CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Pentru alfabetul latin, bulgarii le tăiau românilor limba…

Pentru alfabetul latin bulgarii ne tăiau limba…

Există mai multe surse care atestă acest fapt. În perioada anilor 106-900 strămoşii noştri foloseau alfabetul latin, alfabet prin care la noi ajungeau sfintele scripturi creştine.

Către anul 900, aproape întreg spaţiul populat de români (inclusiv Republica Moldova de astăzi),era sub dominaţia Imperiului Bulgar, care se creştinase de curând şi adoptase  grafia slavonă.

Anume în acel timp regii bulgari, pentru a ne stăpâni mai bine, au impus  românilor grafia şi limba slavonă.

 Conform poruncilor date atunci, preoţilor noştri care îndrăzneau să citească în limba latină in Biserica, li se tăia limba, iar cărţile şi toate documentele scrise cu litere latine au fost arse…

Intr-o carte tipărită la Buda, în 1844  în limba bulgară, întitulată Ţarstvenica,  se spune:

„S’au însemnat în nişte cărţi vechi scrise de mână că, după reposarea patriarhului bulgar, Sfântul Ioan carele a ridicat pe Asan la împărăţie, a chemat Asan dela Ohrida pe părintele Teofilact, a luminat şi a curăţit toată Bulgaria de eresurile de cari multe se aflau atunci în ea.

După aceea a invitat pe împăratul Asan de a trecut în Valahia, să o cucerească şi să o cureţe de eresul roman, care pe atunci domnea în ea; şi Asan s’a dus şi a supus amândouă Valahiile sub stăpânirea sa, şi a silit pe Valahi, cari până atunci citeau în limba latină, să lese mărturisirea romană, şi să nu citească în limba latină, ci în cea bulgară, şi a poruncit ca celui ce va citi în limba latină să i se taie limba, şi de atunci Valahii au început a citi bulgăreşte”.

Publicat  de Dr. Veaceslav Stavila – Jurnalul istoricului de veghe.md.

Este cazul, cred, să luăm foarte serios în atenţie si  mărturia cronicarului Paisie de la Hilandar,care spunea ca  ţarul Ioan Asan al II-lea (1218-1241) „a poruncit vlahilor, care până atunci citeau în limba latinească să lepede legea romană şi să nu citească în limba latină, ci în cea bulgară. Şi a poruncit care va citi în limba latină să i se taie limba. Şi aşa vlahii au primit de atunci legea ortodoxă şi au început să citească bulgăreşte”

Un comentariu:

” Se implinesc 641 de ani de la anexarea Bulgariei de  catre Vladislav(Vlaicu Voda)! Adica azi sarbatorim ziua Bulgariei romanesti! Si azi in Bulgaria in fosta capitala Vidin , sunt romani care nu pot invata romaneste!’

Citeste pe http://info-valahia.blogspot.com

Bibliografie:

Dimitrie Cantemir,  DESCRIPTIO ANTIQUI ET HODIERNI STATUS MOLDAVIAE, Partea III, Capitolul V– Despre literele moldovenilor…

Vedeţi si:

http://www.theophilos.3x.ro/Biblioteca/Carti/ONLINE/Credinta%20adevarata/

4.%20Marturia%20marilor%20istorici%20romani.html

16/09/2012 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , | 8 comentarii

PROOROCIRILE LUI DAVID BEN GURION, UNUL DIN FONDATORII STATULUI ISRAEL

     „Imaginea lumii în 1987, aşa cum se conturează în imaginaţia mea: Razboiul rece va ţine de domeniul trecutului. Presiunile interne ale intelighenţiei în continuă creştere din Rusia pentru mai multă libertate, şi presiunea maselor pentru ridicarea standardelor lor de viaţă, pot conduce la o democratizare treptată a Uniunii Sovietice.

Pe de altă parte, influenţa crescândă a ţăranilor şi agricultorilor şi creşterea importanţei politice a oamenilor de ştiinţă pot transforma Statele Unite într-un stat al bunăstării generale cu o economie planificată. Europa Occidentală şi cea de Est vor deveni o federaţie de state autonome având un regim socialist şi democratic.

 Cu excepţia URSS ca stat euroasiatic confederat, toate celelalte continente se vor uni într-o alianţă mondială, căreia îi va sta la dlispoziţie o forţă de poliţie internaţională.

 Toate armatele vor fi abolite şi nu vor mai exista războaie. La Ierusalim, Naţiunile Unite (o Organizaţie a Naţiunilor cu adevărat Unite) vor construi un Altar al Profeţilor care să slujească uniunea confederată a tuturor continentelor – acesta va fi sediul Curţii Supreme a Omenirii, care va aplana toate neînţelegerile dintre continentele confederate, după cum a proorocit Isaia [Isaia 16,5; v. Miheia 4,3-4].

Studiile superioare vor fi dreptul oricărei persoane din lume. O pilulă care să prevină sarcina, va încetini creşterea [demografică] naturală din China şi India. Iar prin 1987, durata medie de viaţă a omului va atinge 100 de ani” (cf. rev. Look Magazine, din 16 ianuarie 1962).

David Ben Gurion  a fost un politician şi om de stat social democrat israelian, originar din Polonia.

 S-a nascut pe 16 octombrie 1886 si a decedat  la  1 decembrie 1973 .A fost  unul din principalii conducători şi ideologi ai mişcării sioniste  şi ctitor al Statului Israel.

Ben Gurion  a fost cel dintai prim ministru al Statului Israel si a condus  guvernul israelian în două perioade: 14 mai 1948 — 26 ianuarie 1954 şi 3 noiembrie 1955 — 26 iunie 1963.

16/09/2012 Posted by | POLITICA | , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: