CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

UN FALS FUNDAMENT AL IREDENTISMULUI MAGHIAR – SFANTA COROANA. VIDEO


 

Sfânta Coroană maghiară, falsul fundament al iredentismului Ungariei.

 

 

Sfânta Coroană maghiară presupus catolică, este de fapt ortodoxă şi nu provine de la Roma ci de la Constantinopol, fiind folosită în prezent de propaganda Gărzii Maghiare. Actualul simbol al Ungariei (prezent pe stemă, drapel şi monede) coroana în cauză este atribuită în mod eronat primului rege al Ungariei, canonizat ca Sfântul Ştefan în anul 1083.

În prezent este folosită ca simbol al unităţii maghiarilor de pretutindeni fiind înconjurată de mituri susţinute propagandistic fără nici o legătură cu realitatea. Autorităţile de la Budapesta au nevoie de acest simbol găzduit în Parlamentul maghiar pentru a susţine teoria unităţii teritoriilor aflate în trecut sub stăpânirea regatului medieval maghiar sau a Imperiului Habsburgic.

Deşi istoricii maghiari sunt aprigi în a contesta etnogeneza poporului român, totuşi istoricii români nu s-au prea aplecat asupra adevăratei origini a elementului central al iredentismului maghiar.

În anul 2003, istoricul maghiar Laszlo Peter, profesor de istorie a Ungariei în cadrul University College din Londra, a publicat un studiu intitulat “Sfânta Coroană a Ungariei – Vizibil şi Invizibil”, în care face o analiză detaliată a evoluţiei simbolurilor ataşate acesteia de-a lungul timpului, în funcţie de conjunctura politică.

Subliniind faptul că această coroană, poate cea mai importantă relicvă a Ungariei, nu a fost analizată suficient de mult pentru a pune capăt speculaţiilor referitoare la originea şi doctrina sa, Peter afirmă că, pornind de la o cercetare pur istorică, a ajuns la o serie de concluzii extrem de interesante, care nu pot fi separate de factorul politic.

 

 

Origine papală neconfirmată

 

 

https://lh4.googleusercontent.com/-AANUkGRGMkw/Tf0NmLJOOgI/AAAAAAAATEs/2h6u5siFbpM/regele-Stefan-in-Cronica-pictata-de-la-Viena-fara-Sfanta-Coroana.jpg

Coroana Sfântului Ştefan este înconjurată de o seamă de legende, însă nici una din sursele istorice nu atestă clar faptul că primul rege al Ungariei ar fi primit coroana păstrată până în ziua de azi chiar de la Vatican. O primă relatare referitoare la originea coroanei provine de la episcopul Hartvik care a scris în jurul anului 1100-1110 o biografie a regelui că “Papa” (fără să-l identifice) i-a trimis regelui Ştefan “binecuvântarea sa şi o coroană”.

O altă variantă a legendei, apărută în jurul anului 1200, susţine că regel Ştefan l-ar fi trimis pe episcopul Astrik de Esztergom la Roma solicitând o coroană, care i-a fost trimisă – lipsind însă o descriere a acesteia.

“Legenda Sfântului Ştefan” – scrisă cel mai probabil în jurul anului 1083, data canonizării regelui, la aproape 50 de ani de la moartea sa – susţine că “în al cincilea an de la moartea tatălui său i-au adus o scrisoare papală cu binecuvântări şi alesul Domnului a fost pus rege şi a fost uns cu ulei şi a fost încoronat cu o diademă regală”.

 Relatările cele mai apropiate de evenimentele din timpul vieţii Sfântului Ştefan nu fac posibilă identificarea coroanei existente în prezent cu cea trimisă de la Vatican. În plus, documentele păstrate în arhivele Sfântului Scaun nu fac nici un fel de referire la o astfel de trimitere.

Coroana maghiară catolică este coroană bizantină ortodoxă

Coroana Sfântului Ştefan este alcătuită din trei elemente, conform cercetătorilor maghiari: coroana greacă, coroana latină şi crucea. Coroana greacă este formată dintr-o diademă înaltă de 5,2 centimetri şi cu un diametru de 20,5 centimetri, fiind realizată din aur şi decorată cu mai multe reprezentări bizantine religioase şi laice. Imaginea din faţă, realizată din email, îl reprezintă pe Iisus Hristos Pantokrator (Cel Atotputernic).

Imaginea lui Iisus este încadrată de reprezentările Arhanghelilor Mihail şi Gabriel, urmate de cele ale martirilor Gheorghe şi Dumitru şi Cosmas şi Damian. La spatele diademei greceşti se găseşte o reprezentare a împăraţilor bizantini Mihail Dukas al VII lea şi Constantin Porfirogenetul. Lângă acestea este reprezentat regele maghiar Geza I, având alături o inscripţie în limba greacă “Lui Geza I, credinciosul rege al turcilor” – descriere confirmată de izvoarele bizantine contemporane care îi denumeau pe maghiari “turci”.

Datele între care au domnit suveranii reprezentaţi pe “Coroana Sfântului Ştefan” – şi anume Mihail Dukas al VII lea (1071-1078) şi Geza I (1074-1077) – coincid astfel că informaţiile privind pe adevăratul donator şi adevăratul recipient al coroanei se găsesc chiar pe obiectul care a devenit simbolul ideologiei ungariste.

Nu este nicidecum vorba de Papă şi Sfântul Ştefan, ci de bazileul Bizanţului şi “loialul” său rege Geza I, căsătorit cu o prinţesă bizantină în anul 1075. Istoriografia maghiară preferă să nu trateze tema relaţiilor de supunere ale primilor regi maghiari faţă de Bizanţ, afirmând cât mai vocal însă relaţia cu Biserica Catolică.

Aşa numita “coroană latină” nu reprezintă nimic, fiind de fapt un adaos ulterior, format din patru benzi de aur late de 5,2 centimetri ataşate la diadema bizantină şi unite pentru a forma o cupolă. Pe aceste benzi sunt reprezentaţi opt din cei doisprezece apostoli şi Iisus Hristor, iar literele şi stilul acestor reprezentări indică de asemenea un atelier bizantin de secol XI, însă adevărata funcţie a acestor patru benzi de aur pare să fi fost aceea de decorare a unui relicvariu sau altar.

 Crucea din vârful coroanei maghiare ar fi fost adăugată în secolul al XIV lea şi nu are nici o legătură cu restul ansamblului, lipirea ei stricând imaginea lui Iisus Hristos. Specialiştii au apreciat că după dimensiuni şi stil, “coroana greacă” este de fapt o coroană femeiască, cel mai probabil intrând în propietatea casei regale maghiare o dată cu căsătoria regelui Geza I cu o prinţesă bizantină al cărei nume a rămas necunoscut.

Coroana – mai importantă ca regele

Paradoxal, cu toate că Sfânta Coroană e considerată cel mai important simbol al Ungariei, aşa cum arată şi autorul în studiul său, literatura de specialitate a ajuns la un consens în privinţa a două chestiunui: în primul rând, coroana care în prezent este păstrată în clădirea Parlamentului de la Budapesta, nu a aparţinut niciodată Sfântului Ştefan, iar în al doilea rând, ea a fost realizată din mai multe elemente provenite din regiuni diferite, asamblate ulterior (aceasta este formată din trei elemente: coroana greacă, coroana latină şi crucea).

 Deşi mulţi cercetători susţin că ea fost realizată chiar în anul 1000, momentul încoronării regelui Ştefan, se pare că aceasta a primit forma actuală în jurul anului 1270. Mai mult, în anul 1292, Andrei al III-lea “Veneţianul”(1290 – 1301), ultimul rege al dinastiei arpadiene, a fost primul care a susţinut că poartă chiar coroana Sfântului Ştefan.

Practic, până atunci nu se pomeneşte nimic despre existenţa unei coroane, deşi în cele trei secole, la conducerea Ungarie s-au succedat mai multe generaţii. Studiul din 2003 concluzionează că, dacă în momentul încoronării, Ştefan I al Ungariei a primit într-adevăr o coroană din partea Papei, aşa cum spun unele cronici (existând posibilitatea ca binecuvântarea Papei să fi fost doar una simbolică ), în mod sigur aceasta nu este cea păstrată în prezent în Parlamentul ungar.

Primele mistificări

O altă chestiune interesantă este faptul că Ştefan I al Ungariei, conducătorul care a reuşit să organizeze aceast popor nomad şi să-l creştineze, a fost “venerat” de-a lungul timpului ca fiind primul reformator, deşi primele coduri legislative care îi portă numele au apărut la mai mulţi ani după moartea sa. În anul 1083, Ştefan I a fost canonizat, cu acordul Papei, de acest lucru profitând urmaşii săi, care în secolul XIII au intorodus ideea de “sancti progenitores nostri”.

Combinând mai multe elemente creştine şi păgâne, aceştia i-au atribuit dinastiei arpadiene o serie de atribute divine. Ei doreau să înrădăcineze credinţa conform căreia, dacă Sfântul Ştefan a fost binecuvântat de Papă, dovada fiind coroana, el devine trimisul lui Dumnezeu pe pământ. Transferul coroanei însemna practic transferul acestui atribut către fiecare urmaş. Regii erau încoronaţi în Biserică, deoarece această ceremonie era echivalentul binecuvântării Papei. Regii dinastiei arpadiene au înţeles faptul că falsa Sfântă Coroană era garantul puterii şi au folosit-o ca atare.

Astfel se explică şi de ce Ungaria este un caz particular în această privinţă: cu toatre că această tradiţie a apărut mai târziu aici, ea a rezistat mai mult decât în orice stat din Europa. Mitul a prins rădăcini şi a dus la o adevărată competiţie pentru posesia ei, deoarece noul rege era recunoscut doar dacă era încoronat cu această coroană. În anul 1301, Carol Robert de Anjou, a devenit regele Ungariei sub numele de Carol I, dar a primit binecuvântarea doar în 1309.

Cu toate acestea, el nu a putut prelua tronul decât în anul 1310, moment în care a intrat în posesia coroanei. În 1458, Matei Corvin devine rege al Ungariei, dar nu este încoronat decât în 1464, după ce îi plăteşte împăratului Frederic al III-lea o mare sumă de bani şi răscumpără coroana.

Potrivit cronicarilor vremii, în anul 1309 Cardinalul Gentilis de Montefiori, delegatul Papei, ar fi afirmat că a constatat cu uimire că pentru maghiari, coroana e mai importantă ca regele. Citându-l pe unul din viceregii lui Matei Corvin, Mihaly Guti Orszagh, istoricul curţii scria în 1495 că, “atâta timp cât are Sfânta Coroană, chiar şi un bou trebuie tratat cu respect şi considerat rege sfânt”.

Simbolurile monarhiei maghiare expuse în Parlamentul de la Budapesta

Cultul unui obiect

 

 

Odată cu venirea la conducera Ungariei a dinastiei de Habsburg, coroana a primit noi semnificaţii. Păstrând întregul ceremonial de încoronare, pentru a nu-i ştirbi “atributele sfinte”, habsburgii au transformat coroana într-un simbol al dominaţiei lor şi o garanţie împotriva încoronării unor regi străini. Un alt exemplu relevant referitor la acest cult al coroanei este relatarea lui Joszef Keresztesi, un pastor protestant, care descria disperarea maghiarilor din anul 1784, când împăratul Iosif al II-lea a hotărât să mute Sfânta Coroană la Viena.

Având în vedere că momentul a coincis cu apariţia unei crize economice, populaţia era convinsă că din cauza acestui gest nesăbuit al împăratului, Dumnezeu i-a pedepsit. În anul 1790, Iosif al II-lea a fost nevoit să repatrieze coroana, aceasta fiind păstrată în Castelul Buda.

Revenirea coroanei în ţară a fost sărbătorită cu mare fast (i-au fost închinate poeme şi cântece), iar oamenii vorbeau despre ea ca despre o persoană. Cultul coroanei devenise atât de puternic în Ungaria încât nu mai era nevoie, aşa cum se întâmplase în alte zone, de inventarea unor teorii potrivit cărora “regele nu moare niciodată”, sau că acesta are două trupuri, “unul fizic şi unul politic”.

 La începutul secolului XIX, Sfânta Coroană a continuat să fie principalul simbol al puterii, lupta pentru conducere fiind în continuare o cursă pentru posesia ei. În anul 1849, coroana a părăsit Castelul Buda, fiind dusă în localitatea Debrecen, pentru a scăpa de trupele conduse de Alfred I, Prinţul de Windish – Gratz. În luna august, după ce Ungaria a pierdut războiul de independenţă, coroana a fost îngropată în afara graniţelor, autorităţile austriece având nevoie de patru ani ca să o găsească.

 Cu această coroană au mai fost încoronaţi Franz Josef (în anul 1867) şi ultimul rege al Ungariei, Carol al IV-lea (1916). Un alt episod care a contribuit la consolidarea importanţei acestui simbol a fost ceremonia de încoronare a ultimului rege maghiar, în timpul căreia coroana ar fi alunecat de pe capul lui Carol al IV-lea, incident care a fost perceput de toată lumea ca un semn rău (după doi ani regatul şi imperiul au fost dizolvate).

 În 1944, Miklos Horthy, guvernatorul Ungariei, a îngropat corana încă odată, Ferenc Szalasi, premier şi lider al Partidului Crucilor cu Săgeţi fiind cel care a dezgropat-o. Pentru a o proteja de trupele Armatei Roşii, coroana a fost mutată încă odată în Germania. De aici coroana maghiară a plecat către Statele Unite, fiind păstrată la Fort Knox până în anul 1987, când autorităţile americane au returnat-o Ungariei.

 

 

Sfânta Coroană pe bancnota de 200 de forinţi

Coroana maghiară şi Transilvania

 

 

Autorul studiului consideră că o analiză corectă a doctrinei Sfintei Coroane ar trebui să conţină şi o referire la cea ce el numeşte “coroana invizibilă”, adică o detaliere a atributelor pe care le-a primit coroana de-a lungul timpului, în funcţie de contexul istoric şi politic. Poate una din cele mai importante perioade ale evoluţiei doctrinei Sfintei Coroane a fost cea cuprinsă între anii 1790 – 1930. Dacă până atunci coroana nu era asociată cu ideea de teritoriu (stat), începând cu anul 1790, acesta a prins contur. Juriştii din secolul XIX sunt cei care au pus bazele doctrinei, iniţiind o dezbatere cu privire la rolul, originea semnificaţia şi legitimitatea coroanei.

Tot ei au fost cei care au identificat coroana ca “sursă a identităţii naţionale”. Deşi aceştia nu au ajuns la un consens în toate privinţele, potrivit istoricului maghiar, în 1790 nobilii maghiari au preluat o parte din ideile juriştilor şi au lansat pentru prima dată teoria că Transilvania este parte a Ungariei, “ca teritoriu al Sfintei Coroane”. După 1830, aceştia au mers mai departe, susţinând ideea că toate “teritoriile Sfintei Coroane” ar trebui unite într-un singur sistem guvernamentral, punând astfel bazele formării statului ungar.

În această perioadă, istoria a suferit şi ea o serie de modificări pentru a putea susţine acest argument; practic, imaginea coroanei din perioada medievală a fost transformată într-un argument în favoarea unificării teritoriale.

Deşi legea din aprilie 1848, prin care se dorea unificare Ungariei prin anexarea Croaţiei şi Transilvaniei, s-a dovedit a fi un eşec, obiectivul nu a fost abandonat, în 1867 reuşindu-se unificarea “teritoriilor Sfintei Coroane”, aşa cum le numea Ferencz Deak (ministrul Justiţiei în guvernul lui Lajos Batthyany).

Chiar şi Franz Joseph şi-a atribuit titlul de “succesor de drept al tronului şi coroanei Ungariei şi a teritoriilor asociate acesteia”, el rămânând valabil până la sfârşitul monarhiei. În această perioadă, rolul coroanei a oscilat practic între ideea de garant al puterii şi garant al integrităţii teritoriale.

 Mai mult, toate polemicile privind simbolistica acesteia au mers pe două idei principale, adesea confuze: pe de-o parte coroana era elementul defenitoriu pentru istoria şi evoluţia maghiarilor, având în vedere că aceasta provenea din perioada arpadiană; pe de altă parte, ea era simbolul “Ungariei Mari”, teritoriu pe care Ungaria l-a ocupat în perioada imperiului, de care ea a dorit să se desprindă. Înainte de dizolvarea Imperului Austro – Ungar, în octombrie 1918, politicienii maghiari au mers însă pe ideea că, în cazul desprinderii Ungariei de Austria, “teritoriile Sfintei Coroane trebuie să rămână unite deoarece ele reprezintă o singură entitate”.

 

 

Regatul fără rege şi amiralul fără nave

 

 

În perioada interbelică, Tratatul de la Trianon a reprezentat principala ţintă a guvernelor maghiare în cadrul politicii revizioniste. Paradoxal, tocmai după căderea Imperiului Habsburgic, doctrina Sfintei Coroane a început să câştige un loc din ce în ce mai însemnat în conştiiinţa naţională, în 1920 aceasta devenind ideologia oficială a regimului şi fiind principala justificare pentru pretenţiile teritoriale care au un puternic ecou până în prezent.

În anul 1920, moment în care Parlamentul îl alege pe Miklos Horthy ca regent al Ungariei, acesta afirma că potrivit doctrinei Sfintei Coroane, Ungaria rămâne regat, dar principala sursă a puterii nu este regele, ci coroana în sine.

Miklós Horthy

                                                              Miklos Horthy

 

 

În martie 1943, regentul Horthy a instituit chiar şi decoraţia Ordinul Sfintei Coroane, care era acordată cetăţenilor străini pentru serviciile aduse statului ungar, atât pe timp de pace, cât şi pe timp de război.

Ordinul Sfintei Coroane avea opt grade, dar a dispărut după doar doi ani. După cel de-al Doilea Război Mondial, odată cu venirea comuniştilor la putere, doctrina coroanei a fost abandonată. Cu toate că acesta a fost extrem de importantă de-a lungul secolelor, comuniştii nu au putut trece cu vederea faptul că ea era în strânsă legătură cu instituţiile monarhiei.

Revitalizarea doctrinei extremiste

În 1989, după căderea comunismului, doctrina Sfintei Coroane a renăscut precum pasărea Phoenix, revitalizarea acesteia fiind valabilă atât în cazul “coroanie vizibile, cât şi a celei invizibile”. Aşa cum era de aşteptat, acest lucru a strârnit multe polemici aprinse în mediul academic şi politic. Începând cu anul 1994, după ce socialiştii şi liberal-democraţii au preluat puterea, o serie de politicieni de dreapta au cerut ca Sfânta Coroană să fie mutată de la Muzeul Naţional în clădirea Parlamentului, solicitând şi ca doctrina Sfintei Coroane să fie inclusă în Constituţie.

Demersul acestora nu a avut succes, dar coroana a revenit în centrul atenţiei începând cu anul 1998, când Viktor Orban (liderul Fidesz – partid de centru – dreapta) a devenit premier. După dezbateri aprinse, în 2000, guvernul a adoptat “Legea Mileniului”, dedicată Sfintei Coroane şi împlinirii a 1000 de ani de la înfiinţarea regatului maghiar.


Afiş al Gărzii Maghiare cu Sfânta Coroană

Ideologie oficială

 

 

Deşi iniţial legea conţinea un preabul dedicat Sfintei Coroane, acesta a fost şters din varianta finală datorită opoziţiei unor membrii ai Parlamentulului şi ai Academiei de Ştiinţe de la Budapesta. Totuşi, guvernul l-a desemnat pe Istvan Nemeskurty, istoric şi susţinător al tradiţiei Sfintei Coroane, responsabil cu organizarea acestei ample sărbători, iar coroana a fost mutată în clădirea Parlamentului. În discursul rostit cu această ocazie, preşedintele a afirmat că timp de secole coroana a reprezentat puterea supremă, împărţită între rege şi naţiune, ca “membră a coroanei” (potrivit autorului cercetării, acesta este estenţa doctrinei Sfintei Coroane, paragraf şters din textul “Legii Mileniului”, dar reafirmată de preşedinte).

La rândul său, cu acest prilej, premierul Viktor Orban a declarat că liderul Bisericii i-a trimis această coroană regelui Ştefan I ca binecuvântare, el fiind întemeietorul naţiunii şi al patriei. El a mai afirmat că prin lupte, eforturi şi sacrificii, această ţară a devenit parte a Europei creştine, coroana fiind cea care i-a permis Ungariei să intre în Europa. Astfel, simbolurile atribuite Sfintei Coroane sunt încă odată “prelucrate”, aceasta fiind asociată cu două din principalele teme ale discursului politic: independenţa şi integrarea în Europa.

 

 

Sfânta Coroană – simbol al extremismului

 

 

Paramilitarii din Garda Maghiară se folosesc de simbolurile monarhiei medievale

Pentru două din cele mai cunoscute organizaţii extremiste din Ungaria, Garda Maghiară (susţinută de partidul de extremă – dreapta Jobbik) şi Mişcarea Tinerilor din cele 64 de Comitate (HVIM), Sfânta Coroană reprezintă unul din cele mai importante simboluri. De remaract este şi faptul că organizaţiile de acest tip câştigă din ce în ce mai mult teren şi în România. Revenind însă la importanţa pe care acestea o atribuie coranei, fiecare membru al Gărzii Maghiare sau al HVIM depune un jurământ de credinţă faţă de Sfânta Coroană.

De exemplu, Garda Maghiară susţine că Sfânta Coroană, primită de Ştefan I al Ungariei de la Papă, este principala sursă a identităţii naţionale a acestei naţiuni, apropiindu-se astfel de simbolistica secolului XIX. Din punctul lor de vedere, coroana este una sfântă deoarece ea este garantul reveniririi regelui (trimis de Dumnezeu) şi al unificării întregii naţiuni, fapt demonstrat chiar de elementele prezente pe ea. Mai mult, Garda Maghiară consideră că ea nu vine din trecut, ci din viitor, fiind practic o profeţie ce urmează să se împlinească, pentru această “naţiune unică, aleasă de Dumnezeu”.

HVIM aminteşte doar de faptul că pentru a deveni membru trebuie să depui un jurământ de credinţă faţă de Sfânta Coroană, fără a oferi mai multe detalii. Totuşi, pentru a-şi promova ideile, organizaţia a înfiinţat un post de radio intitulat “Radio Sfânta Coroană”, care mediatizează acţiunile acesteia şi susţine o serie de formaţii cum ar fi Karpatia, conoscută pentru mesajele sale revizioniste.

 Potrivit site-lui partidului Jobbik, unul din principalele obiective ale acestuia este reintroducerea sărbătorii Sfintei Coroane în calendarul sărbătorilor naţionale ale Ungariei, pe data de 20 august, când este comemorat Sfântul Ştefan, întemeietorul statului.

La scurt timp după ce tribunalul de la Budapesta a interzis Asociaţia Culturală Garda Maghiară, Vona Gabor, liderul partidului Jobbik afirma că organizaţia va continua să existe, deoarece Garda “slujeşte naţiunea şi Sfânta Coroană a Ungariei”. Coroana devine încă odată instrument politic, extrema – dreapta maghiară exploatând acest subiect în discursul politic, pentru a-i putea combate pe cei care afirmă că Sfânta Coroană a fost cea care a transformat Ungaria într-un stat european (în special Fidesz, partid care în prezent se află în opoziţie).

Adăugând doar o serie de argumente istorice, care pot fi combătute uşor, extremiştii maghiari susţin că Sfânta Coroană este practic simbolul central al istorie maghiare, sub care trebuie să se realizeze unirea acestora şi a teritoriilor care aparţin “de drept” Ungariei.

Surse:  dosaresecrete.ro

Fr Constantin Alecse
Biserica.org
Blog-ul in Romaneste
English Blog

Publicitate

03/04/2013 - Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , ,

9 comentarii »

 1. Este foarte interesanta pozitia Ungariei. Desi nu sunt urmasii Romei ci ai hunilor, ei se supun Romei d.p.d.v. religios.
  Polonezii, desi sunt slavi, se supun tot Roemi.
  Noi(ma refer la cei ce ne conduc), desi ne batem cu pumnul in piept ca suntem latini, nu ne intereseaza Roma si Vestul ci Estul, socotind ca lumina ne vine de la Rasarit. O fi bine, o fi rau ? Ce mai conteaza. deja majoritarii romani sunt la pamant. deja sunt calcati in picioare si lumina de la Rasarit nu ne ajuta in niciun fel.

  Apreciază

  Comentariu de Mucanu Aurel | 03/04/2013 | Răspunde

 2. Scuze, neatent am scris ROEMI in loc de ROMEI.

  Apreciază

  Comentariu de Mucanu Aurel | 03/04/2013 | Răspunde

 3. Mi se pare normal!!Daca Stefan era fiul Romancei Voicu, Matei si Iancu Corvinii erau tot asa, Petofi era sirb, List a fost austriac, Bolyai a fost Boian, si lista e lunga, ce ne mai miram ca cel mai important simbol este altceva decit vor ei!

  Apreciază

  Comentariu de Gicu Papuc | 31/07/2014 | Răspunde

  • petofi era o amestecatura la prima generatie intre un sarb si o slovaca.
   Cititi : https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/10/02/sandor-petofi-geniul-romantic-al-maghiarilor-video/

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 01/08/2014 | Răspunde

   • … _*Miorita* _ “Prorocia Pastorului cel Bun” (vezi) _ Ioan 10/[3,4],8,11, 2012, 2013, 2014 -16; _ Romani[a] 11/[3]-5,8; _ Daniel 11/14; _ Mica 7/[1],2-4; _ 1 Petru 2/9, …

    …implicita in “prorocii / pre-viziuni” (vezi) _ Daniel 7/7,13; 8/26; 12/4,9;
    … _ Isaia 6/8,[9-11], 2012, 2013; 9/1,2,[6]; 53/1,[2-5],6; 55/1,[6-9],11, …
    … _ Ioan 1/1,5,[11], 2012, 2013, 2014 – 16; 10/8,11, 2012, 2013, 2014 -16, …
    … _ Iesirea /”Trimiterea” -[Ex.] 3/14; 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014 -16, …

    …[“prorocie”], revelata / implinita, in *aceasta vreme de stramtorare cum n-a mai fost [niciodata, niciodata, niciodata]* (vezi) _ Daniel 12/1, …”vremea [aceasta pe care o traiti] de pe urma” (vezi) _ Daniel 12/[1],4,[9,13]; _ Isaia 6/8,[9-11], 2012, 2013, …implicit[e] _ Luca 24/25-27,45, …[astfel]: …

    … _”Si o ceata de derbedei din poporul tau, se vor rascula, ca sa implineasca vedenia [“Pastorului cel Bun”], … Dar vor cadea” (vezi) _ Daniel 11/14, …

    …- Referitor la faptele “secrete / tainuite, ale jandarmilor planetari”, in complicitate cu toti “toleratii / veneticii”, …”Ce-au venit in Tara asta, si-au cerut, [si vor], pamant si apa” (vezi) _ Psalmul 78/1-3,[4]: …

    …-*Asculta Poporul Meu, invataturile Mele!…Ce am auzit, ce stim, ce ne-au povestit parintii nostri”, un *Popor de Pastori / Ciobani romani din Romania* (vezi) _ Luca 2/[4-7],8, …[si], …prin “Miorita”, [despre]: …

    _*Bacii, …cel Francian si cel Ungurean, …

    … [la care s-au alaturat in haita, si cei:
    Austro-Germano-Americano-PambucCIAn] (vezi) _ Matei 24/[27],28, …

    … La apus de Soare, …

    …(adica / vezi): …[sfarsitul Erei Astrale – Soarele in Constelatia Pesti, …co-incidenta cu Sfarsitul Calendarului Mayas – 21.12.2012] (vezi) _ 2 Cronici 18/34,

    …“Marii”[bacii / S.S.] se vorbira si se sfatuira,
    Cum sa [Mi]-l omoare pe cel Moldo-Vlahian,
    Ca-i mai ortoman, are oi mai multe,
    Mandre si cornute, si cai invatati,
    Si caini mai barbati, …Pe malurile Istrului,
    Pe-un picior de Plai, pe-o gura de Rai,
    Unde Domnul Dumnezeu, inca de la Facere,
    A sadit o Gradina in Eden, spre Rasarit,
    Si a pus acolo omul pe care-l intocmise,
    Ca s-o lucreze si s-o pazeasca* (vezi) _ Geneza 2/8-14,[15-17]; _ Luca 2/8-14.

    _ Da ! …-Dar, din pricina tolerarii “tradatorilor si vanzatorilor de Tara si Neam” / Poporul Roman – “o semintie aleasa” _ 1 Petru 2/9, -”Poporul Tau cel sfant, n-a stapanit Tara decat putina vreme; Vrasmasii nostri au calcat in picioare locasul Tau cel Sfant.” (vezi) _ Isaia 63/18;

    _ Am ajuns ca un popor pe care nu l-ai carmuit Tu, si peste care niciodata nu s-a chemat Numele Tau.” (vezi) _ Isaia 63/19.

    _ Vai, cetatea aceea credincioasa, cum a ajuns o curva! -Era plina de judecata, …dreptatea locuia in ea, si acum e plina de ucigasi! Mai marii tai sunt razvratiti si partasi cu hotii, toti iubesc mita si alearga dupa plata; Orfanului nu-i fac dreptate, si pricina vaduvei n-ajunge pana la ei. (vezi) _ Isaia 1/21,23;

    _ Cei ce povatuiesc pe Poporul ACESTA i-l duc in ratacire, si cei ce se lasa povatuiti de ei sunt pierduti. (vezi) _ Isaia 3/12; 9/16.

    _ Dar ce vor face la urma [?!] (vezi) _ Ieremia 5/26-29,31, …-Caci in Poporul Meu sint oameni rai; Ei pandesc ca pasararul care intinde laturi, intind curse , si prind oameni; …Asa ajung ei puternici si bogati.

    _ Grozave lucruri, uracioase lucruri se fac in Tara. (vezi) _ Ieremia 5/30;

    _ Au limba intinsa ca un arc si arunca minciuna; Si, nu prin adevar sint ei puternici in Tara; Caci merg din rautate in rautate si nu Ma cunosc. (vezi) _ Ieremia 9/3.

    _ Daca poftesc ogoare, pun mana pe ele, daca doresc case le rapesc, asupresc pe om si casa lui, …”pe om si mostaenirea lui”. …-De aceea: … _ “Iata, am de gand sa aduc o nenorocire impotriva acestui leat de oameni, …si nu vor mai umbla cu capul atat de sus, caci vremile vor fi rele. (vezi) _ Mica 2/1-4; 3/11.

    _ S-a dus omul de bine din Tara, si nu mai este nici un om cinstit printre oameni;[?!!] Toti stau la panda ……;
    -Mainile lor sint indreptate sa faca rau: Carmuitorul cere “daruri” / danii / taxe / impozite, “Judecatorul cere Plata”, cel mare i-si arata pe fata ce doreste cu lacomie, si astfel “merg mana-n mana” (vezi) _ Mica 7/2,3.

    _ Doamne, pe prorocii Tai i-au omorat, altarele Tale le-au surpat; Am ramas Eu singur, si cauta sa-mi ia viata. (vezi) _ Romania 11/3,[4],5.

    _ Totusi, nu te teme turma mica; Pentru ca Tatal vostru va da cu placere Imparatia. (vezi) _ Luca 12/32.

    _ Ziua vestita de toti prorocii Tai se apropie! Atunci va fi uluiala lor.” (vezi) _ Mica 7/4,[5]; _ 1 Petru 2/9.

    = Cu stima. – Moise Gheorghe, care, [talmacit], inseamna -*Mesia*, …[in concordanta si conformitate cu prorociile / potrivit fagaduintei] (vezi) _ Deut18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Romani[a] 5/14; 10/[14 – Cum ?! _ Care Nume ?],17; _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Apocalipsa 2/17; _ Romani[a] 10/17,[18-20]; _ Matei 1/18,21; _ Isaia 6/8,[9-11, 2012], 2013; 9/1,2,[6]; 52/6 – *Gheorghe Moise _ Iata-Ma!*, …dar, “asa cum au prevazut prorocii, , …nu cheama nimeni Numele Meu” (vezi) _ Isaia 65/1; _ Romani[a] 10/17,20, …[adica]: …

    … – „Cel ridicat si trimis – La implinirea vremii” (vezi) _ Galateni 4/4; _ Ev.1/2; _ Ioan 1/1,5,[11], 2012, 2013, 2014 – 16; … -*Iesirea*/[Ex.] 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014 – 16;
    … -*Cine are urechi de auzit sa auda* (vezi) _ Luca 8/[5-7],8,[15]; 16/29,31; 18/[2-7],8; 24/25-27,45;
    … _*Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela* (vezi) _ Ioan 4/[25],26; 5/39; 7/37; 8/21,23,24,[26],28,29,43,45-47; 10/8,11, 2012, 2013, 2014 – 16;
    …-Vine dimineata (vezi) _ Isaia 21/11, 2012, 2013, 2014 – 16; …- “Toate religiile” / *Toate popoarele chemate …[fara bani si fara plata]* (vezi) _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,[13], …
    … [chemate] la “masa / hrana” (vezi) _ Matei 4/4; _ Osea 4/6, …[“masa / hrana”] / praznicul zilei mari [aceasta] de pe urma (vezi) _ Ioan 7/37, …
    …*[zi], care nu a mai fost …[niciodata, niciodata]* (vezi) _ Daniel 12/1; _ 1 Corinteni 14/21; _ Matei 13/34,35,[16,17],13-15; _ Ioan 16/25, …
    … _ *Si va fi Lumina !* (vezi) _ Isaia 9/1,2,[6]; _ Faptele Apostolilor 26/23; _ Daniel 12/[1],3,10; _ Matei 5/17; _ Ioan 9/[39],40,41: …

    http://mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.com


    …posibil si probabil *cenzurat de catre cei care iubesc mai mult intunericul* [si, care-si zic S.S –“Servicii Secrete / Cia & Mossad, alias Sri”], …
    …*mana-n mana cu cei care batjocoresc *dregatoriile Poporului Meu (vezi) _ Romani[a] 11/3-5; _ 1 Petru 2/9*, …

    …si care continua sa Ma batjocoreasca si sa Ma umileasca [de mai multi ani de zile], cum greu va puteti imagina (vezi prorocii[le]) _ Isaia 53/1,[2-5],6; _ Ioan 7/26; _ Luca 24/[25],26, …

    …implicati aceia care-si zic: … – “Legiuitori / Parlamentari – Guvernanti, … Administratori / Primari, …Judecatori / Procurori, Politisti, … s.a.”] (vezi) _ Ioan 3/[16],19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Isaia 9/[15],16,[17]; 10/1-3; _ Mica 2/1-2; 3/11; 7/[1],2-4.

    Apreciază

    Comentariu de Gheorghe Moise | 02/01/2015

  • Ioan de Hunedoara (si nu Iancu=janko=nume slovac )=Hunyadi Janos era fiul (bastardul )regelui de atunci Janos Zsigmond …cu Morzsinai Erzsebet ..(Elisabeta Morsinai )..romanca ..nu ..? , si pt a primi copilul cresterea si educatia cuvenita ,a fost incredintat unui cneaz numit Voicu (Vajk) caruia i-au fost atribuite si domeniile Hunedoarei drept rasplata , pt . cresterea si educatia copilului….Ioan de Hunedoara ..,Iancu de Hunedoara …, Hunyadi Janos ..,,Iancu de Huniade .. , Iancu Corvin … etc …

   Apreciază

   Comentariu de Otto Vas | 22/09/2015 | Răspunde

  • Esti prost. In timpul ala al lui Szent István (Sfantul Stefan) nici valahi nu existau in zona, erau inca in muntii albaneji. Si acum sa lasam povestile sci-fi dacice…, dapai romani. Hahaha.Hunyadi János si Mátyás Király erau sange pur unguri. Stiu, ca asa zisi istorici ai lui ceau incercau sa le valachizeze, dar e non-sens. Cine dracu facea vistier un vlah (putini erau in vremea aia in Ardeal), credeti ca regele Imperiului Maghiar facea asta? Schioapata treaba… Petőfi era cu jum. de picior taut. Slovaci se spune acum, tot un popor de nicaieri… Dar cine e maghiar? Cel care simte asa, e cinstit, patriot si se declara maghiar. Va intreb: de ce majoritatea romanilor, vlahilor pe vremuri de langa Gyula, Szeged, se declara maghiari? Fiindca le e rusine (pe drept) de stramosi, si de astia de azi. Ei pastreaza limba, au scoli, nu ca bastinasii si fauritorii Ardealului, maghiarii. Ei nu sunt asupriti de o hoarda analfabeta mitica…Si cu Bolyai Farkas si János, mai, chiar ca esti prost si handicapat. In vremea aia, cand traiau ei, tata si fiu, spuneümi un singur vlah, care stia carte? Dapai sa fie polihistor, cum erau ei? Mai, tare prost mai esti.

   Apreciază

   Comentariu de Tamas Istvan | 16/02/2020 | Răspunde

   • Numai un neștiutor de carte ca domnia ta poate da sentințe de tipul ”In timpul lui Szent István (Sfantul Stefan) nici valahi nu existau in zona, erau inca in muntii albaneji” sau” Hunyadi János si Mátyás Király erau sange pur unguri”.

    1.Află dragă Istvan că există dovezi scrise, dar și arheologice, că în fosta Dacie a existat o continuitate a urmașilor daco-romanilor numiți ulterior vlahi, valahi, olahi, wlochy, vlasi de către străinii, inclusiv unguri cu care acestia au intrat în contact după retragerea armatei si administrației romane.

    Există numeroase alte izvoare istorice care atestă prezența proto-românilor la nord de Dunăre între secolele III-X,cu mult înaintea venirii migratorilor maghiari din străfundurile Asiei și a faimosului Szent Istvan care vă provoacă orgasme vouă națioalistilor unguri de operetă cum ar fi:

    – lucrarea Strategikon din secolul VI a împăratului bizantin Mauricius, care atestă prezența proto-românilor pe teritoriul fostei Dacii, menționați sub numele de „romani”;

    – lucrarea „Istorii” dintre secolele V-VI a istoricului bizantin Theofilact din Simocatta, care relatează despre episodul îndemnului în proto-română „Torna, torna, fratre!” rostit de către un soldat din armata bizantină în timpul unei campanii împotriva avarilor, în apropierea munților Haemus, în anul 587. Despre acest subiect va scrie puțin mai târziu (secolul VII) și istoricul bizantin Teofan Mărturisitorul.

    – epopeea eroică germană Cântecul Nibelungilor, în care se relatează faptul că la nunta regelui hun Attila (secolul V) cu prințesa germană Grimhilda este invitat și ducele (herzog în limba germană) român Ramunc (explicat de A. D. Xenopol ca transformarea germană a numelui Roman) „din Țara Valahilor” (Wallachenland, teritoriul actual al României), care sosește alături de 700 de însoțitori români.

    Deoarece dacii erau atestați nu numai în Dacia, ci și în teritoriile vecine ale statului roman (Dacia Ripensis, Dacia Mediterranea, Moesia, Dardania, Scythia minor), unii făcând chiar carieră militară, este clar că dacii nu au „pierit în întregime”, fără să mai vorbim de populația numită „dacii liberi” (carpii și costobocii), dintre care o parte au intreprins expediții războinice în Imperiul Bizantin.

    Majoritatea (cel puțin 80%) hidronomiei și toponimiei de pe teritoriul României este de origine dacă. Toponimele (Apulum, Napoca, Potaissa), hidronimele (Alutus, Samus, Maris), precum și inscripțiile din Dacia în care sunt prezente nume dacice și romane sunt dovada indiscutabilă a prezenței geto-dacilor după cucerirea romană. Se contrazice astfel afirmația lprostească despre „exterminarea geto-dacilor” după retragerea romanilor.

    – Prezența unor cronici și inscripții ce atestă prezența soldaților de origine dacă și în alte provincii ale Imperiului Roman, cum ar fi în Britannia.

    – Răscoalele repetate ale dacilor împotriva romanilor la sud de Dunăre

    – Tezaurele monetare (a căror acumulare începe înainte de retragerea aureliană 271 e.n), descoperirile arheologice (așezări și necropole, ritualuri dacice, inscripții precum cea de la Tomis din secolul III: „Eu, Skirtos, dacul de condiție liberă…”; obiecte de origine dacică, precum vasele dacice din secolele II-III descoperite la Romula, așezare colonizată masiv cu veterani romani), răspândirea creștinismului (majoritatea cuvintelor sunt de origine latină: „biserică”, „Dumnezeu”, „înger”, „cruce”) sunt dovezi ale continuității daco-romane.

    – Cronicile Gesta Hungarorum a cronicarului maghiar anonim și Cronica lui Nestor, ambele menționându-i pe români ca locuind pe actualul teritoriu actual al României, sunt izvoare demne de crezare, infirmând ipoteza teoriei roesleriene.

    – O altă dovadă a prezenței proto-românilor la nord de Dunăre, între secolele III și X, o constituie și existența culturii Dridu de origine proto-română, din aceeași perioadă, desigur cu unele influențe slave și germane.

    Se cunosc, din diverse izvoare istorice și mai ales din diplomele militare găsite pe toată întinderea Imperiului Roman, 15 corpuri de trupă auxiliare formate din daci pe vremea împăratului Traian și a succesorilor acestuia. Se pot aminti: cohors I Ulpia Dacorum ala I Ulpia Dacorum , cohors I Aelia Dacorum (formată în timpul lui Hadrian) și cohors VI nova Cumidavensium Alexandriana (formată în timpul lui Severus Alexander, din soldați daci recrutați din zona Cumidavei, Râșnovul de azi).

    Inscripțiile din secolul IV atestă că limba latină era vorbită în continuare în Dacia după retragerea aureliană. Donariul de la Biertan din județul Sibiu, relicvă creștină din secolul IV, conține inscripția latină : „Ego Zenovius votum posui” (Eu, Zenoviu, am depus darul), fiind o altă dovadă a vorbirii limbii latine în Dacia, după 271.

    Dacă mai vrei, îți mai dau si alte argumente, poate vei înțelege si tu in sfârșit cât de mult te ia de prost propaganda imperială ungurească…În plus mi-ar părea rău să văd un ungur că moare prost, intoxicat cu lăturile propagandei idioate maghiare…

    2.Iancu de Hunedoara (Hunyadi Janos) era etnic român, fraiere, iar fiul său Matei (Mátyás) era un metis, rezultat din căsătoria acestuia cu o unguroaică, Erszebet.
    Ștefan cel Sfânt, Iancu de Hunedoara, Matei Corvin sau Nicolaus Olahus – regi sau regenți cu rădăcini românești sau care aveau și origine română – au scris o istorie de care ungurii sunt mândri
    până în zilele noastre.
    Numeroși cnezi români din Ardeal s-au maghiarizat
    Printre aceștia ar trebui să te interesezi de de familiile nobbile maghiare, românesti la origine, Banffy sau Rațiu sau despre cnezii români din Maramures, Hațeg , Banat etc.

    Dacă te arde focul sacru al cunoașterii și vrei să fii sigur că ungurii sunt un nam de pripas venit de unde a înțărcat mutu iapa, pune mâna si citește :

    Dă clic pentru a accesa ccr28sept.pdf

    Cât despre românii din Câmpia Tisei,e dureros, dar procesul de maghiarizare a lor e aproape încheiat. Bineînțeles că propaganda ungurească sovină le toarnă zi de zi si ceas de ceas minciuni menite să-i indepărteze de frații lor români din România, așa că nu mai fii tu atat de fălos și nu mai lăuda Ungaria pentru politica ei de distrugere a națiunilor pe care le-au găsit aici hoardele maghiare când au năvălit în Pannonia și teritoriile vecine.
    E tipic pentru popoarele de pripas să încerce să-și justifice jafurile și invaziile, negând însăși vechimea băștinașilor din teritoriile pe care le-au cotropit.Așa fac rușii, sârbii etc. Nici ungurii nu fac excepție..

    Invață și pe urmă mai vorbim. În stadiul în care te afli ești prea slab pregătit ca să pot lua în considerație năzbâtiile si prostiile pe care le debitezi…

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 16/02/2020


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: