CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Atenţie la pravilele cele vechi! Glava 23 din Pravila lui Vasile Lupu: „Cum şi când poate bărbatul să-şi bată muiarea şi în ce chip”

 

 

Ce prevedeau pravilele cele vechi ?

Bărbatul avea voie să-şi pedepsească legal nevasta, însă „cu măsură şi fără vrăjmăşie“ : „după deală ce va fi făcut, şi atunce cu măsură, cu blândeaţe, iară nu cu vrăjmăşie”.

„Poate să îndirepteadze şi să cearte bărbatul pre muiare-ş, pre lucru adevărat şi pre direptate, iară nu cu înşelăciune şi fără de cale şi încă să o bată şi când va fi cu vină, după deală ce va fi făcut, şi atunce cu măsură”

În situaţii extreme, când era înşelat sau victimă a unei tentative de asasinat, bărbatul avea dreptul să-şi lege cu fiare nevasta.

Pravila lui Vasile Lupu este considerată a fi una dintre primele scrieri care stabileau pedepse pentru diverse fapte ilicite comise în zona Moldovei. Lucrarea conţinea şi un capitol destinat acelor situaţii în care soţii aveau dreptul să-şi pedepsească soţiile.

În Pravila domnitorului moldovean erau tolerate sancţiunile fizice aplicate de bărbat asupra soţiei sale, cu condiţia să nu fie vorba de „vrăjmaşie”.

Documentul stabileşte un set de reguli pe care bărbatul trebuia să le respecte atunci când îşi pedepsea nevasta.

De pildă, soţul avea dreptul să-i aplice o corecţie partenerei de viaţă atunci când aceasta era vinovată de ceva, în opinia soţului ei. Însă şi atunci cu măsură, deoarece pravila prevedea că femeia trebuie bătută „fără vrăjmaşie şi cu multă măsură”, în caz contrar femeia avea dreptul de a cere desfacerea căsătoriei.

Ultima reglementare o apăra pe femeie de abuzuri: „Muiarea poate să să desparţă de bărbatul său sângură, cu putearea ei, când o va bate des şi fără vină; şi daca să vor despărţi, să cade să o hrănească bărbatul şi să o îmbrace, cum să cade”, după cum se arată în pravilă.

În cazul în care îl înşela sau era prinsă planuind moartea bărbatului, femeia putea fi pusă de bărbatul ei în temniţă sau legată cu fiare.

 

 

 

„Carte romănească de învățâtură de la pravilele înpărâtești și de la alte giudeațe...” (Iași, 1646)Pravila lui Vasile Lupu 1

 

 Foto: Pravila lui Vasile Lupu, „Carte romănească de învățâtură de la pravilele înpărâtești și de la alte giudeațe…” (Iași, 1646)

 

 

Iată şi capitolul referitor la „cum şi când poate bărbatul să-şi bată muiarea şi în ce chip”, aşa cum era scris în Pravila lui Vasile Lupu în  Glava 23:

„Cum şi când poate bărbatul să-şi bată muiarea şi în ce chip”

„1. Poate să îndirepteadze şi să cearte bărbatul pre muiare-ş, pre lucru adevărat şi pre direptate, iară nu cu înşelăciune şi fără de cale şi încă să o bată când va fi cu vină, după deală ce va fi făcut, şi atunce cu măsură, să nu o prea treacă, cu blândeaţe, iară nu cu vrăjmăşie, fără vină şi fără ispravă.

2. Doaă lucruri oarecari sprijinesc pre bărbat să nu să cearte, cându-ş va bate muiarea: când o va fi bătut pre vina ei; a dooa, când o va bate puţinel.

Pentru că de o va bate fără vină sau când o va bate cu vrăjmăşie, să va certa şi mai vârtos când va fi vina micşoară; iară de va fi vina mare, ce să dzice, de o va afla în vreun lucru de-a preacurviei, sau de o va găsi făcând vreun vicleşug spre moartea lui, atunce macar cu ce vrăjmăşie o va bate, nu să va certa întru nemică de la giudeţ.

3. Muiarea ce o bate bărbatul cu vrăjmăşie şi mult fără de măsură, poate să-ş ceară la giudeţ să să desparţă; iară să cade să fie despărţeala cu leage, să fie bătaia aşea de mare şi într-acesta chip, cât să stea lucrul în cumpănă, de va fi vie, de nu să va despărţi de dânsî; pentru că de va fi bătaia micşoară, nu să vor despărţi.

4. Cela ce va fi vrăjmaş şi cumplit spre muiarea lui, bătându-o fără de vină, sau o va bate cu vrăjmăşie pentru puţintea vină, să va certa într-aceasta chip: să piardză a treia parte den darurile ce-i va fi dăruit muiarea; iară de nu-i va fi dat daruri, să va certa să dea muerii sale a patra parte de câtu-i va fi dzeastrea. Aceasta iaste, când nu vor mai treace dzeastrele de trei sute de galbeni; iară de vor fi dzeastrele mai mult, atunce-i va da numai o sută de galbeni, şi dzeastrele fie cât ştie.

5. Muiarea poate să să desparţă de bărbatul săusângură, cu putearea ei, când o va bate des şi fără vină; şi daca să vor despărţi, să cade să o hrănească bărbatul şi să o îmbrace, cum să cade.

6. Fără de măsură şi cum nu să cade şi cu vrăjmăşie să cheamă bătaia, când să face cu toiagul şi mai vârtos când să va svărâma lemnul, sau să facă cu acesta rane să margă sânge, sau când o va lovi cu lemnul în obraz, sau în cap: atunce de pururea să va certa bărbatul pentru vrăjmăşia lui.

7. Bărbatul poate să-ş bată muiarea cu măsură pentru vina ei, macar de are avea şi zapis să nu o bată.

8. Nu să cheamă bărbatul vrăjmaş muerii sale, de o va bate numai o dată. Iară de o va bate de pururea şi de mai multe ori, fără de vină, atunce să dzice că iaste cu vrăjmăşie asupra ei.

9. De-ş va bate neştine muiarea cu pumnul, sau cu palma, nu să cheamă că iaste cu vrăjmăşie asupra ei, de o are bate cât de mult şi de des.

10. Bărbatul poate să-ş pue muiarea în hiară, sau să o închidză, cum are fi în temniţă, numai pentru doaă vine: dece, una iaste cându o va afla făcând preacurvie, iară a dooa când o va găsi că-i face hicleşug să-l omoară; iară dirept alte vine nu va putea, nici să o închidză, nice să o bage în here.”

 

Sursă :

https://tiparituriromanesti.wordpress.com/tag/pravila-lui-vasile-lupu/

imagini: www.dacoromanica.ro

01/03/2018 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , | 3 comentarii

Ştiri din R.Moldova. VIDEO

 

 

 

 

 

 Guvernul susține comercializarea produselor autohtone

Parlamentul de la Chişinau a adoptat în data de 8 februarie a.c. o declaraţie, prin care condamnă atacurile Federaţiei Ruse asupra securităţii informaţionale naţionale şi amestecul în activitatea politică din Republica Moldova. 

Prin declaraţia adoptată, Parlamentul de la Chişinău condamnă blocajele impuse exportatorilor din Republica Moldova, hărţuirea politică a unor oficialităţi şi implicarea anumitor instituţii din Federaţia Rusă în politica internă a Republicii Moldova.

În text se face referire şi la faptul că unele partide politice din Republica Moldova ar fi patronate de Moscova.

Iniţiativa deputaţilor din coaliţia majoritară, condusă de Partidul Democrat, de a condamna Rusia în chiar prima şedinţă din această sesiune parlamentară a provocat criticile socialiştilor şi comuniştilor.

În Codul audiovizualului din R.Moldova a apărut noțiunea de ”securitate informațională” . Ea presupune „statutul protejat al resurselor informaționale, persoanelor, societății și statului, inclusiv un set de măsuri care să asigure protecția persoanelor, a societății și statului împotriva posibilelor încercări de dezinformare și/sau manipulare a informațiilor din exterior și prevenirea provocărilor mass-mediei îndreptate împotriva Republicii Moldova”.

Noul articol al Codului stipulează că, în scopul asigurării securității informaționale a statului, radiodifuzorilor și distribuitorilor de programe li se permite să transmită conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic cu anumite restricții. Programele transmise trebuie să fie produse în UE, SUA, Canada, precum și în țările care au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. 

Nerespectarea noilor reguli se pedepsește cu amenzi în mărime de pînă la 70 de mii de lei, iar în cazurile repetate – pînă la 100 de mii de lei. Ulterior, „după aplicarea succesivă a sancțiunilor”, este prevăzută retragerea licenței. Conform legii, dosarele privind retragerea licenței de radiodifuzor pot fi examinate în instanță în timp redus.

Decizia de interzicere a activității poate intra în vigoare pe parcursul a 40 de zile după inițierea procedurii.

Din grupul statelor europene care nu au aderat la Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră  fac parte cinci țări postsovietice – Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia și Rusia. De altfel, printre țările membre ale UE există și țări care nu au semnat sau nu au ratificat Convenția (dar în cazul lor restricțiile nu se aplică ) – Belgia, Danemarca, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Olanda și Suedia.

Astfel, restricțiile afectează doar producțiile media din Rusia, și în măsură mică – conținutul informațional din Belarus, prezent și el în Moldova.
Ministrul român de externe Teodor Meleşcanu a anunţat că una dintre concluziile Consiliului de Afaceri Externe recent întrunit la Bruxelles s-a referit la libertatea presei din Republica Moldova, în condiţiile în care autorităţile de la Chişinău sunt preocupate de influenţa presei de limba rusă.
S-a făcut o recomandare privitoare la asigurarea libertăţii mass-mediei şi în acelaşi timp găsirea unor modalităţi de a-i responsabiliza şi de a-i face să fie conştienţi de importanţa promovării unor ştiri reale şi nu a unor ştiri fabricate.

Şi, mai ales, de o creştere a rezilienţei instituţiilor statului atunci când sunt utilizate diverse canale pentru împrăştierea de ştiri de multe ori false şi pentru referirile care se fac la relaţia dintre Republica Moldova şi UE

De asemenea, Comisia Europeană va transfera Republicii Moldova, încă din luna aprilie, o serie de fonduri pentru a asigura macro-stabilitatea economică a ţării, a anunţat ministrul român de externe, Teodor Meleşcanu, după Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles.
Şeful diplomaţiei române a precizat – în exclusivitate pentru Radio România – că acest lucru este posibil datorită reformelor făcute de guvernul de la Chişinău.

Preşedintele slugă-rusească al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat recent că unirea ţării sale cu România ar declanşa un război civil.

„Unirea cu România – susţinută puternic de o parte a cetăţenilor moldoveni – înseamnă război civil. În calitate de preşedinte al Republicii Moldova mă voi folosi de toate mijloacele pentru a împiedica desfiinţarea statalităţii Republicii Moldova”, a subliniat Igor Dodon, în cadrul unui interviu televizat, din care a publicat fragmente pe propria sa pagină de socializare Facebook.

Potrivit lui Igor Dodon, cele mai grele perioade ale istoriei recente a Moldovei au legătură tocmai cu asemenea tendinţe, iar astfel poate fi înţeles şi conflictul armat de pe malul Nistrului, izbucnit în 1992, care nu a fost reglementat nici până acum.

„Se poate ca cineva să ne provoace în mod intenţionat. Se poate că este în favoarea Guvernului un asemenea scenariu. Pentru ei este clar că vor pierde alegerile din această toamnă şi poate de aceea vor să destabilizeze situaţia. Trebuie să fim foarte circumspecţi.

Analizăm temeinic această chestiune”, a declarat preşedintele prorus al Republicii Moldova, referindu-se la actualul Guvernul proeuropean.

 Igor Dodon a  ţinut să menţioneze că „o situaţie similară cu cea din 1918, când ostaşii români au forţat votul pentru unire, nu o să mai aibă loc niciodată”.

Până în prezent peste 50 de  localităţi moldoveneşti au adoptat o declaraţie comună pentru unirea Republicii Moldova cu România, în contextul în care anul acesta se va sărbători 100 de ani de la unirea Moldovei (Basarabiei) cu România.

”Declaraţiile nu sunt doar simbolice, ci fac parte dintr-o campanie care are drept scop lichidarea statului Republica Moldova”, a mai spus Dodon.

Totodată, socialiştii şi comuniştii au propus în Parlamentul R.Moldova examinarea unei unei hotărâri prin care să fie condamnate acţiunile unioniste, această propunere fiind  însă respinsă.

Basarabia a făcut parte din România timp de 22 de ani. În România cel mai puternic promotor al unirii celor două ţări este fostul preşedinte Traian Băsescu.

În iunie 2016, fostul preşedinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofte, i-a acordat lui Traian Băsescu cetăţenia moldovenească, dar Dodon i-a retras-o anul trecut, în ianuarie, printr-un decret prezidenţial. După două luni, un tribunal din Chişinău a declarat ilegal decretul lui Igor Dodon.

În urmă cu câteva zile premierul moldovean, Pavel Filip a anunţat  că Transgaz România a câştigat licitaţia pentru achiziţia companiei similare din Republica Moldova.

El a precizat că aceasta nu este o simplă cumpărare,pentru că oferă independenţă energetică Republicii Moldova, care în viitor nu va mai fi dependentă doar de un singur furnizor de gaze naturale (acesta fiind Rusia). 

 De la începutul anului 2018, în Republica Moldova au fost profanate trei monumente ale aşa zisului  „Marele Război pentru Apărarea Patriei”, de către  un grup de persoane care le pun în legătură cu cea de-a 100-a aniversare a unirii Basarabiei cu România. 

 Tancul sovietic  T-34 de la complexul memorial „Victoria”, aflat lângă satul Leuşeni, nu numai că a fost mânjit cu vopsea, dar profanatorii şi-au făcut şi nevoile fiziologice chiar pe placa de granit, unde au scris în două limbi, cuvinte de mulțumire pentru soldații sovietici …  

Aceste acţiuni au stârnit indignarea Moscovei, care a cerut curățarea monumentului, aducerea la starea inițială și pedepsirea celor vinovați.

 

 

 

 

 

 

 

01/03/2018 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , | 2 comentarii

   

%d blogeri au apreciat: