CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

A aparut o asociatie diversionista care spune că balada Mioriţa e „incorectă politic” și că trebuie dată afară din programa şcolară


      Păşune

 

O NOUĂ DEZINFORMARE ȘI MANIPULARE: Mioriţa e incorectă politic și trebuie dată afară din programa şcolară

 

Suntem cel mai CONSERVATOR POPOR DIN EUROPA

Conservatorismul acesta E CHEIA SUPRAVIEȚUIRII NOASTRE MILENARE:

– NU NE LĂSĂM PROSTIȚI DE SCHIMBĂRILE MIEROASE implementate și făcute întotdeauna în folosul ALTORA

Familia, Credința, Tradițiile, Obiceiurile, Strămoșii, Eroii, Cultura Populară Milenară, Lipsa Fricii în Fața Morții pe care o vedem și în Miorița, Independența noastră ca și popor și independența Țării noastre ca Țară, acestea nu sunt vorbe goale ci sunt idealurile care ne-au făcut să supraviețuim.

Când nu vom mai lupta pentru ele – vom pieri. Cât timp vom lupta să le păstrăm – vom exista.

Cozile de topor ar vrea să șteargă memoria culturală și identitatea acestui popor

Observați cum „Miorița e de rahat”, „Eminescu e de rahat”, „Decebal și dacii sunt de rahat”, „Mihai Viteazul e de rahat”, „Catedrala Neamului și credința noastră milenară sunt de rahat”, „Familia tradițională e de rahat”, „Cine-și iubește țara e de rahat”, „Istoria noastră e de rahat”, șamd. – într-un cuvânt mesajul lor zilnic, plin de ură, pentru noi, este că „voi românii sunteți un popor de rahat”.

 

Mioriţa e incorectă politic, și trebuie dată afară din şcoală

Un grup de tineri „frumoşi şi neliniştiţi” din România, reuniţi în Asociația anti-Miorița, a lansat petiţia online prin care cer eliminarea baladei „Miorița” din programa școlară – scrie Sputnik.md.

În opina lor, aceasta ar fi adevărata schimbare de care are nevoie ţara. De ce a ajuns această operă literară pe lista neagră? Autorii petiţiei sunt de părerea că „Miorița generează confuzie la o vârstă fragedă de formare a individului, denaturându-i acestuia percepția corectă a unei atitudini responsabile și reperele unui caracter bazat pe verticalitate”.

Tinerii, supăraţi rău pe „Mioriţa”, sunt siguri că toate metehnele poporului român, toată neorânduiala din societate s-ar trage anume de la această baladă incorectă politic, care ne-a inoculat de-a lungul timpului cele mai josnice şi reprobabile sentimente.

Astfel, în opinia lor, „poporului român i s-a inoculat conceptul de acceptare a Invidiei, Resemnării, Lașității și Sacrificiului. Acest fapt ne aduce un real prejudiciu de mentalitate, evoluție și moralitate”.

Pentru a îndrepta lucrurile, tinerii revoltaţi cer scoaterea grabnică a nevrednicei lucrări din programa şcolară şi înlocuirea ei cu adevăratele legende ale românilor, care să cultive „adevărate valori reformatoare precum Responsabilitate Civică, Curaj, Asumare, Unitate, Respect și Empatie”.

După despăduriri, începe descreierarea României Pentru a fi mai convingători, autorii petiţiei se prevalează de numele unor mari personalităţi din cultura română, între care Constantin Noica, Nichita Stănescu, Nicolae Steinhardt, Mircea Eliade etc., găsind în lucrările acestora „argumente” în favoarea „anihilării” „Mioriţei”.

Fiind în opinia lor şi de o valoare literară discutabilă, balada sădeşte „la vârste fragede” principii imorale „prin puterea unui exemplu nociv”. „Tinerii frumoşi”, adepţi ai „democraţiei de forţă” (ciudată alăturare de termeni) consideră chiar că atitudinea „de acceptare, de supunere” şi de resemnare cultivată de lucrări literare gen Mioriţa generează, nici mai mult nici mai puţin, corupție şi individualism, ducând în cele din urmă la „descompunerea societăţii”.

Discuţiile despre „spiritul mioritic la români”, despre fatalismul, resemnarea şi supuşenia soră cu laşitatea pe care le-a băgat Mioriţa în capetele noastre de-a lungul timpului, nu sunt deloc noi. Acum câţiva ani, istoricul Mircea Platon ne îndemna să mai citim o dată „Mioriţa”, cu atenţie, „fără a lăsa clişeele să o ia înaintea lecturii”.

„Oricine cheamă la eutanasierea Mioriţei în favoarea slăvirii unui erou tranzacţional e un om josnic, un Irod. Oricine cheamă la eutanasierea Mioriţei pentru a putea pune în loc mitul „şerifului” e un analfabet cultural, un nerod care nu înţelege nici ce citeşte, nici ce trăieşte”, scrie Mircea Platon în articolul întitulat „Miorița, Irozii și Nerozii”.

Acesta menţionează că nu este nimic fatal în faptul că ciobănaşul îi spune mioriţei ce trebuie să facă în cazul morţii sale şi nu este nicidecum o atitudine de resemnare în faţa morţii.

„Nu văd nimic resemnat în cele de mai sus. Văd doar un om al rânduielii care, înaintea unei confruntări decisive cu (in)amici superiori numeric şi degradaţi moral, vrea să lase lucrurile în bună ordine. Ciobanul moldovean are grijă de ce ar putea lăsa în urmă.

E ceea ce făcea orice om din societăţile patriarhale, ţărăneşti-aristocratice, fie el cavaler, răzeş sau samurai. Ceasul morţii e parte a unei vieţi trăite cum-se-cade. Omul care trăieşte după rânduială nu vrea să moară în ne-orânduială”, comentează Platon.

Nimic nou în încercările de răfuială cu nişte opere literare. De-a lungul istoriei au fost suficiente exemple în acest sens. Şi argumentarea a fost aproximativ aceeaşi: educarea omului nou, cultivarea noilor valori.

 

 

 

 

 

 

Iată Petiția Anti-Miorița – făcute de alte cozi de topor și de manipulații acestora

Miorița generează confuzie la o vârstă fragedă de formare a individului, denaturându-i acestuia percepția corectă a unei atitudini responsabile și reperele unui caracter bazat pe verticalitate.

Balada trebuie studiată în cadrul programei universitare și aprofundată corect atunci când atât capacitatea cognitivă a studentului este cea optimă, cât și valorile personalității și discernământul său sunt deja dezvoltate.

 

MISIUNE

 

De-a lungul timpului, poporului român i s-a inoculat conceptul de acceptare a Invidiei, Resemnării, Lașității și Sacrificiului. Acest fapt ne aduce un real prejudiciu de mentalitate, evoluție și moralitate. Propunem înlocuirea acestui neajuns cu adevărate valori reformatoare precum Responsabilitate Civică, Curaj, Asumare, Unitate, Respect și Empatie.

Campania pe care o desfășurăm are ca obiectiv scoaterea din programa școlară preuniversitară a baladei Miorița și a celorlalte opere care asigură continuitatea și perpetuarea principiilor acesteia.

Considerăm că balada va putea fi studiată și aprofundată corect în cadrul studiului universitar, când atât capacitatea cognitivă a studentului este cea optimă, cât și valorile personalității și discernământul său sunt deja dezvoltate.

Din punctul de vedere al științei literaturii, valorile baladei sunt discutabile, sărace în noțiuni lingvistice sau redundante în contextul necesităților educației moderne.

Ele permit sădirea la vârste fragede, prin puterea unui exemplu nociv, cu caracter contagios, a principiilor imorale enunțate mai sus.

 

PUNCT DE VEDERE

 

În conștiința colectivă națională încă se observă cicatricile adânci lăsate de comunism. Imnul național parcă a anticipat apriori faptul că îndemnul său va fi necesar unei societăți care va începe să se destrame.

Imnul nostru a avut efecte latente până în momentul de cumpănă de la sfarșitului anului 1989.

În tot acest timp, atitudinea generală de supunere s-a raspândit atât la nivel macrosocial (permițând aproape orice tip de încalcări ale legilor, drepturilor omului și unele nedreptăți majore), cât și la nivelul microsocietății (familia, grupul social sau în cadrul locului de muncă).

Ne-am adus cu toții aportul la această stare, prin lipsa de reacție și de unitate datorată mentalului colectiv de tip fatalist. În timp, el s-a instaurat nestingherit în tiparul comportamental al indivizilor români.

Considerăm că națiunea noastră NU s-a confruntat cu paradigmele politice, ci le-a acceptat. Este așadar explicabilă atitudinea supusă și resemnată la abuzuri din zilele noastre, iar un exemplu clar este demotivarea existentă la nivel național în momentele electorale.

Mai gravă însă este demoralizarea generală care inhibă evoluția individului sub acțiunile unei societăți care înfrânează și nu susține dezvoltarea reală a tinerilor (vezi cauzele exodului creierelor). Astfel, una dintre mișcările-simbol ale generației noastre în scopul diminuării acestor neajunsuri și erori considerăm a fi reevaluarea noțiunilor elementare din sistemul de educație.

Unele dintre aceste noțiuni nu își au locul în programa de învățământ preuniversitar – sunt concepte prea grele și cauzatoare de confuzie la vârstele fragede de formare a individului-viitor cetățean al societății noastre.

Aflat în plin proces de formare a discernământului și neavând capacitatea cognitivă de a filtra informațiile, individului i se denaturează în mod facil percepția unei atitudini responsabile și reperele sănătoase ale unui caracter bazat pe verticalitate.

Stereotipuri precum “merge și-asa”, “te lupți cu morile de vânt”, reflectă neîncrederea cetățeanului în sistemul politic în general, caz analizat concret prin indicii eficacității politice, care măsoară la nivel național doar 30% încredere din partea populației cu varstă medie și peste medie din România.

 

INIȚIATIVĂ

 

Suntem o mână de indivizi din medii sociale variate care s-au autosesizat odată cu răbufnirea – atât de rară – a sentimentului de unitate în ultimii ani, odată cu episoadele care au atins nivelul critic de revoltă internă a individului, precum posibilul dezastru natural de la Roșia Montană sau flagelul pentru a cărui apariție au concurat repercursiunile corupției și erijării în fața legii: #Colectiv.

Aceste momente au fost primele acte de după Revoluție când generația contemporană a reacționat unitar și a apărat sacrificiul realizat la momentul istoric 1989, când o țară întreagă a trecut de la resemnare la redobândirea drepturilor pentru care au luptat și strămoșii noștri.

În prezent am sesizat că demonstrația de forță a unității s-a estompat din nou, datorită aceleiași atitudini de acceptare, de supunere, și a unei mentalități de resemnare căreia i-a fost dat curs gratuit.

Grupul nostru își propune focalizarea tuturor acțiunilor sale pe reabilitarea și reinstaurarea demnității individului român în contextul realității sociale actuale, a dragostei și toleranței față de aproapele nostru.

Ignorate, probleme de unitate socială se propagă la un nivel superior sub formă de corupție, individualism și mai apoi se generalizează și duc astăzi la descompunerea societății și a unității care ar trebui să o caracterizeze.

 

ARGUMENTE

 

Nu vom încerca să explicăm, ci vom lăsa să vorbească opinia de facto a adevăratelor personalități recunoscute de istorie ca promotori ai valorilor neamului și țării – cei care au pus bazele literaturii romane – să amendeze și să demonteze augmentarea adusă baladei de către Alecu Russo și Alecsandri, fapt care, odată cunoscut, actualizează percepția noastră actuală – greșită – asupra acesteia.

1. Duiliu Zamfirescu acuza faptul, recunoscut de altfel de Vasile Alecsandri, că “s-a intervenit în textura poeziei populare autentice, aceasta fiind finisată cu instrumentele omului de înaltă cultură, lucru care conducea, în opinia unora, la o falsificare a autenticităţii operei autorului anonim.”

2. Fatalismul mioritic este teoria filosofică în care poziția fatalistă a ciobanului din balada populară română Miorița reprezintă poziția poporului român față de viață.

Mai multe personalități istorice aduc acestei teorii argumente obiective, bucurându-se totodată și de argumentul suprem al validării geniului lor: faptul că sunt și parte recunoscută a istoriei neamului nostru: Jules Michelet (1854), Mircea Eliade (1970), Nicolae Steinhardt (1970), Constantin Noica (1976), E.H. Latham (2002), Liviu Rusu (1935), Constantin Brăiloiu (1946), Adrian Fochi (1964).

3. Nichita Stănescu, dezvăluie în „Cartea de recitire” multe dintre crezurile sale proprii, unde trage concluzii în maniera sa profundă și înfierează operele sărace și care nu îl conving pe cititor. „Fără Miorița noi n-am fi fost niciodată poeți.

Ne-ar fi lipsit această dimensiune fundamentală. „Miorița” este școala tristeții naționale. Matricea. Matca. Regina.” În “recitirea” pe care o face, Nichita Stănescu îi analizează și pe cei pe care îi consideră drept zei ai poeziei și spune că aceștia sunt instanțe modelatorii ale conștiinței noastre literare și, uneori, ale conștiinței noastre naționale.

4. Dumitru Caracostea relevă în cartea “O frescă folclorică”: „Această idee a pasivității, a fatalismului, a liniștii în fața morții, revine necontenit și arată că este mult mai mult decât o exagerare, o dezumanizare să admiți, ca produs al factorilor istorici sau ca reflex al caracterului etnic, un fatalism care merge până la primirea morții, și asta fără a reacționa. De la caracterul de jale propriu liricii noastre până la presupusul pasivism din „Miorița” este drum lung.”

 

APEL LA ACȚIUNE

 

Putem oare considera opiniile acestora ca fiind greșite?! Având același statut atribuit de istorie, de ce am face diferența între acești coloși enumerați mai sus care au pus bazele culturii și educației naționale și Vasile Alecsandri sau G. Călinescu?

De ce nu ar greși aceștia din urmă? Este momentul să reevaluăm și trebuie să promovăm valorile naționale, demonstrând în principal valoarea individului în societate și implicit a fiecăruia dintre noi.

Nu este necesar ca elevii noștri să învețe în timpul formării lor psihologice noțiuni inoculate eronat și care alunecă într-o maniera facilă către o imoralitate care le pare permisă prin exemplul acestei opere literare. Miorița este un concept greu și cauzator de confuzie la vârstele fragede de formare a individului-viitor cetățean al societății noastre.

Aflat în plin proces de formare a discernământului și neavând capacitatea cognitivă de a filtra informațiile, individului i se denaturează percepția corectă a unei atitudini responsabile și reperele sănătoase ale unui caracter bazat pe verticalitate.

Considerăm potrivită studierea acestei balade la nivel universitar, când este posibilă înțelegerea corespunzătoare a valorii sale și a conceptului de moarte creatoare, și nu în cadrul învățământului gimnazial.

Este necesar să ne eliberăm de bagajul unor non-valori inoculate prin intermediul unei programe școlare neadaptate individului modern. Considerăm necesară mișcarea de înlocuire a acestor non-valori cu unele autentice, actuale, care să permită formarea unei societăţi puternice și unite!

– Semnatarii –

adresează petiția Ministerului Educației Nationale și Cercetării Științifice

______________________________________

Despre Asociația ANTI-MIORIȚA

Asociația Anti-Miorița se dezvoltă ca instrument de cooperare interdisciplinară și platformă de comunicare pentru specialiști și profesioniști din diverse domenii.

Scopul principal al Asociației Anti-Miorița este înlocuirea conceptului de acceptare a unor valori perpetuate greșit de-a lungul timpului in societate, precum Resemnarea, Spiritul de Sacrificiu, Invidia și Lașitatea sau Fatalismul, valori care au generat un real prejudiciu de mentalitate, evoluție și moralitate cetățenilor români.

Asociația Anti-Miorița își propune să înlocuiască conceptul de acceptare astfel cum a fost mentionat anterior, cu cel de reformare a viziunii individului asupra propiei condiții, prin promovarea de valori precum Responsabilitate Civică, Asumare, Curaj, Respect, Unitate și Empatie.

Aceste manifestări de defetism ce sunt oferite drept scop spre a fi înlocuite s-au generalizat în timp, iar unul dintre izvoarele lor este sistemul de educație neadaptat la condiția actuală a societății române, fapt care poate fi corectat prin acțiunile specifice propuse de Asociația Anti-Miorița cu aportul și la inițiativa cetățenilor români.

Asociația Anti-Miorița va promova proiecte și metode de soluționare a acestor pseudovalori românești perpetuate greșit de-a lungul timpului, iar în acest sens își propune să elimine o serie de probleme constatate la nivel național cu rezultate constând în stagnarea dezvoltării identității individuale.

Prin rescrierea mentalității colective, Asociația Anti-Miorița își propune să promoveze creșterea importanței individului cetățean activ, liber, creativ și responsabil în contextul realității sociale actuale.

Proiectele Asociației Anti-Miorița vor urmări promovarea valorilor naționale cu potențial reformator prin stabilirea de legături şi proiecte de colaborare cu potențiale organizaţii similare din ţară şi din străinătate, având obiective clar definite precum repunerea în contextul corect a identității individului cetățean român, prin identificarea și promovarea noilor valori.

Scopul, astfel declarat, va fi realizat prin îndeplinirea următoarelor obiective:

modificarea și actualizarea acelor elemente care alcătuiesc programa de învățământ, care au un impact major asupra personalității copiilor; promovarea ideilor cu potențial reformator, lider de opinie și emițător de inițiative ale comunității, cadru de întruniri; organizarea și promovarea de acțiuni cu caracter colectiv care au drept scop sublinierea importanței individului cetățean activ, liber, creativ și responsabil în contextul realității sociale actuale.

sursa manipulării: petitieonline.com/anti-miorita

Autori articol: Fluierul. ro; http://sputnik.md

Reclame

14/06/2016 - Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , ,

Un comentariu »


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: