CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

1953: Sefii Partidului Muncitoresc Roman sunt chemati la raport de noua conducere sovietica dupa moartea lui Stalin

https://i0.wp.com/www.contributors.ro/wp-content/uploads/2015/04/chivu.jpg

Foto: Hrusciov, Gheorghiu-Dej si Chivu Stoica

Lideri P.M.R. la o lecție de dirigenție cu greii de la Moscova (1953) 

Gheorghiu-Dej, Miron Constantinescu, Chivu Stoica și Al. Moghioroș sunt „invitați“ la Moscova unde întâlnesc (după moartea lui I.V. Stalin) cu : Nikita Sergheevici Husciov, Gheorghi Malenkov, Viaceslav Molotov, Anastas Mikoian, Mihail Pervuhin și Lavrentiev (8 iulie 1953) (1)

 Gazdele sovietice își spun de îndată părerea despre situația din Republica Populară Română, care vin în avalanșă (citit de Gh. Malenkov) :

– „anomalii“ în agricultură și în producția mărfurilor de larg consum;

– insuficienta aprovizionare a țărănimii cu mărfuri industriale;

– forțarea ritmului de dezvoltare al industriei grele;

– exporturi de cereale din RPR, deși recoltele sunt slabe;

– cheltuieli militare „excesiv de mari, lucru la care am împins și noi“ – admit liderii sovietici;

– producția agricolă în RPR „este mai mică decât în România burghezo-moșierească“;

– utilaje importate în RPR din U.R.S.S. și Cehoslovacia, stau nemontate și neutilizate;

– „Canalul (Dunăre-Marea Neagră, nota D.C.G.), nu era necesar, construirea lui este o greșeală grosolană la care și noi v-am împins“, admite Malenkov, care adaugă: „politica economică a RPR este greșită, agramată și chiar periculoasă“. Cui îi trebuie acest canal?

Munca fortata la Canalul Dunare- Marea Neagra

„Canalul acesta nu ne unește, ci ne desparte“, adaugă Hrușciov (a fost început în 1949, la comanda Moscovei);

– mai mult de jumătate din rezerva de aur a țării a fost cheltuită;

– aprovizionarea pe cartele în RPR s-a făcut neregulat, „o mare parte din populație, care nu are cartelă, a fost lăsată la dispoziția pieței libere”;

– „ați lansat greșit lozinca cincinalului în 4 ani luându-vă mecanic după noi“” (Molotov); – „situația în agricultură și alimentație este catastrofală“ (Malenkov);

– atenție „să nu se producă, cu prilejul Festivalului, un scandal cu alimentația“ (Molotov și Mikoian). „Scandal“ a fost în București, dar numai în opinia publică și fără publicitate. Restricțiile alimentare impuse săptămâni în șir, înainte de desfășurarea Festivalului, erau denumite, chiar atunci, „foamea, postul festivalului“.

Când apucai 100 gr. bomboane sau câte o prăjitură la o cofetărie din București, era un eveniment (este vorba de al III-lea Festival Internațional al tineretului organizat sub egida partidelor comuniste din Vest și Est);

– deși România este o țară producătoare de petrol „la sate nu se găsește petrol de vânzare“ (petrol lampant, nota D.C.G.);

– proiectul de construire a Canalului București-Dunăre, „este o adevărată fantezie“ (Hrușciov);

– „Cel mai grav lucru este faptul de a nu vă recunoaște lipsurile existente“;

– liderii P.M.R. sunt „industrialiști“ (Pervuhin) „chiar supraindustrialiști“ (Molotov);

– „Se pare că voi (liderii P.M.R., nota D.C.G.) nu vreți să porniți pe drumul îndreptării greșelilor“;

– „cea mai mare primejdie este autoliniștirea, mușamalizarea lipsurilor“ (Malenkov);

– „v-ați rupt de popor, apropiați-vă de popor“ (Molotov). Adresându-se reprezentanților P.M.R., Veaceslav Molotov a adăugat: „Voi vă simțiți siguri sub aripa Uniunii Sovietice.

Fără sprijinul nostru nu v-ați menține nici 2 săptămâni. Dacă nu veți fi legați de popor, nici noi n-o să vă putem ajuta.

Cine va respecta puterea voastră?“

II. În cadrul confidențial al întâlnirii de la Moscova, liderii P.M.R. își recunosc „lipsurile“.

Astfel:

– s-au săvârșit „greșeli serioase“ în politica economică fapt care a creat „pericolul izolării partidului de masele populare“;

– ritmul dezvoltării industriei grele a fost „forțat“ în detrimentul producției agricole și a mărfurilor de larg consum;

– greșită a fost lozinca îndeplinirii cincinalului în 4 ani;

– „greșite“ au fost măsurile luate în problema colectărilor, contractărilor, a prețurilor la produsele agricole;

– sistemul aprovizionării cu cartele a fost menținut „timp îndelungat“;

– populația de la orașe nu a fost asigurată cu produse alimentare în cantități suficiente“.

O autocritică de fond, exprimată însă numai confidențial față de liderii de la Kremlin. Propunerile liderilor P.M.R. ca răspuns la critica tovarășilor de la Kremlin poartă mențiunea „strict secret“ și se referă la:

investiții, agricultură, mărirea producției mărfurilor de larg consum; salarii-tarife-taxe și impozite; „asigurarea unei balanțe echilibrate de comerț exterior și de plăți“.

La 13 iulie cele două părți se întâlnesc din nou. Partea sovietică avertizează asupra felului cum urmează a fi „recunoscute“ abaterile și greșelile. „Acest lucru trebuie făcut fără zgomot, liniștit, fără să vă dezbrăcați în public și să nu țipați în toată țara, pentru a nu da apă la moară dușmanilor și șovăielnicilor“ (sublinierea D.C.G.).

„Unele greșeli vor trebui recunoscute în partid… (adică în organizațiile de partid).

Să nu vă bateți cu pumnii în piept, este necesară nu căința, ci fapte pozitive.“

Sfatul dat de sovietici răspundea întru totul metodelor de conducere existente.

Partidul nu greșește. Nominalizări – au fost făcute numai în cazul grupului antipartinic Vasile Luca-Teohari Georgescu!!

În politica agrară, partea sovietică este de părere că presiunea economică asupra țărănimii trebuie menținută; altminteri „va presa satul asupra orașului și țăranul va cere astfel de prețuri că veți rămâne fără acumulări“ (sublinierea D.C.G.).

„Prețul de colectare să rămână la nivelul actual, este un fel de impozit“ (Micoian). (Pentru cote, statul plătea producătorului un preț derizoriu, simbolic.

Cota echivala cu o confiscare, nota D.C.G.)

* La București, a urmat o plenară lărgită a C.C. al P.M.R. (19-20 august 1953).

Plenara a consemnat „erori“ în programul de industrializare – o rată excesivă în creșterea industriei grele –; a constatat că producția agricolă a rămas în urmă; a hotărât introducerea unui sistem de achiziții și contractări la animale și produse animaliere (cuprinse într-un HCM din 27 octombrie).

Comunicatul dat presei, dădea impresia că schimbările sunt anunțate din inițiativa conducerii Partidului.

Oricum, rata investițiilor în industrie a scăzut pe încetul, fapt cu urmări pozitive în traiul locuitorilor de la orașe.

(autor: acad. Dinu C. Giurescu, sursa: Revista Clipa.

Magazinul actualităţii culturale româneşti, iunie 2015)

NOTĂ:

1) Documentele 1945-1965, pp. 428-438; Istoria românilor, vol. X, pp. 160-165.

22/07/2015 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , | Lasă un comentariu

ESTE FEZABILĂ UNIREA R. MOLDOVA CU ROMÂNIA ?

 

”Comunitatea internaţională nu se poate implica decât în măsura în care elitele politice conducătoare din România şi/sau Republica Moldova, iniţiază un astfel de demers politico-diplomatic ale cărui consecinţe interesează şi afectează UE şi NATO.

Unirea Republicii Moldova cu România nu poate deveni o problemă europeană dacă nu există o manifestare locală de voinţă în acest sens”, explică istoricul Constantin Corneanu într-un interviu acordat Epoch Times.

Expertul mai atrage atenţia că există şi bariere juridice în calea Unirii în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova şi-n Constituţia României.

În opinia sa, un faliment public al statului Republica Moldova ar putea fi totuşi începutul repetării unui scenariu asemănător celui care a dus la reunificarea germană.

Epoch Times: Cum apreciaţi apelul unioniştilor moldoveni la Consiliul European şi Comisia Europeană de a face din unirea Republicii Moldova cu România o problemă europeană? Ce efecte poate avea un astfel de demers?

Cred că cei care au iniţiat un astfel de demers s-au gândit la o implicare a comunităţii internaţionale în această chestiune a neamului românesc, respectiv reîntregirea spaţiului românesc, în conformitate cu principiile Actului Final al CSCE de la Helsinki din 1975 şi ale dreptului internaţional, însă nu cred că este o chestiune pragmatică, realistă.

Comunitatea internaţională nu se poate implica decât în măsura în care cineva, în speţă elitele politice conducătoare din România şi/sau Republica Moldova, iniţiază un astfel de demers politico-diplomatic ale cărui consecinţe interesează şi afectează UE şi NATO.

Acum se vehiculează această idee a colapsului instituţiilor statului de dincolo de Prut, însă o recunoaştere oficială, formală, publică, internă şi internaţională nu există şi, totodată, România nu are un Program în 10 puncte precum a avut RFG-ul pentru RDG.

Unirea Republicii Moldova cu România nu cred că poate deveni o problemă europeană dacă nu există o manifestare locală de voinţă în acest sens.

Totuşi, nu mai suntem în veacurile trecute când Valahia şi Moldova, fără a mai vorbi despre Ardeal, se aflau sub protecţia şi suzeranitatea Marilor Puteri, iar elitele politice autohtone trebuiau să convingă cancelariile diplomatice de existenţa românilor, precum şi a drepturilor lor politice şi de autodeterminare.

Cancelariile diplomatice europene, fără a mai vorbi despre Federaţia Rusă şi SUA, nu pot să sprijine ceva ce nu există, respectiv un proces politico-diplomatic aflat în derulare pe ambele maluri ale Prutului. Ce efecte poate avea un astfel de demers?

Mi-e teamă că se poate duce în derizoriu, prin astfel de idei fără conţinut, un mare ideal care are nevoie de un pragmatism specific secolului XXI.

Ce bariere constituţionale sau legale împiedică unirea dintre cele două ţări? S-a tot vorbit despre modelul reunificării germane…Sunt comparabile cele două cazuri?

Modelul reunificării germane poate fi studiat pentru a putea găsi asemănări cu situaţia românească şi ar putea construi un proiect de reîntregire a neamului specific secolului XXI şi unei realităţi internaţionale diferite de cea din 1989 – 1990.

Pentru a putea înţelege mai bine cele petrecute în 1989 – 1990, trebuie reamintite câteva lucruri: în cursul zilei de 31 octombrie 1989, liderii RDG şi ai Partidului Socialist Unit German (PSUG) au aflat, cu stupoare, că RDG-ul era falimentar şi că, în curând, va deveni un stat insolvabil. Gerhard Schürer, şeful planificării de stat, a prezentat un raport care a stârnit frisoane: 60% din întreaga bază industrială a RDG-ului putea fi eliminată ca deşeu, iar productivitatea fabricilor şi minelor era cu aproape 50% în urma celei din RFG.

Datoria externă a RDG era de 123 miliarde de mărci germane şi creştea în fiecare an cu 10 miliarde.

RDG-ul trebuia să negocieze urgent cu RFG-ul un împrumut de două sau trei miliarde de mărci vest-germane, pe termen scurt, în condiţiile în care FMI urma sa-i ceară socoteală în mai puţin de două săptămâni.

Credibilitatea RDG-ului ca stat solvabil era pusă, astfel, în discuţie. Kremlinul a refuzat să-i ajute pe est-germani, în pofida cererilor repetate făcute de Egon Krenz la Moscova, cu ocazia vizitei din 1 noiembrie 1989, şi a recomandat să nu se tragă în popor în cazul în care est-germanii vor forţa trecerea în Berlinul de Vest.

Trebuie menţionat faptul că, în 1949, arhitecţii Constituţiei RFG-ului vor consemna în Preambulul acesteia următoarele: „Întregul popor german rămâne mandatat să înfăptuiască prin liberă autodeterminare unitatea şi libertatea Germaniei şi să se afirme ca un membru egal în drepturi într-o Europa unită”.

Dintr-o astfel de perspectivă se poate înţelege Programul în 10 puncte propus de către cancelarul Helmut Kohl în plenul Bundestagului pe 28 noiembrie 1989, precum şi cancelariilor occidentale şi Administraţiei SUA.

Programul lui Helmut Kohl urma sa accelereze procesul reunificării germane.

În Constituţia României nu se află, din păcate, niciun text asemănător celui din Constituţia RFG-ului din 1949. Pe 26 martie 2013, în contextul aniversării a 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, la dezbaterea cu tema 27 martie 1918 – model pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, organizată de către Centrul pentru Cultură, Istorie şi Educaţie împreună cu alte asociaţii din cadrul Platformei Civice – Acţiunea 2012, am subliniat importanţa rolului jucat de elitele politice, basarabene cu precădere, în evoluţia procesului istoric de reîntregire a ţării, la 27 martie 1918, precum şi necesitatea unei strategii coerente a României faţă de românii din spaţiul ex-sovietic şi minorităţile etnice aflate în spaţiul dintre Prut şi Nistru.

Totodată, am reiterat importanţa existenţei în preambulul noii Constituţii a României a unui text care să prevadă obligaţia morală pentru poporul român, pentru elitele sale politice conducătoare, de a nu renunţa la idealul reîntregirii ţării, respectiv inserarea următorului text:

„Întregul popor român este mandatat să înfăptuiască prin liberă autodeterminare, precum şi în temeiul principiilor Actului Final al CSCE de la Helsinki din 1975 şi ale dreptului internaţional, reîntregirea României şi afirmarea acesteia ca un membru egal în drepturi într-o Europa unită”.

Înregistrarea video a manifestării este o mărturie a acestui demers. Organizatorii urmau să înainteze un text, cu propunerile de la manifestare, către Comisia de Revizuire a Constituţiei care era funcţională în acel moment.

Este nevoie de o astfel de prevedere constituţională care să motiveze, dacă nu să determine, orice om politic şi de stat român, sau orice forţă politică din România sau Republica Moldova, să iniţieze un astfel de demers politico-diplomatic şi juridic, chiar şi după model german.

Unii analişti moldoveni afirm că există o clauză de eternitate în Declaraţia de Independenţă a R.Moldova care ar împiedica unirea.

Ce prevede aceasta şi cum vedeţi interpretarea că instituţiile de la Chişinău, cangrenate de corupţie, se află deja în colaps, existând deci posibilitatea ca această clauză să fie depăşită?

În Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991 se prevede că „Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”.

În contextul în care Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis, pe 5 decembrie 2013, că Declaraţia de Independenţă este peste Constituţia Republicii Moldova şi Declaraţia de Independenţă are clauză de eternitate, unii analişti politici de la Chişinău consideră că această prevedere, denumită Clauză de Eternitate, face ca art. 142 privind limitele revizuirii Constituţiei (alin. 1. Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale) să devină inoperabil din perspectiva unirii.

În opinia celor care pot fi consideraţi ca fiind antiunionişti, la Chişinău, a cere unei elite politice conducătoare din Republica Moldova să achieseze la idealul unirii/reîntregirii spaţiului românesc reprezintă o încălcare foarte gravă a Constituţiei Republicii Moldova, o trădare a statalităţii acesteia.

Domnul Igor Boţan susţine că se poate trece peste această Clauză de Eternitate, o noţiune care a fost dezvoltată de constituţionaliştii israelieni şi norvegieni, doar în situaţia când colapsează instituţiile statului.

Eu cred, spre deosebire de domnul Igor Boţan, că dacă există voinţă politică la Chişinău, în sensul dorinţei de unire/reîntregire, se poate trece peste Clauza de Eternitate.

Un faliment public al statului Republica Moldova ar putea fi începutul repetării unui scenariu asemănător celui german din 1989 – 1990. În acest moment se vehiculează această idee a colapsului instituţiilor statului de dincolo de Prut, însă o recunoaştere oficială, formală, publică, internă şi internaţională nu există şi, totodată, România nu are un Program în 10 puncte.

Totodată, corupţia este un factor destabilizator în ceea ce priveşte securitatea naţională a Republicii Moldova, dar elitele politice conducătoare de la Chişinău încearcă să reziste, cu ajutorul instituţiilor politice şi financiare internaţionale, unui posibil colaps instituţional.

Dr. Constantin Corneanu este preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Europene de Studii Geopolitice şi Strategice „Gheorghe I. Brătianu”

http://basarabialiterara.com.md/

22/07/2015 Posted by | DIVERSE | , , , , , , , , | Lasă un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 22 IULIE. VIDEO

 

 
 

 

 

 

 

 

22 iulie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

838: In  bătălia de la Anzen, imparatul bizantin Teofil suferă o grea înfrângere in razboiul impotriva Abbasizilor.

Theofilos

 

Teofil (n. la 20 ianuarie 813 ), a fost imparat al Bizantului  din  829 până la moartea sa în 842. A condus personal armatele bizantine  în războiul pe care l-a purtat  pe tot parcursul vieții împotriva arabilor, începând de la 831.

Dinastia Abbasizilor (750 – 1258) a fost dinastia arabă care a urmat Califatului omeyyad (661 – 750)  de la Damasc.

Imediat după înfrângerea omeyyazilor în 750, califul abbasid Al-Mansur (m. 775) a construit o altă capitală pentru noul califat, în câmpia Mesopotamiei, la o răscruce de drumuri caravaniere, capitală pe care o va numi Bagdad sau Madinat As-salam („Orașul Păcii”).

In timpul acestei dinastii,  civilizația islamică a atins apogeul dezvoltării sale, dar  va fi  distrusa  în 1258 de câtre armata hanului mongol Hulagu, nepotul lui Genghis-Han, care l-a executat pe ultimul conducător abbasid și a ras Bagdadul din temelii.

 

 

 

 

 

 

1099: In timpul primei Cruciade, Godfroy de Bouillon este ales primul apărător al Sfantului Mormant din Regatul Ierusalimului.

 

 

 

 

 

 

Godfroy de Bouillon (n.cca. 1060, Boulogne-sur-Mer – d.18 iulie 1100, la Ierusalim), a fost unul dintre liderii Primei Cruciade din 1096, până la moartea sa.

Din 1076 a fost Senior de Bouillon, domeniu de unde și-a luat numele, iar din 1087 a fost Duce al Lotharingiei Inferioare.

După Asediul Ierusalimului din 1099, Godfroy a devenit primul suveran al Regatului Ierusalimului, dar nu a folosit titlul de „Rege”.

 

 

 

 

 

1209: Are loc Masacrul de la Béziers, prima acțiune militară majoră din timpul Cruciadei impotriva Catharilor (Albigenzilor).

Catharii (din greacă καθαροί tradus „Purii”, cunoscuți și ca Albigenzii , pentru că erau deosebit de activi în regiunea Albi din sudul Frantei), erau o sectă creștină cu puternice influențe gnostice, a cărei teză ducea la extrem doctrina celor două principii, Binele și Răul.

 

 

Cathar-2

 

 

Ei erau adeptii unei morale ascetice, fiind împotriva căsătoriei (depuneau jurământ de castitate) și considerând nașterea și chiar viața, rele în eșența lor.

Priveau întreaga lume materială ca pe o uriașă temniță în care sunt închise sufletele (luminoase, aparținând lui Dumnezeu)

Cruciada anticathara (1209-1229) a fost o campanie militară de 20 de ani inițiată de Papa Inocențiu al III-a,care avea drept scop eliminarea acestei miscari religioase din Languedoc, în sudul Franței.

La Cruciada a  luat parte în primul rând de coroana franceză care urmarea in primul rand readucerea regiunii  Toulouse în sfera, sa prin diminuarea culturii regionale occitane distincte, precum și a  nivelului  ridicat de influență a conților de Barcelona.

Sfârșitul sectei cathare s-a petrecut pe 15 martie 1244 la fortăreața Montségur, unde, după un asediu prelungit, în care le-a fost oferită alternativa convertirii la catolicism, 250 de catari au coborât din cetate și s-au aruncat în flăcările unui rug aprins.

1298: Regele  Edward I al Angliei i-a învins pe scoțienii condusi de  William Wallace  în bătălia de la Falkirk .

A  fost una din marile bătălii din timpul Primului  razboi scotian de independenta.

 

 

 

 

 

 

 

Sir William Wallace (1272 sau 1273 – 23 august 1305) a fost un cavaler și nobil scotian, devenit unul din principalii conducatori în timpul razboaielor de independenta ale poporului sau. 
În august 1305, Wallace a fost capturat în Robroyston, in apropiere  de Glasgow, și predat regelui Edward I al Angliei, care a ordonat sa fie spânzurat.

 

 

 

1451: Umanistul italian Poggio Bracciolini menţionează în lucrarea “Disceptationes convivales”, latinitatea limbii române, precum şi continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii Dacii, din vremea împăratului Traian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1456: Strălucită victorie, la Belgrad, a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei și regent al Ungariei,  împotriva puternicei armate otomane conduse de Mahomed al II–lea, cuceritorul Constantinopolului.

În urma acestei victorii, Papa Calixt al III-lea l–a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept “atletul cel mai puternic – unic – al lui Christos”.

 

 

 

Ioan (Ion) Huniade (Iancu de Hunedoara), voievod al Transilvaniei, regent al Ungariei

Foto: Ioan (Ion) Huniade (Iancu de Hunedoara), voievod al Transilvaniei, regent al Ungariei.

 

 

Teritorii administrate de Iancu de Hunedoara la 1456

 

 

După cucerirea Constantinopolului (in 1453), sultanul Mehmed al II-lea (Mahomed II-lea)  a pus capăt ultimelor rezistenențe ale Imperiului Bizantin, otomanii devenind stăpînii Bosforului, iar apoi ai Mării Egee și ai Marii Negre.

Turcii au invadat Serbia, cucerind cetatea Ostrovița (1454) si jefuind  tezaurul. Flota otomană s-a regrupat pe Dunăre la Vidin, iar  mobilizarea armatei ungare a avut loc în aprilie 1456. Iancu de Hunedoara a cerut  ajutor extern si a  trimis 5 000 de mercenari la Belgrad, pentru a apăra poarta spre Ungaria, sustinand totodata in Muntenia venirea la domnie a lui Vlad Țepeș, în locul lui Vladislav II-lea.

Iancu de Hunedoara adună 20 000 ostași: trupe ungare, transilvănene și mercenari. În susținerea armatei sale vor veni și 27 000 – 28 000 de pedeștri din rîndurile cruciaților lui Capistrano. Tabăra sultanului Mehmed II-lea, Cuceritorul, avrea însă 100 000 oameni. 

La 4 iulie 1456, sultanul Mehmed II-lea începe asediul Belgradului prin bombardarea fortificațiilor, iar flota otomană de 60 galere și 150 nave mici a blocat aprovizionarea cetății de pe Dunăre.

Din ordinul lui Iancu, flota creștină atacă din două direcții flota otomană la 14 iulie cu 240 nave, silind-o să scoată blocada cetății pe Dunăre.

Concomitent nu înceta bombardamentul terestru al cetății, iar asediații răspundeau cu săgeți și foc de artilerie. Asaltul general al cetății Belgrad a avut loc în după-amiza zilei de 21 iulie 1456, otomanii pătrunzand de două ori în oraș, dar de fiecare dată fiind respinși.

La a treia încercare ienicerii otomani au fost din nou respinși de trupele lui Capistrano amplasate pe podul ce asigura intrarea în cetate. Cruciații nou veniți de pe Dunăre au întărit garnizoana cetății.

La 22 iulie, tabăra creștină dezlănțuie un atac  general, artileria turcă fiind repede capturată, însuși sultanul fiind rănit. Iancu de Hunedoara care a folosit iscusit artileria recent capturată de la otomani, care, la 23 iulie se retrag părăsindu-si  tabăra.

În cinstea acestei glorioase victorii pana in zilele noastre  în toate bisericile catolice, la ora 12 se trag clopotele, marcînd victoria lui Iancu de Hunedoara asupra lui Mehmed al II-lea.

Victoria lui Iancu de Hunedoara a oprit expansiunea otomană pe această direcție timp de  65 ani, pana cand sultanul Suleyman al II-lea Magnificul  va reusi sa cucereasca Belgradul în 1521.

 

 

 

 

1478: S-a nascut Filip I al Castiliei;  (d. 1506).

 

 

 

 

Filip I (22 iulie 1478 – 25 septembrie 1506), cunoscut ca cel Frumos sau cel Drept, a fost fiul lui Maximilian I, Împărat romano-german - foto - ro.wikipedia.org

 

Filip I – foto – ro.wikipedia.org

 

 

 

 

Filip I (22 iulie 1478 – 25 septembrie 1506), cunoscut ca cel Frumos sau cel Drept, a fost fiul lui Maximilian I, Împărat romano-german. A moștenit mare parte din Ducatul Burgundia de la mama sa, Maria de Burgundia, și, deoarece s-a căsătorit cu Ioana de Castilia a devenit rege al Castiliei. A fost primul Habsburg care a domnit în Spania iar succesorii săi îl cunosc drept Filip I al Spaniei. Nu a moștenit niciodată teritoriile conduse de tatăl său. Filip s-a născut la Bruges, Flandra (astăzi în Belgia) și a fost numit după străbunicul său, Filip al III-lea, Duce de Burgundia. În 1482, după decesul mamei sale, Maria de Burgundia, a moștenit Ducatul de Burgundia sub tutela tatălui său (Filip avea patru ani).

A urmat o perioadă de turbulențe cu ostilități sporadice în principal între marile orașe din Flandra (Bruges și Gent) și susținătorii lui Maximilian. Filip a fost prins în vâltoarea evenimentelor și chiar pentru scurt timp a fost sechestrat în Bruges ca parte a campaniei flamande de mărire a autonomiei pe care o obținuse în 1477 de la Maria de Burgundia printr-un acord numit Blijde Inkomst. În 1493, prin Pacea de la Senlis, se convine ca Filip în vârstă de 15 ani va deveni prinț începând cu anul următor.

În 1494, Maximilian abandoneză regența în conformitate cu termenii Tratatului de la Senlis iar Filip preia conducerea Ducatului cu toate că, în practică, autoritatea deriva de la Consiliul nobililor din Burgundia. La 20 octombrie 1496, la Lier, Filip s-a căsătorit cu Ioana a Castiliei, fiica regelui Ferdinand al II-lea de Aragon și a reginei Isabela I a Castiliei.

Căsătoria a fost una dintr-un set de alianțe dintre Habsburgi și Trastámara menită să consolideze alianța împotriva puterii în creștere a Franței, creștere datorată politicii lui Ludovic al XI-lea al Franței. Problema a devenit mai urgentă după invazia lui Carol al VIII-lea al Franței în Italia (primul război peninsular). Sora lui Filip, Margareta s-a căsătorit cu Juan, Prinț de Asturias, singurul fiu al lui Ferdinand și al Isabelei și succesor la coroana unificată a Castiliei și Aragonului.

 

 

 

 

 

1499:  In bătălia de la Dornach,  armata elvetiana înfrânge decisiv  armata împăratului Maximilian I a  Imperiului roman de natiune germana. Comandantul trupelor imperiale, Heinrich von Furstenberg, a fost ucis în   luptăBătălia de la Dornach a fost ultimul conflict  armat dintre elvețieni și Sfântul Imperiu Roman

 

 

1519: S-a nascut  Papa Inocenţiu al IX-lea; (d. 30 decembrie 1591).

Papa Inocențiu al  IX- lea ,născut Giovanni Antonio Facchinetti, a fost Papa de la 29 octombrie la 30 decembrie 1591.

Înainte de a a urca pe tronul pontifical, el a fost avocat  diplomat și administrator-șef în timpul domniei lui Papa Grigorie al XIV- lea  (1590-1591).În 1560, a fost numit  Episcop de Nicastro, în Calabria. în 1562 a fost prezent la Consiliul de la Trent. 

Papa Pius al V- lea  (1566-1572) l-a  trimis ca Nunțiu papal la Veneția în 1566 , pentru a promova alianța papală cu Spania și Veneția, împotriva turcilor, care a dus în cele din urmă, în marea victorie navala crestina de la Lepanto în 1571. A devenit Patriarh  latin al Ierusalimului titular în anul 1572 si  a ocupat acest post până când a fost creat Cardinal.

Papa Grigore al XIII-lea l-a creat cardinal pe 12 decembrie 1583 si l- a făcut prefectul Signaturii Apostolice în 1591, cu putin inainte  de a deveni Papa.

 

 

1793 : Exploratorul scotian Alexander Mackenzie ajunge la Oceanul Pacific, devenind primul om care a finalizat o traversare  transcontinentala a Canadei de la Oceanul Atlantic la Oceanul Pacific.

 

Sir Alexander Mackenzie ( n. 1764,  insula Lewis, Scoția – d. 12 martie 1820, Dunkeld, Scotia).

Aceasta a fost prima traversare de la vest la est   a Americii de Nord  canadiene și a precedat expediția lui Lewis și Clark cu 10 ani.

1802: A murit Marie Francois Xavier Bichat.

 

 

 

 

 

Marie François Xavier Bichat (n. 14 noiembrie 1771), a fost un anatomist, fiziolog si medic francez, considerat întemeietorul  histologiei si patologiei moderne.

 

 

 

 

 

 

1822: S-a nascut geneticianul  Gregor Johann Mendel, calugar si botanist austriac. A descoperit legile eredităţii în 1865.

Experientele privind hibridarea plantelor si asupra ereditatii vegetalelor, au impus aparitia legii care poarta numele “mendelism”; (d.06.01.1884).

 

 

 

 

 

1832: A murit impăratul Napoleon al II-lea al Franţei; (n. 1811).

 

 

 

 

 

 

Napoléon François Joseph Charles (Bonaparte), Duce de Reichstadt (n. 20 martie 1811), a fost fiul împăratului Napoleon I al Franței și al celei de-a doua soții a acestuia  printesa Marie Louise de Austria.

 In conformitate  cu  Titlul III, articolul 9 al Constituției franceze din acel timp, a fost numit Prinț Imperial, fiind  cunoscut de la naștere ca rege al Romei. Tatăl său a abdicat în favoarea sa, transferându-i titlu de împărat al Franței în 1815.

 

 

 

1870: A murit compozitorul austriac  Josef Strauss; (n.20.08.1827).

 

WISF | Josef Strauss

 

 

 

 

A fost  fiul compozitorului lui Johann Strauss I  și  al Mariei  Anna Streim.

 

 

1882: S-a născut pictorul american Edward Hopper; (m. 15 mai 1967).

 

 

 

1887: S-a născut Gustav Hertz, fizician german, laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 1925; (m. 30 octombrie 1975).

 

 

 

 

 

A fost un fizician german, nepot al lui Heinrich Rudolf Hertz și laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1925, pentru rolul său în demonstrarea teoriei ciocnirilor între electroni și atomi.

 

 

 

 

1888: S-a născut Selman Abraham Waksman, biochimist american de origine rusa care a primit  Premiul Nobel pentru medicina in urma  descoperirii antibioticului  streptomicina; (d.16.08.1973).

 

 

 

 

 

 

A ajuns celebru datorită cercetărilor sale cu privire la substanțe organice și la descompunerea acestora, cercetări care au dus, în 1943, la descoperireastreptomicinei.

În 1952  a primit Premiul Nobel  pentru  medicină.

 

 

 

 

1923: S-a nascut  Bob Dole, om politic american, fost candidat la presedentia Americii.

 

 

 

 

Bob Dole - Age, Family & Facts - Biography

 

 

 

 

 

 

 

1934: S-a nascut  Leon Rotman, primul sportiv reprezentant al României dublu laureat cu aur la Olimpiada de la Melbourne din 1956 şi laureat cu bronz la Roma in anul 1960.

 

 

 

 

 

1934: Gangsterul american John Dillinger  moare in timpul unei  confruntari cu politiala varsta  31 ani.

 

 

 

John Dillinger a fost un celebru gangster si spargator de banci american, din timpul Marii Crize. A fost capturat si a evadat din inchisoarea  Crown Point, cu  masina serifului  devenind inamicul public nr.1 urmarit de F.B.I.

  Actiunile sale criminale au facut din el un adevarat mit, legendele populare americane asimilandu-l cu un fel de Robin Hood… 

Pe  22 iulie  1934, a fost ucis intr-un violent schimb de focuri  la iesirea dintr-un teatru la Chicago, insotit de iubita sa  Polly Hamilton. Dillinger fusese denuntat de Ana Cumpanas,proprietara unui bordel de origine romana.

 

 

 

 

 

1938: A murit  Ionel Fernic, compozitor român, autorul celebrelor romante “Tiganca”, “Crucea alba de mesteacan”, “Iti aduci aminte, doamna?”, “La umbra nucului batran”, “Iubesc femeia”, “Pe bolta cand apare luna”, precum si al melodiilor ritmate “Nu ma lasa sa mor, Marghioalo!”, “Pai calu’ balan!”, “Foaie verde si-o aluna”; (n. 29.05.1901).

 

 

 

 

 

 

1942: Începe deportarea sistematică a evreilor din Ghetoul Varşoviei în lagărul de concentrare de la Treblinka (“Acţiunea Reinhardt”).

 

 

 

 

 

1944:  Pierderile aliate in timpul bombardamentelor asupra Romaniei au atins cel mai înalt nivel, (mai exact 5, 6% pierderi) de la atacul din 1 august 1943, respectiv 24 de aeronave doborate de antiaeriana si aviatia româna si germană.

 

 

 

Piloţi americani aflaţi pe teritoriul URSSîn cadrul operaţiunilor Frantic (atacuri fără întoarcere,  cu decolare din Italia şi aterizare în URSS şi invers). În imagine se distinge în centrul hărţii România,  ca ţintă a atacului.

Foto: Piloţi americani aflaţi pe teritoriul URSS în cadrul operaţiunilor Frantic (atacuri fără întoarcere, cu decolare din Italia şi aterizare în URSS şi invers).

În imagine se distinge în centrul hărţii – România, ca ţintă a atacului.

 

Dintr-un total de 21 de grupuri de bombardament greu, 20 au atacat punctual 3 rafinării – Româno-Americană, Creditul Minier și Astra – iar celălalt grup a  atacat nodurile de cale ferată din Turnu-Severin și Orșova. 

 

 

 

 1946: A fost creată Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), instituţie specializată a Naţiunilor Unite, cu sediul la Geneva; funcţionează, efectiv, de la 7 aprilie 1948 (România este membru al OMS din 1948).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1946: Are loc un atentat terorist cu bomba la hotelul Regele  David din Ierusalim,  pus la cale de  Organizaţia clandestina sionista evreiasca, Irgun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotelul era sediul administraţiei civile al coloniei Palestina aflate sub mandat britanic. Au murit 91 de persoane.

 

 

 

 

 

 

1946: S-a născut la Avignon, renumita cântăreata franceză  de muzica usoara, Mireille Mathieu.

 

 

 

 

 

 

 De-a lungul carierei sale ea a înregistrat peste 1200 de cântece în 11 limbi, având vânzări de 122 de milioane de albume în lumea întreagă.

 

 

 

 

 

1946: S-a nascut omul politic Petre Roman, cel dintai prim-ministru al României din perioada postceausista (decembrie 1989-septembrie 1991).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1947: S-a nascut  atleta română Mihaela Peneş,  campioană olimpică la aruncarea suliţei (Tokyo, 1964).

 

 

 

 

Campioana olimpica Mihaela Penes s-a retras la manastire

 

 

 

 

 

 

1951: S-a nascut P.F. Daniel Ciobotea, Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (2007), membru de onoare al Academiei Române (2007).

 

 

 

 

Daniel (Ciobotea) al României - OrthodoxWiki

 

 

 

 

Patriarhul Daniel (pe numele de mirean Dan Ilie Ciobotea; n. 22 iulie 1951, Dobrești, Bara, Timiș) este actualul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost ales de către Colegiul Electoral Bisericesc la data de 12 septembrie 2007, fiind înscăunat în această demnitate la 30 septembrie 2007.

 

 

 

 

1955: S-a nascut actorul american Willem Dafoe.

 

 

 

 

 

 

 

 

1977: Liderul comunist reformator chinez Deng Xiaoping  revine  la putere in China.

Conferinţa de Partidul Comunist Chinez l-au repus in functiile de  prim- vicepreşedinte al Consiliului de Stat, Vice-preşedinte al Comitetului Central al Partidului Comunist , Vice-preşedinte al Comisiei Militare şi şef al  Statului Major General al Armatei de Eliberare a Poporului.

 

 

 

 

Deng Xiaoping

 

 

Fusese  demis din functiile pe care le ocupa,   după ce asa numita  „Banda a celor  patru” aflata la conducerea Chinei, l-a acuzat de organizarea revoltei populare din Piaţa Tiananmen.

 
 
 
 
 
 

1983: Legea marţială instituita de comunisti  în Polonia este oficial revocată.

 

 

 

1986: A decedat  popularul cantaret roman de muzica usoara, Aurelian Andreescu; ( n. 12.05.1942 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000: Fostul premier al Pakistanului, Nawaz Sharif (17 februarie 1997 – 12 octombrie 1999), a fost condamnat de un tribunal anti-corupţie din Attock la 14 ani închisoare, sub acuzaţia de evaziune fiscală.

 

 

 

Pakistan: Court Dismisses Judge Who Convicted Ex-PM Nawaz Sharif ...

 

 

 

 

 

2002:   Salah Shahade, comandantul-şef al  gruparii militare arabe Hamas este ucis de o bombă lansată de aviația israeliană asupra casei sale din Gaza.

 

 

Salah Shehadeh Case

 

 

 

 

2003: Fortele speciale americane ii  ucid intr-o ciocnire armata pe  fii lui Sadam Hussein, Uday si Qusay.

 

 

 

 

Saddam și a fiilor

 

 

 

 

Uday (stânga) și  Qusay , fii lui Saddam Hussein, impreună cu fostul dictator irakian

 

 

 

 

 

 

 

2004: A murit cantărețul francez Sacha Distel.

 
 
 
Alexandre "Sacha" Distel (29 January 1933 – 22 July 2004) was a French singer and guitarist who had hits with a cover version of the Academy Award-winning "Raindrops Keep Falling On My Head - foto - amazon.co.uk

 

 

 

 

Alexandre „Sacha” Distel (n. 29 ianuarie 1933) a fost distins cu titlul de  Cavaler al Légiunii de Onoare în 1997.

 

 

 

 

2005: Gigantul informatic Microsoft anunţă numele final al noului sistem de operare: “Windows Vista”.

 

 

 

 

 

 

2008:  Fostul lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadzici, a fost localizat şi arestat de serviciile de securitate sârbe,in ziua de 21 iulie  fiind transferat in fata TPI si inculpat pentru genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război, din cauza rolului avut în războiul din Bosnia, care a provocat moartea a peste 200.000 de persoane între anii 1992 şi 1995.

 

 

 

 

Karadzic a trait in Serbia multi ani sub o identitate falsa  si cu infatisarea schimbata ( oto centru).

 

 

 

 

2009:  Se produce cea mai lunga eclipsa totala de Soare  din  sec. XXI. Durata maximă a fost de 6 minute și 39 de secunde pe coasta Asiei de sud-est. S-a calculat ca o eclipsă mai lungă va fi posibilă în iunie 2132.

 

 

 

 

 

 

2011: In Norvegia 77 de oameni au murit si alte  zeci au fost răniți, dupa atacurile teroriste lansate împotriva unei cladiri a guvernului, a populației civile și asupra unei tabere de vară, de extremistul de dreapta Anders Behring Breivik.Printre victime s/a numarat si o romanca. Dupa atacuri criminalul a fost arestat, judecat  și condamnat la 21 de ani de închisoare.

 

 

 

 

Anders Behring Breivik

 

 

2016 : În Kuweit, temperaturile au ajuns la 54 de grade Celsius, cea mai mare temperatură înregistrată pe glob în timp ce în Irak, în orașul antic Basra, s-au înregistrat 53,9 grade Celsius. Organizația Mondială de Meteorologie a omologat temperaturile. Recordul mondial de temperatură (56,7 grade Celsius) a fost înregistrat la ferma Furnace Creek din Valea Morții, California, la 10 iulie 1913 însă este contestat pe motiv ca a fost măsurat cu instrumente inexacte acum peste 100 de ani.

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

 

Sfânta Maria Magdalena

 

 

 

 

 

 

 
Sfânta și slăvita mironosiţă Maria Magdalena, cea întocmai-cu-Apostolii a fost o ucenică a lui Hristos, numită Maria din Magdala (o cetate din Galileea). Prăznuirea ei se face pe 22 iulie și, împreună cu celelalte femei, în Duminica Femeilor Mironosiţe. În cinstea ei a fost scris și un acatist - foto: doxologia.ro
 
 
 

 

 

Sfanta Maria Magdalena  a fost originara din Magdala, un sat pescaresc de pe tarmul vestic al Lacului Ghenizaret.

Ea a fost tamaduita de sapte duhuri necurate de catre Hristos si dupa aceasta minune, a ales sa-L urmeze. Maria Magdalena a asistat la rastignirea Mantuitorului si a fost prima persoana care a aflat de la un inger ca Iisus a inviat.

 

Potrivit Traditiei, Maria Magdalena L-a propavaduit pe Hristos si in Roma, unde l-ar fi convertit pe imparatul Tiberiu.

Va ajunge si in Efes, spre a-i sta in ajutor Sfantului Ioan Evanghelistul in vestirea Evangheliei.

Se pare ca ea a fost ingropata in pestera in care au dormit somnul de sute de ani Cei Sapte Tineri, pomeniti de Biserica pe 4 august.

Amintim ca racla cu mana stanga a Sfintei Maria Magdalena este prezenta la Manastirea “Simonos Petra“ din Sfantul Munte Athos.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfintei Mucenite Marcela din Chios.

 

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse) :

 

  1. Petre Otu, 100 de mari bătălii din istoria României, editura Orizonturi, Bucureşti 2009;

  2. Istoria md.;

  3. Istoricul zilei blogspot.com;

  4. Mediafax.ro;

  5. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

  6. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

  7. Wikipedia.ro.

 

22/07/2015 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , | Un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: