CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

O ISTORIE A ZILEI DE 27 MAI. VIDEO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 mai, istoricul zilei  

 

 

 

 

 

366: A murit uzurpatorul Procopius (n. 326 în Cilicia), pretendent la tronul  împăratului Valens. După Ammianus Marcellinus, el era văr de mamă cu Iulian Apostatul.

Procopius a luat parte la campania împotriva perșilor din 363. La moartea lui Iulian, Procopius ar fi trebuit să fie desemnat împărat, dar trupele l-au ales pe generalul Iovian.

La moartea lui Iovian și la reîmpărțirea imperiului, Procopius s-a declarat împărat pe 28 septembrie 365 și a preluat controlul provincilor Tracia și Bithinia, dar a fost prins în bătălia de la Thyatira și  a fost executat din ordinul lui Valens pe 27 mai 366.

A nu fi confundat cu istoricul din timpul lui Iustinian I, Procopius din Cezareea.

 

 

 

 

866: Moare Ordoño I de Asturias (n.Oviedo, 821 ), rege al Asturiei între 850 și 866.

A fost fiul regelui Ramiro I si  tatăl lui Alfonso al III -lea  Asturias.

 

 

 

 

 927: A murit tarul Simeon I cel Mare al Bulgariei. A domnit  între anii 893 si 927 in timpul primului imperiu bulgar.

Campaniile  sale victorioase  împotriva Bizantului. sartbilor si maghiarilor   au condus Bulgaria la cea mai mare extindere teritorială a sa din toate timpurile, transformând-o în cel mai puternic stat din vremea respectivă din  rasaritul Europei.

 

 

 

 

Domnia sa a coincis  cu o perioadă de nemaiîntâlnită prosperitate culturală și deschidere, numită ulterior “Epoca de Aur” a culturii bulgare.

Sub domnia lui Simeon, Bulgaria și-a extins teritoriul pe o arie vasta  intre Marea Egee, Adriatica si Marea Neagra. S e spune că Preslav, noua capitala a Bulgariei,  rivaliza cu Constantinopolul.

Biserica Ortodoxa Bulgara a devenit prima patriarhie în afara  Pentarhiei, iar traducerea în limba bulgară a textelor creștine s-a răspândit în tot spațiul slav  al epocii.

Pe la jumătatea domniei sale, Simeon a adoptat titlul de tar ( imparat), înlocuindu-l pe cel de cneaz ( print).

 

 

 

1328: Filip al VI-lea este incoronat rege al Frantei.

 

 

 

 

 

Regele Filip  al VI-lea  s-a nascut in  1293 si a fost fiul  lui Charles I de France, Conte de Valois si al Margueritei  d’Anjou . A murit  la data de  22 August 1350.

 

 1332: S-a nascut istoricul si filosoful arab Abdul Rahman Ibn Khaldun.

 

 

 

 

 

 

 

 

A  decedat la  Cairo pe 17 martie 1406  si a fost autorul unor carti valoroase, printre care „Muqaddima” (Introducere la istoria universală) și o Autobiografie.

Este adesea considerat ca fondatorul sociologiei  și unul dintre cei mai mari scriitori ai lumii islamice a Evului Mediu.

Ibn Khaldun este considerat cel mai mare istoric musulman premodern.

 

 

 

 

 

1510: Prima atestare documentară a localității Comarnic, județul Prahova.

  Comarnicul se afla in stapinirea boierilor Margineni. In secolul al XVII-lea, asezarea a trecut in stapinirea familiilor Cantacuzino si Filipescu, iar doua secole mai tirziu in proprietatea domnitorului Gheorghe Bibescu.

Numele localitatii si  toponimia din jur este legata de terminologia oierilor. Ca si Breaza, se pare ca acest sat a fost infiintat de mocanii transilvaneni care in drumul lor catre baltile Dunarii, poposeau aici.

Si tot aici se facea si tunsul oilor, cel putin pina in secolul al XVIII-lea.
Atestat documentar ca sat, incepind cu secolul al XV-lea, Comarnicul se afla in stapinirea boierilor Margineni.

In secolul al XVII-lea, asezarea trecea in stapinirea familiilor Cantacuzino si Filipescu, iar doua secole mai tirziu in proprietatea domnitorului Gheorghe Bibescu.
Carausia a constituit principala ocupatie a locuitorilor Comarnicului, asezarea fiind la 1694, printre cele 12 sate trecute in raza schelei Campina spre Brasov.

O buna parte din comarniceni s-au indeletnicit cu aceasta ocupatie, transportind cu ajutorul cailor marfurile negustorilor pe potecile de plai, in samare, iar ulterior, dupa o oarecare amenajare a drumurilor, in chervane.

Carausia comarnicenilor devenise un fel de monopol in cursul secolului al XVIII-lea.

Numele satului, ne spun filologii, vine de la “comarnic”, cuvant cu care ciobanii din Tara Barsei numeau incaperea de la stana in care ei pastrau casul. Hidronimele Valea Lanii, Valea Casariei, Valea Beliei si toponimele Dealul Lanii si Plaiul Casariei intregeswc afirmatia filologilor, amintind de indeletnicirea de odinioara a ciobanilor veniti cu turmele de peste munti si asezindu-se pe aceste vetre insorite, intemeind sate ce le poarta numele, azi cartiere ale orasului : Podu Neagului, Podu Lung, Podu Vartos, Poiana si Vatra Satului.

 

 

 

 

1564: A murit reformatorul religios Jean Calvin.

 

 

 

 

Foto: Jean Calvin

 

A fost unul din iniţiatorii Reformei protestante; (n. 1509).

 

 

 

 

 

 

1570: Diaconul Coresi a terminat tiparirea Psaltirii romanesti, care face parte din seria de scrieri imprimate de carturarul roman in tiparnita sa din Scheii Brasovului.

 

 

 

 

1600: Domnul Mihai Viteazul realizează sub sceptrul sau,  prima unire politică a celor trei principate româneşti.

 

 

 

 

Mihai Viteazul, domn al Munteniei, Ardealului şi a toată Ţara Moldovei

 

Mihai Viteazul, domnul Ţării Româneşti, a deschis în istoria poporului român o nouă epocă.

A venit la tronul Ţării Româneşti într-un moment de cumpănă, într-o conjunctură internaţională complexă, cînd presiuni externe şi dificultăţi politice şi economice interne,  puneau sub semnul întrebării durabilitatea statului român.

Mihai Viteazul s-a dovedit a fi un bun organizator şi un mare comandant militar, parcurgînd între 1588-1593 întreaga ierarhie administrativ-politică a Tării Romanesti.

Domnia sa (1593-1601), cunoaşte două perioade distincte, dar strîns legate între ele: lupta de eliberare de sub dominaţia otomană (1594-1598), respectiv unirea politică a celor trei ţări române (1599-1601) .
Întru realizarea primului obiectiv Mihai-Viteazul a întreprins o serie de acţiuni: a făcut însemnate comenzi de armament în Transilvania, a refăcut atelierele de tunuri şi pulberăriile de la Tîrgovişte, a crescut dotarea artileristică, a dotat infanteria cu arme de foc portabile, a restructurat instituţiile tradiţionale în consens cu obiectivele politice şi cerinţele militare ale epocii, în fruntea unităţilor sale armate a numit oameni apropiaţi, persoane de nădejde, buni profesionişti, potriviţi locului şi momentului şi, nu în ultimul rînd, a ştiut să-şi apropie masele largi populare, fără al căror aport nu şi-ar fi putut atinge obiectivele sale, cărora le-a dedicat totul, inclusiv viaţa.

A dus o serie de bătalii  grele precum cele de la Călugăreni, Hîrşova, Brăila, Putineiu etc.
După mai multe încercări de înlaturare a suzeranităţii otomane, Mihai-Viteazul a înţeles că acest lucru este posibil numai prin unirea eforturilor celer trei ţări româneşti.

Colaborarea însa s-a destrămat atît în urma instaurării în Moldova a domnului Ierimia Movilă, cît şi în Transilvania a cardinalului  Andrei Bathory. Aceştia încheind pace cu Imperiul Otoman i-au cerut lui Mihai să plece de la tronul ţării.
Răspunsul lui Mihai a fost pe măsură: ”pînă ce nu-mi vor arunca pămînt peste ochi, nu voi înceta să lupt cu turcii”.
În scurta vreme, Mihai a hotărît o campanie peste munţi, a cărei scop era cucerirea Transilvaniei.

Hotărîtoarea bătălie cu principele Andrei Bathory al Ardealului a fost la 18-28 octombrie 1599, iar victoria i-a revenit  lui Mihai Viteazul.
La 1 noiembrie 1599 Mihai îşi face intrarea în Alba Iulia, iar la 10 mai a fost cucerit Bacăul, urmat la 16 mai 1600 de cetatea Suceava care a fost luată fără luptă, apărătorii cetăţii predandu-se.

Astfel la 27 mai 1600 Mihai Viteazul s-a intitulat într-un hristov“Domn al Ţării Româneşti, Ardealului şi Moldovei”.

 

 

Statul lui Mihai-Viteazul, 1600

Statul lui Mihai-Viteazul, 1600

Dupa  unificarea sub sceptrul sau a tarilor romane, M. Viteazul nu a reusit sa stea la carma acestora  decat cîteva luni. La începutul lui septembrie 1600 stările previlegiate din Transilvania se rascoală împotriva Domniei sale. În ajutorul lor a venit oastea Imperială şi în urma luptei de la 18 septembrie de la Miraslău, Mihai pierde Ardealul.
În acelaşi timp Movileştii recapătă Moldova.

În zorii zilei de 8 august 1601 Mihai Viteazul este asasinat mişeleşte din ordinul generalului habsburg Gheorghe Basta.

Faptele marelui domnitor s-au impus ca simbol al luptei pentru unitate nationala ale poporului nostru şi au implinit pentru intaia data in istorie aspiraţia sa fundamentală de unire.

“De la 1600 nici un român n-a mai putut gîndi unirea fără uriaşa lui personalitate, fără paloşul sau securea lui ridicată spre cerul dreptăţii, fără chipul lui de curată si desăvîrşită poezie tragică.” (N.Iorga).

In punctul cel mai inalt al destinului sau, Mihai Viteazul se intitula intr-un hristov emis la 27 mai, “Domn al Tarii Romanesti, Ardealului si Moldovei” si isi confectiona bine cunoscuta pecete, pe care figurau cele 3 tari romane surori.

1703:  A fost întemeiat oraşul Sankt Petersburg, viitoare capitală a Imperiului ţarist.

 

ÎNTEMEIEREA SANKT-PETERSBURGULUI

În anul 1700, Rusia a început impotriva Suediei, un război care a durat 21 de ani şi s-a numit – Războiul Nordic. Rusia a avut drept aliaţi în acest război Danemarca şi Saxonia.

Deja în anul 1702, armata rusă a cucerit cetatea Noteburg. Aceasta a reprezentat prima mare victorie în război, în cinstea căreia Petru a redenumit Noterburgul, în Shliselburg (”oraşul-cheie”).

După un an, ruşii având succes, au cucerit încă o cetate, care era considerată de necucerit – cetatea Nieshantz, in ziua de 1 mai. Această victorie le-a deschis calea către delta Nevei, către mare.

 

 

 Petru cel mare

Consiliul militar, în frunte cu Petru I a decis, că această cetate nu merită refortificată: Nieshantz, după cum spunea însuşi ţarul ”nu este suficient de puternică de la însăşi natura”.

Pe lângă aceasta, cetatea era poziţionată suficient de departe de mare, astfel încât suedezii aveau posibilitatea de a se întări pe una dintre insulele deltei Nevei, iar ruşii oricum ar fi rămas rupţi de litoral.

Cercetând personal insulele deltei, Petru a găsit exact ceea ce îşi dorea: Insula Iepurilor, care era aşezata  la despărţirea Nevei în două braţe, în imediata apropiere a mării.

Din toate părţile insula era scăldată de ape, ceea ce reprezenta un element de apărare naturală în caz de asediu. Iar de pe insulă, puteau fi bombardate corăbiile duşmane din orice direcţie n-ar fi încercat ele să pătrundă pe râu.

În data de 16 (27) mai a anului 1703, de ziua Sfintei Treimi, pe insulă s-au pus bazele unei cetăţi.

Anume această zi este considerată drept dată de întemeiere a Sanct-Petersburg-ului. Însă numele său, cetatea şi l-a primit în data de 29 iunie, de ziua lui Petru, când aici au fost puse temeliile bisericii cu hramul Sfinţilor Petru şi Pavel.

Petru a numit cetatea ”Sanct-Piterburh”, acelaşi nume obţinându-l şi oraşul ce a început să se dezvolte în jurul Insulei Iepurilor.

Imediat după construirea cetăţii pe malurile Nevei, timp de 3 zile a fost construită o casă de lemn pentru Petru. Ţarul a vrut ca noua sa locuinţă să se asemene construcţiilor olandeze, care i-au plăcut atât de mult, fapt pentru care, cu vopsele din ulei pereţii casei de lemn au fost vopsiţi sub formă de cărămizi.

 

 

 

 

 

 

Noul oraş a început să crească alături de cetate, pe Insula Mestecenilor. Deja în noiembrie 1703, aici a fost pusă temelia primei catedrale a oraşului – în memoria faptului, că bazele cetăţii au fost puse de ziua Sfintei Treimi, această catedrală a fost numita Troitzkaya. Anume aici, în anul 1721, Petru I s-a încoronat ca împărat.

Construcţiile din oraş au apărut şi pe celălalt mal al Nevei, sub acoperirea cetăţii-şantier naval al Amiralităţii. Au început construcţiile şi pe Insula Vasilievskij, pe care Petru planifica să o transforme în centrul oraşului.

 La data de 30 august 1721, în oraşul Nishtadt (actuala Finlandă) a fost semnat tratatul de pace între Rusia şi Suedia. Războiul pentru ieşirea Rusiei la Marea Baltică s-a încheiat. Victoriile Rusiei în Războiul Nordic au fost sărbătorite cu pompă în tânăra capitală.

În memoria bătăliei de la Poltava, care a avut loc în ziua Sf. Samson (17 iunie 1709), la ordinul lui Petru I, în Sankt Petersburg au fost puse bazele Catedralei Sf. Samson, care la început a fost construită din lemn, iar după moartea lui Petru a fost reconstruită în piatră. Ea există şi astăzi.

 

 

 

 

1821: Tudor Vladimirescu (n. 1780) a fost ucis  langa Targoviste, din ordinul lui Alexandru Ipsilanti.

 Prinderea si asasinarea  lui Tudor  a avut loc in urma tradarii sale de catre capitanii Dimitrie Macedonschi si Hagi Prodan, aflati in slujba eteristilor greci.

 

 

 

 

 

Momentul mortii lui Vladimirescu a fost redat de catre marele istoric Nicolae Iorga.

Acesta a scris: “A fost omorat noaptea, la marginea orasului Targoviste, sub geana dealului de sub care privegheaza manastirea cu ramasitele pamantesti ale lui Mihai.

Calaii au fost 3 ostasi care nu statusera niciodata in fata dusmanului. Il ciocaltira cu iataganele la ceasuri de noapte, cand fac ispravi talharii, in ziua de 27 mai 1821.

Taranul acesta, Tudor, facuse un mare pacat. Voise ca in tara lui sa aiba parte de fericire si putere saracii neamului romanesc.

“Dintr-un alt document care prezinta marturia lui Chiriac Popescu reiese ca Tudor Vladimirescu a fost ucis dupa ce arnautii capitanului Vasile Caravia i-au infipt “sulitele in spatele, care a cazut in branci, zicand: «Hotilor si talharilor, daca sunteti oameni vrednici, duceti-va sa va bateti cu turcii si sa-i scoateti din tara, dara nu cu mine, om dezarmat».

 Dupa asasinarea liderului lor, oastea de panduri s-a destramat  iar dobandirea independentei nationale a avea sa aiba  loc, abia peste mai bine cinci  decenii.
 

 

 

 

 

1840: Marele violonist si compozitorul Niccolo Paganini s-a stins din viata; (n.27 octombrie 1782).

 

 

 

 

1860: Giuseppe Garibaldi,  in fruntea  detasamentului de voluntari al Cămășilor Roșii, a început asaltul asupra orașului Palermo, in razboiul pentru unificarea Italiei.

 

 

 

Foto: Eroul unificarii Italiei, Giuseppe Garibaldi

 

 

 

 

1867: Împăratul Austriei, Franz Joseph I ( 1848-1916), se încoronează rege al Ungariei şi sancţionează legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria.

 

 

 

1878: S-a născut dansatoarea americana Isadora Duncan; (d. 1927).

 

 

 

 

 

A fost  creatoarea unui stil expresiv în arta dansului, inspirat din dansul antic grecesc, care a influențat coregrafia  modernă a secolului al XX-lea.

 

 

 

1879: Membrii Academiei au fost primiți la Palatul Cotroceni de către domnitorul Carol I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In semn de  recunoștință pentru sprijinirea culturii (din inițiativa și pe cheltuiala regelui, Academia Română a început publicarea lucrării lui Barbu Petriceicu Hașdeu „Etymologicum Magnum Romaniae”), suveranul a fost ales președinte de onoare al Academiei Române.

 

 

1883: Alexandru al III – lea este încoronat țar al Rusiei.

 

 

 

 

 

 

1905: Razboiul ruso-japonez. Incepe batalia din stramtoarea Tsushima, incheiata prin infrangerea flotei ruse.

 

 

 

 

1910: A murit savantul Robert Koch, medic german care a descoperit bacilul tuberculozei, laureat al Premiului Nobel in 1905.

 

 

 

 

 

 1917: Spre sfarsitul Primului Război Mondial,sosesc la Iaşi, primele două batalioane ale Corpului de voluntari transilvăneni, pentru a lupta alături de armata refăcută a Romaniei impotriva bandelor de bolsevici si dezertori rusi, care se dedau la violuri si talharii.

Corpul de voluntari transilvăneni s-a constituit din circa 30 000 prizonieri de origine română din armata austro-ungară ce se aflau în Rusia.

 

 

 

1917: S-a nascut Yasuhiro Nakasone, fost prim-ministru al Japoniei.

 

 

 

 

1922: La Chișinău in  Basarabia s-a desfășurat şedința festivă de constituire a secției regionale a Societății Române de Geografie, în frunte cu Scarlat Panaitescu .


 

 

 

1923: S-a nascut Henri Kissinger, fost secretar de stat al Statelor Unite ale Americii si laureat al premiului Nobel pentru Pace in 1973. 

 

 

 

 

 

Pe numele adevarat Heinz Alfred Kissinger, controversaul politician s-a nascut s-a nascut intr-o familie de evrei din orasul german Furth. A parasit Germania in 1938, fugind de opresiunea nazista, si s-a stabilit in New York, patru ani mai tarziu obtinand cetatea americana.

A urmat cursuri serale la Liceul ”George Washington”, iar in paralel a lucrat intr-o fabrica.

In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost recrutat in armata si trimis ca translator de germana pe langa Servicul de Contra-Spionaj al Armatei Americane. Reintors de pe front, s-a inscris la facultate, iar in 1950 a absolvit cu brio Colegiul Harvard.

A intrat in politica de partea Partidului Republican si o data cu venirea lui Richard Nixon la Casa Alba a fost numit secretar de stat pe probleme de securitate nationala, mandatul sau fiind prelungit de catre urmatorul presedinte Gerald Ford. A jucat un rol cheie in diplomatia mondiala intre 1969 si 1977.

 

 

 

1928 : S-a născut Constantin Ticu Dumitrescu, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România şi iniţiatorul Legii privind accesul la dosarele fostei securităţi; (d. 5 decembrie 2008).

 

 

 

 

 

 

 

1938: Corneliu Zelea Codreanu, seful miscarii legionare din Romania, a fost condamnat la 10 ani de munca silnica, el pierzandu-si viata inainte de a iesi de dupa gratii.

 

 

 

 

 

A fost  asasinat in timpul detentiei din ordinul regelui Carol al II-lea.

 

 

 

 

 

 

 

 

1940: S-a incheiat acordul economic romano-german –  (Olwaffen Pakt, „pactul petrolului”) – prin care Romania se obliga sa livreze Germaniei naziste petrol si alte produse petroliere la pretul din 1938 si sa achizitioneze armament la pretul zilei.

 România renunță astfel la declarația de neutralitate din 7 septembrie 1939.

 

 

 

 

1941: Vasul de razboi  Bismarck, mandria flotei germane, este scufundat de englezi în Atlanticul de Nord, cu 2.300 de oameni la bord.

 

 

 

 

 

 

 

 

1942: Rezistența cehă din Praga ocupată de naziști, sprijinita de spionajul britanic, l-a asasinat pe Reinhard Heydrich, șeful RSHA și Protectorul Boemiei și Moraviei (Operatiunea Antropoid).

 

 

 

   

Foto: Reinhard Heydrich

 

 

 

 

 

1946: Guvernele SUA si Marii Britanii au adresat o nota guvernului dr.Petru Groza, semnată de reprezentanții lor la Bucuresti , Burton Y Berry, respectiv Adrian Holman, în care se protestează împotriva încălcării democrației.

Cele doua guverne atrag atenția asupra abuzurilor, a încălcării libertaților și frecvenței violenței și sunt nemulțumite de nepromulgarea legii electorale și de restrângerea libertății de exprimare, in care se protesteaza impotriva gravelor incalcari ale drepturilor si libertatilor democratice in Romania, pe lista figurand ingradirea libertatii presei, a intrunirilor, instituirea cenzurii.

 

 

 

1948: Guvernul comunist al Romaniei, aservit URSS, a  emis un decret privind intrarea in proprietatea statului a bunurilor regelui Mihai I si ale membrilor familiei regale.

 

 

 

 

1958:  A decedat matematicianul roman Anton Davidoglu; (n. 1876).

 

 

 

 

 

1964: A decedat omul politic indian  Jawaharlal Nehru, fost prim ministru al Indiei;.(n.14 noiembrie 1889).

 

 

 

 

 

 

1973: A decedat Constantin Daicoviciu, istoric și arheolog român; (n. 1898).

 

 

 

1994: Revine în Rusia,  după un exil de 20 de ani, marele scriitor dizident rus  anticomunist Aleksandr Soljenițîn,  laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, pe anul 1970.

 

 

 

1995: A fost  infiintată Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova.

 

 

 

 

1997: Presedintele rus Boris Eltin a semnat la Paris, impreuna cu presedintii celor 16 state membre NATO, Actul Fundamental privind Relatiile Mutuale de Securitate si Cooperare intre Rusia si Alianta Nord-Atlantica.

 

1999:   Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie de la Haga,  in Olanda, il  acuză pe seful statului iugoslav, Slobodan Milošević  pentru  crime   de război și crime  împotriva umanității comise în Kosovo.

 

 

 

2004: A încetat din viaţă Umberto Agnelli, presedintele concernului automobilistic italian  FIAT; (n. 1934).

 

 

 

2004: NASA a anuntat descoperirea unei noi planete, cea mai tanara dintre cele identificate pana în prezent, avand mai putin de un milion de ani.

 

 

 

2004: Orașele Sibiu și Luxemburg au fost desemnate  „capitale europene ale culturii” ale  anului 2007, de către miniștrii pentru educație, tineret și cultură din cele 25 de state membre UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CRESTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

SFANTUL IOAN RUSUL

 

 

 

 

 

 

Sfantul Ioan Rusul

 

 

 

Sfantul Ioan Rusul s-a nascut intr-un sat din Rusia, in jurul anului 1690. Sfantul Ioan Rusul a participat ca soldat in razboiul rusilor impotriva turcilor din anul 1711.

A fost luat prizonier de catre tatari in luptele pentru dezrobirea Azofului si vandut unui ofiter superior turc.

Tinerii luati prizonieri in acea zona, au ales sa renunte la credinta in Hristos si s-au facut musulmani. Sfantul Ioan Rusul a refuzat sa urmeze exemplul prietenilor sai si a rabdat cu mult curaj chinurile venite din partea asupritorilor.

Ca prizonier a fost randuit sa ingrijeasca de vite. Grajdul vitelor ii devine si locul de odihna.

Desi i se ofera in timp o camera apropiata de graj, refuza si continua sa doarma alaturi de animale. Ii multumea lui Dumnezeu ca l-a invrednicit sa se faca urmator al smereniei lui Hristos, Cel ce a primit a Se naste intr-o iesle saraca, langa Bethleem.

Prin rugaciunile Sfantului Ioan Rusul, grajdul se umplea de buna mireasma. Dormea putin, se ruga mult si se hranea cu putina paine si apa. In fiecare sambata mergea la o biserica inchinata Sfantului Gheorghe si se impartasea cu Trupul si Sangele Domnului.

A primit de la Dumnezeu darul de a cunoaste momentul trecerii sale la cele vesnice. Preotul care l-a impartasit inainte de moarte, i-a adus Sfanta Impartasanie intr-un mar, pentru a fi ferit de fanatismul turcilor. Dupa ce s-a impartasit, a trecut la cele vesnice, in anul 1730.

Mai tarziu, in anul 1773, Sfantul Ioan Rusul s-a aratat in vis preotului care il impartasise in fiecare sambata, si i-a descoperit ca trupul sau este intreg si neputrezit. Preotul, calauzit in chip minunat de Dumnezeu, a luat sfintele moaste ale Sfantului Ioan Rusul si le-a asezat in biserica “Sfantul Gheorghe”.

Amintim ca in 1832, Osman Pasa a jefuit biserica “Sfantul Gheorghe” si a aruncat in foc moastele Sfantului Ioan Rusul, dorind prin acest gest sa se razbune pe crestini. Trupul sfantului s-a miscat, in mijlocul flacarilor, ca si cum ar fi fost viu, dar nu a ars. I-a ramas numai o negreala de la jar si de la fum, negreala care se pastreaza si astazi ca marturie a intamplarii de atunci.

Dupa anul 1922, moastele Sfantului Ioan au ajuns in insula Evvia, in actualul oras Procopie.

 

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Mucenic Iuliu Veteranul;
– Sfintilor Sfintiti Mucenici Terapont si Eladie;
– Sfantului Mucenic Evsevlot;
– Sfantului Mucenic Alipie;
– Sfantului Sfintitului Beda.

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse) :

 

 

 

  1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

  2. Crestin Ortodox;

  3. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

  4. e.maramures.ro;

  5. http://www.scritube.com/

  6. unitisubtricolor.ro/

  7. Wikipedia.ro

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

http://www.youtube.com/watch?v=jcdlxSCsqII

 

 

Anunțuri

27/05/2015 - Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , ,

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: