CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Ziua de 1 decembrie în Istoria Românilor


 

 

 

 

 

 

 

1 decembrie, istoricul zilei

 

 1 decembrie este Ziua naţională a României.

La multi ani români !

La multi ani România !

 

Data de 1 decembrie 1918 a intrat în istoria țării noastre dupa desfasurarea  la Alba Iulia, a Marii Adunări Naţionale a Românilor, ale carei  lucrări  s-au încheiat dupa votarea Hotărârii de unire necondiţionată a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.

Votată în unanimitate, această hotărâre, care a fost citită de Vasile Goldiș și care proclama unirea tuturor românilor într-un singur stat, a avut loc după ce, pe data de 27 martie 1918, respectiv 28 noiembrie 1918, instituțiile reprezentative ale Basarabiei şi Bucovinei votaseră la randul lor Unirea.

La această Adunare Natională au fost prezenţi peste 1.200 de delegaţi aleşi şi aproximativ 100.000 de români care au venit să susţină decizia de instituire a României Mari.

 

 

1544: Filip Moldoveanul tipăreşte la Sibiu “Catehismul Românesc“(„Catehismul Luteran”) , considerată prima carte scrisă în limba română.

 Lucrarea nu s-a mai păstrat până astăzi, deoarece, se pare că variantele originale s-au pierdut într-un incendiu. Totuși, existența acestei cărți a fost făcută pe baza unei scrisori particulare din anul 1546, precum şi pe baza unor înscrisuri ale administraţiei oraşului Sibiu. de niște chitanțe, care menționează plata sumelor aferente către tipografie pentru cărțile respective.

Cartea a  fost publicată sub impulsul Reformei luterane şi a studenţilor care s-au întors din Germania, adepţi ai reformei protestante începute de Martin Luther.

Mai multe exemplare au circulat în vechile provincii româneşti, existand date ca voievodului Pătraşcu cel Bun, i-a solicitat lui Filip Moldoveanul un exemplar, pe care l-a obţinut în 1556.

Nicolae Iorga scria că: „Cipariu, harnicul cercetător al vechii limbi românești, a mai apucat sa vadă acest Catehism, căruia i se zicea: “Întrebare creștinească”, dar noi îl cunoaștem numai după o nouă ediție pe la 1562.”

În anul 1550, Filip Moldoveanul a tipărit la Sibiu si primul  Tetravanghel slavo-român .

 

1544: Cărturarul transilvănean Ioan Honterus, a întemeiat la Brașov primul liceu bazat pe principii umaniste, după ce, cu un an mai devreme, redactase un regulament școlar, Constitutiones Scholae Coronensis.

Acest regulament a stat la baza organizării instituțiilor de învățământ umaniste din Nürnberg.

Related image

 

Statuia lui Johannes Honterus din fata Bisericii Negre din Brasov

 

 

 

 

 

 

 

 

1833: S-a născut, la Boian, in Bucovina, compozitorul Ştefan Nosievici; (m. 12 noiembrie 1869).

 

 

Nosievici Stefan

 

 

 

A urmat teologia la Cernăuţi ( 1853-1856) şi  a studiat la Viena (fizică şi matematici, 1856-1860), devenind profesor la gimnaziile din Cernăuţi (1860-1863) şi din Suceava (1863-1869), fondator al Societăţii Filarmonice din Suceava.

A fost fondator al corului Societatii Filarmonice din Suceava şi dirijor al corului „Sol „ (1867-1869), autor al primului studiu folcloric bucovinean, „Despre cântecul poporal român” (1865), Nosievici a compus marsul „Drum bun, toba bate” (pe versurile lui Vasile Alecsandri), „Sub o culme de cetate”, toate publicate, în 1885, de Societatea „Armonia”.

 

 

 

 

 

1864: Este emis decretul privind înființarea „Casei de Depuneri și Consemnațiuni”.

Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, al cărei capital era rezultat din depuneri judiciare şi administrative, din fonduri comunale neutilizate şi cauţiuni, precum şi din depunerile particularilor, l-a avut ca prim director pe Enrik Winterhalder .

La 1 ianuarie 1881 își începe activitatea Casa de Economie, instituție autonomă financiar, dar aflată sub administrarea C.D.C.E. La 8 iunie 1897, se pune piatra fundamentală a Palatului Casei de Depuneri, Consemnațiuni și Economie, în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta.

 

 

 

 

 

Related image

 

 

 

 

Palatul este inaugurat în anul 1900, prima ședință a Consiliului de Administrație, în noul local, având loc la 15 iunie.

Prin Decretul nr. 224 din M.O. nr. 202/1 septembrie 1948, s-a înființat Casa de Economii, Cecuri și Consemnațiuni, prescurtat CEC, patrimoniul noii instituții formându-se prin contopirea patrimoniilor Casei de Depuneri și Consemnațiuni și Casei Naționale de Economii și Cecuri Poștale.

Instituției i se încredințează primirea și păstrarea economiilor bănești ale populației din întreaga țară. În decembrie 2006, Guvernul României a stopat privatizarea CEC, iar la 4 martie 2008, prin Ordinul nr. 425/14 februarie, emis de Ministerul Economiei și Finanțelor, se aproba Statutul CEC, iar prin Ordinul nr. 1312/25 aprilie 2008, emis de minister, privind modificarea precedentului ordin, se statua schimbarea imaginii și a denumirii în CEC Bank SA

 

 

 

 

1864: Este emis decretul privind înfiinţarea Şcolii de bele-arte din Bucureşti, România. Şcoala a fost inaugurată la 26 decembrie 1864.

 

 

 

 

1868: S-a născut marele actor roman Ion Iancu Brezeanu, societar al Teatrului Naţional din Bucureşti; (m. 17 martie 1940).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împreună cu Aristide Demetriade, N. Soreanu, Petre Liciu şi fiul său, regizorul Petre Brezeanu, a participat la realizarea filmului “Independenţa României” (1912); (d.17.03.1940).

 

 

 

 

 

 

1879: Se dezveleşte statuia lui Ion Heliade Rădulescu în faţa Universităţii din Bucureşti, România, opera sculptorului italian Ettore Ferrari.

 

 

 

 

Image result for statuia lui Ion Heliade Rădulescu în faţa Universităţii photos

 

 

 

 

 

 

 

1879 : Incepe să funcţioneze la Bucureşti prima agenţie de presă din România –  „Agenţia Havas a României„,o  sucursală a agenţiei franceze „Havas” a funcţionat la Bucureşti pînă în 1888.

 

 

 

 

 

 

 

1880: S-a născut matematiciana Vera Myller, prima femeie profesor universitar din România; a întemeiat, la Iași, alături de soțul ei, în 1912, Seminarul Matematic Ieșean și o bogată bibliotecă, punând bazele unei puternice școli în acest oraș.

 

 

 

 

 

 

Image result for Vera Myller,photos

 

 

 

 

 

La 1 noiembrie 1918 a devenit prima femeie profesor universitar din România, într-o disciplină științifică, predând algebra superioară și teoria funcțiilor la Universitatea din Iași; (m. 1970).

 

 

 

 

 

 

1892: S-a născut scriitorul Cezar Petrescu, membru titular al Academiei Române (romanele: “Întunecare”, “Calea Victoriei”, “Năluca”) ; (m. 9 martie 1961).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1911: S-a născut prozatorul şi memorialistul Ieronim Şerbu (pseudonimul lui Afon Herz Erick), cel care a fondat, împreună cu Dan Petraşincu revista “Discobolul”(1932); (volumele de nuvele: “Dincolo de tristeţe”, “Oamenii visează pâine”); (m. 8 decembrie 1972).

 

 

 

 

 

 

 

1912: A avut loc Adunarea de constituire a Federaţiei Societăţilor Sportive din România/FSSR (din 1929, Uniunea Federaţiilor de Sport din România/UFSR), primul organ central de conducere şi îndrumare a întregii mişcări sportive, al carei preşedinte a fost regele Ferdinand I (membru-fondator).

FSSR era organizată pe comisii (de atletism, fotbal, rugby, tenis de câmp, tir, gimnastică, scrimă, Comisia Societăţilor de Sporturi de iarnă, Comisia pentru Propagandă, Comisia Şcolară, Comisia pentru  amenajarea terenurilor etc.)

 

 

 

 

 

 

 1916: Administraţia militară germano-austro-ungară se instalează la Bucureşti, dupa retragerea in Moldova a armatei si administratiei romanesti.

 

 

 

 

 

 

 Foto: Trupe germane pe Calea Victoriei

 
 
 
Valoarea totală a pagubelor provocate de ocupaţie se ridica, în noiembrie 1918, la aproape 18 miliarde lei aur.   

 

 

 

 
1917: S-a născut dirijorul de cor Ion Vanica; fondatorul şi primul dirijor al Corului de copii al Radiodifuziunii Române; (m. 1981).

1918: A fost convocată Marea Adunare Naţională a Românilor de la Alba Iulia, Transilvania.

 

 

                    Image result for adunare alba iulia 1 dec 1918 photos

                  Adunarea Naţională a Românilor de la Alba Iulia 1 decembrie 1918

 

 

                                                       

 
                                                             Regele Ferdinand I
  
 
La 1 decembrie 1918 a fost convocată, la Alba Iulia, Marea Adunare Naţională a Românilor, lucrarile finalizându-se cu Hotărârea de unire necondiţionată a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România, votată în unanimitate (acest act a avut loc dupa ce, la data de 27 martie 1918, respectiv 28 noiembrie 1918, organele reprezentative ale Basarabiei şi Bucovinei au votat unirea).

 

 

 

 

 
  

 
La Adunarea Natională au fost prezenţi peste 1.200 de delegaţi aleşi şi alţi 100.000 de români veniţi să susţină decizia de formare a României Mari. Cel care a deschis lucrarile a fost Gheorghe Pop de Basesti, după el luând cuvântul Vasile Goldiş, care a proclamat unirea într-un singur stat a tuturor românilor.În Rezoluţia Unirii s-a specificat instituirea unui regim democratic în România, chiar a doua zi fiind alese, cu titlu interimar, forurile de conducere în stat. După înlăturarea regimului comunist, autorităţile române au stabilit ca zi naţională a ţării data de 1 decembrie.

 

 

 

 
 
1919: Se forma guvernul de „bloc parlamentar” condus de Alexandru Vaida Voievod, primul guvern de coaliţie din istoria interbelică a României, grupând reprezentanţi ai partidelor din vechea Românie şi ai noilor provincii româneşti unite cu Ţara (1 decembrie 1919 – 13 decembrie 1920)

 

 

 

 

 

1919: La data de 1 decembrie, la un an de la înfăptuirea Marii Uniri, a fost inaugurat Teatrului Naţional Român din Cluj, cu primul spectacol in limba romana “Se face ziua” şi “Poemul Unirii”,  semnat de dramaturgul Zaharia Bârsan, primul director al teatrului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatrul a luat fiinţă la 18 august 1919, în urma unei hotărâri a Consiliului Dirigent Român de la Sibiu.

Teatrul Maghiar din Cluj a fost mutat în „Cercul Teatral” al lui Jenő Janovics, clădire în care și-a  desfășurat  de atunci activitatea.

 1919: Se formează un guvern al “Blocului democrat ” din România, primul guvern de coalitie din istoria interbelica a Romaniei,prezidat de Alexandru Vaida-Voievod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandru Vaida Voevod (n. 27 februarie 1872, Olpret, azi Bobâlna — d. 19 martie 1950, Sibiu), om politic, medic, publicist, unul dintre liderii marcanți ai Partidului Național Român din Transilvania, apoi al Partidului Național Țărănesc. Vaida-Voevod a debutat politic în anturajul arhiducelui Franz Ferdinand, ca susținător al drepturilor românilor transilvăneni.

După Unirea Transilvaniei cu România și fuziunea naționalilor transilvăneni cu țărăniștii din Vechiul Regat, s-a numărat printre liderii marcanți ai noului Partid Național Țărănesc.În activitatea politică, Alexandru Vaida-Voevod a ocupat timp de trei mandate funcția de premier al României, remarcându-se de asemenea la conducerea Ministerului de Interne și a Ministerului de Externe.

A sprijinit regimul autoritar al regelui Carol al II-lea, motiv pentru care i-a părăsit pe național-țărăniști și a întemeiat propriul partid. După instaurarea monarhiei autoritare a fost numit consilier regal, iar șeful statului l-a folosit pentru a-și justifica regimul, mizând pe credibilitatea unor politicieni cu experiență, care erau fideli monarhiei.

În 24 martie 1945 a fost arestat de autoritățile comuniste, iar in 1946 a fost pus în arest la domiciliu, la Sibiu, unde și-a petrecut restul vieții, până la moartea sa în 1950, la vârsta de 78 de ani.

Mormântul lui Alexandru Vaida-Voevod se află în cimitirul Bisericii dintre Brazi din Sibiu.

 

 

 

1920: Consiliul orăşenesc al oraşului Braşov, a donat Castelul Bran reginei Maria a României, ca semn de recunoştinţă faţă de contribuţia sa la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1922: A încetat din viaţă Alexandru Ciurcu (n.1854, Şercaia, jud.Braşov), inventator român.

Alexandru Ciurcu a construit, împreună cu Just Buisson, un motor cu reacţie (1886), brevetat în Europa şi Statele Unite.

 

 

 

 

 

 

 

 1927: S-a născut la Caracal, compozitorul de muzică uşoară Radu Şerban; (m. 1984).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1931:  S-a născut Johnny Răducanu, pianist, compozitor şi interpret de jazz, supranumit Mr. Jazz Of România ; (m. 2011).

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1934: S-a nascut la Buftea, Ştefan Radof, actor (interpret a peste 60 de roluri în teatru şi în film), publicist şi om politic (din filmografie: “Oglinda”, “Războiul de independenţă”); (d. 28 martie 2012).

 

 

 

 

 

Image result for stefan radoff

 

 

 

 

 

 

 

 

1934: S-a nascut scriitoarea Florenţa Albu (“Himera nisipurilor”, “Austru”, “Petrecere cu iarbă”); (d. 3 februarie 2000).

 

 

 

 

Image result for Florenţa Albu photos

1934: S-a nascut  Platon Pardău, scriitor, publicist, scenarist ( „Ciudata mişcare a inimii în aprilie”, „Omul coborât din turn”); (d. 2002).

Image result for Platon Pardău, scriitor,photos

 

 

 

1936: Este inaugurat, în prezenţa regelui Carol al II–lea şi a reginei Maria, Arcul de Triumf din Bucuresti, monument închinat Unirii Tuturor Românilor din 1918.

 

 

 

 

 

 

 

A fost construit în perioada 1921-1922, renovat în perioada 1935-1936, şi din nou renovat începând cu anul 2014.

Opera a arhitectului Petre Antonescu, edificiul are înălţimea de 27 metri şi a fost redeschis pentru publicul vizitator în 2002, după 55 de ani de absenţă din circuitul monumentelor oraşului.

 

 

 

 

 

1946: Regele Mihai I deschidea personal, printr-un mesaj oficial, lucrările Parlamentului unicameral constituit în urma alegerilor din 19 noiembrie 1946.

Opoziţia democrată a refuzat să participe la lucrări (deoarece activitatea politică şi de propagandă electorală a acesteia fusese limitată, anihilată sau obstrucţionată de autorităţile comuniste, care au falsificat alegerile).

 

 

 

 

 

1948: Prin Decretul nr. 358, guvernul comunist român dispunea “revenirea comunităţilor locale (parohii) ale cultului greco–catolic, la cultul ortodox român”, încetarea funcţionării organizaţiilor centrale şi statuare ale cultului greco–catolic si  desfiinţarea acestui cult.

Acest decret a fost abrogat la 31 decembrie 1989, imediat dupa victoria revolutiei anticomuniste.

 

 

 

 

1949: A luat fiinţă Orchestra Populară Radio, al carei fondator, dirijor și prim-solist violonist a fost Ion Luca-Bănățeanu. Formaţia, alcătuită iniţial dintr-un număr de 12 membri, selectaţi dintre cei mai valoroşi instrumentişti din întreaga ţară, a ajuns în prezent la 14, având posibilitatea să abordeze un repertoriu foarte larg.

Celebritatea acestei formaţii se datorează şi dirijorilor care, de-a lungul timpului, şi-au legat numele de această orchestră, valoroşi profesionişti ai domeniului, care au repurtat succese la pupitrul Orchestrei Populare Radio: George Vancu, Victor Predescu, Nicu Stănescu, Ion Luca-Bănăţeanu, Radu Voinescu, Marius Olmazu, Paraschiv Oprea, în prezent fiind dirijată de Adrian Grigoraş.

 

 

 

 

 

 

1960: A decedat Ion Vasilescu, compozitor de muzică ușoară și dirijor român; (n. 4 noiembrie 1903).

Image result for ion vasilescu photos

 

 

 

 

 
1961: Adunarea Generală a ONU alegea România ca membru nepermanent al Consiliului de Securitate pe termen de un an (1962) (ţara noastră a mai deţinut mandate în Consiliul de Securitate, pe termen de doi ani, în 1976 şi 1977, 1990 şi 1991; 2004 şi 2005). România a fost primită ca membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) la 14 decembrie 1955.

 

 

 

 

 

 

 

1963: Guvernele român şi britanic decid ridicarea legaţiilor lor, de la Londra şi Bucureşti, la rangul de ambasadă. Relaţiile diplomatice româno-britanice au fost stabilite la 20.II.1880, la rangul de legaţie. Relaţiile au fost întrerupte la 15 februarie 1941, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, şi reluate la 15 februarie 1946, la rangul de reprezentanţă. La data de 15 februarie 1947 reprezentanţele celor două ţări au fost ridicate la rangul de legaţie.

 

 

 

 

 

 

1977: A murit Petre Constantinescu-Iaşi, istoric (specialist în istoria modernă şi contemporană a României; autor de studii în domeniul bizantinologiei, al legăturilor istorice şi culturale dintre români şi popoarele vecine), om politic în perioada comunistă (a ocupat funcţii importante în aparatul de stat); membru titular al Academiei Române din 1948; (n. 1892).

 

 

 

 

 

Image result for photos Petre Constantinescu-Iaşi,

 

 

 

 

 

 

 

1990: La Alba Iulia a avut loc şedinţa solemnă a Parlamentului României consacrată sărbătoririi zilei de 1 Decembrie.Aceasta devine pentru prima dată Ziua Naţională a României.

 

 

 

 

 

 

1990: A fost înfiinţată Banca Comercială Română, prin preluarea activităților comerciale ale Băncii Naționale a României.

 

 

 

 

 

 

 

 

1995: A început să emită un nou canal al televiziunii naţionale – TV România Internaţional, destinat românilor din diaspora.

 

 

 

 

1995: A emis pentru prima dată, postul de televiziune privat Pro TV.

 

 

 

 

Lansarea oficială a postului a avut loc la Palatul Parlamentului, unde au participat oameni politici români, precum şi investitori din Statele Unite

 

 

 

 

 

 

1997: A murit Ştefan-Marius Milcu, medic, biolog şi antropolog; creatorul endocrinologiei moderne în România; considerat pionier al aplicării izotopilor radioactivi în endocrinologie; membru titular al Academiei Române din 1948, vicepreşedinte al acestui for între anii 1963 – 1974; (n. 1903).

 

 

 

 

 

1997: România a semnat Convenţia  internationala privind interzicerea minelor anti–persoanal.

 

 

 

 
2000: A murit publicistul Florin Gabriel Mărculescu; membru fondator al Grupului pentru Dialog Social şi al Alianţei Civice; (n. 1940).

 

 

 

2008: A murit  Aurel Vernescu, caiacist român;a obţinut două medalii de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo (1964), în probele kaiac 1 – 500 m şi kaiac 4 – 1000 m.; s-a clasat pe locul doi la München (1972), în proba de k4 – 1000 m, fiind considerat unul dintre cei mai buni kaiacişti ai României din toate timpurile ; (n. 23 ianuarie 1939).

 

 

 

 

 

Image result for Aurel Vernescu,photos

 

 

 

 

 

 

A fost port-drapel al României la ediţiile din 1964, 1968 şi 1972 ale Jocurilor Olimpice.

 

 

 

 

 

 

 

 

2009: A intrat in vigoare Tratatul de la Lisabona (inițial cunoscut ca Tratatul de Reformă). 

 

 

 

 

 

 

Tratatul de la Lisabona a fost semnat de statele membre UE la 13 decembrie 2007 si a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 si amendează Tratatul privind Uniunea Europeană (cunoscut de asemenea si ca Tratatul de la Maastricht) și Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (cunoscut de asemenea și ca Tratatul de la Roma).În acest proces, Tratatul de la Roma a fost redenumit „Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”.

Textul Tratatului s-a finalizat pe 19 octombrie 2007, în urma unui summit neoficial desfăşurat la Lisabona (de unde şi numele), şi a fost semnat de către reprezentanţii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene la 13 decembrie acelaşi an.

Tratatul a fost ratificat de Parlamentele statelor membre ale UE (ultima ţară care a ratificat Tratatul a fost Cehia, la 3 noiembrie 2009). Printre cele mai importante prevederi ale Tratatului se numără: UE are responsabilitate juridică, funcţia de preşedinte al Consiliului European devenind una permanentă (nu rotativă).

Acesta (numit preşedinte al Uniunii) are un mandat de doi ani şi jumătate. A fost înfiinţată funcţia de ministru de externe al Uniunii, dotat cu un aparat diplomatic propriu

 

 

 
2011: Societatea Română de Radiodifuziune relansa, de Ziua Naţională a României,  în Republica Moldova, Radio Chişinău. SRR a preluat pachetul majoritar de acţiuni al postului Arena FM din Republica Moldova, suma investită fiind de 1.500.000 de lei. Postul „Radio Basarabia” de la Chişinău (primul studio regional al Societăţii Române de Radiodifuziune) a fost inaugurat oficial la 8.X.1939, prin transmiterea Sf. Liturghii de la Catedrala Mitropoliei din Iaşi, şi a emis până în iunie 1940, când a venit ocupaţia sovietică.

 

 

 

 

 

2011: A murit regizorul de film şi scenaristul Andrei Blaier; (n. 1933).

 

 

 

 

 

Image result for Andrei Blaier;photos

 

 

 

 

 

Dintre creatiile sale, parte a unei filmografii vaste, aflatã, valoric si cronologic, la temelia cinematografiei românesti, amintim : „Diminetile unui bãiat cuminte” (1966), „Ilustrate cu flori de câmp” (1974), „Prin cenusa imperiului” (1975), „Lumini si umbre” (1979-1982), „Fapt divers” (1984), „Crucea de piatrã” (1993) si multe altele.

 

 

 

 

 

 

 2012: A murit cineastul Dumitru Călugăru, realizator a  peste o sută de filme de scurt metraj şi documentare; (n. 5 octombrie 1949).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dumitru Călugăru a înființat, în urmă cu treizeci de ani, Cineclubul „Constantin Brâncuși” și are o mapă profesională care cuprinde zeci de premii naționale și internaționale, obținute în urma participării la diverse competiții.

A fost singurul român membru al asociațiilor internaționale EVA și UNICA, asociații care reunesc cei mai buni cineaști neprofesioniști din Europa.

 

 

 

 

 

 

 

2013: Televiziunea Română relua transmisia programelor sale  în Republica Moldova. TVR a lansat grila pentru Republica Moldova, după semnarea, la 12 septembrie 2013, a Acordului de soluţionare amiabilă a Cererii nr. 36398/08;

TVR a lansat în data de 1 noiembrie 2014, “Telejurnal Moldova”, un program de știri dedicat exclusiv telespectatorilor din Republica Moldova.

 

 

 

 

 

Image result for tvr moldova logo

 

 

 

 

Jurnalul de știri este unul generalist și cuprinde informații din România și din Republica Moldova, relevante pentru telespectatorii moldoveni.

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;

 3. e.maramures.ro ;

 4. Wikipedia.ro.;

 5. mediafax.ro ;

 6. Enciclopedia Romaniei.ro ;

 7.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;

 8.  Istoria md.;

 9. istoriculzilei.blogspot.ro.

CITITI SI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/12/01/o-istorie-a-zilei-de-1-decembrie-video/

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;

 3. e.maramures.ro ;

 4. Wikipedia.ro.;

 5. mediafax.ro ;

 6. Enciclopedia Romaniei.ro ;

 7.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;

 8.  Istoria md.;

 9. istoriculzilei.blogspot.ro.

Publicitate

01/12/2016 - Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Un comentariu »

 1. MULTUMESC

  Apreciază

  Comentariu de SECRIERU IOAN | 01/12/2018 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: