CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

DECLARAŢIA Clubului Istoricilor din Republica Moldova privitoare la decizia preşedintelui Dodon de a celebra în data de 24 august „eliberarea Moldovei de fascism”

 

 

Preşedintele Republicii Moldova (RM) Igor Dodon a decis să celebreze pe data de 24 august 2017 numita de el „eliberare a Moldovei de fascism”.

Aducem la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Pentru populaţia interfluviului Pruto-nistrean, anul 1944 a fost unul deosebit de dramatic.

În primăvara acelui an trupele Frontului II Ucrainean au cucerit partea de nord a RM şi au impus cu forţa armelor populaţia băştinaşă să întreţină cu hrană militarii sovietici, fără ca aceştia să plătească produsele alimentare, ceea ce făceau trupele române și germane în ajun. 

Să presteze gratis diverse sericii, să restabilească căile ferate Râbniţa-Floreşti şi Bălţi-Edineţ, să curețe Prutul de „munţi de cadavre, ce împiedicau curgerea apei”. Cunoaştem modul barbar al sovieticilor de purtare a războiului împotriva Germaniei hitleriste şi aliaţilor acesteia.

Acest mod de luptă nu ne-a ocolit pe noi: în conformitate cu decizia Consiliului Comisarilor Poporului al RSS Moldoveneşti (CCP al RSSM) din 29 aprilie 1944, bărbaţi, femei şi copii din raioanele Orhei, Susleni, Criuleni, Bravicea au fost mânaţi la anihilarea minelor, puse în pământ de forţele militare germane şi române la retragere.

Numai în raioanele Corneşti şi Ungheni au fost curăţate 105 ha de terenuri minate, pe care şi-au găsit moartea sau au fost rănite 377 de persoane civile, basarabeni.

Oamenii erau impuşi să se ia la braţ unul cu altul şi să meargă pe câmpul minat. Nenorociţii care călcau pe mine erau sau ucişi, sau grav răniţi. Ultimii au fost împuşcaţi de trupele NKVD, altfel spus – au fost „eliberaţi” de chinuri.

Linia frontului s-a stabilizat pe segmentul Ungheni-Orhei şi la est spre Nistru. Pentru a se pregăti de ofensivă (viitoarea operaţiune militară, numită de sovietici „Operaţiunea Iaşi-Chişinău”), Înaltul Comandament sovietic a decis la 5 mai 1944 să evacueze populaţia din zona frontului înspre nordul RSSM.

Conform deciziei CCP al RSSM din 8 mai 1944, toată populaţia din raioanele Ungheni, Corneşti, Bravicea, Orhei, Susleni, Dubăsari, Slobozia şi Criuleni urma fi evacuată, iar din raioanele Făleşti, Sângerei, Chiperceni, Grigoriopol şi Tiraspol – evacuată parţial. Conform surselor arhivistice, au fost evacuate cu forţa 71 461 familii, care numărau 263 777 persoane.

Autorităţile comuniste nu au creat condiţii pentru evacuarea oamenilor şi nu era nici o siguranţă că proprietăţile lăsate vor fi ocrotite.

Între altele, remarcăm lipsa condiţiilor sanitare şi de igienă, ceea ce a dus la o explozie a tifosului exantematic (în iunie 1944 de această maladie erau afectaţi 4 351 persoane, în rezultat câteva mii au murit).

La 20 august 1944 trupele sovietice au trecut în ofensivă, iar la sfârşitul lunii oamenii, supuşi evacuării, s-au întors la casele lor. Ei nu puteau crede ochilor.

,,Bravii,, militari sovietici nu doar au curăţat depozitele şi beciurile oamenilor de provizii şi băuturi, dar au şi scos uşi, ferestre, au rupt garduri etc., toate acestea sub pretextul  „necesităţilor de război”. 

Întorşi din numita „evacuare”, slăbiţi de foamete şi boli, „oamenii şi-au găsit casele distruse, iar averea prădată.

Într-o stare deplorabilă erau şcolile, clădirile administrative, bisericile”.

Cităm din memoriile dlui Efim Şalin:

„Pe la sfârşitul lui august [1944] am primit o veste nespus de îmbucurătoare. S-a anunţat ca fiecare să se întoarcă la casele lor. Îmi amintesc cât de înviorată era ziua aceea. Drumul se îndesea cu căruţe, unii o luau de-a dreptul pe jos, că ar fi mai aproape.

Iar când am ajuns în sat ne apucase o mare jale. Satul [Ocniţa-Răzeţi, comuna Cucuruzeni, raionul Orhei] era de nerecunoscut: ogoarele nefiind semănate, erau îmburuienate de nu se vedea omul… Îmi amintesc că în acea zi mama nu se mai putea opri din plâns, de cum arăta casa şi ograda noastră: buruiană toată ograda ca la tot satul, toate uşile de la casă, sarai şi de la beci erau luate, iar ferestrele erau stricate.

În beci rămăseseră numai butoaiele goale cu fundurile găurite de gloanţe, care pluteau în vinul vărsat şi amestecat cu apă de ploaie. Multe lucruri din casă nu s-au mai găsit…”.

Peisajul era apocaliptic: case transformate în grajduri pentru cai, biserici vandalizate, cu icoane găurite de gloanţe şi călcate cu picioarele. Făptaşii dezastrului sunt cunoscuţi: militarii brigăzii motorizate nr. 56 a Armatei 52.

La 23 august 1944, la Bucureşti, regele Mihai I a ordonat arestarea mareşalului Ion Antonescu, a numit un alt prim-ministru, a anunţat ieşirea României din războiul împotriva statelor şi popoarelor Coaliţiei antihitleriste şi a declarat război Germaniei.

La 24 august 1944 trupele sovietice au cucerit oraşul Chişinău – capitala RSSM. Acea zi a fost considerată de sovietici ca „ziua eliberării Moldovei de sub cotropitorii fascişti germano-români”.

Operaţiunea militară „Iaşi-Chişinău”, numită „cea de-a şaptea lovitură stalinistă”, între altele, s-a încheiat cu restabilirea regimului comunist în întreaga RSSM.

Reprezentanţii regimului totalitar sovietic (militari, activişti ai PC (b) din URSS, administratori) s-au comportat deosebit de brutal cu populaţia băştinaşă.

Ei îşi dădeau aere de „eliberatori” şi „victorioşi”, mulţi din ei, în stare de ebrietate, arestau şi maltratau populaţia civilă, violau sau încercau să violeze tinere sau femei etc., etc.

Revenită în Basarabia (RSSM), puterea sovietică a realizat mobilizarea totală a bărbaţilor pe Frontul de Est.

Dacă până la venirea Armatei Roşii pe teritoriul numitei RSSM, în localităţile rurale erau 343 000 bărbaţi, în decembrie 1944 rămăsese doar 77 719.

Restul – 265 281 – au fost mobilizaţi în felul următor: în Armata Roşie (Fronturile 2 şi 3 Ucrainene) – 123 776 persoane,  în districtele militare Harkov, Odesa şi Kiev –  91 978 persoane, în NKVD – 378 persoane, în unităţile militare dislocate la frontiera cu România – 966 persoane. 

Restul bărbaţilor, de regulă – de alte etnii decât români (găgăuzi, cehi, unguri etc.), dar şi români, au fost trimişi la întreprinderile industriei grele din Federaţia Rusă sau la scos cărbune în minele din Donbas.

A treia parte din cei mobilizaţi au fost trimişi forțat la şcoli de meserii (de ucenici) –  FZO – şcoli din cadrul uzinelor şi fabricilor.

Bărbaţii moldoveni, mobilizaţi la front, de multe ori – tata cu feciorii, sau fraţi, rude – necunoscând limba rusă, neinstruiţi, au fost trimişi pe cele mai primejdioase sectoare ale Frontului – la Balaton (Ungaria), la Königsberg sau Berlin (Germania) -, unde au fost folosiţi în calitate de carne de tun.

Circa 50 000 de moldoveni nu s-au întors de pe câmpurile de luptă. Dar pentru basarabeni războiul nu s-a încheiat la 9 mai 1945, odată cu capitularea necondiţionată a Germaniei.

Ei au fost urcaţi în trenuri şi duşi să lupte împotriva Armatei japoneze în Manciuria şi nordul Coreii, pentru satisfacerea ambiţiilor politice ale regimului stalinist.

În memoriile fiului lui Stalin Vasiliy, „De tata nu mă dezic”, publicate postum,  în 1964, în ziarul Jeminjibao (China) și editate în premieră recent la Moscova, autorul regreta că unele popoare sunt dezbinate.

Drept exemplu, generalul Vasiliy Stalin a adus Ucraina, Bielorus, Coreea și… Moldova.

Urmările acestei politici au avut efecte dezastruoase pentru noi.

Apăruse problema demografică: depopularea forţată a satelor de bărbaţi – principala forţă de muncă din agricultură, a apărut decalajul bărbaţi-femei, natalitatea a scăzut dramatic etc.

Tinerii plecaţi pe şantierele Federaţiei Ruse sau Ucrainei au fost folosiţi ca forţă de muncă ieftină, necalificată, prost îmbrăcată, hrănită, salarizată.

În consecinţă – am avut familii distruse, populaţie înfricoşată, supusă rusificării şi altor abuzuri din partea autorităţilor comuniste. 

Aşadar, ceea ce a urmat actului din 24 august 1944 a însemnat un dezastru  pentru basarabeni.  Am avut mii de tineri şi mai în vârstă care nu s-au mai întors de pe fronturi, tineri  trimişi la munci  grele, în condiţii vitrege, peste frontierele RSSM, mulţi din ei nu s-au întors, rămânând cu traiul, la locurile de muncă, întemeindu-şi acolo familii.

Pe teritoriul RSSM s-a instaurat administraţia sovietică  îngâmfată, mereu  în stare de ebrietate (cu excepţii, bineînţeles), adusă cu tot cu familii, stabilită în apartamentele, confiscate de la proprietarii de drept şi de fapt.

Să nu se lase impresia cum că moldovenii au fost entuziasmaţi de „eliberatorii” care „uitaseră” să plece.

Basarabenii au opus rezistenţă  armată ocupantului sovietic: au fost cazuri de revolte armate; bărbaţii s-au ascuns în faţa mobilizării totale, promovate de ocupantul bolşevic etc.

Igor Dodon doreşte să sărbătorească începutul marii tragedii a basarabenilor – 24 august 1944 – punctul de pornire a re-comunizării României dintre Prut şi Nistru, a celei de-a două ocupaţii sovietice, numită de Dodon „eliberare”.

Basarabenii au mai fost „eliberaţi” în anii 1946-1947: datorită politicilor, promovate de sovietici, a FOAMETEI, organizate de Kremlin şi subalternii acestuia de la Chişinău, 200 000 de concetăţeni de-ai noştri, umflaţi de foame, au „eliberat” spaţiul terestru, trecând la cele veşnice.

În 1949, apoi 1951, alte mii de basarabeni au „eliberat” pământul natal, fiind trimişi, pentru vecie, în Siberia sau nordul Kazahstanului.

Aflăm din comunicatul pentru presă al preşedintelui RM Igor Dodon că la grandiosul concert din Piaţa Marii Adunări Naţionale, alături de Orchestra prezidenţială, va evolua corul arhieresc de la Mănăstirea Curchi.

Nu este pentru prima dată când Biserica ortodoxă proKremln  se implică în manifestări politice: în loc să aprindă lumânări în biserici şi să ţină slujbe de pomenire pentru cei morţi într-un război blestemat de toată lumea (afară de miile de morţi ale băştinaşilor, în 10 zile, Armata roşie a pierdut 67 130 de militari, morţi şi răniţi), iată că cinstitele feţe bisericeşti vor interpreta melodia „Smugleanka, moldavanca” – un cântec cu îndemnuri expansioniste din 1940 (cuvintele aparţin poetului Iakov Şvedov, muzica –compozitorului Anatolii Novikov), care a anticipat raptul sovietic al Basarabiei, nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa.

În plus – pe scena din Chişinău vă apărea Grigorii Leps, un susţinător fervent al preşedintelui Vladimir Putin, declarat persona non grata în SUA pentru legăturile acestuia cu lumea criminală  din Rusia.

Din 2015  Gr. Leps este declarat persona non grata şi în Ucraina.

Având în vedere cele expuse mai sus, membrii CIRM se pronunţă categoric împotriva unor astfel de manifestări respingătoare („dansuri pe morminte”), organizate de preşedintele Igor Dodon. Cerem partidelor politice din RM să protesteze împotriva dezmăţului socialist.

Rugăm cetăţenii RM să conştientizeze sensul acestor „evenimente” dodoniste şi să acţioneze conform îndemnului inimilor şi conştiinţei lor.

Adoptată la 21 august 2017, Chişinău    

SURSA:  

 http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2338#more-2338  

 

 

 

NOTĂ :

      Ziua de 28 iunie 1940 fusese declarată, printr-un decret semnat de președintele interimar al R.Moldova, Mihai Ghimpu, „Ziua ocupației sovietice” în Republica Moldova şi a comemorarii victimelor regimului totalitar comunist şi cerea Rusiei sa-si retraga urgent trupele de pe teritoriul Republicii Moldova.

Curtea Constituţională de la Chisinau a declarat neconstituţional decretul preşedintelui interimar Mihai Ghimpu privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept Zi a ocupaţiei sovietice. Curtea şi-a motivat decizia prin faptul că, prin acest decret, s-a incercat să se dea o interpretare juridică unui eveniment istoric.

Decretul fusese atacat de un grup de comunişti care considera că Ghimpu a încălcat articolul 15 din Constituţie si că scindează societatea şi unitatea poporului.

La rândul ei, Duma de Stat a Rusiei a condamnat decretul, într-o declaraţie votată în unanimitate, în care se spunea că „este nu numai un act al unei campanii politice planificate, indreptată împotriva relaţiilor ruso-moldovene, ci şi o încercare directă de a denatura faptele istorice, de a revizui istoria mondială şi totodată de a justifica eşecul politicii duse de puterea din Moldova”.

 

 

28/09/2017 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , | Un comentariu

Umbra Moscovei a planat asupra alegerilor din Germania

 

 

 

 

 

 

Umbra Moscovei a planat asupra alegerilor din Germania, Berlinul fiind convins de doi ani de zile că Rusia a vrut să o destabilizeze pe Angela Merkel prin atacuri informatice, dar şi mizând pe dreapta dură anti-migranţi.

Înainte şi în timpul întregii campanii electorale pentru alegerile parlamentare din 24 septembrie 2017, un partid a avut parte de onoruri ale mass-media aflate sub controlul Kremlinului: „Alternativa pentru Germania”(AfD), formaţiune care a dus o luptă deosebit de agresivă împotriva cancelarului federal, considerat un ‘trădător’ care a deschis frontierele ţării, pentru sute de mii de solicitanţi de azil musulmani.

Liderii acestui partid au obţinut la alegerile legislative germane de duminică locul al treilea cu 12,6% din voturile exprimate, înregistrând un scor cu 7,9 puncte procentuale mai mare decât în 2013, ceea ce i-a permis intrarea în Bundestag.

Reprezentanţii acestui partid fuseseră bine  primiţi la Moscova în acest an, inclusiv de către preşedintele camerei inferioare a parlamentului rus, Viaceslav Volodin, fapt care a dat naştere suspiciunilor, dezminţite prompt de Rusia, că Moscova a vrut să influenţeze opţiunile politice ale „Russlanddeutsche”, cei circa 2,5 milioane de imigranţi veniţi din fosta Uniune Sovietică pentru a se instala în Germania înainte şi după 1991 şi care formează aici cel mai mare grup electoral de origine străină.

„Frica (germanilor ruşi) a fost întreţinută de televiziune ruse, care au prezentat sosirea masivă a migranţilor în Europa drept o catastrofă pentru ei, iar aceasta le-a reactivat traumele”, explica Alexander Reiser, un reprezentant al acestei comunităţi din Berlin.

În Germania, serviciile de informaţii interne au avertizat în raportul lor anual, împotriva unor tentative ale Moscovei de a se amesteca în campania electorală în vederea alegerilor legislative de la 24 septembrie.

Berlinul a ales o strategie frontală, pentru a evita tentativele de destabilizare.

Primul reflex a fost numirea duşmanului. Dacă americanii şi francezii s-au abţinut o vreme în a arăta cu degetul Rusia, după ce au devenit ţinte ale unor atacuri informatice şi campanii de dezinformare în timpul alegerilor de la ei, Berlinul a acuzat direct Moscova.

„Ne imaginăm că preşedintele rus Vladimir Putin ar fi mai fericit cu un alt cancelar” decât Angela Merkel, a estimat şeful spionajului intern german, Hans-Georg Maassen, ale cărui servicii au anchetat atacurile cibernetice ruse.

În 2015, Bundestagul (camera inferioară a parlamentului german) a fost victima unui atac informatic masiv, care a vizat circa un milion de emailuri, inclusiv cele ale unor deputaţi care au avut acces la dosare sensibile.

Angela Merkel în persoană, ale cărei servicii au fost de asemenea piratate în 2016, a beneficiat de un instructaj accelerat în materie.

La rândul său, BBK, organismul german însărcinat cu reacţia la catastrofe şi crize grave, a prevăzut un plan de urgenţă pentru a informa populaţia în caz de difuzare masivă de ‘fake news’, potrivit cotidianului Suddeutsche Zeitung.

Şi NATO a acuzat Rusia de interferență în alegerile parlamentare germane, după ce această ţară a denaturat alegerile prezidențiale din SUA și Franța.

Nu au existat dovezi privind acest amestec, iar  NATO a putut cel mult să sublinieze că mass-media obedientă guvernului rus a luat poziții partizane în aceste trei alegeri împotriva lui Hillary Clinton, Emmanuel Macron și Angela Merkel.

Oficiul Federal German pentru Protecția Constituției (BfV) a denunțat în mod repetat posibila intervenție rusească, iar Biroul pentru Protecția Comunicațiilor din această ţară a creat o echipă de 180 de tehnicieni pentru a instala un firewall care să protejeze site-urile guvernamentale.

Această măsură a fost prezentată ca o dovadă a războiului secret  în curs, deşi este perfect normală, cu sau fără o amenințare rusească, dat fiind mii de alte surse de atacuri posibile.

Grupul de televiziune publică german ARD a creat site-ul Faktenfinder pentru a denunța „News Fake”, iar Fundația Brost (numită după o familie care a făcut o avere în presă în serviciul ocupantului american), a creat sistemul „Correctiv”, pe modelul Decodorului cotidianului Le Monde din Franța.

În sfârșit, Fondul German Marshall a coordonat toate aceste eforturi de protejare a Alegerilor federale din Germania de la 24 septembrie 2017.

Ministrul german de interne, Thomas de Maiziere, şi-a exprimat satisfacţia în legătură cu această strategie de îndiguire, susţinând că „nu mai are nicio informaţie cu privire la amestecul lui Putin în alegeri”.

„Poate că au renunţat sau poate că acest lucru se va întâmpla în final”, a spus De Maiziere.

Deasemenea, o nouă lege care condamnă răspândirea știrilor false va intra în vigoare la 1 octombrie. Contravenienţii sunt pasibili de o amendă de până la 50 de milioane de euro.

 

http://www.voltairenet.org/article197984.html

https://www.bugetul.ro/acuzatii-incredibile-implicarea-rusiei-in-alegerile-germaniei

28/09/2017 Posted by | POLITICA | , , , , , , | Lasă un comentariu

SEPARATISMUL CATALAN ESTE FINANŢAT DE MILIARDARUL GEORGE SOROS

 

George Soros financió a la agencia de la paradiplomacia catalana

 

 

Fundația „Inițiativa pentru Europa ” a lui George Soros, a finanțat  organizațiile care militează pentru independența Cataloniei, a dezvăluit anul trecut compania La VangardialPotrivit documentelor interne, fundaţia a plătit
-27 049 de dolari pentru Consiliul de Diplomație Publică din Catalonia; un organism înființat de Generalitatea de Catalunya cu diverși parteneri privați;
– $ 24,973 la Centrul de Informare și Documentare din Barcelona (Centrul Internațional de Informare și Documentare CIDOB – Barcelona), un grup de reflecție pentru independență.

 

 

 

Imagine similară

 

 

 

CIDOB joacă rolul de pre-minister al afacerilor externe pentru generalitatea Cataloniei. Apără în toate privințele același punct de vedere ca cel al lui Hillary Clinton.

 

 

 

La explicación de la financiación de Soros al Diplocat

 

 

Surse:

 

 

http://www.lavanguardia.com/politica/20160816/403969314802/george-soros-diplocat-financio.html

http://www.wikistrike.com/2017/09/attention-revolution-george-soros-finance-l-independantisme-catalan.html

28/09/2017 Posted by | PRESA INTERNATIONALA | , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: