CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Continuitatea şi consecvenţa mişcării revizioniste maghiare anti-Trianon. VIDEO (I)


 

 

 

Image result for antitrianon photos

Foto: Afiş revizionist maghiar

 

 

Continuitate şi consecvenţă

 

Cu ceva timp în urmă, apărea, în ziarul “Adevărul”, un articol sub titlul “Condamnând Trianonul şi tratatele de bază cu vecinii – 200 de gazetari şi scriitori de la Budapesta solicită modificarea frontierelor Ungariei” (Corespondenţă de la Dorin Suciu), următorul text:

“Dacă în Europa graniţele s-au schimbat, este nerealist să credem că doar graniţele Ungariei nu se pot modifica, a fost concluzia la care s-a ajuns în cursul adunării de constituire a Societăţii Trianon pentru Dreptatea Ungară şi a Fundaţiei pentru Dreptatea Ungară.

La reuniunea care a avut loc la sediul Comunităţii Ziariştilor Unguri au participat circa 200 de persoane, mare parte dintre ele fiind profesionişti ai condeiului – gazetari şi scriitori – cu vederi radicale de dreapta.

Oaspetele de onoare a fost Ernö Raffay, istoric, fost secretar de stat în Ministerul Apărării.

Dacă minorităţile maghiare de peste graniţe nu pot obţine drepturi speciale, cum ar fi dreptul la autodeterminare, şi nici autonomie teritorială, atunci singura soluţie este modificare frontierelor, a proclamat Ernö Raffay. Istoricul ungur, care nu este la prima declaraţie de acest gen, a susţinut că revizuirile teritoriale din anii 1938-1941 au constituit succese ale diplomaţiei ungare şi au fost reflexul unei politici juste.

Astfel de prilejuri au existat şi după 1989, doar că ele nu au fost folosite.

Raffay a dat ca exemplu de ocazii ratate divizarea Cehoslovaciei, când pentru un scurt interval de timp Slovacia încă nu exista <<de jure>> şi, practic, nu avea nici posibilitatea de apărare armată (!), perioada conflictului iugoslav în care Serbia era pusă în dificultate de confruntarea ei cu Croaţia sau de cea în care au existat serioase încordări ruso-ucrainene pe motivul împărţirii rachetelor atomice şi a flotei din Marea Neagră.

Istoria nu s-a oprit. Important este să aştepţi prilejul şi să-l foloseşti. Dacă Uniunea Sovietică s-a destrămat, ca şi Iugoslavia sau Cehoslovacia, dacă în Europa graniţele se mişcă, este nerealist să crezi că doar hotarele Ungariei nu se pot mişca, a tras concluzia fostul demnitar.

Ziaristul István Kocsis a folosit o argumentaţie inedită: nu Ungaria suferă de psihoza Trianonului, ci statele care au beneficiat de pe urma desmembrării ei.

Proclamându-se state naţionale, refuzând să acorde minorităţilor dreptul la autodeterminare, ţările vecine nu au respectat prevederile tratatului din 4 iunie 1920, ceea ce justifică revizuirea acestuia.

Suntem aici ca în Europa să nu fie un nou război, ca ea să nu se clădească pe minciună. Trianonul este o problemă europeană, nu ungară, a proclamat ziaristul şi scriitorul Dénes Kiss.

Conform redactorului-şef adjunct al săptămânalului Magyar Forum, tratatele Ungariei cu vecinii ei, trecute sau viitoare, nu sunt decât noi mici Trianonuri.

Alţi vorbitori au propus schimbarea denumirii noilor organizaţii în Liga Revizionistă,

Societatea anti-Trianon sau Asociaţia pentru Revizuirea Trianonului, precum şi înfiinţarea de filiale

în Ungaria şi ţările vecine. (…)”

Am reprodus textul respectiv pentru că suntem în măsură să furnizăm noi date despre “Societatea Trianon pentru Dreptatea Ungară”, devenită între timp “Mişcarea Revizionistă Maghiară” (Magyar Revizios Mozgalom – MRM), mişcare ce îşi propune “să aducă la ordinea zilei” problema “modificării nedreptelor hotare trianonice” şi să redea revizionismului maghiar “eficienţa de odinioară”.

Cum şi în ce fel, vom vedea în cele ce urmează

 

 

Stabilitatea graniţelor şi opinia publică internaţională

 

Volumul de propagandă antitrianonică şi, implicit, antiromânească vehiculat pe aceste reţele este imens şi are o forţă de penetrare ce depăşeşte de departe presa (convenţională) scrisă şi audio-vizuală. O emisiune radio sau de televiziune rămâne – atât cât rămâne – doar în memoria oamenilor, un ziar (citit sau doar răsfoit) se aruncă, pe când cele inserate pe Internet rămân ca într-o bibliotecă sau arhivă.

Ba, mai mult, acest mijloc de informare permite şi dialogul şi, mai important poate, permite difuzarea unei informaţii “în progresie geometrică”.

Cotidianul budapestan Magyar Nemzet (5 iunie 2001) reproducea discursul

rostit în 4 iunie 2001 de către un reprezentant al  guvernului maghiar – ministrul Harrach Péter:

“Astăzi putem afirma, fără echivoc, că Diktatul de la Trianon a fost un act profund nedrept

care a mutilat ţara şi a sfârtecat naţiunea. (…) Trebuie să ne gândim şi la reabilitarea mutilărilor

trianonice.

Aceasta însă nu se poate realiza cu o naţiune cuprinsă de laşitate şi confuzie identitară, pentru aşa ceva este nevoie de o înaltă conştiinţă naţională. (… ).

O naţiune în continuă scădere demografică, ce-şi subminează singură vâna biologică, nu este în stare să continue mileniul pe care înaintaşii l-au trăit, aici, în Bazinul Carpaţilor”.

Aşadar, un discurs fără echivoc revizionist, în gura unui oficial ungar!

Image result for antitrianon photos
 

“Mişcarea Revizionistă Maghiară” şi Internetul

 

Să vedem, în continuare, în ce constă activitatea practică a “Mişcării Revizioniste Maghiare” (MRM) şi să o ilustrăm şi cu câteva “documente” preluate de pe Internet.

 

„Scopul MRM este de a revigora, prin demonstraţii şi acţiuni de propagandă, revizionismul maghiar şi de a-i reda eficienţa de odinioară. (…) MRM îşi propune o atenţionare de proporţii în favoarea conceptului de “Dreptate Ungariei”, pentru a-l aduce la ordinea zilei.

În ziua de 4 (ziua tragediei de la Trianon) a fiecărei luni, începând cu orele 16,30 (ora semnării Diktatului), vom ţine o demonstraţie de atenţionare, timp de un ceas, în vreuna din zonele de mare circulaţie ale capitalei. Se vor intona cântece patriotice şi revizioniste, se vor distribui materiale revizioniste. Vom strânge semnături în sprijinul cauzei, urmând ca acestea să fie înaintate

în cursul anului 2002, sub forma unei petiţii, Parlamentului Maghiar.

Convocatoarele vor fi publicate şi în ziarul A Demokrata şi, de asemenea, difuzate de către

Pannon-rádio.

În urma strădaniei noastre, sperăm că, pe parcurs, şi MIEP se va putea referi la susţinerea civică a problemei şi, la fel, viitorul guvern.”

Semnează Budaházi György (membru fondator), proprietarul barului ARKADIA.

Iată, aşadar, că alături de “Clopotul Trianonului” de la “Zebegény” (care, începând cu 4 iunie 2001, bate zilnic la orele 16,30 reamintind “tragedia de la Trianon” şi vestind “unitatea ţării lui Szent István”), ora “fatidică” – şi data de 4, fireşte – sunt reamintite, public, şi prin demonstraţii lunare ce au loc în punctele de maximă circulaţie ale Budapestei.

Pe de altă parte, nu putem să nu remarcăm că demonstraţia cu pricina (cea din 4 ianuarie 2002) era autorizată de către Poliţie, ceea ce presupune girul acesteia acordat cauzei revizioniste!

Să vedem, însă, cum arăta un manifest revizionist, distribuit cu ocazia demonstraţiilor respective, dar răspândit şi în întreaga lume prin intermediul Internetului.

Desigur, ceea ce vom reda este varianta de circulaţie internaţională (redactată în limba engleză), parţial tradusă, parţial reprodusă ca atare:

“Doamnelor şi domnilor, aceste câteva rânduri vă sunt oferite, spre a fi citite, de către o organizaţie civică ce reprezintă o ţară cândva impunătoare, astăzi redusă la proporţii nesemnificative.

Vă rugăm să ne sprijiniţi în lupta noastră paşnică, dusă împotriva uneia dintre cele mai mari nedreptăţi din istoria europeană: Diktatul de la Trianon.

Este vorba despre naţiunea maghiară. Strămoşii noştri, hunii, au apărut în Europa, în Bazinul Carpatic, în secolul IV e. n. şi au pus bazele unui puternic imperiu, care a rezistat până în secolul V e. n. Este posibil ca naţiunile europene să fi dus cu ei lupte grele, însă astfel de lupte s-au purtat şi între propriile triburi. După aceasta, avarii, strămoşii noştri direcţi, s-au stabilit în acest areal.

Triburile ungare, de la care îşi trage numele această naţiune, au sosit în Bazinul Carpatic în secolul al IX-lea e. n. Ne-am luptat în multe războaie, în întreaga Europă, însă am avut şi motiv s-o facem:

Charlemagne a jefuit multe din comorile strămoşilor noştri avari.

În anul 1000 e. n. regele nostru István a trecut la romano-catolicism şi a transformat ţara într-un avantpost oriental al creştinătăţii.

Istoria noastră dovedeşte cât de reale sunt aceste fapte.

În anul 1242, după ce au măcelărit jumătate din naţiunea maghiară, mongolii au părăsit ţara noastră şi nu au mai ajuns niciodată în Europa Occidentală. N-au ajuns, pentru că secole în şir am continuat să ne luptăm cu ei şi i-am respins de fiecare dată.

În pofida acestei permanente ameninţări, am redevenit o ţară puternică.

Sigismund de Luxemburg, împăratul Imperiului Romano-German, şi-a început cariera ca rege ungar, iar sub domnia regelui nostru Mátyás I-ul am avut o mare influenţă în întreaga Europă.

În ciuda faptului că avem mai multe rădăcini comune cu ei decât oricare altă naţiune din Europa, am oprit năvălirile turceşti timp de sute de ani.

În cele din urmă, am fost cuceriţi de către turci în 1526, dar în timpul celor 150 de ani de ocupaţie otomană aceştia n-au mai putut să înainteze dincolo de ţara noastră.

Zonele neocupate de turci au fost luate de dinastia Habsburg, care a putut să trăiască în linişte, cu preţul sacrificiilor noastre.

Din acest moment istoric, naţiunea noastră a început să piară. Turcii au lăsat după ei doar o treime din populaţia ţării.

După aceea, naţiunea noastră şi-a pierdut cei mai buni fii în războiul de independenţă dus împotriva habsburgilor. În aceste condiţii, am permis altor naţiuni să se stabilească în ţara noastră. În pofida acestei ospitalităţi, când am ajuns într-o serioasă criză politică internă, după primul război mondial, aceste popoare, în cârdăşie cu ţările lor de origine (limitrofe Ungariei) şi cu ajutorul puterilor occidentale, ne-au atacat ţara, au ocupat-o şi au jefuit-o.

Aceasta a fost situaţia când mica noastră delegaţie a plecat la Trianon, unde puterile victorioase ne-au forţat să încheiem un atare tratat, încât două treimi din ţara noastră milenară a ajuns în mâinile ocupanţilor străini.

Mai mult, în calitate de componentă a Monarhiei Habsburgice învinse, Ungaria a fost obligată să plătească grele despăgubiri de război, deşi politica ungară s-a opus războiului, neavând nici un interes să-l declanşeze.

În perioada regrupării sferelor de influenţă de după primul război mondial, cu sprijin din partea Germaniei, am primit înapoi unele din teritoriile noastre populate de unguri, însă la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, graniţele nedrepte au fost din nou impuse cu forţa. Ele încă există!

Suntem singura ţară din lume înconjurată, în totalitate, de teritoriile sale! Sunt milioane de fraţi unguri ce trăiesc, sub opresiune, în toate ţările limitrofe!

Nu purtăm ură în sufletele noastre. Dorim doar să ne recăpătăm pământul strămoşesc şi să ne recuperăm milioanele de fraţi.

În marele joc de noroc numit ISTORIE, popoarelor le sunt împărţite cărţi fie bune, fie rele.

Nouă, de cinci sute de ani, ni se dau doar cărţi mizerabile, dar n-am părăsit masa de joc, am învăţat să jucăm cu cărţi proaste, să rămânem în joc, să supravieţuim. A sosit însă vremea să primim şi nişte cărţi bune.

Vă rugăm să păstraţi acest “fluturaş”, să-i reţineţi conţinutul, să-i ajutaţi pe politicienii din ţara d-voastră să analizeze cu pertinenţă această chestiune şi să sprijiniţi lupta noastră dreaptă.

Vă mulţumim pentru sprijin.”

(Acest manifest poate fi găsit atât pe site-ul organizaţiei, cât şi pe altele, cum ar fi, de pildă, http://www.nemnemsoha.hu, sau http://chat.trefort.net).

 

VA URMA

 

MISCAREA REVIZIONISTA MAGHIARA

de Aurel Millea

 

 

VIDEO:

 

 

Anunțuri

19/05/2017 - Posted by | DIVERSE | , , , , , , , , , , ,

9 comentarii »

 1. Este de neadmis ca o minoritate de sub 20% să dicteze majorității.
  În Bazinul Carpatic națiunea maghiară, conform ultimelor recensământe, este majoritară:
  – 40,51% maghiar
  – 18,74% român
  – 16,93% slovac
  – 5,01% sârb
  – 3,89 ucrainian
  Total nemaghiari : 46,98%
  Total alte nații sau nație nedeclarată : 12,5%

  Să nu uităm, sunt date de la ultimele recensământe.

  Sursă: https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjhxaPH54rUAhUCEJoKHYXICncQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.demografia.hu%2Fkiadvanyokonline%2Findex.php%2Fkorfa%2Farticle%2Fdownload%2F728%2F192&usg=AFQjCNHa9k4KcvHmQxGi9B-vUtg0J6pf8g&sig2=6lg7kLS9bGChQA0111clFQ

  Apreciază

  Comentariu de Zsolt | 25/05/2017 | Răspunde

  • 40,51% înseamnă „majoritar” pentru cine?
   DE unde invenţia asta cu „Bazinul Carpatic”?
   Parcă v-am mai explicat în urmă cu ceva vreme că acest concept de „Bazin Carpatic” nu există din punct de vedere geografic aşa cum încrearcă revizioniştii să-l servească necunoscătorilor şi că el este o invenţie a propagandei hungariste, fără legătură cu stiinţa dar foarte legată de politica iredentistă maghiară.
   Să vă mai explic odată, sau v-aţi amintit despre ce vorbim aici?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 25/05/2017 | Răspunde

   • 40,51% înseamnă majoritate relativă. Putem folosi acest termen caz în care nu este o majoritate absolută în regiunea amintită. Și din acest punct de vedere populația care s-au autodeclarat maghiari conform ultimelor recensământe sunt majoritari, neluând în calcul că din totalul de populație din această zonă peste 60% sunt vorbitori de limbă maghiară, deci majoritate absolută.
    Bazinul Carpatin nu înseamnă neaparat o regiune geografică, în contextul pe care am descris el reprezintă teritoriul fostului Regat al Ungariei înainte de 1918. După teoria dvs. nici România nu există, nefiind un spațiu unic descris dpdv. geografic.

    Apreciază

    Comentariu de Zsolt | 25/05/2017

   • Bazinul Carpatic, este în context un termen controversat căci, geografic expresia înseamnă doar Transilvania, mai explicit:
    Slovacia este zonă din Carpații nordici
    Serbia (Voivodina) este sudul Bazinului Panonic (la sud de Ungaria)
    Croația este tot în sudul Bazinului Panonic
    Ucraina este în afara Arcului Carpatic, deci nu este nici în Bazinul Carpatic, nici în Bazinul Panonic (unde e Ungaria modernă).

    Aflăm că există un Consiliu al autonomiei maghiare care ar vrea autonomii pentru maghiarii din cinci (5) țări , atunci este vorba de 5 (cinci) dorite autonomii, nu de una singură, comună, „imperială”. Deci corect politic şi semantic ar trebui să vorbim despre : „Consiliul autonomiilor maghiare…” Nu ştiu dacă fostul episcop Tokes mai este președintele Consiliului maghiarilor din 5 țări situate după el toate în Bazinul Carpatic, adică în Transilvania, România!
    Ceva nu este prea clar cu geografia acestui domnTokes (consiliului maghiar pentru autonomie sau autonomii ?).
    În concepția ungurească, „bazinul carpatic” sau „al Carpaților” (Kárpát-medence) este teritoriul din interiorul arcului carpatic până la munții Austriei, Sloveniei, Croației și Serbiei. Teritoriul transilvănean reprezintă din acesta doar o părticică. Termenul este în fond un eufemism pentru „teritoriul Ungariei mari”.
    Menționarea Ucrainei se face din cauza unei regiuni care de la al doilea război mondial încoace îi aparține (și care realmente se află în așa-zisul „bazin carpatic”): partea de nord a Maramureșului istoric și ținuturile vecine, Ugocea, Bereg și Ung.
    Regiunile următoare, la vest de acestea și la sud-vest de lanțul carpatic și incluzând o parte din Carpații regiunii sunt Slovacia. În perioada interbelică Maramureșul de nord, Ugocea, Bereg și Ung au aparținut Cehoslovaciei (care atunci avea frontieră cu România).Concepția ungurească este nulă, dacă nu respectă denumirile oficiale geografice. Ea vrea să insinueze că ungurii au venit acum 1ooo de ani în Bazinul Carpatic adică în Transilvania, și nu în Bazinul Panonic în Pusta maghiară (prin trecătoarea Nistru-Tisa, numită Verețke). Nu, Wp.ro nu poate schimba denumirea consiliului, dar trebuie să remarce ceea ce este „Notabil”, deci rămâne notabilă extinderea („concepțială” a) bazinului panonic peste Transilvania sub numele (de conceepție ungurească) de „carpatic”! Ca remarcă geografică: arcul munților Carpați ajunge doar până la Porțile de Fier, adică nu cuprinde în interiorul său nici Serbia și nici Croația pe care nostalgicii sfântului regat le văd tot în Bazinul (unguresc) Carpatic. Aşadar, remarcile dv. țin de Geometrie, și nu de Geografie… Românii rămân la geografia reală, cu un Bazin Carpatic român și un Bazin Panonic ungar.
    În ungurește denumirea consacrată este „Kárpát-medence”, termenul „Pannon-medence” (Bazinul Panonic) referindu-se la o arie hidrografică mai restrânsă din Câmpia Panonică. Nu este vorba de un eufemism, ci de folosirea terminologiei geografice consacrate din lb. maghiară. Problema însă este alta, atunci când a apărut conceptul geopolitic revizionist maghiar, cei care au tradus denumirea lui în limba română, fie că nu cunoșteau corespondentul românesc al termenului unguresc, fie în mod voit l-au tradus în felul acesta pentru a nu „denatura” sensul . Oricum, noi nu suntem obligați să preluăm terminologia așa cum a fost ea introdusă în propaganda hungaristă.
    Teritoriul fostului regat al Ungariei aşa cum a existat el până la 1918 a fost expresia reunirii cu forţa a unor teritorii care erau locuite majoritar de alte popoare.Aşa se face că maghiarii care reprezintă 40% se vor din nou stăpâni peste 60 % alte neamuri.
    E chiar ciudat să văd că există în ziua de azi unguri (şi nu puţini), care visează renaşterea unei Ungarii mari cu iesire la Marea Adriatică, recreată prin inglobarea în această creaţie statală a croaţilor.
    Ca să nu mai vorbim că unii lideri ai maghiarimii mai gândesc că ar fi posibil în zilele noastre să recreeze statul feudal maghiar, alipind teritorii româneşti în care trăiesc cca. 6.800.000 oameni, dintre care 70,6% sunt etnici români,17,9% maghiari şi germani 0,4%., pe lângă teritorii care sunt cuprinse în graniţele Slovaciei, Serbiei, Austriei, Croaţiei si Ucrainei.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 25/05/2017

   • PS : Nu ştiu la ce teorie credeţi că fac eu referire, dar ştiu că de multe ori România este descrisă din punct de vedere geografic în spaţiul carpato-danubiano-pontic.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 25/05/2017

 2. „Teritoriul fostului regat al Ungariei aşa cum a existat el până la 1918 a fost expresia reunirii cu forţa a unor teritorii care erau locuite majoritar de alte popoare.Aşa se face că maghiarii care reprezintă 40% se vor din nou stăpâni peste 60 % alte neamuri.”

  Nu am vorbit despre Ungaria de înainte de 1918 ca și renaștere al Regatului Maghiar în forma ei medievală. Să lăsăm odată istoria când vorbim de lucruri contemporane. Am spus că, conform ultimelor recensământe spațiul acesta este în continuare locuită majoritar de maghiari. Conform principiilor democratice o majoritate are drepturi de conducere. Într-adevăr nu mai are o majoritate absolută, dar este pe deoparte cea mai numeroasă nație, mai mult de dublă decât imediata următoare, română. Și totodată populația nemaghiară din această zonă este sub 50% (restul populației fiind de nație nedeclarate, probabil majoritar țigani).

  Cât despre Bazinul Carpatic, știți foarte bine la ce m-am referit, nicidecum nu de toate Croația și Ucraina sau Austria. Ea are o definiție bine formulată, chiar dacă dvs. nu recunoașteți.

  Respectiv când am zis că: „Este de neadmis ca o minoritate de sub 20% să dicteze majorității” am încercat să fiu ironic cu cei care vorbesc de drepturile românilor din Bucovina Ucraineană, Basarabia sau chiar Ținutul Secuiesc, dar nu vrea să acorde aceeași drepturi pentru minoritățile din România. Este ușor de creat o zonă, un spațiu geografic în care chiar nația acum majoritară să devină minoritar.

  Apreciază

  Comentariu de Zsolt | 26/05/2017 | Răspunde

  • Să nu amestecăm lucrurile…
   Slovacia si Transcarpatia au fost secole la rând sub ocupaţie maghiară, deşi slavii şi romînii au fost anteriori pe aceste pământuri invadatorilor maghiari sau austriecilor şi turcilor şi majoritari numeric. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în Voivodina sau în Croaţia.
   Să nu uităm că mare parte a Slovaciei au aparţinut Imperiului lui Samo (sec VII), prima entitate politică a slavilor.
   Până la invazia ungurilor, a mai existat un stat slovac, cunoscut ca Principatul Nitra, apărut în secolul VIII, şi conducătorul lui, Pribina, a consacrat prima biserică creştină de pe teritoriul Slovaciei în 828.
   Împreună cu Moravia învecinată, a constituit nucleul principatul Moraviei Mari, începând cu anul 833. Apogeul acestui imperiu slavonic a fost găzduirea sfinţilor Chiril şi Metodiu în 863, în timpul domniei prinţului Rastislav, precum şi expansiunea teritorială din timpul regelui Svatopluk I.Ulterior teritoriul a fost anexat de Ungaria, după invazia din anul 896 si ulterior de Austria.

   Bucovina a fost întotdeauna parte a Principatului Moldova şi niciodată parte a Ungariei, Ucrainei sau Rusiei.

   Transilvania a fost un voievodat cu un grad înalt de autonomie, iar apoi, între 1526 şi 1699, a fost stat independent, sub suzeranitatea Imperiului Otoman, cu numele de Principatul Transilvaniei, recunoscut de Imperiul Otoman ca stat independent, care plătea totuşi Porţii Otomane un dar anual de complezenţă („munus honorarium”), în valoare de 10.000 de ducaţi.
   În această calitate a jucat un rol însemnat în Războiul de 30 de ani, de partea coaliţiei protestante. Odată cu victoriile imperiale pe frontul antiotoman, Transilvania a intrat sub administraţie habsburgică, dar şi-a păstrat formal statalitatea până în 1867, fiind condusă de guvernatori numiţi de la Viena.
   Între anii 1868 şi 1918, Transilvania a fost încorporată (anexată) părţii maghiare a Imperiului Austro-Ungar (parte numită Transleithania).

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 29/05/2017 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: