CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

O ISTORIE A ZILEI DE 23 IANUARIE. VIDEO


 

 

 

 

 

 

 

23 ianuarie, istoricul zilei

 

Anul 52 i.I.Ch.- Are loc răscoala galilor conduși de Vercingetorix impotriva stapânirii romane.

 

 

 

 

Vercingetorix

 

 

Romanii din Genabum (Orléans) au fost masacrați, acțiune care a marcat debutul insurecției generale a triburilor unite ale galilor, sub conducerea lui  Vercingetorix, impotriva Romei. 

 

 

393- Împăratul roman Teodosius I  îl proclamă pe fiul sau Honorius în varsta de 8 ani, co-imparat.

 

 

1002 – Moare de malarie la vârsta de 21 de ani, împăratul Imperiului romano-german Otto al III-lea. La 7 iunie i-a succedat la tron varul sau Henric, duce de Bavaria.

 

 

 

1465 –  Domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, cucereşte cetatea Chiliei importantă fortificație strategică la Dunăre, apărată de o garnizoană maghiară.

 Imagini pentru stefan cel mare photos

La 23 ianuarie 1465 (23 ghenarie 6973) , Ştefan III-lea cel Mare al Moldovei apare cu oastea în faţa cetății Chiliei, și incepe cel de-al doilea asediu al acestui important punct strategic.
La miezul nopţii moldovenii patrund în oraş printr-o poartă deschisă de tîrgoveţi, în urma unei înţelegeri secrete cu locuitorii cetăţiii.

Ştefan Vodă cucereşte cetatea Chilia la 24 ianuarie 1465, după un bombardament intens al artileriei moldoveneşti.
La conducerea cetăţii a fost instalat pîrcălabul Isaia, cumnatul domnitorului.

„Vă leatul 6973 [1465] meseța ghenarie 23, adunându Ștefan vodă multă oaste de țară, vrându să rascumpere cetățile carile le luase păgânii de la alți domni, pogorât-au cu toată puterea sa spre cetatea Chiliei. Și sosindu la cetate miercuri spre joi, la miază-noapte, au încunjurat cetatea.

Însa joi nu s-au apucat de harțu, iară vineri dins-de-dimineață au început a bate cetatea și așa toată ziua s-au hărțuit până în seară. Iară sâmbătă se inchinară cei din cetate și intră Ștefan vodă în cetatea Chiliei.
Și acolo petrecând trei zile veselindu-să, laudându pre Dumnezeu, îmblânzea oamenii în cetate. Decea și la Cetatea Albă au tras și multă năvală făcându, dobândi și Cetatea Albă.

Și așa amandoao cetățile cu multă moarte și peire de ai săi le dobândi, carile întărindu-le cu bucate și cu slujitori, au lăsat pre Isaia și pre Buhtea pârcălabi, ca să le grijască, iară el s-au întorsu la scaunul său la Suceava.
Iară în al zecilea an a domnii sale, în anii 6974 [1466], iulie 10, au început a zidi mănăstirea Putna, spre slava lui Dumnezeu și a Preacuratii Maicii Fecioarii Mariei.”(Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei).

Pentru îmbunătățirea sistemului de apărare, în vara lui 1479, Ștefan cel Mare a reconstruit cetatea Chilia pe malul stâng al Dunării (cetatea Chilia Nouă). La lucrări au participat 800 de zidari și 17.000 de ajutoare.

Scurt istoric

Cetatea Chilia a jucat un mare rol strategico-militar la Dunarea de Jos.

La sfârșitul secolului XIV, Mircea cel Bătrân a extins teritoriul Țării Românești până la Marea Neagră, Chilia intrând, astfel, în componența statului muntean.

La scurt timp, în 1426, domnul Moldovei Alexandru cel Bun pune stăpânire pe cetate, profitând de situația grea în care se află domnul Țării Românești Dan al II-lea.
În 1447-1448, domnul Moldovei, Petru al II-lea, a cedat cetatea Chilia lui Iancu de Hunedoara, guvernatorul Ungariei.

De atunci până în 1465, cetatea a fost apărată de o garnizoană maghiară. Stăpânirea maghiară asupra Chiliei a fost confirmată de Bogdan al II-lea, tatăl viitorului domn Ștefan cel Mare, precum și de Alexandru și Petru Aron.

 

 

 

 

Cetatea Chilia a fost mărul discordiei între Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș, la acea vreme vasal al Coroanei maghiare.

Domnul Moldovei s-a străduit să redobândească Chilia. Cel puțin din toamna anului 1460 conflictul dintre Ștefan și Vlad era deschis: sașii brașoveni îi promiteau lui Vlad o oaste de 4.000 de soldați împotriva turcilor sau a Moldovei.

În timp ce domnul Țării Românești s-a implicat total în cruciada antiotomană planificată de Congresul de la Mantova, Ștefan cel Mare a aderat la pacea dintre Polonia și Imperiul Otoman. Încă din ianuarie 1462 sunt menționate lupte la hotarele dintre cele două țări, ceea ce periclita comerțul în zonă.

Conform cronicarului Laonic Chalcocondil, Ștefan cel Mare a colaborat cu flota otomană la asedierea Chiliei, în iunie 1462.

După eșecul acestui asediu, în care chiar domnitorul Moldovei a căpătat o rană care-l va chinui până la sfârșitul vieții, oastea moldoveană a intrat să jefuiască în Țara Românească, dar a fost oprită de Vlad Țepeș.

 

1512 – Forţele unite ale turcilor lui Mehmed-beg şi boierilor Craioveşti, îl înfrâng pe Vlăduţ-Vodă (Vlad al V-lea cel tanar) la Văcăreşti.

Domnitorul este luat prizonier şi apoi decapitat.

Trupul acestuia este dus și înmormântat cu fast la necropola domnească de la Manastirea Dealu de către Neagoe Basarab care va regreta acest episod tragic toată viața.

Vlad cel Tânăr a fost domn al Țării Românești între februarie 1510 – ianuarie 1512.Era fiul lui Vlad Călugărul și a celei de a doua soții, Maria (călugărită sub numele de Eupraxia)

Pe piatra de mormânt, inscripția laconică rezuma  perfect viața și  domnia acestui voievod putin cunoscut în zilele noastre:

“În anul 1512, ghenarie 23, au răposat robul lui Dumnezeu, Io Vlad voievod, fratele lui Io Radu voievod, fiul prea bunului și prea marelui Io Vlad voievod. Și într-al 26 (sau 16 n.t.) al vârstei șezu pe scaunul domnesc. Și a a venit domn Io Basarab voievod și, fiind luptă, au tăiat capul lui Vlad voievod în cetatea București”.

 

1512 – Începe domnia lui Neagoe Basarab în Ţara Românească, care a  durat pana la sfarsitul vietii  sale, la 15  septembrie 1521.

După unii, Neagoe Basarab era fiul marelui vornic, boierul Parvu Craiovescu și al soției acestuia, Neaga, după alții, al lui Basarab al IV-lea cel Tanar.

 

 

 

 

Imagini pentru neagoe basarab photos

 

 

 

 

Soția sa a fost Doamna Milița Despina din familia sârbă Brancovici.

Este ctitorul complexului monahal și al bisericii monument din Curtea de Argeș (1517),în jurul căreia s-a născut legenda Mesterului Manole. Pe lângă multe alte ctitorii a reedificat biserica de la Argeș care era căzută în ruină “.

Neagoe Basarab este autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii vechi, Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul sau Teodosie, scrisă în slavonă, dar tradusă de cineva în română.În volumul „Monumenta Romaniae Vaticana” apărut în 1996, Prof. Dr. Dumitriu-Snagov a prezentat dovezile referitoare la faptul că „învățăturile” lui Neagoe Basarab au fost ulterior plagiate pentru Ivan cel Groaznic.

Plagiatul a fost executat de Teodor Mamalachos, ambasadorul lui Ivan cel Groaznic la Constantinopol , cu scopul ca acest document sa constituie o „întărire” doveditoare a înaltei moralități a lui Ivan cel Groaznic în procedura de recunoaștere oficială a acestuia ca bazileu de către Patriarhul Constantinopolului.

În procesul de plagiere,Teodor Mamalachos a uitat sa șteargă sau să înlocuiască numele Neagoe, Teodosie, Neaga (mama lui Negoe Basarab), precum și numele fetelor voivodului: Stana, Roxana și Anghelina.

1516 – A murit Ferdinand al II-lea de Aragon, rege al Castiliei; (n. 10.03.1452).

 

 

 

 

1549 – A încetat din viaţă Ioan Honterus, învățat umanist sas și  reformator religios al sașilor din Transilvania, adept al luteranismului; (n. 1498).

 

 

 

 

 

A reformat biserica săsească din Braşov (1542) şi a înfiinţat, tot aici, prima tipografie transilvăneană (1535) şi un gimnaziu pe baze umaniste, gimnaziul săsesc din curtea Bisericii Negre, azi liceul ce-i poartă numele; tot la insistenţele lui se înfiinţează, la Braşov, prima fabrică de hârtie din regiune, care va livra hârtie şi în Ţara Românească şi Moldova; Honterus este înmormântat în Biserica Neagră (n. 1498)

 

1556 – În provincia chineză Shanxsi din China avut loc unul dintre cele mai dezastruoase cutremure din lume, care a provocat  moartea a 830.000 de oameni.

 

 

1598 – S-a născut arhitectul francez François Mansart, unul dintre fondatorii clasicismului, căruia i se atribuie inventarea mansardei; (m. 1666).

 

 

 

 

 

1744 – A murit Giovanni Battista (Giambatista) Vico, gânditor italian, unul dintre întemeietorii filosofiei istoriei; (n.23.06.1668).

 

 

 

 

 1752 – S-a născut Muzio Clementi, pianist, profesor, dirijor şi compozitor italian; (m. 1832).

 

 

 

 

 

1767 – S-a încheiat prima domnie în Moldova a lui Grigore al III-lea.

A deschis (1764) la Chiperesti (în apropiere de Iasi) o manufactura de postav cu meșteri aduși din străinatate.

 

 

1783 – S-a născut scriitorul  francez Stendhal (pseudonimul lui  Henri Beyle),unul dintre creatorii romanului realist francez; ofiţer în războaiele napoleoniene; diplomat  (“Roşu şi negru”, “Mănăstirea din Parma”); (d.23.03.1842).

 

 

 

 

 

 

 

 

   1793 – Are loc a doua împărțire a Poloniei.  Prusia a semnat un tratat cu Rusia, prin care ambele țări urmau să primeasca părti din teritoriul Poloniei. Aramata rușilor și prusacilor a preluat controlul teritoriilor revendicate, trupele rusești fiind deja prezente.

Deputații din Marele Seim (ultimul Seim al Comunității), în prezența forțelor ruse, a fost de acord cu cererile teritoriale rusești și prusace. Marele Seim a devenit infam, pentru că deputații au fost mituți și constrânși de soldații ruși.

Rusia a preluat 250.000 km², în timp ce Prusia a preluat 58.000 km², Polonia pierzand aproximativ 307.000 km², fiind redusă la 215.000 km².

Rusia și-a organizat teritoriile noi dobândite în viceregatul Minsk și viceregatul Izyaslav (care în 1795 a fost împărțit în viceregatele Podolie și Volhynian).

Prusia a primit orașele Gdansk (Danzig) și Torun  (Thorn) , Voievodatele Gniezno, Poznań, Sieradz, Kalisz, Płock, Kujawski Brzesc, Inowrocław, Dobrzyń  , cât și alte părți ale Voievodatelor Cracovia, Rawa și Masovi .  Prusia și-a organizat teritoriile noi dobândite în cadrul Prusiei  de Sud.

 Polonia  a pierdut aproximativ 5 milioane de oameni,doar 4 milioane de oameni ramanand sub autoritatea  polono-lituaniana.

Ceea ce mai rămăsese din Polonia era doar un stat-tampon, cu un rege marionetă și cu garnizoanele din Rusia care stăteau cu ochii pe mica armata poloneză.

 

 

 

1806 – A murit politicianul britanic William Pitt cel Tânăr; (n. 28.05.1759).

 

 

 

Imagini pentru William Pitt cel Tânăr photos

 

 

 

 

 

 

 

1820 – A murit Prinţul Eduard, Duce de Kent, al patrulea fiu al regelui George al III-lea şi tatăl reginei Victoria; (n. 02.11.1767.

 

 

1821 – Tudor Vladimirescu a declanşat Revoluţia de la 1821, adresând o Proclamaţie locuitorilor Ţării Româneşti prin care îi chema la luptă.

 

 

 

 

 

În fruntea pandurilor a străbătut Baia de Aramă, Broşteni şi Strehaia, unde i s-au alăturat şi cetele conduse de Dimitrie Macedonski şi Simion Mehedinţeanu (23-28).

 

 

 

1832 – S-a născut pictorul francez Édouard Manet, precursor al impresionismului.

 

 

 

 

 

 

Printre lucrările sale se numară „Dejunul pe iarba”, „Balconul” și „Olympia”; (d. 30.04.1883).

 

 

 

 

1834 – S-a născut Alexandru Odobescu, prozator, arheolog, om politic  şi istoric român. (operele istorice: “Mihnea-Vodă cel rău”, “Doamna Chiajna”; tratat de arheologie: “Istoria arheologiei”; volum de eseuri: “Pseudokynegeticos”); (m. 10 noiembrie 1895).

 

 

 

 

Imagine similară

 

 

 

 

 

Era al doilea copil al lui Ioan Odobescu, generalul care s-a împotrivit la 1848  mișcării revoluționare din Țara Românească, și al Ecaterinei Caracaș, fiica doctorului în medicină Constantin Caracas.

 

 

 

 

 

 

1840 – S-a născut Ernst Karl Abbe, fizician german; a elaborat teoria formării imaginilor în microscop şi a adus contribuţii fundamentale la teoria şi la construcţia instrumentelor optice; împreună cu Otto Schott şi Carl Zeiss, a pus bazele opticii moderne; (m. 1905).

 

 

 

 

1853 – S-a născut la  Douet, Saint-Sébastien-sur-Loire, în Franța, Vintilă C.A. Rosetti, om politic si publicist român, fiu al lui Constantin A. Rosetti și al Mariei Rosetti (Mary Grant).

A deecedat la 10.09.1916.

 

 

 

 

 

File:Vintila C. A. Rosetti.jpg

 

 

 

A fost redactor si, din 1885, conducător al ziarului “Românul”.

 

 

 

 

 

 

 

 

1862 – S-a născut David Hilbert, matematician german, creatorul geometriei axiomatice şi întemeietor al formalismului logic; (d.14.02.1943).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1872 – S-a născut Paul Langevin, fizician şi inventator francez; a elaborat metoda de obţinere a ultrasunetelor cu ajutorul cuarţului piezoelectric; (d.19.12.1946).

1878: Se  semnează armistiţiul în războiul ruso-româno – turc.

 

 

 

 

 

 

 

Este sfârșitul războiului în urma căruia România a devenit un  stat independent, recunoscut în plan internațional.

 

 

1888 –  A murit Eugène Labiche, dramaturg francez (“O pălărie de pai din Italia”); (n.05.05.1815).

 

 

 

 

 

 

1898- Se naște la Riga  în Letonia, cineastul rus Serghei Eisenstein, regizor, scenarist, scenograf şi teoretician rus de film. A revoluţionat cinematografia de la începutul secolului al XX-lea prin teoria sa a montajului. A fost inventatorul filmului politic sovietic; (m.1948).

 

 

 

 

 

 

Serghei Eisenstein este unul dintre marii cineasti din istoria cinematografiei. Intre filmele sale memorabile se numara “Ivan cel groaznic “si  “Crucisatorul Potemkin”.

1907 – S-a născut  Hideki Yukawa, fizician japonez, (Premiul Nobel pentru Fizică, 1949), care s-a ocupat de fizica nucleară şi de razele cosmice.(d.08.09.1981).

 

 

 

 

 

 

 

Este renumit pentru descoperirea mezonului – particulă elementară instabilă, neutră sau cu sarcină electrică, având masa cuprinsă între masa electronului și cea a protonului, particulă descoperită ulterior în razele cosmice

 

 

 

 

 

1918 – S-a născut cercetatoarea americană Gertrude Belle Elion. A avut o importanta contributie la crearea primului medicament eficient in combaterea leucemiei (1948); Ellion a creat primele medicamente antivirale eficiente (Aciclovirul) cu care a combatut infectiile cu herpes.

 

 

 

 

 

In 1988, Ellion a primit premiul Nobel pentru fiziologie si medicina impreuna cu Hitchings si James Black. In 1990 a fost aleasa in Academia Nationala de Stiinte. In 1991 a primit Medalia Nationala pentru Stiinta; (d.21.02.1999).

 

 

 

 

1928 – S-a născut Mircea Horia Simionescu, prozator şi eseist

 

 

 

 


1928 – S-a născut actriţa franceză Jeanne Moreau, o legendă a cinematografiei franceze și mondiale.

 

În 1992, i s-a  decernat premiul “Leul de aur” pentru întreaga sa activitate (“Jurnalul unei cameriste”, “Moderato cantabile”).

 

 

 

1930 – S-a născut (în Insula Santa Lucia din arhipelagul Antilelor) Derek Walcott, poet, dramaturg, ziarist şi pictor antilez de limbă engleză; a contribuit la aducerea literaturii caraibiene în atenţia lumii; Premiul Nobel pentru literatură pe 1992; (m. 2017.

 

 

 

1940 – S-a născut poeta română  Ileana Mălăncioiu.

 

 

 

1941 – A  decedat la Chișinău Teodosie Cojocaru, unul dintre liderii militari ai Sfatului Țării din Basarabia (n.03.05.1879 în corn. Bubuieci, jud. Chişinău.).

 

A  fost primar al Chişinăului; deputat în Parlamentul României.
A urmat Şcoala elementară bisericească pe lângă Seminarul Teologic din Chişinău, apoi Şcoala medie nr. 1 din acelaşi oraş. Intrând în armata rusă, a absolvit Liceul Militar din Odesa. A participat la războiul ruso-japonez din 1904-1905 şi la Primul Război Mondial (1914-1918). S-a înscris în Partidul Naţional din Chişinău în apr. 1917, iar când a început descompunerea armatei ruse, a hotărât să intre în Comitetul Central Militar Moldovenesc, unde a luat parte la toate activităţile organizate (1917), inclusiv în Sfatul Ţării,  susţinînd mişcarea naţională de ieșirea a Basarabiei din c omponența Imperiului Rus.
A participat la adunarea generală a ţăranilor din Basarabia organizată la Chişinău (1917), la Congresul General Militar Moldovenesc (1917). A condus propaganda pentru regimentul nr. 13 moldovenesc la alegerile în Sfatul oraşului Chişinău pe baza votului universal (1917).
A fost deputat în Sfatul Ţării, membru în Sfatul Directorilor, apoi numit director militar.
În timpul existenţei Republicii Democratice Moldoveneşti, în conformitate cu propunerea Blocului Moldovenesc, a fost numit şef de Stat-Major al Ministerului de Război (1918). După Unirea din 27 mart. – 9 apr. 1918 a fost încadrat în armata activă, cu gradul de colonel. În 1919 trece în rezervă.  

A fost ales ca deputat în primul Parlament al României Mari, Președinte al Comisiei Interimare pentru problemele Basarabiei, inspector al Cercurilor de recrutare, inspector al lucrărilor de pensii.

La 28 iunie 1940 Rusia Sovietică invadează Basarabia, acționând încă din primele zile ale ocupației pentru nimicirea elitelor basarabene, în primul rând a  intelectualitatății.

Omul politic și fostul militar, care a slujit cu credință  România, nu s-a evacuat, decizând să  rămână cu familia în Basarabia. La 13 august 1940 a fost arestat de securitatea sovietică N.K.V.D., închis și maltratat zilnic la penitenciarul din Chișinău, fiind învinuit de organelle sovietice de ocupație de “înaltă trădare”.  

Românul basarabean Cojocaru Teodosie nu trădase pe nimeni, a luptat pentru pentru libertatea poporului său,  pentru dreptul de a avea școli în limba maternă, biserică națională, administrație națională, pentru dreptul la un trai decent.

Anchetarea in pușcărie, tortura și învinuirile au durat până și-a dat sufletul, la 23 ianuarie 1941, în închisoarea nr.1 din Chișinău unde fusese aruncat de cotropitorii sovietici ai Basarabiei și anexarea acesteia la URSS .

 

 

 

1941: Revolta Mișcării Legionare este înăbuşita  de către armată.

  Mişcarea legionară este înlăturată de la putere şi interzisă,  conducerea  României concentrându-se numai în mâinile generalului Ion Antonescu.

 

 

1947 –  S-a născut politiciana Megawati Sukarnoputri, președinte al Indoneziei intre 2001 si 2004.

 

 

 

 

1947 – A murit  Pierre Bonnard, pictor postimpresionist francez (“Nud în faţa căminului”, “Corsajul roşu”, “Natură moartă în faţa ferestrei”, ultima, în colecţia Zambaccian); (n.03.10.1867).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956 – A decedat Sir Alexander Korda, regizor şi producător britanic de film, de origine maghiară.

 

 

 

 

Deopotrivă artist şi om de afaceri, lui i se datorează înflorirea, în anii ’30 ai secolului XX, a cinematografului britanic ; (n.16.09.1893).

 

 

 

 

 

 1957- S-a născut prințesa Caroline de Monaco.

 

 

 

 

https://i2.wp.com/www.astrocafe.ro/photos/celebritati_Caroline%20de%20Monaco.jpg

Foto: Astrocafe.ro

 

Este fiica cea mare a prințului Rainier al III-lea de Monaco și a soției sale, fosta actrița americană, Grace Kelly, și sora mai mare a lui Albert al II-lea, Prinț de Monaco și a Prințesei Stéphanie de Monaco.

Caroline este în prezent căsătorita (din 1999) cu  Ernst August, Prinț de Hanovra, șeful Casei de Hanovra și pretendent la fostul tron al regatului de Hanovra.

  

 

 

1970- S-a născut maratonista Constantina Diţă-Tomescu, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de vară de la Beijing 2008; În 2009 a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai în vârstă campioană olimpică de maraton din istorie.

 

 

 

 

1973 – Ia sfârsit războiul dus de americani în Vietnam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele  SUA, Richard Nixon a anunțat incheierea unui acord de incetarea focului cu  nord-vietnamezii, fixat pentru 27 ianuarie 1973.

 

 

  1976- A murit Paul Robeson, renumit cântăreţ afro-american, actor de teatru şi film; (n. 1898).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981 – Conducerea României a decis ca Municipiul Bucureşti sa înglobeze, alături de cele şase sectoare administrative, şi Sectorul Agricol Ilfov.

Acest al şaptelea sector al Capitalei, alcătuit din 38 de comune şi oraşul Buftea a fost transformat (24 septembrie 1996) în judeţ, cu reşedinţa în Bucureşti.

 

 

1989 – A murit  în urma unei insuficiente cardiace, la vârsta de 84 ani, pictorul și graficianul suprarealist spaniol Salvador Dali.

 

 

 

 

 

 

A fost un personaj pitoresc al lumii artistice, pictor, scriitor, scenarist,creator de decoruri si costume pentru spectacolele de opera si balet, care s-a bucurat inca in timpul vietii de o popularitate exceptionala; (n.11.05.1904).

 

 

 

 

 

 

1989- A murit geograful Nicolae Al. Rădulescu; contribuţii în domeniul geografiei populaţiei şi a aşezărilor, ca şi în cel al geografiei turismului; membru corespondent al Academiei Române din 1948; (n. 1905).

 

 

 

 

 

1990 – În CFSN s-a hotărât (128 voturi pentru, 8 contra, 5 abţineri) participarea Frontului Salvarii Nationale la alegeri şi amânarea lor la 20 mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

În semn de protest faţă de aceste decizii, dizidenta anticomunistă Doina Cornea a demisionat din CFSN.

 

 

 

 

 

 

1997 – Madeleine Albricht devine prima femeie secretar de stat din istoria S.U.A.

 

 

 

 

http://theychosepoorly.files.wordpress.com/2011/02/madeline.jpg?w=421&h=269

 

 

1999 – A cincea mineriadă: Miron Cozma şi Romeo Beja, liderii minerilor, îl conving pe primul–ministru Radu Vasile să redeschidă minele Dâlja şi Bărbăteni şi să promită o creştere salarială pentru ortaci de 30–35%.

Minerii se reîntorc în Valea Jiului.

 

 

 

 

Imagini pentru A cincea mineriadă: Miron Cozma şi Romeo Beja, photos

 

 

2001 – Camera Lorzilor a Parlamentului Marii Britanii a adoptat o lege care autoriza clonarea embrionilor umani în scopuri ştiinţifice.

 

 

 

2002 – A murit  Pierre Bourdieu, unul dintre cei mai importanţi filosofi şi sociologi contemporani (n. 1 august 1930.

 

 

 

 

2005 – Viktor Iuşcenko este învestit  preşedinte al Ucrainei.

 

 

 

 

 

 

 

2007 – Premierul italian Romano Prodi a respins acuzaţiile privind legăturile sale cu KGB.

 

 

 

 

 

2014 – A murit compozitorul italian de muzică de film Riz Ortolani; (n. 1926).

 

 

 2015- A murit Abdallah Bin Abdulaziz, Rege al Arabiei Saudite între anii 2005-2015 (n. 1924).

 

 

 

 

 

Imagine similară

 

 

 

 

 

2016- A decedat marea maestră internaţională de şah, campioană naţională a României de şapte ori, primul arbitru internaţional al României Elisabeta Polihroniade; (n. 1935).

 

 

 

 

 

 

Imagini pentru Elisabeta Polihroniade photos

 

 

 

 

S-a remarcat și prin numeroase activităţi de promovare şi popularizare a şahului în țară.

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018 -A murit muzicianul sud-african Hugh Masekela, o legendă a jazzului mondial şi reprezentant de seamă al luptei anti-apartheid; (n. 1939).

2018 – A încetat din viață  poetul, fizician, matematician și profesor chilian Nicanor Parra .

 

 

 

 

 

Imagini pentru Nicanor Parra photos

 

 

 

 

Reprezentativă pentru întreaga sa creaţie este volumul „Poeme şi antipoeme” (1954), care marchează trecerea de la poem la antipoem; a câștigat în 2011 prestigiosul Premiu Cervantes, considerat un echivalent al premiului Nobel al literaturii hispanice (n. 1914)

 

 

 

2018: A decedat memorialista și mărturisitoarea creștină din temnițele comuniste Aspazia Oţel Petrescu; (n.9 decembrie 1923).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspazia Otel Petrescu a fost  una dintre romancele care au patimit in inchisorile comuniste, pentru credinta in Hristos si iubirea de neam. Nascuta in ziua de 9 decembrie 1923, in localitatea Cotul Ostritei, in Ucraina de astazi, marturisitoarea Aspazia a patimit vreme de patrusprezece ani, in inchisorile comuniste din Miercurea Ciuc, Mislea, Dumbraveni, Jilava, Botoșani si Arad.

Între anii 1944-1948, ea urmeaza cursurile Facultatii de Litere si Filosofie, din cadrul Universitatii „Babes Bolyai”, din Cluj.

In vremea studentiei, Astazia  a sustinut o conferinta in cadrul „Fratiei Ortodoxe Romane Studentești”, avand ca tema „Iisus in poezia română”. Filosoful Lucian Blaga, care ii va fi si profesor, ii va aprecia mult talentul literar, drept pentru care o va si incuraja sa scrie in continuare.

Mai apoi, intre anii 1946-1948, tânăra Aspazia a lucrat ca dactilografa, in cadrul „Centrului de Studii Transilvane”, aflat pe atunci sub conducerea academicianului Silviu Dragomir. In data de 9 iulie 1948, cu numai cateva zile mai inainte de a sustine ultimele examene, studenta Aspazia Otel Petrescu a fost arestata și condamnata de Securitate la zece ani de temnita grea, in inchisorile din Mislea, Dumbraveni si Miercurea Ciuc.

In anul 1958, cu putin mai inainte de a fi eliberata, condamnata politic Aspazia Otel Petrescu primeste o noua condamnare, de patru ani. Astfel, intre anii 1958-1962, ea va trece iarăși prin inchisorile comuniste din Mislea, Jilava, Botosani si Arad. Dupa eliberare, Aspazia se stabileste in orasul Roman, unde cu mare greutate reuseste sa se angajeze ca dactilografa.

In anul 1964, ea se va casatori cu Ilie Alexandru Petrescu, ramas vaduv la acea data. Impreuna cu acesta, ea ii va creste pe cei doi copii ramasi fara mama. Rand pe rand, cei de aproape ai Aspaziei vor trece si ei la cele vesnice. Astfel, in anul 1977 ii moare mama, in anul 1987 ii moare sotul, iar in anul 1998 ii moare fratele, Anatolie.

Dupa anul 1989, marturisitoarea Aspazia Otel Petrescu participa la aproape toate comemorarile martirilor si mucenicilor din temnitele comuniste. Alaturi de alte femei de seama, Aspazia este organizatoarea Paraclisului de la Inchisoarea Mislea, fosta manastire ortodoxa de maici. Paraclisul, sfintit in ziua de 12 noiembrie 1994, este locul cel mai de seama unde sunt pomenite tinerele si femeile (condamnate politic) care au patimit in inchisorile comuniste.

Aspazia Otel Petrescu si-a insemnat memoriile in urmatoarele volume: „Strigat-am catre Tine, Doamne…” (2000), „Adusu-mi-am aminte” (2007) si „Cu Hristos in celula”.

In anul 2007, scriitoarea Aspazia Otel Petrescu primeste premiul Fundatiei Culturale „Lucian Blaga” pentru creatie literara (proza scurta), in cadrul „Festivalului international Lucian Blaga”.

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

Sfântul Mucenic Clement de Ancira

Calendar Ortodox 23 ianuarie 2020. Sfântul Mucenic Clement

 

Sfântul Clement episcopul Anciriei s-a născut la 250 de ani după Hristos în vremea stapanirii împăratului Valerian (253-259),din tată păgân şi mamă creştină, născută din părinţi creştini, crescută în dreapta învăţătură, cea care l-a invatat pe copil cele despre credinta crestina. Tatal necredincios a murit inca de pe cand copilul era foarte mic.

La vârsta de numai 12 ani Sfântul Clement a îmbrăcat haina monahală, fiind  ales  după câțiva ani episcop. Nevoinţele din chilie s-au continuat cu nevoinţele cele din lume, viaţa sfântului fiind o neîncetată mucenicie.

 
El a patimit mult de la toti conducatorii lipsiti de credinta ai vremii, printre care imparatii Diocletian si Maximian, si guvernatorii Dometian, Agripin, Cumvrichiu, Dometiu, Saverdot, Maxim, Afrodisiu, Lucius si Alexandru.

 
El a patimit mult de la toti conducatorii lipsiti de credinta ai vremii, printre care imparatii Diocletian si Maximian, si guvernatorii Dometian, Agripin, Cumvrichiu, Dometiu, Saverdot, Maxim, Afrodisiu, Lucius si Alexandru.

Sub împăratul Diocletian , sfântul Clement a murit în chinuri pentru credința în Christos. Împăratul a arătat cu mâna spre uneltele de chinuire, zicând către sfânt: „Acestea sunt pregătite celor ce nu cred în zeii noştri”.

Viteazul mucenic al lui Hristos i-a raspuns: “Daca tiraniile tale, precum ti se pare, sant infricosate, apoi ce socotesti de chinurile acelea, pe care le-a gatit Dumnezeu in iad celor ce nu cred in El?

Sfantul Clement de Ancira si-a dat duhul înaintea  lui Dumnezeu după multe și îndelungate chinuri.

Tot în aceasta zi, facem pomenirea Sfântului Paulin de Nolla.

 

 

 

 

 

VIDEO:  ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

Surse: Istoriculzilei blogspot.com; Istoria md; Mediafax.ro;Wikipedia.ro; Rador.ro

 

 

Publicitate

23/01/2020 - Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , ,

Un comentariu »

  1. A republicat asta pe Cronopedia.

    Apreciază

    Comentariu de Ioan M. | 23/01/2020 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: