CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

O ISTORIE A ZILEI DE DE 10 IANUARIE. VIDEO

 

 

 

10 ianuarie, istoricul zilei

 

 

Anul 49 î.Hr.: Iuliu Cezar traversează Rubiconul, ocupă Roma și îl alungă pe Pompeius, declanșând razboiul civil.

 

Bust of Julius Caesar

Iuliu Cezar (n.13 iulie 100 – d. 15 martie 44i.I.Hr)

Primul Triumvirat  format in anul  de Crassus, Pompeius si Cezar, s-a destramat in anul 60 î.Hr., dupa moartea lui Crassus si dupa ce in 52 î.Hr., Senatul Romei  acceptă desemnarea lui Pompei în calitate de  „Consul sine collega” , cu misiunea de a restaura ordinea.

 La 7 ianuarie 49 î.Hr., printr-un „senatus consultum ultim”, Cezar este demis din funcții, iar Pompei este însărcinat cu apărarea republicii.

Trei zile mai târziu, Cezar a traversat  Rubiconul, raul care reprezenta granița dintre provincia Galia Cisalpina la nord și Italia, la sud, o acțiune interzisa din punct de vedere legal oricărui general al  armatei romane si ocupa Roma dupa ce  Pompeius a fugit  in Grecia declansandu-se astfel razboiul civil.

236: Este ales Papa Fabian ( n. 200 – d.20 ian

Related image

Este renumit pentru natura miraculoasă a alegerii sale. Se pune ca un porumbel  a coborât pe capul lui, faptul fiind interpretat ca o  alegere  a Duhului Sfant pentru el, ca urmatorul Papa.

 

 

1072: Conduși de Robert Guiscard, normanzii din Italia cuceresc orasul Palermo de la musulmani, după un atac combinat pe mare și pe uscat; Robert se autointitulează conte de Sicilia.

Image result for Robert Guiscard,photos

Robert Guiscard (n. cca. 1015 – d. 17 iulie 1085), a fost un aventurier normand,care s-a  remarcat în contextul cuceririi de către normanzi a sudului Italiei.

S-a născut în familia Hauteville din Normandia și a ajuns duce de Apulia și Calabria în 1057, titlu pe care l-a detinut  până la moarte. Porecla sa, care apare în latina contemporană „Viscardus”, iar în franceza veche „Viscart’, este adeseori redată cu sensurile de „cel Descurcăreț”, „cel Viclean”, „cel Hotărât”, „Vulpea” sau „Nevăstuica”.

1475:  Are loc marea Bătălie de la Podul Înalt, de  langa  Vaslui, in care domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, a zdrobit armatele otomane conduse de Suleiman Paşa.

Sultanul Mahomed a  trimis  impotriva moldovenilor cele mai bune osti ale Imperiului. Temutele si incercatele trupe otomane calite in luptele cu vitejii albanezi ai lui Skanderbeg si comandate de eunucul Soliman Pasa, primesc ordinul sa abandoneze pe moment asediul Krujei in Albania, pentru a potopi Kara Bogdania (cum numeau turcii Moldova).

Nucleului oastei care lupta cu albanezii i se alatura oastea Rumeliei, plus corpul personal de ieniceri de elita al sultanului, la care se adauga un esantion de 12.000 de valahi din Tara Romaneasca deja cotropita,  trimis de turci sa lupte contra vointei  lor cu fratii moldoveni.

 

 

 

În pofida diferenței mari de forțe, turcii au suferit o înfrângere zdrobitoare, pierzând (după spusele unor cronicari) o mare parte a armatei. A fost considerată cea mai mare înfrângere a islamului    în fața unei armate crestine .

Cronicarul polonez Ian Dlugosz, contemporan cu evenimentele, scria:

„Căci toate șirurile dinainte în care în frunte erau și secui au fost zdrobite de turci, și amenința un mare pericol pînă cînd [Ștefan] personal se aruncă în mijlocul turcilor exaltați de bucuria victoriei, și cu puterea minunată a lui Dumnezeu a nimicit toate grupările turcești avînd abia 40.000 de luptători, între care cea mai mare parte erau țărani.”

si că : „foarte puţini turci şi-au putut găsi mîntuirea prin fugă, căci chiar şi aceia care au fugit şi au ajuns pînă la Dunăre, au fost ucişi acolo de moldoveni, care aveau cai mai iuţi, sau au fost înecaţi de valuri. Aproape pe toţi prizonierii turci, afară de cei mai de frunte, i-a tras în ţeapă.

Cadavrele celor ucişi le-a ars, iar cîteva grămezi cu oasele lor se văd pînă astăzi şi sunt mărturia eternă a unei victorii atît de însemnate… Toată oastea lui s-a îmbogăţit foarte tare din prada luată de la turci: aur, argint, purpură, cai şi alte obiecte preţioase”.

Papa Sixt al IV-lea, numindu-l principele creștinătății, i-a scris lui Ștefan:

„faptele tale săvârșite până acum cu înțelepciune și vitejie contra turcilor necredincioși, dușmanii noștri, au adus atâta celebritate numeleui tău, încât ești în gura tuturor și ești de către toți foarte mult lăudat.”

1493:  Se naste la Sibiu, Nicolaus Olahus, umanist şi istoric de origine română, arhiepiscop de Esztergom şi guvernator al Ungariei; (d.15.01.1568).

 

 

  

A  trait în Regatul Ungariei, ocupând demnitatile de arhiepiscop de Esztergom (în latină Strigonium), regent al Ungariei și apoi guvernator al țării.

Tatăl său, Ștefan, era originar din Orăștie, iar mama sa, Barbara Huszár, era descendentă din familia lui Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei.

În 1562, Nicolaus Olahus a fost creat cardinal al Bisericii Catolice de către papa Pius al IV-lea.

De numele lui se leagă Academia Iezuită din Nagyszombat (1554), considerată de unii ca fiind prima universitate din Regatul Ungariei.

Umanist și cărturar cunoscut in epoca, Olahus a întreținut o vastă corespondență cu mintile  luminate ale epocii, câștigând simpatia și recunoașterea lui Erasmus din Rotterdam.

Lucrările sale cele mai importante, „Hungaria și Attila”, redactate  se pare în perioada șederii sale în Olanda, oferă prețioase informații cu privire la topografia și istoria Ungariei și în special a Transilvaniei.

1545: Se tipărește, la Târgoviște, „Molitvelnicul” lui Dimitrie Liubavici și se reia activitatea tipografică în Transilvania.

Dimitrije Ljubavic, scris uneori Liubavici, (n. ca. 1519 – d. 1564) a fost un tipograf sârb care a activat în Țara Românească.

Ca urmare a tipăririi unor cărți de cult în limba română începând cu prima jumătate a secolului al XVI-lea în Transilvania (sub influența protestantismului), Mitropolia Ungrovlahiei a inițiat măsuri de contracarare, prin tipărirea de cărți liturgice slavone.

Prezența și activitatea lui Dimitrije Ljubavic în Țara Românească a contribuit la  stăvilirea răspândirii  cărților protestante în limba română.

Pe de altă parte, în atelierul său a deprins tehnica tiparului Diaconul Coresi, cu care a colaborat între 1557 – 1558, dar care s-a stabilit ulterior la Brașov, unde i s-a oferit posibilitatea de a tipări cărți nu numai în slavonă, ci și în limba română (prima sa lucrare în română a fost cartea de învățătură protestantă intitulată „Întrebarea creștinească”, Brașov 1560).

1661: Spatarul Nicolae Milescu a tradus, din grecește, „Cartea cu multe întrebări”.

Nicolae Milescu sau Neculai Milescu Spătarul   (n.1 iunie  1636, Vaslui – d. 1708, Moscova) a fost un cărturar, traducător, călător, geograf și diplomat moldovean, activ atât în Moldova, cât și în Țaratul Rusiei.

Personalitate de prim rang în cultura românească şi rusă din a doua jumătate a secolului XVII – începutul secolului XVIII. N. Milescu s-a născut în familia unui boier moldovean.

Şi-a făcut studiile la „şcoala cea mare” din Constantinopol, unde Milescu a avut ca profesor pe vestitul G. Blassios.

Întorcîndu-se în patrie pe la mijlocul anilor 50 ai secolului XVII, N. Milescu devine o persoană influentă la curtea domnitorilor moldoveni, ajungînd la rangul de spătar.

După cum reiese din unele izvoare, N. Milescu a participat la un complot împotriva domnului Ştefăniţă Lupu, după descoperirea căruia cărturarul a fost nevoit să părăsească ţara.

După mai mulţi ani de pregătiri prin Valahia, Istanbul, Stockholm, Paris, în 1671 N. Milescu a sosit la Moscova, cu scrisori de recomandare din partea patriarhului Hrisant al Ierusalimului, unde a fost numit în funţia de traducător din limbile elină, greacă, latină şi românească la departamentul soliilor (Посольский приказ) al Rusiei.

În calitate de înalt dregător al acestei instituţii, este numit cîţiva ani mai tîrziu, în fruntea soliei ruseşti care a plecat în China (1675-1678), misiune diplomatică ce a contribuit la cunoaşterea reciprocă dintre ruşi şi chinezi. N. Milescu s-a aflat în Rusiei pînă la sfîrşitul vieţii, ajungînd să contribuie chiar şi la transformările din timpul lui Petru cel Mare.

A mai scris un şir de opere mai puţin cunoscute azi, ca “Aritmologhion”, “Povestirea despre sabile”, “Cartea aleasă pe surt despre nouă muze şi despre şapte arte liverale”, în care autorul arată că fiecare dintre cele şapte ştiinţe îşi are muza ei, apoi “Hrismologhion” sau cartea celor patru monarhii.

Un amestec de istorie şi legendă găsim în “Povestirea despre zidirea bisericii Sfînta Sofia de la Constantinopol“.

Printre scrierile lui Milescu se găsesc şi lucrări cu caracter pur istoric care se referă la trecutul Rusiei, precum “Genealogia ţarilor ruşi”, “Alegerea ca ţar a lui Mihail Fiodorovici”.

În urma călătoriei în China, N.Milescu a scris “Descrierea călătoriei în China“.

Opera lui Nicolae Milescu Spătarul a căpătat o largă răspîndire în manuscrise în timpul secolelor XVII-XIX în Rusia, ţările româneşti, Orientul Apropiat şi chiar în Europa Occidentală.

De la sfîrşitul secolului XX lucrările sale au început să fie valorificate şi tipărite la început în Rusia, apoi şi în alte ţări, cum ar fi cele dedicate Siberiei şi Chinei.

Multe din scrierile sale mai continuă să zacă în manuscris, în multe biblioteci şi arhive europene.

1717: Eșecul încercării unui detașament austriac, care se bucura și de complicitatea unor boieri și mazili, de a-l lua prizonier pe Mihai Racoviță, domnul Moldovei. Tătarii chemați de domn în ajutor, pradă țara.

1769: S-a nascut maresalul francez Michel Ney; ( d. 7 decembrie 1815), duce de Elchingen, Prinț de Moskova, a fost un general, Mareșal și pair al Franței, ce s-a remarcat în mod deosebit timpul războaielor napoleoniene.

Image result for maresalul francez Michel Ney photos

Soldat deosebit de curajos, Ney a participat la majoritatea campaniilor napoleoniene, a luptat cu bravură la bătălia de la Waterloo, sfârșind prin a fi condamnat și executat in timpul represiuii regaliste franceze.

1778: A decedat marele botanist suedez  Carl Linne (n.23 mai 1707).

Linnaeus, Carolus

 Este considerat părintele taxonomiei. In cartea sa „Systema naturae” apare în 1735. În această lucrare Linné clasifică omul  în ordinul primatelor. El îl denumește Homo sapiens și îl așază alături de antropomorfe, fără a gândi la originea lor comună (Linné era fixist). În ordinul primate Linné introduce două specii.

Una dintre specii este omul (denumit, conform nomenclaturii binare, Homo sapiens), iar a doua este reprezentată de antropomorfe, numite Homo silvestris.

Oamenii erau  clasificați apoi în patru rase. Fiecare rasă are trăsături diferite și temperamente diferite. Aceste patru rase stabilite de Linné sunt: Homo europeus, Homo americanus, Homo asiaticus și Homo africanus.

1799:  S-a nascut Petrache Poenaru, participant la Revoluţia de la 1848 si unul dintre organizatorii învăţămîntului naţional, membru al Academiei Române

 

 


 

În tinerețe a fost secretarul personal al lui Tudor Vladimirescu iar  la inițiativa sa,a fost publicata  Foaia de propagandă a armatei lui Tudor Vladimirescu,care   a însemnat nu numai primul ziar românesc de propaganda, așa după cum îi arată și numele, dar și unul dintre primele exemple din istoria presei scrise din România de prezentare corectă a idealurilor Revolutiei de la 1821.

La insistentele lui Tudor Vladimirescu a  studiat la Viena, iar apoi la Paris , unde studiază filologia și politehnica, devenind absolvent al Școlii Politehnice din Paris.

A participat si la Revoluția de la 1848 și a făcut parte din Comisia pentru liberarea robilor.

A semnat P. Poenaru pe primul comunicat al comisiei, din 12 iulie 1848, alături de Iosafat Snagoveanul și C. Bolliac (document original la Muzeul Național de Istorie a României).

Din 1856 a fost venerabilul unei loji masonice bucureștene.Devine un apropiat al domnitorului Alexandru Ioan Cuza

A fost primul care a strîns date despre Tezaurul de la Pietroasa, a brevetat la Paris o invenţie ingenioasă, numită de el “condei portăreţ, fără sfîrşit, alimentîndu-se singur cu cerneală”, care va precede stiloul. (a decedat in  1875).

Dintre descendenții cunoscuți se poate aminti scriitoarea Alice Voinescu (1885 – 1961), născută la Turnu Severin.

1839:  Gheorghe Asachi publică la Iasi, în   tipografia publicatiei Albina Româneasca , lucrarea „Atlas românesc geografic”, format din 8 hărți, primul de acest gen în literatura de specialitate.

Gheorghe Asachi (n. 1 martie 1788 – d. 12 noiembrie 1869) a fost un poet, prozator și dramaturg român care s-a născut la Herța, în nordul Moldovei (azi în Ucraina).

A fost unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a recuperat de la Lemberg din Polonia, unde studiase în tinerețe, manuscrisul Țiganiadei, epopeea bufă a lui Ion Budai-Deleanu.

Asachi a fost și unul din întemeietorii Academiei Mihăilene si a publicat prima gazetă româneasca din Moldova, Albina Românească (1829). A organizat primele reprezentații teatrale în limba română (1816) și Conservatorul filarmonic dramatic (1836) si a tradus  și a adaptat  piese de teatru străine. În poezie, a abordat  toate speciile: ode, elegii, sonete, imnuri, fabule, meditații, balade.

A versificat legendele istorice Dochia și Traian, Ștefan cel Mare înaintea Cetății Neamț.

A scris și nuvele istorice (Dragoș, Petru Rareș, Rucsandra Doamna ș.a.), care au constituit sursa de inspirație pentru nuvelele lui Costache Negruzzi.

1862: A decedat inventatorul  american Samuel Colt , constructor al revolverului care îi poartă numele (n.1814).

1863:  Este deschisă la Londra prima linie de transport subteran.

 

 

 

1869:  S-a nascut Grigori Efimovici Rasputin (10 ianuarie 1869, stil vechi/ 22 ianuarie, stil nou) – 17 decembrie,stil vechi/ 30 decembrie ,stil nou 1916), un  mistic rus care a avut o mare influență asupra familiei ultimului țar al dinastiei Romanov. 


 

 

Rasputin a jucat un rol foarte important în viața țarului Nicolae al II-lea, a țarinei Alexandra și a unicului lor fiu, țareviciul Alexei, care era suferind de hemofilie.

1869: S-a nascut Valeriu Braniste, publicist și om politic patriot  român, membru de onoare al Academiei Române; (d. 1928).

A fost redactor la importantele publicații romanesti ale vremii: Tribuna (Sibiu), Dreptatea (Timișoara), Drapelul (Lugoj).
Între 1918-1920 a făcut parte din Consiliul Dirigent al Transilvaniei, cu sediul la Sibiu.

A fost mai întâi (din 2 decembrie 1918) ministru fără portofoliu, iar din 1919 ministru al Instrucțiunii Publice din Transilvania și Banat, în locul lui Vasile Goldiș.

1880:  În România, gruparea liberală în frunte cu Gheorghe Vernescu (Liberalii sinceri), de orientare politică conservatoare, părăseşte randurile Partidul Liberal, constituindu-se ca grupare politică de sine stătătoare în Partidul Liberalilor Sinceri, formatiune de orientare liberal-moderată care s-a aliat în anul 1884 cu conservatorii lui Lascar Catargiu.

După anul 1891 a revenit în cadrul Partidului Naţional Liberal.

 

Gheorghe Vernescu (1829-1900), jurist şi om politic român, preluat de pe compendium.ro

 

Gheorghe Vernescu (1829-1900), jurist şi om politic român.S-a numarat printre fondatorii Partidului National Liberal, formaţiune din partea căreia a fost ales în mai multe rînduri ca deputat şi senator în Parlamentul României.

Gheorghe Vernescu a studiat la Bucureşti şi Paris. După obţinerea, în capitala Franţei, a doctoratului în drept se întoarce în România şi începe să practice avocatura, activitate de pe urma căreia reuşeşte să strîngă o mare avere.

În anul 1864 este numit în Consiliul de  ,Stat, iar în anul 1866 este numit în Constituantă.
Printre funcţiile  politico-administrative deţinute de Vernescu se mai numară: ministru Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunii (26 ianuarie -14 iunie 1865), ministru de Interne (24 iulie 1876 – 19 ianuarie 1877), ministru Justiţiei (12 noiembrie 1888 – 22 martie 1889), ad-int. în cadrul aceleaşi instituţii (21 februarie – 2 noiembrie 1891), ministru Finanţelor (29 martie – 3 noiembrie 1889; 21 februarie – 26 noiembrie 1891) şi ad-int. în Ministerul Lucrărilor Publice (5-19 ianuarie 1877).

1883: S-a nascut (29 decembrie/10 ianuarie), prozatorul si dramaturgul rus Alxei Tolstoi (d. 23 februarie 1945).

Alexis Nikolaïevitch Tolstoï

A abordat numeroase genuri, dar  s-a specializat în romane istorice si literatura SF.

S-a născut în familia unuia dintre membrii sărăciți ai familiei conților Tolstoi. Tatăl lui, contele Nicolai Aleksandrovici Tolstoi, era un husar pensionat și proprietar de pământuri; mama sa, Aleksandra Leonievna Bostrom (născută Turghenieva, cunoscută și cu numele Aleksandra Tolstoi) era scriitoare de literatură pentru copii.

A părăsit Rusia în 1917, în timpul revoluției bolșevice, și a emigrat în Europa Occidentală.

În 1923 a revenit în țară și a acceptat regimul sovietic, devenind unul dintre cei mai populari scriitori și susținător de nădejde al partidului comunist. A scris povestiri în care îl elogia pe Stalin.

Este considerat ca fiind autorul unora dintre primele și cele mai bune povestiri științifico-fantastice în limba rusa. Romanele Aelita (1923) despre o călătorie spre Marte și Hiperboloidul inginerului Garin    (1927) s-au bucurat de popularitate imensă.

Mai multe filme făcute în URSS  se bazează pe romane scrise de Alexei Tolstoi.

 1886: A murit Gheorghe Cuciureanu, medic, organizator al serviciului sanitar î n Moldova ; a fost membru de onoare al Societății Academice Române.


1898: Se naste Serghei Eizenstein, celebru regizor de film din Rusia, autorul filmului “Cuirasatul Potiomkin”, considerat unul din cele mai bune filme din istoria cinematografiei  universale (n.Riga, 10/22 ianuarie).

 

 1906:  S-a  nascut la Tulcea,marele matematician român, Grigore Moisil, profesor universitar unul dintre promotorii introducerii tehnicii de calcul în tara noastra, membru al Academiei Române.

Parintele informaticii in Romania s-a nascut  intr-o familie de intelectuali. Bunicul sau, al carui nume il poarta, a fost unul dintre fondatorii primului liceu romanesc din Nasaud, tatal a fost arheolog, memebru al Academiei Romane,iar mama sa – profesoara.

Aceasta il descria pe Grigore Moisil ca fiind un copil curios si liber, caruia ii placea sa puna intrebari si sa reactioneze la tot ceea ce vedea, asculta si citea.

A fost concomitent student al Politehnicii și al Universității din București. Interesul pentru matematică a  devenit  prioritar, astfel că în anul 1929 părăsește Politehnica, deși trecuse deja toate examenele din primii trei ani și se afla student în anul IV.

In același an își susține teza de doctorat Mecanica analitică a sistemelor continue, în fața unei comisii conduse de Gheorghe Țițeica și având ca membri pe Dimitrie Pompeiu și pe Anton Davidoglu.

Această teză este publicată, tot în 1929, la editura Gauthier-Villars din Paris și va fi apreciată de savanții Vito Volterra, Tullio Levi-Civita, Paul Lévy.

În 1930 pleacă la Paris, unde studiază la Sorbona cu mari matematicieni și participă intens la viața științifică cu note remarcate de profesori.

În anul 1931 susține examenul de docență, cu lucrarea Sur une classe de systemes d’equations aux derivees partielles de la Physique mathematique, este numit conferențiar la Facultatea de Matematică din Iași. A studiat si la  Roma cu o bursă de studii Rockefeller.

 


 

 

  A fost membru al Academiei Române, al Academiei din Bologna și al Institutului Internațional de Filozofie si  de asemenea membru corespondent al Academiei de Științe din România, începând cu 21 decembrie 1935 și membru titular începând cu 3 iunie 1941.

 Grigore Moisil a murit pe 21 mai 1973, la Ottawa, in Canada. Ramane in istorie pentru contributiile sale aduse la initierea studiului informaticii in Romania, dar si pentru inventarea de circuite electronice tristabile.

1920: Ia naştere  oficial Liga Natiunilor, dupa intrarea în vigoare a Convenţiei Ligii Naţiunilor si  dupa ratificarea acesteia in 1919 de 42 de state. România este membru fondator.

Liga Naţiunilor a încetat  să funcţioneze odată cu declanşarea celui de-al doilea război mondial, oficial, hotărîrea de autodizolvare fiind adoptată după intrarea în vigoare a Cartei Naţiunilor Unite, la 18.04.1946.1938: În România, are loc unirea grupărilor liberale conduse de Dinu şi Gheorghe Brătianu

1939 – Moare Papa Pius al XI-lea (Ambrogio Damiano Achille Rotti), unul dintre cei mai importanţi pontifi ai epocii moderne.

În multe din enciclicele sale, a condamnat drept anticlericale naţional-socialismul şi comunismul.

 

1945 : S-a nascut renumitul  cântăreț  britanic Rod Stewart.

1946: Are loc prima Adunare Generală a ONU, la Central Hall Westminster, Londra.
Au participat toţi reprezentanţii celor 51 de naţiuni, membre cu drepturi depline ale ONU.
 

 


 

1949:  In Japonia este stabilită legal ziua de muncă de 8 ore.

1949:  Casa americana  CBC a lansat discurile de vinilin  (45 rpm) și Columbia (33,3 rpm).

1949: S-a nascut campionul american de box la categoria grea George Foreman, fost campion mondial. În anul 1974, a fost detronat de celebrul Muhammad Ali.

Image result for George Foreman, photos

A fost distins cu  medalia de aur la box, categoria grea, la Olimpiada de la Mexico City in 1968.

 

 

1951: A murit  Sinclair Lewis, primul american laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1930) (“Main Street”, “Babbitt”, “Arrowsmith”, “Elmer Gantry”, “Kingsblood Royal”); (n.07.02.1885).
 

 


 

 

 

 

1971: A murit  Coco Chanel, celebră creatoare franceză de modă; în 1916, a lansat o linie a eleganţei feminine si a fost pe parcursul intregii sale activitati initiatoarea a numeroase inovatii in moda.

 

 

1984: SUA SI VATICANUL au restabilit relațiile  diplomatice, intrerupte timp de de 117 ani.

  1989: A decedat la Roma,in Italia, ca urmare a unui cancer, actorul român Cristea Avram. (n. 28 august 1931, București .

 

 În 1958 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. A jucat în mai multe filme românești în anii 1960. A emigrat în Occident.

S-a mutat la sfârșitul anilor ’60 în Franța unde a apărut în mai multe filme, dupa ce o echipa de cineaști francezi, cu regizorul Henri Colpi în frunte și având-o în componență pe actrița Marina Vlady, a sosit în România pentru a filma „Steaua fara nume” (Mona, l’etoile sans nom).

Foto: Marina Vlady si Cristea Avram in filmul „Steaua fara nume”

Între Marina Vlady și Cristea Avram s-a înfiripat o poveste de dragoste, astfel că artista odată întoarsă în Franța a solicitat autorităților române permisiunea ca acesta să primească viza de Franța .

1997: Miron Cozma, liderului minerilor din Valea Jiului, a fost arestat . El a fost acuzat de organizarea mineriadei din septembrie 1991 şi trimis în judecată pentru subminarea puterii de stat, infracţiuni la legea siguranţei pe calea ferata şi pentru port ilegal de armă.

 

 

2005: Coreea de Nord a declarat că posedă arme nucleare.

 

 2007: A murit  producătorul cinematografic italian,Carlo Ponti, soțul faimoasei actrite italiene Sofia Loren; (n.1912).

 

 

 

 

 

 Foto: Carlo Ponti si Sofia Loren

CALENDAR CRESTIN ORTODOX

Cuviosul Antipa de la Calapodești; Sfântul Grigorie al Nisei

Pe data de 10 ianuarie, ortodocsii îl praznuiesc pe Sfântul Antipa de la Calapodesti . Desi roman, Sf. Antipa de la Calapodesti este mai putin cunoscut la noi, dar foarte cinstit de rusi si de greci. Rusii il cinstesc drept “sfant cuvios”, iar grecii il cinstesc drept “sfant athonit”, ca unul ce s-a distins intre calugarii de la Sfantul Munte. Biserica Ortodoxa Romana l-a trecut in randul sfintilor in urma sedintelor de canonizare din 20-21 iunie 1992.

Viata Cuviosului Antipa de la Calapodesti

Cuviosul Antipa s-a nascut in anul 1816, in satul Calapodesti, din judetul Bacau. A intrat in monahism la Manastirea Calapodesti, la varsta de 20 de ani. Dupa doi ani a plecat la Muntele Athos si s-a stabilit la schitul romanesc Lacu. In randuiala aspra de la Schitul Lacu si-a petrecut 15 ani, dupa care s-a mutat la Manastirea Esfigmen, una dintre cele mai vechi manastiri ale Sfantului Munte. Aici a stat patru ani, iar in aceasta perioada a fost calugarit cu numele de Antipa si hirotonit diacon.

In anul 1860, s-a reintors in Moldova si a vietuit prin manastirile din apropierea Iasului. Din anul 1865 se  nevoieste in Manastirea Valaam, situata pe o insula din Lacul Ladoga. Iubind fericita liniste si instrainare, Cuviosul Antipa s-a asezat la aceasta manastire in anul 1865, unde a trait inca 17 ani in frica Domnului. Datorita sfaturilor duhovnicesti, in aceasta perioada a fost hirotonit preot.

Cuviosul Antipa Athonitul trece la cele vesnice la 10 ianuarie 1882. A fost inmormantat in gropnita Manastirii Valaam.
Canonizarea si trecerea in randul sfintilor a fost facuta in Muntele Athos, in anul 1906. El este cinstit mai ales in manastirile din Sfantul Munte, fiind singurul calugar athonit roman trecut in randul sfintilor si numarat printre cei din urma cuviosi parinti ai Athosului.

Peste pamant arcuindu-te ca un curcubeu, ai ajuns din Sfantul Munte in Athosul de la miazanoapte, Valaam. O, Sfinte Parinte Antipa, mult laudatule, asemenea mult minunatilor batrani ai Moldovei te-ai facut; si acum, locuind in slava cerescului Valaam, roaga-L pe Hristos Dumnezeul nostru sa ne povatuiasca pe calea ingereasca.

Sfântul Grigorie de Nyssa (335-395), episcop de Nyssa, este unul din marii părinți capadocieni, alaturi de fratele sau Sfantul Vasile cel Mare si Sfantul Grigorie de Nazianz.

Image result for Sfântului Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei photos

A fost  prezent la Sinodul II ecumenic de la Constantinopol (381), unde sustine cu mare succes cauza credintei niceene. Totodata, el ia apararea Sfantul Grigorie de Nazianz impotriva atacurilor episcopilor egipteni si macedonieni, instigati de papa Damasus.

Datorita talentului sau oratoric si cunostintelor sale, este proclamat “stalp al ortodoxiei”.

Revine la Constantinopol de mai multe ori, pentru a predica la moartea printesei Pulcheria, in 385 si apoi a mamei sale. Este prezent si la sinodul din 394 sau 395, convocat de Patriarhul Nectarie.

Dupa aceasta data, informatiile despre el inceteaza, ceea ce ne face sa credem ca aceasta ar fi perioada la care a adormit intru Domnul.

Tot astazi, facem pomenirea Sfantului Ierarh Dometian, episcopul Meletinei si a Sfantului Marchian.
Maine, 11 ianuarie facem pomenirea Cuviosului Teodosie cel Mare, incepatorul vietii de obste.

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

http://www.youtube.com/watch?v=VusO5Tp4cjs

 

Bibliografie (surse):

  1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

  2. http://www.compendium.ro/

  3. Istoria md.

  4. istoriculzilei.blogspot.com 

  5. Crestin Ortodox.ro

 

 

10/01/2015 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , | 2 comentarii

%d blogeri au apreciat: