CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

O ISTORIE A ZILEI DE 13 MAI. VIDEO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13  mai, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1373 –  Mistica engleza Julian Norwich are viziuni care sunt ulterior transcrise în Revelatiile Iubirii Divine (o carte care poartă de asemenea titlul Apocalipsa dragostei).

Acesta carte include șaisprezece viziuni și contemplații mistice pe iubirii universale.

Publicata în 1395, este prima carte publicată în limba engleză scrisa  de o femeie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Julian Norwich (n.cca.8 noiembrie 1342 – d. 1416) este considerata  sfânta in Biserica Anglicană, desi nu există nici o dovadă a unei posibile beatificării si este privita ca un important mistic creștin. Este venerată în bisericile anglicane și luterane. 

 

 

 

 

 

 

 

1476: După strălucita victorie de la Vaslui repurtată de Ștefan cel Mare al Moldovei, sultanul Mehmed al II-lea Cuceritorul însuși, pornește cu oastea din Adrianopol și deschide marea campanie împotriva Moldovei.

 

 

 

 

Ştefan cel Mare (n.1433-d.1504), domn al MoldoveiMehmed II-lea Cuceritorul, sultan al Imperiului Otoman

Stefan cel Mare (n.1433-d.1504), domn al Moldovei

Mehmed II-lea Cuceritorul, sultan al Imperiului Otoman

 

 

 

La 13 mai 1476, după strălucita victorie de la Vaslui (10 ianuarie 1475) repurtată de Ștefan cel Mare al Moldovei, însuși sultanul Mehmed al II-lea Cuceritorul pornește cu oastea din Adrianopol și incepe marea campanie împotriva Moldovei.

În primăvara 1475, Veneția încheie pace cu imperiul Otoman, astfel ca  acesta primește răgazul necesar pentru operațiuni militare la Marea Neagră.

Mehmed II-a, cuceritorul Constantinopolului, atacă Crimeea genoveză, cucerind pe rînd cetățile Caffa, Tana și Mangop și Hanul Crimeei devine dependent de Poartă.

Astfel la 1476, Tătarii atacă Moldova din est iar însăși sultanul conduce Armata otomană din sud. Ștefan cel Mare este nevoit să perimită grosului armatei formate din răzeși să-și apere casele de tătari rămînînd cu armata de curte în fața inamicului principal.

Urma să aibă loc Bătălia de la Valea Albă (Bătălia de la Războieni) la 26 iulie 1476.

Scopul atacului otoman, susținut și de tătari, era preluarea cetăților Chilia și Cetatea Albă și înlocuirea lui Ștefan cu alt domnitor loial Imperiuliui. Ștefan cel Mare a solititat ajutor militar țărilor creștine ale Europei, dar majoritatea lor au refuzat. Polonia a păstrat neutralitatea, fiind amenințată de otomani.

Unicul ajutor a venit de la Matei Corvin, regele Ungariei. Oastea sutanului număra 150 000 oameni, din care 90 000 luptători, la care se adăugau 12 000 de munteni a lui Laioltă Basarab și forțele tătărești de 30 000 călăreți.

Tuturor le se opune oastea moldavă a lui Ștefan cel Mare numărînd 40 000 oșteni.

Oastea sultanului a urmat itinerarul Adrianopol-Varna-Dobrogea-Vadul Obluciței. Înaintarea pe teritoriul Moldovei a început la 10 iulie 1476 pe direcția Prut-Siret-Suceava.

Din cauza inferiorității mari de forțe, Ștefan rămas doar cu 10 000 boieri, se retrage, satele din calea dușmanului fiind părăsite și ogoarele arse. La 25 km nord-vest de Roman, pe un platou împădurit, Ștefan orzanizează o tabără întărită cu un șanț, val de pămînt și trunchiuri de copaci.

Un obstacol de model husist a fost executat din carele oștirii legate între ele la adăpostul cărora se trăgea cu tunurile în otomani.

Prin această amplasare a liniei de apărare Ștefan își asigura o cale de retragere în Transilvania.Bătălia a durat 2 zile după care Ștefan cu oastea se retrage în pădure, pierzînd 200 morți și 800 prizonieri, în schimb otomanii au pierdut 30 000 oameni.

Bătălia a fost cîștigată de sultan dar acesta nu a putut nimici oastea Moldovei.

Garnizoanele Cetăților Nemț, Suceava și Hotin au reușit să respingă atacurile otomane. Ștefan a refăcut o armată de 16 000 oșteni și a hărțuit otomanii pînă la retragerea sultanului peste Dunăre, o parte din prăzi fiind recuperată.

 

 

 

 

 

 1497: Papa Alexandru al VI-lea îl excomunică pe Girolamo Savonarola, un călugăr dominican italian, predicator, critic și reformator al moravurilor religioase și sociale catolice; (n. 21 septembrie 1452, Ferrara, d. 23 mai 1498, Florența).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vârsta de 20 de ani publică prima sa lucrare, „De ruina mundi”, în care critică corupția și decadența moravurilor societății din vremea sa.

  În 1482, Lorenzo di Medici „Magnificul” – la îndemnul lui Pico della Mirandola – îl cheamă la Florența, unde devine prior al mănăstirii San Marco. Aceasta nu-l împiedică să denunțe în predicile ținute de la amvonul bisericii Santa Maria Novella însăși corupția familiei di Medici, susținând un model de viață auster și atrăgându-și prin aceasta simpatia populației.

Prestigiul lui a crescut   o dată cu ocuparea Florenței de trupele regelui Carol al VIII-lea al Frantei și alungarea de la putere a Medicilor.

El instituie   „Repubblica Fiorentina” cu un regim zis „democratic”, în care însă Savonarola deține puterea absolută.

În această calitate, ia o serie de măsuri printre care abolirea luxului și a cămătăriei, crearea unui ” Munte de Pietate” și perceperea impozitelor pe avere. Structura politică arepublicii concentrează puteri ample în mâinile organului conducător, „Consiglio Maggiore”, în timp ce Savonarola, cu un fanatism  religios excesiv, pe care astăzi l-am numi fundamentalism , arde pe rugul „Vanității” în Piazza della Signoria instrumente ale „păcatului”: oglinzi, produse cosmetice, haine elegante, instrumente muzicale, obiecte de artă, cărți considerate imorale și textele în manuscris ale cântecelor laice.

Savonarola luptă nu numai împotriva desfrâului și a modului de viață ostentativ opulent, ci și împotriva cultului păgân antic și, ca o consecință, împotriva artei insuficient pătrunsă de spiritualitatea creștină.

Călugărul înzestrat cu un talent oratoric de excepție a captivat masele, înspăimântându-le cu viziuni apocaliptice. El impune oamenilor rigoare morală și un ascetism religios radical, fiindcă acestea pot salva orașul de catastrofă.

Chiar și pictorul Sandro Botticelli  își aruncă în foc propriile tablouri pe teme mitologice cu nuduri feminine.

In predicile sale, devine tinta insusi Papa Alexandru al VI-lea „Borgia” și întreaga Curie romană.

Modul său de interpretare a Sfintei Scripturi îi atrage în 1495 acuzația de erezie. Cum Savonarola refuză să dea ascultare papei, acesta îi interzice să mai predice, interdicție pe care Savonarola o ignoră.

Între timp situația politică la Florența devine tot mai critică, partizanii vechii oligarhii a Medicilor, „gli Arrabbiati” („Înfuriații”) și populația nemulțumită de rigorile morale, „i Compagnacci” se revoltă.

În 1497, în momentul culminant al luptei pentru putere, sosește de la Roma vestea excomunicării lui Savonarola, pe care acesta o declară nevalabilă.

Sub noua putere politică instaurată în 1498, Savonarola este arestat, judecat de un tribunal inchizitorial, torturat și condamnat la moarte pentru erezie.

În ziua de 23 mai 1498, după ce a fost spânzurat, trupul lui a fost ars pe rug în Piazza de la Signoria iar cenușa lui a fost aruncată în apele râului Arno.

La locul supliciului se poate vedea astăzi o mică placă comemorativă.

 

 

 

 

 

 

 

1607: Căpitanul John Smith şi un batalion de soldaţi debarcaţi  la Jamestown, în Virginia, au  pus bazele primei colonii englezeşti în Lumea Nouă

 

 

 

 

 

 

1655: S-a născut Papa Innocenţiu al XIII-lea; (d. 1724).

 

 

 

CatholicSaints.Info » Blog Archive » Beatified by Pope Innocent XIII

 

 

 

Papa Inocențiu al XIII-lea ( d. 7 martie 1724, Roma, Statele Papale  a fost un papă al Romei, având numele la naștere Michelangelo dei Conti, a fost ales papă la 8 mai 1721, luându-și numele de Inocențiu al XIII-lea (în latină Innocentius XIII,   în amintirea papei Inocențiu al III-lea, unul dintre strămoșii săi.

Inocențiu al XIII-lea l-a proclamat Doctor al Bisericii pe Sfântul Isidor din Sevilla, în anul 1722. În anul 1723, a protestat, zadarnic, contra invadării de către împăratul Carol al VI-lea a ducatelor de Parma și de Piacenza, care se aflau sub suzeranitate papală.

A refuzat să retragă bula papală Unigenitus. Papa Inocențiu al XIII-lea l-a sprijinit pe episcopul român unit cu Roma Ioan Giurgiu Patachi, în demersurile acestuia pentru promovarea independenței Bisericii Române Unite cu Roma față de episcopiile și arhiepiscopiile de rit latin din Ungaria.

Sfârșitul vieții Papa Inocențiu al XIII-lea a dus o luptă continuă împotriva cardinalului rebel francez Noailles și împotriva altor episcopi francezi rebeli. Întrucât situația se tărăgăna, Papa a murit de supărare, la 7 martie 1724, la Roma.

 

 

 

 

 

1717: S-a născut Arhiducesa de Austria, Maria Terezia, din dinastia Habsburgilor; (d. 1780).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost  împărăteasă a Sfântului Imperiu Romano- German.

 

 

 

 

 

 

 

 1792: S-a  nascut Papa Pius al IX-lea (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, d. 7 februarie 1878, Roma).

 

 

 

 

 

 

 

A fost Papă timp de 31 de ani din 16 iunie 1846 până la moartea sa si a avut cel mai lung  pontificat din istoria Bisericii. A convocat Conciliul Vatican I în 1869, care a declarat dogma infailibilității papale.

Papa Pius al IX-lea a definit și conceptul a Neprihănitei Zămisliri a Feciorei Maria, care înseamnă că Maria a fost concepută în afara păcatului primordial. A fost beatificat (declarat fericit).

Pontificatul sau a coincis cu mișcări revoluționare în Italia și în toată Europa. A fost nevoit să părăsească Roma, iar în 1870 a pierdut Statele Papale în favoarea Italiei.

El a renunțat la Legea Garantării din partea Italiei, care presupunea finanțarea Vaticanului și dependența politică a acestuia.  A încheiat concordate cu Austro-Ungaria, Portugalia, Spania, Ecuador, Venezuela, Honduras, Salvador și Haiti.

 

 

 

 

 

1806: A murit Samuil Micu supranumit si  Klein, cărturar iluminist, filolog şi traducător, reprezentant  de seama al Şcolii Ardelene;  (n. septembrie 1745).

 

 

 

 

 

Samuil Micu Klein a fost nepotul episcopulului roman Inocentiu Micu Klein.

A redactat o serie de lucrări cu caracter istoric și lingvistic , prin care urmărea să informeze pe învățații străini despre originea romană a poporului și a limbii române, despre continuitatea românilor pe teritoriul fostei  Dacii și, influențat de iluminism, a militat, în opera sa, pentru egalitatea în drepturi a românilor cu celelalte națiuni din Transilvania, pentru înlăturarea iobăgiei, numărându-se  printre autorii cunoscutului memoriu oficial numit Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae din  1791.

 

 

 

 

 

 

 

 1840: S-a nascut scriitorul francez Alphonse Daudet.

Alphonse Daudet  s-a nascut  in orasul  Nimes, intr-o familie instarita care a saracit insa in perioada cand acesta era la scoala astfel ca nu a mai reusit sa ii mai achite cursurile. Daudet nu a reusit din acest motiv sa isi ia diploma de bacalaureat, iar ca sa se intretina s-a angajat ca pedagog intr-un colegiu din Ales.

Ulterior, s-a stabilit in Paris, unde a si debutat ca scriitor cu un volum de versuri romantice. Succesul a venit insa in anul 1869, cand a publicat ciclul de povestiri „Scrisori din moara mea”.

Este autorul celebrei trilogii „Tartarin”, dar si a altor lucrari satirice, fanteziste ori romane de moravuri. Boala l-a determinat sa renunte la stilul trepidant de viata si, impreuna cu familia, s-a retras in mica localitate Champsrosay, in 1872. Doar romancierul Victor Hugo a reusit sa il determine sa vina din cand in cand la Paris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daudet se inscrie printre cei mai acerbi scriitori anticlericali ai secolului, dar este cunoscut si pentru  criticile aduse de el impotriva Academiei franceze.

A incetat din viata in 15 decembrie 1897, la Paris, ultimul sau roman fiind „Nemuritorul”, publicat in 1888.

 1846: Statele Unite declară război Mexicului.Este inceputul razboiului  mexicano american.care e a avut loc între 1846 și 1848 în urma anexarii în 1845 de către Statele Unite a Texasului.

Mexicul a revendicat Texasul ca provincie mexicană și a refuzat să recunoască secesiunea acesteia și dobândirea independenței pe cale militară de către Texas în 1836.

 

 

 

 

 Harta Texasului

 

 

 

Cea mai importantă consecință a războiului pentru Statele Unite au reprezentat-o termenii capitulării Mexicului în conformitate cu Tratatul de la Guadalupe Hidalgo , prin care teritoriile mexicane Alta California si Santa Fe de Nuevo Mexic  au fost cedate Statelor Unite.

 În plus, raul Rio Grande  a devenit graniță între Texas și Mexic, iar Mexicul nu a mai revendicat niciodată Texasul.

 

 

 

 

 

 1860: Bătălia de la Catalafim: trupele de voluntari patrioti italieni conduse de Giuseppe Garibaldi, înfrâng armata regatului Neapole.

 

 

 

 

 

Foto: Giuseppe Garibaldi

In 1861, trupele lui  Garibaldi au  cucerit Sicilia și Neapole, care s-au unit astfel cu regatul Sardiniei și Piemontului.

In fapt, in  anul 1861 întreaga Italie, cu excepția Romei (aflată sub autoritatea Papei) și a Veneției (rămasă sub control austriac), a fost unificată.

 

 

 

 

 

 

1860: A fost adoptata legea cu privire la principiile si la modul de desfasurare a instructiei in armata Principatelor Unite, care „vor fi de acum inainte uniforme”.

 

 

 

 

 

1882:  S-a născut pictorul francez Georges Braque, întemeietor alături de Pablo Picasso, al curentului cubist in pictura(d. 31 august 1963).

 

 

 

 

 

 

 

 1888: In Brazilia se da Legea abolirii sclaviei, cunoscuta si sub denumirea de “Legea de aur”(Lei Áurea).

 

 

 

 

 

 

1904: S-a nascut Elvira Godeanu, o cunoscută actriță română de film, radio, teatru  formată la generația de aur a marilor artiști interbelici; (d. 3 septembrie 1991).

A interpretat roluri extrem de variate, atât din literatura universală, cât și din cea română. Elvira Godeanu rămâne una din marile interprete ale rolului Zoe Trahanache din comedia lui Ion Luca Caragiale. A fost căsătorită cu Emil Prager, un cunoscut inginer constructor și arhitect din perioada interbelică.

 

 

 

 

 

 

 1917: La Fatima, important loc de pelerinaj din Portugalia, trei copii, cu vârste între 7 şi 10 ani, au avut viziuni cu Fecioara Maria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cei  3 tineri vizionari de la Fatima: Jacinta, Francisco şi Lucia.

În 1930 aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică, iar pe  locul respectiv s-a ridicat o biserică.

 

 

 

 

 

 

1926: Primul zbor in balon peste Polul Nord. Américanul  Lincoln Ellsworth, norvegianul  Roald Amundsen, italianul Umberto Nobile, alaturi de alti  12 membri ai echipajului,  au survolat  cu dirijabilul Norge,  Polul Nord.

 

 

 

 

 

 

1930: A murit Fridtjof Nansen, explorator şi om politic norvegian, laureat al Premiului Nobel (n. 1861).

 

 

 

 

 

 

 

 

1929: In  România este emits un Decret prin care sunt amnistiate toate infracțiunile politice încercate sau săvîrșite de către cetățeni români pînă la 2 decembrie 1928.

Decretul a fost completat prin Legea pentru amnistie din 6 iunie și Decretul din 11 iunie prin care erau grațiate toate infracțiunile politice săvîrșite în intervalul  8 mai – 6 iunie 1929.

 

 

 

 

 

 

 1938: A murit Charles Edouard Guillaume, fizician elveţian, laureat al Premiului Nobel (n. 1861).

 

 

 

 

 

 

 1938: S-a nascut  la Cluj, tenorul roman Ludovic Spiess;  (d. 29 ianuarie 2006).

 

 

 

Ludovic Spiess – Arii din operete | Disc Vinil

 

 

 

 

 

 

 

1940: Al Doilea Război Mondial: Armata germană traversează Meuse declanșând operațiunile de cucerir ea Franței.

Premierul britanic Winston Churchill ține faimosul discurs „sânge, trudă, lacrimi și sudoare” în Camera Comunelor de la Londra.

 

 

 

 

1940: Regina Wilhelmina a Țărilor de Jos își părăsește țara refugiindu-se în  Marea Britanie după invazia nazistă.

Prințesa Juliana își duce copiii în Canada pentru siguranță.

 

 

 

 

 

 

1942: S-a născut Constantin Vaeni, regizor, scenarist şi actor român.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intre creațiile sale reprezentative se numara :

 

 • Zidul (1974)

 • Buzduganul cu trei peceți (1978)

 • Vacanța tragică (1979)

 • Ancheta (1980)

 • Intrusul (1983)

 • Imposibila iubire (1983)

 • Acasă (1985)

 • Drumeț în calea lupilor (1988)

 

 

 

 

 

 

 

1943: Lipsita de sprijin de la Berlin, Armata germană din Africa de Nord (Afrika Korps), aflata  sub conducerea mareşalul Erwin Rommel, capitulează în faţa aliaţilor anglo-americani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Erwin Johannes Eugen Rommel  (n. 15 noiembrie 1891 – d. 14 octombrie 1944) a fost unul dintre cei mai remarcabili feldmareșali ai Germaniei, in cel de-al doilea război mondial.

A fost comandatul general al trupelor germane din Africa, trupele Wehrmacht-ului cunoscute sub numele de Deutsches Afrikakorps,fiind  supranumit „vulpea deșertului”(în germană, Wüstenfuchs), datorită campaniilor militare reușite pe care le-a repurtat pentru armata germană în Campania din Africa de nord.

Dupa sfarsitul campaniei armatei germane in Africa de Nord, a fost numit comandantul forțelor germane menite să se opună invaziei aliaților din Normandia.

 

 

 

 

 

 

 1950: S-a născut renumitul cântăreţ  şi compozitor american Stevie Wonder.

 

 

 

 

 

 

 

Si-a schimbat  numele în Stevland Hardaway Morris.

Este un  muzician multilateral,fiind  cantaret,compozitor, multi-instrumentist si producator. Este orb din naștere. A semnat un contract cu casa de discuri Motown la vârsta de 11 ani și continuă să cânte pentru aceasta și în ziua de azi.

 

 

 

 

 

 

 1954: S-a născut  in Australia  cântăreţul  şi compozitorul  irlandez Johnny Logan (pe numele său real Seán Patrick Michael Sherrard) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A câștigat concursul muzical Eurovision de două ori: în 1980 și în 1987.

 

 

 

 

 

 

 

 1960: Prima ascensiune a vârfului Dhaulagiri, Nepal cel de-al şaptelea munte ca înălţime din lume. 

Este un munte din masivul Himalaya care are altitudinea de 8.167 m deasupra nivelului marii.

 Inălțimea muntelui Dhaulagiri a fost pentru prima oară măsurată în anul 1809 de locotenentul William Spencer Webb și căpitanul John Hodgson, care au măsurat 8190 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prima ascensiune a fost făcută de o expediție elvețiană si  austriacă condusă de Eiselin Max.

A fost prima ascensiune in Himalaia cu ajutorul unui avion, care dupa ce i-a depus pe alpinisti pe un versant al muntelui,în cele din urmă sa prăbușit în partea de nord a muntelui în timpul decolarii și a fost abandonat.

 

 

 

 

 

 

 

 

1961: A murit renumitul actor american de cinema Frank James ; (n. 7 mai 1901).

 

 

 

 

 

 

A jucat in o sută de filme si a obținut de doua ori Premiul Oscar pentru cea mai buna interpretare, in 1941 si 1952.

 

 

 

 

 

1968: S-a nascut cântăreaţa de muzica ușoara şi actriţa română, Oana Sârbu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968: Muncitorii francezi se alătura  protestului studentilor din Paris, declarand  o grevă generală de o zi.

 

 

Mai 68
 

Sesizând oportunitatea, Partidul Comunist a susţinut mişcările îndreptate împotriva administraţiei de Gaulle.

De asemenea, două puternice uniuni sindicale au anunţat proteste pentru 13 mai.

La 13 mai 1968, mai mult de un milion de persoane, studenți, profesori și muncitori au mărșăluit prin capitala franceză cerând demisia guvernului  lui  Charles de Gaulle și au protestat  fata de  brutalitatea poliției în timpul  manifestatiilor  din ultimele zile, făcându-l pe premierul Georges Pompidou să anunţe personal eliberarea studenţilor reţinuţi şi redeschiderea Universităţii Sorbona, dar hotărârea nu a stins protestul.

La redeschiderea universităţii, studenţii au ocupat-o şi au declarat-o „universitatea poporului”.

Invitaţi la televiziune, studenţii s-au comportat ca „oameni iresponsabili cu idei utopice, care doreau să distrugă din rădăcini societatea de consum”, după cum se scrie în lucrarea „Cum a evitat Franţa războiul civil”, a lui Mattei Dogan, sociolog şi politolog francez de origine română, decedat în 2010.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BcDCsCGdOm4

 1981: A avut loc o tentativă de asasinare a Papei Ioan Paul al II-lea de către teroristul turc Mehmet Ali Ağca, agent al serviciilor secrete comuniste  bulgare .

 

 

 

 

 

 

Vătămată Papa ajutat de asistenții în Piața Sf. Petru

 

 

 

In Piata Sfantul Petru de la Vatican, cu putin timp inainte de inceperea slujbei, Papa Ioan Paul al II-lea  a fost impuscat de Mehmet Ali Agca, un turc in varsta de 23 de ani.

Atentantul, care s-a soldat cu ranirea grava a Papei Ioan Paul al II-lea, s-a petrecut in timp ce acesta se deplasa cu papa-mobilul prin multimea de credinciosi care astepta inceperea slujbei. Atacatorul a tras patru focuri de arma in suveranul pontif, insa doar doua gloante l-au atins – unul a intrat in abdomen, iar un altul in bratul stang. Celelalte gloante au ranit doua femei, o americanca si o jamaicanca.

Oamenii au reusit sa il imobilizeze pe turc inainte sa fie prea tarziu.Papa Ioan Paul al II-lea a fost transportat imediat  la spital, unde a fost supus unei operatii de  urgenta.

La proces, acesta si-a recunoscut vinovati si a declarat ca a actionat de unul singur. In iulie 1981 a fost condamnat la detentiune pe viata. Dovezi ulterioare au indicat ca atentantul a fost pus la cale de serviciile secrete sovietice KGB-iste si de cele bulgare, insa nu exista dovezi clare in acest sens.

 

 

 

 

 

Foto: Papa il iartă pe Agca

Papa Ioan Paul al II-lea a avut puterea sa il ierte pe Mehmet Ali Agca, in 1983 vizitandu-l in inchisoarea in care isi ispasea pedeapsa.

 

 

 

 

 

 

 

1990: Sfatul Frontului Popular din republica sovietica Moldova a facut o declaratie de adeziune la  Proclamatia de la Timisoara.

 

 

 

 

 

 

 

2005: Masacrul de la Andijan

Timp de câteva săptămâni,   bărbaţi, femei şi copii din Uzbekistan au participat la manifestaţii pasnice antiguvernamentale în oraşul Andijan. 

Forte ale  Ministerului de Interne şi ale Serviciului Naţional de Securitate din Uzbekistan  au  încercuit piaţa din centrul oraşului si au deschis focul  asupra  mulţimii.

Estimările privind numarul celor ucisi variaza de la  187, cifra comunicata de  oficiali ai guvernului, şi 5.000 de oameni, dar cele mai multe rapoarte  estimeaza  câteva sute de morţi.

Un dezertor din serviciul secret al Uzbekistanului  a susţinut că au fost ucişi 1500 de oameni.

Cadavrele celor mai mulţi dintre cei care au a murit in urma masacrului ar fi fost aruncate  în gropi comune.

“Trag asupra oamenilor paşnici…. Sunt ucişi oameni…. Soldaţii vin în transportoare blindate de personal, dar lumea stă pe loc”…. relata un manifestant.

În acea seară la Andijan au fost ucise aproximativ 500 de persoane. Guvernul uzbek a declarat că ziariştii occidentali au denaturat adevărul, dar înregistrarile apelurilor telefonice ca cel de mai sus nu pot fi negate.

Pentru vizionare, accesati  linkul de jos:

 

http://www.youtube.com/watch?v=thdWPvxMyyk

 

2008: A murit marele actor român  originar din Basarabia, Colea Răutu. A jucat in filmele  “Moara cu noroc”, “Răscoala”, “Neamul Şoimăreştilor”, “Mihai Viteazul”, “Cel mai iubit dintre pământeni”; (n. 28 noiembrie 1912).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008: A decedat  Costică Toma, fost portar al echipei CCA, actuala Steaua Bucureşti, şi al reprezentativei României; (n. 1 ianuarie 1928).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 mai  în lume :

 

 

 Ziua Independenţei Ecuadorului; (1830).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfânta Muceniță Glicheria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfanta Mucenita Glicheria

 

Sfanta Glicheria a trăit in secolul al II-lea, in timpul împaratului Antonin si a guvernatorului Savin. Sfanta Glicheria a fost fiica unui guvernator roman.

Dupa moartea tatalui s-a stabilit in cetatea Traianopole din Tracia. Glicheria a fost pusa sa aduca jertfe inaintea idolului lui Zeus. Refuza si la rugaciunile ei un fulger a lovit statuia lui Zeus si a sfaramat-o.

Prefectul a poruncit sa fie batuta si aruncata in temnita. Dorea ca Glicheria sa moara prin infometare. Insa, ingerul Domnului se pogora din cer si ii aducea hrana. Temnicerul Laodicius vazand aceasta minune, L-a marturisit pe Hristos in fata prefectului.

Pentru aceasta marturisire temnicerului i se va taia capul. Sfânta Glicheria a fost aruncata în foc  într-un cuptor din care a iesit nevatamata, iar mai târziu a fost aruncata la fiare.

Rugându-se lui Dumnezeu, aceasta sfânta muceniță si-a dat sufletul in mâinile lui Dumnezeu.

Din sfintele ei moaște curgea mir înmiresmat, care vindeca tot felul de boli grele.

 

 

Bibliografie (surse):

 

 

 

 

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Crestin Ortodox.ro;

 3. Istoria md;

 4. Petre Otu, 100 de mari bătălii din istoria României, Editura Orizonturi, București 2009.

 5. Wikipedia org.

 6. Rador.ro

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

Publicitate

14/05/2020 - Posted by | ISTORIE

Un comentariu »

 1. A republicat asta pe Cronopedia.

  Apreciază

  Comentariu de Ioan M. | 14/05/2020 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: