

 

 

 

 

 

 2017: A murit Gregg (Gregory LeNoir) Allman, cântăreţ, compozitor şi clăpar american, pionier al rockului sudist, cofondator al trupei „The Allman Brothers Band”; (n. 1947).

 

 

 

 

Gregg Allman | Rhythm and blues, Music, Allman brothers

 

 

 

 

 

 

2019: A murit Robert Bernstein, editor american, activist pentru drepturile omului și apărător al disidenţei politice şi libertăţii de expresie, fondatorul organizaţiei „Human Rights Watch” ; (n. 1923).

Human Rights Watch ( HRW ) este o organizație neguvernamentală a cărei  misiune declarată este apărarea drepturilor omului și respectarea Declarației universale a drepturilor omului .

Sediul central al acestei organizații este situat în New York, în Statele Unite și are mai multe birouri în multe orașe din întreaga lume.  

Organizația este preocupată în special de libertatea presei, abolirea pedepsei cu moartea și   abolirea  torturii, dar și de respectarea drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale în întreaga lume.

De asemenea, ea intervine în conflicte, denunțând  printre altele crimele de război sau traficul de arme.

Rapoartele sale sunt adesea preluate de presa din întreaga lume.

 

 

 

 

Robert L. Bernstein, Publisher and Champion of Dissent, Dies at 96 ...Human Rights Watch | Land Portal | Securing Land Rights Through ...

 

 

 

 

 

Human Rights Watch luptă pentru  încetarea crimelor comise de guverne sau grupuri rebele angajate în războaie  interne în diverse țări și publică un raport anual asupra situației drepturilor omului în lume. De asemenea desfășoară investigații periodice și sistematice cu privire la încălcările drepturilor omului în peste 60 de țări și teritorii din lumea întreagă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

SFÂNTUL IOAN RUSUL

 

 

 

 

 

Sfântul Ioan Rusul s-a născut intr-un sat din Rusia, în jurul anului 1690. A  participat ca soldat la războiul rusilor impotriva turcilor din anul 1711.

A fost luat prizonier de  tătari in luptele pentru dezrobirea Azovului si vândut unui ofiter superior turc.

Tinerii luati prizonieri in acea zona, au ales sa renunte la credinta in Hristos si s-au facut musulmani.

Sfantul Ioan Rusul a refuzat sa urmeze exemplul prietenilor sai si a rabdat cu mult curaj chinurile venite din partea asupritorilor.

Ca prizonier a fost randuit sa ingrijeasca de vite. Grajdul vitelor ii devine si locul de odihna.

Desi i se ofera in timp o camera apropiata de graj, refuza si continua sa doarma alaturi de animale. Ii multumea lui Dumnezeu ca l-a invrednicit sa se faca urmator al smereniei lui Hristos, Cel ce a primit a Se naste intr-o iesle saraca, langa Bethleem.

Prin rugaciunile Sfantului Ioan Rusul, grajdul se umplea de buna mireasma. Dormea putin, se ruga mult si se hranea cu putina paine si apa. In fiecare sambata mergea la o biserica inchinata Sfantului Gheorghe si se impartasea cu Trupul si Sangele Domnului.

A primit de la Dumnezeu darul de a cunoaste momentul trecerii sale la cele vesnice. Preotul care l-a impartasit inainte de moarte, i-a adus Sfanta Impartasanie intr-un mar, pentru a fi ferit de fanatismul turcilor. Dupa ce s-a impartasit, a trecut la cele vesnice, in anul 1730.

Mai tarziu, in anul 1773, Sfantul Ioan Rusul s-a aratat in vis preotului care il impartasise in fiecare sambata, si i-a descoperit ca trupul sau este intreg si neputrezit.

Preotul, calauzit in chip minunat de Dumnezeu, a luat sfintele moaste ale Sfantului Ioan Rusul si le-a asezat in biserica “Sfantul Gheorghe”.

Amintim ca in 1832, Osman Pasa a jefuit biserica “Sfantul Gheorghe” si a aruncat in foc moastele Sfantului Ioan Rusul, dorind prin acest gest sa se razbune pe crestini. Trupul sfantului s-a miscat, in mijlocul flacarilor, ca si cum ar fi fost viu, dar nu a ars.

 Văzând însă trupul Sfântului mișcându-se în mijlocul flăcărilor ca și cum ar fi fost viu, turcii au fugit îngroziți, lăsând odoarele bisericii și povestind tuturor musulmanilor minunea pe care o văzuseră.

După plecarea turcilor,  creștinii au împrăștiat cărbunii și cenușa și au găsit trupul sfântului întreg; nu pățise nimic, era tot înmiresmat ca și mai înainte.

I-a rămas numai o negreală de la jar și de la fum, negreală ce o păstrează până astăzi spre aducere aminte de minunea petrecută atunci. 

După conflictul dintre Turcia și Grecia din anul 1922, când Asia Mică a revenit sub stăpânirea turcilor, grecii din această regiune au fost nevoiți să plece, luând cu ei sfintele moaște, odoarele bisericii și puține lucruri personale.

După multe peregrinări, moaștele Sfântului Ioan au ajuns pe insula Evvia, în actualul oraș Procopie.

 

 

 

 

 

 

Moaștele Sfântului Ioan Rusul

 

 

 

 

 

Aici s-a ridicat o nouă biserică, a cărei construcție s-a terminat în anul 1951 și care adăpostește astăzi racla cu Sfintele moaște ce izvorăsc tuturor celor ce aleargă cu credință la ajutorul Sfântului nesecat râu de tămăduiri și alinări ale suferințelor celor trupești și sufletești.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Crestin Ortodox;

 3. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

 4. e.maramures.ro;

 5. Istoria md.

 6. http://www.scritube.com/

 7. unitisubtricolor.ro/

 8. Wikipedia.ro

 9. http:// rador.ro/ calendarul-evenimentelor-27-mai

 

VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

27/05/2020 - Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , ,

Un comentariu »

 1. […] O ISTORIE A ZILEI DE 27 MAI. VIDEO […]

  Apreciază

  Pingback de ZIUA DE 27 MAI ÎN ISTORIA ROMÂNILOR « CER SI PAMANT ROMANESC | 27/05/2021 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: