CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

BASARABIA ŞI TRANSNISTRIA – RESTANŢE ALE ISTORIEI

 

 

ADEVĂRATUL STATUT AL ROMÂNIEI ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

În istoria contemporană, problema acţiunilor comune ale României şi Germaniei contra U.R.S.S. a fost, şi rămâne, una dintre cele mai controversate. Acest subiect foarte incitant, tratat decenii în şir superficial şi unilateral, azi impune pregnant înlăturarea enormităţilor tendenţioase de odinioară.

Un aspect esenţial al acestui subiect este şi statutul României în cel de-al Doilea Război Mondial e de agresor sau de victimă? Dezmembrarea României de către U.R.S.S. şi Germania hitleristă în 1940 atribuie fără echivoc României statutul de ţară-victimă. Acesta nu s-a schimbat odată cu deschiderea ostilităţilor contra U.R.S.S. Şi atunci, şi ulterior, fiind în mrejele agresorilor – Uniunea Sovietică, Bulgaria, Ungaria şi Germania, România nu mai era nici liberă, nici completamente suverană, pentru ca deciziile să şi le ia ca ţară independentă.

Luptând cu agresorul comunist, România continua să fie în legitimă apărare, chiar şi atunci când trecuse cu ostilităţile pe teritoriul U.R.S.S., deoarece aceasta din urmă n-a întreprins nimic pentru a-şi demonstra fie regretul, fie vreo acţiune diplomatică pentru aplanarea animozităţilor provocate prin răpirea teritoriilor româneşti la 1940, deşi arsenalul posibilităţilor era destul de impunător.

De exemplu, dacă idealurile sacre de adevăr, dreptate, pace, echitate n-ar fi fost pentru intransigentul agresor sovietic doar fraze demagogice, lesne ar fi putut să-i schimbe României statutul de ţară-victimă prin cererea unui armistiţiu şi a unei păci separate cu ea; să recunoască existenţa înţelegerilor secrete cu Germania, a drepturilor României asupra teritoriilor sale naţionale – Basarabia, nordul Bucovinei cu ţinutul Herţa, anexate la 28 iunie 1940, recunoscând, totodată, şi prejudiciile umane şi materiale aduse României.

Iar pentru a o îndupleca să accepte o pace separată, era logic să-i fi propus ca recompensă şi cedarea arealului românilor moldoveni din Transnistria. Astfel U.R.S.S. ar fi încercat să realizeze faţă de România unul dintre principiile fundamentale de drept: „să dai fiecăruia ceea ce e al lui”. Semnarea unei păci separate cu România, eventual, era şi în interesul U.R.S.S., deoarece astfel trupele române ar fi fost nevoite să părăsească frontul sovietic

Totuşi niciuna dintre aceste posibilităţi n-a fost materializată şi România a fost nevoită să continue lupta cu agresorul.
În consecinţă, statutul României de ţară-victimă a rămas neschimbat, iar U.R.S.S. n-a întreprins nimic pentru a-şi schimba propriul statut de putere agresoare faţă de România. În baza acestora, U.R.S.S. nu avea niciun temei să învinuiască România de deschiderea ostilităţilor împotriva ei.

Prin susţinerea falsei idei privind vina României în cel de-al Doilea Război Mondial decenii în şir s-a urmărit sustragerea atenţiei opiniei internaţionale de la adevăratul agresor – U.R.S.S. în pofida realităţii, raţiunii şi argumentelor diplomatice româneşti în faţa lumii întregi, România a rămas până azi etichetată ca „agresor”, deoarece „…a participai alaturi de ea (Germania -n.a.) împotriva Uniunii R.S.S… poarta partea sa de răspundere în acest război”. Pentru „partea sa de răspundere” România n-a „plătit” doar cu simple etichetări eronate la adresa ei, ci şi cu pierderi considerabile umane, teritoriale, economice…

Că România nu a fost agresor în cel de-al Doilea Război Mondial ne demonstrează convingător şi mareşalul Antonescu în insistentele sale declaraţii. Considerând „recuperarea nordului Transilvaniei ca o problemă a politicii naţionale”, mareşalul, la vremea sa, accentuase de mai multe ori că România nu va accepta compensarea Transilvaniei de Nord cu teritorii de peste Nistru.

La propunerea germană „luaţi la est cât vreţi!”, Antonescu a răspuns: „România nu se maghiarizează la Vest şi nu se slavizează la Est”.

Adică, chiar dacă era toiul războiului şi România era silită de împrejurări şi agresori să ridice armele împotriva unuia dintre ei, mareşalul era conştient că trupele române luptă doar pentru a recupera ceea ce aparţine României, şi nu pentru anexiuni.

 

 

 

 

ADMINISTRAŢIE CIVILĂ ROMÂNEASCĂ ÎN TRANSNISTRIA PE VREME DE RĂZBOI?!

 

 

E adevărat că, în perioada 19 august 1941-29 ianuarie 1944, România a administrat teritoriul dintre Nistru şi Bug, dar aceasta avusese loc „la propunerea” lui Hitler şi a fost acceptată pe vreme de război ca o necesitate militară. În toiul războiului, la 14 august 1941, Hitler îi adresase lui Antonescu o scrisoare prin care îi propunea să ia în primire siguranţa teritoriului dintre Nistru şi Nipru. La 17 august, în scrisoarea sa de răspuns Antonescu, într-o manieră de executor supus, îi scria lui Hitler: „Îmi asum, conform dorinţei Excelenţei Voastre, paza, ordinea şi siguranţa în teritoriul dintre Nistru şi Nipru”.

Invocând „lipsa de mijloace şi organe administrative instruite”, Antonescu accentua faptul că România poate prelua „răspunderea pentru administrarea şi explorarea economică numai a spaţiului dintre Nistru şi Bug”. Este evident că faţă de oferta lui Hitler, care avea la bază şi motive politice, de a atrage România într-o expansiune spre Est, Ion Antonescu era hotărât, în ceea ce priveşte administrarea, să nu depăşească linia Bugului. Atunci când Hitler îi ceru lui Antonescu să ia în primire siguranţa teritoriului menţionat, el avea în vedere, în primul rând, aspectul menţinerii siguranţei militare.

Era vreme de război. în stânga Nistrului, ca şi în alte regiuni ocupate de trupele germane, moneda de circulaţie era Reichskreditkassenschein (R.K.K.S.), rublele fiind retrase la cursul de 10 ruble = 1 R.K.K.S. Cu toate acestea, mareşalul Antonescu nu a decis ca în Transnistria să fie instituită o administraţie militară de ocupaţie, specifică situaţiei de război, ci a creat Guvernământul Civil al Transnistriei.

Pentru a menţine siguranţa şi ordinea publică, Guvernământul Civil al Transnistriei a emis mai multe ordonanţe autoritare, adecvate intereselor şi mentalităţii localnicilor. Ordonanţele nr. 1 şi nr. 2, emise la 28 august 1941, prevedeau acţiuni de necesitate urgentă referitoare la apărarea patrimoniului public din regiune şi la reluarea activităţii fostelor colhozuri şi sovhozuri. învăţământul primar era obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii. în perioada administraţiei româneşti în Transnistria numai numărul şcolilor primare care funcţionau era de 2 200, dintre care 311 româneşti, 1 677 ucrainene, 150 ruseşti, 70 germane şi 6 bulgare.

Dacă până la instaurarea regimului sovietic în Transnistria funcţionau 1 017 biserici şi case de rugăciuni, 13 mănăstiri şi schituri, în care îşi desfăşurau activitatea religioasă 890 de preoţi şi 384 de călugări, apoi, după 23 de ani de regim sovietic, autorităţile române au găsit în Transnistria doar o singură biserică ce mai funcţiona: cea a Cimitirului nr. 2 din Odessa. 363 de biserici fuseseră închise sau transformate în localuri profanatoare, 269 au fost distruse parţial, iar 258 au fost distruse în întregime.

Cu înfiinţarea Misiunii Ortodoxe Române pentru Transnistria la 15 august 1941, care avea iniţial sediul la Tiraspol, apoi la Odessa, numai în primul an de activitate au fost sfinţite şi redeschise peste 500 de biserici.

Misiunea a depus eforturi susţinute pentru deschiderea şi în continuare a bisericilor şi mănăstirilor. Astfel, în 1943, numai în oraşul Odessa funcţionau 29 de biserici restaurate, iar în întreaga provincie numărul lor ajunsese la 474, alte 118 biserici erau în curs de reparaţie, 41 în construcţie. în Transnistria, la lucrările civile din rândul localnicilor participau 29 266 de funcţionari, dintre care 8 207 pentru administraţia centrală, iar 21 059 pentru cea locală. Din România sosiseră doar 8 445 de funcţionari, dintre care 3 216 au fost repartizaţi în administraţia centrală, iar 5 229 în cea locală.

La data preluării de către administraţia românească a regiunii Transnistria, numărul populaţiei era de cea 2 236 226 de locuitori. La 6 noiembrie 1942, şeful Marelui Cartier General, generalul A. Ioaniţiu, semnase documentul Instrucţiunii asupra modului cum trebuie să se comporte trupele cu populaţia civilă în ţinutul de la Est de Nistru, care stipula că „…prin măsurile administrative luate se urmăreşte a se asigura populaţiei un tratament bun şi drept”.

Ofiţerii şi soldaţii au fost atenţionaţi să se comporte cu populaţia civilă cu bunăvoinţă, inclusiv să nu-şi însuşească bunurile cetăţenilor.

Acei care încălcau prevederile instrucţiunilor urmau să fie sancţionaţi, inclusiv comandanţii care nu luau măsurile necesare pentru prevenirea unor asemenea acte. Atitudinea autorităţilor româneşti faţă de populaţia din Transnistria a fost, în linii mari, tolerantă, chiar dacă au existat anumiţi funcţionari care au abuzat de prerogativele de serviciu.

Din astfel de motive a fost emis Ordinul nr. 35 3 47 din 20 iunie 1942 prin care erau date dispoziţii prefecţilor să interzică cu desăvârşire aplicarea pedepselor corporale, atrăgându-li-se, totodată, atenţia la măsuri de sancţionare pentru persoanele vinovate.

Evident că acestea nu reprezintă tabloul complet al activităţii Guvernământului Civil al Transnistriei. Argumentele expuse totuşi sunt concludente pentru a afirma cu siguranţă că, deşi era vreme de război, Administraţia română din Transnistria nu a instaurat un regim de ocupaţie distructivă şi degradantă specifică vremii de război, ci o Administraţie Civilă organizată şi constructivă, bazată pe principiile înaltelor valori umane ale civilizaţiei, de revenire la valorile religioase strămoşeşti, de realizare şi menţinere a unui climat de cultură şi civilizaţie.

Acestea fiind realizate pe vreme de război nici măcar nu pot fi comparate cu cele făptuite pe vreme de pace de U.R.S.S., în primii ani de pretinsă „eliberare”, faţă de populaţia autohtonă din Basarabia, ţinutul Herţa şi nordul Bucovinei, supusă la arestări, exterminări şi deportări în masă, la exproprieri şi delapidări, foametei organizate din 1946-1947 etc.

E regretabil să constatăm că astăzi, după cea 70 de ani de la acea vreme de război, administraţia „paşnică” din Transnistria, pe vreme de pace, şi-a permis, şi încă îşi mai permite, faţă de populaţia autohtonă şi faţă de copiii ei ceea ce Administraţia română nu-şi permitea nici pe vreme de război.

v-ciubuc-basarabia-si-transnistria

VASILE D. CIUBUC

Basarabia literara

05/04/2013 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , | Un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 5 APRILIE. VIDEO

Istoricul zilei de 5 aprilie

 

 

 

 

 582:  A murit Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; (n. 512).

 

1288: S-a nascut Împăratul Go-Fushimi al Japoniei; (d. 1336).

1732: S-a nascut Jean Honoré Fragonard, pictor, desenator, gravor francez; (d. 1806).

 

Fișier:Jean-Honoré Fragonard 023.jpg

Fragonard-Autoportret

 

1772: Exploratorul olandez Jacob Roggenven descoperă o insulă în Oceanul Pacific, pe care băștinașii o numeau Rapa Nui. Descoperitorul o va boteza Paasch Eyland (Insula Paștelui).

  

1794: A murit ghilotinat  Georges Jacques Danton, revoluționar francez,unul dintre conducătorii Revoluţiei burgheze din Franţa din 1789 (n.28.10.1759).

 

1818: Gheorghe Lazăr este numit dascăl de aritmetică, geometrie şi geografie la şcoala de la Sfîntul Sava.

   

 

 

 

 

La 5 aprilie 1818,  Gheorghe Lazăr este numit dascăl (profesor) de aritmetică, geometrie şi geografie la şcoala de la Sfîntul Sava, unde inaugurează cursurile de limbă română.

 


1884: La Răzeni, judeţul Chişinău, gubernia Basarabia, s-a născut Ion C. Inculeţ, om politic român, Preşedintele Sfatului Ţării a Republicii Democratice Moldoveneşti. 

 

 

Ion C. Inculeţ (1884 – 1940), Preşedintele Sfatului Ţării a Republicii Democrate Moldoveneşti

 

La 5 aprilie 1884, la Răzeni, judeţul Chişinău, gubernia Basarabia, s-a născut Ion Constantin Inculeţ, om politic român, Preşedintele Sfatului Ţării a Republicii Democratice Moldoveneşti, ministru român, membru al Academiei Române.La 21 noiembrie 1917 Ion C. Inculeţ a fost ales Preşedinte al Sfatului Ţării al guberniei Basarabia din cadrul Imperiului Rus, ulterior Republica Democratică Moldovenească.

 La 24 ianuarie Sfatul Ţării a proclamat cu majoritate de voturi independenţa Republicii Democratice Moldoveneşti faţă de Imperiul Rus, iar la 27 martie 1918 a proclamat cu 86 de voturi din 146 Unirea cu România.

 Hotărîrea Sfatului Ţării din 27 martie 1918, stil vechi (9 aprilie 1918, stil nou) de Unire a Republicii Democratice Moldoveneşti cu patria mamă România a fost semnată de Ion Inculeţ în calitate de Preşedinte al Sfatului Ţării.

Detalii…  Ion Constantin Inculeţ, biografie,   Sfatul Ţării. 

 

 

1874: A avut loc Viena,  premiera operetei Liliacul, de Johann Strauss (fiul).

 

 1877: Compozitorul francez Charles Gounod a creat opera Cinq-Mars.

 

1889: La Ateneul Roman a avut loc primul concert sustinut de orchestra „Societatii Filarmonice Romane”, in prezent Filarmonica „George Enescu”.

   

1887 : Compozitorul francez Charles Gounod a creat opera Cinq-Mars.

 

1894:  S-a născut Pamfil Şeicaru, publicist, memorialist, prozator.A fondat  în 1928 , la Bucureşti, ziarul Curentul.

 

1896: S-au inaugurat Jocurile Olimpice moderne.

 

 1900: S-a nascut  actorul  american Spencer Tracy ; (d.1967).

 

Image Detail

1904: In București a luat ființă Automobil Clubul  Regal, în prezent Automobil Clubul  Român ACR. 

 

1908: S-a nascut Herbert von Karajan, dirijor austriac (d. 1989).

 

 

1908: S-a nascut Bette Davis, actriță americană; (d. 1989). 

 

 

 

 1916: S-a nascut actorul britanic Gregory Peck. A obtinut in 1962 premiul Oscar pentru cea mai buna interpretare in filmul “Sa ucizi o pasare cantatoare”.

A fost distins cu“Medalia Libertăţii” – 1960, Premiul “Jean Hersholt” – 1968, “Premiul special pentru întreaga carieră” – 1988 şi 1989, “Premiul de onoare al centrului Cultural Kennedy” – 1991. Gregory Peck a fost numit “Comandor al Ordinului Artelor şi Literelor” în 1991 (“Să ucizi o pasăre cântătoare”, “Zăpezile de pe Kilimanjaro”, “Tunurile din Navarone”).A decedat la 12 iunie 2003.

 

1924: Printr-o Ordonanță militară se interzice activitatea Partidului Comunist Român,acuzat de „acțiuni anti-românești” după  rascoala de la Tatar-Bunar. A rămas în ilegalitate până în 1944.

Partidul Comunist Român (PCR) a fost  creat în anul 1921 ca rezultat al scindării ramurii bolsevice  de extremă stânga a Partidului Socialist din Romania. A fost o mică organizare politică ilegală, subordonată Cominternului si URSS  care a susținut ideologic revolutia comunista.

Partidul comunist și-a început ascensiunea la putere în România după Actul de la 23 august 1944  la care a participat ca parte din Blocul National Democrat (BND). Apoi, conform strategiei  stalinisteși cu sprijinul armatei sovietice de ocupatie , PCR și-a eliminat treptat adversarii. După abdicarea forțată a regelui Mihai I,a instaurat  Republica Populara Romana .

Între 1947-1989   PCR a fost singurul partid politic oficial din România. În articolul 3 al Constitutiei Romaniei din 1965, PCR era numit „forța politică conducătoare a întregii societăți din Republica Socialistă România”. Sub conducerea P.C.R. în România a fost instaurată  asa zisa”dictatura a proletariatului , în economie s-a instituit dirijismul, societatea civilă a fost practic distrusă de principiile dictatoriale ale P.C.R., iar cenzura a sufocat libertatea de gândire.

1932: Se organizeaza  Muzeului etnografic şi  Parcul Naţional din Cluj, România  1933: Nazistii din Germania au castigat alegerile parlamentare cu 44 de procente. 

 

 

 

 1933: In timpul marii crize econimice din SUA, presedintele Franklin D. Roosevelt a decretat inchiderea pentru o zi a tuturor bancilor de pe teritoriul statului si suspendarea operatiunilor financiare.

 

Photo of Franklin D. Roosevelt

1943 : A murit actorul Tony Bulandra, societar al Teatrului Naţional Bucureşti; (n. 13 martie 1881).

 

1946: A inceput Razboiul Rece. Premierul britanic Winston Churchill a declarat ca o cortina de fier a cazut peste Europa, de la Settin – Baltica si pana la Trieste – Adriatica.

 

1946: A murit  la Paris, poetul avangardist Ilarie Voronca (“Ulise”, “Zodiac”, “Act de prezenţă”); (n. 1903).

 

1951: In S.U.A., Ethel și Julius Rosenberg sunt condamnați la moarte pentru spionaj în favoarea Uniunii Sovietice (au dezvăluit rușilor secrete cu privire la armele atomice).Au fost executati pe 19 iunie 1953

 

1955: Winston Churchill demisionează din funcţia de prim-ministru, la vârsta de peste 80 de ani. Este cunoscut ca o mare personalitate a secolului XX, unul din cei mai importanţi conducători din istoria Regatului Unit şi a lumii întregi.

1960: A murit Asztalos Istvan, scriitor roman de nationalitate maghiara.  

 

 

 1960: Celebrul solist american Elvis Presley a fost lasat la vatra din Armata SUA dupa un serviciu militar de 2 ani in Europa.

 


   

 

 

1964 : A murit  generalul american  Douglas MacArthur, erou al razboiului din Pacific si al razboiului din Coreea; (n. 1880).

 

   

 

1975:  A decedat Chiang Kai-Shek (Jiang Jieshi), om politic chinez (n. 1887).

 

Chiang Kai-shek


 

1983: Scandal diplomatic: acuzați de spionaj, 40 de diplomați sovietici sînt expulzați de la Paris.

 

 1989: În Polonia este încheiat compromisul dintre guvern și reprezentanții opoziției prin care se prevede crearea unei a doua Camere a Parlamentului – Senatul, instituirea postului de președinte al republicii și organizarea de alegeri libere.

1991: Ion Iliescu, preşedintele României, a semnat  la Moscova, Tratatul de colaborare, bună vecinătate şi amiciţie dintre URSS şi România. A fost singurul tratat incheiat de o fosta tara socialista  cu U.R.S.S., chiar inainte de destramarea imperiului sovietic.

 

1992: În Peru, are loc o lovitură de stat a președintelui Alberto Fujimori,urmata de suspendarea garanțiilor constituționale.

 

1992: AMUZANT!  In Kenmore, New York, un bărbat a sărit de la o fereastră de la etajul al patrulea, a căzut pe o maşină şi a supravieţuit. El a luat  imediat liftul , a urcat iar la la etajul patru , a sarit  şi a cazut  din nou peste aceeaşi maşină, supravieţuind doar cu o  glezna fracturata.

POVESTEA INTREAGA AICI  

 

1994: Vizita la București a președintelui Serbiei , Slobodan Miloșevici.

 

https://i0.wp.com/juicefriends.com/wp-content/uploads/2008/02/slobodan_milosevici.jpg

 

1994: A murit Kurt Cobain, cântareț de rock american, membru al formației Nirvana (n.20 februarie 1967).
Copleşit de succesul său, legenda rock Kurt Cobain, se sinucide, lasand o opera remarcabila. El a inventat stilul “grunge”iar albumul sau ”Nevermind”, sa bucurat de unul dintre cele mai mari succese din istoria muzicii rock.
Impreuna cu trupa sa, Nirvana, a produs trei albume de studio. Inainte de a se sinucide avea  vârsta de 27 de ani.

https://i0.wp.com/www.allposters.com/IMAGES/RSPOD/RS0812.jpg

  VIZIONATI AICI  

2001: Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a fost ales președintele țării.   

 

2005:  A murit Saul Bellow, scriitor canadian, laureat al Premiului Nobel (n. 1915)   

 

2006:  Ionel Haiduc  este ales noul președinte al Academiei Romane. El îl înlocuiește pe Eugen Simion,care a condus această instituție timp de două mandate. Va fi instalat în funcție în 20 aprilie.

2006: Ionel Haiduc este ales noul președinte al Academiei Române. El îl înlocuiește pe Eugen Simion, care a condus această instituție timp de două mandate. Va fi instalat în funcție în 20 aprilie.  

 

2008: A murit actorul american Charlton Heston (n. 1924).

  

 

2009:  Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Partidul Comunistilor  pierde alegerile,care sunt castigate de Alianta pentru Integrare Europeana.  

 

 

 

 

 

 CALENDAR CRESTIN ORTODOX    

 

 

 

 

SFINTII MUCENICI AGATOPOD SI TEODUL 

 

 

 

 Sfintii Mucenici Agatopod si Teodul

 

 

 

 

Agatopod era diacon, iar Teodul era citet in Biserica din Tesalonic. Agatopod era impodobit cu batranetile cele cinstite, iar Teodul cu tineretea cea plina de intreaga intelepciune [fecioria trupeasca si sufleteasca]. In timpul prigoanelor lui Diocletian impotriva crestinilor acestia doi au fost chemati la curtea imparatului. Ei au raspuns cu bucurie si, tinandu-se de mana, au pasit impreuna la judecata si au strigat: “ Crestini suntem! ”.

Toate indemnurile judecatorilor sa se lepede de Hristos si sa se inchine la idoli au ramas zadarnice.Dupa ce au fost aruncati in temnita si infometati lunga vreme, ei au fost osanditi la moarte prin inecarea in mare. Li s-au legat mainile la spate, li s-au legat pietre grele la gat, si au fost dusi la locul de unde aveau sa fie aruncati in mare.

Cand se pregateau sa il arunce pe Agatopod in adancuri, acesta a strigat: “Iata botezul nostru cel de al doilea, cel care spala toate pacatele noastre, asa incat curati sa ne infatisam noi inaintea Domnului nostru Iisus Hristos.”  La scurta vreme dupa uciderea mucenicilor, trupurile lor au fost duse de valuri la mal, iar credinciosii le-au luat si le-au ingropat cu cinste.

Sfantul Teodul le-a aparut cunoscutilor sai ca un inger de lumina imbracat in strai luminos, poruncindu-le sa imparta ce mai ramasese din averile sale saracilor.Acesti slaviti si minunati ostasi ai lui Hristos au suferit mucenicia cu cinste in timpul imparatiei lui Diocletian, in timp la Tesalonic stapanea cezarul Faustin, in anul 303.

Tot in aceasta zi facem pomenirea:

– Sfintilor mucenici Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion si Nichifor;
– Preacuvioasei Maicii noastre Teodora cea din Tesalonic;
– Sfintilor mucenici Teodora si Didim;
– Sfantului mucenic Termu;
– Sfantului Mucenic Pompie;
– Sfantului Zinon si sfintilor mucenici Maxim si Terentie;
– Sfantului nou mucenic Gheorghe, care s-a nevoit in noul Efes, in anul 1801, si care prin sabie s-a savarsit.

 Bibliografie (surse): 

  1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008.
  2. Crestin Ortodox ro.
  3. e.maramures.ro
  4. Istoria md.
  5. Wikipedia.ro 

 

 

 

 

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE- TODAY IN HISTORY

http://www.youtube.com/watch?v=hFR9aKn0yuc

  

 

05/04/2013 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

CONSTANTIN TANASE S-A OCUPAT SI DE…CALCULUL PENSIILOR ! NIMIC NOU SUB SOARE…

 

Informatii  utile despre calculul pensiei, gandite  de  Constantin Tanase 

 

Astazi  esti functionar
Îns
a mâine  pensionar.
Poate te intereseaz
a
Pensia cum  se calculeaz
a.
Din 35 de ani servici,
Care vor fi socoti
ti
I
ti scazi primii ani  de scoala
si absentele de boala,
Zilele de  s
arbatoare,
Orele suplimentare,
Plus un an  
si patru luni.
Tragi o linie  
si-aduni.
Împar
ti tot la cinci, apoi
Ce-
ti  da, înmultesti cu doi,
Scazi anul când te-ai  n
ascut,
Adaugi tot ce-ai sc
azut
Si la  cifra ce-a iesit,
Pui un zero la  sfâr
sit.
Anii pentru însura
ti
Se vor  socoti dubla
ti
(Adic
a ani de  razboi.)
(Socotind c
a-n vremea asta
Te-ai  r
azboit cu nevasta.)
La totalul  ob
tinut,
Pui trei zero la-nceput.
Scazi  anii de celibat,
Ridici restul la  p
atrat
Si-astfel într-o prima faza,
Afli  sumele de baz
a.
Apoi le extragi la  toate
R
adacinile patrate
Si la suma  dobândita
Aplici cota cuvenit
a,
Care nu  trebuie s
fie
Mai mare de 5 la mie.
Din  suma r
amasa, bruta,
Scazi 4 
si 8 la  suta.
Trei la mie la pompieri,
Impozitul  pe averi.
Supracota respectiv
a,
Taxele  pentru coliv
a,
Cinci la sut
pentru  dric.
Apoi nu mai scazi nimic.
Din totalul  rezultat,
Ver
si doua treimi la stat
Si  restul ti se cuvine
Nu 
stiu daca ma exprim eu  bine !

 

 

05/04/2013 Posted by | DIVERTSMENT | , , , , , , , | Un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: