CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ŞOANUL PETCU, preotul din Şcheii Braşovului care a tipărit prima publicaţie românească

 

 

 

 

 

„Calendarul”, prima publicaţie românească

 

 

 

La Şcheii Braşovului, prima şcoală românească, locul unde s-au tipărit primele cărţi în limba română, este şi locul de naştere a presei româneşti!

„Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologică“ (Ed. Polirom, 2012) plasează începuturile presei româneşti în Şcheii Braşovului, unde dascălul Petcu Şoanul de la Biserica „Sfântul Nicolae“ tipărea, la 1731, „Calendarul dintâi“, primul almanah din ţara noastră.

Unii istorici au fixat începuturile presei româneşti la 1790, prin ziarul „Courrier de Jassy“.

Putem spune totuşi, că primul  periodic apărut in limba româna la noi este „Calendarul”, conceput şi tipărit în anul 1731, de dascălul Petcu Şoanul din Şcheii Braşovului.

Petcu Şoanul ,,dascăl, apoi preot din 14 XII 1735 – 31 V. 1741’’ la Biserica Sf. Nicolae din Şchei, tipăreşte într-o tiparniţă clandestină,primul număr al Calendarului său la 1733, folosind ca argument foaia de titlu a singurului exemplar al Calendarului păstrat la Academie şi consemnat atât de Bibliografia Românească Veche, cât şi numeroasele studii şi articole.

In Şcheii Braşovului, într-o tiparniţă clandestină, dascălul Petcu Şoanu a tipărit primul calendar românesc. Datorită interdicţiilor şi presiunilor făcute de autorităţile timpului, calendarele dascălului şcheian au fost interzise şi distruse.iunilor făcute de autorităţile timpului, calendarele dascălului şcheian au fost interzise şi distruse. 

  Ştim din cronica protopopului şcheian Radu Tempea II (1691-1742) că la ,,1731 au început a face tipografie Petcu Şoanul, dascălul, lucru care nu văzuse nicăiri şi au tipărit nişte calendare, în care au pus nişte lucruri a zodiilor, cine când se va naşte, cum va fi, care izvod l-au luat de la pop(a) Statie…’’

Totuşi literatura de specialitate constată că de fapt Petcu Şoanu ,,dascăl, apoi preot din 14 XII 1735 – 31 V. 1741’’ la Biserica Sf. Nicolae din Şchei, tipăreşte primul număr al Calendarului său la 1731, folosind ca argument foaia de titlu a singurului exemplar al Calendarului păstrat la Academie şi consemnat atât de Bibliografia Românească Veche, cât şi numeroasele studii şi articole.

ŞOANUL PETCU, preot, tipograf şi dascăl, s-a nascut in anul 1706, în Braşov si a  decedat la 31 mai 1741, în Braşov.

A învăţat la şcoala românească din Scheii Braşovului, ajungând el însuşi dascăl înainte de 1731. A fost  preot la biserica “Sf. Nicolae” din Schei (dec. 1735).

In 1731 pune bazele unui atelier tipografic, în care a tipărit,timp de mai mulţi ani, calendare românesti, cu o serie de texte astrologice şi o „chronologie”, cu indicarea unor evenimente şi a unor descoperiri importante care au contribuit la progresul omenirii (s-au făcut şi copii după ele).

S-a păstrat numai cel din 1733, cel mai vechi calendar în limba română cunoscut până acum – sub titlul:

Calendari acum întăi rumânesc alcătuit după cel sârbesc (la rândul lui, prelucrat după unul rusesc).

Din fila de titlu a exemplarului de la Academie aflăm:

,,Calendari, acum întâi rumânesc, alcătuit de pe cel sărbesc, aşezatus-au pe limba rumănească ca întru 100 de ani să slujască, că şi cel slovenesc într-acest chip au fost, fiind de un mare astrolog la Kiev scos de un mare dohtor muscal s-au tălmăcit într-acesta chip precum acum s-au izvodit, şi precum în izvod am aflat, acum în stambă noao s-au dat, în Braşov. 1733’’.

Cronicarul german, Thomas Tartler, şi el  contemporan evenimentelor. consemnează evenimentul, dar îl plasează pentru anul 1737 afirmând între altele:

,,Un preot valah(n.n. la 1737 nu mai era dascăl, ci preot la biserică) cu numele Petre, aici, în Şchei, fără nici o îndrumare, a început să facă tipografie şi să taie literele în plumb, însă nu în modul obişnuit, ci foarte scurt, deoarece le-a lipit pe o scândură şi aşa a tipărit Calendar valah, fără ajutorul presei, ci numai cu vălătuc, deşi acesta este un fel anevoios de a tipări şi întârzietor. Totuşi se vede că el este invenţios. El, cel dintâi a tipărit un calendar românesc pe trei coli şi vinde exemplarul cu 60 den(ari).

După aceea a început să toarne litere, învăţându-l puţin tipograful Michael Helzdorffer de la Seuler, de aici. A turnat şi litere latineşti, care însă nu sunt destul de acurate…’’

Pentru anul 1739, acelaşi cronicar Tartler, adaugă: ,,Preotul valah, despre care s-a vorbit ad annum 1737 mense Augusti ratione (despre) tipografia românească a învăţat să toarne şi litere latine în matriţe, precum arată aici proba. Nu sunt prea acurate, de aceea rămâne la literele româneşti (n.n. chirilice). Dacă litera ar fi fost acurată, dl. Seuler şi-ar fi primenit toată tipografia sa prin acest preot’’ .

 

 

Surse: http://www.altii.home.ro/Petcu_Soanu ; http://www.crestinortodox.ro/dictionarul-teologilor-romani ; http://www.biblacad.ro

 

Publicitate

13/09/2016 Posted by | DIVERSE, ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , | 2 comentarii

Ion Antonescu a prevăzut instaurarea unui „comunism naţional”in ţara noastră, după cotropirea ei de către sovietici

 

 

 

 

 

 

Ion Antonescu l-a „programat” pe Nicolae Ceaușescu ?

 

Stenogramele şedinţelor de guvern din perioada guvernării Mareşalului Ion Antonescu consemnează o interesantă discuţie din primăvara anului 1944. Era clar că România va fi în curând ocupată de ruşi.

Unul dintre miniştri, Mircea Cancicov mi se pare, ia cuvîntul şi se lamentează pe această temă: ruşii vor ocupa ţara, vor pune la guvernare partidul comunist, alcătuit numai din minoritari, evrei şi maghiari îndeosebi, astfel că românii vor intra sub un jug străin cumplit!…

Câţiva dintre cei prezenţi i-au ţinut isonul, care mai de care căinând soarta poporului român.

 

A intervenit şi Mareşalul : 

 
„Domnilor, situaţia nu este chiar aşa de disperată. Comuniştii vor ajunge, într-adevăr, la putere. Dar câţi sunt aceşti comunişti? Abia câteva sute! Ca să se menţină la putere, vor fi nevoiţi să lărgească baza de masă, să deschidă porţile partidului şi vor intra astfel în Partidul Comunist a mulţime de români. Iar când românii vor fi majoritari în Partidul Comunist, nu mă îndoiesc că Partidul Comunist îşi va schimba politica, va înceta politica sa anti-românească!”…

 

Previziunea Mareşalului s-a dovedit perfectă. Gheorghe Gheorghiu-Dej a avut o politică discretă şi eficientă de infiltrare a românilor în structurile de conducere ale Partidului Muncitoresc Român, cum s-a numit partidul comunist pe vremea aceea.

 Nota bene: la înfiinţarea sa, în 1921, s-a numit Partidul Comunist din România, fiind astfel localizat numai geografic, lăsând să se înţeleagă că nu era un partid românesc, al românilor, al intereselor româneşti, ci al comuniștilor din România.

PC(d)R a susţinut încă de la înfiinţare că România este un stat multinaţional, imperialist, că just şi corect este ca România Mare să se dezmembreze şi să dea înapoi Basarabia ruşilor, Transilvania ungurilor şi Dobrogea bulgarilor…

Pentru această poziţie, PC(d)R a fost interzis prin lege la scurtă vreme după înfiinţare, in anul 1924, de guvernul liberal, care l-a acuzat de „acțiuni anti-românești” după evenimentele de la Tatar-Bunar și a rămas în ilegalitate până în 1944.

Şi-a continuat activitatea în ilegalitate dirijat si finantat de la Moscova,dar cu un sprijin quasi inexistent din partea etnicilor români.

Guvernarea  național-comunistă a debutat în 1957, anul în care, probabil la inițiativa lui Gheorghiu Dej, s-a constituit o „celulă” de partid a cărei sarcină a fost să gândească strategia și măsurile concrete prin care Partidul Munictoresc Român să devină propriu zis un partid al românilor, al comuniștilor români, punând capăt dictaturii exercitate în partid și în România de comuniștii alogeni, evrei și maghiari mai ales.

Maresalul-Ion-Antonescu-Foto-Ziaristi-OnlinePolitica de românizare a partidului comunist a dat roade: mai întâi a fost îndepărtată gruparea cominternistei fanatice Ana Pauker, iar în 1958 conducerea românească a partidului comunist a obţinut retragerea trupelor sovietice de ocupaţie şi retragerea armatei de consilieri sovietici.

În alte ţări socialiste aceste trupe sovietice au rămas până după 1990… 

Succesul cel mai spectaculos l-a constituit declaraţia de independenţă politică a comuniştilor români faţă de Moscova, din aprilie 1964.

În mod semnificativ şi simbolic, deloc întâmplător, în acelaşi an 1964 deţinuţii politici din România sunt eliberaţi cu toţii şi, de bine, de rău, sunt reintegraţi în societate.

Anul 1964 este socotit, pe bună dreptate, un an de cotitură în viaţa politică postbelică a României.

Este anul când Partidul Comunist Român se angajează pe o direcţie a intereselor româneşti, aşa cum aceste interese puteau fi înţelese în condiţiile de atunci.

Căci afirmarea acestor interese, subordonate teoretic respectului pentru specificul național, era posibilă numai prin angajamentul inechivoc al păstrării nealterate a doctrinei comuniste, pentru a nu oferi Moscovei pretexte de intervenţie.

Această cotitură a fost posibilă şi pe fondul apariţiei divergenţelor dintre URSS şi China, comuniştii români având inspiraţia şi diplomaţia de a stabili cu China relaţii speciale de susţinere reciprocă în cadrul comunităţii internaţionale a partidelor comuniste.

 

 

 

 

 

Imagini pentru gheorghiu dej si ceausescu photos

 

Foto: Ceausescu si Gheorgiu – Dej

 

 

 

 

Prietenia lui Ceauşescu cu China a întârziat reacţia punitivă a Moscovei până în decembrie 1989…

Prin politica de românizare a PCR a fost diminuat procentul de minoritari, in special de evrei, maghiari, bulgari sau tigani din structurile de guvernare.

Chiar şi aşa, în decembrie 1989 numărul evreilor și al maghiarilor cu funcţii de conducere în PCR era încă destul mare.

Dar era departe de ceea ce fusese după 1945, până pe la mijlocul anilor ’60. Departe și de ceea ce va însemna prezența acestora în structurile de guvernare după 1990…

Lipsa de ruşine şi de măsură arătată de comunisti in anii de obedienta maxima fata de Moscova, o ilustreaza  următoarele două exemple: la un moment dat, după îndepărtarea lui G.Călinescu din învățămînt, la catedra de literatură română de la Universitatea Bucureşti predau numai evrei, parte din ei nici măcar cu studii filologice!

Filologul  Alec Hanţă  povestea că atunci când a fost oprit asistent, pe la mijlocul anilor ’50, a constatat că era singurul român din catedră… O catedră din care fuseseră alungate somitati ca  D.Caracostea, G.Călinescu, Al. Piru…

O situaţie similară se intalnea  în diplomaţie: când s-a redeschis după război ambasada României de la Atena, din tot personalul ambasadei, evrei veniţi din Rusia sau evrei unguri, nu ştia niciunul limba ţării pe care o reprezentau…

A fost angajat ca portar un aromân, tatăl lui Nikita Vancea, ca să aibă cine le vorbi românește celor care apelau la serviciile ambasadei !…

Nu e de mirare că asemenea „reprezentanţi” ai intereselor noastre naţionale au fost de acord cu închiderea şcolilor româneşti din Grecia si din tarile balcanice, sustinute pana atunci financiar de Statul Român, şi abandonarea imobilelor repective.

La fel cum alţi diplomaţi evrei reprezentanţi ai statului român, au înstrăinat Insula Şerpilor…catre URSS, care  nici măcar nu o ceruse prin tratatul de pace!

 

Românizarea PCR ! Aceasta a fost  marea operă politică săvârșită de Gheorghiu Dej și de Nicolae Ceaușescu: românizarea partidului comunist!

Oare Ion Antonescu s-a limitat numai la previziunea exprimată în ședința guvernului sau a întreprins ceva din postura de șef al statului?  

Pentru românii care a bănuit că vor pleca în exil odată cu venirea comuniștilor la putere, maresalul  a avut prevederea să trimită în Elveția o sumă mare de bani, care să fie la dispoziția unui viitor guvern în exil !

Dar pentru românii care rămâneau în Țară să rabde ocupația cominternistă, nu s-o fi gândit cum să-i ajute?

Cum  ar fi putut să-i ajute pe românii care odată intrați în rândurile PCR, vor declanșa fireasca și naturala reacție de apărare a ființei romțnești?

 

Surse: http://www.nationalisti.ro

 

13/09/2016 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , | 2 comentarii

A fost lansat la Chișinău postul de televiziune Unirea TV

Imagini pentru unirea tv photos

 

 

 

 

 

Societatea civilă unionistă a lansat în parteneriat cu 10TV postul de televiziune Unirea TV. Noul post de televiziune va difuza emisiuni în cadrul cărora se va discuta deschis despre avantajele și necesitatea ReUnirii R. Moldova cu România și vor promova valorile românești, transmite Romanian Global News.

Începând de sâmbătă, 10 septembrie, ora 14.00, Unirea TV difuzează conținut media de programe pentru mai multe posturi de televiziune și de radio din R. Moldova și România.

Proiectul a debutat cu emsiunea-maraton de opt ore „Sfatul Țării”, moderată de Constantin Codreanu, care a spus că „Unirea TV este un proiect al poporului”.

În emisiunea de debut au fost invitați 10 categorii de personalități: oameni de cultură, profesori, jurnaliști, politicieni sau tineri liceeni. Printre invitați s-au numărat redactorul-șef al hebdomadarului „Literatura și Arta”, Nicolae Dabija, liderul PL, Mihai Ghimpu, directorul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Octavian Apostol, președintele Asociației „Răsăritul Românesc”, Vlad Cubreacov, deputata liberală Alina Zotea ori expertul în educație Marian Staș din România.

Activitatea noului post de televiziune se va menține exclusiv din donații, susțin inițiatorii proiectului media.

Proiectul Unirea TV este lansat, în parteneriat cu 10TV, de către Blocul Unității Naționale din care fac parte Platforma Acțiunea 2012 și Tinerii Moldovei, notează moldNova.eu.

Postul 10TV va putea fi urmărit în rețelele Moldtelecom și StarNet. Emisiunile unioniștilor vor putea fi auzite pe 18 septembrie la postul de radio Național FM Cultural, pe frecvența 91,6 FM, iar pe 26 septembrie se inaugurează postul Unirea TV București, despre care invitații de peste Prut au spus că va avea succes, pentru că există interes față de subiectul unirii. Totodată, Unirea TV anunță că și Radio „Datina-Chișinău” va transmite emisiuni, începând cu 8 octombrie, pe frecvența 1o4,7 FM.

În rețeaua StarNet, postul 10TV poate fi urmărit pe poziția 36, iar în rețeaua Moldtelecom – pe poziția 29.

Primele intervenții la UNIREA TV:

Dorin Chirtoacă –  „Noi suntem un mediu mediatic intoxicat. Acum s-a ajuns la un absurd când societatea este isterizată. Televiziunile sunt împărțite pe grupuri. Oamenii au nevoie de o platformă să vadă lucrurile cum ele sunt în realitate. Fără a realiza Unirea noi nu avem cum să scăpam de toate problemele noastre.

Noi avem și o problemă în a ne informa, ne informăm pe de asupra. De multe ori realitatea poate fi deametral opusă decât se transmite prin canalele media. La noi se formează opini total opuse decât este realitate. Acum oamenii nu mai știu înce să creadă. În această situația oamenii au nevoie de un punct de reper”.

Ana Guțu, președintele Partidului Dreapta,a spus că acest război informațional este pierdut față de propaganda rusească pe moment, dar în scurt timp ne vom relua revanșa. „Pentru mine acest proiect este cu o întârziere cu 27 de ani.

A fost demult nevie de un post de televiziune de propagandă românească, unionistă, iar el a lipsit. Au greșit care în 91 au declarat independența. A fost o greșeală. Diaspora noastră este complet exclusă din procesul nostru electoral. Cineva își dorește ca cetățenii să fie excluși din procesul electoral. 90 la sută din cetățenii noștri stabiliți cu traiul în afara țării sunt unioniști”.

În studioul 10 TV au fost Anatol Ursu, președintele mișcării Civice Tinerii Moldovei și Victoria Vanica, reprezentant al mișcării care au povestit despre campania de informare referitor la Unire.

Anatol Ursu a povestit despre experiența sa de participarea la evenimentele de înfrățire a satelor de pe ambele maluri ale Prutului

George Simion zice că oamenii nu mai știu în cine să creadă. Astfel, 10 TV va deschide ochii oamenilor și le va arăta adevărul.

„Noi suntem niște slujitori ai oamenilor, vrem să le deschidem ochii. Până acum puterea mass-media era în mâinile altcuiva.

Dar de azi, noi suntem garantul adevărului, prin tinerețea noastră, prin televiziunea noastră. O să fie și o să apară canale echidistante care o să arate oamenilor adevărul”.

George Simion este de părerea că „mass-media trebuie să fie educativă. Ne dorim foarte mult ca proiectul pe care îl realizăm împreună să aibă acest caracter educativ, pentru că omul de rând are nevoie să i se zică adevărul. Doar stând și așteptând să vedem ce zice propaganda, nu o să ajungem să progresăm la nivel de societate”.

13/09/2016 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , , | Un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: