CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Ziua de 30 noiembrie în Istoria Românilor


 

 

 

 

 

 

 

 

30 noiembrie, istoricul zilei

 

 

 

1224: Regele Andrei al II-lea al Ungariei întărește privilegiul dat de înaintașul său Geza al II-lea populației săsești din Transilvania.

 

  Intr-un document semnat de regele Andrei al II-lea al Ungariei (1205-1235), apărea prima menţiune documentară a Orăştiei si reconfirma privilegiile acordate saşilor stabiliţi în zonă de înaintaşul său, Geza al II-lea (1141-1162). 

 

 

 

 

 

 

Regiunea colonizată de sasi,  cuprinsă între Orăștie și Baraolt, inclusiv ținutul locuit de secui, se organizase ca un teritoriu autonom cu numeroase privilegii, în schimbul unor obligații financiare și militare față de coroana maghiara.

Documentul consemna prezenţa unei populaţii autohtone româneşti in Transilvania.

Acest act, azi pierdut, este cunoscut sub numele de Andreanum.

 

 

 

 

 

 

 

1811: S-a născut (la Mişiurineţ/Ternopol, azi în Ucraina) Alexandru Hasdeu (Hâjdeu), cărturar şi scriitor; militant pentru cauza românilor basarabeni; membru fondator al Societăţii Academice Române din 1866, tatăl scriitorului Bogdan Petriceicu Hasdeu;  (m. 1872).

 

 1840: Are loc debutul lui Vasile Alecsandri în teatru cu piesa „Farmazonul din Hîrlău”, pusă în scenă de Costache Caragiale; (18 / 30 noiembrie).

 

 

 

 

 

 

 1840: Se înfiinţează la Sibiu, in Transilvania, prima asociaţie a meşteşugarilor (Uniunea meseriaşilor), fiind urmată de asociaţii asemănătoare la Braşov (1841), Bistriţa, Mediaş (1844) şi Sighişoara (1847), avand drept scop sprijinirea meşteşugarilor pentru a se adapta la cerinţele moderne şi ale producţiei industriale; (18 / 30 noiembrie).

 

 

 

 

 

1844: S-a născut matematicianul Constantin Climescu, membru fondator şi principalul susţinător al revistei „Recreaţii ştiinţifice” (1883); membru corespondent al Academiei Române din 1892; (m. 1926).

 

 

 

 

1860: S-a născut Vasile G. Morţun, autor dramatic, prozator şi publicist; om politic: a fost primul deputat socialist în Parlamentul României în 1888.

A trecut, în 1899, la liberali (deputat, senator şi ministru în mai multe rânduri); (m. 1919).

 

 

1874: S-a născut Paul Zarifopol, eseist, critic literar şi publicist; (m. 1934).

 

1906: S-a născut matematicianul Mendel Haimovici,  profesor (din 1945) la Catedra de Mecanică a Universităţii din Iaşi, unde a predat pentru prima oară cursuri de mecanică teoretică.

In 1950 a organizat Institutul de Matematică din Iaşi al Academiei Române, pe care l-a condus până în 1973. A fost  membru titular al Academiei Române din 1963; (m. 1973).

 

 

 

1909: A murit istoricul şi teologul greco-catolic Augustin Bunea, continuator al ideilor reprezentanţilor Şcolii Ardelene.

A desfăşurat o intensă activitate pentru emanciparea naţională a românilor transilvăneni. S-a numărat printre apărătorii acuzaţilor în procesul memorandiştilor.

A fost membru titular al Academiei Române din 1909; (n. 1857).

 

1918: S-a născut Dan Amedeo Lăzărescu, avocat, scriitor şi om politic liberal; (m. 2002).

A fost închis de regimul comunist între anii 1957 şi 1964, iar  după 1990 s-a numărat printre iniţiatorii reînfiinţării PNL (vicepreşedinte al partidului în perioada 1990-1997.

S-a retras din viaţa politică în anul 2000.

 

 

 

1919: S-a născut inginerul şi profesorul universitar Corneliu I. Penescu; a ţinut cel dintâi curs de automatică din România şi printre primele din lume; membru corespondent al Academiei Române din 1963; (m. 1982, în Germania).

 

1924: S-a născut istoricul Nicolae Stoicescu, specialist în istoria Evului Mediu românesc, fost  ministru al cultelor (ianuarie-iunie 1990),  ambasador al României la Atena (august 1990 – noiembrie 1994) si membru de onoare al Academiei Române din 1993; (m. 1999).

 

 1928: Compozitorul Mihail Jora a  inaugurat şi dirijat, la numai o lună de la înfiinţarea postului naţional de radio din România (1 noiembrie), prima stagiune radio „live” pentru concerte simfonice din ţara noastră. Primul concert a fost susţinut de Orchestra Radio şi a avut în program exclusiv Mozart şi Haydn.

Astăzi sala de concerte a Societăţii Române de Radiodifuziune îi poartă numele.

1929: A fost lansat Manifestul catre tara al Partidului National-Taranesc, in care acest  partid si-a prezentat strategia privitoare la imbunatatirea vietii politice, sociale si economice din Romania.

 

 

 

 

 

 

 1934 : A încetat din viaţă la Brasov, marele  epigramist Cincinat Pavelescu ; (n.20 octombrie 1872, Milcovul, Vrancea).

A fost primul preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români (SSR), ales la 28.IV.1908.

 

 

 

https://i1.wp.com/greenstone.bjc.ro/greenstone/collect/corespon/index/assoc/JEI023.dir/bjc_fei_cr_23.jpg

 

 

 

 

 Cincinat Pavelescu  a fost  si un autor de romanțe, lieduri, cantilene, serenade și madrigaluri. Și-a făcut studiile la Liceul Sf. Sava din București. Licențiat în drept la București (1897), a debutat și a făcut parte din cenaclul Literatorul al lui  Macedonski.

De asemenea, a  fost directorul publicației „Brașovul literar și artistic” în perioada 1931 – 1935

 

 

 

 

 

1936: S-a nascut renumitul actor român, Mitică Popescu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937: A murit la Alba Iulia, Bitay Árpád, istoric literar maghiar din România; (n. 20 iulie 1896, Budapesta).

A făcut studii medii la Cluj, Braşov şi Alba Iulia (1907-1915). După bacalaureat, este recrutat şi trimis pe frontul italian, unde supravieţuieşte unui atac cu gaze toxice. Urmările intoxicării suferite atunci le va suporta până la sfârşitul sau timpuriu. Absolvent al Facultăţii de Drept din Debreţin (1919), se înscrie la Facultatea de Istorie-Filologie a Universităţii din Cluj, secţia de istorie-română, pe care o va absolvi în 1923.

După studii de romanistică la Universitatea din Leipzig (1927-1928), se stabileşte în 1929 la Alba Iulia, unde va fi  profesor de limba şi literatura română, de latină şi germană.

Prima lucrare de rezonanţă îi apare în 1922 – o istorie recapitulativă a literaturii române (A roman irodalomtortenet osszefoglalo attekintese), destinată tineretului maghiar studios. În urma aprecierilor favorabile ale profesorilor Nicolae Drăganu şi Sextil Puşcariu, tipăreşte lucrarea şi în limba română, sub titlul Istoria literaturii române (1924). Tot cu scopuri didactice publică o scurtă gramatică a limbii române (1923).

Sub îngrijirea lui Bitay apare Muforditasok roman koltokbol (1928), o selecţie reprezentativă a poeziei româneşti, de la folclorul literar până la Lucian Blaga. A tradus din proza lui Ioan Al. Brătescu-Voineşti, A.I. Odobescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Emil Gârleanu, Ion Agârbiceanu, Gheorghe Brăescu şi D.D. Pătrăşcanu, şi din dramaturgia lui Vasile Alecsandri şi Nicolae Iorga.

Concomitent, publicul român a putut citi în „Adevărul literar şi artistic”, „Cuget clar” şi „Universul literar” versiunile româneşti ale unor scrieri de Jokai Mor, Kovacs Deszo, Nyiro Jozsef, Gyallay Domokos şi Szabo Maria, realizate de Bitay.

A contribuit la cunoaşterea valorilor literar-culturale maghiare şi prin expunerile prezentate la cursurile Universităţii Populare din Vălenii de Munte, unde Nicolae Iorga l-a invitat pentru prima oară în 1923. Până în 1937, Bitay a fost prezent la Vălenii de Munte în fiecare vară, ţinând aproximativ o sută de comunicări despre literatura, cultura şi istoria maghiară şi despre legăturile literar-culturale româno-maghiare.

1940: S-a născut Ion Monea, unul dintre cei mai mari pugilişti din istoria boxului românesc, participant la trei ediţii consecutive ale Jocurilor Olimpice de Vară, 1960, 1964 şi 1968.

Image result for ion monea photos

 

 

 

 

La ediţia din 1960, găzduită de Roma, Ion Monea a cucerit pentru boxul românesc medalia de bronz la „75” de kilograme, iar opt ani mai târziu, în Mexic, cucerea „argintul” la „85” de kilograme; (m. 2011).

 

 

1945: S-a născut pianistul şi compozitorul Radu Lupu, stabilit din 1969 în Marea Britanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

1947: La Bucuresti si in marile orase ale Romaniei, etnicii evrei au participat la o serie de mitinguri prin care si-au  exprimat bucuria fata de adoptarea, cu o zi inainte, a Rezolutiei ONU care prevedea crearea unui stat evreiesc in Palestina.

 

 

 

 

 1953: A murit prozatoarea Irina Lecca; după moartea soţului, s-a retras la Mănăstirea Văratec, unde s-a dedicat vieţii monahale; în răstimpul cât a fost stareţă (1940-1942; 1946-1951), s-a preocupat de organizarea unui orfelinat, a atelierelor de ţesătorie şi broderie, precum şi de învăţământul seminarial monahal; (n. 1881).

 

 

 

 

 

 

2008: Au avut loc primele alegeri parlamentare uninominale din România. În premieră, la aceste alegeri s-a renunţat la votul pe liste, reprezentanţii politici ai cetăţenilor fiind aleşi printr-un sistem mixt, în care candidaturile şi votul au fost uninominale, iar acordarea mandatelor s-a făcut proporţional.

 

 

 

2008: A decedat Artur Silvestri (pseudonimul lui Gabriel Târnăcop), scriitor, istoric al civilizaţiilor, filosof al culturii, editor; (n. 1953).

 

 

 

 

 

Image result for Artur Silvestri photos

 

 

 

 

2013: A încetat din viață Pan Izverna (pseudonimul lui Pantelie Tărăbâc), medic, poet, prozator şi traducător.

 

 

 

 

 

Image result for Pan Izverna photos

 

 

 

 

 

Pan Izverna a văzut  lumina zilei la 27 iunie 1937 în Malovăţ, judeţul Mehedinţi, în familia  Mariei (născută Hurduc), moaşă şi Alexandru Tărăbâc.

A urmat şcoala primară în comuna natală (1943-1947), Liceul Traian din Turnu-Severin (1947-1954) şi Facultatea de Medicină în Timişoara şi Bucureşti pe care o absolvă în 1961.   

Avea să practice medicina generală şi pediatria în localităţi din judeţele Bacău (Oneşti, Bârsăneşti), Călăraşi, Constanţa, Prahova până la vârsta de 38 de ani (anul 1975) după care se dedică scrisului şi medicinii misionare.

Debutul literar este cu o proză, în 1965, în revista ,,Luceafărul” şi cu o poezie, în 1969, în revista ,,România literară”.

Pan Izverna a scris mult. Are 14 volume de versuri scrise în diverse registre lirice şi poetice în diferite forme. 

Titlurile volumelor de poezii : Arhipeleag de noapte, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1971; Cuaternar, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1972; ediţia II-a revizuită, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Rondelul tainelor, Ed. Albatros, Bucureşti, 1974; ediţia II-a, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Rondelurile, Ed. Albatros, Bucureşti, 1983; ediţia II-a, revizuită, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Anamnesis, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1986; ediţia II-a revizuită, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Fatum, Ed. Timpul, Iaşi, 2010; Catrenele vieţii şi ale morţii, Ed. Timpul, Iaşi, 2010; Rondelurile singurătăţii, Ed. Timpul, Iaşi, 2011; Rondelurile în amurg, Ed. Timpul, Iaşi, 2011; Catrene şi rondeluri vechi şi nouă, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Rondelurile altei lumi, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Anotimpuri. Lumi îngropate, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Vegheri târzii, Ed. Timpul, Iaşi, 2013; Ultimele, Ed. Timpul, 2013 (apărut chiar în luna în care poetul a trecut la cele veşnice).

Medicul-scriitor a lăsat în urma sa şi volume de proză: Bătrânul anticar şi alte proze, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1990; ediţia II-a adăugită şi revizuită, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Vârsta de bronz, Ed. Timpul, Iaşi, 2012; Epifaniile poetului şi ale poeziei (Eseuri), Ed. Vitruviu, Bucureşti, 2000; ediţia II-a, revizuită, Ed. Timpul, Iaşi, 2012 Scrisul lui poartă pecetea stilului simplu, fără înzorzonări inutile. 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CRESTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

Sfantul Apostol Andrei

 

 

 

 

 

 

 

Imagini pentru sf andrei photos

Sfântul Apostol Andrei împreună cu  fratele său Sfântul Petru au fost primii ucenici ai lui Hristos.

Dupa Pogorârea Sfantului Duh, prin tragere la sorți, Apostolii au primit teritoriile unde sa predice.

Astfel, Sfântul Apostol Andrei va predica în Scytia si Asia Mica.

A  fost martirizat la Patras, in Grecia. Nu se cunoaste cu exactitate anul morții sale, se presupune ca ar fi fost in timpul uneia dintre persecutiile lui Nero (54-68) sau Domitian (81-96).

Potrivit traditiei, a fost răstignit pe o cruce in forma de „X”.

In anul 1995, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ca ziua Sfantului Andrei sa fie insemnata in calendarul bisericesc cu cruce rosie, iar in 1997, Sfantul Andrei a fost proclamat „Ocrotitorul Romaniei”.

Moastele sale au fost aduse din Patras la Constantinopol prin anii 356-357. La putin timp dupa Cruciada a IV-a, din anul 1204, cardinalul Petru din Capua a hotarat ca moastele Sfantului Andrei sa fie duse in Italia si asezate in catedrala din Amalfi.

In anul 1462, in timpul papei Pius II, capul Sfantului Apostol Andrei a fost asezat intr-o biserica din Roma. Pe 30 noiembrie 1976, papa Paul al VI-lea a daruit capul Sfantului Andrei bisericii din Patras.

Particele din moastele  sfantului se gasesc in: biserica Schitului rusesc ‘Sf. Andrei’ de langa Manastirea Vatoped, la Catedrala rusa din Celiabinsk (din 1884), la biserica din Gabrovo (Bulgaria), Biserica ‘Sf. Andrei’ din Mesa Geitonia (Limassol – Cipru), la Tbilisi (Georgia), in Catedrala ortodoxa din Astana (Kazahstan); la Trier (Germania), la Manastirea Santa Chiara din Napoli, in biserica din Casino di Cicco Sant’Apollinare (intre Roma si Napoli), la biserica ‘Sf. Andrei’ din Varsovia si cea din Szaflary (langa Cracovia), la biserica din Saint Lupicin (in Muntii Jura, Franta), in Biserica San Pedro de la Rua (Estella, Tara Bascilor), la Mehrba (Malta), in Catedrala catolica din Hong Kong in biserica romaneasca din Viena, Pestera Sfantului Andrei, biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Targul Neamt, catedrala arhiepiscopala din Galati, biserica „Sfantul Apostol Andrei” din Oradea si in manastirile Neamt, Secu si Hurezi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 CITIȚI ȘI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/11/30/o-istorie-a-zilei-de-30-noiembrie-video/

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 

 

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;

 3. e.maramures.ro ;

 4. Wikipedia.ro.;

 5. mediafax.ro ;

 6. Enciclopedia Romaniei.ro ;

 7.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;

 8.  Istoria md.;

 9. istoriculzilei.blogspot.ro.

 10. http://www.ziarulnatiunea.ro/ in-memoriam- an-izverna/

 

 

Publicitate

30/11/2016 - Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 comentarii »

 1. La mulți ani, române, cu recunoștință pentru perseverență!

  Apreciază

  Comentariu de racoltapetru6 | 01/12/2016 | Răspunde

 2. MULTUMESC

  Apreciază

  Comentariu de SECRIERU IOAN | 30/11/2018 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: