CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 22 APRILIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua de 22 aprilie în istoria noastră

 

 

 

 

 

 

 

1780: S-a născut in Transilvania, la Dezmir, comitatul Cluj, episcopul greco-catolic Ioan Lemeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A fost suspendat din funcție de autoritățile austriece în anul 1848, ca urmare a trecerii sale de partea Revoluției de la 1848 din Ungaria.

In timpul Revoluţiei de la 1848-1849 a prezidat, alături de Andrei Şaguna, Adunarea Naţională de la Blaj (din 3/15-5/17.V.1848), în cadrul căreia românii ardeleni au adoptat programul Revoluţiei române, intitulat „Petiţiunea Naţională”; (m.29 martie 1861, Viena)

 

 

 

 

 

1850: S-a născut la Năsăud, poeta română  Veronica Micle (Ana Câmpeanu) ; d. 3 august 1889.

 

 

 

 

 

A publicat poezii, nuvele și traduceri în revistele vremii și un volum de poezii.

E cunoscută publicului larg în special datorită relației cu Mihai Eminescu.

La 7 august s-a  căsătorit  cu  profesorul  universitar Stefan Micle,  devenit mai tarziu rector al Universitatii din Iasi. 

În primăvara anului  1872 face o călătorie la Viena pentru un tratament medical, ocazie cu care îi este prezentat Mihai Eminescu. Tot în  1872 debutează în revista Noul curier român cu două scrieri în proză.

În timpul Razboiului de Independenta  a fost soră de caritate, a făcut parte din „Comitetul central pentru ajutorul oastașilor români răniți” și i-a ajutat cu bani pe invalizi să se întoarcă pe la casele lor.

La 4 august 1879 moare soțul ei  si Veronica reia legătura cu Eminescu. Cei doi încearcă, fără să reușească, să-și întemeieze o familie.

 Veronica donează Manastirii Varatec casa din Targu Neamt, moștenită de la mama ei.

La 3 august 1889 se sinucide cu arsenic la Mănăstirea Văratec.

 

 

 

 

 

1866: A avut loc primul concert simfonic din București, la Teatrul cel Mare, sub conducerea lui Eduard Wachmann (în program, lucrări de Beethoven, Mozart, Haydn).

 

 

 

 

1866:  Oamenii de cultura basarabeni Constantin Stamati, Alexandru Hîjdeu şi I. Străjescu, au fost desemnaţi membri activi ai Societăţii Literare Române (viitoarea Academie Română).

La 12 septembrie 1870, Al. Hîjdeu şi I. Străjescu au fost aleşi membri de onoare ai acestei Academii.

 

 

 

 

 

1867: S-a adoptat prima lege monetară din România, prin care Leul a fost desemnat unitatea monetară a Statului Român.

1 leu era era subdivizat in 100 de bani.

Legea monetară din 22 apr./4 mai 1867 prevedea emisiunea de monede din aur (20, 10 şi 5 lei), argint (2 şi 1 lei, precum şi 50 bani) şi bronz (10, 5, 2, 1 bani).

Baterea monedei din aur şi argint a fost întârziată nu numai de lipsa mijloacelor financiare, dar şi de natura relaţiilor de dependenţă a statului român faţă de Imperiul otoman.

Luând în consideraţie aceste dificultăţi, legea monetară din anul 1867 prevedea ca, pentru început, să se bată doar monede de bronz. Astfel, până la înfiinţarea Monetăriei Statului în anul 1870, a fost comandată baterea de monede la fabricile Watt & Co. şi Heaton din Birmingham, precum şi la monetăria din Bruxelles.

În primul deceniu de la legea monetară au fost bătute monede din aur în cantităţi mici (102 000 lei), faţă de cele din bronz (4 mil. lei doar la prima comandă din 1867) şi de cele din argint (cca 14 mil. lei între 1873-1876).

Până atunci  in Romania nu exista cu adevărat un sistem monetar. Principele  Alexndru Ioan Cuza a încercat să facă o monedă naţională, numită “român” sau “romanat”, un “român”, având 5 grame şi fiind din argint, dar nu a reuşit  din cauza piedicilor puse de Imperiul Otoman, care nu a acceptat ca un stat vasal să aibă monedă naţională.

Dar de unde vine denumirea de “leu”?

Până în secolul XVII, inclusiv, pe teritoriul principatelor circulau multe monede străine, iar leul era o unitate de cont,  cu ajutorul careia  se aduceau la acelaşi numitor celelalte monede străine.

Leul era o fostă monedă olandeză de argint, numită talerul – leu, sau Lowenthaler, care avea imprimat pe revers un leu ridicat în două labe. Această monedă avea o largă circulaţie pe teritoriul ţării noastre, datorită comerţului dintre Imperiul Otoman şi Vestul Europei.

Din secolul XIII, talerul – leu a dispărut din circulaţie.

Prin legea din 1867 s-a introdus, practic, bimetalismul aur – argint. Unitatea monetară era leul de argint de 5 grame. S-au bătut apoi monedele  de argint de 2 lei, de 1 leu şi de 0, 50 de bani. S-au mai bătut monede de aur de 5, de 10 şi de 20 lei, şi monede de cupru de 1, de 2, de 5 şi de 10 bani.

 

 

Sediul monetariei din Soseaua Kisselef

 

 

 Prima Monetarie a fost infiintata la data de 24 februarie 1870 intr-un sediu de pe Soseaua Kisselef, eveniment desfasurat in prezenta domnitorul Carol I, a primului ministru Alexandru Golescu si a lui I.C. Bratianu.

 

 

 

 

1882:  A murit filosoful Vasile Conta.

 

 

 

Vasile Conta (15 noiembrie 1845 – 22 aprilie 1882).

 

 

 

A fost un mare  patriot, iubitor şi promotor al istoriei naţionale. De asemenea, a fost preocupat de domeniile sociologiei, eticii, esteticii, pedagogiei.

 

 

 

 

 

La 20 – 22 aprilie 1894, la Bucureşti, are loc Congresul al II-lea al Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România (P.S.D.M.R.).

 

 

 

 

 

 

 

1894:  S-a născut scriitorul Camil Petrescu; (d.14 mai 1957).

 

 

 

 

Camil Petrescu, romancier, dramaturg și poet român

 

 

 

 

 

A fost un romancier, dramaturg, doctor în filozofie şi poet, cunoscut pentru volumele „Jocul ielelor”, „Suflete tari”, „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, „Patul lui Procust” şi „Teze şi antiteze”.

A debutat  în revista Facla (1914), cu articolul Femeile și fetele de azi, sub pseudonimul Raul D.

Între 1916 – 1918 a  participat  ca ofițer la primul război mondial, iar experiența trăită acum se regăsește în romanul„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” (1930).

În 1916, e mobilizat și pleacă pe front, unde e rănit.

După un stagiu într-un spital militar, ajunge iarăși în prima linie, dar cade prizonier.

În timpul unui bombardament german își pierde auzul la o ureche, iar infirmitatea îl va marca întreaga viață, după cum își notează în Jurnal:

„Surzenia m-a epuizat, m-a intoxicat, m-a neurastenizat. Trebuie să fac eforturi ucigătoare pentru lucruri pe care cei normali le fac firesc. Sunt exclus de la toate posibilitățile vieții. Ca să merg pe stradă trebuie să cheltuiesc un capital de energie și de atenție cu care alții pot ceti un volum. Aici unde totul se aranjează “în șoaptă” eu rămîn vecinic absent”.

În 1918 va fi eliberat din lagărul german, revenind la București.

Încă din anul 1920 participă la ședințele cenaclului Sburătorul condus de Eugen Lovinescu, iar în revista omonimă publică primele poezii. Furtunosul gazetar de stînga, N. D. Cocea e modelul său spiritual. Acesta va fi prototipul viitorului său erou Gelu Ruscanu din drama Jocul ielelor și a eroului său, Ladima, din romanul Patul lui Procust.

Debutul editorial se petrece cu un volum de Versuri. Idee. Ciclul morții în 1923. În 1933 publică cel mai valoros roman al său și unul dintre romanele importante ale Modernismului european, „Patul lui Procust”.

În 1939 este numit directorul Teatrului Național din București, unde va rezista doar 10 luni, iar din 1947 este ales membru al Academiei Române.

Moare la 14 mai 1957, la București, masivul roman social închinat lui Nicolae Bălcescu „Un om între oameni” rămânand  neterminat. Ion Negoițescu îi va caracteriza romanul, drept „o întreprindere jalnică”. Motivul este simplu, Camil Petrescu îmbrățișase principiile realismului socialist și a devenit unul dintre cîntăreții noului regim comunist.

Cu toate acestea nu i se pot nega  contribuțiile novatoare în poezie si în tehnica romanului și in  teatrul românesc.

 

 

 

 

 

1897:  Se stinge din viaţă Ion Ghica, (n.12 august 1816, Bucuresti), o personalitate marcantă a culturii romanesti din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, academician, scriitor, diplomat, matematician, om politic şi pedagog român.

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost prim-ministru al României de două ori şi preşedintele Academiei Române de patru ori.

 

 

 

 

1907: Sub conducerea lui Alexis Nour, la Chişinău, gubernia Basarabia, apare ziarul Viaţa Basarabiei, difuzat pînă la 25 mai 1907.

Viaţa Basarabiei, editata pe cont propriu de Alexandru Nour, apărea atît cu litere ruseşti, cît şi „cu litere româneşti pentru marele public inteligent al Basarabiei şi tuturor ţărilor locuite de români”, motiv pentru care a dispărut după numai şase numere.

Rusificarea pătrunsese adînc, în spiritul locuitorilor Basarbiei, astfel incat Alexe Nour, consemna în ziarul Viaţa Basarabiei: „Aici nici florile nu mai înfloresc şi nici păsările nu mai cîntă, ne-am educat ruseşte şi am pierdut cheia de la inima ţăranului.”

 

 

 

Alexis Nour (n.1877–d.1939), publicist, activist şi eseist român din Basarabia, sursă:chisinaul.blogspot.com

 

Alexis Nour (n.1877–d.1939)

 

 

 

 

 

Alexis Nour (născut Alexei V. Nour, cunoscut de asemenea, sub numele de Alexe Nour sau Alexie Nour, a fost un boier moldovean născut în gubernia Basarabia care a activat ca publicist, activist şi eseist, remarcandu-se mai ales pentru susţinerea Unirii României cu Basarabia şi pentru critica sa la adresa stapanirii rusesti.

Trebuie menţionat că şi după terminarea studiilor la Kiev, Al.Nour nu cunoştea limba română, dar a reuşit să o înveţe ,să o iubească, şi sa o propage cu succes la maturitate. 

Colaborînd iniţial la publicaţia de limbă rusă Bessarabskaia jizni (Viaţa Basarabiei), a fost unul dintre fondatorii ziarului Basarabia şi atunci cînd acesta şi-a suspendat apariţia, el a deschis pe cont propriu ziarul Viaţa Basarabiei, încercînd să păstreze consecutivitatea unei apariţii periodice în limba română. 

După un an petrecut în România, unde a şi învăţat limba română, Alexis Nour relatează: „…întors mai tîrziu la Chişinău, în momentul de înviorare a vieţii politice şi intelectuale, am luat parte activă în mişcarea presei de acolo.

Am scris în româneşte, mai întîi la Basarabia, prima gazetă moldovenească, apărută la 1 iunie 1906, apoi la Adevărul şi Viaţa Românească în martie 1907.

Am urmat de atunci, sub imperiul nevoilor zilnice, toată gama scrierilor beletristice: nuvele, schiţe, amintiri şi traduceri.

Între anii 1907—1914 am fost corespondentul presei din vechiul regat asupra situaţiei din Basarabia. De la 1914 şi pînă astăzi am colaborat la Viaţa Românească, Adevărul literar şi însemnări literare, ajungînd acum, în pragul bătrîneţilor, la vechea revistă a junimiştilor Convorbiri literare”. Alexis Nour a semnat A.N. (Viaţa Românească, 1915); As.Nr. (Convorbiri literare, 1928).

În conflict cu autorităţile ruse, în cele din urmă s-a stabilit definitiv în Regatul României.

În timpul Primului Război Mondial, Nour a militat împotriva oricărei alianţe militare între România şi Rusia, fiind un susţinător al apropierii de Puterile Centrale si al unei ofensive militare în Basarabia, şi al anexarii Transnistriei locuita de o numeroasa comunitate romaneasca.

A militat pentru drepturile omului, pentru reforma agrara, si pentru acodarea de drepturi cetatenesti femeilor.

Alexis Nour a elaborat şi o hartă etnică a Basarabiei, privitor la care politicianul şi scriitorul basarabean Constantin Stere consemna în broşura sa „Un caz de conştiinţă’ (Buc, 1921): 

”…În timpul neutralităţii a apărut prima hartă etnografică a Basarabiei, publicată de Alexe Nour, în care era indicată, sat cu sat, naţionalitatea locuitorilor Basarabiei, şi de unde reieşea luminos caracterul curat românesc al acestei provincii.Harta aceasta a fost numai o singură zi la librării, pe urmă a fost scoasă din circulaţie…”. 

Alexe Nour a tipărit în 1915 un studiu amplu la aceeaşi temă, intitulîndu-l „Alsacia-Lorena româno-rusă”.

 

 

 

1914: S-a născut filosoful evreu român comunist Constantin I. Gulian (Constantin Henri Ionescu-Gulian).

A studiat la Sorbona și a fost membru al Asociației sociologilor de limba franceză.

A publicat studii de etică, teoria culturii, antropologie filosofică, istoria filosofiei universale şi româneşti; membru titular al Academiei Române din 1955.

  După ce fusese „scuturat” într-un discurs al lui Leonte Răutu, s-a metamorfozat  într-un instrument docil al regimului comunist. El a fost cel care “i-a demolat”, printre alţii, pe Titu Maiorescu şi Eugen Lovinescu; (m. 2011).

 

 

 

 

 

1918:  9/22 aprilie. Regele Ferdinand a semnat Decretul regal nr. 842 de promulgare a Unirii  Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu România.

Decretul a fost contrasemnat de Alexandru Marghiloman, preşedintele Consiliului de Miniştri şi Dem. Dobrescu, ministru de justiţie.

La 27 martie 1918, Sfatul Ţării  votase unirea cu România. Pentru unirea cu România au votat favorabil 86 de deputaţi, 3 împotrivă, 36 s-au abţinut, iar 13 deputaţi au lipsit.

Proclamaţia Sfatului Ţării stipula: „Republica Democrată Moldovenească Basarabia, în hotarele ei dintre Prut şi Nistru, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi a dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa, România”.

In acel moment istoric, Prim-ministrul Alexandru Marghiloman aflat la Chisinau declara:

„În numele poporului român…cu mândrie iau act de declaraţia Domniilor voastre pentru unire şi declar că Basarabia este de acum unită pe vecie cu România, unită şi nedespărţită…Am luat act de declaraţia dumneavoastră şi în numele guvernului român declar că o primesc”.

Regele Ferdinand a transmis un mesaj telegrafiat: „Un vis frumos s‘a înfăptuit. Din suflet mulţumesc Bunului Dumnezeu că mi-a dat, în zile de restrişte, ca o mângâiere, să văd – după o sută de ani – pe fraţii noştri basarabeni revenind la Patria Mamă”.

 

 

 

1924:  S-a născut  marele  actor român de teatru și film Ion Lucian; (d. 2012).

A fost  fondatorul şi directorul (1964-1972) al Teatrului pentru Copii „Ion Creangă” şi al Teatrului „Excelsior” din Bucureşti (din 1990); (m. 2012).

 

 

 

 

 

https://i1.wp.com/radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2015/04/Ion-Lucian.jpg

 

 

 

 

 

1927: S-a născut  la Bucuresti,  compozitorul și muzicologul român Pascal Bentoiu; (d. 21 februarie 2016, București)

A studiat compoziția în particular cu Mihail Jora. A urmat cursurile Facultății de Drept din București (1945 – 1947) și apoi s-a înscris la Conservatorul din București (în septembrie 1947) însă nu a putut continua studiile din cauza taxelor exorbitante stabilite de regimul comunist pentru copiii personalităților din România interbelică.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupa o perioada in care a activat ca cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor din București (1953-1956), Pascal Bentoiu s-a dedicat în întregime vocației de compozitor.

A fost secretar al Secției de muzică simfonică, muzică de cameră și operă din cadrul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (1968-1973), fiind primul președinte al acesteia ales după Revoluția română din 1989. Pascal Bentoiu a făcut parte din jurii ale unor concursuri de prestigiu.

Este cel mai reputat expert în muzica compozitorului român George Enescu. A analizat toate lucrările acestuia și a completat unele dintre partiturile rămase neterminate: Simfoniile nr. 4 și 5, poemul simfonic Isis, Trioul cu pian în la minor. Este autorul celei mai importante cărți referitoare la opera muzicală a lui George Enescu, Capodopere enesciene (în curs de apariție și în limba engleză, în Statele Unite ale Americii).

În calitate de muzicolog, Pascal Bentoiu a scris mai multe cărți, zeci de articole și studii în revistele de specialitate.

  A fost doctor honoris causa al mai multor universități din țară și din străinătate (dr.h.c.mult.), printre care Universitatea Națională de Muzică București, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, Academia de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, Central College Pella, Iowa, S.U.A.

A primit numeroase premii și distincții naționale și internaționale, decorații ale statului român. Printre acestea Premiul de Stat (1964), Premiul internațional „Italia” al Radioteleviziunii Italiene (RAI) din Roma (1968), Ordinul Meritul Cultural, cls. a III-a, cls. a II-a (1969, 1971), Premiul internațional „Guido Valcarenghi” din Roma (1970), premiile Academiei Române (1974, 1986) și premiile Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (1971, 1975, 1978, 1979, 1980, 1983, 1985, 1987), Premiul Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori ANUC (1992), Premiul revistei „Actualitatea muzicală”, Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Mare Ofițer (2000), Ordinul Steaua României în grad de Mare Ofițer (2007).

 

 

 

 1927 : Apărea primul volum de versuri al lui Tudor Arghezi, „Cuvinte potrivite”.

 

 

 

1928: Apare Legea pentru regimul general al cultelor în România, care garanta libertate şi protecţie pentru toate cultele.

1932: Este adoptată legea pentru organizarea învăţământului universitar din România.

 

 

 

 

1938: S-a născut la Bucuresti, inginerul electroenergetician Vlad Ştefăniţă Ionescu.

In 1966 a devenit membru corespondent al Academiei Române

A avut contribuţii originale în teoria sistemelor, reprezentativă fiind „teoria signaturii” („Time varying discrete linear systems”/1994 etc.); (m.28 mai 2000, Bucuresti).

 

 

 

 

 

1944: S-a născut  actrița română de teatru și film Jeanine Stavarache.

 

 

 

 

 

 

 

 

1953: S-a născut medicul Irinel Popescu; specialist în chirurgie hepatică şi transplant hepatic.

Este membru corespondent al Academiei Române din 2013.

 

 

 

 

Irinel Popescu

 

 

 

 

A realizat în premieră naţională transplantul hepatic cu ficat întreg şi ficat împărţit; preşedinte al Academiei de Ştiinţe Medicale, director al Clinicii de Chirurgie şi Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni; fost senator de Dolj în legislatura 2004-2008 (ales pe listele Partidului Conservator)

 

 

 

 

 

1965: A decedat la Bucuresti, arhitectul roman Petre Antonescu ; (n. 28 iunie 1873, Ramnicu Sarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Începând din anul 1893, a studiat arhitectura la Paris.

A fost un arhitect, pedagog, planificator urban si restaurator de monumente istorice, care s-a impus printre personalitățile de frunte ale școlii de arhitectură românească, marcând activitatea arhitecturală din prima jumătate a secolului al 20-lea prin promovarea unui stil arhitectural neo-românesc.

În 1945 a fost ales membru titular al Academiei Române.

A  proiectat  printre altele Arcul de Triumf din Bucuresti si  cladirea Ministerului Lucrarilor Publice, azi  Primaria Capitalei, ridicată între anii 1906 și 1910 și completată în anii de după 1945, fosta clădire a Palatului administrativ din Craiova (1912 – 1913) și cea a Băncii de Investiții din București (1915 – 1923).

 

 

 

 

1968, (22-25 aprilie): A avut loc plenara CC al PCR care a dezbătut raportul comisiei însărcinate cu cercetarea represiunilor anterioare din partid şi din stat.

A fost condamnat rolul jucat în aceste represiuni de Gh. Gheorghiu-Dej şi de Alexandru Drăghici, fostul ministru de interne, şi s-a hotărât reabilitarea unor victime.

Privită din perspectiva istoriei, plenara a însemnat, în lupta pentru putere, o victorie categorică a lui Nicolae Ceauşescu asupra întregii conduceri anterioare a partidului (sau, cum se spune azi, asupra „baronilor” lui Dej).

Plenara nu a luat însă în discuţie procesele, cu peste o sută de mii de deţinuţi politici, din perioada 1947-1964, singura excepţie a fost „procesul de la Canal” (1952), condamnaţii fiind reabilitaţi.

Ulterior s-a constatat că întregul „proces de la Canal” fusese supervizat de Gheorghe Gheorghiu-Dej

 

 

 

 

1978: A decedat, la New York, Nicolae Gheorghe Caranfil, inginer şi om politic (ministru al aerului şi marinei între anii 1936 şi 1937); (n.28 noiembrie 1893, Galati).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiile superioare le-a inceput la Scoala Nationala de Poduri si Sosele din Bucuresti, de la care a plecat la École de Génie Civil a Universitatii din Grand (Belgia), unde a obtinut titlul de inginer civil.

Pentru perfectionare, dupa obiceiul din epoca, a urmat cursuri postuniversitare la Cambridge (Anglia) si a vizitat pentru informare unele obiective industriale din SUA.

A fost atras de initiativa inginerului Dimitrie Leonida privind electrificarea tarii, care a infiintat in acest scop societatea „Electrica”, la care Nicolae Caranfil a fost director intre anii 1922-1929, când a pus bazele industriei de masini electrice la Cluj si Timisoara

Cand in Municipiul Bucuresti au fost infiintate dupa razboi Societatea Generala de Gaz si Electricitate Bucuresti (SGGE) si Uzinele Comunale Bucuresti (UCB) care se ocupau cu exploatarea surselor de apa si de canalizare,  inginerul Nicolae Caranfil a fost numit director general la ambele societati si a reusit ca acestea sa realizeze dorintele populatiei si municipalitatii.

In 1930, când Nicolae Caranfil a devenit director general la SGGE, jumatate din strazile Bucurestiului nu erau luminate noaptea, iar la cele care dispuneau de iluminat nocturn se folosea un produs petrolier.

In timp de zece ani, ing. N. Caranfil a extins reteaua de iluminat electric stradal pe o lungime de 285 km, facilitând si racordarea locuintelor la reteaua de distributie electrica.

Pentru a stimula populatia sa utilizeze energia electrica in locuinte, a infiintat organizatia „Totelectric” si societatea comerciala „Electrogaz”, care vindea aparate electrice de uz casnic.

In aceeasi idee a introdus tarife diferentiate pentru iluminat si pentru utilizarea aparaturii electrocasnice care erau mai ieftine.
Marile fabrici aveau centrale proprii pentru producerea energiei electrice, nerentabile si nerationale. N. Caranfil a negociat furnizarea energiei electrice catre industrie prin reteaua SGGE, reusind sa il convinga chiar pe N. Malaxa.

Pentru aprovizionarea cu electricitate a uzinelor Malaxa, a construit statia electrica Titan.

Prin cele doua centrale care alimentau Capitala cu electricitate – Filaret si Grozavesti – orasul se situa in acest sens la nivel mondial.

O data cu preluarea conducerii SGGE, Nicolae Caranfil a inceput sa actioneze pentru alimentarea Capitalei cu gaze naturale, care sa fie folosite la consumul menajer si industrial, actiune continuata dupa 1940, când aprovizionarea cu gaze se facea din zacamintele existente in Transilvania.
O atentie deosebita in cadrul preocuparilor lui N. Caranfil a fost aprovizionarea cu apa a populatiei si pentru a asigura un consum de 250 litri/zi locuitor, fata de 160 l/zi in 1930.

Sursa principala de apa era râul Dâmbovita, a carui apa era captata si filtrata la Arcuda, localitate situata la 15 km de Bucuresti.

Sistematizarea baltilor din jurul Capitalei, proiectata de N. Caranfil, a fost ratificata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti in sedinta din 21 octombrie 1932. Astfel au fost sistematizate lacurile Baneasa, Herastrau, Floreasca-Tei, Fundeni, Pantelimon si Cernica, pe o suprafata de 1330 ha, având o capacitate de 29 milioane m.c. de apa.
In realizarile sale si-a gasit sustinatori in cadrul colegilor de la AGIR, al carei membru marcant era si unde si-a publicat numeroasele articole in buletinele asociatiei.

Dintre lucrarile sale publicate mentionam: Energia electrica menajera (1938); Amenajarea hidraulica a regiunii Bucuresti, de la munti la Dunare (1940); O politica a oraselor (1940) s.a.
  
A fost membru al Societatii Inginerilor Civili din Franta, al Consiliului Uniunii Internationale a Procuratorilor de Energie Electrica si a fost ales membru corespondent al Academiei Române in 1940.

A fost pasionat de scrimă, fiind campion a României de șase ori la spadă și de trei ori la sabie.

A reprezentat România la Jocurile Olimpice de vară din 1928 la proba de floretă pe echipe.

În perioada 1934-1937 a fost președinte al Comisiei de scrimă, acum Federația Română de Scrimă.

 

 

 

 

 

 

1986: A decedat la Chicago, în SUA, Mircea Eliade, romancier, eseist, filosof, istoric al religiilor, autor al „Maitreyi”, „Noapte de Sânziene”, „Traité d’histoire des religions”, „Le Sacré et le Profane”; (n. 13 martie 1907).

 

 

 

 

 

 

 

Mircea Eliade  este considerat unul dintre cei mai prolifici scriitori pe care i-a dat literatura română.

 

 

 

1989:  A murit compozitorul Paul Jelescu; („Suita de colinde”,”Sonata în stil clasic”, „Leagănul”); (n. 6 aprilie 1901).

 

 

 

 

 

1990: După un miting electoral al PNȚCD (înaintea alegerilor din 20 mai), o parte dintre manifestanți s-au baricadează în Piața Universității din București (unul dintre locurile-simbol ale Revoluției anticomuniste din decembrie 1989), blocând (până la 13 iunie) circulația pe cele două artere principale ce străbat această zonă centrală a Capitalei.

Această acțiune social-politică prin care se cerea lichidarea puternicelor ramasițe ale comunismului din țara, a căpătat denumirea de „fenomenul Piața Universității”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993: A fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 156 din 22/04/93 privind instituirea Zonei libere Sulina şi înfiinţarea Administraţiei Zonei Libere Sulina, cu statut de regie autonomă, organizată pe principiile autogestiunii economice şi financiare, în urma reorganizării fostei întreprinderi de comerţ exterior Administraţia Portului Liber Sulina (avându-se la bază prevederile Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere în România).

 

 

 

 

1996: A murit poetul şi prozatorul român Mircea Ciobanu, autor al  volumelor „Patimile”, „Martorii”, „Vântul Ahab”, „Anul tăcerii” ; (n. 13 mai 1940).

 

 

 

 

1999: Parlamentul României aproba cererea NATO de acces in spatiul aerian al țarii noastre, pentru operațiunile militare indreptate impotriva  Iugoslaviei.

 

 

 

 

2005: Postul de televiziune Al-Jazeera a difuzat o înregistrare cu cei trei jurnaliști români răpiți în Irak, postul susținând că răpitorii cer retragerea trupelor române din Irak în patru zile, altfel vor ucide ostaticii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sorin Dumitru Miscoci, Marie-Jeanne Ion, (Prima TV) si Eduard Ovidiu Ohanesian (“România liberă)”.

 

 

 

 

 

 2016: Exlcuderea României de la Concursul Eurovision.

European Broadcasting Union (EBU) – cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din lume – a publicat un comunicat prin care a anunţat că a retras dreptul TVR de a participa la concursul de muzică uşoară, ce urma să se desfăşoare pe 14 mai la Stockholm, în luna mai. Acest lucru atrage după sine exlcuderea României de la Eurovision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autoritățile de la București au fost informate azi că România va fi exclusă de la competiția Eurovision din acest an din cauza datoriilor pe care țara noastră le are față de organizatori.

Asta înseamnă că intrarea în concurs a cântărețului Ovidiu Anton a fost anulată.

România datorează organizatorului European Broadcasting Union (EBU) 14,5 milioane de euro. Situaţia este fără precedent în istoria EBU, TVR fiind prima televiziune exclusă din asociaţie.

De asemenea, excluderea unei ţări din concursul Eurovision este o premieră.

De asemenea, oficialii EBU au avertizat că TVR se confruntă cu excluderea  si de la alte evenimente globale comune, inclusiv acoperirea turneului de fotbal Euro 2016 din iunie și a Jocurilor Olimpice de la Rio din luna august.

Decizia EBUa venit în ciuda faptului că Premierul Dacian Cioloș  a promis la începutul acestei săptămâni că va găsi o soluție pentru a evita excluderea României de la o competiție care a inregistrat o audiență la nivel mondial de 197 milioane de telespectatori în anul 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

CITIȚI ȘI:

 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/04/22/o-istorie-a-zilei-de-22-aprilie-video-3/

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 

 

 

  1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

  2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

  3.  rador.ro/2015/ calendarul-evenimentelor

  4. ro.wikipedia.org.

  5. mediafax.ro;

  6. Istoria md.

  7. worldwideromania.com;

  8. Enciclopedia Romaniei.ro

  9. radioiasi.ro/fila-de-calendar

 

 

Publicitate

22/04/2019 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

Legea privind funcționarea limbii ucrainene și interzicerea în viața publică din Ucraina a limbilor minoritare va fi adoptată joi, 25 aprilie.

 

Harta etnică a Ucrainei

Rada Supremă examinează proiectul de lege nr. 5670-d „Cu privire la asigurarea funcționării limbii ucrainene ca limbă de stat”. 

După adoptarea proiectului în prima lectură, au fost înaintate mai mult de 2 mii de amendamente la această lege care propune ca limba ucraineană să devină obligatorie în instituțiile de învățământ preșcolar, extrașcolar și în instituțiile de învățământ superior.

În ciclul primar și grădinițe este permisă studierea în paralel a limbilor minorităților naționale (prin crearea unor clase sau grupuri separate), cu excepția universităților.

Învățământul în universități ar trebui să se desfășoare exclusiv în limba ucraineană, dar este permisă predarea uneia sau mai multor discipline în una din limbile oficiale ale UE.

Popoarelor băștinașe din Ucraina le este garantat dreptul la învățământ în limba maternă. Proiectul de lege nu menționează lista exhaustivă a acestor popoare indigene, cu excepția tătarilor din Crimeea care sunt menționați separat.

Comunitatea românească din Ucraina nu are statut de popor băștinaș. De asemenea, legea privind limba ucraineană presupune ca toate evenimentele culturale să aibă loc în mod obligatoriu în limba de stat. Spectacolele teatrale în alte limbi vor trebui să fie însoțite de subtitrări în limba ucraineană. De asemenea, evenimentele publice (simpozioane, mese rotunde etc.) pot avea loc doar în limba ucraineană sau engleză.

Nerespectarea cerințelor legislației lingvistice va fi pedepsită cu amenzi usturătoare.

Funcționarii publici care vor fi găsiți vinovați de neglijarea limbii ucrainene, vor fi sancţionaţi cu severitate. Încercările de a introduce bilingvismul sau multilingvismul în Ucraina (sau de a acorda statut oficial oricărei alte limbi la nivel național sau într-o anumită regiune) vor fi calificate ca tentative de răsturnare a ordinii constituționale și vor fi pedepsite cu cu ani grei de închisoare, potrivit articolului 109 al Codului Penal. Amintim că în prima lectură, proiectul de lege privind limba ucraineană a obținut 261 de voturi.

La începutul săptămânii curente președintele Radei Supreme, Andrii Parubii, a declarat că Legea privind funcționarea limbii ucrainene va fi adoptată joi, 25 aprilie.

 

 

 

Imagini pentru Volodymyr Zelenskyi,photos

 

 

 

Volodymyr Zelenskyi, despre problemă lingvistică din Ucraina

 

 

 

Volodymyr Zelenskyi, noul președinte ales al Ucrainei, a vorbit despre atitudinea sa față de problema lingvistică, detaliindu-și poziția într-un interviu acordat RBK-Ucraina, notează publicația ”Libertatea Cuvântului”, preluată de Romania Global News.

„În primul rând Legea cu privire la funcționarea limbii ucrainene ca limbă de stat trebuie supusă unei analize profunde. E necesar de a afla care este opinia societății publice pe marginea acestei legi”, a  menționat Zelesnkyi.

„Astăzi vrem să protejăm limba ucraineană. Este un lucru normal. Este limba acestei țări și limba ucraineană de stat. În același timp, unii oameni spun că legea respectivă va interzice să vorbim în rusă, tătară, poloneză sau maghiară, undeva în Transcarpatia. Nimeni nu explică nimic”, menționează V. Zelenskyi.

Potrivit lui Zelenskyi, astfel de chestiuni urmează să fie soluționate prin consultarea opiniei poporului, adică prin referendum. 

22/04/2019 Posted by | POLITICA | , , , , , | 4 comentarii

Avertismente: Continuă uneltirile propagandistice și politice pentru dezmembrarea României

Motto: „Trecând prin Ardeal, am aflat de la nişte săsoaice, indiscreţie nesperată, că saşii se pregăteau în ascuns să preia funcţiile pentru conducerea Ardealului, urmând ca românii de aici să fie mutaţi în Transnistria. Astfel nemţii înşelau si pe români si pe unguri, ţinându-i cu speranţa că vor lua si restul Ardealului. De fapt, cum s-a aflat mai târziu, ei vroiau să creeze un nou stat german numit Donauland, cu teritorii din Ungaria, Iugoslavia si Ardeal.”

                                                                   („Amintiri din întuneric” , preot Nicolae Grebenea)

 

 

 

 Toată lumea vorbeşte de pericolul unguresc, dar nimeni nu observă alţi alogeni, poate chiar mai periculoşi decât ungurii şi nici pe românii care slujesc interesele duşmanilor României. Măcar parte dintre unguri sunt duşmani făţişi ai statului românesc unitar şi indivizibil, aşa că ştim măcar la ce să ne aşteptăm! Dar ce ne facem cu alţi minoritari, susţinuţi de români autentici care pozează în adepţi ai progresului, deşi vor să ne întoarcă în Transilvania Evului Mediu?

   Un alt „campion” al secesiunii este site-ul german „Neuer Weg” („Drum nou”), probabil urmaş al cotidianului naţional apărut în 13 martie 1949 la iniţiativa Comitetului Antifascist German, doar că acum apare la Făgăraş şi şi-a schimbat orientarea politică de sorginte comunistă, devenind un susţinător al dezmembrării României, publicând materiale, mai mult sau mai puţin jurnalistice, care susţin această idee: http://www.neuerweg.ro/de-ce-liga-transilvania-democrata/

  Există o mulţime de articole care au o tentă antiromânească şi regionalist-extremistă pe acest site patronat de Asociaţia Neuer Weg (Verein Neuer Weg) din Făgăraş, str. Republicii nr. 16. Iată cine sunt conducătorii acestei asociaţii cu caracter şovin şi profund antiromânesc: Dr. Johannes Klein (preot evanghelic Făgăraş), Hans Hedrich (politolog, activist civic şi de mediu), Alexander Eickhoff (tehnician pensionat). Aceşti indivizi şi asociaţia lor, cică, au ca scop: protecţia mediului înconjurător, a patrimoniului construit, a drepturilor civile, a valorilor regionale si europene. Exact pretextele ecologice prin care s-au chinuit să-şi facă imagine şi cei doi saşi corciţi Willy Schuster şi Erwin Albu. Iată aici şi cine sunt cei care se agită pentru „regiunile istorice”: „ Rezumatul întâlnirii transilvaniştilor, Sibiu 28 decembrie 2013” – Verein Neuer Weg (http://www.neuerweg.ro/rezumatul-intalnirii-transilvanistilor-sibiu-28-decembrie-2013/ ).

Faptul că Germania doreşte dezmembrarea României, la fel cum a dorit şi a şi reuşit divizarea Iugoslaviei sau a Cehoslovaciei, nu mai este un secret pentru mulţi, dar din păcate s-au găsit, pe lângă etnicii germani sau unguri şi români trădători care să pună umărul la acest proiect („Germania coace destrămarea României” –  http://riddickro.blogspot.ro/2013/12/germania-coace-destramarea-romaniei.html)

Noi, românii, avem marea „calitate” de a ne subestima, existând un complex de inferioritate acumulat în secole de supuşenie în faţa ocupanţilor vremelnici, dar suntem neîntrecuţi în ai supraestima pe străini! Noi am avut nevoie permanent de un tătuc străin băgat pe gât ca fanarioţii impuşi de la Stambul sau guvernatorii numiţi de habsburgi ori comuniştii evrei sosiţi de la Moscova.

Mai de voie, de nevoie, am înlocuit un domn pământean cu un neamţ sărăntoc, pe care l-am mai şi transformat în erou, că aşa au vrut cei care manipulează românul prin televiziunile autohtone, care zilnic le spală creierii.

Vă rog, chiar dinainte de a începe să descriu evenimentele şi să-mi argumentez punctele de vedre, să aruncaţi balastul „corect politic”, împreună cu MULTICULTURALISMUL! Acest concept s-a dovedit ca fiind neviabil şi chiar Angela Merkel, că tot o să vorbesc despre „supuşii” ei în continuare, a declarat că acest concept s-a dovedit un eşec în Europa!

Nu cedaţi impulsului de a acuza de şovinism sau xenofobie, deoarece fixul cu rasa ariană nemții îl au în cap înşurubat temeinic şi genetic, pe vecie!  Românii au un complex de inferioritate în faţa nemţilor cultivat de secole şi  parte din ei sunt mari admiratori ai acestora, aşa că această germanofilie total deplasată a fost speculată  după modelul de succes Klaus Iohannis.

   A se observa că nu este vorba despre vreun demers unguresc care ar intenţiona anexarea (fie ea şi parţială) a Transilvaniei, ci de o serie de acţiuni care urmăresc (într-o primă etapă) fixarea în conştiinţa colectivă a conceptului identitar de „ardelean” .

Desigur, următorii paşi se pot uşor deduce: regionalizare – federalizare – referendum – secesiune. Saşii şi ungurii revendică proprietăţi imobiliare şi funciare, dintre care unele  nu le-au mai putut deţine legal, datorită exproprierii pentru crime de război sau colaboraţionism cu ocupantul (legi din 1944, nu „comuniste”!).

Şi totuşi, li se „înapoiază”, de către autorităţi corupte şi trădătoare , tot ceea ce revendică, inclusiv clădiri construite pe vremea comuniştilor !

 

Propaganda germană continuă să uneltească pentru dezmembrarea României

Grație propagandei antiromânești, românilor le-a fost inoculată ideea că sunt un neam de trădători, leneși, corupți și hoți și de aceea nu sunt capabili să se conducă singuri, musai să fie conduși de alogeni!

Mai jos, o să lămurim enorma minciună cu „trădarea față de nemți”, trâmbițată de propaganda germană, devenită foarte activă în România începând cu anul 1990 prin resuscitarea europeană a Coloanei a V-a.

Germania şi-a reactivat Coloana a V-a din ţările cu minoritate germană, la fel ca pe vremea Propagandei germane conduse de Goebbels. Mişună pe forumurile din Transilvania, dar și la nivel national, o grămadă de saşi şi şvabi emigrați, care postează, din Germania, comentarii propagandistice şi manipulatorii în limba română, îndemnându-i pe ardeleni și bănățeni la secesiune.

În ciuda acestor manipulări, sau poate chiar din cauza reușitei acestei strategii propagandistice, noi continuăm să-i lingușim pe germani, ba există și români dobitoci care sunt tare mândri că sunt conduși de un „neamț”, care a fost numit Gauleiter peste colonie. Doar naivii – ca să nu spun „proștii grămadă”! – pot să creadă că Iohannis a fost ales prin vot, el fiind doar o marionetă cu misiuni clare în România: jefuirea țării și dezmembrarea ei.

Nemţii ne-au urât dintotdeauna şi ne-au considerat trădători pentru întoarcerea armelor din 23 august 1944, uitând că mai întâi ne-au trădat ei prin Dictatul de la Viena (30 august 1940), când au dat ungurilor jumătate din teritoriul Transilvaniei.

 La fel, germanii ne-au trădat şi prin Pactul Ribbentrop – Molotov (23 august 1939), când s-a pecetluit soarta Basarabiei, care a fost răpită de URSS în iunie 1940!

 Germania vrea să dezmembreze România, la fel cum a procedat cu Iugoslavia şi Cehoslovacia! Nu-i o noutate, deoarece şi în trecut prusacii „ne-au purtat sâmbetele” şi prin Pactul odios Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939 Germania a fost de acord ca prietenii lor de la vremea aceea, sovieticii, să-şi pună labele jegoase pe Basarabia! Ceea ce ceștia şi fac în iunie 1940!

Prietenia germano-rusa din 1940 a reînviat în anii aceştia şi Germania ne obligă şi acuma să recunoaştem acelaşi pact ticălos, o dovadă că istoria este ciclică şi se repetă:  

Aceiaşi nemţi, care i-au urât pe romani dintotdeauna, considerându-i rasă inferioară, au dat ungurilor jumătate din Transilvania prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940!

În plus, Germania sprijină şi acuma Ungaria în pretenţiile ei revizioniste, fiindcă ungurii au fost aliații cei mai de nădejde ai nemţilor de-a lungul istoriei! În multiplele întâlniri dintre Helmut Kohl şi Mihail Gorbaciov (11-15 iunie 1989 în RFG, 19 iulie 1990, la Jeleznovodsk şi septembrie 1990, la Geneva) când s-a pecetluit soarta blocului estic comunist, s-au trasat viitoarele zone de influenţă, exact cum o făcuseră pe vremuri Ribbentrop şi Molotov. În linii mari cam astea erau cele stabilite: Rusia să nu se opună divizării Cehoslovaciei, viitoarea republică Cehă va trece sub „aripa ocrotitoare” a Germaniei în scop de asimilare ulterioară; Ungaria, susţinută de Germania, va recâştiga teritoriile pierdute prin Tratatul de la Trianon (1920); Germania va spori ajutorul economic acordat Ungariei pentru a asigura acolo un standard al vieții mai ridicat decât cel din Slovacia, făcând astfel mai atractivă ideea unificării Slovaciei cu Ungaria; după dezmembrarea Iugoslaviei, Croaţia si Slovenia vor intra în sfera de interese economice a Germaniei; unirea Ucrainei Transcarpatice cu Ungaria, daca naţionaliştii ucraineni ar desfăşura „activităţi distructive”; în afară de compensaţia economică pentru pierderile suferite, Germania se angajează să nu intervină în chestiuni privind Ucraina şi statele baltice.

Cancelarul german a insistat ca Transilvania să revină Ungariei. Acesta a fost şi scopul luptelor stradale din martie 1990 de la Târgu Mureş: Transilvania trebuia sa fie primul „Kosovo” din Europa, dar nu a ţinut şmecheria, din fericire pentru România! Germanii, în ura lor istorică faţă de sârbi, au dezmembrat Iugoslavia şi tot ei au împărțit în două Cehoslovacia! După căderea Cortinei de Fier, doar Germania s-a unificat în Europa, în timp ce alte ţări s-au dezmembrat şi se vor mai fragmenta! De ce nu s-a unit şi Romania cu Moldova? Pentru că nu au vrut germanii şi ruşii!

La fel, s-a mințit propagandistic și manipulator, prin intermediul televiziunilor aflate sub control sionist, despre cum ne-au salvat pe noi străinii, despre binefacerile regilor germani, prin rescrierea istoriei și omitere faptelor reprobabile ale veneticilor încoronați și încornorați.

Intoxicarea cu regii germani și „minunile” făcute de ei pentru români este un fals, la care s-a lucrat intens din 1990 încoace. Ba, se pare că „germanii” mult lăudați au fost evrei, conform celor spuse de Nicolae Iorga despre familia Hohenzollern, afirmații care i-au adus și moartea, aruncată în mod mincinos și infam asupra legionarilor.

Afacerea Strousberg, un fel de „Bechtel” pe vremea lui Carol I, prin care statul român a fost păcălit de către nemți cu sume uriașe de bani, prin acte de corupție la nivel înalt, este trecută sub tăcere. La fel, s-a uitat răscoala din 1907 cu mii de răzvrătiți împușcați, când sub Carol I țăranii români trăiau ca în Evul Mediu, țara noastră fiind cea mai înapoiată din Europa.

De fapt, Carol I a abdicat, înainte de moarte, fiindcă nu a vrut ca România să lupte împotriva nemților cărora el le rămăsese loial toată viața. Ferdinand la fel, s-a opus războiului împotriva nemților și austriecilor, fiind împiedicat să semneze predarea necondiționată a întregii țări (pacea de la Buftea) doar de regina Maria, în fond, singurul „rege bărbat”care a iubit cu adevărat România. Dar, din păcate pentru cei cu filogermanismul în cap, ea a avut tată englez și mamă rusoaică!

S-au organizat, în scopul promovării străinilor, emisiuni televizate cu clasamente ale celor mai mari„români”, unde s-a încercat impunerea regilor germani pe primele locuri, în detrimentul domnitorilor români. Evreul comunist Richard Wurmbrand, convertit la evanghelism lutheran, un personaj de care nu auzise nici dracu’, a fost scos prin „vot popular” pe locul cinci în acest clasament făcut de niște prostovani ticăloși și manipulatori, pentru alți proști, naivi și manipulabili: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mari_rom%C3%A2ni

Alogenii care au condus și conduc România cu sprijinul partidelor politice trădătoare, din 1990 până în prezent, au reușit să golească țara de români ca să creeze spațiu vital pentru alte popoare, care deja ne invadează.

Unele fățiș, prin mult trâmbițata migrație a „refugiaților”, altele subtil și mult mai pervers. Departe de mine gândul de a mă erija în oracol, dar tare mă tem că peste foarte puțini ani românii vor deveni străini în țara lor!

 

                                                                                                         Marius Albin MARINESCU

 

 

Ca să nu mai fie dubii privind populaţia majoritară din Transilvania şi Banat, iată o hartă cu structura etnică a populaţiei din imperiul austro-ungar, la recensământul din 1890: http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:MittelEuropa1914.JPG.

 După cum se observă, românii erau şi atunci într-o majoritate covârşitoare, structura etnica fiind similara cu ultimul recensământ, cel din anul 2011.

 

 

 

 

Citiți și:

 

 

http://adevarul.ro/international/europa/rusine-germania-rusia-someaza-romania-recunoasca-pactul-ribbentrop-molotov-1_5253fd44c7b855ff5613639d/index.html

http://www.justitiarul.ro/uneltirile-germaniei-din-1989-si-1990-pentru-dezmembrarea-romaniei/

Fragmente din http://www.justitiarul.ro/sasi-corciti-si-romani-tradatori-militeaza-pentru-dezmembrarea-romaniei/

 

 

 

 

 

 

22/04/2019 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 comentarii

%d blogeri au apreciat: