CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Ziua de 4 decembrie în Istoria Românilor

 

 

 

 

 

 

 

4  decembrie, istoricul zilei

 

 

1691: Leopold I (n.1640– d.1705), rege al Ungariei si Boemiei şi împărat al Imperiului Habsburgic (din  1658 pana la moartea sa), emite Diploma Leopoldină, documentul prin care se instaura dominaţia habsburgică în Transilvania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparatul Leopold I

 

 

 

 

 

 

Diploma Leopoldină din 1691, a fost actul prin care Principatul Transilvaniei  a fost subordonat direct Curtii de la Viena în urma succeselor militare și politice în contra Imperiului Otoman, care din 1529 și până la acea dată a deținut suzeranitatea politică asupra principatului.

Prin Diploma Leopoldină din 1691, Transilvania a obținut un statut politic separat de cel al Regatului Ungariei si a ţinut loc de constituţie a acestui principat timp de  un veac şi jumătate, până la revoluţia din 1848 (până în martie 1849)

Privilegiile nobilimii, sasilor si secuilor erau recunoscute de împărat, iar in materie religioasă au fost menținute prevederile Edictului de la Turda din 1568 , care  proclama libertatea conștiinței și toleranța religioasă, cu patru confesiuni recepte.

Religiile ortodoxa si mozaica aveau statut de culte tolerate.

Cuprindea  18 puncte prin care se stabileau principiile după care urma să fie condusă Transilvania în cadrul Imperiului Habsburgic, garantând statutul separat al principatului. 
Conducătorii Transilvaniei erau aleşi din rândul nobililor sau magistraţilor, indiferent de religie, trebuind totuşi să fie confirmaţi de împărat. Tributul faţă de habsburgi era de 112.000 florini pe timp de pace şi 400.000 de florini pe timp de război. Guvernatorul Transilvaniei era ales de Dietă şi confirmat de împărat.

 

 

1769: A murit Constantin Mavrocordat (23 noiembrie/4 decembrie), domn fanariot al Tărilor Române.

S-a nascut la 27 februarie 1711 la Constantinopol În Țara Românească a domnit de șase ori: septembrie 1730 – octombrie 1730; 24 octombrie 1731 – 16 aprilie 1733; 27 noiembrie 1735 – septembrie 1741; iulie 1744 – aprilie 1748; c. 20 februarie 1756 – 7 septembrie 1758 și 11 iunie 1761 – martie 1763 și în Moldova de patru ori: 16 aprilie 1733 – 26 noiembrie 1735; septembrie 1741 – 29 iunie 1743; aprilie 1748 – 31 august 1749 și 29 iunie 1769 – 23 noiembrie 1769.

 

 

 

 

Image result for Constantin Mavrocordat photos

 

 

 

 

 

In 1735, la un an de la fondarea primei loji masonice autohtone de către secretarul său, Anton Maria del Chiaro, intemeiază la Iași, Loja Moldova.
În urma războiului ruso – turco – austriac ( 1736 – 1739), obține reunirea Olteniei la Țara Românească, prin Tratatul de la Belgrad din 1739.
S-a îngrijit și de cele câteva școli existente, de cultura preoților, cărora le cerea să știe carte românească.

A pus să se tipărească și cărți bisericești în românește.
În 1769, în timpul ultimei domnii (în Moldova), pe când Rusia se afla în război cu Imperiul Otoman, Constantin Mavrocordat este ranit in timpul bataliei de la Galati, la data de 5 noiembrie, cade prizonier și este detinut de rusi la Iasi, unde moare fiind lipsit de ingrijire, de septicemie.

 

 

 

 

1855: A avut  loc inaugurarea Şcolii de Mică Chirurgie de pe lângă Spitalul Oştirii de la Mihai Vodă din Bucureşti.

Înfiinţarea învăţământului farmaceutic în România este legată de numele doctorului Carol Davila, din a cărui iniţiativă se deschide, la data de 4 decembrie 1855, Şcoala de Mică Chirurgie sau de Felceri în Spitalul Oştirii de la Mihai Vodă, unde erau pregătiţi numai câţiva elevi farmacişti. Interesul pentru acest domeniu îl determină însă, ca la scurtă vreme, mai exact la 16 august 1858, să întemeieze Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie, cu 110 elevi, dintre care 20 urmau cursurile de Farmacie.

La fel de preocupat de domeniul farmaceutic s-a dovedit şi profesorul Ştefan Minovici, care, în 1898, ridica învăţământul farmaceutic la rang universitar, desprinzându-se astfel de tutela Facultăţii de Medicină.

1864: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Penal decretat la 26 noiembrie 1864, alcătuit după modelul Codului Penal francez și al Codului Penal prusac, având la bază și unele legi penale autohtone.

 

Misterele abdicarii lui A.I. Cuza

Codul Civil al lui Cuza sau Codicele Civil din 1864,  a fost  în vigoare în Principatele Unite Române și ulterior România dupa punerea sa  in aplicare la 1 decembrie 1865,  până în 1 octombrie 2011. Este singurul cod care a ramas aproape neschimbat în toată perioada comunistă.

A fost elaborat de guvernul Kogalniceanu după modelul Codului Civil Napolenian din 1804, luându-se în considerare și modificările aduse între timp acestui cod, precum și proiectul de Cod Civil italian, legea franceză asupra transcripției din 23 martie 1853, legea ipotecară belgiană din 10 decembrie 1851, dispoziții din vechiul drept românesc și a intrat în vigoare la 1 decembrie 1865.

De la acea dată, Codul Calimach  aplicat până atunci în Moldova  și Legiuirea Caradja din Muntenia , celelalte legi civile, ordonanțe domnești și instrucțiuni ministeriale fiind abrogate.

Image result for Codicele Civil din 1864 photos

 

 

 

 

Codul Civil cuprindea 1914 articole și era împărțit în trei cărți. De-a lungul timpului, numeroase acte normative au abrogat, modificat și completat articole din Codul Civil.

În ciuda numeroaselor  eforturi de modificare, Codul Civil din vremea lui Alexandru Ioan Cuza a rămas în vigoare până la data de 1 octombrie 2011,  când a intrat în vigoare un nou Cod Civil inspirat după cel  din provincia canadiana Quebec, care este unul dintre cele mai moderne coduri civile din lume.

1883: S-a născut Nicolae Cartojan, profesor, istoric al literaturii române vechi, membru al Academiei Române.

 

 

 

A  fost primul profesor de literatură română veche al Universităţii din Bucureşti, creatorul acestei specialităţi si membru titular al Academiei Române din 1941.

 A editat 29 de scriitori români în colecţia “Clasicii români comentaţi” şi a publicat lucrări fundamentale asupra literaturii române vechi: “Cărţile populare în literatura românească” (m. 20 decembrie 1944).

1888: Apare la Bucureşti, in România, foaia literară “Fîntîna Blanduziei“, condusă de un comitet de redacţie în frunte cu Mihai Eminescu. Ziarul va apărea pană pe 12 ianuarie 1890.

 

 

 

1890: S-a născut medicul Marius Nasta, unul dintre fondatorii şcolii române de ftiziologie; membru al Academiei Române; (m. 1965).

1902 : A încetat din viaţă nobilul patriot român Ioan Raţiu (n.19 august 1828), om politic transilvănean, avocat, preşedinte al Partidului Naţional Român din Transilvania (1892-1902).

Este descendent al familiei Rațiu de Nagylak (Noșlac) din Turda, atestată în Transilvania la începutul sec. al XIV-lea și reînnobilată în anul 1625 de către principele Gabriel Bethlen.

Din aceasta familie a facut parte si politicianul Ion Ratiu ( 1917 – 2000), filantrop, fondator al Uniunii Mondiale a Românilor Liberi și al Fundației Familiei Rațiu.

 

În anul 1848, Ioan Rațiu a organizat o legiune româneasca împreună cu fratele său Partenie, verii săi primari Ioan Rațiu (Tribunul) și Nicolae Mureșan (martir pașoptist) și Alexandru Arpadi (martir pașoptist), al cărei comandant a fost căpitanul cezaro-crăiesc Gratze.

Această legiune a fost implicată în mai multe lupte purtate impotriva armatelor revoluționare maghiare, mai ales în iulie 1848, în conflictul cu trupele  baronului Farkas Kemeny , colonel, militar de carieră, care a fost înfrânt și alungat  din Muntii Apuseni.

Ioan Raţiu a fost unul dintre iniţiatorii Pronunciamentului de la Blaj (3 mai 1868) şi al Memorandului din 28 mai 1892, adresat imparatului Francisc Iosif I, în numele națiunii române din Transilvania.

 Pronunciamentul de la Blaj  a fost o formă de acţiune politică a fruntaşilor români din Transilvania prin care s-a protestat împotriva abolirii autonomiei şi încorporării Transilvaniei la Ungaria.

 In Memorandul Transilvaniei erau solicitate pentru populația română drepturi etnice egale cu ale populației maghiare, precum și încetarea persecuțiilor și a încercărilor de maghiarizare fortata a românilor.

 

 

1907: S-a născut episcopul greco-catolic Ioan Suciu, renumit autor de lucrări pentru tineret; a fost arestat de autorităţile comuniste instalate în România, la sfârşitul anilor ’40 ai secolului al XX-lea si a murit in  1953, în închisoarea de la Sighet.

 

1917: Are loc şedinţa de deschidere a Sfatului Ţării, din fosta Basarabie ţaristă.

Ion C. Inculeţ (1884-1940), Preşedintele Sfatului Ţării a Republicii Democrate Moldoveneşti

 

 

 

 

La 4 decembrie 1917, stil nou (21 noiembrie 1917, stil vechi)  a avut loc şedinţa de deschidere a Sfatului Ţării – organ reprezentativ al populaţiei din fosta Basarabie ţaristă. În cadrul acestei prime ședințe Ion Inculeț a fost ales preşedinte.

În decursul existenţei sale, Sfatul Ţării s-a întrunit în două sesiuni (cu 83 de şedinţe plenare şi două şedinţe particulare).

Prima sesiune a fost pregătită de Biroul de organizare al Sfatului Ţării şi s-a desfăşurat în perioada 21 noiembrie 1917 – 28 mai 1918, iar cea de-a doua sesiune, a fost convocată prin Înalt Decret Regal, ţinându-şi lucrările între 25-27 noiembrie 1918.

 

 

 

1929: S-a născut compozitorul, muzicologul, violistul şi dirijorul român de naţionalitate germană Wilhelm Georg Berger; membru corespondent al Academiei Române din 1991; (m. 1993).

 

1931: La Moscova, se desfăşoară lucrările Congresului al V-lea al Partidului Comunist din România.

Alexandru Ştefanski (Gorn), membru al Partidului Comunist Polonez, este numit secretar general. La lucrarile acestui congres antiromanesc tradator comunist a participat in calitate de delegat si tatal fostului presedinte al Romaniei postcomuniste, Ion Iliescu.

Dand curs cererii Internationalei a III-a, intre 3 si 24 decembrie 1931 a avut loc la Gorcovo, langa Moscova, al V-lea Congres al Partidului Comunist din Romania. Lucrarile au fost conduse de reprezentantul Cominternului, care avea numele conspirativ Schlosser.

In spatele acestui nume se ascundea nimeni altul decat evreul comunist transilvanean Bela Kun, cel care incercase in 1919 sa faca din Ungaria o republica bolsevica, prabusita insa rapid sub loviturile armatei  române care a ocupat Budapesta si i-a alungat pe comunisti de la putere.

Congresul al V-lea a adoptat si o rezolutie referitoare la problema nationala si sarcinile PCdR. Astfel se spunea ca „soarta Romaniei capitaliste si mosieresti este legata in modul cel mai strans de sistemul relatiilor imperialiste de la Versailles” (prin sistemul de tratate de pace de la Versailles, Romania Mare si-a gasit consacrarea in textele Dreptului international, n.n.).

Se afirma despre statul roman ca reprezinta un stat tipic cu mai multe natiuni, „creat pe baza sistemului pradalnic de la Versailles, pe baza ocuparii unor teritorii straine si pe baza inrobirii unor popoare straine”. Unirea din 1918, in opinia participantilor la congres, care au adoptat aceasta rezolutie, s-a realizat dupa „planurile imperialiste ale burgheziei si mosierimii”, care au indeplinit insarcinarile venite de la „principalele puteri imperialiste din Europa”.

Romania Mare fusese creata cu ajutorul puterilor occidentale, pentru a fi un „avanpost pe Nistru impotriva URSS”. In acest scop, Romania „a cucerit” Basarabia, Bucovina si Dobrogea si „supune unei exploatari nationale nemaipomenite si unei exploatari semicoloniale cei 8 milioane de moldoveni, unguri, rusi, ucraineni, bulgari, nemti, turci si altii”. In continuare, statul roman era acuzat ca duce o politica de romanizare fortata in regiunile alipite in 1918, ca duce o politica de discriminare fata de cetatenii de alta etnie. De asemenea, in rezolutia Partidului Comunist se afirma ca Romania se pregateste de razboi contra URSS.

Reprezentantii Cominternului, in rezolutia ce a stat la baza convocarii congresului, au calificat drept crima orice tentativa de opozitie fata hotararile lui, astfel incat este greu de crezut ca, in aceste conditii, delegatii la congres s-ar fi putut opune in vreun fel la adoptarea unui asemenea punct de vedere.

1940: Este semnat, la Berlin, “Protocolul asupra colaborării româno–germane la realizarea unui plan de 10 ani pentru refacerea economiei româneşti”, unul din principalele instrumente prin care capitalurile germane au  pătruns si au dominat în economia românească.

România devenea astfel un important furnizor  de materii prime şi cel mai mare furnizor de produse agricole al celui de–al treilea Reich, economia sa fiind  complet subordonată “noii ordini economice europene”, instituită de naziştii germani.

1942: A murit poetul Artur Enăşescu (pseudonimul lui Artur A. Enăcescu); astăzi un poet uitat, a fost autorul versurilor a numeroase romanţe compuse de Ionel Fernic; (n. 12 ianuarie 1889).

 

 

 

 

 

 

 

 

Două sunt baladele cele mai cunoscute ale sale, devenite romanţe, intrate în conştiinţa publică, fără să se mai ştie autorul şi, probabil, nici compozitorul cu muzica lui inspirată. Acestea sunt: „Balada crucii de mesteacăn” şi „Ţiganca”. Prima dintre acestea a fost scrisă la Oituz în anul 1917 şi publicată în revista „Luceafărul” (1919), introdusă în singurul volum de versuri antum „Pe gânduri” (1920).

1955: A avut  loc concertul inaugural al Filarmonicii de Stat din Cluj (Filarmonica a fost înfiinţată la 1 septembrie 1955)

1959: S-a nascut în satul Independența, județul Galați, interpretul român de muzică uşoară Marcel Pavel.

 

Imagini pentru artur enăsescu photos

 

 

 

1970: A murit pedagogul şi dirijorul Antonin Ciolan; (n. 1883).

1987: A încetat din viaţă in localitatea Paltinis, jud.Sibiu, filosoful şi eseistul Constantin Noica, mentorul spiritual al unei pleiade de intelectuali români printre care s-au numarat : Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Sorin Vieru.

 

 

A fost  membru titular post-mortem al Academiei Române (“Sentimentul românesc al fiinţei”, “Eminescu sau gânduri despre omul deplin în cultura română”); (n. 12/25 iulie 1909,Vitănești, județul Teleorman).

1996: A fost inaugurată filiala din România a companiei Microsoft, cea mai mare producătoare de software din lume, cu peste 90.000 de angajați în mai mult de 100 de țări.

Are sediul în Redmond, Washington, SUA si este o companie care dezvoltă, produce, licențiază și face întreținerea la o gamă largă de servicii în principal legate de calculatoare.

Compania a fost fondată de către Bill Gates și Paul Allen,   La mijlocul anilor 1980, Microsoft  domina piața cu sistemul de operare MS-DOS, care a fost apoi urmat de Windows.

 

Foto: Bill Gates si  Paul Allen

 De asemenea Microsoft domină piața cu pachetul de software birotic Microsoft Office si a activat în ultimii ani și în industria de jocuri video (consolele Xbox, Xbox 360 si Xbox One), precum și in domeniul serviciilor digitale (dispozitivul mobil multimedia Zune, servicii web MSN și sistemul de operare Windows Phone).

 

2000: A încetat din viaţă, la Paris, pictorul Horia Bernea, fostul director (1990-2000) şi întemeietorul Muzeului Ţăranului Român, care a primit în anul 1996, premiul pentru “Muzeul european al anului”; (n. 14 septembrie 1938).

 

 

 

 

2004: Muzicianul  roman  Teo Peter, basist al trupei Compact, a  murit în urma unui tragic accident de maşină; (n.11 aprilie 1954 la Cluj Napoca).

 

 

Implicat în accident şi găsit vinovat de moartea lui Teo Peter, a fost puşcaşul marin Cristofer Robert Vangoether, responsabil de securitatea personală a ambasadorului american la Bucureşti.

La câteva ore după producerea accidentului, americanul a putut parasi România, avand imunitate diplomatica.

La procesul care i-a fost  intentat in Statele Unite, un tribunal american l-a achitat.

 

 

 

2009: A plecat dintre noi, Marin Mincu, poet, prozator, critic şi teoretician literar;  (n. 1944)

 

 

 

 

 

 

 2009: A decedat la Braila, Valeriu Sârbu, poet şi dramaturg, autor de scenarii radiofonice; (n. 1931).

Image result for Valeriu Sârbu

CITITI SI :

 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/12/04/o-istorie-a-zilei-de-4-decembrie-video/

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 

 

  1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

  2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;

  3. e.maramures.ro ;

  4. Wikipedia.ro.;

  5. mediafax.ro ;

  6. Enciclopedia Romaniei.ro ;

  7.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;

  8.  Istoria md.;

  9. istoriculzilei.blogspot.ro.

 

Publicitate

04/12/2016 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarii

Gândul zilei: Cum arată diplomația cazonă americană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„I come in peace. I didn’t bring artillery. But I’m pleading with you, with tears in my eyes: If you fuck with me, I’ll kill you all.”

(„Vin cu gând de pace. N-am adus artileria, dar vă implor, cu lacrimi în ochi: Dacă vă jucați cu mine, vă omor pe toți”).

 

– Cuvinte adresate în timpul războiului din Irak unor sefi de trib irakieni, de catre generalul James Mattis , supranumit „Maddog” (Câine Turbat) Mattis –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image result for photos James Mattis

 

 

 

 

 

 

 

 James N. Mattis  (născut la 8 septembrie 1950, in localitatea Pullman, statul Washington, SUA), este un general al  corpului de elita al Infanteriei Marine a SUA , care a servit ca șef al Comandamentului Central (CENTCOM), din 2010 până în 2013.

Porecla si-a câștigat-o în 2003, când a condus inaintarea  fulgeratoare a Diviziei 1 de Infanteriști Marini spre Bagdad, în timpul invaziei Irakului.

Mattis a fost si comandantul unei structuri militare americane care s-a ocupat de Iran, fiind considerat un soldat cu o atitudine inflexibila fața de această țară. 

Recent, Presedintele ales al SUA, Donald Trump, a anunțat că l-a ales pe Mattis pentru a servi ca secretar al apărării în administrația sa.

Generalul Mattis este în retragere de trei ani si are nevoie pentru a fi numit în funcție, de aprobarea unei excepții din partea Senatului Statelor Unite, la o lege care spune că pentru a fi numit , trebuie să fi fost civil cel puțin 7 ani dupa părăsirea Armatei. 

Este considerat un „războinic călugăr” , datorită faptului că este necăsătorit și își petrece majoritatea timpului citind carti despre război și istorie. 

 Vorbind la o conferință sponsorizata de The Heritage Foundation din Washington în 2015, Mattis si-a declarat convingerea  că intenția președintelui rus Vladimir Putin este „de a rupe NATO.”

El a vorbit de asemenea împotriva expansionismului Rusiei si a politicii belicoase duse de aceasta tara în Siria, Ucraina și Statele Baltice.

Mattis consideră si că declarațiile împăciuitoare ale presedintelui ales Donald Trump față de Rusia, denota ca acesta a fost  prost informat.

04/12/2016 Posted by | POLITICA | , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: