CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Incredibil dar adevarat ! Chiar şi italienii au emigrat în România… Incredibile ma vero ! Anche gli italiani emigravano in Romania

 

 

 

 

 

 

Chiar şi italienii au emigrat în România

 

 

Pentru mulţi va suna ciudat. Cu toate acestea, aceasta este realitatea.

Nu cu mult timp în urmă, atunci când italienii au emigrat în România, nu au avut o bună reputaţie în ţara aceasta aflată la Marea Neagră.

 Mai mult de o suta de documente inedite, dezvăluie o realitate a imigraţiei ilegale a italienilor, exploatarea copiilor pentru cerşit şi vinderea lor, prejudecăţile de alte ţări împotriva italienilor, şi aşa mai departe.

Un episod este emblematic…

O scrisoare trimisă in Italia de  consulul italian din India, în 1893, explică modul în care la Bombay, in India, toti exploatatorii de prostituate erau considerati în mod eronat de origine italică .

Atât de mult, încât italian a devenit sinonim cu proxenet.

  In anii ’40, seful poliţiei italiene , Carmine Senise stigmatiza sever  comportamentul cetăţenilor italieni in Romania.

El scria ca, ” legaţia din Bucureşti, subliniază faptul că unii dintre conaţionalii săi, au venit în România cu vize turistice pe care nu le-au prelungit.

Fenomenul a fost atât de masiv ca Mussolini a fost obligat să emită o interdicţie de călătorie pentru lucrătorii calificaţi.

Italia nu a fost imuna nici la  traficul de copii. Mai ales la mijlocul secolului al XlX-lea, mulţi copii au fost de fapt închiriati unor  adulţi, în scopul de a deveni cerşetori,  suferind abuzuri şi umilinţe de tot felul.

Cei mai mulţi dintre ei nu s-au mai întors în ţara sa de origine. O frescă de o lucrare demnă de Victor Hugo.

 O expoziţie din  Parma arata  generatiilor de azi , bombardate cu imagini din mass-media pline de  prejudecăţi anti-imigraţie, documente din  trecutul  de emigratie al italienilor,  pentru a menţine o conştiinţă critică faţă de prezent si  pentru a nu da crezare la  tot ce se arata  in presa scrisa sau la televizor.

 

Incredibile ma vero. Anche gli italiani emigravano in Romania

 

Siamo stati anche noi “rumeni” in passato. C’è stato, infatti, un tempo in cui la nostra nazionalità (in negativo) contava più del nome e cognome. Proprio come accade oggi per chi viene dalla Romania.

Per molti suonerà strano. Eppure è la realtà dei fatti. C’è stato un periodo, non molto lontano, in cui gli italiani emigravano in Romania e, proprio come i rumeni da noi, non avevano una buona nomea nel Paese adagiato sul mar Nero. Una mostra sull’emigrazione, a Parma, spacca a metà il velo dei pregiudizi anti-rumeni che forgia la mentalità della gran parte del popolo italico di oggi.

 Oltre cento documenti inediti, portati alla luce dall’Archivio di Stato, svelano una realtà fatta di clandestinità, di bambini sfruttati e venduti per mendicare, di pregiudizi degli altri Paesi nei nostri confronti e quant’altro.

Un episodio è emblematico. Una lettera inviata in Italia dal console italiano in India, nel 1893, spiega come a Bombay tutti gli sfruttatori della prostituzione venissero considerati erroneamente di origine italica.

Tanto che italiano divenne sinonimo di sfruttatore di prostitute. Verso la metà del ’900, invece, fu la Romania il paese che maggiormente poneva veti alla nostra immigrazione. Il capo della polizia, Carmine Senise, negli anni ’40 stigmatizzò in maniera perentoria il comportamento dei connazionali nella nazione rumena.

In un suo comunicato scriveva “La legazione in Bucarest segnala che alcuni connazionali, giunti in Romania a titolo temporaneo, non lasciano il Paese alla scadenza del loro permesso di soggiorno provocando inconvenienti con le autorità di polizia romene anche per il contegno non sempre esemplare da loro tenuto e per l’attività non completamente chiara dai predetti svolta“. Insomma gli italiani arrivavano in Romania con un semplice visto turistico, ma poi erano soliti trattenersi ben oltre la sua naturale scadenza. Il fenomeno era talmente massiccio che Mussolini fu costretto ad emanare un divieto di espatrio per gli operai specializzati.

Potevano partire solo operai semplici, dopo rigide procedure di controllo della documentazione, viste le lamentele che giungevano da altri Paesi. L’Italia non fu immune nemmeno dalla tratta dei bambini. Soprattutto a metà del diciannovesimo secolo, molti baby-mendicanti venivano, di fatto, affittati ad adulti affinchè diventassero garzoni o mendicanti, subendo maltrattamenti e umiliazioni di ogni genere.

 La maggior parte di loro non fece più ritorno nel suo paese d’origine. Un affresco degno di un’opera di Victor Hugo.

La mostra di Parma rappresenta un tuffo nella storia che sia di insegnamento per le generazioni future, bombardate da immagini, da flussi mediatici che rafforzano i pregiudizi anti-immigrati.

 Guardare al passato per mantere una coscienza critica verso il presente e non credere a tutto ciò che si vede e si dice sull’”altro”, può essere una strada giusta per la crescita e lo sviluppo della società civile.

 Sursa: agoravox.it

Publicitate

03/03/2013 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , | Un comentariu

O ISTORIE APROAPE NEȘTIUTĂ : Dimitrie Cantemir – agent secret rus la 27 de ani

Dimitrie Cantemir (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723),   a fost domn al  Moldovei  (martie – aprilie  1693 și 1710 – 1711) și un mare carturar umanist al spațiului cultural românesc.

Printre ocupațiile sale diverse s-au numărat cele de  lingvist, scriitor, istoric,filosof, muzicolog si compozitor.

A fost primul român membru al Academiei de Stiinte din Berlin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acum aproape 300 de ani (în 1711) Rusia a încercat să-şi alipească  Moldova,tot aşa cum a făcut cu Ucraina în 1654.

Figura centrală a acelui proiect a fost Dimitrie Cantemir, agent secret al Rusiei încă din anul 1700. Timp de 10 ani D. Cantemir a interacţionat (la Constantinopol) cu diplomatul şi agentul rus Petru A. Tolstoi.

Din 1710 D. Cantemir a fost încadrat oficial în serviciul rus de spionaj având drept misiune să afle toate detaliile legate de pregătirile de război cu Rusia, cât şi despre relaţiile imperiului otoman cu ţările europeene.

 De asemenea, la indicaţia ţarului rus, D. Cantemir  dezinforma turcii în privinţa intenţiilor militare ale Rusiei.

Pe de altă parte, în schimbul ajutorului financiar necesar pentru obţinerea tronului Moldovei, D. Cantemir a promis ruşilor că dacă va deveni domn al Moldovei, imediat după începerea războiului ruso-turc va deveni aliat al Rusiei…

După 5 luni de domnie în Moldova, la 13 aprilie 1711, Dimitrie Cantemir semnează, cu ţarul rus – Petru I, o înţelegere secretă care declanşa procesul de intrare a Moldovei în componenţa Rusiei.

După ce ruşii au fost înfrânți de turci în Lupta de la Stănilești (18-22 iulie 1711), neputând rămâne în Moldova, Dimitrie Cantemir a emigrat în Rusia cu circa 4000 persoane. A fost cel mai mare exod de până atunci din Moldova…

Împăratul rus le făgădui tuturor fugarilor pământ, pe care în curând îl şi dădu în Ucraina, punând pe toţi moldovenii refugiaţi sub jurisdicţia lui D. Cantemir.

Acesta îşi exercita atribuţiile cu atâta asprime, încât mulţi dintre ei hotărâră să revină în Moldova. 

După câţiva ani, cam jumătate din fugari erau reîntorşi în patrie.

”В Константинополе сын молдавского господаря познакомился с русским послом Петром Толстым, одним из лучших дипломатов и разведчиков того времени. Кантемир стал резидентом российской разведки, с 1710 года был официально зачислен на русскую службу. Он собирал сведения о приготовлениях Порты к войне с Россией, о ее отношениях с европейскими державами.

По указаниям Петра I Кантемир дезинформировал турок о замыслах России. Когда Петр Толстой был по приказу султана заключен в Семибашенный замок, молдавский посол в Константинополе по распоряжению Кантемира посетил российского посла в тюрьме и наладил его тайную переписку с русским правительством. Впоследствии, став господарем, Кантемир заключил с Петром договор о сотрудничестве русской и молдавской разведок.”

Петр Шорников (ФИЛОСОФ СРЕДИ КОРОЛЕЙ  Дмитрий Кантемир знаменует исторический выбор Молдавии).

Autor: Dr. Veaceslav Stavila – Blogul “Jurnalul istoricului de veghe” md.

 

 

Surse :

 

Луцкий договор — секретный договор между господарём Молдавии Дмитрием Кантемиром и Петром I, согласно которому Молдавия, сохраняя автономию, переходила в русское подданство. Заключён 13 апреля 1711 года в Луцке)

Istoricul Petru Şornikov despre D. Cantemir (ca agent secret rus/aliniatul nr. 8):

 

http://miaorth.narod.ru/D.Kantemir.html

 DESPRE ALȚI SPIONI ROMÂNI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/?s=maria+tanase+agent

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2013/05/04/a-fost-un-spion-german-in-fruntea-armatei-romaniei-la-inceputul-primului-razboi-mondial-2/

03/03/2013 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarii

Chinuitorul secret al d-nei Kohl: a fost violata de soldatii rusi cand avea numai 12 ani…

 Hannelore Kohl şi mama ei au fost atacate de soldati din  trupele Armatei Roşii după înfrângerea Germaniei în 1945. După ce a fost violată, Hannelore a fost aruncată pe podeaua casei “precum un sac de cartofi…

 

Power couple: Former chancellor Helmut Kohl and his wife Hannelore who hated being in the spotlight

Fostul cancelar Helmut Kohl şi soţia sa Hannelore, cea  care ura sa fie  în centrul atenţiei.

Durerosul detaliu biografic din viata fostei prime doamne a Germaniei federale,este dezvăluit în cartea publicată recent “Femeia de langa el. Viata si suferinta lui Hannelore Kohl”, scrisă de jurnalista Heribert Schwan.

Doamna Kohl spune în carte cum nu a reuşit niciodată să treacă peste acea experienţă îngrozitoare şi cum a fost bântuită toată viaţa de “mirosul de transpiraţie al soldaţilor, de cel de usturoi, alcool şi chiar de sunetul limbii ruse”.

 A fost traumatizata  pentru tot restul vieţii ei de aceasta agresiune sexuală.

Jurnalista  Schwan a avut acces nelimitat la compania d-nei Kohl şi a devenit confidenta ei, până la moartea acesteia  la vârsta de 68 ani,  în  anul 2001, cand  s-a sinucis cu o supradoză de medicamente, după  ce a contractat o alergie la lumina,  care i-a provocat si  piarderea părului.

Ajunsese sa nu poata  viziona programele de televiziune  fără a avea dureri şi timp de trei ani pana la  la moartea ei , nu a mai iesit  în afara casei sale.  Hannelore spunea că nu mai puteau suporta mirosul de sudoare masculina, după ce a fost violată de către soldaţii ruşi.

 

 

Dutiful: Hannalore and her husband meet Tony Blair and his wife Cherie at Number 10 in 1998 ahead of a gala evening

Hannalore şi soţul ei, impreuna cu Tony Blair şi soţia sa Cherie,  în 1998, înainte de o seară de gală,

Atunci când  sotul sau  a devenit cancelar al Germaniei în 1982, doamna Kohl ura sa fie  în centrul atenţiei atât de mult,  incat  a interzis celor doi fii ai ei să discute politică.

Când  sotul sau a decis să candideze din nou în 1988 pentru un nou mandat, ea a  aflat de la stiri despre aceasta decizie a lui Helmut Kohl..

Ziarista  susţine in aceasta carte că prietenele  d-nei Kohl , au sfatuit-o sa divorteze după ce s-a raspandit zvonul  ca sotul ei ar  avea o aventura cu sefa lui  de cabinet.

 


Victors: Red Army soldiers pose for a photograph in Germany after the defeat of the Nazis in May 1945. File picture

Victoriosii soldaţi ai  Armatei Roşii intr-o o fotografie  facuta în Germania imediat după înfrângerea naziştilor în mai 1945.

Starea ei alergica a fost rezultatul  luarii gresite a antibioticelor si a fost atat de grava,  incat  nu mai suporta lumina naturala si nu se putea misca decat noaptea.

Fiul ei, Walter, în vârstă de 49 de ani, a publicat şi el o carte în urmă cu câteva luni, care s-a dovedit un best seller, în care-l descrie pe tatăl său cancelarul ca pe un  om cu “inimă rece”, după ce a tăiat orice legătură cu el de opt ani.

 Kohl, în vârstă de 80 de ani, s-a recăsătorit Maike Richter, mai tânără cu 35 de ani decat  el, în  anul 2008.

Read more: dailymail.co.uk

03/03/2013 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: