CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 30 AUGUST ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua de 30 august în istoria noastră

 

 

 

 

 

 

 

1265: Prima menţiune documentară a Hunedoarei, atestată conform registrului de dijme papale sub numele Hungnod.

 Imagini pentru hunedoara

 În 1409, la 18 octombrie, regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg dăruiește și înnobilează pentru faptele sale militare deosebite pe cneazul Voicu din Cincis, fiul lui Șorb, ca stăpânitor al cetății și domeniului regal Hunedoara.

 

1535: S-a terminat înălţarea Bisericii “Sf. Dumitru” din Suceava (începută la 10 august 1534), ctitorie a lui Petru Rareş, domnul Moldovei; (1527-1538; 1541-1546).

 

 

 

Imagini pentru biserica sf. dumitru suceava photos

 

 

 

 

1698: A apărut, la Iaşi, prima scriere filosofică românească: “Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul”, de Dimitrie Cantemir.

 

 

 

  Prin numeroasele texte române şi străine existente în lucrare, poate fi socotită şi prima antologie din literatura română.

 

 

 

1848 (30 august/ 13 septembrie): S-a născut  diplomatul şi publicistul Gheorghe Bengescu; (m. 1921).

Se înrudea cu Titu Maiorescu şi Iacob Negruzzi prin Zoe – sora Mariei Negruzzi -, căsătorita cu Achile Bengescu, fratele său. De asemenea, era prieten apropiat cu Vasile Alecsandri.

 

 

 

 

 

Din 1872 a desfăşurat o intensă activitate diplomatică, funcţionând la mai multe legaţii ale României în străinătate, printre care cele din Belgia, Olanda si Franta (numit prim secretar al Legatiei din Paris, odata cu venirea lui Vasile Alecsandri ca ministru plenipotenţiar al României in Franţa, în 1885).

A fost delegat (ministru plenipotentiar) al României pe lângă Comisia Europeana a Dunării,şi  membru titular al Academiei Române din 1921.

Este cunoscut în lumea literara francofonă ca un specialist în opera lui Voltaire (studii, bibliografii, ediţii).

 

1849: În comuna Orlat, Sibiu, a avut loc o adunare de protest împotriva “unirii” Transilvaniei cu Ungaria.

În aceeaşi zi, în comuna Luna – Cluj, trupele maghiare deschid focul împotriva românilor  din satele din jur, adunaţi prentru a protesta împotriva “unirii” cu Ungaria.

 

1877: Are loc a treia bătălie de la Plevna, una din cele mai mari ale Războiului pentru Independenţă. La luptă participă unităţi şi subunităţi ale Diviziei a 3-a Infanterie (la asaltul redutei Griviţa 2) şi ale Diviziei a 4-a Infanterie (la asaltul redutei Griviţa 1).

 După o eroică încleştare, trupele române de vânători şi dorobanţi – în frunte cu lt. col. Sergiu Voinescu, mr. Candiono Popescu, cpt. Moise Grozea, cuceresc puternica reduta Griviţa 1.

 

La asalt  au participat şi două batalioane din Divizaia 5 Infanterie rusă.

În timpul luptelor au căzut eroic mr. Gheorghe Şonţu, cpt. Valter Mărăcineanu (1840-1877), lt. Leon Caracalia, lt. Chivu Stănescu, slt. Vasile Horcea şi aproape 800 de soldaţi.

1891: A încetat din viaţă Emanoil Bacaloglu, fizician, chimist şi matematician român; (n. 1830).

 

 

 

A avut contribuţii originale îndeosebi în geometrie şi optică si a fost  membru titular al Academiei Române din 1879.

 

1897: S-a născut in oraşul Bucureşti, Aurel Petrescu, regizor şi operator, pionier al filmului de animaţie românesc; (m. 30 aprilie 1948).

În anul 1920, Aurel Petrescu a realizat filmul de animație „Păcală în lună“ (la casa de producție Soarele a germanului Erich Pommer), care a fost prezentat în aprilie 1920, la Cinematograful militar din București. Filmul a fost prezentat de către autor ca fiind o „comedie bufă cu desene animate”.

 

 

Remember: 4 aprilie 1920 Premiera „Păcală în lună”, primul desen animat românesc

Succesul acestui film l-a determinat să continuie, realizând noi filme despre Păcală: „Păcală amorezat“ (1925) și apoi „Păcală și Tândală la București” (1926).

Apoi între anii 1923 și 1927, realizează un ciclu de desene animate umoristice grupate sub denumirea de „D’ale zilei“.

S-au stabilit un număr de circa 70 de pelicule de animație care-i aparțin.

În anul 1947 Aurel Petrescu s-a străduit să obțină sprijin oficial pentru realizarea unor filme de animație după basmele lui  Ion Creangă : „Punguța cu doi bani” și „Capra cu trei iezi”.

Din ultimul film s-au păstrat doar fragmente ale încercărilor sale (capra și iezii pe prispa casei, joaca iezilor).

 

 1899: S-a născut arheologul Dinu Rosetti, preocupat de cercetarea vestigiilor din Bucureşti; (m. 1979).

 

1910: S-a născut istoricul literar Augustin Z. N. Pop; în paralel cu contribuţiile la lămurirea unor probleme ale culturii şi literaturii vechi, şi-a consacrat eforturile în direcţia elucidării problemelor biografiei eminesciene; (m. 1988).

1913: S-a născut Vlad Voiculescu, medic neurolog, membru al Academiei Române, membru al Societăţii Britanice Regale de Medicină; (d.22 februarie 2001).

 

 

 

 

 

 

1914: Are loc primul spectacol al Companiei Marioara Voiculescu-Bulandra, cu piesa “Soţul ideal” de Oscar Wilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

In distribuţie: Marioara Voiculescu, Lucia Sturdza-Bulandra, Tony Bulandra, Ion Manolescu, Constantin Toneanu).

Compania se va numi ulterior „Bulandra-Manolescu-Maximilian-Storin” şi va funcţiona, cu o întrerupere de doi ani în timpul Primului Război Mondial, până în 1941, fiind unul dintre cele mai importante teatre ale Capitalei.

 

1929: A murit Emanoil Riegler, medic, farmacolog şi profesor; a acordat o deosebită importanţă colaborării dintre clinică şi laboratorul de chimie biologică; membru corespondent al Academiei Române din 1904;(n. 1854).

 

 

 

 

 

1940: Are loc „Dictatul de la Viena” prin care partea de nord a Transilvaniei (43.492 km2 şi 2.687.000 de locuitori, majoritate români) este smulsă României şi predată Ungariei hortyste.

 În cursul zilei de 30 august 1940, cei doi miniştri de Externe ai Axei, Joachim von Ribbentrop şi Galeazzo Ciano, în prezenţa delegaţiei României, compusă din Mihail Manoilescu, V. Pop, cât şi a Ungariei, formată din Csaky Istvan şi Teleky Pall, comunică hotărârea lor, care obliga România  să cedeze Ungariei un teritoriu în suprafaţă de 43.492 kmp, cu o populaţie de 2.267.000 locuitori, din care peste 1.300.000 etnici români.

Aceasta a fost comunicată la ora 3.50 factorilor politici decizionali din România (Consiliul de Coroană, Consiliul de Miniştri), care au dezbătut  şi acceptat  hotărârea germano-italiană.

 Au votat “pentru”: Constantin Argentoianu, Alexandru Vaida Voevod, Gheorghe Mironescu, Nicolae Păiş, IPS Nicodim Munteanu – Patriarhul României, Victor Gomoiu, Gheorghe Tătărescu, Gheorghe Mihail, Ion Gigurtu.

Comunicatul Casei Regale evidenţia: “Conferinţa de la Viena determinată de iniţiativa Germaniei şi Italiei…s-a desfăşurat în condiţiile în care România trebuie să aleagă între salvarea fiinţei politice a statului nostru şi posibilitatea dispariţiei lui”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta României interbelice: în galben este marcată porțiunea cedată Ungariei în urma Dictatului de la Viena  (Wikipedia).

 

 

Textul arbitrajului de la Viena, (30 august 1940).

 

 

 1. Traseul definitiv al liniei de frontieră, care desparte România de Ungaria, va corespunde aceluia marcat pe harta geografică aici anexată. O comisie româno-ungară va determina detaliile traseului la fața locului.

 2. Teritoriul român atribuit Ungariei va fi evacuat de trupele românești într-un termen de 15 zile și remis în bună ordine acesteia. Diferitele faze ale evacuării și ale ocupării, precum și modalitățile lor vor fi fixate în termen de o comisie româno-ungară. Guvernele ungar și român vor veghea ca evacuarea și ocuparea să se desfășoare în ordine completă.

 3. Toți supușii români, stabiliți în această zi pe teritoriul ce urmează a fi cedat de România, dobândesc fără alte formalități naționalitatea ungară. Ei vor fi autorizați să opteze în favoarea naționalității române într’un termen de șase luni. Acele persoane care vor face uz de acest drept vor părăsi teritoriul ungar într’un termen adițional de un an și vor fi primiți de România. Ei vor putea să ia, fără nicio împiedicare, bunurile lor mobile, să lichideze proprietatea lor imobilă, până în momentul plecării lor, să ia cu ei produsul rezultat. Dacă lichidarea nu reușește, aceste persoane vor fi despăgubite de Ungaria. Ungaria va rezolva într’un mod larg și acomodant toate chestiunile relative la transplantarea optanților.

 4. Supușii români de rasă ungară, stabiliți în teritoriul cedat în 1919 de către Ungaria României și care rămâne sub suveranitatea acesteia, primesc dreptul de a opta pentru naționalitatea ungară, într’un termen de șase luni. Principiile enunțate în paragraful trei vor fi valabile pentru persoanele care vor face uz de acest drept.

 5. Guvernul ungar se angajează solemn să asimileze în totul cu ceilalți supuși unguri pe persoanele de rasă română, care, pe baza arbitrajului de mai sus, vor dobândi naționalitatea ungară. Pe de altă parte, guvernul român ia același angajament solemn în ceea ce privește pe supușii de rasă ungară, care vor rămâne pe teritoriul român.

 6. Detaliile rezultând din transferul de suveranitate vor fi reglementate prin convenție directă între guvernele român și ungar.

 7. În cazul în care dificultăți sau îndoieli s’ar ivi în cursul aplicării acestui arbitraj, guvernele român și ungar se vor înțelege pe cale directă. Dacă într’o chestiune sau alta înțelegerea nu se realizează, litigiul va fi supus guvernelor Reich-ului și Italiei, care vor adopta o soluție definitivă.

Noua linie de demarcaţie dintre cele două ţări trebuia fixată pe teren de către o comisie româno-ungară. Linia de demarcaţie între cele două state includea pentru Ungaria următoarele localităţi: Salonta, Oradea, Huedin, Feleacu, Târgu Mureş, Odorhei, Sfântu Gheorghe, urmând direcţia nord-vest, pe crestele Carpaţilor Orientali, până la 4,9 km sud de Izvoarele Mureşului.

Trupele române trebuiau să părăsească teritoriul cedat, pe etape, în decurs de 15 zile. Prin acest DIKTAT impus ţării noastre, românii care urmau să rămână în teritoriul dobândit de Ungaria, căpătau cetăţenia noului stat.

Într-un interval de 6 luni puteau să opteze pentru păstrarea cetăţeniei române dar în interval de 1 an erau obligaţi să treacă în România.

 

 

 

 

 

 

Despre acest eveniment tragic, istoricul Silviu Dragomir consemna: “…în forma sa actuală teritoriul Transilvaniei atribuit Ungariei prin Diktatul de la Viena are aspectul unui pumnal înfipt în inima României”.

 

 

 

 

 

 1941: S-a născut bas-baritonul George Emil Crăsnaru, stabilit în Germania.

A studiat la  Conservatorul de muzică Ciprian Porumbescu în 1968 si  a debutat la Opera bucureşteană în Jupân Dumitrache din O noapte furtunoasă de Paul Constantinescu, în anul 1972.

A cucerit câteva premii internaţionale de mare renume: premiul I la ConcursulGeorge Enescu (1970), premiul al II-lea la s’Hertogenbosch (Olanda, 1972), premiul al II-lea  la concursul J. S. Bach de la Leipzig  (Germania,1972) şi Marele Premiu la Concursul de la Montreal ( Canada, 1973).

A părăsit definitiv ţara, în anul 1980.

In 1992 debutează la Scala din Milano în rolul preotului din Lady Macbeth din Mtsensk de Şostakovici, sub bagheta lui Myung-Whun Chung, în regia lui Andre Engel, un spectacol de excepţie, repetat şi la opera Bastille din Paris.

Din anul 1993 George Crăsnaru este numit profesor universitar la Academia de Muzică Robert Schumann din Dusseldorf, de unde iese la pensie în anul 2011.

 

 

 

 

 

1942: S-a născut la Falticeni, judetul Suceava, Alexandru Protopopescu, poet şi critic literar; (m. 1994)

Absolva  Facultatea de Filologie a Universitatii  din Iasi (1960-l965).Intre 1965 si 1967, a fost asistent la institutul Pedagogic din Constanta; intre 1967 si 1974, redactor la revista Tomis, unde tine si cronica literara (1968-l972). Din 1974 s-a pensionat de boala.

Dintre cele mai importante scrieri ale sale se remarca : Exil imaginar, versuri, Bucuresti, 1968;Volumul si esenta, critica literara. Bucuresti, 1972; Romanul psihologic romanesc.Bucuresti, 1978.

 

 

 

 

 

1949: S-a născut la Brasov, Peter Maffay (Peter Alexander Makkay), cantautor român de origine săsească, stabilit în Germania impreuna cu familia, în anul 1963.

Este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți, autori, compozitori din Germania contemporană.

 

 

 

 

 

1944: România a rupt relațiile diplomatice cu Ungaria horthystă.

 

 

 

 

 

1944: Unităţi de avangardă ale Armatei Sovietice şi ale Diviziei “Tudor Vladimirescu” intră în capitala Romaniei, Bucureşti , unde orice ameninţare a trupelor germane fusese deja îndepărtată de Armata Română.

 

 

 

 

 

1948: Prin decret lege se înfiinţează şi organizează Direcţia Generală a Securităţii Poporului (Securitatea) un organ de represiune comunist conceput după modelul poliţiei politice sovietice, menit sa inlocuiasca Direcţia Generala a Poliţiei de Siguranţă de pana atunci, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Conform actului menţionat, principala atribuţie era “apărarea cuceririlor democratice şi asigurarea securităţii Republicii Populare Române contra duşmanilor din interior şi exterior”.

 

 

 

 

1950: A murit (în închisoarea de la Sighetu Marmaţiei, unde era  deţinut politic) Alexandru Lapedatu, istoric şi om politic liberal, specialist în istoria Evului Mediu.

Impreună cu Ioan Lupaş a fondat (1920) Institutul de Istorie Naţională din Cluj.

 

 

 

 

 

 

Imagini pentru Alexandru Lapedatu,

 

 

 

 

A fost ministru în mai multe rânduri, membru titular al Academiei Române din 1918, vicepreşedinte (1934-1935; 1938-1939) şi preşedinte al acestui for (1935-1938) (n. 1876). NOTĂ: Unele surse dau ca an al morţii 1954

 

 

 

 

 

1952: S-a născut (Bucuresti), Daniel Dăianu, economist, fost ministru de finanţe al României între 1997 şi 1998.

 

 

 

 

 

 

 

A fost ales eurodeputat, din partea PNL, la alegerile europarlamentare din 2007.

 

 

 

 

 

 

 

1955: Este difuzat Comunicatul Consiliului de miniştri al Republicii Populare Române, privind reducerea, începând cu 1 decembrie 1955, a efectivelor forţelor armate ale tarii cu 40.000 de militari.

 

 

 

 

 1964: A murit la Lisabona, Scarlat Lambrino, epigrafist şi istoric al antichităţii greco-romane; stabilit în Portugalia, din 1947; membru corespondent al Academiei Române din 1934; (n.16 august  1891, Bucuresti).

S-a format la Sorbona ca istoric și epigrafist și și-a luat doctoratul în anul 1927. Între anii 1923 și 1925 s-a aflat printre membrii Școlii Române din Franța de la Fontenay-aux-Roses. A urmat o activitate rodnică de aproape 20 de ani desfășurată la Universitatea din București.

 

 

 

 

 

Imagini pentru photos Scarlat LambrinoImagini pentru photos Scarlat Lambrino

 

 

 

 

 

A fost șef de săpături pe șantierul arheologic de la Histria (1928-1940) iar în perioada 1 august 1938 – 20 iulie 1940 a fost și director al Muzeului Național de Arheologie,  înainte de a fi numit director al  Accademia di Romania din Roma (1941-1947), inchisa in 1947 de  autoritățile comuniste de la București .

La solicitarea Universității din Lisabona,  profesorul Scarlat Lambrino, a plecat la catedra de epigrafie de acolo, unde și-a continuat și încheiat cariera.

 

 

 

 

 

1964: S-a născut A.G.Weinberger, compozitor şi interpret de muzică de jazz, promotor al blues-ului american în România, chitarist, producător şi realizator de emisiuni radio şi de televiziune.

 

 

 

 

 

 

1966: S-a născut (la Telciu, judeţul Bistriţa Năsăud) poetul şi scriitorul român  Gelu Vlaşin, considerat principalul reprezentant al curentului deprimismului în poezia românească şi creatorul platformei online Reţeaua literară.

 

 

 

 

 

 

 

A debutat literar în revista România literară 16/1999 cu o prezentare de Nicolae Manolescu.

Debutul său editorial a fost în 1999 cu volumul de versuri Tratat la Psihiatrie, publicat la Editura Vinea, Bucureşti, cu o prefaţă semnată de Nicolae Manolescu şi o postfaţă de Paul Cernat, volum premiat de Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti la secţiunea debut 1999 şi  nominalizat la premiile Uniunii Scriitorilor din România, 1999.

A obţinut câteva prestigioase premii naţionale şi internaţionale:

Diploma Forum Intercultural – Madrid, 2012; Diploma Forum Intercultural – Madrid, 2013; Premiul Tertulia Cerro Almodóvar – Madrid 2004, PremiulPuertas Abiertas – Madrid , 2002, Premiul acordat de Uniunea Scriitorilor din România – Colocviile Coşbuc – 2000,  Premiul Festivalului Internaţional Sighet – 2000, Marele Premiu Ion Vinea – 1999, Premiul Cristian Popescu – 1999, Premiul Saloanelor Liviu Rebreanu – 1999.

În luna ianuarie 2012, prin decretul nr.28 din 16/01/2012, Administraţia Prezidenţială a României, i-a  conferit Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler.

 

 

 

 

 

1982: S-a născut la Ploieşti, judoka română Alina Alexandru Dumitru, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008  la categoria 48 kg, prima campioană olimpică din istoria judo-ului românesc.
Alina Alexandra Dumitru  a fost multiplă campioană europeană și medaliată cu bronz la campionatele mondiale.

În 9 august 2008, Dumitru devenea prima campioană olimpică din istoria judo-ului românesc, învingând-o în semifinală pe dubla campioană olimpică en-titre Ryoko Tani (Japonia) și, în finală, pe Yanet Bermoy (Cuba) prin waza-ari și ippon, în doar 80 de secunde.

În aprilie 2011 a cucerit medalia de aur la Campionatul European de judo de la Istanbul.

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO:  http://youtu.be/S8gCtg4o1kM

 

 

 

 

 

 

1986: La ora 19: 23, se produce un  cutremur de pământ în Vrancea,  la o adancime de circa 131 km, magnitudinea sa  fiind de 6,9 spre 7,0 pe scara Richter.

A fost al treilea cutremur ca magnitudine din secolul 20.

 Cea mai puternica replica s-a produs in dimineatza zilei de 2 septembrie 1986, la ora 5h 00 min, la 143 km adancime, avand magnitudinea Ms=5,0 si resimtita la Bucuresti cu intensitate de circa III-IV grade pe scara Mercalli.

In total au fost consemnate 77 de replici cu magnitudinea peste 3,2 pe scara Richter, dar destul de putine (19, daca nu ma insel) au depasit valoarea de 4,0 ca magnitudine Ms pe scara Richter.
Cutremurul nu a cauzat pagube majore in Romania, totusi spre Moldova, pe directia Focsani-Iasi miscarea seismica a fost mai intensa.

In Basarabia cutremurul a avut, pe alocuri, efecte destul de severe. La Chisinau s-au prabusit 4 blocuri, consecintele fiind tragice (100 de morti).

 

 

 

 

 

1989: A murit Costin Murgescu, economist, jurist, gazetar, cercetător, diplomat.

 

 

 

 

 

Imagini pentru Costin Murgescu,

 

 

 

 

 

 

A desfăşurat o intensă activitate ştiinţifică, publicând lucrări în domeniul gândirii economice româneşti şi universale şi al economiei politice.

A fost membru corespondent al Academiei Române din 1963; (n. 1919).

 

 

 

 

 

2012: A murit Cornel Todea, regizor de teatru, de film şi operă, realizator de televiziune; (n. 1935).

 

 

 

 

Imagini pentru Cornel Todea,

 

 

Regizorul Cornel Todea a fost decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler, alături de alți actori, „pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului romanesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București”.

 

 

 

 

2015: A murit baritonul Dan Iordăchescu, cântăreţ şi actor de operă, profesor ; (n. 1930).

 

 

 

 

 

 

 

 

2016: A decedat profesorul, dirijorul şi compozitorul Gheorghe Gomoiu; fondator şi dirijor, timp de 46 de ani, al Corului de Cameră „Ars Nova” de la Teatrul „Alexandru Davila” din Piteşti; contribuţie majoră la lansarea şi organizarea Festivalului Internaţional de Muzică Corală „D.G. Kiriac” ; (n. 1939).

 

 

 

 

Imagine similară

 

 

 

 

 

 

 

CITIŢI ŞI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/08/30/o-istorie-a-zilei-de-30-august-video-4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX

 

 

 

Sfântul Alexandru; Sfântul Ierarh Varlaam; Cuviosul Ioan de la Rasca şi Secu.

 

 

 

 

 Sfântul Alexandru a fost episcop în Constantinopol în timpul împaratului Constantin cel Mare (313-337) şi a participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325, dovedindu-se un apărător al dreptei credinţe.

La acest sinod l-a combatut pe Arie, unul din preotii sai slujitori, care incepuse sa predice o invatatura neconforma cu traditia si credinta Bisericii.

La început  Alexandru a încercat sa rezolve noua tensiune in mod pasnic. Arie si adeptii sai refuza orice conciliere, motiv pentru care este chemat in fata unui sinod local (321).

Aici Arie va sustine ca Fiul nu este vesnic, ci a fost creat de Tatal.  Sinodul a pronuntat pe loc anatema!

In sprijinul apararii ortodoxiei a fost chemat si Osie, episcop de Cordova.

Criza s-a accentuat, determinandu-l pe imparatul Constantin cel Mare sa convoace primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325),care il excomunica pe Arie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inceputul propovăduirii eretice a lui Arie este pus intre anii 312 si 320. Este posibil ca doctrina eretica sa fi aparut in mintea sa ceva mai devreme de 320, dar a devenit o realitate in jurul acestui an. Claudio Moreschinni subliniaza aspectele esentiale ale ereziei ariene:

„Fiul, nefiind Dumnezeu adevarat, nu putea sa fie decat creatura, chiar daca cea mai perfecta dintre creaturi.

Ceea ce nu reprezinta un impediment pentru ca Tatal sa fie Tata, doar ca acesta este parinte pentru o fiinta diferita de El. Este adevarat ca Fiul este numit Dumnezeu, dar numai intr-un sens impropriu: El este bun si intelept, se bucura de prerogativa de a fi fost creat direct de Dumnezeu, in vreme ce celelalte creaturi au fost create prin Fiul.

In schimb, existenta sa nu se identifica nicidecum cu realitatea divina:

El este pentru totdeauna contingent. (…) Mantuirea pe care Hristos o aduce oamenilor nu consta intr-o innoire a naturii lor, savarsita gratie inaltarii, prin Hristos, a aceleiasi naturi umane, ci in oferirea unui model de viata si in revelarea credintei adevarate” (Claudio Moreschinni, Enrico Norelli, Istoria literaturii vechi, grecesti si latine, vol. II/1, Editura Polirom, Iasi, 2004, p. 37).

Sfantul Alexandru a trecut la cele vesnice în anul 337, la vârsta de 98 de ani.

 

 

 

Sfântul Ierarh Varlaam  

 

 

 

 

Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei - Cazania

 

 

 

Sfântul Ierarh Varlaam este praznuit în Biserica Ortodoxa pe 30 august. A fost trecut în rândul sfinţilor de catre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe 12 februarie 2007.

Proclamarea solemna a canonizarii Sfantului Ierarh Varlaam a avut loc pe 29 august 2007, la Manastirea Secu, locul unde a fost ingropat si unde se afla osemintele acestuia.

Desi sunt mai multe ipoteze cu privire la locul nasterii Sfantului Varlaam, cea mai plauzibila este aceea ca ar fi originar din partile Neamtului, din satul Borcesti.

Primul contact cu lumea monahala a fost la “Schitul lui Zosin”.Sfantul Ierarh Varlaam a fost mitropolitul Moldovei intre anii 1632 si 1653.

Dintre realizarile sale ca mitropolit amintim:

– dreptul preotilor de a fi judecati numai de instantele bisericesti;

– a zidit la Iasi biserica Sfintii Trei Ierarhi, in care a asezat in anul 1641 moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, daruite lui Vasile Lupu de Patriarhia Ecumenica de la Constantinopol;

– sprijinit si de Sfantul Mitropolit Petru Movila al Kievului, Mitropolitul Varlaam a infiintat prima tipografie romaneasca din Moldova, in anul 1640;

– s-a ocupat de organizarea Sinodului de la Iasi din anul 1642, care a indreptat si aprobat Marturisirea de credinta alcatuita de Mitropolitul Petru Movila al Kievului;

– a tiparit Cazania sau Carte româneasca de invatatura la duminicile de peste an, la praznice imparatesti si la sfinti mari (1643)

– prima carte româneasca tiparită în Moldova;

Amintim ca Mitropolitul Varlaam s-a numarat, in anul 1639, printre cei trei candidati propusi pentru ocuparea scaunului de Patriarh ecumenic al Constantinopolului.

Sfântul Varlaam a trecut la cele veşnice spre sfârsitul anului 1657.

 

 

Sfântul Ioan de la Rasca şi Secu

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfantul Ioan de la manastirile Rasca si Secu este cinstit pe 30 august. Este un sfant roman care a trait in secolul al XVII-lea, in vremea Sfintilor mitropoliti Varlaam si Dosoftei ai Moldovei.

Cel dintai care l-a facut cunoscut si l-a cinstit ca sfant pe Cuviosul Ioan de la Rasca  a fost Sfantul mitropolit Dosoftei al Moldovei.

In anul 1667, Sfantul Ioan este randuit episcop, fiind hirotonit pe seama Episcopiei de Husi. Vreme de sapte ani, intampinand multe greutati, Sfantul Ierarh Ioan a slujit cu toata puterea pe cei pastoriti, facand milostenii si mangaind pe cei bolnavi. In aceasta perioada, el s-a imprietenit cu Sfantul Dosoftei al Moldovei, aflat pe atunci in scaunul episcopal din Roman.

Incepand cu anul 1674, Sfantul Ierarh Ioan va fi randuit ca episcop de Roman, unde va sluji pana in anul 1685, cand adoarme in Domnul. Episcopul de Roman era unul dintre cei mai de seama ai Moldovei, adesea el fiind numit „arhiepiscop”.

Episcop fiind, Sfantul Ioan s-a ingrijit pe cat a putut sa zideasca Manastirea Mera, aflata in regiunea sa natala, la numai 12 kilometri de orasul Odobesti si la aproape 25 de kilometri de municipiul Focsani. Un ajutor de seama in aceasta privinta avea sa-l primeasca de la vornicul Motoc din Odobesti, o ruda de-a sa.

La mica distanta se afla Manastirea Varzaresti, parasita la acea vreme; in aceasta avea sa aseze cateva maici, pana la terminarea noii manastiri. Intre maicile aduse la Manastirea Varzaresti s-a numarat si Cuvioasa Teodora, viitoarea pustnica de la Sihla.

Sfantul ierarh Ioan, de la Rasca si Secu, a adormit in Domnul in anul 1685.

Cel care a condus soborul si slujba de inmormantare a sfântului a fost Sfantul Dosoftei, pe atunci deja mitropolit al Moldovei. Sfantul Ioan va fi inmormântat la Mănăstirea Secu, lângă mormântul Sfantului Varlaam.

 

 

 

 

 

CITIŢI ŞI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/08/30/o-istorie-a-zilei-de-30-august-video-4/

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse) :

 

 

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;

 3. e.maramures.ro ;

 4. Wikipedia.ro.;

 5. mediafax.ro ;

 6. Enciclopedia Romaniei.ro ;

 7.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;

 8.  Istoria md.

 9. istoriculzilei.blogspot.ro

 

Publicitate

30/08/2019 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarii

Un avertisment adresat românilor privitor la existenţa unui plan în desfăşurare, care vizează subminarea unităţii statale a României de către forţe din interiorul şi exteriorul ţării noastre

 

 

 

 

 

 

 

 

În cele ce urmează, jurnalistul Alexandru Cumpănaşu avertizează românii cu date şi fapte apărute de-a lungul timpului în presă, asupra riscurilor şi vulnerabilităţilor la care e supusă România de către forţe ostile unităţii noastre naţionale. 

„Nu mi-a fost niciodată şi nu imi este frică, decât cel mult de câini care m-au muşcat când eram mic, dar niciodată de lupta pentru ideile mele şi pentru ţara mea.

Voi prezenta câteva comentarii, întrebări poate retorice şi fapte care ar trebui să dea de gândit serios celor care tratează riscul de pierdere a identităţii naţionale şi destrămarea statului român ca pe o glumă sau exagerare.

Acestea vor fi din surse deschise şi la îndemâna oricui să le consulte fără a putea preciza multitudinea de surse şi discuţii din zone sensibile care nu pot fi făcute publice.

Nu fac decât să spun cu voce tare, ceea ce este cunoscut de foarte mulţi ani de oameni cu putere de decizie din România şi îmi asum deranjul creat şi sunt conştient de forţa pe care o au cei despre care am scris în materialul de ieri.

Astfel, fără a face comentarii suplimentare, voi enumera câteva dintre aceste fapte:

 

1. 3 februarie 2015, Agerpres (http://www.agerpres.ro/externe/2015/02/03/rusia-intentioneaza-sa-ceara-germaniei-reparatii-pentru-cel-de-al-doilea-razboi-mondial-09-46-51): Rusia intenționează să ceară Germaniei reparații pentru cel de-Al Doilea Război Mondial

„Duma de Stat a Rusiei (camera inferioară) intenționează să creeze un grup de lucru pentru calcularea daunelor cauzate de Germania în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a anunțat Mihail Dehtiarev.

Conform lui Dehtiarev, doar pagubele materiale se ridică la aproximativ 600 miliarde de dolari, iar suma totală a reparaţiilor de război pe care Rusia le-ar putea cere Germaniei ar putea să se ridice la 3-4 trilioane de euro.

2. 8 august 2015, Dc News (http://www.dcnews.ro/ungurii-pregati-i-pentru-federalizarea-romaniei-dupa-unirea-cu-moldova_481940.html )– „Ungurii, pregătiți pentru federalizarea României, după unirea cu Moldova”

Preşedintele Jobbik, Vona Gabor, şi vicepreşedintele, deputatul Szavay Istvan, au participat la Tabăra de Vară a Tineretului Maghiar Ardelean unde au fost prezenţi peste 1.000 de tineri maghiari din România, Ungaria, Serbia, Ucraina, Slovacia.

Apendice al FIDESZ şi al Moscovei şi cu finanţare dovedită din partea Rusiei, mesajul celor doi pentru cei 1.000 de tineri maghiari din cele 5 ţări a fost următorul:

„Sunt sigur că poate peste 5,10,15 ani România se va uni cu Moldova, toate semnele şi procesele indică acest lucru. (…) Noi credem că ascunde o posibilitate, pentru care diplomaţia maghiară şi politica naţională trebuie să fie pregătită. (…) Această mare unire trebuie să ducă la o federalizare de un anumit nivel a României, nu cred că Romania se va uni cu Moldova astfel încât structura statului să nu fie afectată.” (din declaraţia preşedintelui Jobbik).

3. 6 iulie 2015, Mediafax (http://www.mediafax.ro/economic/daraban-ccir-in-top-100-exportatori-din-romania-se-regasesc-doar-3-firme-cu-capital-romanesc-14549099) – „Daraban, CCIR: În top 100 exportatori din România se regăsesc doar 3 firme cu capital românesc”

„Sunt 22.052 de exportatori în România, dar primii 1.000 deţin 82,4% din exportul României, ca să nu mai vorbesc că primele cinci companii deţin 14,4% din exporturi. În primele 100 sunt doar trei firme cu capital românesc, deci trebuie să ne pună pe gânduri aceste cifre, avem mult de lucru.”, a declara Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

4. 8 octombrie 2013, Adevărul (http://adevarul.ro/international/europa/rusine-germania-rusia-someaza-romania-recunoasca-pactul-ribbentrop-molotov-1_5253fd44c7b855ff5613639d/index.html) – „Ruşine: Germania şi Rusia somează România să recunoască Pactul Ribbentrop-Molotov”

„În vizită la Bucureşti, Philipp Missfelder, preşedintele organizaţiei de tineret al CDU din Germania, a ţinut să ceară Imperativ României semnarea tratatului de frontieră cu Republica Moldova. A ţinut să sublinieze că Germania are legături puternice comerciale cu Rusia.”

5. 1 decembrie 2015, Evenimentul Zilei (http://www.evz.ro/de-aici-vin-extremistii-care-au-vrut-varsare-de-sange-in-romania-galerie-foto-video-cu-miscarea-de-tineret-64-de-comitate-hvim-ungaria.html) – „De aici vin EXTREMIŞTII CARE AU VRUT VĂRSARE DE SÂNGE ÎN ROMÂNIA. Galerie FOTO-VIDEO cu Mişcarea de Tineret 64 de Comitate HVIM Ungaria”

„Ziua Naţională a României a fost marcată de un eveniment care a ameninţat securitatea românilor şi care a fost pregătit de Mişcarea de Tineret 64 de Comitate HVIM Ungaria.

Din fericire, procurorii DIICOT au descoperit la timp o bombă pe care un bărbat de origine maghiară avea de gând să o detoneze în Târgu Secuiesc. (…) Organizaţia paramilitară militează pentru anularea Tratatului de la Trianon și refacerea Ungariei Mari (…)”

Aceştia au slogane precum: „Ieși din zona de confort, vezi cum e viața în HVIM”, „Fă parte din rezistență”, „Noi nu luptăm doar în spațiul virtual, steagul libertății noastre flutură din nou. Vino cu noi pe tărâmul acțiunii.”, scrie Rise Project.

6. 24 octombrie 2016, Realitatea.net (https://www.realitatea.net/salvam-clujul-de-bucure-ti-mesajul-controversat-de-pe-un-panou-electoral-al-udmr_1995753.html) – „Salvăm CLUJUL! De București.” Mesajul controversat de pe un panou electoral al UDMR”

„Un panou electoral al UDMR stârneşte controverse în mediul online. Organizaţia maghiară a ales să se promoveze în Cluj-Napoca printr-un mesaj considerat de unii comentatori ca fiind separatist.
„Salvăm Clujul! De Bucureşti.”, se poate citi pe un panou stradal instalat în Cluj-Napoca. Mai jos este adăugat mesajul „Taxele noastre să îmbogăţească Ardealul. Nu Capitala!””

7. 4 octombrie 2016, Ştiri pe Surse (http://www.stiripesurse.ro/cum-finanteaza-moscova-organizatia-revizionista-maghiara-64-de-comitate_1155500.html) – „Cum finanţează Moscova organizaţia revizionistă maghiară 64 de Comitate”

Rise Project a investigat o parte din activităţile organizaţiei 64 de comitate şi a aflat că în spatele ei stă un lanţ de interese care trece prin Budapesta şi se opreşte la Moscova.

„SRI a semnalat constant că HVIM, care a fost înfiinţată în 2001 la Budapesta, funcţionează după principii paramilitare şi că membrii ei se antrenează în tabere clandestine. „

Reporteri ai RISE Project au mers într-o astfel de tabără şi au stat de vorbă cu liderii grupării, apoi au studiat sursele de finanţare ale organizaţiei şi implicarea lor în alte mişcări separatiste din regiune: fonduri publice din Ungaria (fondurile fundaţiilor partidelor maghiare), filiera rusească.

Conform Rise Project, SRI l-a interceptat anul trecut pe Szocs Zoltan, şeful local al HVIM, arestat oficial pentru activităţi de teorism, discutând despre surse externe de finanţare.

Szocs Zoltan: Dar cât e de sigur că ne-ar susţine?

Sebestyen Teleki Istvan: Ruşii? Foarte sigur. Doar că aşteptă să existe o organizaţie puternică care să şi arate ceva.

8. Coaliţia Naţională pentru Moderizarea României (CNMR) a încheiat în data de 26.09.2016 un Acord cu Camera Deputaţilor şi Grupurile parlamentare care prevede printre altele:

„Stabilirea de către Camera Deputaţilor a unui set de activităţi parlamentare dedicate celebrării a 100 ani de la Marea Unire, în sprijinul unităţii statului, toleranţei şi echilibrului social, unităţii poporului şi egalităţii între cetăţeni, precum şi dreptului la identitate.”

Deloc surprinzător, liderul Grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputaţilor s-a declarat împotriva demnării acestui acord şi a fost singurul care a lipsit de la ceremonia de semnare a Acordului. Oare de ce?? Acesta având o poziţie contrară încă de la şedinţa Biroului Permanent.

9. Multiplele declaraţii ale diverşilor lideri politici din România împotriva Serviciilor de informaţii, Parchet, Justiţie cu consecinţa tăierii instrumentelor de acţionare directă din partea SRI, respectiv interceptare, filaj, supraveghere tehnic-operativă. Decredibilizarea SIE prin transformarea în principalul subiect de campanie electorală prezidenţială a ofiţerilor acoperiţi ai SIE. Implicarea unora a numelui Serviciului de Informaţii Externe în scandaluri publice ce implică conducători ai altor instituţii ale statului român (ex: scandalul Black Cube).

10. Subfinanţarea cronică a armatei române şi distrugerea sistematică a capacităţii de apărare a României cu complicitatea unor înalţi oficiali ai statului, culminând cu un buget de 0,95% din PIB în anul 2009.
Distrugerea aviaţiei, artileriei, vânătorilor de munte, gărzii naţionale civile, sunt doar câteva dintre acţiunile de sabotare directă a capacităţii de apărare a statului.

11. Declaraţiile Ambasadorului SUA la Chişinău, E.S. James Pettit, care, în ciuda unor gafe privind istoria Basarabiei, a dat un mesaj foarte clar din partea establishment-ului american cu acceptul şi la solicitarea Departamentului de Stat cu privire la unirea deîndată cu România şi prezervarea suveranităţii Republicii Moldova.

Este un mesaj ce trebuie descifrat în următoarea cheie: SUA nu au în acest moment dorinţa şi resursele de a începe un război cu Rusia, plecând de la agitarea spiritelor în cele două ţări, Republica Moldova şi România, pentru unificare.

Un referendum în Republica Moldova ASTĂZI şi o unire a României cu Republica Moldova ar echivala cu un război deschis cu Rusia şi crearea pretextului pentru ca aceasta să acţioneze şi mai agresiv în regiune.

12. Înlocuirea materiei Istoria poporului român cu Ştiinţele cunoaşterii, iar Limba şi literatura română cu Ştiinţele comunicării.

13. Declaraţia Ambasadorului Republicii Moldova la Bucuresti, E.S. Mihai Gribincea, în cadrul Emisiunii Ambasador Romania din data de 23 ianuarie 2016: „Transnistria are 17000 de soldati pregatiti sa invadeze Moldova…”

14. 3 februarie 2014, UBB Radio (http://radio.ubbcluj.ro/investitii-straine-in-transilvania/)

„Transilvania a devenit cea mai bogată zona din România, cu ajutorul germanilor care continuă să investească în zona Ardealului.

Compania germană, producătoare de automobile Daimler şi-a propus să construiască, până în 2016, o fabrică în Sebeş, investiţia urmând să se ridice până la 300 de milioane de euro.

Specialiştii presupun că în 2014, investiţiile nemţilor în Transilvania vor ajunge la o jumătate de miliard de euro, cele mai căutate orașe fiind Cluj-Napoca şi Sibiu, conform citynews.”

15. Aprobarea legii vânzării dreptului de proprietare pentru cetăţenii străini în locul concesiunii. VÂNZAREA PÂNĂ ÎN PREZENT A PESTE 1.000.000 de hectare către cetăţeni străini sau fonduri de investiţii cu acţionariat dubios sau necunoscut.

Acestea au fost doar câteva dintre exemplele din surse deschise pe care oricine le poate consulta şi poate constata că planul descris este unul aflat în desfăşurare.”

 

Sursa:

https://www.dcnews.ro/ Alexandru Cumpănașu / MARELE PLAN: Independența Transilvaniei, Federalizarea României – partea a doua

30/08/2019 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

LA 80 DE ANI DE LA SEMNARE, RUSIA LUI PUTIN A PUBLICAT ANEXA SECRETĂ A PACTULUI RIBBENTROP- MOLOTOV

Molotov éppen aláír, Ribbentrop és Sztálin balról figyel. Az 1939. augusztus 23-án létrejött Molotov-Ribbentrop paktummal eldőlt a balti régió sorsa is. #moszkvater

Foto: 23 august 19139 – Semnarea Pactului Ribbentrop- Molotov

 

 

Moscova a publicat recent protocolul secret al pactului Ribbentrop-Molotov, la 80 de ani de la semnarea acestuia. Evenimentul a sporit diviziunile între ruşii care cred că URSS nu avea la acea vreme altă alternativă decât să încheie acest pact cu Germania nazistă şi cei care consideră că el i-a dat aripi lui Hitler să invadeze Polonia şi să declanşeze al Doilea Război Mondial, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Documentul, cunoscut şi ca ”Pactul Communazi” (asociere a termenilor ”comunism” şi ”nazism”), cuprinde trei clauze, respectiv împărţirea Finlandei şi a celor trei state baltice (Lituania, Letonia, Estonia), o clauză privind Polonia, ce prevede inclusiv posibila ei dispariţie ca stat independent, şi una privind Basarabia.

Conform surselor istorice, Germania şi-a declarat totalul dezinteres faţă de teritoriul Basarabiei, dorit de sovietici, şi astfel nu a avut obiecţii faţă de eventuale modificări ale graniţei aici în favoarea Uniunii Sovietice, scrie EFE.

Vladimir Putin s-a implicat şi el în controversă, asigurând că Stalin s-a văzut obligat să încheie pactul cu diavolul, adică cu Hitler, după ce Anglia şi Franţa au refuzat să formeze o coaliţie antinazistă.

Conform acestei versiuni, URSS a semnat pactul pentru a-şi garanta securitatea, întrucât nu era pregătită să facă faţă armatei germane, astfel că prin decizia sa ar fi căutat doar să câştige timp.

Aceasta este şi poziţia susţinută de istoriografia oficială rusă, care acuză de revizionism pe oricine pune la îndoială intenţiile lui Stalin, în pofida faptului că, după ce Germania a invadat Polonia pe 2 septembrie, Armata Roşie a făcut acelaşi lucru două săptămâni mai târziu.

Conform versiunii sovieticilor, războiul a început oficial odată cu invazia germană din 22 iunie 1941, deşi URSS s-a folosit de pactul Ribbentrop-Molotov pentru a invada Finlanda în noiembrie 1939, pentru a ocupa Basarabia şi a instala guverne marionetă în statele baltice.

Istorici occidentali, inclusiv germani, condamnă pactul estimând că Stalin, disperat fiind să evite un război, i-a dat aripi celui de-al Treilea Reich să transforme în realitate visul de a-şi extinde ”spaţiul vital”.

 

 

 

DE CE A PUBLICAT RUSIA LUI PUTIN, ANEXELE SECRETE ALE PACTULUI RIBBENTROP-MOLOTOV, LA 80 DE ANI DE LA SEMNARE!

 

Până în 1989, existenţa anexei secrete a pactului nu a fost recunoscută de URSS, considerând-o propagandă imperialistă a statelor capitaliste.

Despre pact și consecințele sale nefaste pentru estul Europei,serviciile secrete occidentale au aflat a doua zi după semnare, atunci când ambasadorul german de la Moscova a lăsat intenționat pe masa de lucru copia pactului pentru a o vedea secretarul său, despre  care știa că este în contact cu un diplomat britanic.

După război, Aliații au găsit în arhivele naziste copia pactului în limba germană şi au publicat- o. 

Paradoxal, pusă în faţa evidenţei, Moscova nu l-a recunoscut, pretinzând că ar fi un fals .

Abia în 1989, Gorbaciov a recunoscut existenţa clauzelor secrete ale pactului și consecințele sale nefaste pentru pacea Europei.

Imediat, Ceaușescu i-a cerut public să dea înapoi Basarabia.

Pactul Ribbentrop-Molotov a împărțit Europa de est între Hitler și Stalin în cel mai cinic mod.

Și unul și altul dintre dictatori au avut nevoie de pact: Hitler pentru a avea pace în spatele frontului în ofensiva din Occident spre zdrobirea Franței, iar Stalin a câștigat timp pentru a pune Armata Roșie pe picior de război.

Felul cum s-a semnat pactul a semănat cu înțelegerea între doi gangsteri.

Paradoxal Stalin i-a întins o mână lui Hitler la Congresul al XVIII -lea al PCUS din martie 1939, când nu a mai atacat Germania nazistă și a criticat antifascismul de paradă.

Hitler a înțeles semnalul că dictatorul Stalin poate să-l înțeleagă la împărțeala Europei.

Stalin a cerut Franței și Angliei accesul Armatei Roșii prin Polonia și România pentru a apăra Cehoslovacia de invazia germană, de fapt un pretext să cucerească centrul Europei.

Bineînțeles că Londra și Parisul nu au fost de acord pentru că respectau suveranitatea Poloniei și României, care refuzau trupe sovietice pe teritoriul lor.

Pe de altă parte, Hitler cerea de la polonezi portul Gdansk, dar a fost refuzat de Varșovia.

La rândul lor Aliații nu puteau să negocieze peste voința Poloniei.

Hitler și Stalin au înțeles repede că Londra și Parisul, care respectă democrația și suveranitatea Poloniei și României, vor temporiza şi îi vor purta cu vorba .

Anglia și Franța nu puteau anula sistemul de pace de la Versailles, pe care Germania și Rusia sovietică nu doreau să-l respecte, așa că înțelegerea s-a făcut repede, ca între doi bătăuși de cartier.

Hitler i-a trimis pe 19 august 1939 din reședința sa de vară din Bavaria, o scrisoare personală  lui Stalin, în care îi cerea să-l primească pe ministrul de externe Ribbentrop la Moscova înainte de 26 august.

Hitler se grăbea pentru că dorea să atace Polonia, iar Stalin a acceptat oferta și i-a răspuns prietenește lui Hitler.

Imediat  ministrul german de externe Ribbentrop a zburat la Moscova cu avionul personal al lui Hitler, fiind imediat primit de Stalin şi după ce au băut carafe de vodcă o zi întreagă noaptea pe la ora două au semnat pactul cu clauza secretă, la Kremlin.

Celebrele fotografii de la semnare făcute de un fotograf german îi arată pe Stalin, Molotov și Ribbentrop beți turtă și cu țigări în mâini.

Prin acest pact fără să se respecte nicio normă de drept internațional s-a reîmpărțit Polonia, s-au lichidat statele baltice care deveneau sovietice, iar România trebuia să piardă Basarabia, fapt care nu-i interesa pe nemți.

După pact a urmat un acord comercial care a fost respectat până la invazia germană din 22 iunie 1941.

În urma pactului, Germania a invadat în Polonia, dar nu s-a așteptat la riposta eroică a armatei poloneze. Stalin i-a dat o mână de ajutor lui Hitler și a cotropit la rândul său Polonia în data 17 septembrie 1939.

 

Imagini pentru pact ribbentrop photos

 

Atacată, pe două fronturi, Polonia  nu a mai rezistat. A urmat masacrul de la Katyn, unde mii de ofițeri polonezi au fost împușcați de sovietici.

În februarie 1941, Armata Roșie a invadat țările baltice, iar în iunie 1940 prin ultimatumul lui Molotov, comisarul  sovietic pentru  afaceri externe, i se cerea României să renunțe la Basarabia.

Fără sprijinul în petrol și resurse al lui Stalin, armata germană nu avea cum să zdrobească armatele franco-britanice în lunile mai-iunie 1940.

Cine spune că pactul a fost un act de autoapărare a URSS, minte cu nerușinare, încalcă adevărul istoric și contestă  în fapt principiile de drept internațional, care consfinţesc dreptul popoarelor la suveranitate.

Pactul Ribbentrop-Molotov a fost un act de agresiune asupra popoarelor suverane ale Europei și o acțiune împotriva păcii și dreptului internațional.

De ce publică abia acum Putin  copia în limba rusă a pactului?

Vrea cumva să dea  un semnal Germaniei că în condițiile actuale, când Trump le strică socotelile, Moscova și Berlinul pot  să- şi împartă , conform intereselor lor Europa de est,  aşa cum au făcut în 1939  ?

Ca și atunci, Germania este legată economic ombilical   de Rusia, iar războiul comercial al SUA cu China și Rusia lovește în UE.

E  pe scena de șah a politicii o mutare care pare că îndeamnă Germania să-şi  schimbe traiectoria diplomatică și comercială.

Înțelegeri germano-ruse  care prind  România la mijlocul intereselor marilor puteri, ca în 23 august 1939 au mai fost în Europa,  iar viziunea agresivă de o parte sau alta nu ne face bine pe termen lung.

Prioritatea noastră zero pentru păstrarea identității și suveranității este unirea cu Republica Moldova, pentru a putea contracara frontul de fărâmițare a statelor est-europene cu binecuvântarea Moscovei și Berlinului?

Apropo, pe 24 august 1944, Basarabia nu a fost eliberată de URSS, aşa cum susţine propaganda şi istoria măsluită rusească, ea a fost pur şi simplu cotropită de trupele sovietice.

Cineva trebuie să-i spună asta preşedintelui- slugă rusească  la Chişinău,  Igor Dodon, care face declarații antiromânești și în neconcordanță cu adevărul istoric, dar se bucură de subvențiile generoase puse de România la dispoziţia R. Moldova .

Ionuț Țene

Napocanews.ro

 

 

 

30/08/2019 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: