CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

4 IUNIE 1920 – TRATATUL DE PACE DE LA TRIANON SI CE NU AU INVATAT DIN ISTORIE REVIZIONISTII UNGURI. VIDEO


 

 

 

 

 

 

 

In interiorul palatului de la Trianon

In interiorul palatului de la Trianon

 

 

 

În 1920, în Parlamentul de la Budapesta, atât deputaţii cât şi senatorii, s-au ridicat în picioare şi au repetat cuvintele: Nem, nem, Soha ! („Nu, nu, niciodată !”).

 Cuvinte ce aveau să devină apoi, deviza iredentismului şi revizionismului horthyst.

 

 

 

Dezintegrarea Austro-Ungariei

 

Acest moment, a fost urmat de un altul: înfiinţarea „brigăzilor de luptă”, formate din tineri înrolaţi benevol. Ţelul lor, trebuia să fie „învierea Ungariei Milenare”. Prima brigadă, a primit numele Sfântului Ştefan.

Cel care a înmânat drapelul de luptă, a fost arhiducele Iosif, care a adresat atunci următoarele cuvinte: „Doresc ca acest drapel să-l împlântaţi cât mai curând pe crestele Carpaţilor Transilvaniei, de asemenea pe crestele Carpaţilor nordici, şi să-l duceţi cât mai glorios până în Adriatica.”[1] Vă întrebaţi desigur, ce a condus la o asemenea manifestare ?

Ei bine, cauza a reprezentat-o semnarea Tratatului de Pace de la Trianon. Iar această atitudine adoptată de parlamentarii unguri, pe care tocmai am descris-o, a avut loc în ziua în care tratatul a fost ratificat. Ce s-a întâmplat însă la Trianon, de a determinat o asemenea reacţie ?

 La 4 iunie 1920 s-a semnat la Trianon Tratatul de Pace între Puterile Aliate şi Asociate cu Ungaria. Acest tratat recunoştea unirea la România a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului, recunoştea unirea Slovaciei şi a aşa zisei Ucraine Subcarpatice cu Cehoslovacia şi recunoştea unirea cu Serbia a Croaţiei, Sloveniei şi a părţii de vest a Banatului, şi mai sunt şi alte detalii. Tratatul a intrat în vigoare la 26 iunie 1921. El a făcut dreptate istorică în litigiul României cu expansionismul şi extremismul maghiar.

Ziua în care s-a semnat Tratatul de Pace de la Trianon, a fost proclamată de către oficialităţile maghiare de atunci, zi de doliu naţional. Ungaria a declarat că a semnat tratatul, fiind silită de împrejurări, însă nerecunoscându-l.

Trebuie specificat aici că „ura” împotriva Tratatului de la Trianon, precum şi a celorlalte tratate din sistemul de pace de la Versailles, nu a fost a întregii naţiuni maghiare, ci doar a unei părţi a ei, a oligarhiei. Şi aceasta, pentru că s-a văzut astfel păgubită, lipsită de teritorii întinse pe care le socotea ale ei pe vecie. De aceea, nu trebuie acuzat întregul popor maghiar pentru ingerinţele şi atrocităţile comise de-a lungul timpului, de anumite forţe iredentiste.

Fiindcă suntem convinşi, că „popoarele nu se urăsc unele pe altele”, decât în măsura în care ele sunt induse în eroare, de falşi conducători. Istoria ne demonstrează de fapt, că multe din nenorocirile care s-au abătut asupra Ungariei, se datorează în exclusivitate nobilimii ungare.

Avidă de îmbogăţire, ea a dat dovada unei cruzimi greu de imaginat faţă de cei care îi munceau pământurile. De aceea, nu miră pe nimeni de ce, ţărănimea a refuzat în 1526 să lupte împotriva otomanilor.

Rezultatul, a fost desfiinţarea statului ungar pe timp de trei secole. Însă pentru nobilimea maghiară, a contat doar să trăiască bine. Nu era atât de important dacă acest fapt se realiza sub otomani sau austrieci. De-a lungul timpului, nu puţini au fost oamenii politici şi diplomaţi, care au atenţionat atât conducerea Ungariei, cât şi opinia publică, de pericolul pe care îl reprezintă extremismul maghiar.

Dar acesta, în loc să-şi diminueze intensitatea, dimpotrivă, s-a amplificat, reconfirmând încă odată constatarea lui Nicolae Bălcescu – „Ei n-au înţeles nimic, dar nici n-au învăţat nimic.”

Iar acest fapt a fost demonstrat din plin, de revizioniştii unguri, odată cu încheierea primului război mondial.

După capitularea necondiţionată a Germaniei, la 11 noiembrie 1918, guvernul Ungariei de atunci, ignorând Armistiţiul de la Belgrad încheiat cu Puterile Aliate, în baza căruia trebuia să-şi retragă trupele în teritoriul strict naţional, şi persistând în visul himeric al „Ungariei Mari”, a făcut tot ce i-a stat în putere şi în viclenie în acest sens, până în martie 1919.

Iar când nu a mai putând să continue ca guvern burghez, el a cedat de bună voie puterea bolşevismului în Ungaria. Astfel, guvernul comunist de la Budapesta a decretat mobilizare generală, declarând că se află în stare de război cu „toate statele vecine de la care are ceva de revendicat”[2].

Între Bela Kun (devenit comisar al poporului pentru afacerile străine) şi Vladimir Ilici Lenin, a fost interceptată o telegramă, ce conţinea „un modus vivendi ungaro-sovietic privind situaţia României”[3]. Însă pericolul unei eventuale uniri a forţelor militare ungare şi sovietice, viza nu numai ţara noastră. Ci şi Cehoslovacia şi Iugoslavia. Deoarece, nou proclamata Republică Ungară a Sfaturilor, nu recunoştea Armistiţiul de la Belgrad. Situaţia a devenit astfel tot mai tensionată.

Cererile, privind apărarea şi conservarea integrităţii statului maghiar creat de regele Ştefan I, erau tot mai intransigente. Iar drumul de la teorie la practică a fost extrem de scurt. Fiindcă la 20 iulie 1919, armata maghiară a realizat primul atac asupra trupelor române aflate la est de Tisa. În acest context, s-a produs contraofensiva Armatei române.

 

 

 

Trianon1

Palatul Micul Trianon

 

 

Forţele române s-au constituit în două grupări:

– „Gruparea de Nord” (cea mai puternică), aflată sub conducerea generalului Moşoiu,
– „Gruparea de Sud”, aflată sub conducerea delegatului Marelui Cartier general Român, locotenent-colonel Ion Antonescu.

Ofensiva a venit la timp, oprind astfel, avântul pe care începuse să-l ia mişcarea comunistă din Ungaria. Iar, reprezentantul Italiei la Conferinţa de Pace, T. Tittoni, constata: „atacul armatei ungare era o violare categorică a armistiţiului”[4]. Cu acceptul Puterilor Aliate şi Asociate, Armata română a zdrobit bolşevismul în Ungaria, protejând această ţară şi populaţia ei de masacrele comuniste.

 Campania Armatei române în Ungaria în 1919, a fost, cum pe drept i s-a spus, şi o campanie pentru „liniştea Europei”, ameninţată atunci de extinderea bolşevismului. Şi astfel, prin jertfa de sânge de încă un an militarilor români, după încheierea războiului mondial, dar şi prin plebiscitul de la 1 Decembrie 1918, a fost recuperat întreg teritoriul naţional românesc, pe care Ungaria şi l-a alipit samavolnic. Iar actul unirii, a fost recunoscut apoi de Conferinţa de Pace de la Paris, fiind parafat prin Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920.

Ar trebui spus aici, că o mare parte de vină în declanşarea conflictului româno-ungar, o poartă ca de cele mai multe ori în istorie Marile Puteri, mai precis Consiliul Miniştrilor de Externe.

Mai întâi, fiindcă ţara noastră nu a fost invitată la negocierea armistiţiului de la Belgrad, unde s-a hotărât linia de demarcaţie dintre România şi Ungaria. Iar în al doilea rând, pentru că această linie de demarcaţie, a fost o adevărată sursă de conflict şi tensiune.

Ea a alimentat speranţele revizioniştilor maghiari, în vederea menţinerii unei părţi cât mai mari din teritoriile încorporate în trecut de Ungaria. Nimeni însă, din Cei Patru Mari de la Conferinţa de Pace de la Paris, nu şi-a recunoscut vreodată vina.

 Iar în final, în problema reparaţiilor de război, România a fost încă odată nedreptăţită. Prin Acordul de la Spaa (din 16 iunie 1920) şi apoi Conferinţa de la Londra (din martie – mai 1921), au fixat la 1,3 miliarde mărci aur, suma ce s-ar fi cuvenit ţării noastre, pentru efortul său militar din timpul războiului. Asta în timp ce „Campanie din Ungaria” a costat statul român peste 23 de miliarde de lei şi peste două miliarde de coroane.

 

 

 

 

Albert Apponyi

Albert Apponyi

 

 

 

 

Negocierile de pace cu Ungaria, nu au fost deloc simple. Ele au pus la încercare, de multe ori, răbdarea celor prezenţi în capitala Franţei. Delegaţia ungară a înaintat mai multe memorii conducerii Conferinţei, oamenilor politici din ţările aliate.

Totodată, în presa internaţională au fost strecurate numeroase articole prin care era contestat dreptul la autodeterminare al popoarelor, cerându-se menţinerea „Ungariei Mari”.

Delegaţia maghiară prezentă la Conferinţa de Pace, în frunte cu contele Albert Apponyi, a confundat în mod deliberat dreptul istoric cu dreptul strâmb al forţei, al cuceritorului.

 Ca urmare, „Contele negru” (cum i s-a spus în epocă), invocând în mod eronat chipurile „un mileniu de stăpânire” a Ungariei asupra unor teritorii nemaghiare, s-a străduit până în ultima clipă să convingă pe delegaţii prezenţi la Paris, că s-ar face o mare nedreptate ţării sale, prin revenirea în graniţele ei strict naţionale.

 

 

 

Reprezentanții Marilor Puteri la iesirea din palatul Trianon

 

 

 

 

I-a răspuns în spiritul dreptului naţiunilor, preşedintele Conferinţei de Pace, Alexandre Millerand (atunci şi preşedinte al Franţei), cu un cuvânt elocvent:

„O stare de lucruri chiar milenară nu are temei să dăinuiască când s-a constatat că e contrară dreptăţii. […] După matură chibzuinţă, Puterile Aliate şi Asociate au decis să nu modifice pe nici un punct, clauzele teritoriale conţinute în condiţiile de pace.

 Dacă s-au hotărât la aceasta, cauza este că s-au convins că orice modificare a fruntariilor fixate de ele ar aduce inconveniente şi mai grave decât acelea pe care le denunţă delegaţia ungară. Voinţa popoarelor s-a exprimat în zilele de octombrie şi decembrie 1918, când dubla monarhie s-a năruit şi când populaţiunile de mult timp oprimate s-au unit cu fraţii lor italieni, români, iugoslavi sau cehoslovaci.

Evenimentele care s-au produs de la această epocă constituie tot atâtea mărturii noi despre sentimentele naţionalităţilor pe vremuri subjugate sub coroana Sfântului Ştefan.”[5]

Referitor la delegaţia maghiară, prezentă la Conferinţa de Pace, am putea adăuga, că ea a fost extrem de numeroasă. Astfel, pentru susţinerea cauzei lor, la Paris s-au deplasat 7 comisari generali, 6 comisari simpli, 38 de experţi (cei mai mulţi specialişti în problema românească), 6 consilieri politici, 14 secretari, 1 secretar general şi 2 secretari ajutori.

Materialul documentar a fost cuprins în patru volume, tipărite pe două coloane. Primul volum avea 661 de pagini, al doilea 585 pagini, al treilea 418 pagini, iar al patrulea conţinea un număr mare de hărţi.

 În prefaţa lucrării, se spunea:

„Această lucrare este un tezaur unic al ştiinţei ungare. Niciodată nu a apărut o lucrare similară. Ar fi imposibil să se facă una la fel în viitor. Este o lucrare standard, izvor constant pentru istoricii viitorului.”[6]

Aceste precizări se cereau făcute, pentru că şi astăzi, după atâţia ani, propaganda maghiară revizionistă, susţine că problema graniţelor  Ungariei n-a fost dezbătută serios.

Din această cauză, Ungaria a fost pusă în faţa unui fapt împlinit, Tratatul de la Trianon fiind în realitate, un dictat.

„Azi putem declara în mod unanim că Dictatul de la Trianon a fost extrem de nedrept, a rănit trupul ţării şi a rănit naţiunea.”[7] – a afirmat în luna iunie 2001, ministrul ungar Harrach Peter, la manifestarea ţinută la monumentul „Trianon” din localitatea Zebegeny.

Acelaşi ministru a mai subliniat apoi, că prevederile statului special cu privire la sprijinirea maghiarilor de peste hotare, ar trebui sprijinită de toţi, pentru că, citez:

„Legea statului special leagă cetăţenii ţărilor vecine de naţiune, cetăţeni loiali ai ţărilor în care trăiesc şi îşi apăra identitatea naţională maghiară.

Insa pierderile pricinuite de Trianon sunt imposibil de compensat cu o lege. Efectele acestuia pot fi însă echilibrate întrucâtva, una din consecinţe este că o parte a naţiunii a ajuns dincolo de hotare.

Sarcina statului special este să trateze această situaţie.”[8]

 

 

 

 

Ionel Brătianu, șeful delegației române de la Trianon

 

 

Ministrul ungar a uitat însă să precizeze un fapt, anume că „Legea statului”, dată de guvernul de la Budapesta, încalcă legislaţia europeană.

Se ignoră astfel, în mod voit, prevederile „Tratatului de la Nisa”, privind egalitatea cetăţenilor europeni şi nediscriminarea lor pe baza vreunui criteriu.

Se poate spune, că după Trianon, extremismul maghiar a antrenat Ungaria, ca stat, în cea mai puternică şi mai fără scrupule acţiune revizionistă.

O acţiune îndreptată împotriva tuturor vecinilor, dar în primul rând, împotriva României.

 Insinuând, printr-o propagandă fără precedent că Ungaria ar fi fost la Trianon grav nedreptăţită de Divinitatea însăşi, acest extremism a determinat crearea unor instituţii specializate ale statului maghiar, dar şi organe ale societăţii civile (ligi, comitete) de incitare şi pregătire a întregii naţiuni şi în primul rând a tineretului, împotriva României, Cehoslovaciei, Iugoslaviei, precum şi un sistem de spionaj total, pe toate canalele, mergând până la utilizarea cultelor religioase şi a slujitorilor acestora, pentru „recuperarea”, într-o conjunctură favorabilă, a teritoriilor „răpite” prin Tratatul de la Trianon.

În aşteptarea şi în pregătirea acelui moment favorabil, profitând din plin şi de o politică externă insuficient de atentă şi de fermă a guvernelor de la Bucureşti, extremismul maghiar a iniţiat pregătiri intense şi perseverente, pe plan militar şi în mediile civile pe plan diplomatic, pentru o viitoare invazie „recuperatorie” în România.

Fiindcă în ziua ratificării Tratatului de la Trianon (13 noiembrie 1920), extremiştii unguri s-au angajat solemn, prin jurământ, să refacă «Ungaria Mare» sau «Ungaria Milenară».

Jurământul suna astfel: „Cred în Dumnezeu, cred în Patrie, cred în reînvierea Ungariei milenare.”[9]

Pregătirea tineretului maghiar în vederea unei viitoare invazii în România, a atins culmile absurdului, astfel într-o broşură acum foarte cunoscută, destinată propagandei în rândurile întregului tineret al Ungariei, celui din armată în special, leventul ungur Torday, scria prietenei:

„Naţia ungară este cea mai splendidă realizare a rasei dominante mongole, care nu cunoaşte decât victoria…

În noi fierbe sângele lui Attila, al lui Arpad şi al lui Gingis-Han.” Şi continua: „Eu nu aştept să vină răzbunarea. Nu aştept! Voi suprima pe fiecare valah ce-mi iese în cale ! Pe fiecare îl voi suprima ! Nu va fi îndurare ! Voi aprinde noaptea satele valahe ! Voi trage în sabie toată populaţia; voi otrăvi fântânile şi voi ucide până şi copii din leagăn ! În genere voi distruge acest neam ticălos şi hoţ. Nu va fi pentru nimeni nici o milă !”[10]

În paralel, extremismul maghiar acţiona şi el pe cale diplomatică, pentru a pregăti „spatele” care să-i permită invazia într-un viitor cât mai apropiat. Şi a găsit sprijinul, după cum se ştie, în Adilf Hitler şi Mussolini.

Astfel s-a ajuns la Dictatul de la Viena din 1940, când o parte a Transilvaniei a fost smulsă României şi dată Ungariei. Iar în Transilvania răpită astfel, a început teroarea extremismului maghiar, teroare pregătită minuţios dinainte şi dezlănţuită cu o cruzime fără egal.

La încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, extremismul maghiar s-a declarat din nou nemulţumit de hotărârea Conferinţei de Pace. Drept urmare au fost reluate pregătirile sistematice, pe toate direcţiile, în vederea unei acţiuni viitoare.

După evenimentele din decembrie 1989, în care s-a implicat puternic, acest extremism a considerat că poate trece la atac.

O parte a presei, dar şi cărţi care au putut să apară şi la noi, au denunţat, cu dovezi incontestabile, această reluare a extremismului şi neorevizionismului maghiar, vizând România în etapa actuală.

Ceea ce nu ştie sau nu vrea să ştie acest extremism, este faptul că prin atitudinea adoptată ajută forţele malefice ale dominaţiei planetare, forţe care reprezintă marea primejdie pentru toate naţiunile lumii, deci şi pentru naţiunea maghiară.

Şi toate acestea, se întâmplă – după cum bine remarca într-un articol, jurnalistul roman Octavian Paler – „Într-o Europă care încearcă să stingă focarele de iritare şi de conflict…”[11]

 

 

 

Încheiem aici „povestea” Tratatului de Pace de la Trianon: 4 iunie 1920. Dar înainte, aş dori să atrag atenţia asupra unei realităţi.

 Anume, că fiecare stat suveran, ar trebui să ţină seama, în relaţiile internaţionale, de drepturile suverane ale celorlalte state.

Să respecte obligaţiile ce-i revin din dreptul internaţional şi din tratatele internaţionale la care participă.

De aceea, opinia publică are obligaţia de a urmări şi amenda, tendinţele cercurilor politice şi diplomatice revizioniste.

Fiindcă revizuirea, fie că este „brutală” sau „paşnică”, este o practică generatoare de război.

 

 

Autor: Gabriela Vasilescu

Sursa: art-emis.ro

[1] Gheorghe I. Bodea, Vasile T. Suciu, Ilie I. Puşcaş – Administraţia militară horthystă în nord-vestul Transilvaniei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988, pg. 13.
[2] * * * Istoria Statului Major General Român – Documente (1859 – 1947), Editura Militară, Bucureşti, 1994, pg. 27.
[3] V. Fl. Dobrinescu, Gh. Nicolescu – Plata şi răsplata istoriei. Ion Antonescu, militar şi diplomat (1914 – 1940), Editura „Institutul european”, Iaşi, 1994, pg. 26.
[4] Op. cit., pg. 29.
[5] * * * Istoria militară a poporului român, Editura Militară, Bucureşti, 1988, pg. 812.
[6] Zorin Zamfir – Istorie universală contemporană, Bucureşti, 1995, vol. 1, pg. 57.
[7] Ziarul „Jurnalul Naţional”, nr. 2.449/1 iunie 2001, pg. 1.
[8] Idem.
[9] Mihai Stratulat – Revizionismul şi neorevizionismul ungar, Editura Globus, Bucureşti, 1994, pg. 254. [10] Op. cit., pg. 272 – 273. [11] Ziarul „Cotidianul”, nr. 144 (3.002)/22 iunie 2001, pg. 1.

Publicitate

29/05/2013 - Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , ,

41 comentarii »

 1. deci dragi romani ! cititi de mai multe ori ce scrie mai sus ca sa intelegeti bine istoria europei ! transilvania nu a fost a noastra-ne-a revenit noua pt ca altii au pierdut primul razboi mondial ! nu e ca eu iubesc de nu mai pot pe unguri- chiar daca am stat in ungaria mai bine de 6 ani…dar asta este adevarul-adevarat ! si noi-ca romani-chiar daca ne batem cu pumnii in piept de mindri ca sintem romani-trebiue sa recunoastem sau sa re-invatam istorie !!! ciao si pe curand !!!

  Apreciază

  Comentariu de erica | 28/11/2013 | Răspunde

  • D-ta ar fi trebuit sa fi aflat pana acum ca Transilvania e pamant romaneasc, nu pentru ca ne-ar fi dat-o cineva la Trianon sau in vremea lui Mihai Viteazul, sau Gelu,Glad ,Menumorut …
   Transilvania e romaneasca pentru ca e locuita de romani si de stramosii romanilor din timpuri imemoriale, din vremuri in care maghiarii si stramosii lor habar nu aveau acolo,in strafundurile Asiei unde se aflau,ca exista Carpatii,si Muresul si Oltul,sau Tarnavele si Tisa.
   Nu e nevoie sa „reinvatam istoria”si nici nu ne batem cu pumnii in piept, pentru ca suntem de aici ,nu suntem venituri si nici venetici ca altii.

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 29/11/2013 | Răspunde

  • Erica intai citeste istoria si pe urma sa vii sa scrii aici . Citeste istoria anilor 1-100 si o sa vezi ca in ardeal nu traiau ungurii . Sa nu mai spun ca voi sunteti de prin Urali de neam ugrici si nu de neam mongol . Iar in toate istoriile stiute si nestiute voi ati venit in anii 800-900 . Si Ardealul a fost al vostru doar 100 de ani si o spun cu indulgenta perioada asta . Se vede ca ai stat in Ungaria 6 ani nu spun mai multe .

   Apreciază

   Comentariu de Io | 04/06/2016 | Răspunde

  • Draga Erica,
   faptul ca Austro-Ungaria a pierdut razboiul in 1918 a fost un factor care a favorizat desprinderea teritoriilor ocupate pana atunci de unguri,si care apartineau altor popoare, printre care si romanilor.
   Iti atrag atentia ca dupa semnarea Tatului de la Trianon,la data de 4 iunie 1920, au venit in 1947, la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, Tratatele de Pace de la Paris, care au spus Ungariei acelasi lucru ca si Trianonul in 1920,,anume ca Transilvania apartine Romaniei,nu Ungariei.
   D-ta chiar daca ai locuit 6 ani in Ungaria,ar fi trebuit sa stii ca in Transilvania traiesc 6.789.250 locuitori, din care 70,6% sunt etnici romani, 17,9% sunt unguri si 0,4% germani (sasi si svabi).

   Daca adaugam la aceste cifre, drepturile istorice ale romanilor asupra acestei regiuni care este leaganul poporului roman,fiind asadar popor bastinas, d-ta ai face bine sa te gandesti de doua ori inainte de a ne livra noua prostioare unguresti de genul : „transilvania nu a fost a noastra-ne-a revenit noua pt ca altii au pierdut primul razboi mondial „.
   Adica nu se pune problema ca romanii sunt bastinasi,adica stapani de drept ai pamanturilor stramosilor lor, ci ca au noroc !
   O prostie mai mare,nu am mai auzit, nu te supara, fata draga ! :)

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 04/06/2016 | Răspunde

 2. Este adevarat ca nu au invatat nimic din istorie da , din pacate, nici noi nu mai avem politicienii de atunci.

  Apreciază

  Comentariu de Zgabeata Iftode | 02/08/2014 | Răspunde

   • In istoria tuturor unirilor a existat si o opozitiemai mult sau mai putin puternica.Si in Italia, si in Germania si in alte tari.cat despre Vuia, ar fi bine sa aflia ca la 4 august 1919 a fost inițiat, în loja masonică pariziană „Ernest Renan”, împreună cu Alexandru Vaida-Voievod și cu ceilalți membri ai delegației române participanți la Conferința de Pace de la Paris, in urma careia a fost consfintita Unirea Transilvaniei si Banatului cu Romania.
    Ar mai trebui sa stii ca Vuia nu a fost antiunionist si nu a luptat impotriva Unirii.
    Din contra, in data de 17/30 aprilie 1918 s-a inființat, la Paris, „Comitetul național al românilor din Transilvania și Bucovina”, sub președinția lui Traian Vuia, care a militat pentru dobândirea independenței Transilvaniei și unirea acesteia cu România.
    Daca Traian Vuia a scris ceea ce a scris, asta a fost pentru ca era dezamagit de politicianismul care sufoca treburile publice in Romania Mare.
    De aici si pana a-l crede pe Vuia un adept al „Republicii independente Banat”concepute de Budapesta si prezidata de dr.Roth,e cale lunga…

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 05/06/2015

 3. Autorul acestui articol nu cunoaște istoria, respectiv articolul este plină de minciuni și distorsiuni.
  1. Țărănimea nu a refuzat să lupte contra otomanilor în 1526. Cred că vă referiți la răscoala lui Gheorghe Doja, sau cum se scrie corect, Dózsa György, pentru că era secui.
  2. România nu a fost chemată la tratatul de la Belgrad, pentru că pentru că acesta a fost semnată la 13 noiembrie 1918, iarăși România a atacat din nou Ungaria la 11 noiembrie 1918, deci cu 2 zile înaintea semnării tratatului și în ziua capitulării Germaniei. Atunci între România și Ungaria era valabil tratatul de la București.
  3. La 28 februarie la Conferința de pace da la Paris s-a impus o linie de demarcație urmărind linia de cale ferată între Satu-Mare – Oradea – Arad, fără a intra în orașele respective. Totodată România tot la Paris a cerut ca să treacă această linie de demarcație. Era al treilea provocație în scurtă vreme al părții române, deci era de așteptat un atac din partea părții maghiare. Fapt mult așteptat de români, pentru că până în 16 aprilie 1919 nu erau lupte serioase între cele două părți.

  Apreciază

  Comentariu de Zsolt | 21/09/2014 | Răspunde

  • D-ta esti acela care se incurca in istorie …

   1.Da, taranimea, indiferent de nationalitate a refuzat sa lupte impotriva otomanilor in 1526.Se stie ca
   Dieta din octombrie 1514, chemată să hotărască apărarea antiotomană, s-a ocupat de răscoala lui Gh.Doja ( ucis in mod barbar la 20 iulie 1514) si din cele 71 de articole promulgate, doar două prevedeau apărarea împotriva pericolului otoman. Aceste legiuiri, codificate de Ștefan Werbőczy în lucrarea sa Tripartitum din 1517, aveau un profund caracter antițărănesc.

   Sarcinile feudale au fost riguros formulate, prin autoritatea statului. Din această cauză, Ungaria, mult slăbită de răscoală a suferit în 1526 o înfrângere catastrofala în fața turcilor în bătălia de la Mohács, după care a urmat o perioadă de 160 de ani de ocupație turcească într-o mare parte a teritoriului Ungariei.

   2. Armistițiul de pe Frontul Balcanic este semnat la Belgrad,in data de 13 noiembrie, 1918 ,între generalul francez Franchet d’Esperey, șeful armatei orientale a Antantei, și guvernul ungar.
   In zilele de 13–15 noiembrie, 1918 au avut loc negocieri la Arad între guvernul ungar al lui Károlyi Mihály și Consiliul Național Român Central din Transilvania, pentru ramanerea Transilvaniei in cadrul statului Ungaria, fără a ajunge la o înțelegere.
   Consiliul Național Român Central refuza uniunea cu Ungaria si se retrage de la negocieri, convenind ca in data de 18 noiembrie / 1 decembrie sa fie convocata Marea Adunare Națională a Românilor din Transilvania și Ungaria, organizată de Marele Sfat al Națiunii Române din Transilvania și Ungaria, încredințându-i și puterea.

   7 decembrie, 1918 – Armata Română intră în Brașov in 7 decembrie 1918 ( asadar dupa Marea Adunare de la Alba Iulia), depasind linia de demarcație fixată prin Tratatul de la Belgrad (râul Mureș).

   Important ! Puterile Antantei i-a ordonat Ungariei să-și retragă trupele.

   15 decembrie, 1918 – O Adunare națională a Germanilor din Transilvania și Banat are loc la Mediaș si dă o Declarație care aprobă decizia românilor de a se uni cu Regatul României.

   22 decembrie, 1918 – În replică, o Adunare Generală a Maghiarilor are loc la Cluj (magh. Kolozsvár) care reafirmă loialitatea maghiarilor din Transilvania pentru Ungaria. ( In zilele noastre, o anumita propaganda reproseaza nerespectarea unor promisiuni din Declaratia Adunarii de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918…Se uita ca maghiarii nu au recunoscut hotararile Adunarii de la Alba Iulia. Acum le recunosc ?).

   Cat despre „valabilitatea”Tratatului de la Buftea-Bucuresti, se pare ca ati uitat ca Tratatul (Pacea) de la București semnat de România și Puterile Centrale,nu a fost niciodată ratificat de Parlamentul României sau promulgat de Regele României, fiind prin urmare nul de drept.
   La 10 noiembrie 1918 – România a redeclarat război Puterilor Centrale iar pe 11 noiembrie 1918 se publica Declarația de renunțare a împăratului Carol I al Austro – Ungariei, prin care arată că „nu dorește să fie o piedică pentru viitorul popoarelor sale iubite”.
   Ofițerii, funcționarii publici și cei asimilați acestora erau dezlegați de jurământul de credință față de împărat.

   3.Pe 20 martie, 1919 – Generalul francez Vyx, în numele puterilor Antantei, cere Ungariei să renunțe la anumite teritorii și să accepte o nouă linie de demarcație, mai mult sau mai puțin în concordanță cu situația din teren de la acel moment.
   In 21 martie 1919, prim-ministrul maghiar Károlyi declară într-o alocuțiune adresată poporului că nu poate accepta pierderile teritoriale cerute de puterile Antantei, și predă puterea unui guvern de stânga radical, condus de comunistul Béla Kun, care proclamă Ungaria ca Republică Sovietică și renunță la politica pasivă de acceptare a pierderilor teritoriale dictate de Antantă.

   Comunistul Bela Kur a avut o intelegere cu Lenin privind jonctiunea trupelor Armatei Rosii cu cele ale Republicii Sovietice Ungare.
   In baza acestei intelegeri a atacat si Cehoslovacia si Romania.Intalnirea intre armatele rusesti si ungare urma sa aiba loc in Ardeal.
   Uite ca acestui aventurier nu i-a reusit planul si Ungaria a scapat timp de aproape trei decenii de comunism datorita armatei romane.
   Cu toate astea,unii istorici si propagandisti unguri nu apreciaza sacrificiile facute de romani pentru salvarea Ungariei de la comunism …
   Nu-i frumos din partea lor,e chiar rusinos !

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 22/09/2014 | Răspunde

   • Deși sunt aduse unele corectări, totuși rămân încă numeroase distorsiuni.

    1. Armata Ungară din 1526 era unul profesionist, în orice moment puțini la număr era recrutați din cadrul țărănimii. Pierderea bătăliei de la Mohács se datorează mai mult neimplicării lui Szapolyai János, care aștepta la Szeged cu o armată neatinsă și întreagă. Rolul lui Szapolyai este discutabil, dar totuși nu aparține de acest subiect.
    2. Convocați că România „nu a fost invitată la negocierea armistiţiului de la Belgrad”. Și totuși cum, când armistițiul de la Belgrad a fost semnat la 13 noiembrie 1918, iar „la 10 noiembrie 1918 – România a redeclarat război Puterilor Centrale”. Deși spuneți că ” Tratatul (Pacea) de la București semnat de România și Puterile Centrale,nu a fost niciodată ratificat de Parlamentul României”, la 28 iunie 1918 a fost ratificată de Camera Deputaților și la 4 Iulie de Senatul de la București, numai regele nu a semnat,
    Sub acest context România a atacat Monarhia.

    Apreciază

    Comentariu de Zsolt | 22/09/2014

   • 1. Armata ungara de „profesionisti”de la 1526 era una de mercenari…Or, mercenarii nu lupta pentru vreun ideal ci doar pentru bani.Ei nu au o patrie de aparat,nici pamantul familiei si nici familia.In Evul Mediu imensa majoritate a populatiei o formau taranii.Cand guvernantii unguri au inabusit in sange rascoala lui Goja la 1514,si-au indepartat marea masa a populatiei, in ajunul declansarii amenintarii mortale reprezentata de expansiunea turca la granitele regatului si invazia din 1526. A urmat catastrofa de la Mohacs…

    2. Dupa cum stim, Rusia a iesit din razboi, incheind cu Puterile centrale Pacea de la Brest-Litovsk, frontul de est s-a prabusit,lasand Romania singura si obligata sa urmeze la randul ei exemplul Rusiei, si sa incheie Pacea de la Bucuresti-Buftea(mai 1918).
    Cat despre Pacea de la Bucuresti, din partea română tratatul a fost semnat de prim-ministrul Alexandru Marghiloman,un germanofil, dar acest tratat nu a fost niciodată ratificat de Parlamentul României sau promulgat de Regele României Ferdinand I, iar dispoziţiile sale nu au intrat în vigoare timp de şase luni, iar cînd Puterile Centrale au început să dea semne de epuizare la rîndul lor în octombrie 1918, înţelegerile au fost anulate tot de guvernul Marghiloman.

    La sud de Dunare, Bulgaria a iesit din razboi la29 septembrie 1918,demobilizand armata si permitand aliatilor sa treaca pe teritoriul sau spre Romania si Serbia, ceea ce ameninta armatele Puterilor Centrale din Muntenia si Balcanii de nord.Turcia a iesit si ea din razboi la 30 octombrie ,vazand amenintat de invazie Constantinopolul.

    Serbia a fost eliberata. Grecii si italienii au respins armatele germane si austro-ungare. Aliatii Germaniei au capitulat pe rand: Bulgaria la 29 septembrie 1918, Turcia la 30 octombrie, Austro-Ungaria la 3 noiembrie. In aceste conditii Germania a semnat armistitiu la 11 noiembrie, la Compiegne.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 22/09/2014

   • Bella Kohen khazar bolșevic pe numele sau real COHEN

    Apreciază

    Comentariu de Adrian | 04/06/2016

 4. 1. Armata Ungară în 1526 nu era o armată de mercenari. Într-adevăr mai luptau mercenari, în deosebi cehi, dar și altă nații, dar numărul lor era mult mai redus față de armata lui Mátyás, sau cum vă place să scrieți Matei Corvin, care dispunea teoretic de o armată de 150.000-170.000, formând din peste 70.000 de mercenari, dar și cei peste 70.000 armată vasală, în deosebi Moldoveni și Valahi. Ceea ce permitea lui Mátyás să dețină o armată atât de puternică era resursele sale, care depășeau de 4 ori resursele regii Franței, putere comparabilă cu Ungaria medievală. Reducerea drastică a resurselor nu a permis lui II. Ulászló și a lui II. Lajos să dețină o armată de mercenari, dar mai ales să mențină starea cetăților la sud. Fapt ce a adus la pierderea cetăți Nándorfehérvár (Belgrad) în 1521. Acest lucru a permis otomanilor să deschidă „poarta Ungariei”, având în vedere logistica din acea vreme, armatele, mai ales armatele atât de mari, se deplasau dea-lungul râurilor.
  La Mohács armata Ungară era de 28.000 de soldați, majoritatea nobilimea. Țara era împărțită între simpatizanți regelui II. Lajos, și simpatizanții lui Szapolyai. Acesta din urmă, deși dispunea de o armată de 15.000 de soldați în apropiere, nu a intrat în bătălie. Pierderea bătăliei de datorează faptului că armata Ungară nu dispunea de rezerve, otomani, deși mai mulți la număr, aproximativ 60-70.000, dar numai 30.000 profesioniști, restul forțe iregulare, erau să piardă bătălia. Numai au reușit să mobilizeze rezervele, fapt ceea ce a adus la încercuirea și distrugerea aproape completa a armatei Ungară.
  Acest fapt, nu lipsa țărănimii a dus la pierderea bătăliei, și cu asta concretizarea faptului că Ungaria nu mai este o putere regională.
  2. După cum scrie și wikipedia engleză, și nu cea română, dar și din alte surse, pacea de la Buftea/București a fost ratificată atât de Camera Deputaților cât și de Senat:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Bucharest_(1918)
  Deși România a primit Basarabia în schimbul unei fâșii înguste dea-lungul Carpaților și Cadrilaterului, cu o populație română 2,6%, el a anulat unilateral pacea și a redeclarat război Monarhiei.

  Apreciază

  Comentariu de Zsolt | 23/09/2014 | Răspunde

  • Matei Corvin a fost al doilea fiu al lui Ioan de Hunedoara un renumit conducător militar, descendentul unui cneaz valah (român), pe nume Voicu.
   Prin urmare il pot numi Matei sau Mateiaș (ca in cronicile moldovenesti).Matei Corvin a murit la 6 aprilie 1490 asa ca nu vad ce legatura are cu subiectul Mohacs…

   Cat despre armata maghiara prezenta la Mohacs, Wikipedia engleza pe care vad ca o agreezi mai mult decat versiunea ei romana, spune ca :
   „Louis assembled around 25,000 to 30,000 soldiers (with Croatian and Polish contingents and about 800-1,000 soldiers of the Papal States)”
   Asadar era o armata slaba din care lipse asa cum am aratat elementul taranesc,prezent in toate razboaiele purtate de domnitorii din Principatele Moldova si Tara Romaneasca.
   In Moldova bunaoara, grosul ostirii „Oastea Mare” era formata din tarani iar sub domnia lui Ștefan cel Mare, toți țăranii trebuiau să poarte arme. Ștefan a justificat acest lucru spunând că „fiecare om are datoria de a-și apăra patria”, în conformitate cu cronicarul Jan Długosz, dacă cineva era găsit fără a purta o armă, el era condamnat la moarte.Prin comparatie Ungaria nu a putut opune la Mohacs decat trupe formate din nobili si mercenari.Ce s-ar fi intamplat cu turcii daca ar fi fost prezenti pe campul de batalie vreo 200000 de tarani, pe langa nobili care erau viteji dar putini ? Mohacs a venit dupa rascoala lui Doja si dupa reprimarea barbara a taranilor si prin urmare Ungaria nu s-a putut bizui pe taranime intr-un moment crucial pentru existenta ei.

   2.Tratatul de la Buftea -Bucuresti nu a pomenit nimic de unirea Romaniei cu Basarabia.E adevarat ca Puterile ccntrale nu s-au opus , dar nici nu au facut in privinta unirii Basarabiei cu Romania un subiect de tratative oficiale.
   Romania chiar nu a primit Basarabia in schimbul crestelor Carpatilor, concesiunilor severe economice si Dobrogei.
   Tratatul de pace a fost încheiat în numele României de primul ministru Marghiloman la
   Bucureşti la 7 mai 1918.Imediat după semnarea documentului, a doua zi la 8 mai 1918, regele Ferdinand aproba dizolvarea Parlamentului ales în 1914,şi a convocat corpul electoral pentru alegeri. Noul Parlament rezultat din alegeri era contestat datorita faptului ca o mare parte a electoratului nu participase la alegeri.In plus,chiar daca tratatul a fost votat,el nu a devenit operabil pentru ca Parlamentul mai trebuia să aprobe o serie de acte normative, având ca obieco serie de
   obligaţii conexe la tratat impuse de Centrali. De asemenea procedura constituţională pentru ca tratatul de pace să intre în vigoare,facea OBLIGATORIE ratificarea acestuia de către regele Ferdinand.
   Or regele a refuzat sa semneze.
   In plus, sa nu se uite ca Tratatul trebuia sa fie ratificat de toate tarile semnatare, ceea ce nu s-a intamplat. Nu e suficient ca un tratat sa fie votat in Parlament, ca sa fie valabil el trebuie sa fie ratificat de toti semnatarii, inclusiv de Romania .
   Numai germanii începuseră în Reichstag discuţii cu privire la acest tratat, atunci când în august 1918 pe frontul de vest prin acţiunea comună anglo-americano-franceză, armatele lor erau împinse peste Rin.
   După
   căderea Bulgariei,Germania propunea retrocedarea Dobrogei în schimbul ratificării tratatului.
   Austro-Ungaria însă, nu renunţa la rectificările ei pe graniţa cu Carpaţii, în speranţa că noul ei împărat, Carol, va avea o carte de schimb la masa tratativelor cuAntanta. Toate aceste strategii ale Centralilor pe cât de repede s-au conturat,
   pe atât de repede au dispărut, în fatidica lun ă–pentru ei- noiembrie 1918.
   După multe ezitări,în ultimele două zile dinaintea acceptării de către Germania a armisti ţiului impus de Antantă,regele Ferdinand renunţa la Marghiloman, înlocuindu-l cu generalul Constantin Coandă, favorabil reluarii ostilitatilor impotriva Puterilor Centrale.
   3.Trataul de la Bucuresti impunea ca Romania sa cedeze Bulgariei nu doar Cadrilaterul( atribuit Romaniei in 1913) ci si o parte a Dobrogei care revenise Romaniei dupa Pacea de la Berlin din 1878.

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 24/09/2014 | Răspunde

   • România, îngenunchiată după un război pierdut nu avea să-și mărească teritoriile fără acceptul tacit al puterilor care l-au îngenunchiat. Diplomația română a încercat să tragă de timp, așteptând intrarea în conflict al trupelor americane, și concomitent pierderea războiului de către puterile centrale pe frontul de vest. Faptul că regele nu a semnat tratatul, acesta nu înseamnă că tratatul nu a intrat în vigoare. Și acest lucru nici nu schimbă faptul că România și-a întors armele de fiecare dată către foștii aliați, încă din războaiele din Balcan, până la primul sau al doilea război mondial, argumentând cerințele sale teritoriale pe două argumente slabe cum că românii au dreptul milenar pe meleagurile Ardealului, că ei sunt urmași Dacilor, respectiv că pe aceste teritorii sunt majoritare (53,8% chiar nu însemnă o majoritate covărșitoare ).
    Totodată România nu-și respecta tratatul de la Trianon, de ce nu a ținut nici un referendum pe acestă temă?
    Totuși, acest act deja nu mai este în vigoare, dar este însă Conveția de la Geneva, prin care părțile semnatoare convin că nu-și schimbă componența etnică a teritoriilor ocupate. Nu ca și România după 1919, dar mai ales după 1945.

    Apreciază

    Comentariu de Zsolt | 24/09/2014

   • Acest tratat neratificat si nesemnat de seful statului (regele Romaniei) si neratificat de parlamentele din Germania si Austro-Ungariaa fos nul de drept.Ce e asa de greu de inteles ?
    Poti sa ne spui cand a intors armele Romania in Razboaiele din Balcani ?
    In al doilea razboi mondial, Ungaria lui Horthy a dorit si ea sa intoarca armele contra Germaniei, exact asa cum au facut Italia, Finlanda si Romania, numai ca Hitler a fost de data asta mai iute si si-a trimis acolo comandourile lui Otto Skorzeny, care l-au au arestat pe Horthy si fiul sau, guvernul si Parlamentul maghiar si au adus la putere Crucile cu Sageti ale lui Szalassy,care era obedient si a dus razboiul Ungariei alaturi de nemti pana la dezastrul final.
    Cat despre nerespectarea de catre Romania a Tratatului de la Trianon, sa fim seriosi, Ungaria este aceea care a refuzat sa-l recunoasca inca de la inceput si este celebru strigatul „Nem nem, soha”.
    Iti reamintesc ca in ca din 22 decembrie 1918, liderii maghiarimii din Ardeal, intruniti in congres la Cluj, si-au reafirmat atasamentul fata de Ungaria, refuzand sa recunoasca rezolutia romanilor de la Alba Iulia p[rivind Unirea .

    In atari conditii, e usor ridicol sa revendice cineva aplicarea prevederilor unor tratate pe care nu le recunoaste.
    Mai mult, se pare ca ungurii radicali nu recunosc nici Tratatul de la Paris din 1946, care ,exact ca si Trianonul,ii atribuia Ungariei aceleasi granite dupa al doilea razboi mondial.

    Uite cum unora nu le-au fost de ajuns rezultatele a doua razboaie mondiale !…
    In ceea ce priveste drepturile istorice ale romanilor asupra Transilvaniei, Banatului,Crisanei si Maramuresului,observam ca anumitor unguri nu le este clar ca nu pot pretinde ca au gasit Transilvania si Panonia pustii, golite de populatia romaneasca si sa ne vanda gogosi cum ca aceste pamanturi au fost pur si simplu ocupate de triburile asiatice ale maghiarilor asa pustii cum le-au gasit :)).
    Eu iti mai dau o veste buna, anume ca populatia Transilvaniei si Banatului este de 6.475.894 locuitori în prezent, iar populaţia maghiară numără 1.224.937 locuitori ceea ce reprezintă 18,915 % din totalul populaţiei acestei provincii si cca 6% din totalul populatiei Romaniei.O numeroasa comunitate maghiara traieste si in Bucuresti.
    De remarcat că populatia maghiara din judeţele Harghita+Covasna care cuprind cea mai mare parte din aşa numitul ,,Ţinut Secuiesc” (unde nu gasim decat vreo doua- trei sute de secui declarati ), reprezintă împreună abia 6,338 % din totalul populaţiei Transilvaniei.
    Practic, Ungaria are pretenţii teritoriale faţă de TOATE ţările vecine ei , fără a ţine seamă de faptul că în toate aceste teritorii revendicate, populaţia maghiară este minoritară, ceea ce dovedeşte că revizioniştii maghiari doresc să anexeze in primul rand teritorii.

    În România convieţuiescalaturi de populaţia majoritară, cca 20 minorităţi naţionale, care se bucură de toate drepturile prevazute de legislatia europeana pentru conservarea identităţii lor etnice si culturale, pentru că, în nicio perioadă a istoriei sale, Statul Român nu a urmărit asimilarea acestor minorităţi, cum a procedat Ungaria cu romanii sau alte nationalitati, care poate fi considerată campioană mondială în asimilarea minorităţilor naţionale din interiorul graniţelor sale.

    Vad ca spre sfarsit ai strecurat informatia falsa ca Trianonul nu mai e in vigoare…
    Poti sa ne spui cand a fost anulat tratatul respectiv?
    Iar daca Trianonul a fost anulat, nici prevederile Tratatului de Pace de la Paris nu mai sunt valabile in privinta granitelor Ungariei si vecinilor ei ?
    Tratatul de securitate si cooperare in Europa, care statueaza si el granitele europene de dupa razboi e caduc si el?
    Dar Tratatul de baza romano-ungar ,nu mai trebuie nici el luat in seama ?
    Chiar crede cineva ca poate reinvia o Ungarie imperiala peste teritoriile Slovaciei,Austriei, Croatiei,Sloveniei,Serbiei, Romaniei si Ucraine?
    Va place sa va lasati sa fiti bataia de joc a extremistilor unguri care au in loc de creier, pamant de flori in cap ?

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 24/09/2014

 5. În primul rând nu v-am luat cu mei și bre, așa că am așteptări similare.
  Atunci răspunsurile:
  1. A fost ratificat de Bundesrat la 4 iunie, la 3 iulie de Reichstag, și după cum am amintit la 28 iunie de Camera Deputaților, la 4 iulie de Senat, așa că nu mai mințiți, vă rog. România era nerăbdător să intre în război după situațiile schimbate pe front de vest și din Italia.
  2. Războaiele din Balcani: Deși în așa zisul război de independență România a participat alături de Rusia contra Imperiului Otoman, pentru neutralitatea din primul război din Balcani (1912) România a avut pretenții fată de Bulgaria. Așa că a participat în al doilea război din Balcani (1913), contra Bulgariei. Deci a întors armele contra Bulgariei, căruia înainte era aliat.
  3. În 1882, deși înainte era aliat Rusiei, România se alia cu Puterile Centrale. Deși era înainte aliat cu Puterile Centrale în 1916 a intrat în război de partea Antantei. Deși a semnat trata de pace cu Puterile Centrale, în nov. 1918 a redeclarat război, acest război purtându-se numai pe teritoriile Ungariei. În schimb în al doilea război mondial România intra de partea Germaniei în război, iar în 1944 schimbă din nou partea și întoarce armele contra aliatului sau de dinainte.
  4. Despre popoarele găsite în Panonia și Ardeal: sunt dovezi arheologice despre goți, huni, gepizi, vandali, avari, cumani, numai de daci sau români nu între 275 și 1217. Aproape un mileniu este pierdut.
  5. Despre populația Ardealului: România nu- și respectă convenția din Geneva de a nu-și schimba componența etnică a teritoriilor ocupate. Altfel populația actuala de puțin peste 18% este încă mai multă decât procentul românilor din Ungaria înainte de Trianon (16%). Și mai mult sunt teritorii cu o populație de peste 80%, de ce nu riscă România un referendum pe aceste teritorii?

  Apreciază

  Comentariu de Zsolt | 25/09/2014 | Răspunde

  • 1.Poate aflu si eu de la d-ta cine a vorbit cu „mei” si cu „bre”…

   2.Votul in Parlament e una, ratificarea unui tratat international inseamna altceva.Ca sa fiu mai explicit, un tratat international dupa ce e votat de Parlament ,merge la seful statului (rege sau presedinte)pentru promulgare, iar dupa ce este aprobat si de seful statului (rege sau presedinte),trece prin aceleasi proceduri in toate statele semnatare.

   Eu spun si repet ca procedurile necesare pentru ca Tratatul de la Bucuresti din 1918 sa intre in vigoare nu au fost indeplinite de toate statele semnatare si ca in consecinta tratatul a fost nul de drept.

   3. E stupida afirmatia ca Romania ar fi participat alaturi de Rusia la „asa zisul razboi de independenta” din 1877-1878, impotriva Turciei.
   Chiar nu stiati ca in urma acestui razboi Romania chiar a devenit independenta si ca independenta i-a fost recunoscuta prin Pacea de la Berlin din 1878 ?
   Ce vrea sa insemne sintagma „asa zisul razboi de independenta”?

   Cat despre afirmatia d-tale potrivit careia Romania a intors armele impotriva aliatului Bulgaria in Razboiul Balcanic, se pare ca d-ta ai reusit sa ne aliezi acum, dupa 100 de ani, cu acea tara…

   In realitate, a existat un Tratat de alianță încheiat la 13 martie 1912 între Bulgaria și Serbia, și completat printr-o convenție militară secretă, iar acesta nu era îndreptat doar împotriva Imperiului Otoman, ci și a vecinului din Nord – România.
   Această convenție militară secretă venea în completarea celei ruso-bulgare din decembrie 1909, care stipula sprijinul ce va fi acordat Bulgariei pentru recuperarea teritoriilor locuite de etnici bulgari în regiunea situată între Marea Neagră și malul drept al Dunării de Jos, bineînțeles, totul fiind condiționat de o victorie asupra României.

   De menționat ca bulgarii nu au stat degeaba și au reușit să încheie un tratat de alianță si cu – Grecia.
   N-a trecut mult si bulgarii au incalcat aliantele si au pornit razboi contra Greciei si Serbiei…
   Mai atrag atentia ca Principatul Bulgariei s-a proclamat stat independent la 22 septembrie 1908 si ca la 1877 Bulgaria era inexistenta ca stat, astfel incat Romania nu avea cum sa fie aliata unui stat inexistent…
   De asemenea nu stiu despre ce alianta a Romaniei cu Rusia faci d-ta vorbire in anul 1882…
   Istoria consemneaza altceva, anume ca a existat asa numita „Alianţa a celor trei împăraţi” între Alexandru II (Ţarul Rusiei), Franz Joseph I (Împărat al Austriei şi rege al Ungariei) şi Wilhelm I (Împărat al Germaniei).
   Aceasta s-a constituit în 6 iunie 1873, prin Acordul (Convenţia de la Schönbrunn) între Alexandru II şi Franz Joseph I.

   La 23 octombrie 1873, Wilhelm I, împăratul Germaniei, a aderat si el la Convenţia de la Schönbrunn,constituindu-se astfel „Alianţa celor trei împăraţi”, un fel de „Sfânta Alianţă“ între împăraţii Rusiei, Germaniei şi Austriei.

   În anul 1881 este semnat un nou acord al celor trei împăraţi insa, desfăşurarea evenimentelor a dus la constituirea, treptată, a celor două blocuri militare: Tripla Alianţă (Germania, Austro-Ungaria, Italia); Tripla Înţelegere sau Antanta (Rusia, Franţa, Anglia).

   Romania s-a aliat cu Puterile Centrale iar Tratatul incheiat cu acestea avea ca principala prevedere cuprinsa în articolul 2.
   Potrivit acestui articol, cele trei state trebuiau să-și acorde ajutor în cazul unui atac neprovocat, precizându-se că obligațiile României survin numai în eventualitatea când Austro-Ungaria ar fi victima unei agresiuni rusești sau sârbești).
   D-ta nu ai aflat ca Austro-Ungaria a pornit razboiul impotriva Serbiei si nu invers, astfel incat Romania nu era obligata sa intre in razboi de partea Puterilor Centrale ?

   De asemenea, repet ca in 1918 intre Romania si Puterile Centrale NU a existat un tratat de pace valabil.

   In privinta asa zisei aliante cu Germania din al doilea razboi mondial, ar fi bine de stiut ca Romania nu avea nici un fel de obligatie fata de o Germanie care girase in 1940 in cardasie cu Stalin, cu ungurii si bulgarii,ruperea a peste 30% din teritoriul sau.
   Italia, Ungaria, Bulgaria şi Finlanda au devenit sateliţi germani de bunăvoi, România, în schimb, nu a avut nici o alegere….

   Germania a profitat de diferendele pe care România le avea cu Bulgaria, Ungaria și URSS pentru forța Bucureștiul să se alăture Axei sau Romania să dispară de pe hartă.

   Practic România a fost constrânsă să accepte alianța cu Germania.Statul român a fost amputat pentru a satisface nevoile aliaților germani (URSS, Ungaria, Bulgaria).
   Reamintesc ca nu doar Romania a intors armele, dar si Italia si Finlanda au facut acelasi lucru, iar Ungaria a avut si ea o tentativa similara cu a Romaniei de a iesi din razboi, dar a fost impiedicata de Hitler.
   Horthy a făcut incercarea de a intra in tabara Aliatilor la sfârşitul lui octombrie 1944, pe 28, dar nemtii l-au inlaturat imediat de la conducerea tarii.

   4.”Teoria” plecarii populatiei daco-romane de pe teritoriul Daciei e o nazdravanie care nu se sustine din punct de vedere istoric, inclusiv arheologic.
   Nu au rămas urme materiale care să indice o evacuarea populației de pe teritoriul Daciei,mai ales ca trei sferturi din Dacia ramasese neocupata de armata romana, iar ce spun adeptii „teoriei lui Roessler” e o prostie care ar presupune ca, situatie unica in istorie, un popor intreg s-a sinucis in masa, fara nici un motiv :)).

   Herodot în Istorii V.9 spunea: ,,De la Pădurea Hercinică, limita vestică a spaţiului pelasgo-tracic trece prin Alpii răsăriteni, ocolind Noricum, provincii cu populatii dacice şi celto-germanice”. Limita vestică, sud-estică a spaţiului pelasgotracic urmărea ţărmul Mării Adriatice, întreg ţărmul de vest al Peninsulei Adriatice, întreg ţărmul de vest al Peninsulei Balcanice, până în Creta.”

   Teritoriul Daciei, inclusiv Transilvania, a rămas populat de dacii liberi,peste care au migrat triburi de origine turcica,germanică si slava, până la apariţia populaţiei de origine fino-ugrică.

   Mormintele cu inventar daco-român, cuptoarele de olărit,constructii, obiecte religiuoase , tezaurele monetare, obiectele paleocreștine demonstreaza continuitatea populatiei pe acest teritoriu .
   Cercetările arheologice de la Țaga din Cluj, Cipau și Moresul (Mureș), Brateiu (Sibiu) si in multe alte locuri,au dovedit continuitatea autohtonilor daco-romani.

   Formarea poporului român s-a încheiat în sec. VIII-IX. În izvoarele străine apar primele mențiuni despre români, fiind denumiți vlahi, valahi, volohi, blachi.
   Raspandirea crestinismului in nordul Dunării pana in secolul IX a fost în limba latină, ceea ce atestă existența unei populații romanice, de asemenea, inscripțiile creștine sunt dovezi revelatorii.
   Evident sunt multe de spus, dar ceea ce trebuie retinut este ca propaganda istorica maghiara sau cea imperiala ruseasca,nu va putea niciodata sa documenteze ca ungurii sau slavii nu au fost popoare migratoare eterogene ,ale caror patrie istorica se afla la mii de kilometri de Panonia si teritoriul fostei Dacii.
   A te apuca sa negi romanilor drepturile istorice asupra pamanturilor lor ancestral, este de-a dreptul ridicol si starneste rasul…

   5.Da ,au fost mai multi romani in Ungaria dupa Trianon, dar Ungaria a facut tot ce a putut ca sa-i alunge sau sa-i maghiarizeze fortat.
   A compara procentul romanilor din toata Ungaria de dinaintea Trianonului,cu cel al Ungurilor din Transilvania de azi e pur si simplu ridicol, pentru ca in acea Ungarie ,ungurii erau si ei minoritari.

   Important este ca in Transilvania si Banat romanii erau si sunt majoritari si ca din punct de vedere istoric Transivania este leaganul etnogenezei poporului roman.

   Joaca de-a referendumurile pentru independenta unor teritorii risca sa arunce omenirea in aer, nu doar Europa.
   PRACTIC NU EXISTA TARA FARA MINORITATI NATIONALE.
   Nu ne putem intoarce la Evul Mediu ca sa concepem din nou orase-stat,principate minuscule si statulete fantoma.
   Vitorul este acela al unirii natiunilor intr-o mare Europa, in care granitele se spiritualizeaza si in care popoarele se bucura in mod egal de toate drepturile.
   Avem trei milioane de romani in principal in Italia si Spania.
   Ce-ar fi sa inceapa si ei sa pretinda separarea de statele respective?
   La fel ar putea face si romanii din Ungaria, asa putini cat au ramas acolo…
   Nu am nimc impotriva dobandirii de catre minoritati ,inclusiv de catre unguri, a tuturor drepturilor menite sa le pastreze identitatea culturala, dar aceste drepturi le au deja.

   Nu stiu ce teritorii visezi d-ta cu populatii de peste 80% maghiare,dar eu iti spun ca a pretinde teritorii separate de Romania , sau de la oricare alta tara, este nimic altceva decat o obraznicie periculoasa,care poate duce la un nou razboi mondial.

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 26/09/2014 | Răspunde

   • 1. Am încercat să mențin o discuție de politețe, pentru că nu ne cunoaștem personal, .
    2. Văd că discuția este pe tema valabilității Păcii de la București.
    3. Recunoașteți că România și-a întors în repetate de rânduri armele contra foștii săi aliați,
    4. Formarea poporului român este o altă temă, am amintit numai că România își revendica Ardealul și pe această temă.
    5. Sunt mulți români în Italia și în Spania, cred că în câteva decenii veți revendica și aceste teritorii.
    6. Ce este cu convenția de la Geneva?

    Apreciază

    Comentariu de Zsolt | 26/09/2014

   • 1.E foarte bine si normal ca intr-o discutie sa fie mentinuta politetea.Totusi nu am aflat cine vi s-a adresat cu „bei” si cu „mei” .
    2.Da, discutia are ca subiect principal Pacea de la Bucuresti, un tratat ramas litera moarta la sfarsitul primului razboi mondial.
    3.Romania si multe alte tari, inclusiv Ungaria, au intors de-a lungul istoriei lor armele, ca urmare a unor situatii obiective dictate de interesul lor national.
    4.Da ,formarea poporului roman este o alta tema, numai ca teritoriul etnogenezei acestuia este cat se poate de cunoscut astfel incat argumentele lui Roessler de care inca se agata un anumit tip de propaganda istorica,nu sunt altceva decat niste nazbatii penibile, fara legatura cu stiinta istoriei.
    5.Cu siguranta nici romanii din Italia si nici cei din Spania nu vor pretinde teritorii niciodata in aceste tari, sa fim seriosi.Fenomenul migratiei este dupa parerea mea temporar, asemanator cu cel al migratiei italienilor in Europa la sfarsitul razboiului mondial.
    Marea majoritate a italienilor( si au fost milioane !), s-a intors in tara natala, atunci cand conditiile economice s-au ameliorat.
    In plus, viitorul tarilor europoene este acela al unirii, accentul fiind mutat de la teritorialitate la crearea unei mari familii de natiuni fara granite.
    Am vazut in istorie ca disputele teritoriale intre natiuni nu duc decat la aparitia de noi cimitire pentru floarea tineretului lor si nu rezolva decat temporar diferendele, tratatele fiind de fiecare data contestate,asa cum face acum Rusia sau Ungaria.
    5.Nu stiu ce vrei d-ta sa spui in legatura cu Conventia de la Geneva si nici la care dintre Conventiile de la Geneva faci d-ta referire.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 27/09/2014

   • Iata si drepturile minoritarilor romani in Ungaria si comparati-le cu cele ale ungurilor din Romania…

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 28/09/2014

 6. Cand Hungaria a aderat la UE un reporter BBC a facut un reportaj ca sa afle ce fel de oameni sunt ungurii si ce țară este Hungaria. Pe primarul Budapestei la intrebat : „How comes that Hungayri was allways on the wrong side of the war?” 😂😂😂

  Apreciază

  Comentariu de adrian | 21/03/2015 | Răspunde

  • E adevarat ca ungurii au fost in toata istoria lor pe partea gresita…Ce a raspuns primarul Budapestei ?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 21/03/2015 | Răspunde

   • Ce sa raspunda curva ….? A dat din colț in bară ca orice curvă… Mai imteresant mi sa parut ca reporterul a observat ca in ungaria e plind de agentii de recrutat „modele” , actrite de filme porno. A intrat in asa o „agentie” si proprietara agentiei era o fata destul de tanara care fusese si ea actrita de filme porno ce spunea ca in ungaria nu e o rusine sa fi actrița in filme porno si ca multe fete fac asta in tinerețea lor. Au iesit impreună pe strada si au oprit intâmplător femei pe strada si foarte multe dintre ele au recunoscut ca au jucat in filme porno apoi si’au intemeiat o familie si sunt relaxate…

    Apreciază

    Comentariu de adrian | 21/03/2015

 7. Cand Hungaria a aderat la UE un reporter BBC a facut un reportaj ca sa afle ce fel de oameni sunt ungurii si ce țară este Hungaria. Atunci am aflat ca unguroaicele sunt pe locul întâi in lume in industria de filme porno si pe locul doi in lume in industria de filme porno cu animale dupa Brazilia. 😂😂😂

  Apreciază

  Comentariu de adrian | 21/03/2015 | Răspunde

 8. Cand Hungaria a aderat la UE un reporter BBC a facut un reportaj ca sa afle ce fel de oameni sunt ungurii si ce țară este Hungaria. Atunci am aflat ca Hungaria e pe locul 1 la sinucideri din Europa. 😂😂😂

  Apreciază

  Comentariu de adrian | 21/03/2015 | Răspunde

  • Cititi un articol pe aceasta tema accesand chiar pe acest blog;

   https://cersipamantromanesc.wordpress.com/?s=ungurii+sinucigasi

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 21/03/2015 | Răspunde

   • Multumesc. Am vazut un documentar intreg despre melodia sinucigașilor unguri 😂

    Apreciază

    Comentariu de adrian | 21/03/2015

   • Articolul explica si cauza genetica a frecventei sinuciderilor. Este o abordare interesanta care lamureste multe despre originile asiatice ale ungurilor…

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 21/03/2015

   • Da. Aceleasi sinucideri in Finlanda si in judetele din România unde ungurii(maghiarizații) sunt multi. Am citit articolul. Interesant

    Apreciază

    Comentariu de adrian | 21/03/2015

 9. Cu deosebit respect va rog a citi GESTA HUNGARORUM, LIBER CHRONICORUM 1493(HARTMAN SCHEDEL),CRONICUM HUNGARICUM (SIMON KEZA),ANONYMUS sa.Veti gasi dovezi clare a adevaratelor granite ale Ungariei lasand deoparte Trianonul si alte tratate.Daca se vrea vechile granite sunt de acord dar sa fie cele din scrierile istorice mentionate mai sus si care apartin Ungariei,adica Ungaria incepea de la malul vestic al Dunarii inspre Austria.Mai mult in Cronicum Hungaricum Simon Keza ne lamureste in legatura cu scrierea maghiarilor adica au invatat literele de la valahi.
  Cu deosebit respect.

  Apreciază

  Comentariu de Road Runer | 28/11/2015 | Răspunde

  • Daca faceti apel la Gesta Hungarorum,cu acelasi respect va atrag atentia ca din aceasta lucrare aflam ca triburile maghiare au invadat teritoriile din bazinul carpatic locuite de alte popoare, inclusiv de romani. In aceasta situatie, este cat se poate de adevarat ca acele teritorii nu pot apartine Ungariei si nici ungurilor. Pentru a putea avea pretentii asupra unui teritoriu trebuie sa ai de partea ta atat istoria cat si majoritatea …Or, maghiarii (urmasi ai migratorilor veniti din Asia)nu au de partea lor nici Istoria si nici nu sunt majoritari in Transilvania, Banat,Voivodina, Transcarpatia, Slovacia,Cehia, Austria, Croatia sau Slovenia.
   In concluzie, fostul imperiu unguresc e mort si ingropat si nu mai poate fi resuscitat de Ungaria de azi, fara a provoca un razboi cu toti vecinii, ceea ce ,evident,ar putea provoca pentru aceasta tara vecina si prietena, o noua catastrofa similara cu cea din 1526 sau cu cea din !919.
   Stiti despre ce vorbesc, nu-i asa ?
   Cu acelasi respect.

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 29/11/2015 | Răspunde

  • Unde s-ar putea găsi scrierile menționate de d-voastră mai sus?

   Apreciază

   Comentariu de Ardeleanu' | 02/12/2015 | Răspunde

 10. Eu cred ca viitorul va fi european, iar toti dinozaurii care vorbesc si isi doresc o separare vor disparea in timp. Sunt ardelean si am multi prieteni unguri si toti suntem preocupati de aceleasi lucruri; ce perspective de viitor avem, cum vor trai copiii nostri. Dorim sa avem o viata linistita, sa ne permitem sa ne cumparam o locuinta, o masina, sa mergem in vacanta si sa putem sa ne tratam in conditii decente cand suntem bolnavi. Respectul nostru este reciproc si la fel cum pe mine nu ma deranjeaza sa aud vorbindu-se maghira, la fel nu ii deranjeaza pe ei sa discute toti romaneste in prezenta mea. Consider ca suntem persoane normale, toti ne dorim doar pace si prosperitate. Doar cativa oameni, care urmaresc puterea si orgoliul personal incearca sa invrajbeasca popoarele intre ele si din pacate in lipsa unei educatii solide sau a unei vieti decente, argumentele acestor oameni mai gasesc ecouri ici-colo.

  Apreciază

  Comentariu de R | 02/12/2015 | Răspunde

 11. Se vede ca hunii ăștia sunt un popor de nomazi….. Noi românii ne bagam nasul pe pagini ungurești sa improșcam cu noroi dar ei nu se pot abține sa nu’si promoveze minciunile pe pagini românești ….

  Apreciază

  Comentariu de Adrian | 04/06/2016 | Răspunde

 12. A republicat asta pe Octavpelin's Weblog.

  Apreciază

  Comentariu de octavpelin | 04/06/2017 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: