CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

O ISTORIE A ZILEI DE 16 MARTIE. VIDEO


 

 

 

 

16 martie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

597 i.I.Hr. : Babilonienii cuceresc Ierusalimul.

37 :  Moare Tiberius Claudius Nero (născut 16 Noiembrie 42 î.Hr.),  al doilea  împărat roman.

A domnit după Augustus, din  anul 14 până la moartea sa în anul 37.

 

 

 

Imagine similară

 

După moartea lui Tiberius, nepotul sau Caligula devine  imparat roman.

 

 

Buste de Marbre de l’Empereur Caligula, Ny Carlsberg Glyptotek.

 

Foto: Bustul lui Caius Iulius Caesar Germanicus (Caligula); (n.31 august 12- d.24 ianuarie 41).

Tacitus scrie că,  crezand  că Tiberius a murit , Caligula i-a scos inelul de pe deget și a fost salutat ca împărat de către mulțime, insa imparatul s-a trezit și a voit să mănânce. Caligula s-a îngrozit, iar Marco, perfectul pretoriului, s-a repezit înăuntru și l-a sufocat pe bătrân cu o pernă.

Vestea morții lui Tiberius a provocat mai degrabă bucurie decât tristețe. Mulți cerereau ca trupul să-i fie aruncat în Tibru, dar Caligula s-a îngrijit să fie transportat, sub pază, la Mausoleul lui Augustus, nefiind zeificat și nici condamnat.”

Caligula a murit  asasinat în apropierea palatului său din Roma, în urma unei conspirații a pretorienilor, in ziua de 24 ianuarie 41.

455: Moare împăratul roman Valentinian al III-lea; (n. 2 iulie 419).

 

 

 

Valentinian al III lea

 

A  fost impus pe tron in anul 425  de trupele vărului său Teodosiu al II-lea, suveranul Imperiului Roman de Rasarit .

Fiind minor, regența este exercitată de mama sa, puterea reală aparținând însă generalilor Felix, Bonifatius  si Aetius.

În timpul domniei sale, criza statului se agravează, Africa de Nord, Britannia, Pannonia se desprind de sub autoritatea imperiului.

In anul 451, pe Campiile Catalunice, armata romană comandată de Aetius cu contingente vizigote, france, burgunde, alane, obține o ultimă victorie, într-una dintre cele mai mari bătălii ale antichității, forțând retragerea lui Attila și a aliaților săi din Gallia.

La 6 luni după ce l-a ucis pe Aetius,Valentinian este  la rândul său, asasinat de  partizani ai acestuia.

Odata cu el se sfârșește si  dinastia teodosiană.

 

1457 : Ladislau de Hunedoara, fiul mai mare al lui Iancu de Hunedoara, este  decapitat.

Ladislau de Hunedoara (sau Ladislau Huniade), s-a nascut in anul 1433 .
A fost Ban al Croatiei si Dalmatiei, fiul cel mai mare al voievodului Transilvaniei Iancu de Hunedoara si fratele mai mare a lui Matia.

A vrut să se impună în fruntea vieţii politice a regatului, sperând să moştenească poziţia dominantă a tatălui său.
Pentru a-şi împlini ambiţiile, Ladislau de Hunedoara nu a pregetat să îl asasineze pe contele Ulrich de Cilli, apropiat al regelui, la Belgrad, în 9 noiembrie 1456.

Apoi l-a luat prizonier pe regele Ladislau al V-lea, l-a dus la Timişoara şi i-a smuls pentru sine demnitatea de căpitan general, pe care o avusese şi tatăl său, precum şi promisiunea că el şi familia sa nu vor fi pedepsiţi pentru asasinat.

Planul a fost dejucat prin prefăcătoria regelui, susţinut de majoritatea aristocraţiei oripilată de asasinat.

În 14 martie 1457, ambii fii ai lui Iancu de Hunedoara au fost arestaţi la Buda. Ladislau de Hunedoara a fost acuzat de complot si decapitat fara judecata în piaţa centrală a cetatii, iar fratele său Matia, fiind minor (14 ani), a fost iertat.
Era cât pe ce să fie decapitat si el, dar regele Ladislau al V-lea al Ungariei a fost înduplecat de vârsta sa fragedă.

Matia a fost dus ca prizonier la Praga, unde isi stabilise regele temporar reşedinţa.

 

 

 

1521: Navigatorul portughez  Fernando Magellan, aflat in serviciul Spaniei, a ajuns pentru prima dată în Insulele Filipine.

 

 

 

 1611: Principele Transilvaniei Gabriel Bathory, care ocupase Targoviştea, este silit să se retragă din Muntenia, in urma atacurilor otomane.

                                                                          

        Archivo:Gabriel Bathori.jpg

 

Gabriel Bathory (1589-1613), prinipe al Tranilvaniei (1608-1613)

Radu Mihnea, domn al Munteniei și domn al Moldovei

 Pe 26 ianuarie 1611 Gabriel Bathory ocupase Tîrgovişte şi se autointitulaseprincipe al Transilvaniei şi al Valahiei Transalpine.

Retragerea sa silită din Valahia se datorează susţinerii otomane pentru domnul muntean  Radu Mihnea.

Gabriel Báthory (în maghiară Gábor Báthory) (n. 15 august 1589, Oradea – d. 27 octombrie 1613, Oradea) a fost principe  al Transilvaniei între anii  1608-1613 si  ultimul principe din familia Báthory.

Era  nepotul fostului rege al Poloniei, Ştefan Báthory si a fost proclamat principe la vîrsta de 19 ani, în urma demisiei din funcţie a lui Sigismund Rákoczy, la 5 martie 1608.

Gabriel Báthory era bine văzut de comtemporani, datorită înfăţişării fizice agreabile şi datorită firii sale foarte darnice,cu toate ca era afemeiat şi peste măsură de ambiţios. Îşi propusese să aducă sub stăpînirea sa Moldova şi Valahia.

Pentru a-şi realiza ambiţiile, el  l-a atacat pe domnul Moldovei, Radu Şerban, alungandu-l peste Milcov.

Acesta revine însă şi îl înfrînge pe G. Báthory lîngă Braşov la data de 7 iulie 1611, acesta  scapand  numai datorită unei greşeli a domnului Moldovei, care s-a oprit pentru a aştepta ajutoarele austriece, dîndu-i  astfel timp  să se retragă după înfrîngerea de la Braşov.

În acest fel, Gabriel Báthory a putut să se menţină în fruntea Principatului Transilvaniei încă doi ani, pînă în anul 1613.

În anul 1613 domnii din ţările româneşti vecine s-au coalizat pentru a-l înlătura  pe tanarul Bathory de la conducerea Ardealului.

Turcii pregătiseră deja un înlocuitor al lui, în persoana lui Gabriel Bethlen (în limba maghiară Bethlen Gábor) zis “Ţiganul”, datorită tenului său oacheş, nobil maghiar originar din localitatea Ilia din actualul judeţ Hunedoara.

În acel an în Ardeal a intrat o armată turcească, alături de armata moldoveană şi munteană, asigurînd astfel alegerea lui Gabriel Bethlen ca principe (la data de 23 octombrie).

Gabriel Báthory s-a retras în cursul acestor evenimente pană la Oradea, unde  a fost ucis de proprii săi soldaţi, la data de 27 octombrie 1613.

 

1635 : Se încheie Tratatul de alianţă între Matei Basarab şi Gheorghe Rakoczi. Tratatul a fost reînnoit în 1636 şi în 1640.

 

1635 : Domnul Munteniei Matei Basarab construieşte mănăstirea Arnota, (azi judeţul Vâlcea, România), unde ulterior va fi înmormîntat. 

Aici sunt valoroase picturi murale şi icoane realizate de Stroe din Tîrgovişte.

 

 https://cersipamantromanesc.files.wordpress.com/2012/03/p80_matei_basarab.jpg?w=240&h=307

  Matei Basarab (n. 1580 – d. 9 aprilie 1654,  a fost domnul Țării Românești între 1632 și 1654.

 1680: A murit François de la Rochefoucauld, filosof si  moralist francez;  (n. 1613).

 

 

Imagini pentru la Rochefoucauld,

 

 

 

 1687: S-a nascut Sofia Dorothea de Hanovra, regină a Prusiei, fiica regelui George I al Marii Britanii ;(d. 1757)

 

1693: Se stinge din viaţă Constantin Cantemir, domnitorul Moldovei între anii 1685-1693

  

 Constantin Cantemir (n.1612-d.1693), domn al Moldovei 1685-1693

Constantin Cantemir (n.1612-d.1693), domn al Moldovei 1685-1693 

La 16 martie 1693 (26 martie 1693, stil nou) se stinge din viaţă Constantin Cantemir, domnitorul Moldovei între anii 1685-1693.

Cantemireştii, conform chiar opiniei lui Dimitrie Cantemir, feciorul lui Constantin Cantemir, erau “coborîtori din vechiul neam al Cantemireştilor… de la Crîm”. Această idee este preluată de A.D. Xenopol: “Cantemireştii sunt de origine tătari, după cum arată chiar numele lor: Han Temir”.

Constantin Cantemir era dintr-un neam modest de răzeşi, din satul Silişteni, judeţul Fălciului, Moldova. Conform altei surse C. Cantemir este născut într-o familie de boiernaşi din Ţara de Jos a Moldovei, un strămoş al căreia, Pătru Silişteanu, este menţionat încă în documentele de pe timpul lui Ştefan cel Mare.

Avînd o carieră militară de succes mai întăi în Polonia, Constantin Catnemir revine în Moldova la invitaţia domnitorului Moldovei Eustasie Dabija. Aici obţine dregătorii importante.

La a doua căsătorie cu Ana Bantîş, Constantin Cantemir se înrudeşte cu cîteva dintre cele mai însemnate familii boiereşti din Moldova, inclusiv cu familiile domnitorilor Eustasie Dabija şi Gheorghe Duca, devenind şi unul dintre cei mai bogaţi boieri ai Moldovei.

Cariera militară i-a adus recunoaşterea şi respectul duşmanilor, boierilor locali, dar şi al suzeranului. A deţinut cu precădere mai multe dregătorii: “mai întîi vornic de Bîrlad (1664-1668), apoi armaş (1668-1672), serdar (1672-1681) şi mare clucer (1681-1684)”.

Cu toate că era fidel Porţii, în domeniul politicii interne s-a manifestat contra domniilor fanariote. Faptul a fost unul din principalele argumente pentru Şerban Cantacuzino, domnul Munteniei, de a-l susţine pe C. Cantemir la domnia Moldovei.

Dar au existat şi alte argumente. Cantemir era un bun militar şi această calitate putea fi folosită de coaliţia cruciată a creştinătăţii, dorită de Şerban Cantacuzino. 

La 15/25 iunie 1685, după unele surse – la Babadag, după altele – la Constantinopol, Cantemir este proclamat domn al Ţării Moldovei.

Moartea l-a prins în plină activitate politică pe Constantin Cantemir. Dimitrie Cantemir arată că spre toamna anului 1692 starea sănătăţii tatălui său se agravase. La 16 martie 1693, Constantin Cantemir îşi dă obştescul sfîrşit. Este printre puţinii domni ai perioadei care şi-au păstrat tronul pînă la moarte.

În pofida unei domnii plină de ameninţări, de situaţii duplicitare, de schimbarea vectorilor politicii externe, de răsturnări dramatice de situaţie, Constantin Cantemir a reuşit să asigure ţării o relativă stabilitate.

Neştiinţa de carte, originea răzeşească i-au fost compensate pe deplin de experienţa vieţii şi de abilităţi înnăscute de diplomat şi administrator.Cronicarul Nicolae Costin spunea că domnul era “foarte viteaz, bun, iară la fire blînd şi cu inima milostivă, răbdător, cu puţină mînie întîi, apoi iertător şi nelacom la avere şi îndurător, necărturar şi la toate priceput”.

În timpul domniei lui Antioh Cantemir osemintele lui Constantin Cantemir sunt aduse la mănăstirea Mira, una din ctitoriile sale.

 

 

 1705 : Antim Ivireanul este ales episcop de Râmnic, hirotonirea sa având loc în ziua următoare. Una dintre primele măsuri pe care le-a luat  în această calitate este instalarea unei tipografii la Râmnic.

  1736: A decedat compozitorul italian Giovanni Battista Pergolesi.

 

 

Imagini pentru Giovanni Battista Pergolesi.

 

 

Giovanni Battista Pergolesi (n. 4 ianuarie 1710, Jesi/Anconai), compozitor italian din secolul al XVIII-lea, a fost descendent al unei familii din Pergola, un orășel din provincia Marche, de la care și-a luat și numele.

A compus „La fenice sul rogo”, oratoriu în două părți, o Messă în Re major și opera „Salustia”, cu care își face debutul la teatrul „San Bartolomeo” din Napoli.

După absolvirea Conservatoriului, a fost  angajat ca Maestro di Capella de către prințul Stigliano Colonna, unul din electorii municipalității napolitane. Compune prima sa operă bufă, intitulată „Lo frate ‘nnamurato” („Călugărul îndrăgostit”), gen în care Pergolesi este considerat până în zilele noastre ca unul din cei mai importanți compozitori.

În 1733 se reprezintă la teatrul „San Bartolomeo” opera „Il prigioner superbo”, cu un intermezzo intitulat „La serva padrona”, cu care înregistrează un adevărat triumf. Urmează, cu același succes, opera „Adriano in Siria”, apoi ultima sa operă bufă, „Il Flaminio”, reprezentată în 1735 la „Teatro Nuovo” din Napoli.

Îmbolnăvindu-se de tuberculoză pulmonară, se retrage la mănăstirea capucinilor din Pozzuoli, unde compune capodopera „Stabat Mater” (pentru soprană, contralto, instrumente de coarde și basso continuo).

Pergolesi s- a stins  din viață la 16 martie 1736, în vârstă de numai 26 de ani.

 1751: S-a nascut James Madison, al 4-lea președinte al SUA; (d. 1836) .

 

  1789 : S-a nascut Georg Simon Ohm, fizician german; (d. 1854).Unitatea de măsură a rezistentei electrice   îi poartă numele, numindu-se ohm.

 1815 : Printul Willem se proclamă rege al Regatului Unit al Tarilor de Jos, devenind primul monarh constitutional al acestui regat.

Willem Frederik van Oranje- Nassau  (  24 august 1772 –  12 decembrie 1843), a fost  print de Orange și Mare Duce de Luxembourg. 

1821: Tudor Vladimirescu, ajuns in fruntea pandurilor la Bolintin, lansează „Proclamatia  către bucuresteni“, prin care îi cheamă pe aceștia la lupta antiotomană.

 

 1839: S-a nascut Sully Prudhomme, scriitor francez, laureat al Premiului Nobel; (d. 1907) 

 

1871: În România, guvernul Lacăr Catargiu dizolvă Parlamentul, dupa ce a fost pus în minoritate în Camera Deputaţilor.

 1897 : Este adoptata Legea pentru înfiinţarea Societăţii naţionale de agricultură din România.

 

1911: S-a nascut Josef Mengele, un criminal de război nazist Supranumit „Îngerul morții” a fost un medic german care, în calitate de căpitan SS, a inițiat și condus  „selecțiile” evreilor  deportați la Auschwitz.

A efectuat experimente medicale pe deportați, mai ales pe cupluri de gemeni ; (d. 1979).

 

1923 : S-a nascut Sergiu Cunescu, politician român si primul presedinte al Partidului Social-Democrat din Romania, reinfiintat dupa revolutia din 1989;

Sergiu Cunescu, Presedinte de Onoare al Partidului Social Democrat din Romania

 

Sergiu Cunescu  a fost președinte al Partidului Social Democrat Român (PSDR) între 1990 și 2000.

Tatal, Stavri , nascut in Albania (Cuneska) a fost un jurist cunoscut, social democrat din tinerete. In perioada anilor 1930 a fost secretar se stat in Ministerul Muncii si Prevederilor Sociale, specialist in probleme de munca.

In perioada 1949-1952 a fost arestat din considerente politice. Colaborator al lui Constantin Titel Petrescu. Sergiu Cunescu, de profesie inginer specialist in motoare cu ardere interna, a avut numeroase contributii in industria automobilelor din Romania in perioada anilor 1960-1980, colaborand la omologarea prototipurilor Dacia 1100, 1300, Oltcit.

In ianuarie 1990, impreuna cu Adrian Dimitriu, fost secretar general al Partidului Social Democrat Independent condus de Constantin Titel Petrescu, Mira Moscovici, Constantin Avramescu, Mircea Iscru Stanescu, in general veterani ai vechiului partid intrat in ilegalitate dupa alegerile din 1946, au inscris noul partid PSDR, continuator legitim si unic al PSDI, partid istoric.
Acesta alaturi de PNTcd si PNL, considerate partide istorice au constituit in 1990 opozitia politica față de Frontul Salvării Naționale, formațiunea foștilor comuniști.

Sergiu Cunescu a fost reales presedintele partidului la Congresele din 1992 si 1996. A fost deputat in Parlamentul Romaniei in perioada 1990-2000 fiind lider de grup parlamentar.

In 2000 Congresul partidului, care intre timp fuzionase cu Partidul Socialist condus de Tudor Mohora l-a ales drept presedinte executiv pe Alexandru Athanasiu, acordandu-i titulatura de presedinte de onoare lui Sergiu Cunescu.

Acesta se retrage din functie si din partid in 2000, urmare fuziunii prin absorbtie a PSDR de catre PDSR- ul condus de Ion Iliescu,  fost FSN, care a devenit astfel Partidul Social Democrat.

Sergiu Cunescu a reusit sa introduca PSDR in Internationala Socialista, mai intai ca observator, apoi cu rol consultativ si in 1999, ca partid membru cu drepturi depline, fiind recunoscut de social democratia europeana drept partidul social democrat romanesc, continuator al traditiilor social democrate ante belice.

Sergiu Cunescu a fost adept al social democratiei moderne, de esenta franco-germana, insusindu-si tezele reformatoare de la Bad Godesberg care au delimitat miscarea europeana de stanga de marxism.
A militat pentru libertate, echitate, solidaritate, pozitionandu-se in prima linie alaturi de Corneliu Coposu in lupta impotriva foștilor comuniști.

A avut o atitudine inflexibila fata de partidele conduse de Ion Iliescu.
A murit in data de 16 martie 2005, in ziua in care implinea 82 de ani.

 1925 : A murit August von Wassermann, medic, bacteriolog german cunoscut pentru descoperirea, în 1906 a reacției ce-i poartă numele ; (n. 1866) .

 

 1926: S-a nascut Jerry Lewis (Joseph Levitch), un popular actor de comedie  și regizor american, scenarist și producător.

 

 

 

  

 https://cersipamantromanesc.files.wordpress.com/2012/03/jerry2520lewis.jpg?w=235&h=310

 1930: A murit dictatorul  spaniol Miguel Primo de Rivera (n. 8 ianuarie  1870).

Primo-de-rivera

În septembrie 1923, a ajuns la putere printr-o lovitura de stat, iar regele spaniol Alfonso al XIII-lea  l-a nominalizat in functia de prim ministru.

Primo de Rivera a suspendat Constitutia ,  a instituit legea martiala si  a impus o dură cenzură.

A fondat Uniunea Patriotică Spaniolă, creând un sistem de guvernare cu partid unic.

 S-a retras în ianuarie 1930. După câteva luni de la sfârșitul dictaturii sale, de Rivera a murit la Paris, iar la mai puțin de un an a fost instituită in Spania republica.

 1935: Adolf Hitler a anulat clauzele militare aferente Tratatului de la Versailles din 1919; concomitent este publicată Legea reintroducerii servicului militar obligatoriu și este utilizata  pentru prima data  denumirea de Wehrmacht, pentru ansamblul forțelor militare germane.

 1936: S-a nascut Bujor Nedelcovici , romancier român stabilit în Franța din anul 1987 unde a continuat să scrie. Face parte din colegiul de redacție al revistei Esprit, unde publică articole și eseuri. Este căsătorit cu Carmen Lăzăroiu, fosta soție a lui Dinu Patriciu.

1940:  A murit Selma Lagerlöf, scriitoare suedeză, laureată a Premiului Nobel în 1909 (n. 1858).

 

 

1940: S-a născut  regizorul italian Bernardo Bertolucci. 

Imagini pentru Bernardo Bertolucci.

Printre peliculele sale de exceptie se numara “Ultimul imparat” si Micul Buddha”, care s-au bucurat de un enorm succes in randurile criticii si al publicului larg.

 1945 : Orasul Würzburg din  Germania este distrus în proporție de 90% de aviatia britanica; s-au inregistrat 5.000 de  morți în numai 20 de minute de bombardament.

 

1947 : A apărut, la București „Revista literara” condusă de Miron Radu Paraschivescu

 

 1957: A murit  marele sculptor român Constantin Brâncuși,artist român cu contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană.

Constantin Brâncuși a fost ales postum membru al Academiei Romane ; (n. 1876).

1963: Erupția  vulcanului  Agung din Bali (Indonezia), provoacă 11.000 de victime.

 

 

 

 

 

Peste 134.000 de persoane de pe insula turistică Bali din Indonezia au fost evacuate din cauza iminentei erupţii a  vulcan, a anunţat joi Agenţia pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Vulcanul Agung, situat în districtul Karangasem, cu o înălţime de 3.031 de metri, ar putea erupe în orice moment.

Activitatea sa seismică este în continuă creştere, fapt ce a determinat instituirea stării de alertă maximă.

 

 

1965: A avut loc premiera filmului Pădurea spânzuraților, în regia lui Liviu Ciulei, film distins cu premiul pentru regie la prestigiosul Festival internațional de la Cannes.

 

Imagini pentru filmului Pădurea spânzuraților photos

 

 

 

1966: Astronauții americani Neil Armstrong și David Scott, aflați la bordul navetei Gemini 8, au reușit prima conectare a unei navete spațiale cu echipaj uman cu un alt obiect – o rachetă Agena.

 

1978: Politicianul italian Aldo Moro, fost prim ministru, este răpit de un comando al grupului terorist marxist „Brigăzile roșii” , fiind  mai târziu  ucis de răpitorii săi.

Imagini pentru Aldo Moro photos

Foto: Trupul neînsuflețit al lui Moro este găsit în portbagajul unei mașiini abandonate,

Fostul premier italian Aldo Moro fusese răpit de gruparea teroristă Brigazile Roșii, în timp ce se îndrepta spre lucrările unei sesiuni speciale a Parlamentului italian.

Președinte al partidului Creștin Democrat, Aldo Moro a fost ridicat din stradă, iar în timpul rapirii sale, cinci dintre gărzile sale de corp ale politicianului au fost ucise.

Teroristii au cerut eliberarea din închisoare a 13 membri ai Briăzii.

Premierul Giulio Andreotti si liderii partidelor la putere au decis sa nu cedeze teroriștilor, care  anunțaseră între timp că Aldo Mori este prizonier politic și ca nu va fi eliberat, decât în cazul satisfacerii revendicărilor trimise autorităților italiene.

1979: Trupele chineze se retrag din Vietnam, luand sfarsit razboiul chino-vietnamez.

1984: Seful biroului CIA din Beirut (Libia), William Buckley, a fost rapit de o grupare islamista fundamentalista, murind in perioada captivitatii.

 1985 : Jurnalistul american Tery Anderson  a fost răpit de teroriști in Beirut (Liban) fiind eliberat în 1991, după 2.454 de zile petrecute în captivitate.

1990: A fost infiintat Serviciul Roman de Informatii (SRI).

 2005: Israelul a predat oficial orasul Ierihon către Autoritatea Palestiniana.

2012 : Parlamentul Republicii Moldova alege pe Nicolae Timofti  presedinte al statului.

 2014: Are loc in prezenta trupelor ruse un referendum în Crimeea privind alăturarea Crimeii la Federația Rusă.

 Pe fundalul crizei din Crimeea, membrii Consiliului Suprem al Republicii Autonome au votat pe 6 martie ieșirea în mod oficial din componența Ucrainei și alăturarea la Federația Rusă.

Guvernul Ucrainei, tătarii crimeeni și majoritatea  statelor lumii  au susținut că orice referendum de acest fel este neconstituțional și nelegitim

2014: Începe un referendum în Veneția privind independeța Veneției față de Italia. Referendumul a fost organizat on line neoficial și fara  putere juridică,  in randul locuitorilor din provincia Veneto, una dintre cele 20 de regiuni ale Italiei, intre 16-21 martie 2014.

Imagini pentru photos referendum   Il Veneto e la secessione per tornare a piccole libere nazioni

Il Veneto e la secessione per tornare a piccole libere nazioni

Votul, cunoscut de asemenea sub numele de “plebiscit digital” sau “Plebiscito.eu”, a fost promovat de  organizația separatistă venețiana condusa de  Gianluca Busato.

Potrivit organizatorilor  2360000 dintre venețieni (63,2% din totalul alegătorilor eligibili) au participat la acest asa zis referendum on-line și 89,1% dintre aceștia (adică 56,6% din totalul alegătorilor eligibili) au votat da pentru independență.

Au fost aleși zece “delegați pentru independență”, candidatul preferat cu 135306 de voturi fiind Busato,  urmat de Stefano Vescovi (48320) si Selena Veronese (46947).

Votantii au fost rugați să-și exprime opinia cu privire la trei “probleme de politică externă”, în cazul în care Veneto va deveni independent: adoptarea monedei euro (susținută de 51,4% din alegători), aderarea la Uniunea Europeană (susținut de 55,7% din alegători) și  aderarea la NATO (susținută de 64,5% din alegători).

In cazul acestor trei intrebari, respondentii au fost insă in numar mult mai mic (24,6%, 22,3% și respectiv 19,8%).

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CRESTIN ORTODOX 

 

 

 

 

 

 

Sfantul Mucenic Sabin Egipteanul

Sfântul mucenic Sabin Egipteanul

Sfantul Sabin a trait in vremea imparatului Diocletian (284-305). Era originar din Ermuopole (Egipt). Din cauza persecutiilor impotriva crestinilor, Sfantul Sabin se va retrage in munti impreuna cu alti crestini.

Un cersator, care primea hrana de la Sfantul Sabin, îl va vinde slujitorilor de idoli, precum a facut Iuda cu Hristos, pe doi galbeni.

A fost dus inaintea tribunalului nelegiuirii cu alti sase crestini. Pentru ca nu a lepadat credinta in Hristos, a fost strapuns cu unghii de fier, ars si apoi inecat intr-un rau, luand in acest fel, cununa muceniciei.

  

 

VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 

   

  1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

  2. Crestin Ortodox.ro

  3. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

  4. Domnii Ţării Moldovei, Chişinău, Civitas, 2005.

  5. Emaramures.ro

  6. Istoria md.

  7. Wikipedia.ro

  8. Rador.ro

 

 

 

 

 

Publicitate

16/03/2015 - Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , ,

Un comentariu »


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: