CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Transnistria: „ultimul muzeu al Uniunii Sovietice în aer liber si centrul de contrabandă al Europei”

Der Tagesspiegel: În Republica Moldova s-a păstrat ultima rezervație leninistă

Foto: roncea.wordpress.com

 Multă lume percepe Transnistria drept „ultimul muzeu al Uniunii Sovietice în aer liber, sau centrul de contrabandă al Europei”, însă realitatea este cu mult „mai dură”, scrie editorialistul ziarului german Der Tagesspiegel, Paul Flückiger.

Peste doi ani de la declararea independenţei în 1990 aici a izbucnit „un război civil sângeros”. De atunci, timp de 18 ani între Chişinău şi Tiraspol au loc negocieri care practic nu au avut nici un progres.

Federația Rusă, reamintește publicația, a introdus la timpul său pe teritoriul republicii separatiste forțele de menţinere a păcii care „asigură pacea, însă, de asemenea, interesele imperiale ale Moscovei”. În pofida obligaţiilor sale internaţionale, Rusia încă nu şi-a retras armata a 14-a din Transnistria, dar nici depozitele de armament.

Anul trecut, cancelarul german Angela Merkel şi preşedintele rus Dmitri Medvedev au convenit să depună toate eforturile pentru a rezolva conflictul. Partea germană, scrie editorialistul, este de părere că acest caz ar putea deveni o hârtie de turnesol în cooperarea dintre UE şi Rusia în ceea ce priveşte rezolvarea conflictelor internaţionale.

Sursa: UNIMEDIA cu referire la tagesspiegel.de

Publicitate

22/05/2011 Posted by | PRESA INTERNATIONALA | , , , , , , | 2 comentarii

FILE DE ISTORIE. 1905: Recunoaşterea naţionalităţii române în Macedonia, reflectata de presa din Transilvania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoaşterea naţionalităţii române în Macedonia, nr. 107, sâmbătă 14/ 27 mai 1905 – Gazeta Transilvaniei

 

Grandioasă manifestaţie la Bucureşti
 

Cetăţenii capitalei române auzind de recunoaşterea naţionalităţii române din Macedonia, au făcut marţi seara o manifestaţie spontană grandioasă.
La orele 18 seara, mai multe mii de cetăţeni şi-au dat întâlnire în piaţa Sf. Gheorghe şi, de aici, cu drapele şi muzica militară în frunte, cu torţe şi lampioane, au pornit pe Calea Victoriei, în mijlocul unui entuziasm cald şi a cântecelor patriotice ale muzicii militare.
Ajunşi la Palatul Regal, muzica militară intonă imnul regal, iar manifestanţii strigau «Ura! Trăiască Regele!».
Se deschiseră porţile şi mulţimea intră în curtea palatului. Regele şi Regina se arătară în balcon, salutând şi mulţumind. În mulţime era un entuziasm de nedescris.
De aici convoiul se îndreptă în sunetele marşului «Deşteaptă-te Române» înainte pe Calea Victoriei spre locuinţa dl. prim-ministru G. Gr. Cantacuzino. Trecând prin faţa legaţiei germane se auziră urale şi strigăte: «Trăiască Germania!», în semn de recunoştinţă pentru sprijinul dat întru îndeplinirea dreptelor cereri ale românilor.
Ajunşi în faţa palatului dl. prim-ministru, acesta apăru la fereastră înconjurat de toţi miniştri care se aflau la d-sa. Dl. V. Niculescu rosti un discurs de mulţumire.
Dl. prim-ministru Cantacuzino răspunse următoarele:
„Vă mulţumesc din inimă, în numele guvernului, pentru dovezile de simpatie. Succesul pe care l-a obţinut guvernul nu e numai al său, ci e şi al neamului românesc. Oriunde bate o inimă românească trebuie să tresalte de bucurie aflând că fraţii noştri de dincolo de Balcani, asupriţi de secole, au obţinut dreptate şi li s-a recunoscut naţionalitatea. Acest succes a legat primul inel al unui lanţ care – sunt încredinţat – va servi în viitor la înălţarea şi întărirea întregului neam românesc”.
Apoi luă cuvântul dl. Frâncu adresând mulţumiri dl. general I. Lahovari, ministru de externe. La acest discurs dl. Lahovari a răspuns:
„Dacă poate fi o mândrie pentru un om, e a lucra pentru ţara sa. Nicio jertfă nu trebuie ocolită când e vorba de a-ţi putea ajuta ţara. Vă mulţumesc pentru dragostea ce-mi arătaţi şi vă încredinţez că niciodară nu voi putea fi mai mulţumit decât dacă voi putea să-mi jertfesc şi viaţa pentru patrie”.
De aici manifestanţii s-au îndreptat spre legaţia turcească, unde şi-au exprimat prin aclamaţii entuziaste simpatiile pentru Turcia.
Macedo-românii şi aplanarea conflictului.
Iată declaraţia pe care dl. senator dr. Leonte, preşedintele Societăţii de Cultură Macedo-Română, a făcut-o marţi în Senat, cu ocazia recunoaşterii naţionalităţii române în mod oficial de Sublima Poartă:
„Românii macedoneni salută cu entuziasm succesul obţinut de guvernul român pentru drepturile lor sfinte şi imprescriptibile, urând succes strălucit şi pentru emanciparea bisericească de sub autoritatea Patriarhiei. Mulţumesc guvernelor fără deosebire de partid, care veşnic şi-au avut aţintită privirea către fraţii lor din văile Pindului. Aduc omagiile lor respectoase M.S. Regelui şi mulţumesc în special actualului guvern, care prin energia sa a dat un sfârşit favorabil acestei chestiuni”.
Asociaţia generală a studenţilor din Bucureşti
„Asociaţia generală a studenţilor universitari” a hotărât să sărbătorească marele eveniment a recunoaşterii naţionalităţii române în Macedonia de către Înalta Poartă, printr-un mare miting, urmat de o procesiune grandioasă.
Mitingul va avea loc sâmbătă seara, la orele 8, în sala Dacia, unde vor vorbi mai mulţi oratori. De aici, în procesiune, vor pleca cu toţii la Palatul Regal şi la legaţiile italiană şi germană.
Sunt invitaţi să ia parte la această întrunire naţională toţi dnii studenţi şi toţi cetăţenii capitalei.
Presa italiană
Ziarele italiene se bucură de soluţia incidentului turco-român. „Messaggero” scrie: „Salutăm cu o vie bucurie pacinica soluţie şi recunoaşterea drepturilor României, de care Italia este legată prin tradiţie, iubire şi fraternitate”.
Sinodul Patriarhiei
În Sinodul Patriarhatului ecumenic s-a citit comunicatul oficial asupra armânilor şi s-a hotărât a se discuta chestiunea în şedinţa de ieri.

Sursa: Forumul blogului daimadeadun.wordpress.com ( Laurentiu Tanasa)

 

 

 

22/05/2011 Posted by | AROMANII DIN BALCANI | , , , , , , , | Un comentariu

VIDEO: ME AND MADONNA

22/05/2011 Posted by | MUZICA | , , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: