CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

1 noiembrie 1928 – primele emisiuni radiofonice româneşti. Cronologie.


 

La 1 noiembrie 2015 se împlinesc 87 de ani de la primele emisiuni radiofonice româneşti.

 1 noiembrie 1928: „Alo, alo, aici Radio Bucureşti”

 

 În data de 1 noiembrie 1928, la ora 17:00, era difuzată în eter prima emisiune a Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România, cu anunţul: „Alo, alo, aici Radio Bucureşti”.

Primele cuvinte au fost rostite de preşedintele Societăţii, Dragomir Hurmuzescu, ctitorul radiofoniei româneşti, după care a urmat un recital de versuri compuse de Horia Furtună, în care Radioul românesc era definit „Un suflet nou”.

 

 

 

 

 Image result for primul sediu radio romania photos

1928

1 noiembrie – a fost lansat în eter primul semnal radiofonic, urmat de prima emisiune radio oficială, care a debutat prin cuvântul marelui fizician român Dragomir Hurmuzescu.

La început, Radio Bucureşti (cum era cunoscută Societatea) avea emisiuni doar câteva ore pe zi, în program figurând ştiri, muzică de dans şi clasică, buletine meteorologice.

Treptat au apărut şi primele emisiuni complexe :”Ora copiilor”, „Ora veselă”, „Ora femeilor”, „Cronica muzicală”, „Cronica dramatică”, „Poşta amatorilor”.

9 noiembrie – Apare primul număr al revistei „Radiofonia“, publicaţie oficială a societăţii

30 noiembrie – Primul concert simfonic radiodifuzat susţinut de Orchestra Radio sub bagheta lui Mihail Jora are în program exclusiv Mozart şi Haydn.

1929

1 ianuarie – Mihail Jora este numit director de programe

17 ianuarie – Se transmite prima emisiune de umor „Ora veselă“

18 februarie – Este transmisă prima montare propriu-zisă de Teatru radiofonic cu piesa într-un act „Ce ştie satul“ de V. Al. Jean, în interpretarea actorilor Maria Filotti, Ronald Bulfinski şi Victoria Mierlescu

10 martie – Debutează la Radio, cel mai de seamă conferenţiar al Radioului, Nicolae Iorga

10 mai – Se difuzează primul festival de muzică românească

noiembrie – Difuzarea primelor „Cronici sportive“, dar şi a unor cronici cinematografice

1930

3 martie – Se inaugurează „Universitatea populară“, devenită ulterior „Universitatea Radio”, emisiune ce transmite cicluri de conferinţe din toate domeniile de activitate, susţinute de personalităţi ale intelectualităţii româneşti, din perioada interbelică – cu prelegerea luiDimitrie Gusti „Menirea Radiofoniei Româneşti“

5 noiembrie – Primele cursuri de limbă franceză ţinute de Blanche Berney

1931

18 noiembrie – Este difuzată prima emisiune dedicată străinătăţii şi preluată de Radiodifuziuni europene

13 decembrie – Se iniţiază primul concurs de scenarii radiofonice dotat cu trei premii şi menţiuni, pentru încurajarea dramaturgiei radiofonice

1932

11 februarie – Inaugurarea noului studio de concerte al Radioului construit de arhitectul G. M. Cantacuzino şi ing. Liviu Ciuley

30 septembrie – Comitetul de direcţie aprobă Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România

1933

aprilie – Publicaţia Societăţii devine „Radio-programul de Radio. Film sonor. Televiziune.“

11 iunie – Prima transmisie în direct a unui meci de fotbal, România – Iugoslavia, din Cupa Balcanică1934

15 ianuarie – Este dat în folosinţă postul naţional Radio România de la Bod, cu un emiţător provizoriu 20 kW, pe o lungime de undă de 1875 m, pus la dispoziţie de firma Marconi

21 octombrie – Apare primul număr al publicaţiei “Radio-Universul”

1935

primul număr al publicaţiei Radio-Adevărul, cu apariţie până în anul 1940

Consiliul de Administraţie aprobă noul „Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România”.

1936

1 ianuarie – Se pune în funcţiune emiţătorul de 150 kW putere de la Bod

4 aprilie – Este promulgată „Legea pentru organizarea şi funcţionarea Radiodifuziunii”

1937

20 februarie – este realizată recepţia tehnică definitivă a postului Radio România

19 decembrie – Este difuzată ediţia inaugurală a emisiunii „Ora militară“

1938

20 februarie – Debutul radiofonic al Mariei Tănase. Acompaniată de taraful Ion Matache din Argeş, a prezentat „pe viu” un program de cântece româneşti la emisiunea „Ora satului”

15 iunie – Este difuzată prima emisiune „Ora românească pentru străinătate“, aceasta fiind adresată Angliei

1939

30 septembrie – Este dat în folosinţă postul de radio Basarabia de la Chişinău

1940

Este înfiinţat „Serviciul Emisiuni“ care avea rolul să asigure o desfăşurare coerentă a programelor

15 mai – Este dat în folosinţă postul de emisie pe unde scurte de la Băneasa, Dacia Română cu o putere de 2 kW şi o lungime de undă de 32,4 m

1941

5 ianuarie – Apare revista „Radio România“

21 aprilie – Este transmisă prima emisiune „Ora naţiunii“

2 noiembrie – Se inaugurează postul Radio Moldova de la Iaşi

1942

25 octombrie – Apare un nou statut al Societăţii Române de Radiodifuziune

1943

9 martie – Jurnalul Consiliului de Miniştri autorizează sporirea capitalului Societăţii, a treia de la înfiinţare; noua emisie de acţiuni îi favorizează pe vechii acţionari

1944

24 august – Şase bombardamente germane, desfăşurate între orele 8.30 şi 16.30, au afectat studiourile şi sediul central al Radiodifuziunii din Str. Gen. Berthelot nr. 60. Al şaptelea bombardament a distrus complet întreg sediul şi odată cu el şi studiourile

Ia fiinţă Orchestra de Cameră a Radiodifuziunii

1945

26 aprilie – Consiliul de Administraţie aprobă noul „Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune”

noiembrie – Este înfiinţat Corul de copii Radio

1946

Se încheie lucrările de la Tâncăbeşti pentru postul de emisie Bucureşti II, unde a fost mutat postul Radio Moldova care a funcţionat în timpul războiului la Iaşi

1947

decembrie – apare Revista „Secolul Radiofoniei” care se editează până în 1948

Au fost puse în funcţiune studiourile A şi B din clădirea Radiodifuziunii

1948

8 noiembrie – Se înfiinţează Orchestra de Estradă Radio

1949

1 decembrie – Este înfiinţată Orchestra Populară Radio

1950

12 mai – Apare Decretul 116, publicat în Monitorul Oficial nr. 41 din 13 mai, prin care Direcţia Radioficării trece în subordinea Ministerului Comunicaţiilor, iar Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune îşi schimbă denumirea în Comitetul de Radio de pe lângă Consiliul de Miniştri al R.P.R.

1951

15 septembrie – Hotărârea Partidului şi Guvernului nr. 965 publicată în Monitorul Oficial nr. 95, se ocupă de măsurile pentru îmbunătăţirea acţiunii de radioficare şi prevede pentru Comitetul de Radiodifuziune sarcina de a organiza colectivele de redacţie ale centrelor de radioficare şi de a se ocupa de activitatea redacţională a acestora. Tot prin această hotărâre se acordă dreptul Comitetului de radio de a publica săptămânal programele staţiilor centrale

Ca urmare a acestei prevederi, apare, în 10 noiembrie, publicaţia „Programul de Radio”

1952

27 noiembrie – Este inaugurat actualul sediu al Radiodifuziunii, realizat după trei ani de lucrări

1954

15 martie – Este înfiinţat postul regional Cluj

6 iunie – Se înfiinţează postul regional Craiova

noiembrie – Se iniţiază un ciclu de „conferinţe şi consultaţii pe teme de economie politică şi filozofie”

1955

5 mai – Este înfiinţat postul regional Timişoara

iulie – Se inaugurează un nou ciclu de emisiuni dedicate istoriei teatrului.

1956

1 mai – Se înfiinţează postul regional Iaşi

31 decembrie – Este înfiinţată Televiziunea Română

1957

15 iulie – s-a înfiinţat Secţia Turcă

publicaţia „Programul de Radio” devine „Radio TV”

1958

2 martie – Este înfiinţat postul regional Târgu-Mureş

1959

martie – Este difuzată prima emisiune „Prietenii muzicii“

1960

27 octombrie – Scriitorul Mihail Sadoveanu este aniversat la radio cu ocazia împlinirii a 80 de ani

1961

12 noiembrie – Pe Programul I începe difuzarea unui ciclu de emisiuni pentru iniţiere muzicală prin intermediului radioului

22 noiembrie – Debutează o nouă emisiune pe teme muzicale „Poşta muzicală radio”

1962

6 decembrie – Tudor Vianu deschide seria emisiunilor „Ce ştim despre cărţi ?”

1963

8 ianuarie – Debutează emisiunea „Universitatea tehnică Radio”

5 mai – Începe să emită Programul III de radio pe unde ultrascurte

1964

28 octombrie – Debutează emisiunea „Jurnalul satelor”

1965

25 octombrie – Prima emisiune ” Amfiteatru literar”

decembrie – Debutează emisiunea „Memoria pământului românesc”

1966

9 aprilie – Este inaugurată o nouă emisiune de cultură „Revista literară radio” (revista vorbită). Cuvântul introductiv este ţinut de Tudor Arghezi

5 octombrie – Se reia ciclul de emisiuni muzicale „Figuri şi momente din istoria muzicii româneşti”. Primele transmisii sunt dedicate creaţiei enesciene

1967 

aprilie – Debutează emisiunea „Orizont ştiinţific”

iulie – Postul „Radio Vacanţa” începe să emită, zilnic, între orele 9-14 şi 17-18, din celebra „Vila 27”

1968

Este înfiinţat Oficiul de presă şi tipărituri al Radioteleviziunii, care avea menirea să organizeze în mod unitar publicarea unor lucrări specifice ale Radioului şi Televiziunii

28 octombrie – apare publicaţia „Studioul de poezie”, care cuprinde spectacolele de poezie organizate de Redacţia emisiunilor literar-teatrale din radio

1969

27 mai – Începe emisiunea de literatură română şi universală „Saeculum”

1970

februarie – Pe Programul I se difuzează o nouă emisiune: „Muzică şi actualităţi”

30 noiembrie – Se difuzează prima emisiune „Orele serii”

1971

8 martie – Se înfiinţează Consiliul Naţional a Radioteleviziunii Române, care are menirea de a asigura orientarea generală a muncii şi de a stabili liniile directoare ale programelor de radio şi televiziune

31 mai – Pe Programul I începe o antologie dedicată sonetului: „Moment poetic de seară”

1972

19 ianuarie – Pe Programul I se difuzează emisiunea „Antena tineretului” care va comenta evenimente semnificative din viaţa tinerilor

aprilie – Se editează un supliment al revistei Radio TV, ,,Radio-teleşcoala”

11 septembrie – Prima ediţie a emisiunii „Poeţi citindu-şi versurile” îl invită la microfon pe Al. Philippide

1973

martie – Debutează o nouă emisiune de actualităţi şi muzică „Radio-programul dimineţii”

1974

17 iunie – Prima emisiune „Raliul ideilor”

1975

ianuarie – Pe Programul III, dedicat tineretului, se transmite emisiunea „Trecem pe recepţie” în care specialişti din diverse domenii răspund ascultătorilor

15 decembrie – se difuzează prima emisiune realizată de Secţia Rusă din cadrul Redacţiei Emisiunilor pentru Străinătate, pe unde scurte

1976

1 noiembrie – Pe Programul II începe emisiunea „Gazeta muzicală radio”, un colocviu săptămânal pe teme muzicale

1979

iunie – Pe Programul I se transmite emisiunea „Radioprogramul satelor”

1980

martie – Apare o nouă emisiune pentru tineri: „Clubul invitaţilor”

29 decembrie – Se difuzează noua emisiune de reportaje şi comentarii „Antena tineretului”

1981

martie – O nouă emisiune consacrată limbii române: „Extemporal radiofonic la … limba română !”

1982

Apare revista de programe „Teleradio“

1983

11 mai – Prima ediţie a emisiunii „Meridiane radiofonice” – emisiune de actualităţi radiofonice din lume

1984

ianuarie – La România Tineret, debutează programul „Studioul T’ 84”.

1985

12 ianuarie – Se desfiinţează studiourile teritoriale de radio. Programele 1 şi 2 îşi reduc drastic emisia: program numai între orele 6.30 şi 23.30, ulterior între orele 6 şi 24 în fiecare zi

octombrie – Pe Programul de tineret începe o nouă emisiune difuzată săptămânal, denumită „Sport, natură, tinereţe”

1989

decembrie – Eugen Preda este însărcinat provizoriu la conducerea Radiodifuziunii

1990

8 ianuarie – Este lansată o nouă emisiune de actualitate politică internă şi internaţională, „24 de ore”

21 ianuarie – Radio Constanţa a fost cel dintâi post regional de radio care a început să emită, după Revoluţia din decembrie 1989

martie – începe să funcţioneze Centrul de Informaţii şi Sinteză, viitoarea Agenţie de presă RADOR

1991

10-14 aprilie – Reprezentanţii Radiodifuziunii participă pentru prima dată la târgul internaţional al organismelor de radio – „Musicora ’91”

iulie – Pe programul România Actualităţi se lansează în emisiunea „Spaţiul european”

1992

septembrie – Are loc părima ediţie a seminarului internaţional „Limba română – mijloc de comunicare şi informare radiofonică”, organizat prin participarea posturilor de radio ce transmit programe în limba română

1993

ianuarie – Apare buletinul „Radio Observator”, o nouă sursă de informare şi documentare, cotidian de informaţii interne şi externe editat de Centrul de informare şi sinteză

3 mai – Emisiunile programului România Actualităţi se difuzează şi pe unde scurte

14 august – Au debutat emisiunile în limba maghiară

4 octombrie – Emisiunea „Universitatea Radio” revine în schema de programe pe România Actualităţi

1994

17 iunie – Este votată Legea nr. 41, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes naţional, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române

august – Canalul Radio România Tineret devine primul canal FM stereo din România

30 octombrie – 6 noiembrie – Are loc, la iniţiativa Radio România, prima ediţie a Târgului GAUDEAMUS – Carte de învăţătură, găzduit în foaierul Sălii de Concerte „Mihail Jora” a Radiodifuziunii

1995

1 decembrie – Debutează emisiunile în limba bulgară

1996

ianuarie – Radio România Internaţional realizează primele transmisiuni prin satelit

august – Se inaugurează „Universitatea de vară Radio” la Sibiu

noiembrie – Apare revista „Radio România”

1997

24 martie – Începe să emită Radio România Muzical, pe frecvenţa de 72.08 MHz

1998

12-13 martie – Societatea Română de Radiodifuziune organizează seminarul internaţional „Radioul pentru tineret – Tradiţie, provocare, perspective”

septembrie – Seminarul internaţional „Limba română – Mijloc de comunicare şi informare radiofonică”, reuniune organizată prin participarea posturilor de radio ce transmit programe în limba română

1999

august – Postul Antena Bucureştilor participă la Festivalul Internaţional de radio şi televiziune „Plaiul meu natal” Ujgorod, Ucraina, unde primeşte „Premiul pentru originalitate”

2000

februarie – La Centrul de Presă al Casei Radio s-a decernat medalia anului 1999 – 2000 Papei Ioan Paul al II-lea de către Societatea Română de Radiodifuziune martie – Radio România Tineret lansează prima emisiune „Maraton în Blue Jeans”

21 aprilie – Societatea Română de Radiodifuziune inaugurează, la Sibiu, primul post local public organizat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior

31 mai – Inaugurarea noului sediu al Agenţiei RADOR

17 iunie – La Varna s-a semnat un acord de colaborare între Radiodifuziunea Bulgară şi Societatea Română de Radiodifuziune, care prevedea, între altele, realizarea unor emisiuni tip duplex

25 iunie – Semnarea unui acord de colaborare bilaterală între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radiodifuziunea „Vocea Turciei”

1 decembrie – Canalul România Muzical începe difuzarea, în fiecare noapte, între orele 1.00-7.00, a programului muzical intitulat „EuroClassic Notturno”, preluat de la Uniunea Europeană de Radio

2001

1 februarie – A fost inaugurată Camera ştirilor, echipată cu cel mai performant nivel tehnologic al momentului

20 aprilie – Se semnează un acord de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radio France International, care vizează, printre altele, producerea de emisiuni tip duplex având ca scop îmbunătăţirea relaţiei între ascultătorii celor două ţări

2002

martie – Radio România Actualităţi lansează „RadioCotidian” emisiune zilnică de informaţie

iulie – Pentru prima dată, România a fost desemnată ca membru al Consiliului de Administraţie al Uniunii Europene de Radio

19-24 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune organizează, împreună cu Uniunea Scriitorilor, Festivalul Internaţional „Zile şi nopţi de literatură”

2003

23 februarie – În premieră absolută în presa audiovizuală, o echipă de reporteri speciali de la Radio România a transmis în direct de pe portavionul american USS Abraham-Lincoln, în timpul războiului din Irak

martie 2003 – Radio România Actualităţi trimite în Irak 14 reporteri speciali ce transmit în direct conflictul din Golf, în cadrul „Operaţiunii curcubeul” organizată de Radio România Actualităţi şi Ministerul Apărării Naţionale

19-20 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune în colaborare cu Institutul Internaţional pentru Presă organizează, la Palatul Parlamentului, conferinţa internaţională cu tema „Cum garantăm independenţa serviciilor publice de radio şi televiziune ?”

2004

martie – RRI s-a reorganizat sub forma a două posturi de radio pentru străinătate, Radio România Internaţional 1, care emite nonstop programe în limba română, dar şi programe în dialectul aromân, şi Radio România Internaţional 2, care emite programe în 10 limbi străine

noiembrie – Radio România Cultural emite şi în bandă FM

noiembrie – Societatea Română de Radiodifuziune deschide un nou post Radio Sighet

1 noiembrie – Are loc lansarea oficială a emisiei digitale prin internet a postului Radio România Tineret, care se va numi Radio3Net

1-6 noiembrie – Orchestra Naţională Radio efectuează un turneu european

8 noiembrie – Revista programelor de radio îşi schimbă formatul şi denumirea în „Universul Radio România”

2005

februarie – Societatea Română de Radiodifuziune, în parteneriat cu Centrul Internaţional de Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) – The Project for the New Democracies organizează, la Bucureşti, masa rotundă cu tema „Noile relaţii dintre Europa Centrală şi Rusia după lărgirea NATO”

2006

1 martie – Antena Satelor devine post naţional

5 iulie – Pentru prima dată în România, a fost organizată Conferinţa internaţională „Ziua Agenţiilor de Presă”. Agenţia de ştiri a Radioului naţional – RADOR, în parteneriat cu revista „Săptamâna Financiară”, a organizat prima ediţie a manifestării, la Hotel Marriott, având ca temă „Agenţiile de presă în faţa unei decizii capitale: tabloidizare sau specializare?”

august – La Radio România Actualităţi intră în funcţiune un nou sistem digital de producţie şi emisiuni Radio Man

9 noiembrie – Revista pentru programe Radio îşi schimbă denumirea în „Radio România”

2007

15 februarie – Este inaugurat postul de radio „Antena Sibiului”

mai – Radio România devine membru al Comisiei Radio a Uniunii Europene de Radio şi Televiziune

iunie – Radio România devine membru al Consiliului Director COPEAM (Conferinţa Permanentă a Audiovizualului Mediteranean)

2008

2 iulie – Au loc schimbări ale postului public de radio în ceea ce priveşte identitatea vizuală atât la nivel de corporaţie, cât şi pentru 6 dintre posturile sale

28 octombrie – Banca Naţională a României a lansat moneda aniversară Radio România, confecţionată din argint, cu o greutate de 31 de grame şi dedicată împlinirii a 80 de ani de existenţă ai Societăţii Române de Radiodifuziune

2009

17 martie – Oraşul Bruxelles găzduieşte două recitaluri ale violonistului Alexandru Tomescu, acompaniat la pian de Horia Mihail

8 mai – Radio România a organizat, la Centrul de Presă al Societăţii Române de Radiodifuziune, expoziţia fotografică realizată în cadrul proiectului „O poveste de succes: colaborarea dintre Armata României şi Radio România în Irak, 2003 – 2009”

septembrie – Pentru a întregi oferta editorială, Radio România a lansat două site-uri noi: http://www.politicaromaneasca.ro – primul portal media dedicat exclusiv politicii interne şi externe – şi http://www.romania-actualitati.ro – versiunea online a postului Radio România Actualităţi

21 octombrie – Orchestra Naţională Radio a fost invitată să susţină “Marele concert de deschidere” din cadrul Zilelor Culturale ale ECB – România 2009, un eveniment organizat de Banca Centrală Europeană

21 octombrie – Radio România a lansat prima subredacţie a Radio Timişoara la Arad

30 octombrie – Orchestra Naţională Radio a susţinut un concert extraordinar cu ocazia Zilei Naţiunilor Unite, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu şi având-o ca solistă pe pianista Dana Borşan

1 noiembrie – A fost digitalizat primul document din arhiva radioului public „Unităţi organice în viaţa statelor şi naţiunilor”, discurs susţinut de Nicolae Iorga în data de 24 martie 1939, fragment al conferinţelor radiofonice „Sfaturi pe întunerec”

2010

17 – 24 martie – Orchestrele şi Corurile Radio au organizat un eveniment muzical unic în România: Festivalul Internaţional de Bandoneon şi Acordeon, la Sala Radio

11 aprilie – Societatea Română de Radiodifuziune a fost aleasă, cu unanimitate de voturi, ca membră în comitetul director al Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM)

11 mai – Radio România a organizat, la sediul său, seminarul public privind rolul şi necesitatea modernizării Dialogului Social în contextul pregătirii Strategiei Dunării şi al politicii de coeziune a UE

7 iunie –Societatea Română de Radiodifuziune şi compania Teleradio-Moldova, au încheiat, la Chişinău, un acord de colaborare pentru o perioadă de doi ani

29 iulie – Orchestra Naţională Radio a deschis concertul dedicat Zilei României la EXPO 2010 Shanghai

22 august – Radio România a deschis la Tulcea „Subredacţia Delta”

2011

8 martie – Violonistul Alexandru Tomescu şi pianistul Horia Mihail, soliştii Orchestrelor şi Corurilor Radio, au susţinut un recital la Praga, în cadrul programului „Ambassador’s Concert Series”

27 martie – Pentru prima dată pe aceeaşi scenă, Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” şi Orchestra Naţională Radio, au susţinut un concert extraordinar, la Sala Radio, la împlinirea a 93 de ani de la unirea Basarabiei cu Regatul României

1 iulie – Agenţia de presă RADOR a Radio România organizează lansarea volumului Homo informans şi Lexic subiectiv al omului “informator”, în prezenţa autorului, profesorul Michael Palmer, Sorbona

26 septembrie – 6 octombrie – A avut loc prima ediţie a Turneului „Duelul viorilor”, organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo

1 decembrie – Radio Chişinău, un produs al Radio România, realizat în colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, s-a lansat oficial

2012

12 – 16 martie – În Studioul de Concerte Mihail Jora din Bucureşti a avut loc Festivalul Internaţional de Vibrafon, organizat de Formaţiile Muzicale Radio

25 aprilie – 7 mai – Prima ediţie a turneului „Flautul de Aur” susţinut de 2012flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi pianistul Horia Mihail, organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo

22 – 24 mai – Televiziunea Română şi Societatea Română de Radiodifuziune au organizat, la Bucureşti, cea de-a 10-a reuniune a managerilor de resurse umane din cadrul serviciilor publice de media membre ale European Broadcasting Union (EBU)

12 iunie – Acordul de cooperare între Radio China Internaţional şi Societatea Română de Radiodifiziune a fost semnat, la Bucureşti

23 – 29 septembrie – Prima ediţie a Festivalului internaţional al orchestrelor radio – RadiRo, desfăşurat la Bucureşti, şi produs de Radio România

22 – 31 octombrie – Turneul naţional denumit “Vioara lui George Enescu la sate”, susţinut de violonistul Gabriel Croitoru cu vioara Guarneri care a aparţinut lui George Enescu şi pianistul Horia Mihail se desfăşoară în opt aşezări rurale din România

decembrie – Comentatorul sportiv al Radio România Actualităţi, Ilie Dobre, a intrat din nou în Cartea Recordurilor, după ce a stabilit un record mondial pentru cea mai lungă descriere radiofonică a unui gol

2013

ianuarie – Radio România Actualităţi este postul numărul unu, la nivel naţional, cu 13,4% cotă de piaţă şi peste 2 milioane de ascultători fideli, zilnic

3 martie – Moment istoric pentru Orchestra Naţională Radio România şi pentru cooperarea culturală între România şi Republica Moldova: binecunoscuta orchestră a concertat pentru prima oară în istoria sa la Chişinău (Palatul Naţional), manifestarea înscriindu-se în seria de evenimente ce marchează împlinirea a 85 de ani de la înfiinţarea radioului public din România

21 martie – La 20 de ani de la aderarea ţării noastre la francofonia instituţională (iniţial Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei, transformată, în 1998, în Organizaţia Internaţională a Francofoniei – OIF), la Sala Radio a avut loc Gala Francofoniei, concert-eveniment susţinut de Orchestra Naţională Radio şi Tiberiu Soare, dirijor principal alături de violonistul Gabriel Croitoru

12 mai – Înalta decoraţie Nihil Sine Deo a fost acordată Societăţii Române de Radiodifuziune, în cadrul unei ceremonii oficiale, la Palatul Elisabeta, în prezenţa membrilor Casei Regale

1 iulie – La sediul radioului public a avut loc o întâlnire de lucru a dr. Javad Mottaghi, Secretar General al Uniunii Audiovizualului Asia – Pacific (ABU) cu Ovidiu Miculescu, preşedinte director general al SRR şi cu reprezentanţi ai conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune. Întânirea vine şi ca urmare a recentei afilieri a Radio România la această prestigioasă organizaţie, realizată în primăvara anului 2013

27 iulie – În cadrul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Balchik Classic Days, Orchestra Naţională Radio, sub bagheta dirijorului ei principal, Tiberiu Soare, a dăruit publicului o superbă demonstraţie de virtuozitate artistică: “Concert integral Mozart”, cu participarea a doi dintre soliştii concertişti ai instituţiei: pianistul Horia Mihail şi violonistul Gabriel Croitoru

8 – 14 septembrie – Radio România a realizat, împreună cu Radio Rai, serviciul public din Italia, un proiect editorial comun dedicat patrimoniului spiritual, istoric şi cultural al Bucovinei

30 septembrie – 5 octombrie – Festivalul Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova – Voicing The Future, organizat de Radio România, în parteneriat cu URTI, sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României şi sub patronajul Ministerului Culturii

1 octombrie – 30 noiembrie 2013 – La aniversarea a 85 de ani de existenţă, Radio România dăruieşte ascultătorilor săi, sub genericul „Ascultă Vocea”, fragmente din înregistrări unicat sub forma unui insert cu vocea unei personalităţi din arhiva sonoră a Radioului

13 şi 15 octombrie – Pianistul Horia Mihail a participat la Festivalul Internaţional de Muzică Clasică de la Ushuaia – Argentina (15 octombrie), unde a reprezentat România cu un recital ce a conţinut programul turneului naţional „Pianul călător” organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo

13 octombrie – Concert de gală la Sala Radio „Centenar Maria Tănase”, susţinut de Orchestra de Muzică Populară Radio, sub bagheta dirijorului Adrian Grigoraş, cu prilejul împlinirii, la 25 septembrie, a 100 de ani de la naşterea celebrei artiste2013

16 octombrie – Cea de-a 25-a ediţie a festivităţii de acordare a premiilor URTI – Uniunea Internaţională de Radio şi Televiziune s-a desfăşurat la Paris. Preşedintele director general al Radio România, Ovidiu Miculescu, a înmânat medalia de bronz a concursului Grand Prix URTI preşedintelui radioului algerian, Chabane Lounakel, pentru programul L’Afrique des frontieres

24 octombrie – Soprana Angela Gheorghiu a lansat un nou videoclip în România, cu unul dintre cele mai îndrăgite şlagăre româneşti: Copacul, piesă semnată de compozitorul Jolt Kerestely şi interpretată iniţial de Aurelian Andreescu. Înregistrarea muzicală a fost realizată la Sala Radio, alături de Orchestra Naţională Radio, sub bagheta dirijorului său principal, Tiberiu Soare

25 octombrie – La Berlin a avut loc a opta ediţie a summitului grupului de cultură al EBU – Uniunea Europeană de Radio, a cărui temă a fost „Roads to the Future – Căile către viitor”. Radio Oltea Şerban Pârâu, directoarea Centrului Cultural Media Radio România a fost votată pentru a face parte, în continuare, din conducerea acestui grup şi pentru perioada 2013-2015

28-29 octombrie – Radio România este reprezentată de preşedintele director general, Ovidiu Miculescu, la cel de-a 50-a Adunare Generală a Asia – Pacific Broadcasting Union (ABU), care a avut loc la Hanoi, pentru prima dată de la aderarea SRR la organizaţie, în primăvara acestui an

28 octombrie – 1 noiembrie – Sărbătorirea a 85 de ani de la înfiinţarea radioului public românesc prilejuieşte reîntâlnirea ascultătorilor Radio România Cultural cu unul dintre cei mai îndrăgiţi şi cunoscuţi oameni de radio, o personalitate a cărei voce a fost, ani de-a rândul, amprenta radioului public: Paul Grigoriu

31 octombrie – Societatea Română de Radiodifuziune a semnat un nou acord de colaborare cu Radio-Televiziunea din Slovacia, la sediul Radio România. La eveniment au participat directori şi reprezentanţi ai Uniunii Europene de Radio Televiziune (UER) şi ai posturilor publice de radio şi televiziune din Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria şi Austria, care se află în aceste zile în vizită în Bucureşti, cu

31octprilejul aniversării Radio România 85

31 octombrie – Concert eveniment care a marcat împlinirea a 85 de ani de radiofonie românească şi a tot atâţia ani de la înfiinţarea Orchestrei Naţionale Radio. Sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, avându-i ca solişti pe violonistul Gabriel Croitoru, violoncelistul Răzvan Suma şi pianistul Horia Mihail, Orchestra Naţională Radio au oferit celor prezenţi un program pe măsura evenimentului. Invitaţia Radio România a fost onorată de Alteţa Sa Regală Principele Nicolae, ambasadori şi membri ai corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţi ai Parlamentului şi ai Guvernului României şi manageri ai instituţiilor culturale de prestigiu din Capitală, directori şi reprezentanţi ai Uniunii Europene de Radio Televiziune (UER) şi ai posturilor publice de radio şi televiziune din Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria şi Austria, aflaţi în aceste zile în vizită în Bucureşti, cu prilejul aniversării Radio România 85

1 noiembrie – Radio România împlineşte 85 de ani

1nov1 noiembrie – Sala Grigore Gafencu a Ministerului Afacerilor Externe a găzduit conferinţa „Radio România – 85 de ani: o istorie în slujba politicii externe româneşti”. Prilejuită de sărbătorirea primei transmisii radio în România, în 1928, şi a 150 de ani de diplomaţie românească, conferinţa a fost deschisă de Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe şi de Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al
Societăţii Române de Radiodifuziune.

1 noiembrie – În contextul parteneriatului special dintre Armată şi radioul public, cu ocazia aniversării celor 85 de ani de la înfiinţarea Radio România, Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, a primit emblema de onoare din partea Statului Major al Forţelor Terestre. Delegaţia Statului Major al Forţelor Terestre care a vizitat la Radio România a fost condusă de General de brigadă Mihai Ciungu, Şeful Instrucţiei şi Doctrinei în Statul Major al Forţelor Terestre

1 – 2 noiembrie – În săptămâna aniversării a 85 de ani de la prima emisie în eter, Radio România a organizat o întâlniri speciale cu una dintre marile voci ale muzicii româneşti, a cărei carieră este strâns legată de radioul public: Margareta Pâslaru. Artista a lansat în Foaierul Central al Sălii Radio, albumul „Margareta 70”, produs de Fundaţia Radio România. Drepturile de autor ale albumului au fost cedate în beneficiul Băncii de Alimente a Crucii Roşii Române

4nov4 noiembrie – Sala Mitiţă Constantinescu a Băncii Naţionale a României a găzduit ceremonia aniversară 85 de ani de existenţă a Radioului Românesc, ceremonie în cadrul căreia a fost prezentată o casetă aniversară ce cuprinde: medalia 85 de ani Societatea Română de Radiodifuziune, emisiunea de mărci poştale Fonoteca de aur a României şi albumul Universul Radio România, cu CD-ul aniversar Fonoteca de aur.

13 – 16 noiembrie – Radio România a obţinut 6 premii la 6 categorii şi Marele Premiu al Festivalului Concurs TAKTONS – „Sunet Frumos”, ediţia a 14-a, care a avut loc, la Novi Sad, capitala provinciei sârbe Voivodina

15 noiembrie – Radio România a organizat, în foaierul Sălii Radio, lansarea celui mai nou volum semnat de omul de radio Paul Grigoriu – „G de la Gugiumeni. Falsă monografie”, apărut în seria de Ediţii sonore îngrijite de Editura Casa Radio

20 – 24 noiembrie – Ediţia 2013 a Târgului Internaţional GAUDEAMUS – Carte de Învăţătură 2013 a avut loc la Pavilionul Central Romexpo şi s-a desfăşurat sub semnul a două numere “rotunde”: 85 – ani care au trecut de la prima transmisiune a Radio România şi 20 de ediţii la care ajunge Târgul Internaţional GAUDEAMUS în acest an. Invitate de onoare ale ediţiei: Ţările Nordice – Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda şi Islanda. Manifestarea figurează în Catalogul Târgurilor de Carte de la Frankfurt

23 noiembrie – Volumul „Radio-Istorii 1928-1945 – Mărturii de istorie orală din Arhivele Radio România”, însoţit de un CD audio, realizat23nov de Grupul de istorie orală al Agenţiei de presă RADOR, a fost lansat la Târgul Internaţional Gaudeamus

1 decembrie – Cu ocazia împlinirii a doi ani de când a început să emită Radio Chişinău, a avut loc un impresionant Concert Aniversar, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, care a completat suita evenimentelor organizate în cinstea Zilei Naţionale a României

11 decembrie – CNA a acordat postului Radio România Actualităţi premiul de excelenţă pentru Programe de promovare a integrării minorităţilor şi a altor categorii sociale. Între criteriile care au stat la baza acordării premiilor se numără servirea interesului public, audienţa şi respectarea legislaţiei

12 decembrie – Premiul I la secţiunea radio a concursului Reporter European, organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene şi de Biroul de Informare al Parlamentului European în România, a fost obţinut de reporterul Radio Romania Actualitati, Liliana Nicolae, pentru documentarul „Drepturi şi obligaţii în Uniunea Europeană”

15 decembrie – Fundaţia Radio România şi Fundaţia Vodafone România au organizat un spectacol caritabil de Crăciun, la Sala Radio, pentru sute de copii din centrele de zi şi de plasament. La încheierea spectacolului, sute de copii din centrele de zi şi centrele de plasament susţinute financiar de Fundaţia Vodafone România au primit cadourile de Crăciun dorite, cu sprijinul angajaţilor Vodafone, prin programul “Scrisori către Moş Crăciun”.

23 decembrie – Soprana Angela Gheorghiu a susţinut un concert festiv de Crăciun, prilej ca soprana să încânte publicul cu o parte dintre colindele înregistrate pe albumul „O, ce veste minunată!”, înregistrat alături de Orchestra Naţională Radio şi dirijorul Tiberiu Soare

30 decembrie – Papa Francisc, care a marcat profund, într-un timp extrem de scurt, scena internaţională, a fost desemnat “Omul Anului 2013 la Radio România Internaţional”

2014

18 ianuarie – Radio România a fost invitată să participe la audienţa privată acordată de Papa Francisc postului de radio şi televiziune RAI, cu prilejul aniversării a 90 de ani de radiodifuziune şi a 60 de ani de televiziune italianăpapa

24 februarie – La Café Cărtureşti Verona, Radio România şi Editura Casa Radio au organizat o celebrare a Mariei Tănase prilejuită de lansarea albumului „Maria Tănase. Cântece populare 1953-1961”, ce conţine 40 de interpretări istorice păstrate în Arhivele Radio România

26 februarie – 2 martie – A XIII-a ediţie a Târgului GAUDEAMUS Craiova a avut loc în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”

1 – 31 martie – „Ascultă 5 minute de muzică clasică” – un proiect Radio România Muzical, a avut loc în spaţii neconvenţionale din întreaga ţară – hipermarketuri, mall-uri, librării, şcoli şi muzee

6 martie – Pianistul Horia Mihail, solist concertist al Orchestrelor şi Corurilor Radio România, a susţinut, la invitaţia Filarmonicii din Sofia, un concert, sub conducerea dirijorului Stanislav Ushev, director muzical şi dirijor principal al Orchestrei simfonice Schumen din Bulgaria

15 martie – Studioul Radio România Cluj a lansat, cu prilejul împlinirii a şase decenii de existenţă, proiectul Radio Cluj 60: un maraton de programe şi evenimente transmise on air – testimoniale, 60 de voci selectate din Fonotecă, ediţii speciale, on line – bloguri tematice, concursuri şi off air – lansări de carte şi CD-uri, spectacole şi concerte

21 martie – 14 mai – A patra ediţie a turneului „Pianul Călător”, susţinut de pianistul Horia Mihail, a străbătut, în total, 13 oraşe din România, dar a ajuns şi la New York, pe 4 mai şi Chişinău, pe 14 mai

22 martie – A avut loc, la Sala Radio, Gala Premiilor Muzicale Radio România, ediţia a XII-a. Cel mai râvnit premiu, „Artistul anului”, a fost adjudecat de cântăreaţa Loredana

24 martie – La Teatrul Odeon a avut loc cea de-a XIV-a ediţie a Galei Premiilor Radio România Cultural. În cadrul galei au fost acordate premii la zece secţiuni, precum şi trei premii speciale: Premiul de Excelenţă – decernat actorului Victor Rebengiuc, Premiul Lux Mundi – sopranei Angela Gheorghiu şi Premiul In memoriam Iosif Sava – acordat violonistului Răzvan Stoica

7 – 11 aprilie – Radio România a organizat proiectul „Şcoala Altfel”, în cadrul căruia grupuri de elevi însoţiţi de profesorii lor, din şcoli bucureştene şi din ţară, au vizitat punctele de interes ale Societăţii Române de Radiodifuziune

9 – 13 aprilie – Târgul GAUDEAMUS Cluj-Napoca, ediţia a XV-a, a avut loc în incinta unui pavilion expoziţional mobil amplasat în Piaţa Unirii

11 – 13 aprilie – A avut loc la Tunis cea de-a 20-a Adunare Generală a Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM). Cu această ocazie s-au desfaşurat şi Adunarea Comisiei Radio şi Adunarea Comitetului Director al COPEAM. Societatea Română de Radiodifuziune a fost realeasă, prin vot, cu o majoritate semnificativă, ca membru al Comitetului Director COPEAM

28 aprilie – Trei dintre producţiile de teatru radiofonic ale Societăţii Române de Radiodifuziune au fost nominalizate la cea de-a XXII-a ediţie a Galei Premiilor UNITER care a avut loc la Palatul Culturii din Târgu-Mureş. „Două nuvele de Mihail Bulgakov: Ştergarul cu cocoş şi Beregata de oţel”, dramatizarea radiofonică şi regia artistică Diana Mihailopol, a fost declarată câştigătoarea premiului pentru Teatru Radiofonic al UNITER

11mai7 – 11 mai – Radio România şi Primăria Municipiului Oradea au organizat prima ediţie a Târgului Gaudeamus Oradea, în incinta unui pavilion expoziţional amplasat în parcul 1 Decembrie

9 mai – În ajunul datei de 10 mai – sărbătoare a regalităţii în România – a avut loc, la Sala Radio, un concert – Simfonia a IX-a, marea capodoperă a lui Beethoven, interpretat de Orchestra Naţională Radio, cu participarea Corului Academic Radio, dirijor Dan Mihai Goia. Concertul s-a desfăşurat în prezenţa Altețelor Lor Regale Principesa Maria şi Principele Nicolae

15 mai – În Aula Bibliotecii Naţionale a României a avut loc Gala Industriei de Carte din România „Bun de Tipar”, aflată la a III-a ediţie, pentru al doilea an consecutiv, Editurii Casa Radio fiindu-i decernat premiul „Cea mai bună carte netipărită: Audiobook” – pentru „Aşteptând ceasul amintirilor” de Dinu Pillat

17 – 23 mai – La cea de-a 18-a ediţie a Prix Marulic 2014, care a avut loc, la Hvar, în Croaţia, spectacolul „Numărătoare inversă”, de Mihnea Chelaru şi Ion Andrei Puican, producţie a Teatrului Naţional Radiofonic, din cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, a obţinut locul al treilea la categoria Short Form.

19 mai – Conform datelor de audienţă furnizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA) – Valul de primăvară 2014, Radio România Actualităţi, principalul post al Societăţii Române de Radiodifuziune, este pe primul loc, cu o cotă de piaţă de 15,2% la nivel naţional (14,7% cotă de piaţă la nivel urban şi 15,4% cotă de piaţă în municipiul Bucureşti). La nivel naţional, posturile Radio România înregistrează o creştere de aproximativ un procent al indicatorului market share, cota de piaţă înregistrată fiind de 31,7%

19 mai – Jurnalista Radio România Iuliana Anghel a primit cea mai înaltă decoraţie acordată de statul italian unui străin, Ordinul Steaua Italiei în rang de Cavaler, acordat de preşedintele Italiei la propunerea Ministerului de Externe de la Roma.19 mai

22 mai – Agenţia de presă RADOR a organizat, în foaierul central al Sălii Radio, un eveniment inedit – maratonul de lectură „Scrisori din război”, susţinut de 60 de elevi de la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, Şcoala Centrală şi Liceul Militar Breaza, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Tinerii au citit scrisori emoţionante în limba franceză transmise de combatanţi în Primul
Război Mondial, documente aflate în custodia Muzeului Militar Bucureşti

1 iunie – Corul de Copii Radio a susţinut, în Parcul Cişmigiu din Capitală, un concert inclus în manifestarea anuală „Cişmigiul copiilor”, organizată de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, eveniment ajuns în acest an la cea de-a XIII-a ediţie

1 iunie – Radio 3Net „Florian Pittiş” a organizat, primul radio-concurs de talente din România, adresat copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani. Câştigătorii – Andreea Sîrghie, Mădălina Gortan, Irina Anton și Marta Popovici au fost anunţaţi pe 1 iunie iar premiul a constat în câte un mini-concert pe care câştigătorii l-a susţinut la Sala de Repetiţii a Radio 3Net

16 iunie – Plenul Parlamentului României a aprobat, cu 332 de voturi pentru şi 49 de voturi împotrivă, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru un mandat de patru ani, Ovidiu Miculescu fiind ales în unanimitate de membrii CA al SRR şi votat preşedinte al Consiliului de Administraţie de 353 de parlamentari.

16 – 21 iunie – Festivalul Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, 16iunorganizat de Radio România sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României. În concurs au intrat 44 de spectacole radiofonice din 21 de ţări din întreaga lume

23 iunie – Spectacolul Teatrului Naţional Radiofonic Metamorfoza, scenariu original de Ion Andrei Puican, inspirat după nuvela omonimă de Franz Kafka, a primit, la Manhattan Penthouse în New York, medalia de argint la categoria Best Drama Special, la 2014 World’s Best Radio Programs – New York Festivals – cel mai amplu festival de profil prin numărul de producţii participante din întreaga lume

14 iulie – Reţeaua studiourilor regionale Radio România a început proiectul „EU aleg România” dedicat descoperirii României prin destinaţiile sale: cetăţi medievale, saline unice în lume, cascade spectaculoase, munţi plini de mistere

14 – 18 august – Cea de a şasea ediţie a Târgului Gaudeamus în format estival, găzduită de litoralul Mării Negre, în intervalul 14 – 18 august, în premieră în Constanţa, a însemnat circa 9.000 de vizitatori, 22 de expozanţi, 10 evenimente editoriale, peste 1.300 de volume fiind fost donate de către vizitatori în cadrul proiectului „Cărţile se întorc acasă”

8 – 10 septembrie – Preşedintele director general al Radio România, Ovidiu Miculescu, a reprezentat Radio România la Kuala Lumpur8sep (capitala Malaeziei) la un summit dedicat mediei pentru copii – World Summit on Media for Children, organizat de Uniunea Audiovizualului din Asia-Pacific (Asia-Pacific Broadcasting Union). Cu acest prilej, Orchestra Naţională Radio, dirijată de Tiberiu Soare a susţinut, pe 9 şi 10 septembrie, două concerte în sala Filarmonicii din Kuala Lumpur, găzduită de legendarele turnuri Petronas

8 septembrie – Radio România Actualităţi, principalul post al Societăţii Române de Radiodifuziune, este din nou lider de audienţă, cu o cotă de piaţă de 14,2% la nivel naţional, conform datelor de audienţă publicate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA) – Valul de vară 2014. Radio România deţine, la nivel naţional, o cotă de piaţă de 30% iar programele posturilor Radio România sunt ascultate zilnic de peste 4,5 milioane persoane, reprezentând aproximativ o treime din totalul ascultătorilor de radio din România

17 – 28 septembrie – A avut loc Târgul Gaudeamus Carte Şcolară, ediţia a XII-a, într-un pavilion expoziţional amplasat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, eveniment organizat de Radio România în cadrul Programului Lectura 2014. În cadrul târgului, a continuat campania de donaţii „Cărţile se întorc acasă”

20 – 27 septembrie – Radio România a produs şi organizat ediţia a II-a a singurului festival internaţional al orchestrelor radio din Europa – RadiRo. La Bucureşti au concertat orchestrele simfonice radio europene – din Franţa, Finlanda, Praga, Stuttgart şi România, sub baghetele unor renumiţi dirijori, iar pe scenă au urcat figuri marcante ale muzicii clasice.

20 septembrie – Radio Cluj a inaugurat o bibliotecă de carte românească, în oraşul spaniol Villarobledo, acolo unde trăiesc peste 1.000 de români, în urma unei campanii lansate cu prilejul Târgului Gaudeamus Radio România, ediţia din Cluj-Napoca, în urma căreia au fost strânse aproximativ 1.600 de volume

23 septembrie – Albumul „Romance”, al mezzosopranei Ruxandra Donose, apărut la Editura Casa romaRadio, a fost lansat, la librăria Cărtureşti, în prezenţa artistei, a dirijorului Tiberiu Soare şi a muzicologului Grigore Constantinescu. Albumul, a fost realizat în acompaniamentul Orchestrei Naţionale Radio, a dirijorului Tiberiu Soare şi a Corului Academic Radio pregătit de Dan Mihai Goia.

27 septembrie – 15 octombrie – Violonistul Gabriel Croitoru şi pianistul Horia Mihail au susţinut treia ediţie a turneului naţional „Vioara lui George Enescu”, organizat de Centrul Cultural Media al Radio România împreună cu Asociaţia Culturală Accendo

1 octombrie – A debutat IX-a ediţie a proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, realizat de Radio România Muzical, care se desfăşoară în spaţii neconvenţionale – hiper-marketuri, mall-uri, librării, muzee, graţie unui proiect. Începând cu anul şcolar 2014-2015, „Ascultă 5 minute de muzică clasică” a devenit şi program naţional în şcolile româneşti, prin semnarea unui protocol între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Radio România

3 octombrie – Editura Casa Radio a lansat, în foaierul Sălii de concerte Radio România, „Moment poetic” în interpretarea lui Florian Pittiş – un audiobook realizat în colaborare cu Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive, apărut în colecţia „Fonoteca de Aur”, seria „Spectacolul poeziei”

6 octombrie – Teatrul Naţional Radiofonic îl omagiază pe actorul, regizorul, poetul, dascălul şi, nu în ultimul rând, teoreticianul artei teatrale radiofonice Mircea Albulescu, sărbătorit la împlinirea vârstei de 80 de ani, la clubul de la hotelul Ramada Majestic, de pe Calea Victoriei din Bucureşti

9 octombrie – La Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon din Bucureşti a început a patra ediţie a programului de educaţie nonformală „Ora de educaţie muzicală”, produs şi realizat de Radio România Cultural, primul invitat fiind trompetistul Sebastian Serafimovici, membru al Orchestrei Naţionale Radio

10 octombrie – Supranumită „Carmen a secolului XX”, Viorica Cortez, una dintre cele mai aplaudate voci lirice feminine din toate timpurile, a participat, la Sala Radio, la o gală extraordinară aniversară „Viorica Cortez şi prietenii”, organizată de Radio România şi Asociaţia pentru Muzică, Artă şi Cultură, care a marcat împlinirea a 50 de ani de când artista a cucerit laurii Concursului Internaţional de Canto de la Toulouse, moment de început al unei frumoase cariere internaţionale

15 octombrie – Agenţia de presă Rador a Radio România şi-a lansat noul site, http://www.rador.ro, sitedestinat tuturor acelora care doresc să se informeze, să se destindă, să studieze şi să se bucure

24 octombrie – Radio România vernisează, în foaierul Sălii Radio, expoziţia „România în Afganistan – 12 ani de parteneriat strategic româno-american”, cu fotografii realizate de corespondenţii de război ai Radio România

1 noiembrie – Radio România împlineşte 86 de ani de existenţă

2 noiembrie – Radio România organizează Ziua Ascultătorului la Radio România Internaţional, chiar a doua zi după sărbătoarea radiofoniei româneşti. Tema propusă cu această ocazie spre dezbatere publicului RRI este „Ce schimbare tehnică v-a influenţat în mod hotărâtor viaţa ?”

19 – 23 noiembrie – Ediţia a 21-a a Târgului Internaţional GAUDEAMUS Carte de Învăţătură, organizat de radio România, are loc în Pavilionul Central ROMEXPO

2015

15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale se sărbătoreşte on-air şi off-air de Radio România.Centrul Cultural Media al Radio România celebrează Ziua Culturii Naţionale prin programe speciale, transmisii în direct, evenimente şi lansări dedicate special acestei zile care, legiferată în 2010 şi celebrată de instituţii, oameni de cultură sau simpli iubitori ai acesteia.

19 ianuarie – Programele Radio România (Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Antena Satelor şi Reţeaua Studiourilor Regionale) sunt alese zilnic de aproape 5 milioane de ascultători, reprezentând 30,6% din totalul ascultătorilor din România, conform datelor de audienţă furnizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA), Valul de toamnă 2014. Radio România Actualităţi, principalul post al Radio România, este în continuare pe primul loc, înregistrând 14,5% cotă de piaţă la nivel naţional (14,9% cotă de piaţă la nivel urban şi 13,5% cotă de piaţă în municipiul Bucureşti).

22 ianuarie – Turneul Duelul Viorilor, organizat de Centrul Cultural Media al Radio România şi Asociaţia Culturală Accendo, deschid amplul program de evenimente dedicate lui George Enescu, la 60 de ani de la moartea compozitorului, de Institutul Cultural Român din Londra. Protagoniştii primei manifestări, ce s-a desfăşurat pe scena de concerte camerale din Belgrave Square, au fost violonistul Liviu Prunaru, concert-maestrul celebrei orchestre Royal Concertgebouw Amsterdam, şi violonistul Gabriel Croitoru, prof. univ. dr. la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, solist-concertist al Orchestrelor Radio România, cărora li s-a alăturat pianistul Horia Mihail, unul din cei mai apreciaţi muzicieni români ai generaţiei sale, solist concertist al Orchestrelor Radio România.

22 ianuarie – World Record Academy, prestigioasa organizaţie mondială care certifică recordurile mondiale, cu sediul la Miami, SUA, i-a acordat lui Ilie Dobre, celebrul comentator sportiv al Radio România Actualităţi, premiul Omul Anului în Media (2014) pentru cele cinci recorduri mondiale (patru în transmisiunea directă a unui gol în direct şi unul pentru cele mai multe cărţi publicate de un comentator sportiv radio), dar şi pentru eforturile sale în promovarea sportului, a ideilor morale, a fairplay-ului, toleranţei şi a valorilor sociale în sport

23 ianuarie – Corul de Copii Radio dirijat de Voicu Popescu s-a calificat în Finala Competiţiei Corale Let the Peoples Sing, ediţia 2015

2 februarie – Radio România şi Radiodifuziunea Cehă au încheiat un nou Acord de colaborare bilaterală, cu o durată de doi ani, care prevede realizarea de schimburi de programe între cele două posturi publice de radio, reprezentând producţii proprii şi fluxuri de ştiri, pe bază de reciprocitate.

5 februarie – Alteţa Sa Regală Principele Nicolae a vizitat Radio România. Cu ocazia vizitei la sediul radioului public, Alteţei Sale Regale i-au fost prezentate studioul şi redacţia Teatrului Radiofonic, cabina
31 de emisie, Camera Ştirilor, Centrul Cultural Media, precum şi agenţia de presă RADOR.În finalul vizitei, Principele Nicolae a avut o întrevedere cu Ovidiu Miculescu, preşedinte director general al Radio România. Cu acest prilej, Alteţei Sale Regale i-a fost prezentat decretul de înfiinţare a Societății Române de Radiodifuziune, din anul 1928, semnat de Regele Ferdinand.principele nicolae SRR

9 – 13 februarie – Radio România Cultural şi Editura Casa Radio propun un nou proiect radiofonic care doreşte să celebreze dragostea şi, totodată, să atragă publicul către înregistrările din marea fonotecă a Radiodifuziunii. Proiectul s-a derulat în emisiunea „Dimineaţa crossover”

13 februarie – Radio România Cultural a marcat Ziua Mondială a Radioului, printr-un eveniment–dezbatere cu titlul „Tinerii şi cultura on air” desfăşurat la Seneca Anticafe din Bucureşti, în spaţiul orar al emisiunii de cultură urbană Oraşul vorbeşte.

18 februarie – Corul Academic Radio, un reper al vieţii culturale româneşti şi un apreciat ambasador al României peste hotare, împlineşte în acest an 75 de ani de existenţă, fiind cea mai longevivă formaţie vocal-simfonică din România. Cu acest prilej, ansamblul a susţinut un concert a cappella cu lucrări semnate de compozitori celebri ca Mendelssohn, Schumann, Ceaikovski, ş.a, în concepţia repertorială a lui Dan Mihai Goia, care de 15 ani este dirijorul Corului Academic Radio.

22 februarie – Corespondentul Radio România Actualităţi în Judeţul Sălaj, Adrian Lungu, a primit Trofeul de excelenţă pentru promovarea culturii şi pentru profesionalism în activitate, în cadrul Galei Culturii desfăşurate la Zalău

23 februarie – Realizatorul Radio România Oltenia Craiova, Andrada Cojocaru, s-a clasat pe locul întâi la secţiunea jurnalism din cadrul Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţa Socială, ediţia a II-a, ca urmare a voturilor acordate celor 24 de jurnalişti din ţară nominalizaţi pentru acest eveniment.

1 martie – Producţia Societăţii Române de Radiodifuziune a Teatrului Naţional Radiofonic „Numărătoare inversă”, scenariul de Mihnea Chelaru şi Ion Andrei Puican, regia artistică Ion Andrei Puican, a primit premiul al II-lea la categoria teatru scurt, la Festivalul The Winter’s Tales din Marea Britanie.

2 martie – Remarcabila rezistenţă în timp a proiectului de audiţii radiofonice intitulat „Ne auzim la
Majestic”, care împlineşte 10 ani a fost celebrată odată cu avanpremiera spectacolului radiofonic realizat pe baza textului „Acolo”, semnat de Doru Moţoc, regia artistică Mihai Lungeanu

2 martie – Radio România Târgu-Mureş aniversează 57 de ani de la prima transmisiune în direct. Postul de radio este ascultat zilnic de peste 100.000 de persoane, având o cotă de piaţă şi o audienţă evaluate la 7%, cu o durată medie de ascultare zilnică de aproape 200 de minute

3 martie – Începând din această zi, în 20 de episoade publicate zilnic, Agenţia RADOR a propus cititorilor să cunoască 20 de femei remarcabile ale secolului XX, care merită să rămână în memoria colectivă. Portretele lor s-au păstrat în Arhiva de istorie orală a SRR: sunt interviuri cu şi despre el

5 martie – Raluca Daria Diaconiuc, corespondent Radio Iaşi, a obţinut Premiul pentru Jurnalism la Gala Modele Feminine 2015, care s-a desfăşurat la Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi, pentru demersul său jurnalistic materializat în volumul “Fonoteca Excelenţei”, dar şi pentru preocuparea continuă în susţinerea valorilor şi a excelenţei în municipiul Iaşi

8 martie – De Ziua Internaţională a Femeii, la Sala Radio a avut loc concertul extraordinar susţinut de acordeonistul francez Richard Galliano – unul dintre cei mai mari muzicieni ai momentului, ce a revoluţionat percepţia lumii asupra acordeonului -, alături de Big Band-ul Radio, dirijat de Ionel Tudor

15 martie – Studioul Radio România Cluj împlineşte 61 de ani de existenţă, moment aniversar care dă startul Caravanei Radio Cluj, care a străbătut, din două în două săptămâni, oraşele mici şi mijlocii, precum şi cele mai frumoase şi importante comune din mai multe judeţe

laura zgaverdea17 martie – Managerul Radio România Reşiţa, Laura Sgaverdea, a obţinut premiul pentru jurnalism la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială, care a avut loc la Ateneul Român din Bucureşti. Radio România a avut alte două nominalizări la premiul pentru jurnalism: Andrada Cojocaru de la Radio Craiova şi Cristina Spînu de la Radio Iaşi

22 martie – La Sala Radio a avut a XIII-a ediţie a Galei Premiilor Muzicale Radio România, fiind acordate 15 premii pe genuri şi categorii pentru cele mai bune performanţe ale anului trecut în muzica pop, folk, pop-dance şi pop-rock, artişti de top ai show bizz-ului românesc şi numeroase hituri ale anului 2014 figurând pe lista nominalizaţilor.

22 martie – 20 mai – A avut loc a cincea ediţie a Turneului internaţional „Pianul călător”, susţinut de Horia Mihail şi organizat de Centrul Cultural Media al Radio România şi Asociaţia Culturală Accendo şi susţinut de Radio România.

22 martie – Gergely Zsuzsa de la redacţia în limba maghiară a obţinut un premiu media oferit de Asociaţia “Donat 160” pentru activitatea sa radiofonică în domeniul cultural, în cadrul unui spectacol aniversar organizat cu ocazia împliniriia 61 de ani a postului Radio Cluj

23 martie – Gala Premiilor Radio România Cultural, ediţia a XV-a, şi-a desemnat câştigătorii‚ la Teatrul Odeon. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Ministrului Culturii, Ionuţ Vulpescu

25 martie – Expoziţia de fotografii „100 de locuri pe care trebuie să le vizitezi”, din cadrul campaniei EU aleg România !, s-a redeschis la Palatul Voievodal Curtea Veche, cel mai vechi monument medieval din Bucureşti. Cele 100 de destinaţii de poveste au fost alese de ascultătorii Bucureşti FM, Radio Cluj, Radio Constanţa, Radio Oltenia Craiova, Radio Iaşi, Radio Reşiţa, Radio Timişoara şi Radio Târgu Mureş în cadrul campaniei ”EU aleg România !”, realizată de Reţeaua Studiourilor Regionale.

25 martie – Tiberiu Soare, unul dintre cei mai importanţi muzicieni români ai momentului, dirijor principal al Orchestrelor şi Corurilor Radio a fost decorat cu Ordinul Coroana României în grad de Cavaler, distincţie acordată de Casa Regală a României, cu ocazia aniversării zilei de naştere a Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta.

26 martie – Corul de Copii Radio, veritabil Ambasador Cultural al Uniunii Europene, a realizat o prestaţie de mare valoare artistică ce a încântat publicul şi specialiştii deopotrivă, în deschiderea unuia dintre cele mai cunoscute evenimente muzicale internaţionale din Grecia, Festivalul Internaţional de Muzică Evmelia, ediţia a IV-a, din oraşul grecesc Volos

1 aprilie – Radio România Bucureşti FM, postul local al Capitalei, a primit diploma de excelenţă în semn de recunoaştere aîndelungatei şi frumoasei colaborări avute de-a lungul timpului cu Teatrul Excelsior, primul teatru apărut în Bucureşti după Revoluţie.

2 aprilie – Echipa Bucureşti FM a primit un premiu special, pentru proiectul „EU aleg Romania”, în cadrul celei mai importante competiţii dedicate responsabilităţii sociale corporative– Romanian CSR Awards, aflată la a treia ediţie

3 aprilie – Fostul reporter, realizator, director adjunct şi director al Radio România, Paul Grogoriu, a trecut la cele veşnice în casa sa din comuna dâmboviţeană Buciumeni. Viaţa sa a fost legată timp de 40 de ani de existenţa radioului public naţional, devenind una din vocile importante în peisajul media românesc şi fiind considerat cea mai importantă voce a Radioului de după 1989.

6 – 10 aprilie – Radio România participă şi în acest an la programul „Şcoala altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun !”, în cadrul căruia mii de elevi au vizitat sediul central al instituţiei din Bucureşti şi sediile studiourilor regionale din întrega ţară

9 aprilie – Răzvan Suma, solist al Orchestrelor şi Corurilor Radio şi unul dintre cei mai apreciaţi violoncelişti români, a susţinut un recital extraordinar în Catedrala Lisabonei, cu prilejul inaugurării noului sediu al Institutului Cultural Român din capitala Portugaliei.

17 aprilie – De Ziua Naţională a Transplantului, secţia de medicină a Academiei Române a organizat un simpozion dedicat celor “15 ani de transplant hepatic în România”. Cu acest prilej, prof.dr. Irinel Popescu, preşedintele Academiei de Stiinţe Medicale din România a înmânat diplome instituţiilor şi persoanelor cu merite desoebite în activitatea de transplant, între cei premiaţi fiind şi Doina Creţu, realizator la Radio România Actualităţi

22 – 26 aprilie – Radio România îşi consolidează la Cluj-Napoca statutul de lider al pieţei târgurilor de carte din România: cea de a XVI-a ediţie a Târgului Gaudeamus, unanim recunoscută drept o reuşită, de către participanţi, public şi mass-media, a înregistrat un număr record de vizitatori – peste 27.000, şi vânzări cu circa 40% mai mari decât la ediţia precedentă.

23 aprilie – De Ziua Internaţională a Cărţii, Radio România Oltenia Craiova a finalizat campania Cărţile se întorc acasă, iniţiată cu prilejul celei de-a XIV – a ediţii a Târgului de Carte Gaudeamus– Radio România de la Craiova. Cele peste 1.200 de volume colectate în foaierul Teatrului Naţional din Craiova au ajuns la persoanele aflate în Unitatea Medico-Socială din localitatea doljeană Melineşti

25 aprilie – Cu prilejul împlinirii în acest an 70 de ani de existenţă, Corul de Copii Radio, un ambasador artistic al României peste hotare, a susţinut, la Sala Radio, un concert aniversar de excepţie: „70 de primăveri”

29 aprilie – 3 mai – Radio România a iniţiat la New York organizarea unui recital ce deschide seria evenimentelor muzicale prilejuite de participarea la întâlnirile European Broadcasting Union (EBU) New York Meeting 2015, desfăşurate la New York. Astfel, la 30 aprilie a avut loc recitalul pianistului de origine română Matei Varga, organizat la iniţiativa Radio România de ICR New York, găzduit de The Concert Space din Manhattan şi inclus în calendarul evenimentelor EBU. La recitalul de la New York au asistat membri ai delegaţiilor participante la întâlnirea EBU, reprezentanţi ai posturilor publice de radio americane şi canadiene.

3 mai – 15 iunie – Aflat la a 8-a ediţie şi derulat anul acesta sub titlul „Stradivarius – Enescu Experience”, turneul iniţiat de violonistul Alexandru Tomescu este dedicat de această dată memoriei lui George Enescu, la 60 ani de la moartea artistului. Alături de violonistul Alexandru Tomescu, în turneu s-a aflat şi pianistul rus Eduard Kunz, ei susţinând recitaluri în 5 oraşe din România, Republica Moldova şi Franţa, dar şi o serie de conferinţe şi întâlniri cu tineri din licee şi universităţi.

5 mai – Radio România Timişoara a aniversat 60 de ani de la ieşirea în eter a primei emisiuni a Studioului Regional, primii crainici fiind Andrei Dângă şi Emilia Culea.

8 mai – În preajma primului 10 mai redevenit sărbătoare naţională, Radio România a organizat un eveniment simbolic, în Foaierul Central al Sălii Radio: lansarea volumului „10 Mai. Casa Regală a României în cronici radiofonice (1930-1944), publicat de Editura Casa Radio, în colaborare cu Muzeul Brăilei Carol I.

8 mai – În continuarea tradiţiei instaurate în ultimele trei stagiuni de Radio România la Sala Radio, Orchestra Naţională Radio a susţinut un eveniment de gală – Concertul Regal, programat în onoarea zilei de 10 mai – sărbătoare a regalităţii în România. Evenimentul a fost onorat prin participarea Alteţei Sale Regale Principesa Maria.

14 mai – Pentru al treilea an consecutiv, Editurii CasaRadio i-a fost decernat premiul la categoria Cea mai bună carte netipărită: Audiobook, pentru „Scrisoare deschisă sau Nu mă mai aşteptaţi la ore mici”, de Mariana Marin, în cadrul Galei Industriei de Carte din România Bun de Tipar, aflată în 2015 la cea de-a patra ediţie

14 – 15 mai – Membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune s-au întrunit în şedinţă ordinară la Chişinău, unde s-a discutat despre consolidarea prezenţei Radio România în Republica Moldova prin Radio Chişinău, despre diversificarea programelor şi despre oportunităţile de dezvoltare ale acestui post de radio. Membrii Consiliului de Administraţie au avut întrevederi cu oficialităţi din Republica Moldova, iar o delegaţie a Consiliului a fost primită de Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti.pdg chisinau

18 mai – Radio România Actualităţi, principalul post al Societăţii Române de Radiodifuziune, îşi consolidează prima poziţie deţinută şi în valurile anterioare, în toate cele trei planuri de cercetare a audienţei: 14,7% cotă de piaţă la nivel naţional, 13,9% cotă de piaţă la nivel urban şi 14,5% cotă de piaţă în municipiul Bucureşti, conform datelor de audienţă furnizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA), Valul de primăvară 2015. Programele Radio România sunt alese zilnic de aproape 4,5 milioane de ascultători, cu o cotă de piaţă (market share) crescută, de 31,3%.

27 mai – Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic, la cea de-a XXIII ediţie a Galei Premiilor UNITER, desfăşurată la Teatrul Naţional din Bucureşti, a fost acordat producţiei Societăţii Române de Radiodifuziune „Henric al V-lea”, de William Shakespare, traducerea de Ion Vinea, adaptarea radiofonică: Domnica Ţundrea, regia artistică: Attila Vizauer.

1 – 6 iunie – Cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova – Voicing The Future, organizat de Radio România, a avut loc la Grand Hotel Continental din Bucureşti, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale, Principesa Moştenitoare Margareta a României. Şi în acest an, festivitatea de decernare a premiilor a avut loc la Palatul Elisabeta, subliniind încă o dată puternica legătură istorică şi simbolică dintre Casa Regală şi Radio România.

2 iunie – Radio România continuă proiectele de relaţii culturale cu China, unul dintre partenerii majori ai Uniunii Audiovizualului Asia – Pacific (ABU), la care radioul public este afiliat din 2013. La sediul Radiodifuziunii Române, au avut loc o serie de întâlniri de lucru şi schimburi profesionale cu o delegaţie formată din 24 de manageri culturali şi reprezentanţi ai unor importante instituţii muzicale, teatrale şi asociaţii artistice din China.

6 iunie – Radio România şi Fundaţia Vodafone România au organizat, la Sala Radio, un concert caritabil dedicat Zilei Copiilor, la care au fost invitaţi peste 700 de copii de la centre de zi şi de plasament aflate în grija ONG-urilor partenere ale Fundaţiei Vodafone România.

11 – 27 iunie – Centrul Cultural Media Radio România şi Asociaţia Culturală Accendo au organizat cea de-a cincea ediţie a Turneului Naţional Flautul Fermecat, un proiect Radio România, susţinut de flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi pianistul Horia Mihail, în şapte oraşe din România

15 iunie – 13 septembrie – Radio Constanţa difuzează programul estival Radio Vacanţa, realizat astfel încât să ofere şi să susţină conceptul de promovare a litoralului ca destinaţie de vacanţă, atât pentru turiştii români, cât şi pentru cei străini. Informaţiile din program acoperă toată aria de vacanţă şi oferta de timp liber – starea vremii şi trafic, activităţile de agrement şi evenimentele cultural-artistice, precum şi recomandări pentru vizitarea zonelor istorice si cu tradiţii din Dobrogea

16 iunie – Radio România, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, au organizat aniversarea 75 de ani de radiofonie militară, în Foaierul Central al Sălii Radio. Cu acest prilej, după ce a fost remarcat parteneriatul de succes început în 1940 între Radio România şi Armata României, Locţiitorul Şefului Statului Major General al Armatei i-a înmânat Preşedintelui Director General al Radio România emblema de onoare a Statului Major General, cea mai înaltă distincţie pe care o poate acorda Armata Română.

16 iunie – Comisia pentru Buget a Camerei Deputaţilor a dat în unanimitate aviz favorabil raportului de execuţie bugetară al SRR pentru anul 2014.

24 iunie – De Sânziene, Radio România s-a alăturat acestei sărbători în care ”Sânzienele îmbracă planeta în ia românească”. În pauza concertului de gală a celei de-a cincea ediţii a Turneului Naţional „Flautul Fermecat”, spectatorii au fost invitaţi în foaierul Sălii Radio pentru a  admira frumuseţea iei, aici fiind expusă o colecţie de ii româneşti din diferite zone ale ţării, aparţinând violistei Marie-Jeanne Măi-Antal, membră a Orchestrei Naţionale Radio.

30 iunie – 1 iulie – Radio România şi Asia-Pacific Broadcasting Union – Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific (ABU) a organizat, la Hotel Radisson Blu din Bucureşti, Reuniunea „Media 2020” cu tema „Bringing Media to the Future”. Este primul eveniment de acest gen organizat de ABU în Europa şi primul eveniment co-organizat de Radio România şi ABU, de la momentul la care corporaţia media din România a devenit membru al organizaţiei radiodifuzorilor din regiunea Asia – Pacific, în primăvara anului 2013. Întâlnirea de la Bucureşti a prilejuit participanţilor oportunitatea de a dezbate modul în care radiodifuzorii, atât cei din Regiunea Asia-Pacific, cât şi cei din Europa sau alte regiuni ale lumii, se raportează la substanţialele transformări din industria media şi de a previziona care sunt cele mai importante provocări pe care le ridică domeniul audiovizual în viitor. La eveniment au participat personalităţi importante din instituţii de presă din întreaga lume, iar deschiderea evenimentului a fost onorată de prezenţa ministrului român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a secretarului general al Asia Pacific Broadcasting Union, Javad Mottaghi şi a Preşedintelui Director General al SRR, Ovidiu Miculescumedia 2020

1 iulie – La Palatul Elisabeta a avut loc, în prezenţa Alteţelor Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu, o seară dedicată Conferinţei Internaţionale Media 2020 – Bringing Media to the Future, organizată la Bucureşti de Radio România şi de Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific. Cu acest prilej a fost încheiat un protocol de colaborare între Casa Majestăţii Sale Regelui Mihai şi Societatea Română de Radiodifuziune ce prevede recunoaşterea reciprocă a legitimităţii, utilităţii şi notorietăţii, precum şi cooperarea între cele două instituţii.

8 iulie – Agenţia de presă RADOR a lansat un nou produs – un buletin lunar de semnal editorial, destinat redactorilor şi realizatorilor de emisiuni de ştiri culturale, ca şi abonaţilor din presa scrisă, radiouri şi televiziuni, etc. În paginile buletinului, dedicat promovării culturii, a cărţii, într-o societate modernă, în care dezvoltarea nu se poate realiza în absenţa cunoaşterii, se găsesc cele mai noi titluri ale tuturor editurilor prestigioase din România

24 iulie – Sub sloganul „Dacă tu citeşti, ajută-i şi pe alţii să citească”, Radio România Reşiţa întinde o mână de ajutor fraţilor de peste graniţă. Cu ajutorul ascultătorilor s-au adunat sute de volume care în acest sfârşit de săptămână au ajuns la Biblioteca municipală din Kladovo, pentru a se bucura de ele toţi cei care îi trec pragul. Donarea de carte este parte a Festivalului Ethno Kladovo 2015, ediţia a X-a, care are ca scop promovarea culturii şi tradiţiilor din Serbia, România şi Bulgaria.

30 august – 21 septembrie – Radio România a fost singura instituţie media care a înregistrat şi transmis în direct cea mai mare parte a Festivalului Internaţional George Enescu, un adevărat regal de muzică clasică. Pe frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical şi online pewww.radioromaniacultural.ro şiwww.romania-muzical.ro, dar şi pe aplicaţiile mobile ale celor două posturi, au fost transmise în direct 36 de concerte, însumând 5.400 de minute în care ascultătorii Radio România Cultural şi Radio România Muzical au fost racordaţi în timp real la evenimente pe afişul cărora se află nume importante ca Zubin Mehta, Sir Roger Norrington, Christian Zacharias, Dan Drigore, Alexandru Tomescu. Piaţa Festivalului a fost deschisă, în 10 septembrie, de Orchestra Naţională Radio, printr-un concert extraordinar cu arii din opere celebre, solist fiind tenorul Ştefan Pop.

3 septembrie – Agenţia de presă RADOR a prezentat pe http://www.rador.ro, un serial de 24 episoade, o selecţie a celor mai interesante, anecdotice sau triste întâmplări legate de şcoală, aşa cum au fost ele înregistrate în interviuri cu personalităţi sau cu oameni obişnuiţi de pe tot cuprinsul ţării, un demers editorial dedicat unui nou început de an şcolar cuprinzând materiale din Arhiva de istorie orală a Societăţii Române de Radiodifuziune

7 septembrie – Conform datelor de audienţă furnizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA), valul de vară 2015, Radio România Actualităţi îşi menţine poziţia de lider pe piaţa de radio din România, având o cotă de piaţă de 13,8% la nivel naţional, 14,4% în mediul urban şi de 14,8% în Bucureşti. Programele Radio România sunt alese zilnic de peste 4,5 milioane de ascultători, Societatea Română de Radiodifuziune înregistrând o cotă de piaţă de circa 30%.

8 – 12 septembrie – Filmul documentar „România în Afganistan” – marca Radio România Actualităţi, semnat de jurnaliştii Mario Balint şi Ilie Pintea şi avându-l ca producător pe Nicu Popescu, realizat de reporterii Radio România cu sprijinul Statului Major General despre cei 12 ani de prezenţă românească în teatrul de operaţii din Afganistan – a fost selectat pentru a participa în concurs la cea de-a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Film Istoric şi Militar din Polonia – Varşovia

14 septembrie – La cea de a şaptesprezecea ediţie a Festivalului concurs „Plaiul meu natal”, destinat producţiilor de radio şi televiziune pentru minorităţile naţionale, de la Ujgorod, Ucraina, pe locul al doilea s-a clasat emisiunea „Ruga şvabilor din Deta”, realizată de Astrid Weisz de la redacţia emisiunilor în limba germană de la Radio România Timişoara.

16 – 27 septembrie – Radio România, prin Centrul Cultural Media, a organizat Târgul Gaudeamus Carte Şcolară !, cel mai longeviv eveniment cu acest profil de pe piaţa de carte românească, ajuns în acest an la ediţia cu numărul 13, găzduit în premieră de Parcul Cişmigiu – intrarea din Bulevardul Regina Elisabeta, în vecinătatea Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr.

18 – 28 septembrie – Teatrul Naţional Radiofonic a participat la Reuniunea Teatrelor Naţionale – eveniment cultural de anvergură, organizat la Chişinău, de Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău, Ministerul Culturii din Republica Moldova, Ministerul Culturii din România şi Institutul Cultural Român. În cadrul acestei reuniuni, publicul spectator din Republica Moldova a avut ocazia să vizioneze spectacole valoroase prezentate de teatrele invitate şi de teatrul gazdă şi să participe la audiţiile spectacolelor Teatrului Naţional Radiofonic – Radio România.

18 septembrie – La Librăria Humanitas Kretzulescu, Editura Casa Radio, în colaborare cu Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive, a prezentat cele mai recente revelaţii ale arhivelor radiofonice, materializate – aşa cum şi-au obişnuit deja publicul – în atractive apariţii discografice: Albumul George Enescu, Compozitor şi interpret / Înregistrări istorice din Arhiva Radio România, Dublul CD intitulat George Enescu, Interpretări istorice din Arhiva Radio România şi Sonate: Enescu, Bartók, Bach cu Varujan Cozighian (vioară) şi Nicolae Brânduş (pian). Înregistrări istorice din Arhivele Radio România

22 septembrie – 4 octombrie – A avut loc Turneul Internaţional „Duelul Viorilor”, un proiect al Radio România, organizat de Centrul Cultural Media, ediţia a V-a. Turneul, desfăşurat în 11 oraşe din România şi Republica Moldova, i-a avut ca protagonişti pe violoniştii Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru şi pe pianistul Horia Mihail

28 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune a primit, prin managerul Radio România Actualităţi, Dan Preda, distincţia „Cel mai bun partener în susţinerea activităţii de prevenire a criminalităţii, în anul 2015″. Evenimentul a avut loc în cadrul ceremoniei de lansare a ,,Săptămânii prevenirii criminalităţii”, desfăşurate de Poliţia Română până pe 2 octombrie, la nivel naţional.

30 septembrie – Cu prilejul deschiderii primului Centru de Informare şi Consiliere pentru Pacienţi, „InfoCons”, din cadrul unui spital de stat din România – Institutul Clinic Fundeni – , în cadrul Ceremoniei de deschidere a Zilelor Institutului Clinic Fundeni 2015, postul Radio România Actualităţi a fost premiat pentru activitatea reporterilor săi specializaţi pe domeniul medical, Marilena Frâncu şi Adriana Turea.

11 octombrie – Corul de Copii Radio, dirijat de Voicu Popescu, a concurat, alături de alte 8 ansambluri din întreaga lume, în finala de la München a uneia dintre cele mai prestigioase competiţii corale internaţionale: Let the Peoples Sing. Concursul este un apreciat eveniment din circuitul muzicii vocale, aflat sub auspiciile Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union – EBU).

12 octombrie – Radio România Actualităţi a câştigat premiul NATO pentru cea mai bună fotografie propusă de un jurnalist – corespondentul Ilie Pintea -, într-un concurs foto dedicat celui mai amplu exerciţiu desfăşurat de Alianţă în ultimii 13 ani: Trident Juncture. Ilie Pintea a participat la concurs cu o fotografie pe care a realizat-o în Afganistan, unde a fost trimis special Radio România.

1soldati afg5 octombrie – 18 decembrie – Centrul Cultural Media prin Radio România Cultural, în colaborare cu Orchestrele şi Corurile Radio, au reluat programele „Ora de educaţie muzicală” şi „Ora de educaţie teatrală”, care se adresează copiilor din ciclul primar şi liceal. Acestea au loc în satul Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov

27 octombrie – În ziua prăznuirii Sfântulului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, Sala Radio a fost gazda finalei Concursului Naţional de Muzică Bisericească Lăudaţi pe Domnul! Organizat de Patriarhia Română, în parteneriat cu Radio România, concursul aflat la cea de-a VIII-a ediţie a început la 1 martie 2015 şi se încheie prin evenimentul prezentat la Sala Radio.

Invitat special a fost Corul de copii Radio dirijat de Voicu Popescu.

30 octombrie – Radio România organizează, cu ocazia împlinirii a 87 de ani de la prima emisiune, „Ziua Porţilor Deschise”. Oaspeţii noştri au ocazia să vadă de unde pleacă ştirile, să-i cunoască pe cei care le aduc în casă informaţii, reportaje, muzică, teatru, sport.

Surse:  radiochisinau.md/cronologie; radioromaniacultural.ro

01/11/2015 - Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , ,

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: