CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 26 IANUARIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


 

 

 

 

 

Ziua de 26 ianuarie în istoria noastră

 

 

 

 

 

 

1611: Armata principelui transilvănean – Gabriel Bathory ocupă Târgovişte, capitala Munteniei, şi se intitulează „principe al Transilvaniei şi al Valahiei Transalpine„. Poarta otomană refuză să-l recunoască domn şi-l numeşte din nou domn pe Radu Mihnea. Gabriel Bathory se retrage din Valahia la 16 martie 1611. 

 

 

 

Gabriel Bathory (1589-1613), prinipe al Tranilvaniei (1608-1613)

Radu Mihnea, domn al Munteniei și domn al Moldovei

Gabriel Bathory (1589-1613), principe al Tranilvaniei (1608-1613)

Radu Mihnea, domn al Munteniei și domn al Moldovei

Gábor Báthory (n. 15 august 1589, Oradea – d. 27 octombrie 1613, Oradea), a condus  Transilvania între 1608-1613. 

A fost ultimul principe din familia Báthory și nepotul fostului rege al Poloniei, Ştefan Báthory.   A fost proclamat principe al Transilvaniei la vîrsta de 19 ani, în urma renunțării la tron a lui Sigismund Rákoczy, la 5 martie 1608. 

Gabriel Báthory era bine apreciat de oamenii timpului său, datorită înfăţişării fizice agreabile şi datorită firii sale foarte darnice. În acelaşi timp era afemeiat şi peste măsură de ambiţios. Îşi propusese să aducă sub stăpînirea sa Moldova şi Valahia.

În anul 1613 domnii din ţările române vecine Transilvaniei s-au coalizat pentru a-l înlătura pe Gabriel Báthory de la conducerea principatului. Turcii pregătiseră deja un înlocuitor al lui, în persoana lui Gabriel Bethlen (în limba maghiară Bethlen Gábor) zis „Ţiganul” datorită tenului său oacheş, nobil maghiar originar din localitatea Ilia din actualul judeţ Hunedoara.

În acel an în Ardeal intră o armată turcească, alături de armata moldoveană şi munteană, asigurînd astfel alegerea lui Gabriel Bethlen ca principe (la data de 23 octombrie). Gabriel Báthory s-a retras în cursul acestor evenimente pînă la Oradea, unde este ucis de proprii săi soldaţi, la data de 27 octombrie 1613.

1699 – Ia sfârsit războiul dintre Imperiul Otoman şi Sfânta Alianţă , incheindu-se Pacea de la Karlowitz. Leopold I, împăratul Imperiului Habsburgic, anexeaza  toate teritoriile dobîndite în decursul celor 14 ani de război: Transilvania, Croaţia, Slovenia.

Turcia recunoaşte suzeranitatea impăratului austriac asupra Transilvaniei.

Evenimentul este considerat a fi începutul declinului imperiului Otoman şi impunerea Austriei ca mare putere europeană.

1865 –  În România, guvernul Mihail Kogălniceanu demisionează. 

1869 – Are loc Conferinţa fruntaşilor politici ai românilor din Banat şi din Ungaria, la Timişoara. În cadrul acesteiase pun bazele Partidului Naţional al Românilor din Banat şi Ungaria, în frunte cu Alexandru Mocioni.

 

 

1874 – S-a născut botanistul Ion (sau Ioan) Grinţescu; contribuţii în cunoaşterea florei României, în fiziologia şi anatomia plantelor şi în studiul algelor (m. 1963).

 

 

 1902- A murit Iosif (Ioan) Naniescu, mitropolit al Moldovei şi Sucevei din 1875; lui i se datorează terminarea ridicării catedralei mitropolitane din Iaşi (1880-1887), a cărei pictură a încredinţat-o lui Gheorghe Tattarescu; din iniţiativa sa s-au restaurat bisericile „Trei Ierarhi” şi „Sf. Nicolae Domnesc”, tot din Iaşi.

Pe cheltuiala sa a apărut „Revista teologică”, sub redacţia lui Constantin Erbiceanu şi Dragomir Demetrescu (1883-1887); a donat Academiei Române, în 1901, peste 10.000 de volume, cărţi, manuscrise şi documente; membru de onoare al Academiei Române din 1888 (n. 1820)

 

 1918 – Guvernul de coaliţie I. I. C. Brătianu – Take Ionescu a demisionat, întrucât a considerat inacceptabilă încheierea unei păci separate (după prima conflagraţie mondială). I-a urmat (la 29.I.1918) un Guvern condus de generalul Alexandru Averescu. Noua formulă guvernamentală, sugerată de Brătianu, avea ca principal obiectiv tergiversarea, pe cât posibil, a încheierii păcii cu Puterile Centrale şi crearea unor premise favorabile obţinerii unei păci onorabile.

 

 

 1918: S-a născut Nicolae Ceauşescu, om politic comunist; secretar general al CC al PCR (1965-1969), secretar general al PCR (1969-1989); preşedinte al Consiliului de Stat (1967-1974); preşedinte al RSR (1974-1989); în primii ani după instalarea sa la putere a continuat politica lui Gh. Gheorghiu-Dej de deschidere în politica internă şi internaţională.

 

 

Imagine similară

 

 

 

Din 1971, a evoluat tot mai mult spre o formulă de guvernare de tip stalinist, bazată pe un cult al personalităţii fără precedent în istoria României, care a determinat deteriorarea continuă, pe toate planurile, a situaţiei interne a țării și  nemulţumirea crescândă a populaţiei, care a culminat cu Revoluţia anticomunistă din decembrie 1989.

Dictatorul Ceauşescu a fost înlăturat de la putere, judecat, condamnat la moarte şi executat; (m. 1989).

1920: S-a născut Marcel Aderca, traducător din literatura franceză; în afara traducerii a numeroase romane contemporane, Aderca s-a orientat spre literatura dramatică, facilitând la noi  dialogul scenic cu Eugen Ionesco, Albert Camus, Emmanuel Roblès ş. a. A tradus, de asemenea, texte la albume de artă plastică (Cézanne, Rodin, Gauguin, Klee etc.); este fiul scriitorului Felix Aderca; (m. 2008).

1921: S-a născut la Pitești, compozitorul, dirijorul şi profesorul Emil Lerescu; (m. 2004).

Imagini pentru emil lerescu photos

În creaţiile sale a folosit poezia de prim rang a literaturii noastre: Eminescu, Arghezi, Alecsandri, Ion Brad, Coşbuc, Nicolae Tautu, Eugen Frunză, Magda Isanos sau Elena Farago. 

De asemenea, compozitorul a  realizat cu succes opere inspirate din zbuciumata istorie a poporului nostru şi anume: în 1964, opera lirică Ecaterina Teodoroiu, continuată cu opera-baladă Peneş Curcanul, iar in anii ’80 compozitorul reuşeşte transpunerea muzicală a două dintre cele mai cunoscute piese ale dramaturgiei româneşti, D’ale carnavalului, de I.L. Caragiale, şi Steaua fără nume, de Mihail Sebastian. Emil Lerescu s-a stins din viaţă în 2004.
 

1925 – S-a născut Nicolae Balotă, eseist, critic literar, memorialist şi traducător român.

1926 – S-a născut  interpreta de muzică uşoară română Aida Moga; (m.01.08.2001).

 

 1942- S-a născut Ion Cristinoiu, compozitor, orchestrator, dirijor de muzică uşoară şi percuţionist; a fost dirijor al Orchestrei de Estradă a Radiodifuziunii Române; (m. 2001).

Imagine similară

A compus, în 35 de ani de carieră, peste 800 de piese de muzică uşoară, cele mai multe şlagăre, muzică de film şi corală.

 

 

1944 – A murit Smaranda Gheorghiu, scriitoare, publicistă, militantă activă în mişcarea feministă a epocii, membră a mai multor societăți culturale, considerată educatoare a poporului.Este cunoscută și sub numele de Maica Smara, poreclă primită de la Veronica Micle; (n.05.10.1857).

Smaranda era nepoata lui Grigore Alexandrescu şi descendentă a familiilor  boiereşti Andronescu şi Vlădescu.Ea scris celebrele versuri: “Vine vine primăvara / Se aşterne-n toată ţara / Floricele pe câmpii / Hai să le-adunăm copii”.

La sfârşitul secolului 19, Smaranda a condus un cenaclu frecventat şi de poetul Mihai Eminescu şi a fost prietenă cu Veronica Micle.A colaborat la cele mai importante ziare şi reviste ale vremii, între care “Convorbiri literare”, “Fântâna Blanduziei”, “Literatorul”, “Tribuna”, “Universul”, a fost membră a unor organizaţii culturale – “Dante Alighieri”, “Storia et Arte di Roma”, “Alianţa Universală a Femeilor” – şi a participat la diverse congrese internaţionale, ca reprezentantă a României.

Avea pasiunea calatoriilor si a străbătut România şi multe ţări din Europa şi din Asia, apoi a scris cărţi şi a ţinut conferinţe pentru a relata impresii din aceste călătorii.Cea mai interesantă călătorie a ei a fost în 1904, spre Capul Nord, urmând itinerarul Transilvania, Budapesta, Viena, Praga, Dresda, Berlin, Rostock, Copenhaga, Upsala, Capul Nord. La întoarcere, a vizitat oraşul Cristiania (în prezent Oslo), unde s-a întâlnit cu Henrik Ibsen.

Activitatea sa diversă – ca scriitoare, publicistă, membră a mai multor societăţi culturale – stă sub semnul rolului său cardinal de militantă activă în mişcarea feministă a epocii; este prima reprezentantă a României care conferenţiază în Occident, participând la congrese internaţionale: Congresul orientaliştilor (1889), Congresul Uniunii Femeilor pentru Pace (1900), Congresul latin (1902), Congresul educaţiei în familie (1913) (n. 1857)

În parcul Mitropoliei din Târgovişte şi în parcul Cişmigiu din Bucureşti au fost ridicate monumente în amintirea Smarandei Gheorghiu.

1947 – S-a nascut Mircea Gheordunescu, fizician român. A îndeplinit funcția de adjunct al directorului Serviciului Român de Informații în perioada 1997-2001 și apoi pe cea de consul general al României la Milano (2002-2007).

Imagini pentru Mircea Gheordunescu,photos

După ce între anii 1995-1996, a lucrat ca director general la Direcția Relații Internaționale a Primăriei Municipiului București, prof. Gheordunescu a îndeplinit în perioada 1 noiembrie 1996 – 11 martie 1997 funcția de președinte al Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice (ANCESIAC), cu rang de secretar de stat.

La data de 14 martie 1997, Mircea Gheordunescu a fost numit în funcția de adjunct al directorului Serviciului Român de Informații , cu rang de secretar de stat. A fost eliberat din funcție la data de 1 noiembrie 2001.

În această perioadă, a devenit membru în următoarele organizații: Consiliul de Conducere EUROPA 2000 ONG International cu Statut Participativ la Consiliul Europei și ONU – Bruxelles (din 1997), membru fondator al Centrului SECI București (1997), membru fondator al Autorității Naționale de Securitate (ANS) (1997), membru în Consiliul Director al ANS și responsabil al Cap. IV de Securitate al Planului Anual de Aderare la NATO (1998-2001), membru în Consiliul Consultativ al EULEC- Asociația Europeană a Organismelor de Aplicare a Legii- Bruxelles (din 1999) și promotor al ORNISS (2001).

 1948: S-a născut Iuliu Merca, compozitor, chiarist, basist şi vocalist de blues şi rock; împreună cu Ştefan Boldijar a înfiinţat formaţia „Semnal M” în anul 1977 (m. 27.07. 1999).

1973 – A murit Edward G. Robinson, actor american de origine română.

A jucat în  numeroase filme sub bagheta unor regizori ca John Ford, John Huston, Frank Capra; (n.12.12.1893).

1976 – La cea de-a treia reuniune la nivel ministerial de la Manila, desfăşurată între 26 ianuarie şi 7 februarie, România era primită în unanimitate ca membru al „Grupului celor 77”, organizaţie formată din ţări în curs de dezvoltare. România nu mai face parte de pe lista membrilor oficiali după aderarea la Uniunea Europeană, în anul 2007. Grupul 77 cuprinde, din noiembrie 2013, 134 de ţări membre, în mare parte în curs de dezvoltare.

 1988 – Este  reînfiinţată Biblioteca Română din Paris. La origine constituită sub îndrumarea lui Nicolae Iorga, Biblioteca Română din Paris a dispărut în 1945. La reînfiinţare, sub aspiciile Ambasadei României în Franţa, ea a fost dotată cu un fond de câteva mii de volume, astăzi biblioteca ICR Paris numărând circa 12000 de volume în limbile română şi franceză. Primul ei director a fost diplomatul Nicolae Mareş, urmat de profesorul universitar din Iaşi Constantin Pavel. În ianuarie 1990, biblioteca a fost integrată în cadrul nou înfiinţatului Centru Cultural Român, devenit ulterior Institutul Cultural Român din Paris

 1994- Ministrul român al afacerilor externe Teodor Meleşcanu, a semnat  la Bruxelles Documentul-cadru privind Parteneriatul pentru Pace, gândit ca un program de consolidare a cooperării dintre statele membre ale Alianţei Nord-Atlantice şi state nemembre, pe baza semnării unor acorduri individuale. România a fost prima ţară est-europeană care a semnat documentul.

Parteneriatul pentru Pace a fost lansat la Bruxelles, la iniţiativa SUA, pe baza unei declaraţii adoptate la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivelul şefilor de stat şi de guvern din ţările membre ale NATO din 10-11.I.1994.

1996: A murit Nicolae Ţaţomir, poet, prozator, eseist, publicist, jurist şi profesor;(n. 1914).

2012: La această dată, 22 de state ale UE, printre care şi România, au semnat, la Tokyo, documentul internaţional ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Acordul Comercial de Combatere a Contrafacerii), Japonia fiind depozitarul tratatului. Uniunea a fost reprezentată şi a semnat prin intermediul lui Hans Dietmar Schweisgut, ambasador şi şef al Delegaţiei UE în Japonia.

Acordul comercial de combatere a contrafacerii a fost respins în data de 4 iulie 2012, de Parlamentul European cu 478 de voturi împotrivă, 39 de voturi pentru şi 165 de abţineri.

 2014 – A decedat scriitorul  Cicerone Ionițoiu (n. 8 mai 1924, Craiova), fost detinut politic în inchisorile comuniste din Romania.

În „dosarul” său există două sentințe de condamnare la temniță, una din 1950 și alta din 1962.

Cicerone Ionițoiu a fost condamnatde regimul comunist la 26 de ani de închisoare, pentru „vina” de a fi făcut parte din conducerea organizației de tineret a Partidului National- Țăranesc. Din aceștia și-a petrecut 10 ani prin penitenciare și lagăre comuniste  de exterminare.

În 1979, la intervenția președintelui de atunci al Franței, Valery Giscard D’Estaing, a fost lăsat să plece din România și să se stabilească în Franța.

După revoluția anticomunistă din 1989 a sprijinit renașterea PNȚCD și a început alcătuirea unei enciclopedii cu numele celor care au murit în închisorile comuniste (Dicţionar al victimelor terorii comuniste, în 11 volume), devenind astfel unul din marii cronicari ai terorii  comuniste.

Munca sa se găsește pe situl web Procesul Comunismului  și a fost citată laudativ de către Fundatia Academia Civica, numele strânse fiind inscripționate pe monumentul numit Spațiu de Reculegere și Rugăciune din cadrul  Memorialului Sighet.

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse) :

 1. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

 2. Istoria md.;

 3. Istoricul zilei blogspot.com;

 4. Crestin Ortodox.ro;

 5. Wikipedia;

 6. http://www.worldwideromania.com

 7.  Bogdan Murgescu, Istoria Romaniei in texte;

 8. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 

 

 

 

26/01/2019 - Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 comentarii »

 1.  PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE
  Ioan Dănilă – Secretar General
       OMAGIU ADUS MARELUI OM DE PARTID SI DE STAT NICOLAE CEAUŞESCU – CTITOR AL ROMANIEI SOCIALISTE MODERNE, LA 30 de ANI DE LA EXECUTIA SA, DE CATRE FORTE OBSCURE SI TRADATOARE INTERESELOR NATIUNII ROMANE
            Conform traditiei partidelor de stanga, la 26 Ianuarie și 25 decembrie ale fiecărui an, la Cimitirul Ghencea sunt prezenti cateva sute sau mii de romani, ,,de nostalgici,, asa cum ii caracteriza si inca-I mai caracterizeaza presa vremii si, ca organ de conducere în perioada de după 199o a fostului PMR – Partid Muncitoresc Roman a cărui prețedinte era Ion Cristian Nicolae sau PSU – Partidul StângII Unite, spuneam atunci, si repet si acum ca,  conform spuselor asasinilor, sub Lespedea din din Cimitirul Ghencea zace NICOLAE CEAUSESCU – (desi inca nu sunt lamurit in totalitate de acest lucru, ucis miseleste printr-un scenariu de proces, in numele noii democratii instaurate la putere dupa perioada 1990, omul de al carui nume sunt legate programele incomensurabile al dezvoltarii Romaniei până in actualul Mileniu.
  Personalitate marcantă de Partid si de Stat care astăzi 26 Ianuarie 2019 ar fi împlinit vârsta de 101 ani daca viata nu i-ar fi fost curmata prin executie impreună cu sotia sa de către personae criminale și trădătoare, dând țara pe mâna jefuitorilor interni și externi..
  Ne vom aminti mereu cu durere in suflet fapta odioasă in care, au fost ucisi miseleste de insa-si oamenii apropiati, insetati de putere ca, Ion Iliescu si exgeneralul Victor Stanculescu, ajutati de un grup de mafioti externi si interni în care profesorul Brucan a jucat un rol deosebit în a menține starea de asediu asupra românilor.
  Nicolae Ceaușescu a fost şi va rămîne veşnic în memoria românilor, ca un mare om politic, de Partid si de Stat, fost Secretar General al Partidului Comunist Roman, primul Preşedinte al Republicii Socialiste Romania şi a poporului roman.
  Aşa cum de altfel va este cunoscut, în istoria zbuciumată a poporului roman s-au ridicat mari conducători, de neasemuită valoare istorică, cum au fost: BUEREBISTA; DECEBAL; Mari Voievozi: MIRCEA CEL BĂTRAN; ŞTEFAN CEL MARE; MIHAI VITEAZUL; VLAD ŢEPEŞ; ALEXANDRU-IOAN CUZA; NICOLAE BĂLCESCU sau TUDOR VLADIMIRESCU.
  Ca urmaş al acestor mari conducători, NICOLAE CEAUŞESCU, revoluţionar înnăscut, care şi-a sacrificat şi şi-a pus viaţa încă din fragedă copilărie în slujba naţiunii romane, a promovat şi sa ridicat pănă la funcţia supremă în stat și nu şi-a trădat poporul nici în faţa plutonului de execuţie, aşa cum dealtfel cunoaştem cu toţii din mascarada procesului ilegal, intentat în urmă cu 30 de ani, organizată de forţe oculte, străine vocaţiei şi aspiraţiilor unui popor în dezvoltare, ce a fost martor la crimelor săvîrşite de însăşi colaboratorii săi, în excesul de zel al acestora
  . In cei 30 de ani care sau scurs de la oribila execuţie, societatea romană a cunoscut un progres reprobabil, inconfundabil cu marile înfăptuiri ale societăţii socialiste când România reuşise să pună pe picioare întreaga industrie şi agricultură, construindu-se fabrici şi uzine strict necesare nevoilor interne, şi sa realizat o puternică industrie agro-alimentară, eliminîndu-ne la acea dată din rîndurile ţărilor slab dezvoltate în care ne adusese marile puteri ale lumii în lupta lor pentru supremație.
  Atunci când Industria, Agricultura şi toate sectoarele principale ale dezvoltării economiei romaneşti depășise pragul anilor 49-50, sa dat LOVITURA DE STAT și, noii administrații părăduitoare în frunte cu ION ILIESCU, singura soluţie socială de supraveţuire ce le-a rămas au fost noi DĂRI și IMPOZITE puse pe seama contribuabililor către statt din ce în ce mai mari și mai apăsătoare făcându-ne viaţa imposibil de suportat.
  In majoritatea pensionarilor care am muncit prin fabrici, uzine, șantiere şi pe ogoarele ţării cca. 30-40 de ani consecutiv, acum cu pensiile stabilite, nu ne putem achita nici cheltuielile de întreţinere la blocurile în care locuim, situaţie inacceptabilă în condiţiile când în Romania a apărut un top al celor mai bogaţi romani, mulţi dintre aceştia, înainte de 1989, nu erau încadraţi într-un loc de muncă sau faceau bişniţă cu blugi, valută, whisky sau ţigări străine pentru ca nu le placea munca, iar dacă unii dintre aceştia au avut un loc de muncă, salariul acestora nu a prea depăşea trei la cinci mii de lei în ace-a perioadă.
  Cum pot justifica aceştia şi mulţi alţii nedeclaraţi, averile dobândite, e greu de comentat, cert este că societatea romanească prin reprezentanţii legali aleşi, va trebui să aibe în atenţie şi acest aspect atunci cînd vorbim de corupţie şi crimă organizată.
  NICOLAE CEAUSESCU, care aşa cum afirmam anterior şi-a dedicat viaţa cu abnegaţie şi devotament înfăptuirii unei economii romaneşti, recunoscute în lume, asigurînd populaţiei active un loc de muncă şi un trai decent, promovînd tot timpul gratuitatea asistenţei medicate, medicamentaţiei, învăţămîntului şi culturii. Acest mare om de partid şi de stat, pe care azi î-l comemorăm şi la care participam a avut permanent în vedere hotarele ţării şi redobîndirea teritoriilor pierdute prin pactele de tristă amintire din ultimele două războiae mondiale, care au lăsat răni adînci în sufletele şi teritoriile populaţiei romaneşti.
  Nu prea ştiu cum se face că, în decursul istoriei noastre, Decebal, Mihai Viteazu, Tudor Vladimirescu, Mareșalul Antonescu şi mai recent Nicolae Ceauşescu, au fost decapitaţi sau executaţi mişeleşte de către grupuri de trădători ai acestora, dar şi ai neamului romanesc, trădători care sau pus în slujba intereselor meschine ale străinătăţii, dar mai ales a intereselor proprii. Vorbind de Nicolae Ceauşescu, după 30 de ani de la execuţia sa, trebuie s-o spunem cu mîna pe inimă, că acesta a fost şi va rămîne un adevărat ctitor al Romaniei noi, un conducător al marelui şantier, care a fost Romania Socialistă – modernă, şi în devenire.
  Cum ar fi trebuit să arate bucureştiul şi oraşele de reşedinţă judeţene in acest moment, puteti consulta arhivele arhitecturale care mai exista şi veţi constata spre curiozitatea dumneavoastra, surprize neaşteptate.
  Nicolae Ceauşescu, revoluţionar fiind încă de tânăr, sa pus în slujba celor mulţi din dorinţa de a îndepărta din viaţa societăţii romaneşti, regimul burghezo-moşieresc şi pe toţi cei care exploatau forţa eftină de lucru îmbogătindu-se peste noapte, aşa cum deja începem să constatăm din ce in ce mai mult si in prezent.
  Ceauşescu avea o viziune clară asupra societăţii româneşti, aceea că întoarcerea României la ceea ce se întîmplă astăzi, ar fi fost inacceptabilă şi de neconceput, concepţie în care Statul trebuie să conducă economia, pe baza unui Plan Unic de Dezvoltare, care trebuie să cuprindă toate sectoarele economiei naţionale, iar mecanismul acestuia trebuie să funcţioneze ca un adevărat ceasornic, contrar haosului care domnește şi continuă să domnească după acel măcel ordonat in decembrie 1989.
  În Programul de dezvoltare a societății socialiste multilateral dezvoltate, omul constituia valoarea supremă asigurându-ise prin lege, dreptul la viaţă şi un trai decent, dându-i posibilitatea să participe sctiv la construcția acestei țări România făcând posibilă intrarea în rîndul ţărilor avansate din punct de vedere economic, folosindu-ne de toate posibilităţilor interne privind asigurarea materiilor prime şi a tehnicii romaneşti, creind produse produse și tehnică proprie cu un înalt nivel calitativ conform standardelor internaţionale cerute de Piaţa Europeană, înscriindu-ne la export cu o cifră de afaceri de cca. 300% faţă de import, ceea ce a dus în final la lichidarea de 100% a datoriilor faţă de partenerii străini, dănd deja un puternic semnal de alarmă, privind ruperea şi independenţa noastră faţă de Marii Coloşi ai Lumii și în special de ruși care ne tot tatona să participăm activ cu trupe și tehnică în Programul Tratatului de la Varșovia, ideie neacceptată și care a dus la manifestări furibunde pe Gorbaciov ce a reușit să influiențeze și SUA în îndepărtarea de la putere a șefului statului român prin mijloacele cunoscute și, a găsit și trădători români gen Pacepa, Brucan, Iliescu, colonelul în rezervă Militaru făcut apoi general de Iliescu și mulți, mulți alți trădători din Gașca acestora.
  Ne acceptarea de către Ceaușescu a indicațiilor marilor puteri și lichidarea datoriilor externe a constituit de fapt și de drept sacrificiul supremn sacrificiu ce la costat viața, iar pe noi dreptul la viaţă şi muncă, dreptul la autodeterminare dacă ne gîndim la ceea ce au pus şi pun la cale partidele de la guvernare, referitor la problema Ardealului în relaţiile cu Budapesta, care se foloseşte în mod vădit de UDMR și care au început deja să ne dirijeze destinele în Parlamentul şi Guvernul Romaniei.
  Am mai spus şi repet că, avem o ţară bogată ce poate hrăni cca. 50 milioane de locuitori, deci mai mult de dublul celei existente azi, dar va trebui să gospodărim cu grijă, atât bogăţiile solului cît şi a subsolului ţării noastre şi să avem grijă, ca de aceste bogăţii, să şi putem beneficia.
  După 1989, sa tot discutat cum că „ nu ne vindem ţara „ dar acum puteţi observa, sa vândut cu adevărat, şi nu prea mai avem ce să vindem iar noi, cetatenii acestei tari, am rămas în majoritate, mai săraci ca oricînd, avînd o ţară bogată în care inginerii, tehnicienii şi în special femeile şi tineretul au rămas fără obiectul muncii, mulţi dintre ei părăsind ţara în speranţa găsirii unui loc de muncă, fiind exploataţi de firmele străine sau căzînd pradă prostituţiei şi traficului de carne vie.
  Suntem întru-totul de acord să facem parte din organismele europene şi euroatlantice, dar ca parteneri cu drepturi depline, nu să facem jocul marilor puteri care vor să conducă lumea, deoarece noi mai recent abia scăpasem ,,de un poliţai dominant” şi nu cred că ne mai trebuie altul să ne controleze viaţa, prin prezenta bazelor militare americane in ţara noastra.
  Personal, am convingerea si cred ca sunt in asentimentul multora, cum că, Programul elaborat sub conducerea marelui om de partid şi de stat NICOLAE CEAUSESCU a fost şi va rămîne, singurul program de dezvoltare în interesul şi în folosul naţiunii romane, iar nouă ne revine sarcina de a reînvia aceste drepturi şi libertăţi, a dreptului la viaţă prevăzut în aceste programe.
  In acest scop vă pot spune, şi totodată propune să facem un front comun, în a sprijini şi a alege oameni incoruptibili să ne conducă destinul în viitorul apropiat, chiar dacă convine sau nu guvernarilor de dupa 1989 şi celui actual, noi făcîndu-i să înţeleagă că nu FMI-ul este cel care să ne dicteze modul de viaţă şi identificarea noastră ca naţiune. Acest lucru nu trebuie probat şi nu justificat în faţa trădătorilor de țară și a marilor puteri, iar prezenţa noastră în organismele internaţionale, să se facă în strictă conformitate cu interesele noastre naţionale. Orice abatere de la aceste cerinţe să fie sancţionate ca atare, avînd la bază cadrul juridic legal, de care încă mai dispune justiţia romană.
  Din punctul meu de vedere, actualul şef al statului a plecat încă din Campania Electorală cu gânduri ascunse potrivnice nouă românilor și va trebui să discernem bine cine va va fi noul locatar la Cotroceni pentru că, dacă nu vom fi precauți vom ajunge să fim străini în propria noastră țară și slugi pe mapamond pierzându-ne identitatea pentru care au luptat și sau sacrificat marii noștrii compatrioții jertfiți pe altarul dreptății.
  Mafia si Crima Organizata infiltrata in Parlament si Senatul Romaniei precum si in institutiile statului, fac ravagii dar în partidele de stânga se pot găsi muncitori, ţărani, intelectuali şi toate categoriile de oameni ai muncii ce pot da o mână de ajutor prin a ne manifesta în mod public atunci cînd în conduita şi comportamentul unor alesi de-ai nostrii şi a echipei ce guvernează, se simte o vădită intenţie ,,distructivă” a ceea ce noi am înfăptuit.
  Este cunoscut faptul că, orice şef de stat poate conduce o ţară dacă are o echipă de tehnocraţi capabilă să emită şi să execute programe, planuri şi proiecte, prezente şi de perspectivă, altfel vom avea mari decepţii şi ne vom trezi după expirarea mandatului acestui preşedinte si a altora, cu ,,fundul gol” ca să mă exprim mai plastic şi cu o ţară ,,mulsă de profitori”, aşa cum de altfel sa şi întîmplat in toata aceasta perioada de după 1990.
  Printre ce-i prezenti azi aici, in marea majoritate sunteți pensionari sau nu, oameni ai muncii care au muncit 30-40 de ani, punând umărul la treabă prin fabrici, uzine, şantiere, învăţămînt sau cercetare, oameni care au făcut adevărate acte revolutionare in economia romaneasca, participînd la reconstructia acesteia țări dupa Cel de Al Doilea Razboi Mondial, conştiienţi fiind de sacrificiile ce vor urma, însă la sfirsitul anului 1989, cînd a venit timpul să intrăm pe un făgaș normal, gata cu Hei-rupul de 12 sau 24 ore de muncă pentru a ne achita de datoriile externe sa întâmplat ceea ce știm cu toții LOVITURA DE STAT pusă la cale de ruși sprijiniți de occident însă, nouă partidele neguvernamentale ne revine sarcina de a face front comun în vederea participării la restaurarea economică a Romaniei, avînd la bază un Program şi Statutut de comun acord și bine definit pe calapodul situației dezastruoase create de partidele la putere de după 1989, în interesul şi binele poporului roman de a traii cu adevarat mai bine. dar în noua politică promovată va trebui să avem în vedere și generația tânără pe care noi am crescut-o şi educat cu trudă şi sudoare şi continuăm să o facem, făcând într-adevăr, unii dintre noi, mari sacrificii şi, de aceea cred şi se cuvine să v-o spun că nu-i este permis nimănui să-l învrăjbească cu tot felul de promisiuni împotriva noastră, împotriva părinţilor şi fraţilor lor, ci trebuie să li se prezinte realitatea şi să li se imprime acestora dreptul şi respectul pentru muncă şi integrarea acestora într-o societate lipsită de droguri şi crimă organizată.
  In speranţa că am reuşit să mă fac înţeles, închei aceste evocări la omagierea celui care a fost Marea noastră Speranţă – Nicolae Ceauşescu şi încrederea că dacă ne vom uni vom avea sorți de izbândă, pentru unitate şi îmbunătăţirea vieţii şi activităţii oamenilor muncii de la oraşe şi sate, a tuturor locuitorilor acestei ţări, Romania.
  Aşa să ne ajute Dumnezeu.

  Apreciază

  Comentariu de Ioan Danila | 26/01/2019 | Răspunde

  • Una din multele revolte anticomuniste țărănești , a avut loc în 4 decembrie 1957. Si de acea dată ţăranii care s-au opus colectivizării forţate, au fost reprimați de trupele de securitate coordonate de cel care avea să devină câţiva ani mai târziu preşedintele ţării, Nicolae Ceauşescu.
   Pe 4 decembrie 1957, Nicolae Ceauşescu a condus unităţile militare care au înăbuşit răscoala ţăranilor din Vadu Roşca, judeţul Vrancea, care se împotriveau colectivizării.
   El avea grad de general-locotenent de armată, fiind şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei şi adjunct al Ministrului Forţelor Armate.
   Flancat de două tancuri, Ceauşescu a ordonat personal deschiderea focului de pe mitralierele aflate în camioanele care însoţeau tancurile. Nouă ţărani au fost ucişi de gloanţe (Aurel Dimofte, Ionuţ Cristea, Ion Arcan, Dumitru Crăciun, Toader Crăciun, Stroie Crăciun, Dumitru Marin, Marin Mihai, Dana Radu) şi alţi 48 au fost răniţi.
   Alţi 18 ţărani au înfundat ani grei de carceră în închisorile comuniste. Niţu Stan, zis „Ochiosul”, a fost unul dintre ei. Acolo l-a văzut pentru prima şi ultima dată faţă în faţă pe Nicolae Ceauşescu, care a fost chemat să conducă ancheta de după înăbuşirea revoltei.

   „M-a întrebat cum mă cheamă şi a le-a zis subordonaţilor să-mi percheziţioneze casa. Ne-au dus la Galaţi pentru proces, unde am luat bătaie cum nu-ţi imaginezi. Era un locotenent, lovea numai la gât. După câteva zile se umflase gâtul cât capul, da’ n-am spus nimic criminalilor ăia”, a declarat Niţu Stan.
   Scena s-a repetat câteva zile mai târziu şi în comuna Răstoaca, dar fără vărsare de sânge, după ce ţăranii s-au răzvrătit împotriva celor care voiau să le ia pământul.
   Jurnalistul Radu Borcea, martor al evenimentelor, are în cartea sa „Colectivizarea sufletelor sau memoria pământului confiscat” un episod care se referă la venirea de urgenţă a lui Ceauşescu la Răstoaca, pentru a-i linişti pe „agitatori”.
   „Era îmbrăcat în pantaloni bufanţi, groşi, din stofă de lână de culoarea cenuşii, ţesută în forma literei V peste care avea o scurtă din aceeaşi ţesătură. Şapca de pe cap întregea setul vestimentar al ministrului. În picioare avea bocanci maro, din piele, cu talpa groasă şi tureaca înaltă, de unde se vedeau şireturile prinse în capse aşa cum poartă ofiţerii în aplicaţii. Era semnul că venise cu misiunea luptătorului care instaurează ordinea, chiar şi cu pistolul, aşa cum se întâmplase în zilele din urmă la Vadu Roşca şi Suraia unde căzuseră sub gloanţe mai mulţi săteni. Discursul lui a durat vreo 30 de minute şi a fost o predică în favoarea colectivizării. A spus că ţăranii au fost umiliţi de moşieri, boieri şi chiaburi în toată istoria noastră de până în anul 1945, această clasă exploatatoare fiind lichidată de partid odată cu preluarea puterii politice de către Partidul Muncitoressc Român.
   Spre finalul discursului el i-a ameninţat pe localnici că organele statului însărcinate cu aplicarea legilor, deci şi a legii colectivizării agriculturii, vor pedepsi cu asprime pe toţi cei care se împotrivesc politicii partidului”, scrie autorul în cartea sa. Un deceniu mai târziu, în aceeaşi arie geografică, la Focşani de această dată, Nicolae Ceauşescu, elegant, la costum, ridica mâna salutând mulţimea, strângea palme, dansa, zâmbea, făcea orice altceva decât la Vadu Roşca şi Răstoaca. „Discursul lui Ceauşescu la Focşani nu mai semăna cu cel din 1957.
   Atunci conţinea cuvinte precum vinovaţi, cap, împuşcaţi, pedepsiţi, moarte, percheziţie. În jurnalele de ştiri ale acelor vremuri povestea era prezentată cosmetizat. În 1966, în scurta cuvântare de la Focşani, viitorului preşedinte s-a ferit de cuvintele folosite cu ceva timp în urmă la Vadu Roşca şi a rostit fraze bine ancorate în politica partidului din care reieşea fără niciun dubiu binele ce se va revărsa peste români şi peste focşăneni. Căldură, simpatie, încredere, politică justă, dezvoltare, ridicare la o viaţă nouă, rezultate, realizări, victoria definitivă, acestea au fost câteva din ideile lansate de vorbitor”, spune istoricul focşănean Florin Dîrdală.

   Acum se găsesc oameni care îl plâng pe Ceaușescu…

   Nu cumva cel care ucide oameni nevinovați se numește criminal ? Dar cel care are la activ mai multe crime, cum să-l numim ?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 26/01/2019 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: