CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Ziua de 17 mai în Istoria Românilor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 mai, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395: A avut loc lupta  de la Rovine, una dintre cele mai importante bătălii din istoria Țării Românești.

 

 

 

       

       

Mircea cel Bătrân,Țării Românești


    Sultanul turc  Baiazid I

 

 

Comandantii in Batalia de la Rovine 

 

Acţiunile lui Mircea cel Bătrân în spaţiul balcanic, cât şi relaţiile acestuia cu regele Ungariei şi cu emirii anatolieni – care primejduiau poziţia otomană încă nesigură pe teritoriul european – l-au făcut pe Baiazid să întreprindă o expediţie personală de cucerire a Ţării Româneşti, în primăvara lui 1395.

Pentru a-şi spori posibilităţile de acţiune, la 7 martie 1395, Mircea cel Bătrân şi regele Sigismund de Luxemburg, au încheiat la Braşov un tratat de cooperare militară antiotomană.

In privinţa datării, localizării şi deznodământului luptei de la Rovine, istoricii au păreri împărţite deoarece izvoarele existente (cronici turceşti, sârbeşti şi bizantine) menţionează două date la care ar fi putut avea loc bătălia – 10 octombrie 1394 (pe baza cronicilor sârbeşti), respectiv, 17 mai 1395 (izvoare bizantine), şi două locuri posibile in care s-a desfasurat lupta: râul Argeş, respectiv, râul Jiu.

Unii istorici (Şerban Papacostea, Neagu Djuvara) nu exclud posibilitatea existenţei a două bătălii diferite una pe Argeş, la 10 octombrie 1394, alta pe Jiu, la 17 mai 1395. Totuşi, istoricii Al. V. Diţă şi D. I. Mureşan, susţin ca dată a desfăşurării bătăliei ziua de 17 mai 1395, pe baza unor izvoare athonite care se referă la moartea unui vasal al sultanului, Konstantin Dragas.

Cronicile nu oferă prea multe informaţii istorice nici in privinta desfăşurarii bătăliei.

Cronicarul grec  Laonic Chalcohondil scrie că, după ce a dus populaţia în munţi, Mircea a hărţuit oastea sultanului de la Dunăre până când otomanii şi-au aşezat tabăra. După cronicile turceşti lupta s-a dat pe râul Argeş, cu pierderi mari de ambele părţi.

Cronica bizantino-bulgară relatează un alt deznodământ: văzând râul însângerat de mulţimea cadavrelor, Baiazid s-a înspăimântat şi a fugit.

In lupta  la Rovine a cazut si unul dintre vasalii lui Baiazid, prinţul sârb Marko Kralevici.

 

 

 

 

 

 

 

 1819: In Basarabia țaristă, este sfințită biserica Sfantul Gheorghe din satul Grădiște, ținutul Hotărniceni, înălțată de căpitanul Cociu din satul Copceac ”cu a sa cheltuială”.

 

 

 

 

 

 

1848: Se încheie Marea Adunare Naţională de la Blaj, in Transilvania, la care au  participat  40 000 de români, preponderent ţărani, in timpul careia românii se declară naţiune de sine stătătoare.

 

 

 

 


            Ioan Lemeni                               Andrei Șaguna


 


                                                                  


 

                                                                       

Adunarea a avut loc pe Cîmpia Libertăţii, fiind prezidată de episcopii Ioan Lemeni și Andrei Șaguna.

Adunarea a ales un Comitet Național, din care făceau parte Avram Iancu (venit la adunare cu 10 000 de moți), Andrei Mureșanu (1816-1863, autorul poeziei Un răsunet / Deșteaptă-te române, devenită după 1989 imnul de stat al României), Simion Bărnuțiu, Alexandru Papiu Ilarian, August Treboniu Laurian, Timotei Cipariu etc.

Marea adunare națională de la Blaj fixează programul social-politic (burghezo-democratic) al revoluţiei din Transilvania. Programul revendică, în cele 16 articole, următoarele:

 • dreptul românilor de a fi reprezentaţi în dietă;

 • dreptul de a folosi limba română în legislaţie şi administraţie;

 • emanciparea bisericii ortodoxe române de sub jurisdicţia mitropoliei sîrbeşti;

 • desfiinţarea iobăgiei;

 • desfiinţarea breslelor;

 • libertatea cuvîntului şi a tiparului;

 • asigurarea libertăţii personale şi a întrunirilor;

 • înarmarea poporului şi înfiinţarea gărzii naţionale;

 • libertatea industriei şi a comerţului;

 • învăţămînt de toate gradele în limba română;

 • impozit proporţional cu veniturile;

 • etc.

Ideea centrală a programului Marii adunări naţionale de la Blaj era „Naţiunea română se declară şi se proclamă ca naţiune de sine stătătoare…„.

Note :

 • Ioan Lemeni (n. 22 aprilie 1780, Dezmir, comitatul Cluj – d. 29 martie 1861, Viena) a fost între 1833-1853 episcop român unit al Episcopiei de Făgăraș și Alba Iulia (cu sediul la Blaj), suspendat din funcție de autoritățile austriece în anul 1848, ca urmare a trecerii sale de partea Revoluției de la 1848 și a guvernului revoluționar de la Pesta.

 • Andrei Șaguna (n. 20 ianuarie 1808, Miscolț, Ungaria — d. 28 iunie 1873, Sibiu) a fost mitropolit ortodox al Transilvaniei, militant pentru drepturile ortodocșilor și ale românilor din Transilvania, fondator al Gimnaziului Românesc din Brașov (1851), membru de onoare al Academiei Române. Andrei Șaguna, în fruntea unei delegații, duce petiția de la Blaj la Viena, împăratului Franz Joseph.

 

 

 

 

1848: In zilele de  4 / 16 mai – 5 / 17 mai,  la Lugoj are loc, Adunarea românilor din comitatul Caraş, cu participarea unor revolutionari  moldoveni şi munteni, in timpul careia se revendică drepturi naţionale şi autonomia bisericii ortodoxe române din Banat şi Crişana.

  

 

 

 

1848 : La 17 mai stil vechi , (29 mai 1848, stil nou), Dieta din Cluj, Transilvania, votează fără a ține cont de cererea Adunării de la Blaj, unirea Principatului Transilvaniei cu Ungaria, act politic pe care împăratul Ferdinand al Austriei o sancționează la 29 mai 1848, stil vechi (10 iunie 1848, stil nou).

 

 

 

 

 

 

1886 (17/27): S-a născut Emil Isac, poet deschizător de drum în lirica transilvăneană la începutul secolului al XX-lea, prozator şi publicist.

A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1948. A decedat in 1954.

NOTĂ: Dicţionarul scriitorilor români D-L (1998), dă ca dată a naşterii 27 mai 1886.

 

 

 

 

 

1901: S-a născut in Bucuresti, criticul literar Pompiliu Constantinescu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A urmat cursurile Seminarului  pedagogic din București si ale Facultății de Filosofie și Litere din București, publicând in  Revista Fundațiilor Regale, Kalende,  Sburătorul, Viața literară și Vremea.

S-a stins din viață la 9 mai 1946, în plină putere creatoare. În anul dispariției, era directorul liceului CFR de băieți „Aurel Vlaicu” din București și preda și limba română, ca profesor de liceu.

Printre cele mai importante lucrari ale sale se numara „Mişcarea literară”, „Tudor Arghezi”, „Scrieri alese”, „Poeţi români moderni” ; (d.9 mai 1946, Bucuresti).

 

 

 

 

 

1901: S-a născut la Jitin, Caraș-Severin, sculptorul român, profesor universitar la Cluj, Romulus Ladea (cunoscut și ca Romul Ladea); (m. d. 27 august 1970, Joița, zona Arcuda, județul Giurgiu).

 In  1922 s-a înscris la Școala de arte frumoase din București, unde l-a avut  ca profesor pe marele pictor Dimitrie Paciurea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 1924 se înscrie la Academia Julien și lucrează un timp în atelierul lui Brâncuși la Paris, fiind considerat  de către mulți critici de artă, a fi fost format la „școlile” marilor sculptori ai secolului 20, Constantin Brâncuși și Auguste Rodin, fiind deci unul dintre continuatorii sculpturii figurative moderne.

I s-au acordat titlurile de Artist emerit (1957) și Maestru emerit al artei (1964, „pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în domeniul teatrului, muzicii, artelor plastice și cinematografiei”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920: S-a nascut poetul român Geo Dumitrescu („Jurnal de campanie”, „Poezii, ediţie completă şi definitivă”, „Aventuri lirice”); (d. 28 septembrie 2004).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A debutat în 1941, la doar douăzeci și unu de ani (cu placheta Aritmetică). Cinci ani mai târziu îi apare Libertatea de a trage cu pușca, conținând poeme scrise între anii 1940-1943.

Publicat după încheierea războiului, volumul (care purta inițial titlul Pelagra) fusese scris în timpul acestuia, însă cenzura îi interzisese apariția.

A fost și un talentat gazetar, profesiune căreia i s-a dedicat încă din tinerețe, când a fost redactor la ziarul „Timpul”, apoi la mai multe ziare și reviste literare, printre care Flacăra, „Almanahul literar” (Cluj), „Gazeta literară” (devenită „România literară”).

A mai colaborat și la alte publicații, începând cu „Vremea”, „Curentul literar”, „Kalende”, „Revista Fundațiilor Regale”, „Viața românească” și continuând cu revistele „Contemporanul” și „Luceafărul”.

Rubrica Atelier literar, pe care a susținut- o ani la rând, rămâne un model de orientare a debutanților, cu o generoasă exigență. A fost director al revistei „România literară”.

 

 

 

 

 

1923: In  București, capitala României, are loc inaugurarea Monumentului Ostașului Necunoscut în Parcul Carol.

 

 

Fișier:Parcul Carol vechi.jpg

 

 

 

Mormântul Ostașului Necunoscut este  opera sculptorului Emil Wilhelm Becker,  devenind loc național de pelerinaj și de reculegere în memoria celor 225.000 de ostași care s-au jertfit în Primul Război Mondial, pentru întregirea României.

La data inaugurării, 17 mai 1923, au  fost prezenti  familia regală, membrii guvernului, ai corpurilor legiuitoare și un numeros public.

In timpul constructiei  „Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism”, regimul comunist a dispus demontarea  Mormântului  Ostașului Necunoscut în noaptea de 22 spre 23 decembrie 1958 și  strămutarea acestuia la Mausoleul de la Mărășești.

La  26 octombrie 1991, Mormântul Eroului Necunoscut a fost readus în Parcul Carol I din Bucuresti.

 

 

 

1924 : La Chișinău, in România unita, se editează revista literară, științifică, socială, bilunară, Gândul neamului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista a aparut  până în aprile 1928.

 

 

 

 

1932: In Romania a intrat in vigoare Legea pentru organizarea Institutului Superior de Educatie Fizica. Durata cursurilor era de patru ani.

 

 

 

1935: S-a născut la Brasov, criticul de film şi jurnalistul Călin Căliman.

Din 1959 a activat ca redactor la revista Contemporanul, unde s-a ocupat de articole din domeniul cinematografic.

 

 

 

 

 

 

 

1936: A fost deschis publicul Muzeul Satului din Bucuresti, la initiativa profesorului Dimitrie Gusti.

Concomitent, a fost inaugurat si Parcul Herastrau.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: prof. Dimitrie Gusti

 

 

 

 1936:  In România se promulgă Codul penal și Codul de procedură penală care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 1937.

 

 

 

 

1949: S-a născut regizorul de teatru şi film Gelu Colceag, profesor universitar, doctor al  Universitatii de Artă Teatrală și Cinematografică din București.

 

 

 

 

 

1952: A murit Paul Bujor, naturalist (studii de anatomie comparată, hidrobiologie şi biologie experimentală), creator, alături de Grigore Antipa, al şcolii româneşti de hidrobiologie şi scriitor (codirector al revistei „Viaţa Românească”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost membru titular onorific al Academiei Române din 1948;  (n. 1862)

 

 

 

 1957: Regizorul Ion Popescu-Gopo a fost premiat la Festivalul de la Cannes, pentru filmul sau de desene animate intitulat  „Scurtă istorie”, cu Marele Premiu Palme d’or.

Ion Popescu-Gopo a creat numeroase filme în care personajul principal era „omuleţul lui Gopo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pseudonimul de Gopo provine de la numele părinţilor săi: numele de fată al mamei sale, Gorenco, şi numele tatălui, Popescu.

 

 

 

 

 

 

 

 

1994: Presedintele României, Ion Iliescu, a promulgat Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

 

 

 

 

 

 

 

 

1995: Pentru prima data un român, Constantin Lacatusu, a reusit sa ajunga pe vârful muntelui Everest, cel mai inalt munte din lume.

Alpinistul a reusit aceasta ascensiune  pe „Acoperisul lumii”, la  8.848 metri, dupa alte doua incercari esuate.

 

 

 

 

 

Foto: comunicatemedia.ro

 

 

 

 

 

Cu un an inainte, acesta a avut o tentativa de escaladare a Everestului pe un traseu in premiera mondiala, dar nu a depasit 8.100 de metri.

La „Jubileul de Aur Everest 2003″, a primit o medalie din partea Printului nepalez Paras Bikram Shah Dev ca semn al recunoasterii meritelor sale.

S-a nascut in 21 februarie 1961, la Piatra-Neamt, si este casatorit cu vedeta TVR, Irina Pacurariu.

A inceput sa practice alpinismul in facultate, in 1981 facand primul traseu de escalada.

In 1990, prin Federatia Romana de Alpinism a avut prima sa iesire din tara, in Caucaz, pe Virful Elbrus.

Au urmat apoi alte expeditii, prima mare reusita venind in 1992 cand a fost primul roman „optmiar”, reusind sa ajunga pe Varful Broad Peak (8.047 m) din Himalaya.

In anii care au venit a cucerit varf dupa varf, fiind de departe cel mai mare alpinist al României.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000: A murit mitropolitul Olteniei, Nestor Vornicescu, membru de onoare al Academiei Române; (n.1927).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitropolitul Nestor Vornicescu s-a nascut in data de 1 octombrie 1927 in Lozova-Vornicenilor, Basarabia, din parintii Vera si Vasile Vornicescu. A primit la botez numele de Nicolae. Si-a desavarsit pregatirea intelectuala in scolile din Lozova, Neamtu, Bucuresti si Bossey (Elvetia).

In data de 23 aprilie 1978 a fost ales in scaunul de Mitropolit al Olteniei. In decursul activitatii sale de pastor al credinciosilor olteni, IPS Nestor a cladit o monumentala opera pastoral – misionara si carturareasca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cititi si:

 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/05/17/o-istorie-a-zilei-de-17-mai-video-3/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 

 

 

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Istoria md;

 3. Wikipedia org.

 4. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

 5. mediafax.ro;

 6. worldwideromania.com;

 7. Enciclopedia Romaniei.ro

 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor

17/05/2016 - Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , ,

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: