CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 13 FEBRUARIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


Ziua de 13 februarie în istoria noastră 

1453 – Marele comandant militar român Iancu de Hunedoara, încetează sa mai fie guvernator al Ungariei. Dieta de la Pozsony a confirmat restaurarea puterii regale, restaurare cerută de magnaţii unguri.

 Iancu a păstrat titlul de căpitan suprem al Ungariei şi al Transilvaniei.

Dieta Ungariei, care a precedat Parlamentul Ungariei din zilele noastre, a fost până în 1918 adunarea legislativă a Regatului Ungariei. Dieta consta din două camere: Camera magnaților, din care făceau parte magnați și membri ai clerului înalt, și Camera reprezentanților, în care erau aleși deputați ai comitatelor și ai orașelor libere. Sistemul bicameral a devenit stabil începând cu 1608. Principatul Transilvaniei a avut propria lui dietă până în 1865.

Ioan de Hunedoara, a fost ban al Severinului între 1438-1441, voievod al Transilvaniei între 1441-1446, guvernator și regent al Ungariei între 1446-1453 și căpitan general al regatului între 1453-1456, a fost tatăl regelui Matia Corvin.

 

1785 –  Gheorghe Crișan ( n. 1733),unul din conducatorii răscoalei țărănești din Transilvania se sinucide în timpul detenției în închisoare, spânzurându-se  cu nojițele de la opinci .

Horia (Vasile Nicola – n. 1730?) si Cloșca (Ion Oargă – n. 1747), au fost uciși prin tragere pe roată la 28 februarie 1785.

 

1837: S-a născut Constantin Moroiu, fondator (1880) al Marii Loji Naţionale a Masoneriei din România; (m. 1918).

Imagini pentru Constantin Moroiu, photos

Primul său contact oficial cu Masoneria a avut loc pe 1 iunie 1859 (Loja Steaua Dunării din Bucureşti). În iunie 1875 primeşte Gradul de Maestru Mason.

A participat la Războiul ruso-român împotriva Imperiului Otoman. A locuit în Bucureşti, Constanţa şi Mangalia (unde şi-a iniţiat fiicele în Masonerie). A fost unul dintre cei mai activi filatelişti din România.

Pe 11 octombrie 1878 reactivează Loja Steaua Dunării (sub jurisdicţia Marelui Orient Lusitan). În perioada 1878-1880 este Maestru Venerabil al Lojii Seaua Dunării Nr. 125.

În 1880 primeşte Gradul 31, iar în luna mai a aceluiaşi an este ales Mare Sapient al Capitolului Steaua Dunării. Constantin Moroiu a fondat Marea Lojă Naţională pe 8 septembrie 1880. Din 1880 şi până în 1911 este Mare Maestru şi Suveran Mare Comandor. În 1881 a fondat Supremul Consiliu de Rit Antic Primitiv Orient de Memphis. În acelaşi an fondează şi Supremul Consiliu pentru România.

1849 – În Transilvania, Delegaţia Adunării românilor de la Sibiu, condusa de episcopul ortodox Andrei Șaguna, înfăţişează împăratului austriac Petiţiunea generală a fruntaşilor români din Transilvania, Banat şi Bucovina in care se cerea legitima consituire a naţiunii române, într-un organism statal unitar de sine stătător în cadrul monarhiei, administraţie în limba română, etc.

Andrei Saguna (n.1809-d.1873), preluat de pe opiniateleormanului.ro

Andrei Șaguna (n. 20 ianuarie 1809, Miscolț, Ungaria — d. 28 iunie 1873, Sibiu) a fost un mitropolit ortodox al Transilvaniei, militant pentru drepturile ortodocșilor și ale românilor din Transilvania, fondator al Gimnaziului Românesc din Brașov (1851), membru de onoare al Academiei Române.

Fiind adeptul zicalei româneşti că: “Vorba dulce, mult aduce!” Şaguna a ştiut să-şi atragă simpatia celor de la putere şi să-i adune pe români în jurul său. Totuși, la 1848-1849 se putea constata, cu durere, că nu toţi românii din statele Austriei aveau acţiuni unitare.

Este meritul lui Andrei Şaguna că a reuşit să-i adune pe mulţi conducători români din Ardeal, Banat, din părţile vecine ale Ungariei şi  din Bucovina, şi împreună au redactat remarcabilul său memoriu.

Conform Petițiunii generale a frunaților români din Transilvania, Banat și Buvcovina se solicita unirea tuturor românilor din satul austriac într-o singură naţiune de sine stătătoare sub sceptrul Austriei, deschiderea cât mai grabnică a unui congres universal a toată naţiunea spre constituirea sa, îngăduinţa unui organ al naţiunii la Înaltul Ministeriu (guvern) imperial spre reprezentarea intereselor naţionale, administraţie de sine stătătoare în limba română, reprezentare proporţională în parlamentul imperial.

1856 – Încep consultările în cadrul Congresului de pace de la Paris, care pun capăt Războiului Crimeii.
La 13 / 25 februarie – 18 / 30 martie 1856 au loc lucrările Congresului de pace de la Paris care pune capăt Războiului Crimeii.

Partea din tratatul semnat la 18 martie, referitoare la Principatele Române, prevedea înlăturarea protectoratului rusesc asupra lor, menţionînd suzeranitatea otomană, dar punându-le sub garanţia puterilor europene (Franţa, Anglia, Austria, Rusia, Turcia, Prusia şi Regatul Sardiniei), care să se pronunţe asupra organizării viitoare a celor două ţări prin revizuirea Regulamentelor organice, potrivit dorinţelor româneşti.

Se stabileşte libertatea navigaţiei pe Dunăre şi neutralitatea Mării Negre, precum şi înfiinţarea “Comisiei europene a Dunării”, cu sediul la Galaţi (care îşi începe activitatea la 23 octombrie).

Totodată tratatul de pace stabilea retrocedarea către Moldova a Basarabiei istorice (a viitoarelor judeţe Bolgrad, Cahul şi Ismail,amplasate în sudul Basarabiei ţariste).

1864 – E adoptată legea pentru înfiinţarea Consiliului de Stat în România.  Consiliul elabora la cererea guvernului proiecte de legi şi trebuia consultat asupra tuturor proiectelor elaborate ce guvern. Consiliul de Stat din România va fi desfiinţat în 1866 prin articolul 131 al Constituţiei.

Consiliul urma să fie prezidat de domnitor şi condus de un vicepreşedinte şi 9 membri numiţi și elabora la cererea guvernului proiecte de legi şi trebuia consultat asupra tuturor proiectelor elaborate ce guvern.

Consiliul de Stat din România va fi desfiinţat în 1866 prin articolul 131 al Constituţiei.

1877 – A decedat actorul  român  Costache Caragiale (n. 29 martie 1815), regizor, dramaturg și profesor de artă dramatică.

A fost elevul lui Costache Aristia și și-a pus întreaga artă în slujba idealurilor progresiste, democratice ale revoluției din 1848.

Și-a făcut debutul la București în 1835, iar 3 ani mai târziu a organizat primul teatru dramatic în Iași (primul Teatru Național din România). În următorii 15 anii, Costache Caragiale a colaborat cu cele mai importante teatre naționale ale vremii din Botoșani, Craiova, Iași unde a promovat piesele de teatru ale celor mai talentați dramaturgi romani printre care Vasile Alecsandri și Costache Negruzzi.

Imagini pentru costache caragiale photos

În 1850 se întoarce în București și doi ani mai târziu devine cel dintâi director al Teatrului Mare (Național). În 1887 fratele său mai mic, Iorgu Caragiale va construi  propriul său teatru în București, iar nepotul său, Ion Luca Caragiale  avea să devină unul dintre marii dramaturgi români.

1880 – S-a născut Dimitrie Gusti, filosof, estetician şi sociolog recunoscut pe plan internaţional;(m.30.10.1955).

 A conceput ideea „muzeului sociologic”, în temeiul căreia, în 1936, împreună cu Victor Ion Popa şi Henri H. Stahl, a pus bazele „Muzeului satului” din Bucureşti. De asemenea, a făcut parte din primul Consiliu de Administraţie al Radiodifuziunii (1928) prezidat de prof. Dragomir Hurmuzescu, în anii următori (1929 – 1932) fiind preşedinte al Consiliului şi al Comitetului de Direcţie; în această calitate, s-a implicat direct în realizarea „Universităţii Radio” pe care a susţinut-o cu autoritatea sa intelectuală şi administrativă, aceasta urmând să devină o veritabilă tribună a marilor idei ale vremii.

A fost membru titular al Academiei Române din 1919, vicepreşedinte (1923-1925; 1943-1944) şi preşedinte (1944-1946) al acestui for; (m. 1955).

1895 – A murit Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu, preot, poet şi prozator (n.1823).

Iraclie Porumbescu, tatăl lui Ciprian Porumescu, a trăit între anii 1823 și 1896. Numele adevărat de familie era Golembiovski,nume pe care l-a românizat în tinerețe.

A slujit ca paroh în satele bucovinene Șipotele Sucevei, Boian, Stupca și Frătăuții Noi, fiind un cleric patriot ce a trăit într-o Bucovină ce se afla sub ocupație habsburgică.

Daniela Șontică Ana Candrea Constantin, Portretul lui Iraclie PorumbescuAna Candrea Constantin, Portretul lui Iraclie Porumbescu

Aflăm din mărturiile lăsate de contemporani că preotul Iraclie Porumbescu era înalt ca bradul, bine clădit, cu o barbă lungă şi compactă, lăsată pe piept.

În tinereţe, în jurul anului 1848, era în relaţii apropiate cu vestitul Eudoxiu Hurmuzaki, în casa căruia i-a cunoscut pe exilaţii moldoveni V. Alecsandri, C. Negri și M. Kogălniceanu, formându-se în același spirit cu aceşti intelectuali revoluționari. Vasile Alecsandri l-a îndemnat să culeagă folclor din satele bucovinene, zicându-i:

”Scrie, să împărtășești și neamului dumitale și al nostru ceea ce ai și ceea ce știi dumneata. Așa se cade, așa e bine, așa să facem cu toții după puterile noastre…” I-a urmat sfatul.

În anul 1865, preotul Iraclie Porumbescu a fost mutat în frumosul sat Stupca, unde exista o colonie de țigani lăutari. Este memorabilă întâmplarea din 1866, când a fost foamete cumplită și un țigan bătrân a venit la ușa preotului cerșind de mâncare.

El i-a vândut lui Iraclie o vioară veche, la care nu mai putea să cânte. Preotul a trimis vioara înnegrită și stricată lutierului Martin Richter din Lemberg. Acesta i-a oferit 100 de florini pe ea, dar Iraclie a refuzat s-o vândă.

Vioara a fost reparată și a cântat pe ea cel care avea să compună nemuritoarea ”Baladă”, dar și opereta ”Crai nou”.

O parte dintre scrierile lui Iraclie Porumbescu au fost publicate postum în volume: ”Scrierile lui Iraclie Porumbescu, adunate și însoțite de o schiță biografică de Leonida Bodnărescu” (Cernăuți, 1898); Amintiri”, ediție îngrijită de Ion Ștefan (București, 1943); ”Amintiri”, ediție îngrijită, prefață, note și glosar de Nicolae Oprea (Cluj-Napoca, 1978). Cercetătoarea Nina Cionca a descoperit corespondența preotului, păstrată cu grijă de Mărioara, fiica sa, și a publicat-o în 1999 sub titlul ”Scrisorile lui Iraclie Porumbescu”.

 1901 – În România,  demisioneaza guvernul conservator Petre Carp . Demisia s-a produs loc în urma unui vot de blam în Parlamentul României în data de 12 februarie 1901.

Imagini pentru Petre Carp photos

1922 – S-a născut în satul Belinţ, în apropiere de Lugoj, judeţul Timiş, popularul actor  de comedie Horia Căciulescu .

 Horia Caciulescu

A murit împușcat  în ziua de 27.12.1989, în apropierea Televiziunii din București, în timpul revoltei anticomunste din România.

1935 – A murit filologul Ion Bianu, fondatorul şi organizatorul Bibliotecii Academiei (n.01.10.1856).

Imagini pentru photos ion-bianu/

 S-a născut la Făget, un sat de pe valea Târnavelor, într-o familie de ţărani.

A urmat cursurile Facultăţii de Litere de la Bucureşti, desăvârşindu-şi studiile de filologie romanică la Milano, Madrid şi Paris. În 1884 a fost numit definitiv ca bibliotecar al Academiei Române, funcţie pe care o va onora cu dăruire şi rigoare cu o abnegaţie şi modestie cu totul exemplare până la sfârşitul vieţii sale.  Prin grija sa au fost achiziţionate peste 500.000 de volume, mii de manuscrise, stampe, scrisori, periodice, hărţi ş.a., române şi străine.

Creator al şcolii noastre de biblioteconomie şi bibliografie, Ioan Bianu a elaborat „Bibliografia românească veche” (4 volume în colab.), „Catalogul manuscriselor româneşti” (3 volume).

A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1887 şi titular în 1902, fiind, prin ani, secretar general, vicepreşedinte şi preşedinte, implicându-se în viaţa acestui for de spiritualitate fără a uita nicio clipă de îndatoririle ce-i reveneau ca director al Bibliotecii.

A fost şeful primei Catedre de Istoria Literaturii Române la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti.

Ca istoric al literaturii, s-a consacrat studiului literaturii române vechi, editând textele din sec. XVI-XVII – „Predice” de Antim Ivireanu, „Psaltirea în versuri” a lui Dosoftei, „Psaltirea Scheiană”. Dintre lucrările sale mai amintim „Poesia satirică la români”, „Despre cultura literatura românească în sec. XIX”, „Ortografia limbii române”, „Un român întreg: D.A. Sturdza” ş.a.

De numele lui Ioan Bianu se leagă şi iniţierea celei dintâi publicaţii de folclor şi etnografie „Din viaţa poporului român”.

1945 – Eliberarea oraşului Budapesta. Forţele sovietice si române au eliberat Budapesta la 13 februarie 1945. Mai mult de 100.000 de evrei au rămas în oraş la data eliberarii.

Fotografii  din Budapesta,1945 – Muzeul Naţional Maghiar

http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/skampf/index.html

1968 – S-a născut Mihai Leu, primul campion mondial la box din istoria sportului românesc.

Imagini pentru Mihai Leu,

1980 – O  echipă de medici condusă de prof. dr. docent Eugen Proca (1927 – 2004) a efectuat primul transplant reușit al unui organ la om, cu rinichi de la un donator în viață. A fost o  premieră de maximă importanță pentru medicina românească, şi un eveniment de rezonanță la nivel european.

1988 –  S-au deschis Jocurile olimpice de iarnă  de la Calgary, Alberta, Canada.

Pentru prima dată Jocurile Olimpice s-au desfasurat pe parcursul a  şaisprezece zile – şi trei week-enduri.

Imagini pentru Foto de la CEREMONIA DE DESCHIDERE A OLIMPIADEI DE LA CALGARY photos

România a participat cu o delegație de 11 sportivi, 5 bărbați și 6 femei, neacumulând nici  un punct.. Cel mai bun rezultat:

locul 12: Mihaela Cârstoi, Rodica Drăguș, Ileana Hanganu, Adina Țuțulan – la ștafeta de schi 4×5 km.

1991: Au început dezbaterile Adunării Constituante a României pentru elaborarea noii Constituţii postcomuniste a statului (adoptată la 21.XI.1991). La 8.XII.1991 a avut loc referendumul naţional prin care Constituţia a fost adoptată (Legea fundamentală a fost revizuită în urma referendumului naţional din 18-19.X.2003).

1999 – A murit Vladimir Trebici, demograf şi sociolog, membru al Academiei Române;(n.28.02.1916).Recensământul din anul 1977 s-a desfășurat sub îndrumarea lui Vladimir Trebici, cel care a reprezentat România la Națiunile Unite și a condus mulți ani Secțiunea Demografică a ONU, ca o recunoaștere a valorii științelor de demografie și statistică românești.

1999 – A decedat la vârsta de 70 de ani, actorul român de teatru și film Radu Zaharescu.

Imagini pentru radu zaharescu ,photos

A fost un mare actor roman de comedie, care a  jucat multă vreme împreună cu Horia Șerbanescu. Au scris și o  Istorie a Teatrului de Revista. De-a lungul anilor, acesta fiind  cuplul cel mai solicitat de Televiziunea Romana.

 

 

2003 – Au fost repatriate din Portugalia rămăşiţele pămînteşti ale regelui Carol al II-lea şi ale ultimei sale soţii, Elena Lupescu.

Iniţiativa a aparţinut guvernului României, cu girul Casei Regale. Carol al II-lea a fost regele României între anii 1930 şi 1940.

Regele Carol al II-lea a fost  reînhumat la necropola domnească de la Mănăstirea Curtea de Argeș.

Regele Mihai I  nu a participat la ceremonie, fiind reprezentat de principesa Margareta si principele Radu.

Fotografie de la ceremonia religoasă a căsătoriei lui Carol al II-lea cu Elena Lupescu, la vila lor din Estoril (Portugalia), 18 august 1949 (anomismi wordpress.com).

  Născut la 3/15.X.1893, la Sinaia, Carol al II-lea a fost primul copil al regelui Ferdinand I şi al reginei Maria. Rege între anii 1930 şi 1940, Carol al II-lea a părăsit România în septembrie 1940, a locuit un timp în Brazilia şi după 1947 s-a stabilit în Portugalia (m. 1953, la Lisabona).

 2012 :  La ora 13 și 12 minute ora României, a fost lansat pe orbită terestră Goliat, primul satelit românesc, dezvoltat de o echipă de cercetare condusă de Agenţia Spaţială Română (ROSA).

Satelitul a fost plasat pe orbită în cadrul zborului inaugural al rachetei „Vega” a Agenţiei Spaţiale Europeane (ESA), de la o bază din Guyana Franceză.

Programată pentru şase luni, misiunea nanosatelitului a fost aceea de a stoca imagini de înaltă rezoluţie şi de a măsura doza de radiaţii şi fluxul de micrometeoriţi, datele urmând a fi transferate pe staţiile de la sol pentru analiză.

La numai o zi după ce a fost lansat, Agenţia Spaţială Română nu a reuşit să stabilească o conexiune radio cu primul nanosatelit românesc

În data de 2 ianuarie 2015, satelitul Goliat a reintrat în atmosfera Pământului şi s-a dezintregat, resturile satelitului arzând în atmosferă; Goliat a orbitat planeta noastră timp de 1.054 de zile, cu o viteză balistică de până la 7,5 kilometri pe secundă.

Satelitul românesc a înconjurat Terra de peste 15.000 de ori.

 Aceasta a fost prima misiune spaţiala românească şi a costat statul român aproape jumatate de milion de euro.

Bibliografie (surse):

 
 
Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

Istoriculzilei blogspot.com;

Istoria md.;

Wikipedia  

Mediafax.ro

http://www.worldwideromania.com

https://www.cinemagia.ro/actori/radu-zaharescu- 

Publicitate

13/02/2019 - Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: