CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

O ISTORIE A ZILEI DE 1 DECEMBRIE. VIDEO


 1 decembrie este Ziua naţională a României.

La multi ani români !

La multi ani România !

 

Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României şi, totodată, realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu România.

Ziua de 1 Decembrie a devenit după evenimentele din decembrie 1989 Ziua Naţională a României, consemnează publicația https://www.timpul.md/ alba-iulia-1-decembrie-1918 . 

Adunarea de la Alba-Iulia s-a ţinut într-o atmosferă sărbătorească.

Au venit 1228 de delegaţi oficiali, reprezentând toate cele 130 de cercuri electorale din cele 27 de comitate româneşti, apoi episcopii, delegaţii consilierilor, ai societăţilor culturale româneşti, ai şcolilor medii şi institutelor pedagogice, ai reuniunilor de meseriaşi, ai Partidului Social-Democrat Român, ai organizaţiilor militare şi ai tinerimii universitare.

Toate păturile sociale, toate interesele şi toate ramurile de activitate românească erau reprezentate.

Dar pe lângă delegaţii oficiali, ceea ce dădea Adunării înfăţişarea unui mare plebiscit popular era afluenţa poporului.

Din toate unghiurile ţărilor române de peste Carpaţi, sosea poporul cu trenul, cu căruţele, călări, pe jos, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu steaguri tricolore în frunte, cu table indicatoare a comunelor ori a ţinuturilor, în cântări şi plini de bucurie.

Peste o sută de mii de oameni s-au adunat în această zi spre a fi de faţă la actul cel mai măreţ al istoriei românilor.

Spectacol simbolic şi instructiv: mulţimea imensă urcă drumul spre Cetăţuie printre şirurile de ţărani români înveşmântaţi în sumanele de pătură albă şi cu căciulile oştenilor lui Mihai Viteazul.

Pe porţile Cetăţuii, despuiate de pajurile nemţeşti, fâlfâie Tricolorul român. Poporul trece pe sub poarta lui Mihai Viteazul şi se adună pe Câmpul lui Horea.

De pe opt tribune, cuvântătorii explică poporului măreţia vremurilor pe care le trăiesc.

În acest timp, în sala Cazinei militare, delegaţii ţin adunarea.

Pe podium, între steagurile tuturor naţiunilor aliate, care au contribuit cu sacrificiile lor de sânge la desăvârşirea acestui act măreţ, iau loc fruntaşii vieţii politice şi intelectuale a românilor şi delegaţii Bucovinei şi Basarabiei, care au ţinut să aducă salutul ţărilor surori, intrate mai dinainte în marea familie a statului român.

Într-o atmosferă înălţătoare, în mijlocul aprobărilor unanime şi a unui entuziasm fără margini, Vasile Goldiş, cel care a redactat textul Rezoluţiei Unirii, aduce la cunoştinţa poporului conţinutul documentului (n. r.: Vasile Goldiş – fost deputat în Parlamentul de la Budapesta, deputat în Parlamentul României, ministru al Culturii, fost redactor al ziarului Românul, cel care în calitate de preşedinte al delegaţiei ardelene a adus la cunoştinţa Regelui Ferdinand actul Unirii adoptat la Alba-Iulia).

Marea Adunare de la Alba-Iulia a  proclamat dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureş, Tisa şi Dunăre.

Restul rezoluţiei cuprindea programul de aplicaţie: autonomia provizorie a teritoriilor până la întrunirea Constituantei, deplina libertate naţională pentru popoarele conlocuitoare, deplina libertate confesională, înfăptuirea unui regim curat democratic pe toate terenurile vieţii publice, reforma agrară radicală, legislaţie de ocrotire a muncitorimii industriale.

Adunarea naţională doreşte: Congresul de pace să asigure dreptatea şi libertatea atât pentru naţiunile mari, cât şi pentru cele mici şi să elimine războiul ca mijloc pentru reglementare a raporturilor internaţionale. Ea salută pe fraţii lor din Bucovina, scăpaţi din jugul monarhiei austro-ungare, pe naţiunile eliberate – cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă, polonă şi ruteană -, se închină cu smerenie înaintea acelor bravi români care şi-au vărsat sângele în acest război pentru libertatea şi unitatea naţiunii române şi exprimă mulţumirea şi admiraţia sa tuturor puterilor aliate care, prin luptele purtate împotriva duşmanului, au scăpat civilizaţia din ghearele barbariei.

La ceasurile 12 din ziua de 1 decembrie, prin votarea unanimă a rezoluţiei, Unirea Transilvaniei cu România era săvârşită…

 

O istorie a  zilei de 1 decembrie

1081 : S-a născut regele Ludovic al VI-lea al Franţei; (d. 1137).Ludovic al VI-lea cel Gros (1081 − 1137), urmașul lui Filip I, a domnit între 1108-1137. A consolidat puterea regală pentru totdeauna în Île-de-France, regiune care fusese fieful inițial al Capețienilor. Aici, el a reprimat în mod sistematic orice opoziție feudală împotriva autorității regale.

De asemenea, ei a făcut ca fiul său, viitorul rege Ludovic al VII- lea, să fie crescut la abația Saint-Denis, în nordul Parisului și ca acesta să se căsătorească cu Eleanor, moștenitoarea ducatului Aquitaniei, în 1137. A purtat război cu Henric I, regele Angliei, suferind o înfrângere grea în anul 1119.Ultima sa confruntare armată a fost cu împăratul romano-german Henric al V-lea, care împreună cu regele Angliei, Henric I îi declaraseră război în 1124. Regele Franței a apelat la simțul național al francezilor, iar vasalii francezi au venit în ajutor cu propriile armate, Henric al V-lea fiind nevoit să se retragă.

1083: S-a născut prințesa bizantină Ana Comnena; (d. 1153).

Ana Comnena (Greacă: Άννα Κομνηνή, Anna Komnēnē; 1 decembrie, 1083 – 1153) a fost o prințesă bizantină, fiica împăratului Alexie I Comnenul și a Irinei Ducas. Este una dintre primele femei istoric cunoscute, scriind opera biografică Alexiada în care relatează evenimentele din timpul domniei tatălui ei - foto: historywitch.com

A fost  fiica împăratului Alexios I Comnen  și a Irinei Ducas. Este una dintre primele femei istoric cunoscute, scriind opera biografică Alexiada  în care relatează evenimentele din timpul domniei tatălui ei si  in face referire la „daci” și  la vlahi (exonim folosit pentru populațiile vorbitoare de limbi romanice de la sud și nord de Dunăre).

1135: A decedat regele Henric I al Angliei.

Henric I al Angliei (c. 1068/1069 - 1 decembrie 1135), cel de-al patrulea fiul lui William I Cuceritorul, primul rege al Angliei, după cucerirea normandă din 1066. El i-a succedat fratelui său mai mare William al II-lea al Angliei în 1100 și l-a învins pe fratele lui mai mare Robert Curthose pentru a deveni Duce al Normandia în 1106 - foto: ro.wikipedia.org

 Henric I al Angliei (c. 1068/1069 – 1 decembrie 1135), – foto: ro.wikipedia.org

A fost cel de-al patrulea fiul lui William I Cuceritorul , primul rege al Angliei  după cucerirea normandă din 1066. El i-a succedat fratelui său mai mare  William al II-lea, in anul 1100.

1455: A murit  Lorenzo Ghiberti; (d.1378),bijutier,sculptor si arhitect italian florentin, promotor al Renasterii italiene (in italiana Rinascimento).

Lorenzo Ghiberti (născut Lorenzo di Cione di ser Bonaccorso, zis Lorenzo di Bartolo), n. 1 decembrie 1378, Pelago, provincia Florența, d. 1 decembrie 1455, Florența, bijutier, sculptor, arhitect și scriitor de artă italian-florentin, din promotorii Renașterii italiene (italiană Rinascimento), autorul porților de est ale baptisteriei florentine Sfântul Ioan Botezătorul (italiană San Giovanni Battista), din fața Domului Santa Maria del Fiore, numite mai târziu de către Michelangelo "Porțile Paradisului" (1425–1452), capodoperă a artei italiene din Quattrocento (Sec. XV) - foto: ro.wikipedia.org

A fost autorul porților de est ale baptisteriei florentine Sfântul Ioan Botezatorul (San Giovanni Battista), din fața Domului Santa Maria del Fiore, numite mai târziu de către Michelangelo “Porțile Paradisului” (1425–1452), o capodoperă a artei italiene din Quattrocento (Sec. XV).

1544: S-a deschis la Braşov in Transilvania, primul liceu în cadrul căruia învăţămîntul era bazat pe principii umaniste.

1544: Filip Moldoveanul tipăreşte la Sibiu “Catehismul Românesc“(„Catehismul Luteran”) , considerată prima carte scrisă în limba română.

 Lucrarea nu s-a mai păstrat până astăzi, deoarece, se pare că variantele originale s-au pierdut într-un incendiu. Totuși, existența acestei cărți a fost făcută pe baza unei scrisori particulare din anul 1546, precum şi pe baza unor înscrisuri ale administraţiei oraşului Sibiu. de niște chitanțe, care menționează plata sumelor aferente către tipografie pentru cărțile respective.

Cartea a  fost publicată sub impulsul Reformei luterane şi a studenţilor care s-au întors din Germania, adepţi ai reformei protestante începute de Martin Luther.

Mai multe exemplare au circulat în vechile provincii româneşti, existand date ca voievodului Pătraşcu cel Bun, i-a solicitat lui Filip Moldoveanul un exemplar, pe care l-a obţinut în 1556.

Nicolae Iorga scria că: „Cipariu, harnicul cercetător al vechii limbi românești, a mai apucat sa vadă acest Catehism, căruia i se zicea: “Întrebare creștinească”, dar noi îl cunoaștem numai după o nouă ediție pe la 1562.”

În anul 1550,Filip Moldoveanul a tipărit la Sibiu si primul  Tetravanghel slavo-român  .

1640 : Portugalia îşi câştigă independenţa faţă de Spania iar João IV devine rege.

1716:  S-a născut sculptorul Etienne-Maurice Falconet; a fost protejatul marchizei de Pompadour, favorita regelui Ludovic al XV-lea, care i-a încredinţat conducerea atelierelor de sculptură ale Manufacturii de porţelanuri din Sèvres; (m. 24 ianuarie 1791).

1743: S-a născut chimistul şi mineralogul Martin Heinrich Klaproth, fondatorul chimiei anorganice; (m. 1 ianuarie 1817).

1761 : S-a născut Marie Tussaud, fondatoarea “Muzeului figurilor de ceară” din Londra; (m. 16 aprilie 1850).

1792: S-a nascut  Nikolai Ivanovich Lobacevski, matematician rus; (d. 24.02.1856).

1800:  Oraşul Washington, fondat în anul 1791, a devenit capitala Statelor Unite ale Americii.

 Foto: Casa Alba,reședința președintelui SUA

1822: Pedro I (n. 12. 10.1798 — d. 24. 09.1834),este încoronat împărat al Braziliei

Pedro I

A fost primul impărat al Braziliei ( intre anii 1822–1831) și al douăzeci și optulea Rege al Portugaliei (timp de șapte zile, în 1826).

Dom Pedro I a abdicat de la cele două coroane: de la cea portugheză în favoarea fiicei sale Dona Maria da Glória (Regina Dona Maria a II-a a Portugaliei, bunica lui Ferdinand I, regele Romaniei), și de la cea braziliană în favoarea fiului său Dom Pedro II).

1825 : A decedat Alexandru I, ţar al Rusiei intre anii 1801-1825, rege al Poloniei între 1815-1825,și Mare Duce al Finlandei ; (n. 23.12.1777).

Napoleon I îl considera un „bizantin schimbător”. Pentru Metternich  era un om nebun, luându-l în derâdere cu orice ocazie. Castlereagh, scriind despre acesta lordului Liverpool, îi atribuie meritele unor „mari calități”, însă adaugă că este „suspicios și indecis”.

In timpul domniei sale, partea de est a Principatului Moldova (numita mai tarziu Basarabia) a fost anexata de Rusia in urma razboiului ruso-turc din anii 1806-1812.

1833 : S-a născut, la Boian, compozitorul Ştefan Nosievici; (m. 12 noiembrie 1869).

Nosievici Stefan

A urmat teologia la Cernăuţi ( 1853-1856) şi  a studiat la Viena (fizică şi matematici, 1856-1860), devenind profesor la gimnaziile din Cernăuţi (1860-1863) şi din Suceava (1863-1869), fondator al Societăţii Filarmonice din Suceava.

A fost fondator al corului Societatii Filarmonice din Suceava şi dirijor al corului „Sol „ (1867-1869), autor al primului studiu folcloric bucovinean, „Despre cântecul poporal român” (1865), Nosievici a compus marsul „Drum bun, toba bate” (pe versurile lui Vasile Alecsandri), „Sub o culme de cetate”, toate publicate, în 1885, de Societatea „Armonia”.

1835: Scriitorul danez Hans Christian Andersen publică prima sa carte de poveşti.

Hans Christian Andersen a fost gay și a murit virgin ~ The cemetery of books

1864: Este emis decretul privind înființarea „Casei de Depuneri și Consemnațiuni”.

1866:  A încetat din viaţă Sir George Everest, alpinist şi geodez britanic; a condus Serviciul geodezic al Indiei şi a realizat cartografierea acestei ţări.

În onoarea lui, cel mai înalt vârf de munte de pe Terra, Chomolunga din Munţii Himalaya, i-a purtat numele, din 1865 ; (n. 4 iulie 1790).

1868:  S-a născut marele actor roman Ion Iancu Brezeanu, societar al Teatrului Naţional din Bucureşti; (m. 17 martie 1940).

Împreună cu Aristide Demetriade, N. Soreanu, Petre Liciu şi fiul său, regizorul Petre Brezeanu, a participat la realizarea filmului “Independenţa României” (1912); (d.17.03.1940).

1879: Se dezveleşte statuia lui Ion Heliade Rădulescu în faţa Universităţii din Bucureşti, România, opera sculptorului italian Ettore Ferrari.

1892 : S-a născut scriitorul Cezar Petrescu, membru titular al Academiei Române (romanele: “Întunecare”, “Calea Victoriei”, “Năluca”) ; (m. 9 martie 1961).

1896: S-a nascut generalul rus Gheorghi Jukov,erou al celui de-al doilea razboi mondial; (d.1974).

1906 : La Paris a fost inaugurată prima clădire destinată cinematografului, „Cinema Omnia Pathe”.

1911 : S-a născut prozatorul şi memorialistul Ieronim Şerbu, cel care a fondat, împreună cu Dan Petraşincu revista “Discobolul” (volumele de nuvele: “Dincolo de tristeţe”, “Oamenii visează pâine”); (m. 8 decembrie 1972).

 1916: Administraţia militară germano-austro-ungară se instalează la Bucureşti, dupa retragerea in Moldova a armatei si administratiei romanesti.

Valoarea totală a pagubelor provocate de ocupaţie se ridica, în noiembrie 1918, la aproape 18 miliarde lei aur. 

 

 

1917:  Ia fiinţă „Agenţia Telegrafică din Petrograd” (TASS, azi ITAR–TASS ).

1918: A fost convocată Marea Adunare Naţională a Românilor de la Alba Iulia, Transilvania.

Adunarea Naţională a Românilor de la Alba Iulia 1 decembrie 1918

Regele Ferdinand I al României, regele intregitor de tara

La 1 decembrie 1918 a fost convocată, la Alba Iulia, Marea Adunare Naţională a Românilor, lucrarile finalizându-se cu Hotărârea de unire necondiţionată a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România, votată în unanimitate (acest act a avut loc dupa ce, la data de 27 martie 1918, respectiv 28 noiembrie 1918, organele reprezentative ale Basarabiei şi Bucovinei au votat unirea).

La Adunarea Natională au fost prezenţi peste 1.200 de delegaţi aleşi şi alţi 100.000 de români veniţi să susţină decizia de formare a României Mari. Cel care a deschis lucrarile a fost Gheorghe Pop de Basesti, după el luând cuvântul Vasile Goldiş, care a proclamat unirea într-un singur stat a tuturor românilor. În Rezoluţia Unirii s-a specificat instituirea unui regim democratic în România, chiar a doua zi fiind alese, cu titlu interimar, forurile de conducere în stat. După înlăturarea regimului comunist, autorităţile române au stabilit ca zi naţională a ţării data de 1 decembrie.

1918 : A încetat din viaţă dramaturgul Edmond Rostand ; (n. 1.04.1868).

1918 : Islanda a obţinut independenţa de stat faţă de Danemarca.

  Între 1262 și 1918, Islanda a fost o provincie norvegiană și apoi daneză. Țara a devenit independentă în 1918 și republică din 17 iunie 1944.

1918:  Serbia, Muntenegru, Macedonia, Slovenia, Croaţia, Dalmaţia, Voivodina şi Bosnia şi Herţegovina se unesc în “regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor”.

1919: Este inaugurat Teatrului Naţional Român din Cluj, cu spectacolul “Se face ziua” şi “Poemul Unirii” de Zaharia Bârsan, primul său director.

Teatrul Maghiar din Cluj a fost mutat în „Cercul Teatral” al lui Jenő Janovics, clădire în care și- a  desfășurat  de atunci activitatea.

 1919: Se formează un guvern al “Blocului democrat ” din România, primul guvern de coalitie din istoria interbelica a Romaniei,prezidat de Alexandru Vaida-Voievod.

Alexandru Vaida Voevod (n. 27 februarie 1872, Olpret, azi Bobâlna — d. 19 martie 1950, Sibiu), om politic, medic, publicist, unul dintre liderii marcanți ai Partidului Național Român din Transilvania, apoi al Partidului Național Țărănesc. Vaida-Voevod a debutat politic în anturajul arhiducelui Franz Ferdinand, ca susținător al drepturilor românilor transilvăneni.

După Unirea Transilvaniei cu România și fuziunea naționalilor transilvăneni cu țărăniștii din Vechiul Regat, s-a numărat printre liderii marcanți ai noului Partid Național Țărănesc.

În activitatea politică, Alexandru Vaida-Voevod a ocupat timp de trei mandate funcția de premier al României, remarcându-se de asemenea la conducerea Ministerului de Interne și a Ministerului de Externe. A sprijinit regimul autoritar al regelui Carol al II-lea, motiv pentru care i-a părăsit pe național-țărăniști și a întemeiat propriul partid. După instaurarea monarhiei autoritare a fost numit consilier regal, iar șeful statului l-a folosit pentru a-și justifica regimul, mizând pe credibilitatea unor politicieni cu experiență, care erau fideli monarhiei.

În 24 martie 1945 a fost arestat de autoritățile comuniste, iar in 1946 a fost pus în arest la domiciliu, la Sibiu, unde și-a petrecut restul vieții, până la moartea sa în 1950, la vârsta de 78 de ani.

Mormântul lui Alexandru Vaida-Voevod se află în cimitirul Bisericii dintre Brazi din Sibiu.

1920: Consiliul orăşenesc al oraşului Braşov a donat Castelul Bran, reginei Maria a României, ca semn de recunoştinţă faţă de contribuţia sa la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

1925:  Sunt semnate la Londra Acordurile adoptate la Conferinţa de la Locarno (Elveţia) între Franţa, Anglia, Belgia, Italia, Polonia, Cehoslovacia şi Germania, ce prevedeau respectarea graniţelor stabilite prin Tratatul de la Versailles şi a Acordurilor de demilitarizare a zonei Rinului.

 1925: S-a nascut  Martin Rodbell, chimist american, laureat al premiului Nobel pentru Medicina pe anul 1994;(d.07.12.1998).

1931:  S-a născut Johnny Răducanu, pianist, compozitor şi interpret de jazz, supranumit Mr. Jazz Of România ; (m. 2011).

1934: S-a nascut la Buftea, Ştefan Radof, actor (interpret a peste 60 de roluri în teatru şi în film), publicist şi om politic (din filmografie: “Oglinda”, “Războiul de independenţă”); (d. 28 martie 2012).

1934: S-a nascut scriitoarea Florenţa Albu (“Himera nisipurilor”, “Austru”, “Petrecere cu iarbă”); (d.3 februarie 2000).

1934: S-a nascut  Platon Pardău, scriitor, publicist, scenarist ( „Ciudata mişcare a inimii în aprilie”, „Omul coborât din turn”); (d. 2002).

1934: Liderul bolsevic sovietic Serghei Kirov a fost asasinat în Leningrad.

Kirov, Sergey Mironovich

Stalin a pretins că asasinul era membrul unei vaste organizații conduse de Lev Trotki , care ar fi urmărit răsturnarea guvernului sovietic.

Au fost arestați, în 1936, 16 demnitari sovietici, în frunte cu  Lev Kamenev si Grigori Zinoviev.

Lumea era încredințată că asasinarea lui Kirov a avut loc din ordinul lui Stalin,dupa ce la Congresul PCUS din 1934, cand  s-a votat pentru noua componență a Comitetului Central , Kirov  a primit numai trei voturi împotrivă, spre deosebire de Stalin care a avut 292 de voturi împotrivă, cele mai multe dintre toți candidații.

Implicarea lui Stalin in acest asasinat nu a fost niciodata dovedita.

1935: S-a nascut  Woody Allen, regizor, actor american ( Allen Stewart Konigsberg) (din filmografie: “Hanna şi surorile ei”, “Soţi şi neveste”, “Annie Hall”).

1936: Este inaugurat, în prezenţa regelui Carol al II–lea şi a reginei Maria, Arcul de Triumf din Bucuresti.

Opera a arhitectului Petre Antonescu, edificiul are înălţimea de 27 metri şi a fost redeschis pentru publicul vizitator în 2002, după 55 de ani de absenţă din circuitul monumentelor oraşului.

1948: Prin Decretul nr. 358, guvernul comunist român dispunea “revenirea comunităţilor locale (parohii) ale cultului greco–catolic la cultul ortodox român”, încetarea funcţionării organizaţiilor centrale şi statuare ale cultului greco–catolic – desfiinţarea acestui cult.

1959:  Este semnat Tratatul Antarcticii, prin care s-a interzis efectuarea de teste militare în Antartica. Tratatul este semnat de 12 naţiuni, printre care şi SUA.

1960: A decedat Ion Vasilescu, compozitor de muzică ușoară și dirijor român;(n. 04.11.1903).

1973 : A încetat din viaţă David Ben Gurion, om politic israelian, unul dintre militantii de frunte pentru întemeierea Statului Israel (1948) ; (n. 16 octombrie 1886).

A  fost primul premier al noului stat (1948-1953; 1955-1963).

1987: A murit scriitorul american James Baldwin (romanul “Camera lui Giovanni”); (n.02.08.1942).

1990:  La Alba Iulia a avut loc şedinţa solemnă a Parlamentului României consacrată sărbătoririi zilei de 1 Decembrie. Aceasta devine pentru prima dată Ziua Naţională a României.

1990: S-a încheiat operaţiunea de săpare a tunelului între Marea Britanie şi Europa, unind astfel pentru prima dată continentul european de insulele britanice.

1990: A fost înfiinţată Banca Comercială Română, prin preluarea activităților comerciale ale Băncii Naționale a României

1995: A început să emită un nou canal al televiziunii naţionale – TV România Internaţional, destinat tuturor românilor din diaspora.

1995:  A emis pentru prima dată, postul de televiziune privat  Pro TV.

1997: România a semnat Convenţia  internationala privind interzicerea minelor anti–persoanal.

2001: A murit  scriitorul şi actorul francez Jean–Pierre Chabrol; (n.11 iunie 1925).

2008: A murit  Aurel Vernescu, caiacist român, dublu laureat olimbic cu bronz ; (n. 23.01.1939).

2009: A intrat in vigoare Tratatul de la Lisabona (inițial cunoscut ca Tratatul de Reformă). 

Tratatul de la Lisabona a fost semnat de statele membre UE la 13 decembrie 2007 si a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 si amendează Tratatul privind Uniunea Europeană (cunoscut de asemenea si ca Tratatul de la Maastricht) și Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (cunoscut de asemenea și ca Tratatul de la Roma).

În acest proces, Tratatul de la Roma a fost redenumit „Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”.

1 decembrie este in  Republica Centrafricană Ziua naţională –  Aniversarea republicii (1958).

Geografia della Repubblica Centrafricana - Wikipedia

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfantul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul

Sfantul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul

Sfantul Proroc Naum era din Elcheseea, din semintia lui Simeon. A trait cu 460 de ani inainte de Hristos. Le-a vestit ninivitenilor ca cetatea lor va pieri. Ninivitenii, care se pocaisera in urma propovaduirii lui Iona, au revenit dupa putin timp la faptele cele rele.

Cetatea Ninive a fost cufundata in urma unui cutremur intr-un iezer, dupa cum vestise Sfantul Naum. El a trecut la cele vesnice la 45 de ani. Numele sau se talcuieste “odihna” sau “mangaiere”.

Cuviosul Filaret Milostivul – Cuviosul Filaret a trait pe la anul 780, pe timpul imparatilor Constantin si Irina. Era de loc din partile Paflagoniei, din satul Amnia. S-a casatorit cu Teozva si a avut trei copii: un baiat cu numele Ioan si doua fiice, Ipatia si Evantia.

Dumnezeu l-a binecuvantat cu multe daruri: avea multe cirezi de vite, holde si tarini aducatoare de roade. Intr-una din zile se intreaba:

„au doara pentru aceasta am primit eu din mana Domnului niste bunatati ca acestea, ca singur eu sa ma hranesc cu dansele si sa le cheltuiesc spre indulcirea si placerea pantecelui meu?

Au nu voi imparti aceste bogatii mari, care-mi sunt date de la Dumnezeu: saracilor, vaduvelor, sarmanilor, scapatatilor si strainilor, pe care Domnul, la infricosata Sa judecata inaintea oamenilor si a ingerilor, nu se va rusina a-i numi pe dansii frati, zicand:

De vreme ce ati facut unuia dintre acesti frati mai mici ai Mei, Mie Mi-ati facut? Apoi ce folos voi avea din averea aceasta, daca o voi tine cu zgircenie, in ziua judecatii, care va fi fara mila pentru cei ce n-au facut milostenie? Au doar, in veacul ce va sa vie, vor fi mie acestea mancare si bautura fara de moarte? Oare hainele mele cele scumpe imi vor fi mie imbracaminte a nestricaciunii? Nicidecum.”

Acestea graind in sine fericitul Filaret, atat s-a facut de milostiv catre saraci, ca si un tata catre fiii sai, hranind pe cei flamanzi, adapand pe cei insetati, imbracand pe cei goi; pe cei straini primindu-i cu bucurie in casa sa si odihnindu-i cu dragoste.

Dupa un timp, Dumnezeu a ingaduit diavolului sa-l saraceasca. Ajunge asa de sarac, incat nu-i mai ramane nimic. Aflandu-se in aceasta stare, Cuviosul Filaret nu s-a mahnit si nici n-a cartit impotriva lui Dumnezeu. S-a aratat ca un alt Iov.

Cand fericitul Filaret a cunoscut ca i se apropie sfarsitul si mutarea lui catre Hristos, a chemat toate rudele sale si le-a prezis cele ce aveau sa se intample fiecareia.

A adaugat insa si aceste sfaturi vrednice de pomenire: “Sa nu uitati, fiilor si rudeniilor, iubirea de saraci. Sa cercetati pe cei bolnavi si pe cei din inchisori! Sa aparati pe vaduve si pe orfani!

Sa nu poftiti lucrurile altora! Sa nu lipsiti de la slujbele si liturghiile Bisericii! Si ca sa spun pe scurt, sa nu incetati de a face ceea ce m-ati vazut pe mine facand”.

Dupa ce a spus acestea si s-a rugat pentru ei, a adormit in pace.

La ingroparea sa au venit multi saraci strigand:

“O, Doamne Dumnezeule, pentru ce ne-ai lipsit pe noi de un parinte ca acesta, hranitorul nostru? Caci cine dupa dansul ne va hrani pe noi flamanzii si ne va imbraca pe noi si cine va mai primi pe cei straini in casa sa?

Cine va ingriji pe fratii nostri cei morti si aruncati pe ulite si-i va da ingroparii? Mai bine ar fi fost sa murim noi toti inainte, decat sa ne lipsim de facatorul nostru de bine”.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Mucenic Anania Persul;
– Sfantului Antonie cel Nou;
– Sfantului Onisim, arhiepiscopul Efesului;
-Sfintilor parintii Anania si Solohon, arhiepiscopii Efesului.

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

http://www.youtube.com/watch?v=hj57uD_yP4s

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Crestin Ortodox.ro;

 3. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

 4. Istoria md.

 5. Istoriculzilei.blogspot.com;

 6. Mediafax.ro;

01/12/2015 - Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , ,

2 comentarii »

 1. Reblogged this on Cronopedia.

  Apreciază

  Comentariu de munteanioan | 01/12/2015 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: