CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Ziua de 8 august în Istoria Românilor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 august, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 1819: S-a născut matematicianul şi arhitectul Ștefan Emilian, absolvent al Academiei Cezaro-Crăieşti a Artelor Frumoase din Viena.

 

 

 

 

 

El este cel care a conceput proiectul gimnaziului românesc din Braşov (în prezent, Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”); (d.1899). .

 

 

 

 

 

 

1826: Mitropolitul Moldovei, Veniamin Costachi, hotărăşte ridicarea Catedralei mitropolitane de la Iaşi, unde, din anul 1889, se află racla cu cinstitele moaşte ale Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1870: A avut loc mişcarea antidinastică de la Ploieşti, condusă de Alexandru Candiano Popescu, cunoscută ca “Republica de la Ploieşti”.

 

 

 

 

1876 (8/20): A fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 174, Legea pentru organizarea Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni.

 

 

 

 

1885: A decedat  Mihail Gheorghiade Obedenaru, medic, publicist, istoric si diplomat roman; a cercetat izvoare documentare din Occident referitoare la trecutul poporului roman, a facut incursiuni in filologie si folcloristica (n.1839).

 

 

 

 

 

 

 

1889: Prin Înalt  Decret Regal nr. 2073, s-a înfiinţat pe lângă Marele Stat Major al Armatei Române, o Şcoală Superioară de Resbel, în prezent Academia de Înalte Studii Militare , prima instituţie de învăţământ superior din istoria Armatei române; cursurile au început la 5 noiembrie acelaşi an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1892: S-a născut Mihail Sevastos, memorialist, poet şi traducător (în special din literatura rusă); (m. 1967).

 

 

 

 

 

Mihail Sevastos

 

 

A avut o intensa activitate publicand  revista Teatrul (1912-1913, impreuna cu G. Topirceanu si Torta (1945).

A fost redactor responsabil la revista Lumea-Bazar si a colaborat la revistele Cuvinlul liber. Convorbiri critice,Facla, Miscarea, Rampa, Lumea, Lumea literara si artistica, Cronica, Adevarul, Dreptatea, Flacara, Insemnari literare, Dimineata, Seara, Opinia. Pseud. utilizate: Cronicar, Proletar, Rinaldo, Reinaldo, Yacassa, M. Sever etc.

Traduce din Cehov, Serafimovici, Solohov, L. Tolstoi, Turgheniev, Uspenski etc. Proza lui Mihail Sevastos (Aventurile din strada Gradinilor, 1934; Camioneta verde. 1938 – romane; Documente omenesti, 1970 – postum) e a unui jurnalist industrios, sensibilizat de tragicomedia umana, „colectionar de documente omenesti”, incapabil sa cultive epica pura. Martor „obiectiv si impartial”, el ramine insa memorialistul prestigioasei grupari a Vietii Romanesti (Amintiri de la „Viata Romaneasca”, 1956; ed. II, refacuta, 1966). A lasat in ms Amintiri de la „Adevarul literar si artistic”.

 

 

 

1902:  S-a născut Saşa Pană, poet şi prozator, pseudonimul literar al lui Alexandru Binder, autorul lucrarilor : “Călătorie cu funicularul”, “Cuvântul talisman”, “Poeme fără de imaginaţie”; (d. 22 august 1981).

 

 

 

 

 

1902 (8/21): S-a născut pedologul Constantin D. Chiriţă, promotorul concepţiei ecologice de cercetare a solurilor.

S-a numărat printre fondatorii Institutului de Cercetări Forestiere, unde a condus cercetări în domeniul pedologiei forestiere.

A fost membru titular al Academiei Române din 1990; (m. 1993).

 

 

 

 

1904: S-a născut Emilian Bratu, inginer chimist; membru al Academiei Române; a fondat și dezvoltat școala de inginerie chimică din România; (d.30.03.1991).

 

 

 

 

 

1907: S-a nascut inginerul şi inventatorul  român Gheorghe Cartianu.

A luat parte la lucrările de realizare a primelor studiouri de radiodifuziune din Bucureşti şi a staţiei de emisie din Bod (1933-1934); (d. 26 iunie 1982).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1908:  S-a născut Chivu Stoica, fost prim-ministru comunist  al României în perioada 1955-1961; (d. 16 februarie 1975).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 1931 a devenit membru al Partidului Comunist din România. În anul 1933 a fost condamnat la închisoare pentru participare la greva de la Atelierele CFR Griviţa

Dupa aducerea comunistilor la putere de catre ocupantii sovietici, Chivu Stoica  a ocupat diverse functii la varf in conducerea statului comunist printre care aceea de  Preşedinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România în perioada 24 martie 1965 – 9 decembrie 1967. A fost  înlocuit în această funcţie de către Nicolae Ceauşescu.

S-a sinucis cu pușca de vânătoare, aparent în urma unui moment de depresie.

La vremea aceea era doar membru supleant al Comitetului Executiv, fusese practic marginalizat și emasculat politic, dupa ce avusese momentele sale de glorie, fusese unul dintre baronii lui Dej, ajunsese în vârful Olimpului totalitar din România, tăiase și spânzurase după voie vreme de două decenii.

 

 

 

 

1904: S-a născut Emilian Bratu, inginer chimist; membru al Academiei Române; a fondat și dezvoltat școala de inginerie chimică din România; (d.30 martie 1991).

 

 

 

 

1920: S-a nascut Carol Lambrino, fiul lui Carol al II-lea al României; (d. 2006).

 

 

 

 

 

 

 
Mircea Grigore Carol Lambrino, autointitulat Prinţul Carol de România (n. 8 august 1920, Bucureşti – d. 27 ianuarie 2006, Londra), a fost primul fiu al Regelui Carol al II-lea al României din relaţia sa cu Zizi Lambrino.

 

 

 

 

 

1931 : S-a nascut la Răcătău, judeţul Bacău, prozatorul si dramaturgul român Paul Anghel.

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost redactor la Contemporanul şi apoi redactor-şef la Tribuna României (1972 – 1974). Debutează cu volumul Şapte inşi într-o căruţă. Povestire dintr-o toamnă bogată (1961), urmat de reportajele monografice Victoria de la Oltina (1961) şi Arpegii la Siret. Itinerar moldav (1964), Arhiva sentimentală (1968).

Din ciclul românesc „Zăpezile de acum un veac” au apărut Scrisoare de la Rahova (Cartea a V-a, 1977), Te Deum la Griviţa (Canea a IV-a, 1978), Noaptea otomană (Cartea a III-a, 1979), Fluviile (Cartea a II-a, 1980), Ieşire din iarnă (Cartea I, 1981), Noroaiele (Cartea a IV-a, 1982).

 

 

 

 

1939: S-a nascut  Viorica  Viscopoleanu,  atletă română, laureată cu aur la Mexico in  1968.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940: Prin Ordinul N.K.V.D. al Uniunii Sovietice nr. 00961, s-a creat N.K.V.D.-ul  R.S.S. Moldoveneşti, la conducerea căruia a fost numit Nikolai Sazîkin.

 

 

 

Insigna N.K.V.D., sursă:marxists.orghttps://i0.wp.com/www.istoria.md/thumbs/uploaded/poze/INSTRUMENTE_ALE_PUTERII/Organe_de_constringere/NKVD_RSS_Moldoveneasca/Comisar_NKVD_Nicolai_Sazikin,%20timpul.md.jpg&width=197

Insigna N.K.V.D        Nikolai Sazîkin 

Extinderea atribuţiilor N.K.V.D.-ului (Народный Коммисариат Внутренних Дел – Comisariatul Poporului al Afacerilor Interne) sovietic asupra Basarabiei ocupate de Uniunea Sovietică (28 iunie 1940), s-a făcut imediat după crearea la 2 august 1940 a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (R.S.S.M.), prin unirea („reuniunea”, potrivit legii de „Alcătuire a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti Unionale”) Basarabiei cu Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (Transnistria) (şi cedarea către R.S.S. Ucraineană a sudului Basarabiei şi nordului Bucovinei).

„Tovarășul” Sazîkin s-a aflat în fruntea securităţii moldoveneşti pană la declanşarea Războiului germano-sovietic (22 iunie 1941), cand s-a evacuat împreună cu autorităţile sovietice în adîncul U.R.S.S.

Era asistat de locţiitorul său, Iosif Mordoveţ, precum şi de S. A. Goglidze, împuternicitul C.C. al P.C. al U.R.S.S. şi Consiliului Comisarilor Poporului pentru R.S.S. Moldovenească (numit la 7 mai 1941 în această funcţie).

Pe parcursul întregului an de ocupaţie (1940/1941), organele N.K.V.D. şi-au adus din plin aportul la instaurarea şi consolidarea noului regim al „dictaturii proletariatului” în R.S.S.Moldoveneasca., prin terorizarea şi exproprierea ţăranului basarabean, deportari si asasinate politice. Au comis un şir de crime, care au îngrozit întreaga populaţie a Basarabiei, iar pretinşii „eliberatori”, în ochii basarabenilor de atunci, erau simpli criminali, preocupaţi de jafuri şi profanarea a tot ce era sfînt.

După o statistica sumară alcătuita de autorităţile româneşti, între 28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941, în spaţiul dintre Prut şi Nistru au fost asasinate sau moarte sub tortură circa 30 000 de persoane. După arestarea, deportarea, asasinarea a peste 300 000 de români în 1940/1941, reprezentînd 12,23% din populaţie, în 1944, procentul victimelor avea să urce la peste o treime din totalul populaţiei.

Faptul că, N.K.V.D.-ul a fost atît de „eficient” în represiuni într-un timp relativ scurt, demonstrează că acesta avea adunate materialele de acuzare, precum şi listele întocmite cu adresele celor ce urmau să fie arestaţi, încă înainte de ocupaţie.

Arestările se făceau noaptea, între orele 1 şi 3, pentru ca efectul moral (de intimidare) să fie cît mai mare.

Din cauza terorii exercitate de N.K.V.D., sinuciderile în rîndul celor chemaţi pentru cercetări, erau frecvente.

 

 

 

 

1940: A apărut  la Sinaia,   într-un singur număr sub redacţia filosofului C. Noica, revista „Adsum” (adică „Sunt aici, sunt de faţă”), pe care o scrie singur şi o publică din bani proprii.

 

 

1943: A murit Haig Acterian, scriitor, regizor şi om de teatru român de origine armeană, soţul Marietei Sadova; (n.5 martie 1904).

 

 

 

 

1946: România a fost invitată oficial,  să participe la Conferinţa de Pace de la Paris.

 

 

 

 

 

 

1956: S-a nascut la Sighişoara, Mureş, politicianul român social-democrat Miron Mitrea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1963: România semnează Tratatul privind încetarea experienţelor nucleare în atmosferă, în spaţiul cosmic şi sub apă, încheiat la 5 august între SUA, Marea Britanie şi URSS.

 

 

 

 

 

1982 : A murit  Boris Caragea, sculptor roman , membru corespondent al Academiei Române .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este  creatorul mai multor lucrari  cunoscute cum ar fi “Lenin” – P-ta Presei Libere, “Monumentul Victoriei” – Constanţa, “Maternitate” – Eforie, “Enescu” – Detroit, SUA) ; (n.11/24.01.1906, Balcic, Cadrilater, astazi in Bulgaria).

 

 

 

 

 

 

1983: A încetat din viaţă actorul roman  Emanoil Petruţ.

 

 

 

A interpretat roluri memorabile in filmele “Porto-Franco”, “Tinereţe fără bătrâneţe”, “Ciprian Porumbescu”, “Fraţii Jderi”; (n. 8 februarie 1932, Marasesti, Vrancea).

 

 

 

 

 

1996: A apărut primul număr al revistei „Dosarele istoriei”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2000: În cadrul Festivalului Internaţional de Teatru – „Shakespeare” de la Gdansk, Polonia, Teatrul Naţional din Craiova a prezentat spectacolul “Timon din Atena”, în regia lui Mihai Mănuţiu, cu actorul Ilie Gheorghe în rolul principal

 

 

 

 

 

CITITI SI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/08/08/o-istorie-a-zilei-de-8-august-video-4/

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse) :

 

 

  1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

  2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;

  3. e.maramures.ro ;

  4. Wikipedia.ro.;

  5. mediafax.ro ;

  6. worldwideromania.com ;

  7. Enciclopedia Romaniei.ro ;

  8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;

  9.  Istoria md.

  10. istoriculzilei.blogspot.ro

Reclame

08/08/2016 - Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: