CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Din vremea Domnului Moldovei Eustatie (Istrate) Dabija Vodă

 

La 13 brumar 1661, în sunetul asurzitor al „puşcilor“ şi sâneţelor, în dangătul clopotelor şi în uralele mulţimii, intra în capitala Moldovei noul domn investit la Stambul cu tuiurile domneşti – însemnele puterii.

Era Eustatie (Istrate) Dabija Vodă, boier de ţară de prin Ţinutul Putnei, învestit de predecesorul său Gheorghe Ştefan cu demnitatea de mare vornic al Ţării de Sus.

Pana sa devina domnitor, in 1657 Dabija era vornic si mai avusese rangurile de paharnic si ban.

Câştigând competiţia cu alţi boieri  prin străduinţă, dar şi prin pungile cu bani – să fi fost vreo 200 mii de galbeni – ale soţiei sale, Dafina Doamna, Eustatie Dabija Vodă îşi începe domnia sub cele mai bune auspicii.

Martor al evenimentelor, cronicarul moldovean Ion Neculce va scrie mai târziu:

„Venit-au Dabija Vodă în scaunul domnesc la Iaşi, tuturor cu bucurie de bună părere pentru domn bun de boieriu de ţară. Şi era tuturor cu bine. Şi nu era niciun boieriu în prepus sau în minciuni la acest domn, nici ţara nu era împresurată cu dările pre acea vreme.“

A domnit în Moldova în perioada septembrie 1661 – 11 septembrie 1665 .

Cronica spune ca Istrati Dabija era fiul lui Sava Cristea Dabija, „popa ot Cruce”, de bun neam de boieri moldoveni. 

 Neculce îl descrie astfel :  „acest domnu avè obicei, cînd şidè la masă şi vidè niscaiva oameni săraci dvorind prin ogradă, învăţa de lua cîte doao, trii blide de bucate din masa lui şi le trimetè acelor oameni acolo în ogradă, de mînca acei oameni. […] Aşişdere el bè vin mai mult din oală roşie decît din păhar de cristal, dzicînd că-i mai dulce vinul din oală decît din păhar”.

Noul domn era bun şi milostiv, ţinea dese divanuri de judecată, uneori întreaga zi, pentru ca împricinaţii să nu aştepte prea mult, iar atunci când nu erau cauze urgente „trebuiau să umble fustaşii domneşti prin târg să strângă împricinaţii“.

Şi pentru că avea nevoie de bani – să nu uităm că alegerea sa ca domn a costat o sumă uriaşă –, „deşi era de locul său din Ţinutul Putnei şi ştiind el încă din boierie că au oamenii săraci dobândă bună din vie“, a introdus o nouă dajdie – pogonăritul, o dare care a stârnit nemul­ţumiri pentru că podgorenii mai plăteau vinericiul şi vădrăritul.

Eustratie Dabija a fost ultimul domnitor care a batut moneda moldoveneasca. 

El a reînfiinţat monetăria de la Suceava, emisiunile monetare începînd în anul 1662 şi continuînd, după unele surse, pînă prin 1680.

În timpul domniei sale s-au bătut şilingi de aramă, numiţi popular „şalăi”  de la schilling, insa  trebuie spus, că şilingii lui Eustratie Dabija semanau  izbitor de mult ca design cu şilingii polonezi contemporani ai lui Ioan al II-lea Cazimir.

 În monetărie s-au mai bătut falsuri ale mai multor monede europene.

În Cronica racoviţeană, atribuită lui Nicolae Muste, citim despre aceşti şilingi:

„Era bănărie în Cetatea Sucevei, care era de la Dabija-vodă, şi făcea şalăi de aramă, cari numai aici, în ţară, îmblau, 4 şalăi la un banu bunu”.

La 1662, împreună cu Seraskierul turc și cu domnitorul Grigore I Ghica al Munteniei, domnul moldovean a luat parte la campania turcilor din Ungaria şi Bosnia.

https://i0.wp.com/www.portalestoria.net/IMAGES%2088/grigore%20I%20ghica.jpg

Domnul Ţării Româneşti Grigore I Ghica (1 septembrie 1660 – noiembrie (după 27) 1664 şi februarie 1672 – noiembrie 1673).

Amândoi domnii au „dat dosul“, cum se spune, drept care Grigorie Ghica a fugit la Veneţia, iar Eustatie Dabija a scăpat de acuzaţii dând, după obiceiul pământului, bani buni marelui vizir.

 A avut ca soție pe Dafina (Catrina)  și o fiică, Anastasia  (Nastasia).

Dafina era fiica boierului Mihai Furtună și fusese anterior căsătorită cu Dumitru Buhuș Vistiernicul.

Domnitorul Eustratie Dabija și Dafina Doamna au  îndeplinit dorinta Testamentara a domnului Miron Barnovschi,  finalizand  pe cheltuiala lor constructia  Mănăstirii Bîrnova și înzestrînd-o cu odoare de preț: cărți de cult, icoane și candele.

Începînd din anul 1662, Mănăstirea Bîrnova a fost închinată pe rand Patriarhiei Ierusalimului, Muntelui Athos, Muntelui Sinai, Patriarhiei din Constantinopol și Patriarhiei din Alexandria, fiind administrată de către călugării greci vreme  de 200 de ani.

Eustratie Dabija a murit pe 11 septembrie 1665, „și neplinindu bine 4 ani a domniei lui, fiindu şi om bătrîn, au plătit şi el datoria cè de opştie, de-au muritu”, după cum zice cronicarul.

A fost înmormîntat la  mănăstirea Bîrnova.

Cronicarul Ion Neculce menționează că „l-a dus cu toată boerimea cu mare cinste, de l-au îngropat la mănăstirea lui, în Bărnova, care este de dînsul, isprăvită; iară din temelia ei a fost început-o Bărnovscki Vodă a o zidire, și n-a apucat să o isprăvească, că a perit la Poartă”.

 Nicolae Iorga  consemnează : „Istrati Dabija, un bun bătrân beţiv, muri în Scaun pentru că vârsta-i era prea înaintată ca să-l mai poată atinge nenorocirea maziliei“

Şi pentru că, spune cronicarul, „el be mai mult din oală roşie… dzicând că-i mai dulce vinul din oală decât din păhar“ şi pentru că la curte „când se încingea cheful de la chindie şi ţinea până în zori“, Mihai Eminescu l-a nemurit în „Umbra lui Istrate Dabija-Voievod” :

„Se certe ungurii şi leşii …
Ce-mi pasă mie? La Cotnari
Eu chefuiam cu cimpoieşii,
Cu măscărici şi lăutari
Şi sub umbrarele de cetini
Norodu-ntreg  juca şi bea.
Iar eu ziceam ! Să bem, prietini,
Să bem pân’nu vom mai putea.“

Surse:

Stelian Ciocoiu – REVISTA LUMEA SATULUI, NR.22, 16-30 NOIEMBRIE 2011; http://romaniancoins.org ; moldovenii md.

12/09/2015 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

ARON TIRANUL SAU ARON CEL CUMPLIT, DOMN AL MOLDOVEI SI ALIAT AL LUI MIHAI VITEAZUL

Aron Tiranul sau Aron Emanoil, domnitor al Moldovei

Prima domnie: septembrie 1591 – iunie 1592

A doua domnie: 18 septembrie 1592 – 24 aprilie 1595

 

Aron Tiranul a fost  fiul lui Alexandru Lăpuşneanu, numit de boierii ţarii, „cel Cumplit”.

A ajuns la domnie din rîndaş, cumpărînd tronul  „plătise pentru tronul Moldovei o sumă nemaipomenită – peste 400 000 de galbeni”. Ambasadorul englez a fost principalul susţinător al numirii lui Aron Tiranul pe tronul Moldovei. În schimb, Aron a achitat datoriile consistente ale ambasadorului englez la Poartă.

Ca să-şi plătească datoriile, a scos dări noi.

Cronicile spun că Aron Tiranul „prăda” ţara, că agenţii care strîngeau dările erau însoţiţi de turci şi că la urmă a dat ordin ca să se ia de la tot omul cate un bou, iar pentru cei care nu aveau, se lua de la alţii.

De aceea, ţara se răscoală, iar Aron o potoleşte cu cruzime.

În acel moment Poarta îl mazileşte (1592). Dar, datorită rugăminţilor creditorilor săi, este numit din nou domn. În a doua sa domnie a susţinut relaţii cu Transilvania, cu cazacii, cu Habsburgii în scopul de a se menţine la tron.

Aron a fost convins de  Mihai Viteazul să se alăture alianței creștine împotriva otomanilor,la 5 noiembrie 1594.

Prinmcipatele romane la 1600

La această „Ligă sfantă” în centrul căreia se afla împăratul german Rudolf al II-lea, aderase și principele Transilvaniei, Sigismund Bathory. Mișcarea împotriva turcilor a început în aceeași zi și la  Iasi și la București, pe  13 noiembrie 1594.

A curăţat ţara de otomani şi a atacat cetăţile de la Dunăre, luînd şi Dobrogea în 1595.

Cu toate că Aron Vodă făcea parte din coaliția anti-otomană și și-a îndeplinit sarcinile în acest sens, principele ardelean Sigismund Bathory neîncrezător, pune la cale un complot împotriva lui, astfel incat, in  urma uneltirilor acestuia,   Ștefan Răzvan, fostul hatman al lui Aron Vodă, care acum era şeful gărzii ungureşti, l-a detronat dupa care,  oştile transilvănene l-au închis impreuna cu toată familia la Vinţu de Jos, in Ardeal,  în mai 1595, unde va si muri otravit în iunie 1597.

A fost  îngropat în biserica mitropolitana ortodoxa din Alba Iulia.În toamna anului 1600, sfîntul lăcaş mitropolitan a fost distrus de armata maghiara condusa de Basta, inclusiv, mormantul lui Aron Tiranul, fapt relatat de către Mihai Viteazul într-o scrisoare datata la 3 februarie 1601 , adresata marelui duce al Toscanei.

Voievodul Mihai, preciza  indignt în epistola sa, că „încă şi în biserica mea, pe care o clădisem mai înainte au intrat şi au dezgropat oasele lui Aron Vodă, care de atîta timp era înmormîntat şi ale altor boieri de-ai mei şi le-au zvîrlit afară. Aşa neomenie nu au făcut nici păgînii”.

Intr-adevar, istoria consemneaza ca la  20 septembrie 1600, armata lui Basta, victorioasă la Mirăslău, a intrat în Alba Iulia, i-a ucis pe toţi italienii, grecii, sîrbii şi românii, dupa care a  dăramat biserica românească şi au dezgropat oasele lui Aron vodă, aruncîndu-le afară….

Aron Vodă a făcut danii importante bisericii Sfantul Nicolae din Şcheii Braşovului şi a ctitorit spre neuitare, o mănăstire langă Iaşi, într-un sat care astăzi îi poartă numele (Aroneanu).

Predecesor:
Petru Șchiopul

Domnitor al Moldovei
15911592

Succesor:
Alexandru cel Rău

 

Predecesor:
Petru Cazacul

Domnitor al Moldovei
15921595

Succesor:
Ștefan Răzvan

Sursa:Istoria md.

12/09/2015 Posted by | DIVERSE, ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 12 SEPTEMBRIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 septembrie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

490 i. Hr.: Are loc Batalia de la Marathon. Atenienii si plateenii, condusi de Miltiade, au obtinut o stralucita victorie asupra armatei persane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda spune că Phidippides, un soldat  atenian, a alergat distanța de 42 de kilometri de la câmpul de luptă de la Marathon până la Atena, pentru a anunța victoria asupra perșilor.

În momentul în care a ajuns, a strigat: Nenikikamen (Am învins !), după care a murit pe loc, rapus de oboseala.

De la Maraton isi are originea numele probei de atletism, care consta in  alergarea pe o distanta de 42,195 km.

 

 

 

 

 

1185: A decedat împăratul  bizantin Andronic I Comnen; (n.1118 ). A domnit intre anii  1183 – 1185.

 

 

 

 

 

1492: S-a nascut Lorenzo al II-lea de Medici; (d.1519).

A condus Florența din 1513 până la 4 mai 1519,  cand a murit de sifilis.

 

 

 

 

 

S-a căsătorit  pe data de 13 iunie 1518 cu Madeleine de la Tour, și au avut o fată, Caterina, care s-a născut la 21 de zile după moartea tatălui ei.

Ea avea sa devina Caterina de Medici, celebra regină a lui Henry II al Franței, într-un mariaj aranjat de vărul ei îndepărtat, Papa Clement VII de Medici.

Cavoul lui Lorenzo di Piero de’ Medici din capela Medici a bisericii San Lorenzo, este ornamentat cu lucrările lui Michelangelo “Amurgul si Aurora” si “Gânditorul”.

Din cauza numelui identic cu cel al bunicului său (ambii numindu-se Lorenzo di Piero de Medici), al cărui cavou este de asemenea în capela Medici, mormantul său este adesea confundat cu cel al bunicului sau.

 

 

 

1497: S-a nascut regele Francisc I al Franţei; (d. 31 martie 1547).

 

 

 

Imagini pentru Regele Francisc I, pictura de Jean Clouet photos

 

Regele Francisc I, pictura de Jean Clouet.

 

 

 

1544: A încetat din viaţă Clement Marot, poet renascentist, traducător al Psalmilor lui David (“Adolescenţă indulgentă”); (n. 1496).

 

 

 

 

 

  

 

 

Marot a fost unul dintre primii poeti francezi moderni. Protejat de  Marguerite de Navarra , sora regelui Franţei Francisc I, a  avut un comportament nonconformist si a manifestat simpatie pentru  Reformă şi pentru Luther, din care cauza a fost aruncat in inchisoare si apoi s-a  exilat în Elveţia şi Italia. A murit in Italia la Torino.

 

 

 

 

1591: Aron Tiranul a devenit  pentru întaia dată domn al Moldovei.

 

 

 

 

Aron Vodă (Aron Tiranul, Aron Emanoil), domn al Moldovei (gravură de epocă)

 

 

La 12 septembrie 1591, Aron Tiranul a fost numit pentru întîia oară de către sultan, domn al Moldovei .
Faptul este menționat într-o scrisoare trimisă dogelui Veneției de către ambasadorul său la Poarta Otomană.
În scrisoare se menționează că a fost ales pe scaunul Moldovei după o mare concurență fiind favoritul regelui Angliei.

A  fost domnitor al Moldovei: 12 septembrie 1591 – iunie 1592 și 18 septembrie 1592 – 24 aprilie 1595. Boierii l-au numit “cel Cumplit”.

Aron Tiranul a fost fiul nelegitim al lui Alexandru Lăpuşneanu, deci, descendent al ilustrei dinastii princiare a Muşatinilor.

A ajuns la domnie din rândaș, cumpărând tronul cu 1 milion de galbeni.

Ca să-și plătească datoriile, a scos dări noi. Cronicile spun că Aron Tiranul “prăda” țara, că agenții care strângeau dările erau însoțiți de turci și că la urmă a dat ordin ca să se ia de la tot omul câte un bou, iar pentru cei care nu aveau, se lua de la alții. De aceea, țara se răscoală, iar Aron o potolește cu cruzime.

În acel moment Poarta îl mazilește (1592),dar, datorită rugăminților creditorilor săi, este numit din nou domn.

Săturat de jafurile turcilor, îndemnat și de Papă ca să rupă relațiile cu aceștia, Aron a fost convins de Mihai Viteazul să se alăture alianței creștine la 5 noiembrie 1594.
La această Ligă Sfântă în centrul căreia se afla împăratul german Rudolf al II-lea, aderase și principele Transilvaniei, Sigismund Bathory.

Mișcarea împotriva turcilor a început în aceeași zi și la Iași și la București, pe 13 noiembrie 1594.

A curățat țara de otomani și a atacat cetățile de la Dunăre, luând și Dobrogea în 1595.

Cu toate că Aron Vodă făcea parte din coaliția anti-otomană și și-a îndeplinit sarcinile în acest sens, Sigismund Bathory neîncrezător, pune la cale un complot împotriva lui.
Pentru aceasta s-a  folosit și de Răzvan, fostul hatman al lui Aron Vodă, care acum era șeful gărzii ungurești.

Aron a fost prins de oștile transilvănene și închis cu toată familia la Vințu de Jos, Alba în mai 1595, unde a și murit  în iunie 1597.

Este îngropat în biserica lui Mihai Viteazul din Alba Iulia. Locul pe tron a fost luat de Răzvan, care ca domnitor și-a luat și numele de Ștefan.

Supranumele de „Tiranul”, cu care apare în istoriografia noastră actuală, i-a fost fixat definitiv de către principele-cărturar al neamului românesc, Dimitrie Cantemir.

Desfranarea sa, la care se adăuga fiscalitatea excesivă promovată de el, au făcut ca imaginea acestui domn  în epocă şi peste timp să aibă mult de suferit.

Astfel că, deşi are şi merite incontestabile (legate îndeosebi de lupta antiotomană), Aron Vodă a ramas in istorie drept un voievod cu o personalitate şi o domnie negativă.

 

 

 

1609: Exploratorul englez Henry Hudson, incepe explorarea  raului Hudson si a  regiunii actualului stat New York.

 

 

 

 

1612: A murit Țarul Vasili al IV-lea al Rusiei; (n. 1552).

 

 

 

A  fost Ţar al Rusiei între 1606 şi 1610.

A condus Rusia  în timpul asa numitelor „Timpuril  tulburi”, el fiind ultimul membru al dinastiei Rurik care a domnit.

În iulie 1610 a fost răsturnat printr-o lovitură de stat pusă la cale de Romanovi şi aliaţii lor, care l-au forţat să devină călugăr. A murit ca prizonier la Varşovia în 1612.

 

 

 

 

 1659: Oastea Tarii Romanesti condusa de domnitorul Mihnea al III-lea, ii alunga pe turci din cetatile  Giurgiu si Braila. Incepe rascoala antiotomana.

 

 

 

 

 1683: Ia sfarsit  asediului otoman asupra Vienei. Armata germano-polonă condusă de ducele Carol de Lorena si de Jan Sobieski , învinge în apropiere de Viena oastea marelui vizir turc  Kara Mustafa.

 

 

 

 

1764: A murit compozitorul  francez Jean- Philippe Rameau; (n.1683).

 

 

 

1789: Revolutionarul francez Jean-Paul Marat  publică primul număr al ziarului “L’Ami du peuple”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1819: A murit feldmaresalul prusac Gebhard Leberecht  von Blücher ; ( n. 16 decembrie 1742).

L-a invins, impreuna cu ducele englez de Wellington, pe imparatul francezilor Napoleon, in batalia de la Waterloo in 1815.

 

 

 

 

 

 

 

 

1847: Începe Bătălia de la Chapultepec, din timpul razboiului mexicano-american, terminată în ziua următoare cu victoria Statelor Unite.

Războiul mexicano–american  a avut loc între 1846 şi 1848 în urma anexării în 1845 de către Statele Unite a Texasului. Mexicul considera Texasul o provincie mexicană separatistă şi a refuzat să recunoască secesiunea acestuia şi dobândirea independenţei pe cale militară în 1836.

 

 

 

 

 1848:  Elveţia a adoptat o nouă constituție, organizându-se intr-un stat federal.

 

 

 

 

1882: S-a nascut Ion Agârbiceanu, preot si scriitor român, membru al Academiei Române; (d. 1963).

 

 

 

 

 

 

 

1887: S-a nascut la Sulina, jud. Tulcea George Georgescu,  supranumit “seniorul baghetei românesti”, fost director al Operei Române din Bucuresti, membru corespondent al Academiei Române si  director al Orchestrei Filarmonice din Bucureşti  ; (d. 1 septembrie 1964).

 

 

 

 

 

 

 

1888: S-a născut Maurice Chevalier, actor francez (din filmografie: “Văduva veselă”, “Tăcerea e de aur”); (m. 1 ianuarie 1972).

 

 

 

 

 

 

 

 In anii ’50 și ’60, a câștigat în popularitate datorită aparițiilor în filmul muzical Gigi (1958), cu Leslie Caron și Hermione Gingold, împreună cu care a interpretat cântecul I Remember It Well și în câteva filme ale lui Walt Disney.

Semnul distinctiv al marelui actor era o pălărie de paie (canotieră), pe care o purta întotdeauna pe scenă, alături de costum. Maurice Chevalier are o stea pe faimoasa Hollywood Walk of Fame.

 

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=4E6sEetFfg0

 

 

 

 

1890: Este fondat oraşul Salisbury, numit ulterior Harare, din 1980 capitală a statului Zimbabwe.

 

 

 

1897: S-a născut fiziciana si chimista Irène Joliot-Curie, fiica celebrilor savanti Pierre şi Marie Curie, distinsă, împreună cu soţul ei Frederic Joliot, cu Premiul Nobel pentru Chimie.

A fost membru de onoare străin al Academiei Române; (m. 17 martie 1956).

 

 

 

 

 

 

 

1913 : S-a nascut Eiji Toyoda, om de afaceri, fondatorul firmei de automobile „Toyota Motor Company Limited”; (1937).

 

 

 

 

 

 

Toyoda a deținut această poziție până în 1994, cand s-a retas de la conducerea companiei.

 

 

 

 

 

1913: S-a născut Jesse Owens, celebru atlet de culoare supranumit “torpila umană”; la Olimpiada din 1936 (Berlin), a câştigat 4 medalii de aur; (m. 31 martie 1980).

 

 

 

 

 

 

 

 

1919: Este emis Decretul – lege privind infiintarea Universitatii Regele Ferdinand din Cluj. Primul rector este Sextil Puscariu. Universitatea maghiara din Cluj se refugiaza la Szeged.

In aceiasi zi,  Consiliul Dirigent al Transilvaniei emite un Decret-lege  pentru reforma agrara si introducerea votului universal.

 

 

 

1919:  La Londra, la initiativa bancherului miliardar Rotschild si cu participarea a cinci concerne financiare mari, s-a efectuat primul fixing al pretului aurului.

De atunci piata de aur internationala se orienteaza zilnic dupa cursul din Londra.

 

 

 

 

1920: La Anvers, la Jocurile Olimpice de vară, se inalta  pentru prima dată steagul olimpic cu cinci inele, reprezentand  cinci continente.

 

 

 

 

 

 

 

1921: S-a nascut in orasul  Lvov, pe atunci în Polonia, azi în Ucraina, scriitorul polonez Stanislaw Lem (d. 27 martie 2006, Cracovia).A fost a fost un cunoscut scriitor de science fiction, dar și filozof și autor de texte satirice.

A fost multa vreme cel mai citit scriitor de science fiction care nu scria în limba engleză.

 

 

 

 

 

 

 

In cartile sale Stanislav Lem a  abordat  teme filozofice, precum si reflectii legate de impactul  tehnologiei asupra oamenilor, natura inteligenței, imposibilitatea comunicării și înțelegerii reciproce, disperarea în fața limitelor omenești, sau locul omenirii în Univers.

 

 

 

 1938: Adolf Hitler cere autonomie și autodeterminare pentru germanii din Sudeti (Sudetenland) din Cehoslovacia.

 

 

 

 

1940: S-a nascut actriţa americană Linda Gray, cunoscută publicului larg datorita rolului jucat in popularul serial de televiziune “Dallas”).

 

 

 

 

 

 

 

1940: Patru tineri francezi, Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Agnel și Simon Coencas,  care cautau cainele lui Marcel, Robot,  care se ratacise, au facut o descoperire senzationala in pestera Lascaux, in care se afla picturi rupestre datand din paleoliticul superior.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peștera din Lascaux este un complex de galerii subterane aflate în departamentul Dordogne, regiunea Aquitania, Franța si  face parte in prezent din patrimoniul mondial al umanității fiind protejata de UNESCO datorită importantelor mostre de artă rupestră din paleolitic.

După terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, peștera s-a deschis publicului vizitator.

Din cauza dioxidului de carbon  emanat de cei 1200 de vizitatori pe care îi primea peștera zilnic, picturile au avut de suferit și de aceea  peștera a fost închisă publicului în 1963.

După închiderea peșterii pentru vizitatori, picturile au fost restaurate.

 

Accesati :

 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2013/09/22/vizitati-online-pestera-lascaux-locul-unde-oamenii-preistorici-au-lasat-probabil-cele-mai-complexe-picturi-rupestre/

 

 

 

1941:A murit  Hans Spemann, biolog german care a efectuat studii asupra embrionului şi evoluţiei sale  ulterioare.

A fost laureat al Premiului Nobel pentru medicină in anul  1935; (n.27.06.1869).

 

 

 

 

 

1943: Al doilea razboi mondial. Dictatorul fascist italian Benito Mussolini este salvat de un comando de parasutisti germani  condusi de Otto Skorzeny, din cladirea hotelului de pe muntele Gran Sasso din Abruzzi, unde se afla in detentie, in aşa-numita operaţiune „Stejarul” .

 

 

 

 

Foto: Mussolini imediat dupa eliberarea sa, in mijlocul parasutistilor germani.

 

 La putin timp Mussolini a format un guvern fascist la Salo in nordul Italiei , care a continuat razboiul alaturi de Hitler,pana aproape de capitularea Germaniei lui Hitler.

 

 VIDEO:

http://youtu.be/BU8q4H_VvV0

 

 

 

 

 

 1944: La Moscova, a fost semnată Convenţia de armistiţiu dintre guvernul român şi guvernele Naţiunilor Unite, in conditiile dictate de URSS, prin care se consfinţea starea de fapt a ieşirii României din războiul cu Aliatii occidentali si URSS şi întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste.

Reprezentantii Guvernului si Inaltului Comandament Roman la Moscova au fost: Ministrul de Stat si Ministru de Justitie L. Patrascanu, Ministrul Subsecretar de Stat al Afacerilor Interne, Adjutantul Majestatii Sale Regelui Romaniei, General D. Damaceanu, Principele B. Stirbey si d-l G. Popp, avand depline puteri.

Reprezentantul Inaltului Comandament Aliat (Sovietic) a fost Maresal al Uniunii Sovietice R. Ya. Malinowski, deplin imputernicit pentru aceasta de catre Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit si Statelor Unite ale Americii.

Dupa lovitura de stat de la 23 august si pana la 12 septembrie 1944, in  absența unui armistițiu semnat, trupele sovietice au tratat în continuare pe români drept inamici, un număr de 114.000- 160.000 de soldați români fiind luați prizonieri de război de către sovietici fără luptă, ca urmare a ordinului de încetare a focului dat de regeAcestia au fost trimiși pe jos în lagăre din Uniunea Sovietică; aproximativ o treime dintre ei murind pe drum.

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 16,Convenţia prevedea scoaterea din circulaţie a tuturor publicaţiilor fasciste şi legionare, pretext pentru regimul comunist de a scoate din circuitul public privat texte importante referitoare la unitatea statului român, la tradiţiile româneşti, ori la românii din alte ţări.

Pe lista autorilor interzişi figurau mari nume ale culturii noastre nationale cum ar fi : Gheorghe Şincai, Nicoale Iorga, Mihai Eminescu, Mircea Eliade si chiar marele dramaturg  de origine evreiasca, Mihail Sebastian.

 

 

 

 

1944: S-a născut solistul vocal, producătorul şi compozitorul american  de succes Barry White; (m. 4 iulie 2003).

 

 

 

 

 Imagini pentru Barry White photos

 

 

 

1949: Theodor Heuss este ales  primul  presedinte al Republicii Federale Germania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theodor Heuss (n. 31 ianuarie 1884 – d. 12 decembrie 1963),  a îndeplinit funcţia de preşedinte al RFG în perioada 1949-1959.

 

 

 

 

1953:John F. Kennedy,viitor presedinte al SUA, s-a casatorit cu Jacqueline Lee Bouvier, fotograf la publicatia Washington Times-Herald. JFK, la vremea aceea senator de Massachusetts si sotia sa au avut peste 750 de invitati la ceremonie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959: S-a lansat misiunea sovietică Luna 2, prima navă care a atins suprafața lunară.

 

 

 

 

 

 

1966: A fost lansată misiunea spatiala americana Gemini 11.

 

 

 

 

 

1974: Imparatul Haile Selassie al Etiopiei este inlaturat de pe tron in urma unei  lovituri de stat militare conduse de marxistul  Mengistu Haile Mariam. A murit în captivitate, un an mai târziu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Haile Selassie I (Tafari Makonnen Woldemikael ( n. 23 iulie 1892 – d. 27 august 1975) ), a fost împărat al Etiopiei între 1930-1935 și 1941-1974.

 În timpul domniei sale a inițiat numeroase reforme sociale și economice prin care a urmărit modernizarea statului.

 

 

 

1977: Steven Biko, activist antiapartheid, a decedat în urma traumatismelor cauzate de batailor care i s-au aplicat de catre autoritatile din Africa de Sud.Cu o saptamâna inainte de a muri, Biko a fost rănit grav la cap în timpul unui interogatoriu.

Cinci politişti l-au torturat ore în şir, abandonându-l intr-o balta de sânge si în stare de inconstienţă. În locul ingrijirilor medicale, a fost legat  timp de 24 de ore de un grilaj de fier.

 

 

 

 

 

Imagini pentru Steven Biko,

 

 

 

 

 

Abia dupa o zi, doi medici l-au examinat constatand ca Biko are grave leziuni pe creier si ca nu este capabil sa se miste.

In ciuda starii grave a sanatatii lui, medicii au precizat ca detinutul poate fi transportat la Pretoria, oras aflat la 10 ore distanta de locul in care era. Astfel, pe 11 septembrie, el a fost transportat mai mult mort decat viu in inchisoarea de la Pretoria.

Autoritatile sud-africane au precizat ca Biko a decedat din cauza refuzului de a manca si de a bea apa timp de o saptamana.

Ulterior, dupa ce s-a aflat ca Biko avea rani profunde la cap, oficialii au precizat ca acestea s-ar fi datorat faptului ca acesta a cazut din pat. Nimeni nu a fost gasit vinovat pentru moartea activistului de culoare, iar cei cinci politisti care l-au torturat au fost promovati.

Steven Bantu Biko s-a nascut in 1946, fiind unul dintre cei mai activi luptatori impotriva apartheid-ului din anii ’70. Pe vremea cat a urmat cursurile Universitatii de Medicina, a fondat Organizatia Studentilor din Africa de Sud care lupta contra “opresiunii psihologice a negrilor de catre albi”.

A infiintat si o grupare care milita pentru redarea demnitatii cetatenilor de culoare. A fost arestat de mai multe ori, condamnat si incarcerat din cauza idealurilor sale de eliberare a negrilor din Africa de Sud, devenind un martir, moartea sa atragand o serie de probleme pentru Africa de Sud. La cateva luni dupa tragicul incident, Natiunile Unite au impus un embargo partial acestei tari.

 

 

 

 

 

1980: S-a nascut   vedeta de  televiziune romana Nicoleta Luciu.

 

 

 

 

 

 

 

 

1981: A încetat din viaţă Eugenio Montale, poet şi jurnalist, iniţiator al poeziei ermetice italiene; a primit Premiul Nobel pentru Literatură în 1975: “Oase de sepie”, “Ocazii”; (n. 12 octombrie 1896).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990: La Moscova  s-au încheiat discuțiile în format 2+4, în cadrul cărora „puterile aliate” în cel de – al Doilea Razboi Mondial au renunțat la drepturile speciale instituite după capitularea necondiționată a Germaniei.

 

 

 

 

1992: A încetat din viaţă actorul Anthony Perkins.

 

 

 

Imagini pentru Anthony Perkins.

 

 

 

 

 

A interpretat roluri memorabile in filmele  ”Psycho”, “Crima din Orient Expres”; (n. 1932).

 

 

 

 

 

1992: Mae Jemison ( n.17 octombrie 1956), astronaut si fizician, devine  prima femeie de culoare care a ajuns in spatiu, fiind membra in echipajul navetei spatiale  Endeavor.

 

 

 

 

 

 

 

Naveta spațiala americana Endeavour STS47, ii avea la bord pe langa Mae Jemison Carol, prima femeie afro-americana care a calatorit în spațiu, pe  Mamoru Mohri, primul cetățean japonez care facut parte din echipajul unei nave spațiale americane, și pe Mark Lee și Jan Davis, primul cuplu căsătorit în spațiu.

 

 

 

 

1994: Trupe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice si din statele est-europene, inclusiv Romania, au efectuat manevre militare comune in Polonia, in cadrul Programului Parteneriatului pentru Pace.

 

 

 

 

1997: A încetat din viaţă scriitoarea canadiană Judith Merril (Judith Josephine Grossman), una din primele femei devenite celebre ca autoare de SF: “Shadow on the Hearth”(1950), un roman despre războiul nuclear, care  a fost adaptat pentru televiziune (n. 21 ianuarie 1923).

 

 

 

 

 

 

 

2003: A încetat din viaţă Johnny Cash, cântăreţ de muzică country; de-a lungul a 50 de ani de carieră, a înregistrat peste 400 de albume; (n. 26 februarie 1932).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este considerat a fi unul dintre cei mai influenți muzicieni americani ai secolului XX.De-a lungul carierei sale de aproape 50 de ani, Cash a vândut peste 90 de milioane de albume și a ajuns să ocupe “o poziție de vârf în istoria muzicii”.

 

 

VIDEO:

http://youtu.be/ht7mxF9XZiA

 

 

 

 

 

 

 

 

2007: IPS Daniel (numele de mirean Dan Ilie Ciobotea, n.22 iulie 1951, satul Dobresti, comuna Bara, jud. Timis), a fost validat în funcţia de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013:  Agentia spatiala americana NASA, anunță că nava Voyager 1 a devenit primul obiect spațial creat de om care a ajuns în afara sistemului solar.

 

 

 

 

 

2014 : A decedat  canteretul si compozitorul englez John Gustafson; (n.8 august 1942).

 

 

 

 

 

 

 

 A avut o cariera de lungă durată și performanta in muzica pop, fiind printre altele  membru al renumitelor grupuri  Ian Gillan Band, Roxy Music și  Quatermass .

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CRESTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

Sfantul Mucenic Autonom

 

 

 

 

 

Sfantul Autonom a fost episcop in Italia. In timpul prigoanelor lui Diocletian, Sfantul Autonom a parasit Italia stabilindu-se in Bitinia (Asia Mica), in localitatea Soreus, aducand aici multi pagani la credinta crestina.

Sfantul Mucenic Autonom a ridicat pentru comunitate o biserica inchinata Sfantului Arhanghel Mihail. Pe seama acestei biserici sfantul hirotoneste pe Cornelius, un crestin plin de ravna pentru Hristos, mai intai diacon, iar mai apoi preot. Sfantul Mucenic Autonom a predicat cuvantul lui si in tinuturile Lykaonia si Isauria.

Imparatul Diocletian a ordonat arestarea sfantului, drept pentru care acesta se retrage la Claudiopolis, la Marea Neagra. Intorcandu-se mai apoi la Soreus l-a inaltat pe Cornelius la treapta de episcop. A plecat dupa acestea sa predice in Asia, iar la intoarcerea din Asia a predicat in imprejurimile Soreusului, la Limna. Si aici, sfantul a luminat pe multi cu Lumina Sfintei Evanghelii.

Unii dintre pagani, cuprinsi fiind de invidie si ura, au venit la Soreus, au navalit in Bierica Sfintului Arhanghel Mihail in timpul slujirii Sfintei Liturghii si l-au ucis pe Sfantul Autonom in altar, si alaturi el multi alti crestini care se aflau in biserica. Diaconita Maria a scos mai apoi trupul sfantului de sub o gramada de daramaturi ingropandu-le.

In timpul domniei Sfantului Constantin cel Mare, Severian, un demnitar de la curtea imperiala, a inaltat o biserica deasupra moastelor Sfantului Mucenic Autonom. In 430 un anume preot a daramat biserica, fara sa cunoasca ca aceasta fusese construita deasupra mormantului, si a reconstruit-o intr-un alt loc.

La doua sute de ani dupa mucenicia lui, Sfantul Autonom s-a aratat unui pe nume loan. Acesta a sapat si a aflat moastele Sfantului Mucenic Autonom cu totul intregi si neputrezite.

Pe acel loc a fost reconstruita apoi biserica inchinata Sfantului Ierarh Mucenic Autonom.

 

Tot astazi facem pomenirea:

 

– Sfantului Mucenic Curnut, episcopul Iconiei;

– Sfantului Mucenic Teodor;

– Sfintilor Mucenici Machedonie, Tatian si Teodul;

– Sfantului Mucenic Iulian cel din Galatia;

– Cuviosului Daniil cel din Tasios.

 

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

http://www.youtube.com/watch?v=vYOILK3BIec

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse) :

 

  1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

  2. Istoria md.;

  3. e.maramures.ro;

  4. mediafax.ro;

  5. Istoricul zilei.com;

  6. Wikipedia.ro;

  7. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric.

 

12/09/2015 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , | 4 comentarii

   

%d blogeri au apreciat: