CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Datini şi credinţe bisericeşti şi lumeşti la români. Moşii, Dragobetele, Mărţişorul şi începutul Postului Mare.

 

 

 

 

 

SPAȚIUL MĂRȚIȘORULUI, poate fi un alt nume pentru spațiul carpato-balcanic, leagănul etnogenetic al românilor, scrie Vlad Cubreacov pe cubreacovblog.wordpress.com preluat de Romanian Global News.

Obiceiul arhaic românesc al mărțișorului există la toți dacoromânii, meglenoromânii și aromânii, fiind transmis și populației bulgarofone din Peninsula balcanică. L-au împrumutat și alții, dar nimeni nu l-a generalizat ca noi.
Dacă există un Imperiu al Crizantemei, iată că vedem aici imaginea unei posibile Împărății a Mărțișorului….


Un proiect de lege privind instituirea Zilei Mărțișorului,  asumat de mai mulți deputați din diverse grupuri parlamentare, a fost depus în anul 2019 în Parlamentul României.

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: „Cel ce prin adâncul înţelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le chiverniseşti, şi ceea ce este de folos tuturor le dăruieşti; Unule, Ziditorule, fă odihnă, Doamne, sufletelor adormiţilor robilor Tăi; că spre Tine nădejdea şi-au pus, spre făcătorul şi ziditorul şi Dumnezeul nostru”
(Tropar la Sâmbăta Lăsatului sec de carne, Sâmbăta morţilor – Moşii de iarnă)

A fost odată ca niciodată, cândva, demult foarte… A fost o vreme pe când, în lumea satului tradiţional românesc, şezătorile şi clăcile constituiau tot atâtea prilejuri pentru tineri de a se cunoaşte, de a se îndrăgosti şi de a se iubi, chiar şi în perioadele posturilor, atunci când jocurile şi hora satului erau oprite. Iată că se sfârşeşte şi luna lui Făurar şi se apropie începutul Postului Mare; tot acum se încheie şi şezătorile, care au constituit motive de distracţie şi de îndrăgostire pentru tineri, în serile şi nopţile lungi de iarnă. Dar, până atunci…

În cea de a două sâmbătă din perioada Triodului (notă: etimologic, cuvântul triod provine din grecescul triodion/ τριώδιον, format din cuvintele tria/ τρια, trei, şi odi/ ώδή, odă, însemnând cântare în trei ode/strofe; practic, în viaţa liturgică, Triodul are două semnificaţii:

a) cartea de cult care cuprinde slujbele din această perioadă şi

b) una dintre cele trei perioade ale anului liturgic), respectiv în sâmbăta dinaintea Duminicii Lăsatului sec de carne – a Înfricoşătoarei Judecăţi, sâmbătă care este cunoscută, în popor, şi sub denumirea de Moşii de iarnă, Biserica a rânduit să se facă pomenirea generală a morţilor, a părinţilor, moşilor şi strămoşilor noştri adormiţi întru Domnul, în nădejdea Vieţii celei veşnice.

În data de 24 februarie, în calendarul ortodox este consemnată Întâia şi a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, o prăznuire care aminteşte de cele două descoperiri minunate ale cinstitului şi de îngeri mult-preţuitului cap al Înaintemergătorului Domnului, relevată şi prin texte liturgice de o aleasă valoare duhovnicească. Avem în vedere atât Troparul: „Din pământ răsărind capul Înaintemergătorului, aruncă credincioşilor Razele Nestricăciunii tămăduirilor.

De sus adună mulţimea îngerilor, de jos cheamă împreună neamul omenesc, ca să înalţe cu un glas Slavă lui Hristos Dumnezeu”, precum şi Condacul:

„Prorocule al lui Dumnezeu şi Înaintemergătorule al Harului, aflând capul tău ca un trandafir Preasfinţit din pământ, tămăduiri luăm totdeauna; pentru că iarăşi propovăduieşti, ca mai înainte, pocăinţa în lume”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini pentru dragobete photos

Tot în 24 februarie, spiritualitatea populară consemnează şi ziua lui Dragobete, cel care este simbolul tinereţii, al dragostei şi al bucuriei.
Dragobetele, „care sărută fetele”, este văzut fie sub chipul personalizat al unui „tânăr voinic, frumos şi bun” (Romulus Vulcănescu), fie ca o zi dedicată „iubirii şi aflării perechii, atât la oameni cât şi la păsări şi animale” (Simeon Florea Marian).

Zis şi „Ioan Dragobete”, „Drăgostiţele”, „Sântion de primăvară”, „Cap de primăvară”, considerat fiu al Babei Dochia şi asemănat cu un flăcău chipeş şi iubăreţ, Dragobetele simbolizează şi „nunta păsărilor” sau ziua când ele se strâng în stoluri, zboară, se împerechează şi încep a-şi construi cuiburile.

Se spune că cele rămase acum fără pereche vor sta stinghere până anul următor. Asemenea păsărilor, fetele şi băieţii trebuie să se întâlnească şi „să ţină Dragobetele”, prin cântec şi veselie, pentru a fi îndrăgostiţi şi fericiţi întregul an.
Iubirea (atât cea împărtăşită, plină de bucurie şi de fericire, cât şi cea nefericită, uneori cu final tragic), ca şi dorul, sunt exprimate, în alcătuirile poetico-melodice ale doinelor şi cântecelor de dragoste româneşti, prin trăsături stilistice marcate de o profundă expresivitate şi naturaleţe. Ele relevă însuşirile specifice şi comune ale genurilor lirice, atât de speciale pentru spiritualitatea tradiţională românească.

De aceea, iubirea, aşa cum este cântată în folclorul muzical românesc, întruneşte valenţe multiple: iubirea-n adierea primăverii, iubirea-bucurie, iubirea-adevăr, iubirea-libertate, iubirea ca miracol, prospeţime, gingăşie, iubirea-armonie, iubirea ca o frumuseţe a celebrării vieţii, a înnoirii firii.

Anul 2020 este, după cum se ştie, an bisect; în calendarul bisericesc, ziua de 29 februarie este dedicată Sfinţilor Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea. În tradiţia populară circulă o povestioară legată de această zi:

„Odată, Sfântul Casian, cel ce-şi are hramul la 29 februarie în anii bisecţi, s-a dus la Dumnezeu şi a început să se plângă Ziditorului că oamenii nu-l cinstesc şi pe dânsul, cum cinstesc pe ceilalţi sfinţi. Dumnezeu îl întrebă însă: «Ai făcut vreo faptă bună în lumea aceasta?

Ceilalţi sfinţi au făcut şi de aceea au în fiecare an câte o zi de ţinere». Nesfârşindu-şi încă vorba, iată că vine acolo Sfântul Nicolae ud leoarcă. «Sfinte Nicolae, de ce eşti ud?» «Uite de ce – răspunse sfântul. Din pricina vântului mare era gata, gata să se înece o corabie şi, cum am văzut-o, m-am aruncat în apă şi am scăpat-o de primejdie, iar pe oameni de la moarte.»

Atunci Dumnezeu se întoarse către Sfântul Casian şi zise: «Auzi cum fac fapte bune cei ce au ţinere? Fugi de aici şi la fiecare patru ani să vii şi tu o dată».

Şi de atunci luna februarie are câte 29 de zile la fiecare patru ani” (Tudor Pamfile, Sărbătorile de toamnă şi postul Crăciunului, Academia Română, Colecţia „Din viaţa poporului român”, Bucureşti, Editura Socec, 1914, p. 172).

Cu această ultimă zi a lunii Făurar  se face trecerea către luna martie, cunoscută şi ca Mărţişor sau Germinar (cu trimitere spre trezirea la viaţă a naturii şi încolţirea seminţelor semănate). În unele zone etnografice româneşti, martie se mai numeşte şi luna lui traistă-n băţ sau, mai rar, Dochia.

Numele derivă din cel al Sfintei Cuvioase Muceniţe Evdochia (prăznuită la 1 martie), care a trăit şi a primit cununa muceniciei în al doilea veac creştin în cetatea Heliopolis (azi Baalbek, Liban).

Legendele Dochiei din spaţiul culturii tradiţionale româneşti plasează, fără excepţie, naraţiunile dedicate acestui personaj mitologic, în context pastoral.
Dar, despre Mărţişor (element înscris în anul 2017 de România, în comun cu Republica Moldova, Bulgaria şi Macedonia de Nord pe Lista Patrimoniului Cultural Intangibil al Umanităţii al UNESCO.

Să nu uităm că se apropie perioada Postului Mare, pe care Biserica a rânduit-o pentru a ne curăţi sufletele şi trupurile, prin post şi rugăciune, prin credinţă, milostenie şi fapte bune, aşteptând, cu inimile, cugetele, sufletele şi trupurile curate, Învierea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca un urcuş duhovnicesc spre propria noastră înviere, din somnul păcatului şi al morţii.
În ultimii 30 de ani şi, cu atât mai mult astăzi, conştientizând cu tot mai multă durere că Ţara a încăput pe mâinile ticăloase ale prădătorilor şi jefuitorilor, se vădeşte cu atât mai pregnant că trebuie să ne punem nădejdea doar în Dumnezeu:

„Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie!” (Rugăciunea Sfântului Ioanichie). De asemenea, în aceste zile de Post, să ne înălţăm cu smerenie inimile către Domnul şi să (re)descoperim actualitatea şi frumuseţea duhovnicească a Rugăciunii Sfântului Efrem Sirul, care se rosteşte, însoţită de metanii şi închinăciuni, în toată perioada Sfântului şi Marelui Post, rugăciune pe care ar trebui să o rostim şi noi, cât mai des, cu multă umilinţă:

„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie. Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale.

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin”.

Fie să ne păstrăm trează grija faţă de sufletele noastre, faţă de Neam şi Ţară, şi să nu uităm: Tradiţia este în noi, Tradiţia suntem noi!

  

 

http://www.condeiulardelean.ro/articol/mosii-dragobetele-martisorul-si-inceputul-postului-mare-datini-si-credinte-bisericesti

Publicitate

01/03/2020 Posted by | CREDINTA | , , , , , , , , , , , | 2 comentarii

O ISTORIE A ZILEI DE 1 MARTIE. VIDEO

 1 martie, istoricul zilei

 

509 I. I Chr.  – Consulul roman Publius Valerius Publicola, organizează la Roma primul Triumf , după victoria sa asupra regelui detronat Lucius Tarquinius Superbus in bătălia de la Silva Arsia.

Provenea dintr-o familie bogată și a  fost ales consul de patru ori.

 

Imagini pentru Publius Valerius Publicola,photos

 

A murit în 503 î.Hr., la scurt timp după ce a lăsat demnitatea de consul urmașilor săi, Agrippa Menenius Lanatus și Publius Postumius Tubertus .

  

 86 I.I Chr. – Lucius Cornelius Sulla, în fruntea unei armate romane, ocupă în Atena, dupa infrângerea tiranului Aristion sprijinit de trupele de Mitridates al VI-lea.

40 – S-a născut poetul latin Marcus Valerius Martialis (d. între 102 și 104 d.Hr.).

Imagini pentru Marcus Valerius Martialis Photos

A fost un poet roman originar din Hispania cunoscut pentru cele douasprezece cărți de epigrame, publicate în Roma  între anii  86 și 103, în timpul domniei imparatilor Domitian, Nerva si Traian.

Este considerat a fi creatorul genului epigramei.

293 –  Impăratul Diocletian si co-imparatul Maximinian  ii  numesc pe Constantinus Chlorus si Galerius in demnitatea de Cezari, fapt  considerat a fi  in Imperiul Roman începutul Tetrarhiei , cunoscuta sub numele de Quattuor Principes Mundi (“Patru conducători ai lumii”).

 

 492 – Moare Papa Felix al III-lea.

Pope Felix III

 

Felix al III-lea provenea dintr-o familie aristocratica romana, fiind fiul unui preot si bunicul Sfantului Grigorie cel Mare. La data inscaunarii sale ca Papa, era vaduv si tatal a doi copii.

A fost ales Papa pe 13 martie 383.In timpul pontificatului sau s-a produs o ruptura doctrinară cu Acacius, Patriarhul Constantinopolului, pe  care l-a  excomunicat si declarat eretic pentru ca a acceptat doctrina eretica  monofizita.

 589 – Sărbatoarea Sfântului David. Este o sărbătoare creștina în timpul căreia velșii îl celebrează pe Sfantul David (n.cca anul 500), patronul  spiritual al Țării Galilor, mort în ziua de 1 martie anul 589).

 1 MARTIE ESTE ZIUA NATIONALA  A VELȘILOR (GALEZILOR) DIN MAREA BRITANIE .

Velșii sunt una dintre cele şase naţiuni celtice din Europa țara lor fiind în prezent parte a Regatului Unit al marii Britanii si Irlandei de Nord. In velșă, acestei țări i se spune Cymru (pronunţat Kum-ri), iar in latina i se spunea Cambria.

 Pâna la cucerirea ei în 1282 de către Edward I al Angliei, Ţara Galilor era divizată  în numeroase principate independente.

Ca urmare a Actului de Unire emis de regele Henric al VIII-lea (el însuşi provenit dintr-o familie de origine velsa), ţara a devenit parte componentă a regatului Angliei în 1536.
http://www.lemonde.fr/web/article/0 ,1-0 @ 2-3546,36-657524,0. html

Prin traditie, fiul cel mare al regelui Angliei ia titlul de Print de Wales.

  

1131 – A decedat regele Ștefan al II-lea al Ungariei ; (n.1101). Ștefan al II-lea (maghiară: II István, n. 1101), rege al Ungariei si Croatiei,a condus Ungaria din anul 1116 pana la moartea sa.

Tatal sau, Regele Coloman, l-a  încoronat de copil, iar domnia sa a fost caracterizată de războaie dese cu țările vecine.

1445 – S-a născut în Florența, pictorul Sandro Botticelli,  (pe numele real Alessandro di Mariano Filipepi),  considerat a fi unul dintre artistii reprezentativi ai picturii Renascentiste italiene.

Foto: Sandro Botticelli, autoportret

Până sa studieze pictura cu maestrul Antonoi del Pollaiuolo, a invățat  de la tatal său meseria de aurar.

Din 1470, artistul si-a deschis propriul atelier, iar restul vietii a creat lucrari pentru celebra familie Medici sub a carei protectie a intrat si care i-a finantat majoritatea operelor. 

Botticelli a fost poreclit “botticello”(“butoi mic”) de fratele său mai mare. Din 1481, Botticelli a fost chemat la Roma de către Papa Sixtus IV pentru a decora Capela Sixtină alaturi de alti mari pictori.Printre operele sale celebre se numara “Primavara”, “Adoratia magilor”, “Nasterea lui Venus”. De asemenea, in 1481, s-a numarat printre artistii desemnați de Vatican sa decoreze Capela Sixtina, insa contribuția sa nu a fost una insemnată.  

1562 – Are loc Masacrul de Vassy  în care cincizeci de protestanți au fost uciși, iar aproximativ o sută cincizeci răniti de trupele ducelui de Guise, la  șase săptămâni de la semnarea Edictului din ianuarie 1562, prin care regele a permitea protestanților să se intruneasca în public. 

A fost începutul războaielor religioase care vor macina Franţa timp de peste treizeci de ani.

Hughenot este un nume dat protestantilor calviniști francezi si se pare ca denumirea acestora provine din cuvantul german Eidgenossen, care inseamna “uniti prin juramant”.

Erau organizați în comunități independente sub autoritatea unui sinod național în 1559 si au creat un aparat administrativ și militar prin care au devenit un corp autonom în cadrul statului, deseori în conflict cu puterea monarhică.În urma războaielor religioase care i-au opus catolicilor, hughenoții au reușit să obțină libertatea de cult, locuri în parlament și sa detina controlul  a cca. 100 de fortărețe, printre care La Rochelle, Cognac și Montauban.

Puterea militară hughenotă a fost desființată apoi de Cardinalul Richelieu (asedierea si cucerirea orașului La Rochelle, 1628); Ludovic al XIV-lea a completat acțiunea de consolidare a monarhiei și de restaurație catolică deplină (revocarea Edictului din Nantes, 1685), obligând numeroase comunități de hughenoți să emigreze în țări protestante.  

1565 – A fost fondat orasul Rio de Janeiro de către cavalerul portughez Estacio de Sá ( 1520-1567), care l-a numit “São Sebastião do Rio de Janeiro (Râul St Sebastian ianuarie), în onoarea regelui Sebastian al Portugaliei.

1632 – Champlain devine guvernator al Noii Frante, pe continentul american, in actuala Canada de azi. 

Imagini pentru Samuel de Champlainphotos

 

Samuel de Champlain a fost numit în această funcţie de către Cardinalul Richelieu.  

1746 – Constantin Mavrocordat,  domnul Țării Românesti  (1744-1746) , clerul înalt și boierii țării,  hotărăsc eliberarea din șerbie a rumânilor fugiți, care se reîntorc în țară; liberi ca persoană, țăranii rămân totuși dependenți economic de boieri, fiind obligați să presteze boierului 12 zile de clacă, în Țara Românească și 24 de zile, în Moldova. 

1788: S-a nascut  Gheorghe Asachi, poet, prozator și dramaturg român, născut in tinutul  Herța, în nordul Moldovei (azi în Ucraina). Precursor al generației pașoptiste, Gheorghe Asachi a fost unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a recuperat de la Lemberg din Polonia, unde studiase în tinerețe, manuscrisul Țiganiadei, epopeea bufă a lui Ion Budai-Deleanu.

A fost și unul din întemeietorii Academiei Mihăilene. A publicat prima gazetă româneasca din Moldova, Albina Românească (1829). A organizat primele reprezentații teatrale în limba română (1816) și Conservatorul filarmonic dramatic (1836). Traduce și adaptează piese de teatru străine.

A versificat legendele istorice Dochia și Traian, Ștefan cel Mare înaintea Cetății Neamț. A scris și nuvele istorice (Dragoș, Petru Rareș, Rucsandra Doamna ș.a.), care au constituit sursa de inspirație pentru nuvelele lui Costache Negruzzi. 

A fost inițiat în francmasonerie la Milano, în Italia si in 1830 era Venerabilul unei loji din Iași, iar în 1866 a participat la lucrările Lojii Steaua României, tot din Iași.

A fost o personalitate complexă, îndrumător și animator al vietii artistice și culturale, organizator al școlilor naționale din Moldova, unul din pionierii picturii românești și inițiatorul învățământului artistic în școlile moldovenești.

Fiul său, Dimitrie Asachi, a fost de asemenea om de știință, a cărei activitate a vizat matematica și topografia. Fiica sa, Hermiona Asachi, a fost soția istoricului francez Edgar Quinet.

A decedat la  12 noiembrie 1869.

1810- S-a născut la  Żelazowa Wola, lângă  Varșovia,compozitorul romantic  și pianistul francez de origine poloneză Frederic Francois Chopin (Fryderyk Franciszek Szopen), celebru pentru piesele sale solo pentru pian și pentru concertele sale de pian.

A murit la 17 octombrie 1849.

Imagini pentru chopin photos

1812- S-a născut  medicul și politicianul român Nicolae Kretzulescu.

Imagini pentru Nicolae Kretzulescu.photos

1840 – Adolphe Thiers devine prim ministru al Franței.

https://i2.wp.com/www.nndb.com/people/550/000101247/adolphe-thiers-1.jpg

1837 –  S-a născut la Humulești, marele scriitor romăn  Ion Creangă. Data nașterii lui Creangă este incertă.

El însuși afirma în Fragment de biografie, că s-ar fi născut la 1 martie 1837.

Imagini pentru Ion Creangă.photos

O altă variantă o reprezintă data de 10 iunie 1839, conform unei mitrici (condici) de nou-născuți din Humulești, publicată de Gh. Ungureanu.

A învățat la școala din Humuleștiul natal, apoi la Broșteni, la Școala Domneasca din Târgu-Neamț si la Școala catihetică din Fălticeni. La Târgu-Neamț era înscris cu numele de Ștefănescu Ion, la Fălticeni cu numele de Ion Creangă, pe care îl va păstra toată viața. Opera sa reprezentativa a devenit mai vie ca oricand dupa moartea sa, la 31 decembrie 1889.

Un artist al condeiului, Ion Creanga este creatorul unei opere ce nu mai are asemănare in literatura universala.Limbajul sau si dialogul folosit par ar fi luate direct din gura poporului.

Creatia literara a lui Ion Creanga se compune din povesti, povestiri si amintiri din copilarie. Povestile evoca o lume țărănească, proiectata în fabulos: ”Capra cu trei iezi”, ”Povestea porcului”, ”Povestea lui Harap-Alb” etc. Astazi, creatia sa este raspandita in tara noastra in numeroase editii, fiind tradusa in mai multe limbi.

In perioada 1855-1859 a urmat cursurile Seminarului Teologic de la Socola, după care s-a inscris la Facultatea de Teologie a Universitatii din Iași, dar nu a frecventat-o.

S-a căsătorit cu Ileana Grigoriu, fiica preotului Ioan Grigoriu de la biserica Patruzeci de sfinți din Iași si in 1959 devenea diacon la aceasta biserică. Peste 5 ani se înscria la Școala preparandală vasiliană de la Trei Ierarhi (Școala Normala) si in 1865 obținea diploma de absolvire.

A fost numit învățător la Școala primară nr. 1 din Iași de profesorul sau, Titu Maiorescu si a colaborat la elaborarea de manuale scolare (Abecedar, Învățătorul copiilor, Metodă nouă de scriere și cetire, Povățuitorul la cetire prin metoda fonetică, Geografia județului Iași). A fost exclus din rândurile clerului si din invațamânt in 1872, pentru comportament neadecvat. Post-mortem, in 1993, a fost reprimit in cler.

L-a cunoscut in 1875 pe Mihai Eminescu, cel care i-a devenit prieten bun si acesta il va introduce in societatea literară Junimea.

A debutat in publicația Convorbiri literare cu povestea Soacra cu trei nurori, la 01 octombrie 1875 si va publica aici si celelalte povești, până in anul 1878. In perioada 1875-1883 a scris cele mai importante opere ale sale, îndemnat de Mihai Eminescu. In 1881-1882 a publicat primele trei părți din Amintiri din copilarie, a patra fiind postumă si apăreau primele semne ale epilepsiei.

In 1883 a apărut broșura Două istorioare prea frumoase din viața lui Cuza Vodă, la Craiova.

Este autorul a 13 povesti, 8 povestiri, 2 nuvele si a celebrei lucrari autobiografice Amintiri din copilarie.

A murit la 31 decembrie 1889 și este înmormântat la cimitirul Eternitatea din Iași.

1865 – A murit  Marea Ducesă Anna Pavlovna a Rusiei, soția regelui William al II-lea al Olandei; (n. 1795).

1867- A aparut la Iași, apoi la București, revista “Convorbiri literare”,  organ de presă al „Junimii”– grupare politică și literară condusă de Titu Maiorescu care a exercitat o puternica influență asupra mișcării literare românești.

Imagini pentru “Convorbiri literare”, 1867 photos

Primul redactor, apoi director al acestei reviste, a fost Iacob Negruzzi. Publicația a apărut pâna în 1944, cu o singura întrerupere intre anii 1916 si 1919. 

1872- În Statele Unite, a fost inființat primul parc național din lume: Yellowstone.

1877- Puterile semnatare ale Tratatului de la Paris din 1856 au adoptat la Londra, un protocol prin care recomandau Turciei sa acorde unele libertăți popoarelor supuse.

1886 – S-a născut Oskar Kokoschka, pictor si poet englez de origine austriacă.

Imagini pentru Oskar Kokoschka, photos

 De la 1903 la 1909, Kokoschka a urmat cursuri de pictură la Viena Kunstgewerbeschule (s-a prezentat la admitere împreună cu Hitler şi, spre deosebire de viitorul dictator, el a reuşit).Opera lui Kokoshka a inspirat generatii de pictori. A murit pe 22 februarie 1980. 

1889 – Prințul Ferdinand de Hohenzollern, nepotul regelui Carol I,  a fost proclamat prin decret, Principe al României, cu titlul de Alteța Regală.

Imagini pentru Feprințul Ferdinand de Hohenzollern photos

1896 – Cercetătorul francez Henri Becquerel, laureat cu premiul Nobel, a descoperit radioactivitatea.

Imagini pentru Henri Becquerel,photos

 1904- S-a născut  în Clarinda, Iowa, celebrul dirijor de orchestra american, Glenn Miller.

https://i1.wp.com/www.smokersassociation.org/system/files/images/glenn_miller.jpg

El a format o orchestra pentru trupele americane, în timpul celui de-al doilea război mondial
Multe titlurile sale  au ajuns pe primele locuri în Hit Parade şi  fac inconjurul Americii {Tuxedo Junction, Chattanooga Choo Choo).
A murit pe 15 decembrie 1944 într-un accident de avion între Londra şi Paris.

 

1906- A debutat revista “Viata românească”, revista “literară și științifică”, sub direcția lui Constantin Stere si Paul Bujor, secretar de redactie fiind Garabet Ibraileanu. 

Imagini pentru revista “Viata românească”photos

1907 –  La inițiativa dr. Mina Minovici,  și-a inceput   activitatea în România, Serviciul medical de urgență “Salvarea”.

Mina Minovici

Dr.Mina Minovici este faimos pentru studiile aprofundate despre alacaloizii cadaverici, putrefacție, simularea bolilor mintale și antropologie medico-legală.

Este fondatorul școlii române de medicină judiciară și a fost directorul primului Institut de Medicină Legală din România, construit în 1892.

Fondator al sistemului medico-legal modern, a fost una dintre cele mai proeminente personaliăți din acest domeniu din Europa timpurilor sale.

1910- S-a născut  actorul englez David Niven; (d. 29 iulie 1983).

Imagini pentru david niven photos

Este  considerat unul din cei mai prolifici si cunoscuți actori englezi de film.

1912 – A fost efectuat primul salt cu parașuta dintr-un avion, premiera aparținandu-i lui Albert Berry.

1922- S-a născut Yitzhak Rabin, premier israelian, castigator al premiului Nobel pentru Pace.

Imagini pentru Yitzhak Rabin,photos

A fost asasinat în noiembrie 1995 de un extremist evreu.

 1925- S-a născut la Bacău, Solomon Marcus, matematicianul român de  etnie evreiască, membru al Academiei Române; (d. 17 martie 2016 București). 

Imagini pentru Solomon Marcus photos

Deși domeniul principal al cercetărilor sale a fost analiza matematică, matematica și lingvistica computațională, a publicat numeroase cărți și articole pe diferite subiecte culturale, din poetică, lingvistică, semiotică, filosofie, sau istoria științei și a educației.

1927- S-a născut Harry Belafonte, renumitul cântăreț și actor american Harry Belafonte.

Imagini pentru harry belafonte photos

1931- S-a născut la Buhuşi, în  judeţul Bacău, regizoarea română de film Elisabeta Bostan.

Imagini pentru Elisabeta Bostan. photos

 A absolvit IATC București, în anul 1954. Debutul îl face în 1958, cu două scurt metraje, documentare etnografice: Trei jocuri românești și Dansul cloșca cu puii de aur. Primul film de lungmetraj regizat a fost „Puștiul”, în 1961.

În 1965 devine conferențiar al IATC, iar din 1990 profesor universitar și șeful catedrei de regie de film, după pensionare rămânând profesor asociat. Pentru filmele sale făcute până spre anii ‘90 a obținut peste 40 de premii la cele mai importante festivaluri ale vremii: Gijon, Teheran, Tokio, Kyoto, Madras, Montreal și a fost președinte de juriu la Festivalurile Internaționale de Film de la Teheran, Milano, Moscova, Munchen, Tomar.

1938 –  A incetat din viata Gabriele d’Anunzio, principe de Montenevoso  poet, romancier, nuvelist și dramaturg italian, fost președinte al Academiei italiene ; (n. 12 martie 1863, Pescara).

După intrarea în Primul război mondial a Italiei, d’Annunzio a devenit infanterist în armata italiană, mai apoi marinar și aviator. Misiunile sale cutezătoare din Trieste, Pola și mai ales zborul său deasupra Vienei din 1918 pentru a răspândi manifeste l-au consacrat ca o legendă…

În septembrie 1919, Gabriele d’Annunzio a condus o expediție în Dalmația, ocupând portul Fiume, unde a înființat un stat independent, separat de Italia și de restul Europei până în 1921.Trupele sale, desprinse din armata regulată italiană, se numeau legionari și purtau o uniforma formată din camașă neagră, care a devenit mai apoi uniforma fasciștilor.

Mulți din legionarii lui d’Annunzio făceau parte din gruparea stângistă “Fasci di Combattimento”, mulți dintre ei fiind foști membri ai brigăzilor de șoc Arditi, folosite în primul război mondial pe post de trupe de comando.D’Annunzio era unul din puținii scriitori agreați de către Mussolini.

Deși a avut o influență notabilă asupra ideologiei fasciste, Gabriele D’Annunzio nu s-a implicat niciodată în mod direct în guvernul fascist la putere, în Italia, din anul 1923.

A fost creat prinț de Monte Nevoso în 1924, iar Mussolini l-a numit președinte al Academiei Regale Italiene, în 1937, însă D’Annunzio a murit înainte de a-și ocupa această înaltă funcție.În mod fundamental antinazist, și detestându-l pe Hitler, s-a opus apropierii Italiei de Germania nazistă.

Cu toate acestea, Mussolini i-a acordat scriitorului funeralii naționale, după moartea acestuia, survenită la 1 martie 1938, ca urmare a unei hemoragii cerebrale, la Gardene Riviera, în locuința sa (care a devenit apoi mausoleu al Vittoriale degli Italiani).

1939 –  Se semnează la Bucureşti, un acord internaţional prin care Anglia, Franţa, Italia și România consimt la primirea Germaniei în Comisia Europeană a Dunării.

1941 – Bulgaria devine aliat al Germaniei naziste. La 1 martie 1941, Bulgaria a aderat la Pactul Tripartit, devenind oficial un aliat al Germaniei.

Armatelor germane li s-a permis intrarea în  Bulgaria de unde au atacat în luna aprilie, Grecia şi Iugoslavia. Armatele bulgare nu s-au implicat în atac, dar vor participa  la ocuparea de ambelor ţări,  anexand părți din teritoriul acestora.

Situaţia se agravează în rândul evreilor din BULGARIA. Mulți dintre ei au fost  plasați  în arest la domiciliu şi obligați la plata unui impozit special  care permitea statului să le preia  un sfert din proprietăți.

1944 –  Are loc premiera piesei „Steaua fără nume“ de Mihail Sebastian, la Teatrul Alhambra din București.

Imagini pentru mihail sebastian photos

Foto: Mihail Sebastian (la naștere Iosif Hechter);  n. 18 octombrie 1907, Braila – d. 29 mai 1945, București.

1946 –  Banca Angliei este naționalizată. Banca Angliei este banca centrală a Regatului Unit și a fost infiintata in 1694. Este a doua cea mai veche banca centrala din lume, după Sveriges Riksbank din Suedia.

A fost proprietate privată de la fundarea sa în 1694  și până la naționalizarea ei.

1950 –  Savantul Klaus Fuchs este condamnat de un tribunal londonez  la 14 ani închisoare, pentru spionaj în favoarea URSS si vânzarea către această țară de secrete atomice.

.https://i1.wp.com/law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/rosenb/ROS_FUCH.JPG

Emil Julius Klaus Fuchs (29 decembrie 1911 – 28 ianuarie 1988) a fost un fizician  german din Marea Britanie care a fost condamnat în 1950 pentru furnizarea de  informații secrete  privind Proiectul Manhattan americano- britanic de construire a bombei atomice,  Uniunii Sovietice.

Fuchs a fost responsabil cu calculele teoretice referitoare la primele arme nucleare și mai târziu pentru  modelele timpurii ale bombei cu hidrogen la Los Alamos National Laboratory, din SUA.

1953 –  Dictatorul sovietic Iosif Stalin a suferit un atac cerebral care i-a adus sfârșitul.

Imagini pentru stalin mort photo

După cum spune Hrusciov în autobiografia sa, Stalin participa deseori la chefuri nocturne alături de aghiotanții săi, după care  dormea până târziu a doua zi.

La 1 martie 1953,  după un dineu  pe durata întregii nopți, alături de ministrul de interne   Lavrenti Beria și viitorii premieri  Malenkov, Bulganin si Hrusciov, Stalin a cedat, suferind un atac cerebral care i-a paralizat partea dreapta a corpului.

El a murit patru zile mai târziu, la 5 martie 1953 , la vârstă de 73 de ani. Hemoragia cerebrala  a fost declarata oficial,  drept cauză a morții.Trupul său a fost mumificat și depus  în Mausoleul lui Lenin unde a ramas  până la 3 octombrie  1961 , când a început destalinizarea în Uniunea Sovietică.

Trupul lui Stalin a fost îngropat, după aceea, lângă zidul Kremlinului.S-a sugerat că Stalin ar fi fost asasinat. Fostul exilat comunist Avtorhanov a adus în discuție această ipoteză în 1975. In memoriile sale politice  publicate în 1993, afirmă că Beria s-a lăudat în fața sa că l-ar fi otrăvit pe Stalin.

În 2003 , un grup de cercetători ruși și americani au lansat ipoteza că Stalin ar fi ingerat o puternică otravă folosită împotriva șobolanilor, care provoacă fluidizarea sângelui și hemoragii și atacuri cerebrale.

Cum acest tip de otravă este insipidă, varianta aceasta este plauzibilă. Cum a murit Stalin, se va putea afla cu certitudine doar dacă se va face autopsia cadavrului sau.

1954 –  Statele Unite au detonat o bomba cu hidrogen de 15 megatone in Atolul Bikini din Oceanul Pacific, în urma căreia  s-au produs pe zone întinse una  dintre cele mai puternice contaminari radioactive ale Planetei.

1961- A fost inființat, prin decizia presedintelui american John F. Kennedy, “Corpul Pacii” (Peace Corps), o organizație de ajutorare a populației sărace din țările lumii a III-a.

1966 – Partidul Baas Arab Socialist preia puterea în Siria.

1997 – Se constituie Forța de Reacție Rapidă a Armatei Române, care se înscrie în procesul de modernizare a forțelor armate ale României, în concordanță cu exigențele integrării în structurile militare ale Alianței Nord-Atlantice.

1998 – Titanic devine primul film cu încasări de peste 1 miliard de dolari în întreaga lume.

Imagini pentru titanic film photos

1999 –  Banca Naționala a României (BNR) a decis trecerea Bancorex sub administrare specială.

1999- România devine parte a Convenției de echivalare a diplomelor în domeniul învățămîntului superior în Europa.

2000 – Social-democrata Tarja Kaarina Halonen își preia atributiile de președinte al Republicii Finlanda, fiind prima femeie aleasă în această functie.

2001 – Autoritățile din India au anunțat ca populația acestei țări a trecut de un miliard de persoane, ajungând la 1.020.000.000 de oameni.

India a devenit prima ţară, după China, care trecut acest prag. 

Imagini pentru india map

2002 – Începe invazia americana în Afganistan, odată cu  declanșarea operațiunii cu numele de cod  “Anaconda” în estul acestei țări.

2002 – În  Spania, euro devine monedă oficială, înlocuind moneda naționala  peseta.

2012 – A decedat la Montreux, în Franța cantautorul italian, cântăreț la clarinet și clape, Lucio Dalla (n.4 martie 1943, la Bologna). .  

.

MARTIE  Este prima lună de primăvară si o luna a indragostitilor. In vechime 1 martie semnifica si data începerii noului an agricol.Este numele dat acestei luni de către romani în cinstea zeului razboiului,Marte.Martisor

Povestea martisorului incepe acum mai bine de 2000 de ani, pe vremea dacilor si a romanilor, dar traditia este mult mai veche. Se spune ca stramosii nostri purtau monede gaurite, atarnate de un fir impletit – colorat in alb si negru.Banutii erau de aur, argint sau metal obisnuit, indicand cat de bogata sau de saraca era persoana care ii purta. Albul insemna revenirea la viata a naturii si caldura verii, in timp ce negrul semnifica frigul iernii.

Aceste martisoare erau purtate la incheietura mainii sau prinse in piept cu un ac, iar fetele credeau despre ele ca le vor aduce noroc, frumusete si le vor feri de razele arzatoare ale soarelui verii.Cand copacii infloreau, femeile agatau firul de o ramura, iar cu moneda respectiva cumparau cas, pentru ca tot restul anului pielea lor sa fie alba si moale. In timp, rolul de talisman sau obiect purtator de noroc al martisorului s-a transformat in simbol al iubirii. In acelasi timp, si firul negru a devenit rosu.

Sapaturile arheologice au scos la iveala martisoare cu o vechime de peste 8000 de ani! Sub forma unor pietricele de rau, vopsite in alb si rosu, ele erau insirate pe ata si se purtau la gat.Culoarea rosie era data de foc, sange si soare – insemnand nasterea si viata, adica femeia. Iar albul era limpezimea apelor, culoarea norilor, zapada rece si pura – semnificand intelepciunea barbatului.

Impletirea snurului arata legatura inseparabila dintre cele doua elemente ale vietii.Traditia banutului este legata, de asemenea, de legenda Babei Dochia, pastorita cu cele sapte cojoace, transformata intr-o stanca.

Se spune ca Dochia a gasit intr-o zi o moneda, a gaurit-o, a legat-o de un snur din fire de lana – albe si negre – impletite, purtand-o la gat in semn de noroc. 

 In traditța româneasca, de 1 martie se daruia celor dragi un mic talisman legat cu un snur alb-rosu ori pur si simplu snurul bicolor. Martisorul simbolizeaza venirea primaverii, realuarea unui nou ciclu al naturii odata cu reinvierea Dochiei.

Prima referire la martisor din tratatele folclorice a aparut in lucrarea cercetatorului Iordache Golescu, iar profesorul Simion Florea Marian a reluat ideea în cartea “Sarbatorile la romani“, unde se spune ca de 1 martie copiilor li se lega la mana un bănuț din aur ca sa le poarte noroc și sa fie feriti de vrăji.

Amuleta trebuia purtata 12 zile dupa care era prinsa de ramura unui copac.

Chiar si acum, dăruirea unui martișor persoanei dragi s-a pastrat ca un obicei al romanilor in intreaga  țară.

CITIȚI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2016/03/01/ziua-de-1-martie-in-istoria-romanilor/

 CALENDAR CREȘTIN  ORTODOX

Sfânta Muceniță Evdochia

Calendar ortodox 2019, 1 martie. Sfinţii zilei. Sfânta Muceniţă Evdochia

Sfanta Mucenita Evdochia era originara din cetatea Heliopolis, din provincia Liban (Frigia), si a trait in timpul imparatului Traian. O buna parte a vietii si-a petrecut-o in desfranare, agonisind o avere insemnata.

Schimbarea sa launtrica s-a petrecut in chip minunat, datorita monahului Gherman.

In urma convorbirilor duhovnicesti cu acesta, Evdochia a luat hotararea de a primi Botezul.

Dupa ce a fost botezata de catre Teodot, episcopul cetatii, ea și-a impartit toata averea saracilor, apoi s-a calugarit.

In manastire s-a dăruit celei mai aspre vietuiri, in desavarsita ascultare, in posturi, privegheri, si rugaciuni. Nu dupa mult timp, obstea manastirii a cerut-o stareta.

Pentru pocainta sa adanca, Dumnezeu a invrednicit-o cu darul invierii morților.

Cuvioasa a primit moarte muceniceasca, in timpul persecutiei din vremea lui Vincentiu, conducatorul cetatii Heliopolis.

 

Duminică 1 martie este Duminica izgonirii lui Adam din Rai, şi este ultima zi în care se poate consuma carne de către credincioşii ortodocşi. 

ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

Bibliografie (surse): Lessignets.com; emaramures.ro; Wikipedia.ro; Istoria md; Today in history; Rador.ro

01/03/2020 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , | 2 comentarii

Un VACCIN împotriva CORONAVIRUSULUI este aproape de finalizare în Israel

 

 

 

 

scrie http://www.stiripesurse.ro :

ISRAELUL va avea gata un VACCIN impotriva CORONAVIRUSULUI în cateva săptămâni scrie http://www.stiripesurse.ro 

Oamenii de știință israelieni sunt în cursul dezvoltării primului vaccin împotriva noului coronavirus, potrivit ministrului științei și tehnologiei, Ofir Akunis.

Dacă totul merge conform planificării, vaccinul ar putea fi gata în câteva săptămâni și disponibil în 90 de zile, potrivit unui comunicat citat de Jerusalem Post.

„Felicitări MIGAL [Institutul de cercetare Galileea] pentru această descoperire interesantă”, a spus Akunis. „Sunt încrezător că vor exista progrese rapide, care să ne permită să oferim un răspuns necesar la amenințarea globală gravă a COVID-19”, a spus Akunis, referindu-se la boala cauzată de noul coronavirus.

În ultimii patru ani, o echipă de oameni de știință MIGAL dezvoltă un vaccin împotriva virusului bronșitei infecțioase (IBV), care provoacă o boală bronșică care afectează păsările de curte. Eficacitatea vaccinului a fost dovedită în studiile preclinice efectuate la Institutul Veterinar..

„Conceptul nostru de bază era să dezvoltăm tehnologia și nu în mod special un vaccin pentru acest tip sau acel tip de virus”, a spus Dr. Chen Katz, liderul grupului MIGAL în biotehnologie.

„Cadrul științific pentru vaccin se bazează pe un nou vector de expresie proteică, care formează și secretă o proteină chimică solubilă care livrează antigenul viral în țesuturile mucoasei prin endocitoză auto-activată, determinând organismul să formeze anticorpi împotriva virusului.”

Endocitoza este un proces celular în care substanțele sunt introduse într-o celulă prin înconjurarea materialului cu membrana celulară, formând o vezicule care conține materialul ingerat. În studiile preclinice, echipa a demonstrat că vaccinarea orală induce niveluri ridicate de anticorpi anti-IBV specific, a spus Katz.

„Să-i spunem noroc pur”, a spus el. „Am decis să alegem coronavirusul ca model pentru sistemul nostru, doar ca dovadă a conceptului tehnologiei noastre.”

Dar, după ce oamenii de știință au secvențiat ADN-ul noului coronavirus care a cauzat focarul actual la nivel mondial, cercetătorii MIGAL l-au examinat și au constatat că virusul păsărilor de curte are o similaritate genetică ridicată cu cel uman și că folosește același mecanism de infecție, ceea ce crește probabilitatea de realizarea unui vaccin uman eficient într-o perioadă foarte scurtă de timp, a spus Katz.

„Tot ce trebuie să facem este să reglăm sistemul la noua secvență”, a spus el.

„Suntem în mijlocul acestui proces, și sperăm că în câteva săptămâni vom avea vaccinul în mâinile noastre. Da, în câteva săptămâni, dacă totul funcționează, am avea un vaccin pentru a preveni coronavirusul.”

MIGAL ar fi responsabil pentru dezvoltarea noului vaccin, dar va trebui apoi să treacă printr-un proces de reglementare, inclusiv studii clinice și producție la scară largă, a spus Katz.

 

 

Foto: Situația răspândirii virusului în lume

 

„Având în vedere nevoia globală urgentă de un vaccin contra coronavirusului uman, facem tot ce putem pentru a accelera dezvoltarea”, a spus David Zigdon, CEO MIGAL. Vaccinul ar putea „obține aprobarea de siguranță în 90 de zile”, a spus el.

Va fi un vaccin oral, ceea ce îl va face în special accesibil publicului larg, a spus Zigdon.

„Suntem în prezent în discuții intense cu potențiali parteneri care pot ajuta la accelerarea fazelor de testări umane și la accelerarea finalizării dezvoltării produsului final și a activităților de reglementare”, a spus el.

01/03/2020 Posted by | Fără categorie | , , , , , , , , , , | 3 comentarii

%d blogeri au apreciat: