CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Surse țariste despre românitatea moldovenilor

Românitatea moldovenilor în surse țariste

 

 

Anexarea Basarbiei la Imperiul Rus în 1812, nu a fost urmată imediat de lansarea teoriei poporului moldovenesc distinct de cel român.

De altfel, această teorie pseudo-istorică este opera propagandiștilor sovietici, și nu a celor țariști.

Din contra, în sursele țariste, atât oficiale, cît și ale cercetătorilor, afirmă clar, că moldovenii din Basarabia sunt aceiași români.

În 1841, Academia Imperială de Științe publică la Sankt-Petersburg, „Revista Ministerului Instrucțiunii Publice. Partea XXIX”, în care se prezentau succesele învățământului din Rusia.

În informațiile despre Principatele Române găsim un scurt istoric, relatând că „Moldova și Valahia sunt țări locuite de un popor care are o singură origine, o singură limbă, o singură Credință, în pofida separației lor pe plan civil, ele au avut necontenit o singură soartă comună.

În 1890,  editorul și publicistul rus Nikolai Durnovo publica „Statele și popoarele Peninsulei Balcanice, trecutul, prezentul și viitorul lor și minciuna bulgară. Articole istorice, etnografice și polemice dedicate chestiunii orientale.”

În această lucrare el scrie că ”Tratatul de la Kuciuk-Kainargi, îndeosebi, recunoștea cnezilor din Moldova și Țara Românească titlul de domnitori și hotăra că Basarabia reprezintă o parte a Moldovei”, astfel „fărâmițarea din anul 1812 nu putea fi justificată de fapt sau de dreptul de cucerire”.

Că Basarabia „este pământ românesc, cu instituții și legi românești, e confirmat clar și de împăratul Alexandru I.” Astfel autorul recunoaște nu doar românitatea Basarabiei, ci și ileglitatea anexării dde la 1812.

În „Popoarele Rusiei. Album pitoresc”. Sankt Petersburg, 1877 ,apare descrierea mai multor popoare, printre care și basarabenii:Moldovenii (Românii) constituie majoritatea populației, circa 3/4 din cifra  totală a guberniei Basarabia…

Originea tribului moldovenesc este încă un subiect nerezolvat în întregime  de cercetările istorice.

Pe de o parte afinitatea cu limbile care au rădăcini latine, aflarea pe o perioadă îndelungată a legiunilor romane în țările dunărene, tendințele binecunoscute ale romanilor de colonizare (mai ales a locurilor importante, în sens strategic), însuși numele de români (romani), păstrat de tribul moldovenesc, ne dă un motiv să considerăm  originea lor vestică.

Moldovenii basarabeni vorbesc o limbă latină stricată, amestecată cu cuvinte slave. Limba lor are o rădăcină latină și păstrează mai multe particularități originale ale vechii limbi a romanilor, decât italiana.”

Prin urmare însăși sursele rusești vorbesc despre românitatea Basarabiei  și faptul că moldovenii de pe ambele maluri ale Prutului sunt același popor cu românii din celelalte principate.

Deasemenea că limba lor este identică cu cea română și că se numește română, nu moldovenească. Toată disputa apărută ulterior, a fost opera bolșevicilor, care au avut nevoie de a-i separa pe moldoveni, pentru a-și realiza ambițiile expanisoniste.

Țarismul nu a avut o asemenea necesitate, și respectiv nu a trebuit să ascundă adevărul istoric despre provincia cucerită de rusi la 1812.

 evz.ro/evz-chisinau

 

05/07/2014 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , | Lasă un comentariu

Gândul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oportunitatea este pierdută de majoritatea oamenilor, pentru că este îmbrăcată în salopetă şi arată ca munca.”

 


Thomas Edison

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Alva Edison (n. 11 februarie 1847 – d. 18 octombrie 1931), a fost un mare om de stiinta, inventator si industrias american.

A fost un autodidact, însă acest lucru nu l-a împiedicat să  puna in opera invenții în domeniul electricității (becul cu filament), al telefoniei, al sistemului de transmisie multiplă a telegramelor, al înregistrării mecanice a sunetului și al cinematografiei.

A fost fondatorul societatii General Electric, unul dintre primele imperii industriale mondiale.

Este recunoscut drept unul dintre inventatorii americani cei mai importanti si in acelasi timp cei mai prolifici, fiind autorul unui numar record de 1093 brevete de inventii .

Pionier  in cercetarile asupra electricitatii si aplicatiilor acesteia, Edison a fost un pionier al cercetarilor de avangarda in domeniu.

Printre marile sale inventii se remarca:

  – sistemul telegrafic duplex prin care se transmit simultan, pe același fir, două telegrame în sensuri contrare.

 – fonograful – primul aparat de înregistrat sunete și totodată de redare a lor.

 –  perfecționarea  telefonului  lui Alexander Graham Bell  (prin amplificarea vocii cu ajutorul curenților de inducție) și, folosind microfonul   inventat de Hughes, a brevetat telefonul cu bobină de inducție și microfon cu cărbune, căruia îi adaugă apoi soneria electrică de apel.

 – becul cu incandescență .

– a realizat prima distribuție de energie electrică instalând o  centrala electrica, pe pachebotul transatlantic „Columbia”, care a devenit astfel prima navă iluminată electric.

 – A conceput  un proiect pentru folosirea tracțiunii electrice pe calea ferată.

În ziua de 4 septembrie 1882, la New York  punea în funcțiune prima centrală electrică care alimentează clădirile unui oraș.

Lista este mult mai lunga, iar activitatea lui Edison nu a fost lipsita de controverse si umbre…

Există o serie de invenții și idei de-ale angajaților săi, pe care Edison a avut grijă să și le însușească. (Robert Conot – „Thomas A. Edison: A Streak of Luck”).

 

05/07/2014 Posted by | LECTURI NECESARE | , , , , , , | Lasă un comentariu

„A TRĂI DUPĂ LEGEA ROMÂNEASCĂ” – un înscris al lui Ștefan cel Mare din 1470

 

 

 

 

 

„† Din mila lui Dumnezeu, noi, Ştefan voievod, domn al Ţării Moldovei. Facem cunoscut cu această carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, când aceasta va fi de trebuinţă cuiva, că dăm şi am dat această carte a noastră tătarului şi robului nostru, care a fugit de la noi şi din ţara noastră în Ţara Leşească, anume Oană tătarul, şi copiilor lui, pentru aceea ca el să vină de la sine înapoi, şi cu copiii lui, la noi şi în ţara noastră, iar de robie să fie iertat, el însuşi şi copiii lui, în vecii vecilor, şi să nu-l aducem din nou în robie, şi nici pe copiii lui, ci să se aşeze în ţara noastră, el şi cu copiii lui, slobod şi în bunăvoie şi fără nici o nevoie, aşa cum stau şi trăiesc în ţara noastră toţi românii după legea lor românească [Ȣси воʌоховє своимь воʌоскымь закономь], şi să fie şi să trăiască după această lege şi după acest obicei, în ţara domniei mele, tot aşa şi el însuşi, apoi, şi cu copiii lui şi să nu dea şi să nu plătească niciodată nimic după dreptul robilor şi al tătarilor, nici coloade, nici dare, să nu plătească nici unui boier al său, la care va trăi atunci.

– Iar cine îi va pârî pentru orice faptă, sau pentru faptă mare sau chiar pentru faptă mică, ei să nu plătească nici o ajutorinţă mai mult, ci numai să plătească după legea românească, cum este legea românească, iar mai mult de aceasta să nu dea şi să nu plătească nimănui nimic, ci să fie în ţara noastră după legea românească. Iar cine va voi să-l tragă înapoi în robie, pe el sau pe copiii lui, peste această carte a noastră, acela va vedea asupra sa marea pedeapsă şi urgie a domniei mele.

– Iar la aceasta este mare mărturie, însumi domnia mea, mai sus-scrisul Ştefan-voievod, şi fiul domniei mele, Alexandru, şi mitropolitul nostru, chir Theoctist, şi episcopul nostru, chir Tarasie de Târgul de Jos, şi egumenul chir Ioasaf de la mănăstirea noastră de la Putna, şi boierii noştri: a fost pan Stanciul pârcălab de Cetatea Albă şi fiul său, pan Mârza, şi pan Vlaicul şi fiul său, pan Duma, staroşti de Hotin, şi pan Goian pârcălab de Chilia şi copiii săi, şi pan Isaia vornic şi copiii săi, şi pan Zbiiarea pârcălab de Cetatea Albă, şi pan Albul pârcălab de Neamţ, şi pan Buhtea, şi pan Fete pârcălab de Cetatea Nouă, şi pan Şteful Cernat, şi pan Gangur, şi pan Ciocârlie, şi pan Iaţco Hudici, şi pan Ivaşco al lui Hrinco, şi pan Bodea spătar, şi pan Iuga vistier, şi pan Iuga postelnic, şi pan Negrilă ceaşnic, şi pan Luca Stolnic, şi pan Neagu comis şi alţii destui dintre boierii noştri moldoveni, mari şi mici.

– Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit panului Toma logofăt să scrie şi să atârne pecetea noastră şi peceţile boierilor noştri la această carte a noastră.

A scris Steţco, la Suceava, în anul 6978 (=1470) februarie 8.”

 

– Sursa traducerii: Documenta Romaniae Historica. Seria A. Moldova. Volumul II (1449-1486), Bucureşti, 1976 (pe http://www.dacoromanica.ro)

– Sursa facsimilului: Serviciul Județean Suceava al Arhivelor Naționale si  http://tiparituriromanesti.wordpress.com

05/07/2014 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , | 2 comentarii

   

%d blogeri au apreciat: