CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Ungaria a reușit sa pună mâna pe faimosul CODEX AUREUS şi pe BIBLIOTECA BATTHYANEUM din Alba-Iulia.


 

România a pierdut cea mai valoroasă carte din lume – Codex Aureus. Manuscrisul a ajuns la unguri

 

 Codex Aureus, un manuscris scris cu litere de aur, aflat în proprietatea statului român, a ajuns   cu ajutorul politicienilor români, în posesia Ungariei.

Monica Macovei, actualmente europarlamentar PNL, a pledat la CEDO împotriva statului român, pentru ca Ungaria să primească Codex Aureus.

 15.000 de euro daune morale și 10.000 de euro cheltuieli de judecată trebuie să plătească România către Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, deoarece a refuzat timp de 14 ani să-i retrocedeze Biblioteca „Batthyaneum”, Muzeul și Institutul Astronomic din Alba Iulia.

Decizia CEDO din 25 septembrie condamnă statul român pentru încălcarea articolului 1 Protocolul 1 adiţional la Convenţia drepturilor omului (dreptul la respectarea proprietăţii) și dispune ca România să decidă în perioada următoare – sub controlul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei – care sunt măsurile reparatorii care se impun în cazul de față.

România este asadar  pe cale să piardă Codex Aureus, poate cel mai valoros manuscris din Europa, dupa ce a a fost condamnată la CEDO să plătească daune morale Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba Iulia și să-i restituie proprietățile confiscate de comuniști: Biblioteca „Batthyaneum”, Muzeul și Institutul Astronomic din Alba Iulia.

Clădirea acestei biblioteci, împreună cu cele 115.992 unităţi bibliografice, din care: 1.778 manuscrise din secolul al IX-lea, 300 codice medievale (reprezentând 80 la sută din cele existente în România), 571 incunabule şi 24.000 cărţi vechi din secolele XV-XVIII, au fost date gratuit şi ilegal din proprietatea Poporului şi Statului Român în proprietatea comunităţii maghiare şi a Ungariei.

Cel mai valoros manuscris din Biblioteca Batthyaneum şi probabil din întreaga Europă, este Codex Aureus.

Această carte de o valoare inestimabilă. a fost scrisă în jurul anului 810 din porunca împăratului Carol cel Mare, cu litere de aur, pe foi fine de pergament, a fost pictată cu aur şi are coperţile din fildeş.

Prima parte din Codex Aureus, cuprinzând în cele 111 file Evangheliile lui Matei şi Marcu, s-a aflat la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia.

Copii ale Codex Aureus se vand cu 28.000 € bucata

În anul 1968, Regimul Ceauşescu a luat un împrumut de zece miliarde dolari S.U.A. de la F.M.I. şi Banca Mondială pentru realizarea unor mari investiţii în România, inclusiv retehnologizarea industriei.

Împrumutul extern de 10 miliarde dolari S.U.A.,a fost garantat de către Statul Român cu Codex Aureus. 

 Dupa momentul Ceausescu, Codex Aureus intra in epoca scandalurilor.

In 1993 Evanghelierul este fotocopiat de reprezentantii Administratiei Parcurilor si Castelelor din landul german Hessen, fara ca intre partea romana, respectiv filiala Bibliotecii Nationale a Romaniei din Alba Iulia, si cea germana sa se fi incheiat  nici un fel de contract scris.

In 1996 germanii editeaza un CD-ROM cu fotografiile obtinute si semneaza un contract de realizare a unor copii cu editura elvetiana „Faksimile Luzern”.

Landul Hessen a garantat editurii, prin contract, folosirea exclusiva a drepturilor de a reproduce Codex Aureus pe o perioada de 25 de ani.

Conform contractului, „Faksimile” are dreptul sa foloseasca cum vrea cele 333 de exemplare realizate deja la data semnarii contractului amintit, precum si tot ce va mai edita pe aceasta tema.

 Copiile respective sunt lucrate in metal pretios, exact ca si originalul, si au o valoare de 28.000 de euro bucata, astfel incat numai pentru cele 333 de reproduceri se contura o afacere de aproape 10 milioane de euro, din care Romania n-a castigat nimic.

Fostul director al Bibliotecii Nationale a Romanieia fost anchetat de Politie..

Biblioteca Apostolica Vatican, detinatoarea celeilalte jumatati a manuscrisului, este partener al Editurii Luzern la acest proiect. Recent, Romania a dat in judecata Germania pentru facsimilarea ilegala a Codex-ului, iar saptamana trecuta a avut loc o noua infatisare, urmand ca intr-un viitor nu foarte indepartat sa se dea si o sentinta in acest sens.

In anul 2002, directorul Bibliotecii Nationale (BNR), Dan Ion Erceanu, a fost demis din functie si arestat pentru modul ilegal in care a aprobat facsimilarea manuscrisului.

Ulterior, instanta de judecata l-a gasit nevinovat si a fost repus in functie.

Cealalta parte din Codex Aureus, cuprinzând în cele 124 de file ale sale  Evangheliile lui Luca şi Ioan, se află la Biblioteca Apostolică din Vatican. 

 Codex Aureus este cunoscut și sub numele de Evangheliarul de la Lorsch, după numele mănăstirii Lorsch situată în Germania, în apropierea graniței cu Belgia.

În catalogul bibliotecii de manuscrise rare, aflată în mănăstire, este înregistrat sub denumirea: „Evanghelium pictum cum auro habens tabulas eburneas” (Evanghelie pictată cu aur având legătură din tăblițe de fildeș).

 

Acest  faimos manuscris medieval occidental anluminat din colecţia bibliotecii şi totodată din România, este un fragment de evangheliar latin pe pergament din anul 810.

Din punct de vedere paleografic şi stilistic, manuscrisul integral aparţine seriei de şapte evangheliare ale Şcolii de Curte / Schola Palatina / de la Aachen, realizate la comanda lui Carol cel Mare (768-814).

 

Manuscrisul este pe drept cuvânt celebru, atât prin calitatea excepţională a ilustraţiei, cât şi prin faptul, nu mai puţin celebru, că a fost scris integral cu cerneală de aur.

În literatura de specialitate din Occident, Codex Aureus  este  cunosccut sub numele Das Lorcher Evangeliar, pentru că, după moartea împăratului, manuscrisul a ajuns în proprietatea mănăstirii benedictine Sfântul Nazar din Lorsch.

Cu puţin timp înaintea desfiinţării mănăstirii (1556), biblioteca încă bogată a benedictinilor din Lorsch este adusă la Heidelberg şi integrată Bibliotecii de Curte /Bibliotheca Palatina/.

În 1623, întreg patrimoniul Palatinei va lua, la rândul său, drumul Romei spre a fi încorporată Bibliotecii Apostolice Vaticane.

Manuscrisul împărtăşeşte aceeaşi soartă dar ajunge parţial la Roma (partea a 2a, Pal. Lat. 50). Vreme de doua sute de ani, nu se cunoaşte nimic despre locul de păstrare a primei parţi.

La începutul secolului al XVIII-lea, deşi ambele părţi se aflau la Roma, numai a doua parte, la Vatican.

Este cert însă faptul că la mijlocul secolului al XVIII-lea, prima parte a manuscrisului aparţinea bibliotecii arhiepiscopului Vienei, Christoforo Migazzi (1714-1803) şi că din în 1782 , prin achiziţie, devine proprietatea episcopul Transilvaniei, Batthyány Ignác.

Legătura originală, este sculptată în fildeş şi aur şi se păstrează la Victoria and Albert Museum din Londra (coperta 1, Solttikoff-Webb Collection, inv. 138-1866, ca achiziţie din anul 1866) şi la Museo Sacro la Vatican. (coperta 2, 1623).

Au fost realizate din iniţiativă germană, doua facsimile ale manuscrisului integral, la München în 1967 şi la Lucerne în 2000.

În literatura de specialitate maghiară şi română, fragmentul de la Alba Iulia este cunoscut şi sub numele Codex aureus. Fragmentul de la Alba Iulia numără 111 file [= 222 pagini] în folio, forma regalis, de 365×265 mm.

Textul este scris cu cerneală de aur pe două coloane cu 31 de linii în caractere unciale (uncialis).

Începuturile capitolelor sunt scrise cu unciale de culoare roşie.

S-a folosit scrierea capitală (capitala elegans pentru formulele de început şi de sfârşit ale capitolelor introductive şi ale textelor introductive ale evangheliilor.

Partea conservată la Alba Iulia este surprinzător de bogat ilustrată: cele 101 file de text (202 pagini) sunt decorate cu chenare policrome.

Deasemenea sunt anluminate şi cele 12 pagini ale canoanelor, ca şi cele patru tablouri reprezentând portretul evanghelistului Matei (p. 26), al evanghelistului Marcu (p. 148) portretul Mântuitorului (Majestas Domini, p. 36) şi un frontispiciu reprezentând Genealogia lui Iisus (p. 27).

Se adaugă paginile cu scriere ornamentală de la începutul evangheliilor, în special, Cornucopiae (p. 37), de la începutul Evangheliei după Matei.

În acest manuscris, ca şi în toată producţia Şcolii de Curte se împletesc motivele stilistice ale artei anglo-irlandeze cu cele franco-germane şi bizantine, demonstrând că arta carolingiană a marcat trecerea de la arta abstract-ornamentală tradiţională a popoarelor nordice către arta cu exprimare mai liberă, mai umanizată a artei bizantine şi mediteraneene; influenţele se explică şi prin reînodarea relaţiilor cu Bizanţul ce a avut loc în timpul lui Carol cel Mare.

Acest vechi manuscris latin,  a fost  realizat din porunca împăratului Carol cel Mare (742-814). În anul 806 împăratul, încheind expedițiile militare de cucerire, s-a dedicat proiectelor culturale, asistat de mari intelectuali ai epocii.

La curtea imperială din Aachen a întemeiat Schola Palatina, unde se studia gramatica, retorica, greaca, muzica și scrierea caligrafică.
La îndemnul savantului Alcuin a reformat lectura textelor bisericești și a impus transcrierea în formă artistică a cărților religioase și juridice.

Influența Orientului bizantin îmbinat cu Occidentul creștin de inspirație anglo-saxonă și-a pus amprenta pe specificul național franc de la curtea lui Carol cel Mare.

În această înflorire culturală vechile mănăstiri din jurul Rinului (ca Luxeuil, Corbie, Tours, Reichenau, St. Gallen, Lorsch, Reims, Aachen, etc) și-au organizat scriptoria și armaria dedicate copierii manuscriselor valoroase.

Carol cel Mare și-a creat o bibliotecă alcătuită din cele mai frumoase manuscrise și a dăruit multe altele.

În testamentul întocmit de el în 811, prevedea vânzarea cărților din biblioteca personală iar sumele „să fie împărțite săracilor”.

De aceea există până astăzi în muzee și biblioteci numeroase manuscrise carolingiene, unul dintre ele fiind Codex aureus. Acesta este scris pe foi fine de pergament cu litere de aur, de unde și numele de Codicele de aur.

Din cele 476 pagini (recte 238 foi), 455 sunt ornamentate.

Textul manuscrisului are 238 foi și Tetraevanghelul (adică evangheliile lui Matei, Marcu, Luca și Ioan din Noul Testament)

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, filiala Bibliotecii Naționale, deține prima parte a Tetraevanghelului (respectiv evangheliile lui Matei și Marcu), 111 foi, cealaltă parte cu evangheliile lui Luca și Ioan (124 foi) se află în proprietatea Bibliotecii Apostolice Vatican din Roma (Pal. lat. 50). Coperțile 1 și 4 lucrate în plăcuțe de fildeș se află la Londra și Roma.

Așadar acest manuscris de o valoare științifică și artistică unică este dezmembrat în 4 părți, care se află în 3 țări.

Acest „dezastru” s-a produs datorită următoarelor fapte:

În anul 1555, principele Frederic de Hessen a preluat manuscrisul în propria-i bibliotecă – și anume biblioteca imperială din Heidelberg.

În anul 1622, în timpul războiului de 30 de ani, orașul Heidelberg a fost asediat, biblioteca imperială ajungând forțat la prințul Bavariei, Maximilian.

Se presupune că un soldat a rupt manuscrisul în două – în vederea comercializării. Fragmentul I a fost găsit la Viena, în biblioteca arhiepiscopului Christofor Migazzi, cardinalul orașului și fragmentul II la biblioteca Vaticanului.

În anul 1785 Ignațiu Batthyany, episcopul Transilvaniei a cumpărat „aere parato” (cu banii jos), întreaga bibliotecă a cardinalului.

” S-a crezut multă vreme că în timpul războiului de 30 de ani, prin 1620, armatele generalului Tilly care au devastat Heidelbergul, au furat manuscrisul, rupt în două cu această ocazie. Cercetările au dovedit că lucrurile stau altfel și că divizarea Codexului a avut loc mult mai devreme, pe la 1472, cu bună știință, legâdu-se separat încă de atunci două volume, iar cele două coperți au devenit prima copertă pentru fiecare volum.

Se știe sigur că la începutul sec. al XVIl-lea ambele părți se aflau la Roma, dar numai una în Biblioteca Vaticanului. Cealaltă parte a ajuns, nu se știe prin ce împrejurări, în posesia lui Migazzi, cardinalul Vienei, care a vândut-o în 1785 episcopului de Alba lulia, Ignațiu Batthyány. Acesta a integrat rarul manuscris, împreună cu altele de mare valoare, în biblioteca sa din Alba lulia.

De atunci, manuscrisul a rămas pe meleagurile noastre, constituind o adevărată perlă de valoare inestimabilă, exemplar unic și rarisim între foarte puținele de acest gen. ” extras din Codex Aureus de Prof. Dr. Gheorghe Anghel.

Așa a ajuns fragmentul I din Codex aureus în proprietatea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, întemeiată în anul 1786 de marele cărturar și bibliofil, episcopul Batthyany.

Legătura din piele a fragmentului I aflat în România a fost realizată ulterior (sfârșitul secolului al XVIII-lea).

Regimurile post-decembriste au pus la cale şi au dat ilegal Ungariei şi comunităţii maghiare din România (care nu are personalitate juridică), atât Codex Aureus cât şi Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, cu tot fondul de carte.

Programul de jefuire a Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia l-a început Guvernul Radu Vasile, l-a continuat Guvernul Năstase şi l-a finalizat Guvernul Ponta III.

După Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi în baza Tratatului de la Trianon, din iunie 1920, Biblioteca Batthyaneum cu tot fondul de carte, inclusiv Codex Aureus a intrat în proprietatea Poporului şi Statului Român.

Biblioteca se află pe str.Unirii nr.1-3 din municipiul Alba Iulia şi titular al dreptului de proprietate a fost Biblioteca Naţională a României.

În vara anului 1998, Guvernul Radu Vasile (format din miniştri din partea P.N.Ţ.C.D., U.D.M.R., P.N.L. şi P.D.) a aprobat O.U.G. nr.13 din 7 iulie privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România.

Atunci, ministru al Culturii a fost d-l Ion Caramitru, iar al Învăţământului era d-l Andrei Marga.

Oare ştiau de Codex Aureus s-au află abia acum? Ordonanţa de urgenţă nr.13/1998, publicată în Monitorul Oficial nr.255 din 8 iulie 1998 a fost semnată de premierul Radu Vasile  şi contrasemnată de Gyorgy Tokay, ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităţile naţionale. O.U.G.nr.13/1998 are trei articole (numerotate 1, 2 şi 2) şi a stabilit următoarele:

1. Clădirile şi terenurile aferente lor, cele înscrise în Anexă, trec gratuit în proprietatea comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

2. Se înfiinţează o Comisie specială paritară (Guvern-minorităţi entice) care verifică situaţia juridică a celor 17 imobile înscrisă în Anexă şi poate face noi propuneri pentru donaţii către minorităţile etnice.

3. Predarea-preluarea imobilelor se face pe baza unor protocoale redactate de Comisia specială paritară.

La poziţia nr.13 din Anexa la O.U.G. nr.13/1998 este înscrisă Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Este evident că O.U.G. nr.13/1998 nu se referă la restituirea fondului de carte şi a Codex Aureus către comunitatea maghiară din România şi către Ungaria.

După cinci ani, prin Legea nr.458 din 12 noiembrie 2003, a fost aprobată O.U.G. nr.13/1998. Lucrările Senatului au fost conduse de d-l Doru Ioan Tărăcilă şi cele ale Camerei Deputaţilor de d-l Viorel Hrebenciuc.

Separat de legislaţia existentă, prin aceste două acte normative, s-a furat Poporului Român Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, inclusiv Codex Aureus, care au fost date ilegal comunităţii maghiare care nu are personalitate juridică şi care niciodată nu a fost proprietara acestei biblioteci, a Codex Aureus şi a uriaşului fond de carte.

Statul român va trebui, în continuare, să repare prejudiciul creat, prin restituirea către Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia atât a clădirilor aflate în discuție cât mai ales a valorosului fond de carte.

 

 Textul integral al hotărârii este disponibil pe

http://legestart.ro/monitorul-oficial/mof-200-2013/hotararea-din-2012-curtea-europeana-a-drepturilor-omului/

 

 

În mare secret, Ungaria şi U.D.M.R. au reuşit să fure, din nou, o mare parte din averea Poporului Român.

Despre această uriaşă afacere imobiliară, pusă la cale prin O.U.G. nr.13/1998 şi înfăptuită în perioada 1998-2014, au ştiut toţi preşedintii României. De ce tac?

Surse: http://romaniamegalitica.blogspot.ro/; http://www.ziarulnatiunea.ro/2014/09/15/ ; http://www.antena3.ro/romania/sinteza-zilei/http://www.ziarulevenimentul.ro/ Wikipedia.ro/ http://www.bibnat.ro/Codex-Aureus/http://www.apador.org/blog/cedo-dispune-retrocedarea-codex-aureus-catre-biserica-romano-catolica/

04/06/2015 - Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , ,

11 comentarii »

 1. Ce fel de sintagmă esta asta: Comunitatea maghiară?! Complexul în cauză şi fondul de carte a fost în proprietatea Arhipiescopiei Romano-Catolice de Alba şi nicidecum așa o nebuloasă struţă-cămilă, „comunitatea maghiară”. După cum este un fapt notoriu, forma de proprietate „comună”, a fost abolită în urma Revoluției din Decembrie Roşu 1989. Adică orice comunitate umană asociată şi constituită ca subect de drept comun poate să deţină drepturi de proprietate.

  Apreciază

  Comentariu de Mys Saly | 04/06/2015 | Răspunde

  • Este calea pe care a mers Ungaria, mana in mana cu UDMR si Biserica Catolica pentru a pune mana pe Codex si pe celelalte comori de arta si cultura ale BIBLIOTECII BATTHYANEUM din Alba-Iulia.

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 04/06/2015 | Răspunde

 2. Nu credeam ca sant in stare politicieni ca Radu Vasile , sa faca asemena lucruri ,era si el universitar si prieten cu Base, si Nastase si Base si Ponta au continuat sa distruga acest patrimoniu nwmasurabil,,,,,cred ca tot asa si actualii vor vinde Transilvania ungurilor , pentru a ajunge ;la Guvernare….UDMR este cel mai tare ,,,restul lingai si necuvantatori……..

  Apreciază

  Comentariu de Babau | 05/06/2015 | Răspunde

  • Da, este inexplicabil cum reusesc ungurii sa puna mana pe piese de patrimoniu de o valoare deosebita si noi nu putem sa pastram nici ce avem….

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 05/06/2015 | Răspunde

 3. Tipic antena3. Spălătură de creier pentru prostime…

  Apreciază

  Comentariu de bogdans3500 | 10/06/2015 | Răspunde

  • Poate ne spui d-ta care e adevarul, ca doar crezi ca nu faci parte din prostime…

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 11/06/2015 | Răspunde

   • între „a pierdut” si „ar putea pierde” este o diferență mare.
    Numai latrina 3 poate scrie 10 pagini in continuarea unui titlu aberant si mincinos si numai audiența latrinei 3 o poate citi ca pe un articol normal.

    Apreciază

    Comentariu de bogdans3500 | 11/06/2015

   • Daca ati fi citit atent, ati fi aflat ca , citez: ‘
    România e pe cale să piardă Codex Aureus, poate cel mai valoros manuscris din Europa, dupa ce a fost condamnată la CEDO să plătească daune morale Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba Iulia și să-i restituie proprietățile confiscate de comuniști: Biblioteca „Batthyaneum”, Muzeul și Institutul Astronomic din Alba Iulia.” Ati fi aflat si ca d-na jurista Monica Macovei, europarlamentar PNL, a pledat la CEDO împotriva Statului Român, pentru ca Ungaria să primească Codex Aureus si a castigat.
    Acum urmeaza ca dv.sa faceti urmatoarea flotare logica:
    1. Procesul cu ungurii e pierdut
    2.Manuscrisul trebuie predat „comunitatii maghiare”.
    3.Intre momentul pierderii procesului si momentul trecerii efective a acestor comori in posesia Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia si a „comunitatii maghiare”, va mai trece un timp, astfel incat Codexul se mai afla probabil in acest moment in posesia Bibliotecii Nationale a Romaniei pana va fi predat efectiv.
    Nu stiu sa mai existe o alta cale de atac a hotararii CEDO…

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 11/06/2015

   • Pe de alta parte,ar trebui sa va informati si sa aflati ca nu doar Antena 3 a dat aceasta stire.

    Va propun sa vedeti:

    -http://www.apador.org/blog/cedo-dispune-retrocedarea-codex-aureus-catre-biserica-romano-catolica/

    -http://www.ziarulnatiunea.ro/2014/09/15/ungaria-a-obtinut-ilegal-codex-aureus-si-biblioteca-batthyaneum-din-alba-iulia/
    -http://www.activenews.ro/cultura/Romania-a-pierdut-cea-mai-valoroasa-carte-din-lume-%E2%80%93-Codex-Aureus.-Manuscrisul-care-ar-valora-10-miliarde-de-dolari-a-ajuns-la-unguri-115580
    -http://glasul.info/2015/06/06/monica-macovei-ungaria-codex-aureus/

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 11/06/2015

   • Vedem prin urmare ca au reuşit să fure, din nou, o mare parte din averea Poporului Românprin această uriaşă afacere imobiliară pusă la cale prin O.U.G. nr.13/1998 si finalizata prin CEDO…

    Statul român va trebui, în continuare, „să repare” prejudiciul creat, prin restituirea către Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia atât a clădirilor aflate în discuție cât mai ales a valorosului fond de carte.
    Textul integral al hotărârii este disponibil pe pagina de Internet a Curții.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 11/06/2015


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: