CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

O ISTORIE A ZILEI DE 25 IUNIE.VIDEO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 iunie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 524: A avut loc Bătălia de la Vézeronce, (pe atunci Veseruntia), în Isère. A fost una dintre bătăliile Războiului Burgundiei, pornit de cei patru succesori ai regelui franc Clovis I: Childebert I, Chlodomir, Clotaire I, și Theuderic I.

Regele Burgundiei Sigismund a fost învins, iar el și cei doi fii ai săi au fost executați din ordinul lui Chlodomir.

Chlodomir și Childebert conducătorii armatei francilor, și-au terminat apoi lupta  la Vézeronce, învingându-l pe Gundomar al III-lea și pe aliații săi ostrogoți, insa  Chlodomir a fost ucis în luptă.

În afară de înfrângerea decisivă a burgunzilor, care a asigurat anexarea regatului lor de către merovingieni, intre urmările importante luptei pentru Francia, s-a numarat împărțirea regatului lui Chlodomir între frații săi, și eliminarea pretendentilor la tron.

 

 

 

 

 

635: A  decedat  Gāozǔ, primul împărat al dinastiei Tang din China (n. 566).

 

 

 

 

841: În bătălia de la Fontenay-enPuisaye, forțele conduse de Charles cel Pleșuv și Louis înfrâng armatele Lothar I al Italiei și ale lui Pepin al II-lea de Aquitania.

Războiul Civil carolingian a avut drept cauza moșteniriea lui Charlemagne. si s-a purtat intre nepoții lui, cei trei fii supraviețuitori ai Ludovic cel Pios.

Ostilitățile au continuat până  în 843, fiind incheiate in urma Tratatului de la Verdun.

 

 

 

 

 

1441: Prima menţiune a Adunării Ţării în Moldova; în Ţara Românească va fi menţionată pentru prima dată în 1522

Convocarea acesteia a fost legată de decizia lui Alexandru cel Bun de a acorda fostei sale soţii, lituanianca Rimgailla, târgul Siret şi alte bunuri.

Adunările Ţării (din sec. XVII se mai utiliza şi termenul „Sfatul de Obşte”) erau formate dinboieri, clerul înalt şi curteni şi se întruneau atunci când se luau decizii importante pentru ţară (alegerea domnilor şi abdicarea acestora, declaraţii de război şi încheierea păcii, trimitirea de solii importante, judecarea unor cauze de mare importanţă, stabilirea obligaţiilor populaţiei faţă de stat etc.).

Adunarea Ţării, convocată de domn, reprezenta un organ consultativ, eventual de confirmare a unor hotărâri domneşti, şi era condusă de Sfatul Domnesc.

 

 

 

 

 

1533: A decedat  Maria Tudor, a treia soție a regelui Ludovic al XII-lea al Frantei; (n.18 martie 1496).

  A fost sora mai mică a regelui Henric al VIII-lea al Angliei. După moartea sotului ei, regele Ludovic al XII-lea al Frantei,  s-a căsătorit cu Charles Brandon, Primul Duce de Suffolk.

 
 

1673 : A murit Charles Ogier de Batz de Castelmore, conte d’Artagnan, eroul care l-a inspirat pe scriitorul francez Alexandre Dumas pentru faimosul sau roman ”Cei trei muschetari”.

Charles de Batz-Castelmore conte D’Artagnan, s-a născut între anii 1611 și 1615 in castelul Castelmore din Gasconia și a murit  pe 25 iunie 1673, în timpul Războiului franco – olandez, la  asediul orasului Maastricht.

S-a aflat în slujba regelui Ludovic al XIV-lea și a cardinalului Mazarin, fiind recompensat cu gradul de căpitan în Garda Muschetarilor .

În jurul anului 1630 a plecat la Paris, pentru a urma o carieră militară si a adoptat numele de fată al mamei, Françoise de Montesquiou d’Artagnan.

Este ajutat de unchiul său, Henri de Montesquiou, conte d’Artagnan, sa intre în rândurile ”Gărzii franceze”, iar intre anii 1640-1642 participă la operațiuni militare in care își dovedește curajul si calitățile de militar.

Sprijinit de cardinalului Mazarin, promovează în rândul Garzii Muschetarilor regelui, în 1644.

Aici este posibil să se fi întâlnit deseori cu celelalte surse de inspirație pentru romanul ”Cei trei muschetari”: Armand de Sillègue d’Athos d’Autevielle (Athos), Issaac de Portau (Porthos) și Henri d’Aramitz (Aramis), toți atestați în acele vremuri ca membri ai Garzii muschetarilor regelui.

Grație calităților sale deosebite, d’Artagnan va primi misiuni care necesitau discreție și rapiditate de acțiune.

Se cunosc puține lucruri reale despre d’Artagnan. Există un portret al sau a cărui autenticitate nu este garantată si o biografie a sa, scrisă  la aproape trei decenii dupa moartea eroului,de Gatien de Courtilz de Sandras, intitulata  „Mémoires de Monsieur d’Artagnan, capitaine lieutenant de la première compagnie des Mousquetaires du Roi (Memoriile Domnului d’Artagnan, căpitan-locotenent al primei companii a Muschetarilor Regelui) de Gatien de Courtilz de Sandras (Köln, 1700).

 

 

 

Charles de Baatz (Batz) de Castelmore, comte d'Artagnan. Trois ...

   Foto: Charles de Baatz (Batz) de Castelmore, conte d’Artagnan

 

 

Această carte fusese împrumutată de Alexandre Dumas din biblioteca publică din Marsilia, iar fișa de bibliotecă s-a păstrat până în prezent; Dumas a luat cartea cu el când s-a întors la Paris.

Biografia lui Gatien de Sandras Courtilz este un mestec de fapte reale și imaginare, care l-au inspirat pe Alexandre Dumas să dea viata personajului d’Artagnan, eroul din cartile publicate între 1844 și 1850, dintre care cea mai cunoscuta este „Cei trei muschetari”.

 

 

 

În 1658, după reorganizarea corpului miltar, d’Artagnan devine sublocotenent al ”Marilor Muschetari” sau ”Muschetarii gri”. În fapt el era comandantul, deoarece liderul nominal era un nepot al lui Mazarin.
Cu această ocazie d’Artagnan primește drept reședință un întreg han în mijlocul Parisului. Frecventând saloanele literare, cunoaște o văduvă bogată pe numele de Anne Charlotte de Chanlecy.

Pe 3 martie 1659, un act semnat de Ludovic XIV și Mazarin îi dă permisiunea muschetarului să o ia de soție, fapt petrecut pe 3 aprilie. Vor avea doi fii, unul în 1660 și altul în 1661.

D’Artagnan va prefera însă să petreacă mai tot timpul departe de casă, pe câmpul de bătălie sau la manevre de antrenament. Deși avea venituri consistente, el reușea el mereu să rămână fără bani, așa că apela la ajutorul soției.

Aceasta, suspicioasă, va pune spioni pe urmele sale si va afla astfel că soțul său cheltuia banii pe petreceri și mai mult, călca strâmb în căsnicie.

De aceea ea se va separa de el în 1665, urmând să-și dedice timpul administrării eficiente a moșiilor sale, care vor asigura peste ani venituri substantiale fiilor lui d’Artagnan.

În 1667 va deveni conducătorul Gărzii muschetarilor, primind gradul de căpitan-locotenent și o rentă lunară generoasă.
În decembrie 1672 ajunge guvernator al orașului Lille, unul dintre punctele strategice foarte importante ale Franței, în contextul războiului început în același an împotriva Provinciilor Unite (Olanda și Belgia).

În luna iunie a lui 1673 armata franceză se afla în plină ofensivă. dar in fața orașului Maastricht, soldații Regelui Soare sunt opriți.

În ajutor este chemat corpul de elită condus de d’Artagnan. Pe 25 iunie, eroul idealizat de Alexandre Dumas este ucis de un glonte care l-a lovit în cap, sau în gât, (conform altor surse).

Patru muschetari și-au riscat viața în încercarea de a-i recupera trupul aflat în fața liniilor olandeze.
Aflând despre moartea sa, regele Ludovic al XIV-lea a spus :
”L-am pierdut pe d’Artagnan, cel în care aveam cea mai mare încredere și care era priceput la toate”.

În ceea ce privește soarta Garzii de elita a muschetarilor,aceasta a fost desființata de regele Ludovic al XVI-lea în 1776, din rațiuni bugetare.

Odata cu restaurarea Burbonilor, dupa abdicarea lui Napoleon, muschetarii au reintrat în activitate pe data de 6 iulie 1814.

După întoarcerea lui Napoleon din insula Elba, aceștia practic s-au autodizolvat, unii dispersându-se prin țară, alții însoțindu-l pe regele Ludovic al XVIII-lea în scurtul său exil.
În final, pe 1 ianuarie 1816,gloriosul corp al muschetarilor a încetat să existe.

 
 
 

1685: Constantin Cantemir  urca pe tronul Moldovei.

 

 

Constantin Cantemir, domn al Moldovei cu feciorul său Antioh
Constantin Cantemir, în tinereţe

Constantin Cantemir, domn al Moldovei cu feciorul său Antioh

Constantin Cantemir, în tinerete

 

 

Cantemireştii, conform chiar opiniei lui Dimitrie Cantemir, erau “coborîtori din vechiul neam al Cantemireştilor… de la Crîm”. Această idee este preluată de A.D. Xenopol: “Cantemireştii sunt de origine tătari, după cum arată chiar numele lor: Han Temir”.

Constantin Cantemir era dintr-un neam modest de răzeşi, din satul Silişteni, judeţul Fălciului, Moldova.

Conform altei surse C. Cantemir este născut într-o familie de boiernaşi din Ţara de Jos a Moldovei, un strămoş al căreia, Pătru Silişteanu, este menţionat încă în documentele de pe timpul lui Ştefan cel Mare.

Viitorul domn al Ţării Moldovei s-a născut la 8 noiembrie 1612 în localitatea Silişteni. Rămînînd fără părinţi şi cu moşiile pustiite de tătari, tînărul Cantemir se înrolează ca mercenar în armata polonă, ajungînd după 17 ani căpitan de cavalerie.

În 1660 se întoarce acasă din armată devenind ceauş spătăresc, la curtea domnitorului Munteniei Grigore Ghica.

După ce în 1664 acesta pierde tronul, C. Cantemir revine în Ţara Moldovei pe timpul lui domnitorului Moldovei – Eustratie Dabija, unde obţine dregătorii importante.

Acest domn “îl cinsteşte întâi cu isprăvnicia Codrului” (comandant al oştilor din Codrul Tigheciului, ce avea misiunea, fiind în faţa Bugeacului, să respingă incursiunile tătarilor în Moldova). Tot în această perioadă, C. Cantemir se căsătoreşte cu Ruxanda Gane. Din acest mariaj se naşte Ruxanda. Dar peste trei ani consoarta оi pleacă în lumea celor drepţi. În 1668 o ia de soţie pe Ana Bantîş, cu care va avea doi copii – Antioh şi Dimitrie.

Prin această ultimă căsnicie Constantin “se înrudea cu câteva dintre cele mai însemnate familii boiereşti din Moldova, precum şi cu domnii Eustratie Dabija şi Gheorghe Duca”.

Este de menţionat că adunînd la averea sa zestrea însemnată a soţiilor sale el va deveni unul dintre cei mai bogaţi boieri ai Ţării Moldovei.

Cariera militară i-a adus recunoaşterea şi respectul duşmanilor, boierilor locali, dar şi al suzeranului.

A deţinut cu precădere mai multe dregătorii: “mai întîi vornic de Bîrlad (1664-1668), apoi armaş (1668-1672), serdar (1672-1681) şi mare clucer (1681-1684)”.

 Cu toate că era fidel Porţii, în domeniul politicii interne s-a manifestat contra domniilor fanariote. Faptul a fost unul din principalele argumente pentru Şerban Cantacuzino, domnul Munteniei, de a-l susţine pe C. Cantemir la domnie.

Dar au existat şi alte argumente. Cantemir era un bun militar şi această calitate putea fi folosită de coaliţia cruciată a creştinătăţii, dorită de Şerban Cantacuzino.

De altfel era în vîrstă şi nu mai avea mult de trăit, dar prin intermediul lui, cu o reputaţie înaltă la Poartă, se putea scăpa de domniile fanariote.

Cu toate că Şerban Cantacuzino era rudă apropiată cu Dumitraşcu Vodă, domnul Ţării Moldovei, pentru o ură mai veche dorea să-l înlăture pe acesta de la tron.

Ţinînd sfat cu boierii refugiaţi, majoritatea fiind din Ţara de Jos, Şerban Cantacuzino a hotărît să-l susţină pe Cantemir la tronul Moldovei, ideie care le plăcu şi boierilor.

La rîndul său C. Cantemir, jura domnului Munteniei să lupte de partea creştinătăţii contra otomanilor, cu atît mai mult că se aflase în serviciul militar al polonilor. Viitorul domn al Ţării Moldovei s-a mai obligat să prindă pe fraţii Iordachi şi Manolachi Ruset şi să-i omoare.

Avînd relaţii bune cu Suleyman-paşa, Şerban Cantacuzino a organizat la Obluciţa o întîlnire a acestuia cu boieri moldoveni refugiaţi. Eforturile lui Dumitraşcu Cantacuzino, care a trimis şi el o delegaţie la Obluciţa au fost zadarnice.

La 15/25 iunie 1685, după unele surse – la Babadag, după altele – la Constantinopol, Cantemir este proclamat domn al Ţării Moldovei.

 

  A ajuns pe tron la bătrânețe, la vârsta de 73 de ani. A fost viteaz, dar incult.   Fiindu-i în primejdie tronul, din cauza intrigilor lui Constantin Brâncoveanu al Țării Românești, se decide să susțină politica turcească.

S-a  îngrijitsă dea o educație bună fiilor săi Antioh Cantemir și Dimitrie Cantemir.

Acesta din urmă a scris chiar o carte apologetică în limba latină „Vita Constantini Cantemiri”, de fapt o tentativă de a explica decizia de a-l ucide pe cărturarul Miron Costin.

Nicolae Costin menţiona că domnul era „foarte viteaz, bun, iară la fire blând şi cu inima milostivă, răbdător, cu puţină mânie întâi, apoi iertător şi nelacom la avere şi îndurător, necărturar şi la toate priceput”.

 

 

 

 

 

 

1686: A murit  pictorul rus Simon Ușakov sau Simon (Pimen) Fiodorovici Ușakov ; (n. 1626 ).

Împreună cu Fiodor Zubov și cu Fiodor Rojnov,a fost asociat cu reforma Bisericii Ortodoxe Ruse, întreprinsă de Patriarhul Nikon.

Printre picturile sale, amintim Sfânta Față și Hristos pe Tron, ambele expuse în Catedrala Sfânta Treime,din  Lavra Sfânta Treime – Sfântul Serghei de la Serghiev Posad, aflată la vreo 90 de kilometri, spre nord de Moscova.

 

 

 

 

 

 

1741: Imparateasa Maria Tereza a Austriei este incoronata regina a Ungariei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1767: A decedat compozitorul  şi organistul german de muzica baroca  Georg Philipp Telemann; (n.14 martie  1681).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deşi a studiat dreptul la Universitatea din Leipzig, în muzică Telemann a urmat calea autodidactă, devenind un multi-instrumentist şi unul dintre compozitorii prolifici din toate vremurile.

Considerat un avangardist al timpurilor sale, este cunoscut pentru compozţiile ce reunesc un mix de stiluri împrumutate de la cele mai importante şcoli de compoziţie europene.

 

 

 

 

 

 

 

1786: Navigatorul rus Gavriil Pribilov  descopera  Insulele St.George si Insulele Pribilo,  in Marea Behring.

 

 

 

 

 

 

1795: S-a înfiinţat „Biroul de longitudini”, cu sediul la Paris, având drept scop de a sprijini progresul astronomiei şi aplicaţiile acesteia în navigaţie, geografie şi geodezie.

 

 

 

 

 

 

1795: A  abdicat ultimul  rege polonez, Stanislaw August Poniatowski; (1764-1795).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost fiul contelui Stanisław Poniatowski (1676-1762), castelanul Cracoviei  și al principesei Konstancja Czartoryska.  Tatăl lui era amantul imparatesei Ecaterina a II-a a Rusiei,ceea ce i-a  facilitat urcarea pe tronul polonez.

A fost ales rege la data de 7 septembrie 1764 și încoronat la  25 noiembrie in acelasi an.în același an.

In 1793  acesta a fost forțat să accepte o a doua divizare, în urma căreia a devenit vasal de facto al Rusiei, cu un regat ciopârțit.

Anihilarea Poloniei ca stat a fost definitivată în 1795, după zdrobirea unei răscoale naționaliste.

 
 
 
 
 
 
 

1842 : Se stinge din viaţă Jean Charles Léonard (Simonde) de Sismondi, istoric, economist şi gânditor social elveţian (18 mai 1773).  considerat cel dintâi exponent important al romantismului economic. A elaborat o operă vastă.

Timp de  23 de ani a muncit la lucrarea  “Histoire des Français”  (în 29 vol.), publicată începând din 1818.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solicitarea editorilor Enciclopediei Britanice, Sismondi a elaborat studiul despre „Economia politică”. Pornind de aici va pregăti viitoarea sa lucraresemnificativă “Nouveaux  principes d’économie politique ou de la richesse dans ses rapports avec la population” (Noi principii de economie politică sau despre bogăţie în raport cu populaţia” (1819).

 

 

 

 

 

1861: A murit sultanul otoman  Abdul-Mejid  I ; (n. 23 aprilie 1823).

 

 

 

 

 

LUIGI RUBIO (ITALIAN 1795-1882) PORTRET lui Abdul Medjid KHAN la vârsta de 25

 

 

 

 

 

 Marile realizări ale sultanlui Abdul-Medjid sunt reformele (numite Tanzimat) cu caracter liberal pe care le-a promovat (reforme inițiate de tatăl său, Mahmud al II-lea), care au deschis drumul modernizării Turciei și au favorizat mișcări naționaliste de eliberare în cadrul popoarelor subjugate.

Intre reformele sale se numara : 1840: introducerea primei bancnote otomane;
1843 – 1844: reorganizarea armatei; 1844: adoptarea drapelului şi a imnului naţional otoman; reorganizarea sistemului financiar, a codului civil, a codului penal, după modelul celor franceze; 1845: înfiinţarea aşa-numitului Meclis-i Maarif-i Umumyie, prototip al primului parlament otoman (înfiinţat în 1876); 1846: instituirea consiliului instrucţiei publice; 1848: înfiinţarea primelor universităţi şi academii moderne;
1856: abolirea taxelor şi impozitelor defavorizante pentru cetăţenii non-islamici.

Pentru reformele sale, a fost considerat un adevărat Ataturk  al secolului al XIX-lea.

 

 

 

 

 

 

1852: S-a născut celebrul arhitect catalan spaniol Antoni Gaudi; (d. 1926).

 

 

 

 

 

 

 

 

A   fost  faimos atât pentru stilul său unic, cât și pentru proiectele sale puternic individualizate.

 

 

 

 

 

 

În 1883 a început construcția  celebrei  catedrale  dedicate Sfintei Familii (Sagrada Família)

 

 

 

 

 

 

A lucrat  la acest proiect până la moartea sa, survenită la 10 iunie 1926, în urma unui accident (fusese lovit de un tramvai). Acest monument mai este și astăzi în lucru, fiind finantat din donații din fonduri publice.

 

 

 

 

 

1867: Lucien B.Smith, un american din statul Ohio, a  brevetat sârma ghimpată.

 

 

 


 

În imagine : Patentul  pentru sarma ghimpata 66.182, datat 25 iunie 1867.

 

 

 

 

 

 

 

1876: În bătălia de la Little Big Horn, în  statul Montana, indienii Sioux  şi Cheyenne masacrează cavaleria americană condusa de  locotenent-colonelul George A. Custer . 

 

 

 

 

 

Chief Crazy Horse Native-American | Native american tribes, North ...

Foto: Sitting Bull – (1834-1890) și Crazy Horse (1849-1877) 

                                         

 

 

 

S-au confruntat 647 soldați  din al 7-lea regiment de cavalerie  al Armatei  SUA, cu 1500 de luptatori conduși de șefii indieni  Sitting Bull și Crazy Horse.

 

 

 

 

 

 

1894:  S-a născut  la Sibiu fizicianul  şi inventatorul  Hermann Oberth, unul din  fondatorii aeronauticii moderne; (m. decembrie 1989).
In 1912 a devenit student la medicina al Universitatii din Munchen, participand apoi ca medic militar la Primul Razboi Mondial.

S-a intors apoi la universitate, dar a inceput sa studieze fizica cu profesori ilustri ai vremii. In 1922, lucrarea sa de doctorat despre stiinta rachetelor a fost respinsa, fiind considerata utopica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ea a fost publicata insa si a reusit sa iste o serie de controverse. In toamna lui 1929, Hermann Oberth a lansat prima sa racheta cu combustibil lichid, numita Kegelduse.

Pe langa rusul Konstantin Tiolkovski si americanul Robert Goddard, este unul dintre cei trei parinti fondatori ai stiintei rachetelor si astronauticii.

 Cei trei nu au colaborat niciodata in mod activ, concluziile cercetarilor lor fiind insa identice, desi cercetarea a avut loc in mod independent. Hermann Oberth s-a retras in 1962, la varsta de 68 de ani.

Criza petrolului din 1977 l-a facut sa se concentreze asupra surselor alternative de energie, aceasta ducand la conceptia planului unei centrale eoliene.

A murit la 28 decembrie 1989, la varsta de 95 de ani, la Feucht.

 

 

 

 

1901: A decedat  Alexandru Candiano-Popescu, avocat, ziarist şi general român, fondator al ziarelor „Perseverenta” si „Democratia”, initiator al  miscarii „republicane” antidinastice din 1870 (Republica de la Ploiesti); (n. 1841).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1903: S-a nascut George Orwell, jurnalist, eseist şi romancier britanic; (d. 21 ianuarie 1950, la Londra).

A fost  comentator al Radio BBC, editorialist și reporter.

El a luptat ca voluntar în Războiul Civil din Spania de partea comuniștilor.

 

 

 

 

 

George Orwell este autorul a două faimoase romane satiră, în care atacă totalitarismul:

Ferma Animalelor (1945) și

O mie nouă sute optzeci și patru (1949).

 

 

 

 

1907: S-a născut fizicianul atomist Hans Jensen, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică  în anul 1963; (m. februarie 1973).

 

 

 

 

1910: A avut loc la Paris, premiera baletului „Pasărea de foc”, al compozitorului Igor Fiodorovici Stravinski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1919: A aparut la Bucuresti, sub conducerea lui C. Radulescu Motru revista „Ideea europeană”, in jurul careia se vor grupa adeptii curentului europenist.

Scopul publicaţiei era foarte clar definit, având ca obiectiv general şi ca scop principal „să informeze publicul românesc asupra curentelor de idei şi transformări sociale din Europa”.

 

  Revista îşi propunea să devină o tribună a ideii europene în România si se manifesta activ în favoarea unei interpretări româneşti a evoluţiilor europene.

România nu trebuia să devină o simplă „colonie culturală” ci trebuia să fie conectată activ la valorile şi la civilizaţia europeană.

Conştientă de necesitatea popularizării ideilor europene, echipa editorială va lansa din anul 1920 ciclul „Conferinţele Ideii Europene” prin care vorbitorii prezentau publicului larg principalele evoluţii şi personalităţi internaţionale interpretate într-o cheie naţională.

 Constantin Rădulescu-Motru (n. 15 februarie, 1868, Butoiești, județul Mehedinți – 6 martie, 1957, București), a fost un filozof, psiholog, pedagog, om politic, dramaturg, director de teatru român, academician și președinte al Academiei Române între 1938 – 1941, personalitate marcantă a României primei jumătăți a secolului XX.

 

 

 

 

 

 

1923: S-a înfiinţat Clubul sportiv CFR Bucureşti, care avea sa se numeasca mai tarziu Rapid Bucureşti.

 

 

 

 

1938:  Douglas Hyde a devenit primul președinte al Republicii Irlanda, după înființarea acestei instituții prin Constituția din 1937.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douglas Hyde ( n. 17 ianuarie 1860 – d. 12 iulie 1949), a fost un intelectual de limbă irlandeză,  președinte al Irlandei între 1938 și 1945.

A înființat Gaelic League, una dintre cele mai influente organizații culturale din Irlanda acelei perioade.

 

 

 

 

 

  1940:  Franta capituleaza oficial in fata Germaniei naziste la ora 1:35.

 

 

 

 

 

 

1950: A început războiul din Coreea. Trupe comuniste nord-coreene au atacat Coreea de Sud, încercând să refacă prin forta unitatea ţării.

Organizatia Natiunilor Unite a condamnat invazia armata nord-coreeana, cu toata opozitia URSS.

 

 

 

 

1955: A fost înfiinţată  la Bucureşti,  Bibioteca Centrala de Stat, azi Biblioteca Nationala.

 

 

 

 

1960: Doi criptografi care lucrau pentru Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite, Martin and Mitchell, au plecat pentru o vacanta în Mexic, și de acolo au defectat în Uniunea Sovietică.

 

 

 

 

 

Foto: dezertorii NSA William H. Martin și Bernon F. Mitchell, la conferința de presă la Moscova, 1 iulie 1960.

În timpul  conferinței  de presă pe dcare au ținut-o la Moscova, ei au  denunțat aspecte neștiute ale politicii SUA, în special incursiunile  provocatoare în spațiul aerian al altor țări și spionarea propriilor aliați ai Americii,subliniind totodată teama  de un război nuclear.

 

 

 

 

1975: Proclamarea independenţei de stat a Mozambicului, fosta colonie portugheza.

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: harta Mozambicului 

 

 

 

 

 

1984: Au fost inaugurate lucrarile de constructie a Casei Poporului si a Bulevardului ”Victoria Socialismului” din Bucuresti.

 

 

 

 

Foto: Basilica.ro

 

 

 

Casa Poporului s-a construit pe fostul Dealul Spirii si este a doua constructie administrativa din lume ca suprafata, dupa Pentagon, de 64.800 kilometri patrati.

Are o forma dreptunghiulara, cu dimensiuni impunatoare: 270 metri la fatada, 240 metri pe lateral, o inaltime de 84 metri si o adancime (sub 0 m) de 92 metri.

Cladirea are 12 etaje, 4 niveluri subterane si un buncar nuclear, 1.100 incaperi, doua galerii monumentale de 180 metri lungime si 18 metri inaltime.

Cea mai mare incapere este Sala Unirii, cu o inaltime de 16 metri si o suprafata de 2.200 metri patrati.

A fost construita intre 1984 si 1989, pe locul unor manastiri demolate in acest scop si al Dealului Uranus, care a fost nivelat.

 Lucrarile de proiectare au fost facute de o echipa de arhitecti condusa de Anca Petrescu. Ceausescu a vrut ca aceasta cladire sa devina sediul presidentiei, comitetului central al partidului comunist si al unor ministere. In prezent cladirae este sediul Parlamentului Romaniei.

 

 

 

 

 

1988: A murit Şerban Cioculescu, critic şi istoric literar, fost redactor şef al revistei literare “Viaţa Românească”, director general al Bibliotecii Academiei Române si membru al Academiei Române din 1974; (n. 7 septembrie 1902).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Debutează în 1923 la Facla literară, scrie cronici literare la Adevărul, Revista Fundațiilor Regale, Kalende, Viața, Curentul literar, Ecoul, România liberă, Ramuri.

Debut editorial în 1935, cu Corespondența dintre I.L. Caragiale și Paul Zarifopol; se consacră studierii vieții și operei lui I.L. Caragiale.

 A fost profesor la universitățile din Iasi și București.

 

 

 

 

 

 

1988: A murit sociologul român Tudor Bugnariu ;  (n. 30 iunie 1909, Budapesta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost un politician comunist, membru corespondent (din 1920) al Academiei Române, primar al municipiului Cluj-Napoca în perioada 1944 – 1945.

Filosof, comunist din ilegalitate, ginerele marelui scriitor si filosof Lucian Blaga (căsătorit cu Dorli Blaga in 1957), a făcut carieră la Universitatea din Cluj.

A publicat îndeosebi studii de marxism si materialism dialectic și istorie.

 

 

 

 

 

 

1991: A început procesul de destrămare a Iugoslaviei, odată cu proclamarea declarației de independență a Croației și a Sloveniei.

 

 

 

 

 

 

 

1997: A decedat  exploratorul  Jacques-Yves Cousteau; (n. 11 iunie 1910).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A fost un  ofiter francez, oceanograf, cercetător si explorator, scriitor, fotograf, producător de film, inventator, inovator și explorator al vieții subacvatice, care a devenit cunoscut în întreaga lume în calitate de comandant al navei subacvatice „Calipso”.

A fost ales Membru de onoare al Academiei Române, la propunerea academicianului Mihai Băcescu la 13 noimebrie 1990.

În 1993 el a fost din nou oaspetele Bucureștiului, cărui universitate i-a conferit Titlul de Doctor Honoris Causa„. 

 

 

 

 

 

1998: Reinstituirea Ordinului „Steaua României”, cu şase grade (Colan, Mare Cruce, Mare Ofiţer, Comandor, Ofiţer, Cavaler), cel mai înalt ordin naţional românesc, pentru a recompensa serviciile excepţionale, civile şi militare aduse statului şi poporului român.

  „Steaua României” este cel mai vechi ordin național; a fost creat în 1864 de Cuza Vodă și a fost acordat în acea perioadă într-un număr redus.

Domnitorul Cuza a cerut  reprezentantului României la Paris  în 1863, să ia legătura cu o cunoscută casă de bijuterii, în vederea confecţionării unei decoraţii.

Casa Krétly va prezenta un model care este imediat acceptat de domnitor şi, pe baza acordului său, se va efectua o comandă pentru cele 1000 de exemplare ale ordinului, prevăzut a avea cinci grade (Cavaler, Ofiţer, Comandor, Mare Ofiţer şi Mare Cruce).

Cuza hotărâse ca distincţia să se numească “Ordinul Unirii”, urmând să fie instituit şi acordat pe 24 ianuarie 1864, dată la care se împlineau cinci ani de la alegerea sa ca domnitor şi al Ţării Româneşti, moment care marca, de fapt, Unirea celor două principate române.

Din această cauză şi deviza ordinului a fost concepută pentru a fi adecvată momentului Unirii: “GENERE ET CORDRES FRATRES” (“FRAŢI PRIN ORIGINI ŞI SIMŢIRI”), iar, pe medalionul avers, erau cifrele “5” şi “24”, date care marcau dubla alegere a domnitorului pe tronurile de la Iaşi şi Bucureşti.

 Neputând institui şi acorda legal ordinul, Cuza se va mulţumi să inmâneze câtorva dintre apropiaţii săi câteva dintre însemne, dar nu ca o decoraţie propriu-zisă, ci mai mult ca un cadou personal, marea majoritate a însemnelor rămânând depozitate în pivniţele palatului domnesc.

     În aprilie 1877, o dată cu izbucnirea conflictului cu Imperiul Otoman, discuţiile pentru instituirea unui ordin românesc se vor relua.

Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe din cabinetul I.C.Brătianu, se implică (direct şi indirect) în discuţiile purtate în Camera Deputaţilor pe marginea întocmirii proiectului de lege necesar instituirii unui ordin naţional.

Dispunându-se deja de vechile însemne ale “Ordinului Unirii”, rămase din vremea domniei lui Cuza, se decide ca forma de bază să rămână aceeaşi; se va modifica doar cifra domnească, în locul celei avute de către Cuza aşezându-se cea a regelui Carol I.

Deviza ordinului, care nu mai corespundea noului moment istoric, va fi schimbată, alegându-se “IN FIDE SALUS” (“ÎN CREDINŢĂ ESTE SALVAREA”).

În ceea ce priveşte numele ordinului, au fost avute în vedere mai multe variante, Kogălniceanu insistând pentru cel de “Steaua Dunării” (preluând, astfel, numele unei publicaţii unioniste pe care o editase); acesta era şi numele ordinului prevăzut prin proiectul legii de instituire pregătită de către Cameră la 9 mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea  “Steaua României” a apărut mai târziu, la 10 mai 1877, odată cu votarea Legii instituirii ordinelor, ca prim act normativ al noului stat suveran România.

 

 Ca toate celelalte decoraţii existente, şi Ordinul “Steaua României” a  fost  desfiintat de comunisti  la începutul anului 1948, după proclamarea Republicii Populare Române.

Portul sau a fost interzis, chiar şi păstrarea însemnelor acestuia fiind considerat  un delict în primii ani după abrogare.

 

 

 

 

 

 

2009: A murit actrița americană Farrah Fawcett;  (n. 2 februarie 1947).

 

 

 

 

Poveste de dragoste fara sfarsit. Ryan O Neal, diagnosticat cu ...

 

 

 

 

 

Farrah Fawcett a devenit foarte cunoscută după filmul serial Îngerii lui Charlie (1976).

A fost și un sex-simbol, coafura ei fiind copiată de milioane de femei.

 

 

 

 

 

 

 

2009: A decedat interpretul american de muzica pop Michael Jackson;  (n.29 august 1958).

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Jackson a adus contribuții importante in lumea muzicii, dansului și modei. Imensul sau succes comercial și o viață personală mult prea controversată l-au ținut în atentia publicului  timp de patru decenii.

Michael Jackson este  potrivit Guiness World Records  cel mai de succes artist din toate timpurile .

 Cel mai bine vândut album al său  a fost  „Thriller”, care este pe primul loc dintre cele mai vândute albume ale tuturor timpurilor, urmat pe locul 2 de cei de la grupul AC/DC  cu „Back In Black”.

 

 

 

 

 

2013: Printul Tamim bin Hamad Al Thani devine al optulea Emir al Qatarului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El este al patrulea fiu al Emirului precedent, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, si a  devenit Emir al Qatarului, după abdicarea tatălui său

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

Sfanta Mucenita Fevronia

 

 

 

 

 

precuvioasa mucenita Fevronia

 

 

 

 

 

 

 

Sfanta Fevronia  a fost fiica unui senator roman. S-a calugarit de tanara intr-o manastire din cetatea Nisibi.

Sfanta Fevronia este obligata de Silenius, un persecutor al crestinilor, sa lepede credinta in Hristos si sa se casatoreasca cu el.

Fevronia refuza sa implineasca cerinta lui Silenius si astfel, este supusa la multe chinuri: a fost biciuita, i s-au spart dintii, i s-au taiat sanii, mainile si picioarele, iar in cele din urma i s-a taiat capul.

 

Din viata sa aflam ca dupa trecerea ei la cele vesnice, Sfanta Mucenita Fevronia se arata in ziua praznuirii sale, in mijlocul surorilor din manastire.

Stătea timp de trei ceasuri în văzul tuturor, apoi se făcea nevazută. Insa, nimeni nu se putea atinge de dansa, atunci cand se arata in chip minunat maicilor.

Dupa moartea Sfintei Fevronia, diavolul a intrat in Silenius.

Din cauza prezentei demonului in el, Silenius s-a izbit cu capul de un stâlp de marmură și a murit.

 

 

 

 

 
 
 

Bibliografie (surse):

 

 

 Crestin Ortodox.ro; Cercetari bibliografice blogspot.ro.; Domnii Ţării Moldovei, Chişinău, Civitas, 2005; e.maramures.ro;Istoria md; lessignets.com;mediafax.ro; Wikipedia org.;Rador.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

25/06/2015 - Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , ,

2 comentarii »


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: