CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

21 MAI- ZIUA JUDECATII ? VIDEO.


May 21 Judgment Day

A innebunit lumea de cand un „cercetator” a anuntat ca a avut calcule extrem de serioase, bazate pe citate biblice dar si pe ceea ce se presupune a fi „codul Bibliei”, ca Sfarsitul Lumii va incepe pe 21 mai 2011. Atunci, adica peste trei zile, ar urma sa fie A doua venire a lui Iisus, ar avea loc „rapiurea la cer a celor 144.000 de credinciosi” si ar incepe Judecata de Apoi. Stirea a cuprins America, care a intrat in febra Sfarsitului Lumii. Informatia a fost data si la CNN. Au aparut ample reportaje televizate de la cozi la alimente, la banci, de unde oamenii isi retrag banii, toto mai multi americani doresc sa-si incheie socotelile cu viata.

Baba Vanga prevazuse si ea pentru 2011 „dusurile nucleare” din emisfera nordica (explozia Centralei de la Fukushima), dar si revoltele din lumea musulmana, care aveau sa culmineze cu atacarea de catre musulmani a lumii crestine, ceea ce dupa multi este pe cale sa se intample, dupa incidentele din Egipt, Libia, Siria, Liban si, este foarte posibil, Iran si Pakistan. Ultima profeţie despre cum că sfârşitul omenirii este pe cale să înceapă, susţine că în dată de 21 mai 2011 procesul apocaliptic îşi găseşte apogeul. Evenimentele care se petrec în lume, alimentează această teorie.

Semnele naturale produse în ultima perioadă, moartea păsărilor în diferite locuri din lume, ieşirea peştilor morţi din ape,  înverzirea râului canadian Victoria dar şi inundaţiile fără precedent cu care se confruntă Australia, pot fi indicii a ceea ce urmează să se întâmple. Un fundamentalist creştin, Harold Camping, susţine că în urma unor calcule minuţios efectuate, sfârşitul lumii este foarte aproape. Harold Camping crede că pe 21 mai 2011 procesul apocaliptic în care suntem deja angrenaţi îşi găseşte apogeul iar viaţa pe Terra se va încheia.

Până şi Papa susţine teoria Big Bang-ului în timp ce a simţit nevoia să-i aducă o completare destul de interesantă: Dumnezeu a fost în spatele acestui fenomen chiar de la începutul Universului. Aceste semne apocaliptice, în viziunea celor mai mulţi, nu au menirea decât să mai tragă poate un ultim semnal de alarma pentru ceea ce înseamnă viaţa omului pe Pământ care fără doar şi poate fără o schimbare drastică se va încheia cât de curând, fie că Apocalipsa a început.

Evenimentele importante din istorie, conform lui Camping si calculelor sale:

11,013 î.Hr.—Crearea. Dumnezeu a creat lumea şi omul (Adam şi Eva).

4990 î.Hr.—Potopul din zilele lui Noe. Totul a pierit în potopul lumii. Numai Noe, soţia sa şi cei trei fii ai săi cu soţiile lor au supravieţuit în arcă (6023 ani de la creare).

7 î.Hr.—Anul în care s-a născut Isus Hristos (11.006 ani de la creare).

33 d.Hr.—Anul în care Isus Hristos a fost crucificat şi a început era bisericii (11,045 ani de la creare; 5023 ani calendaristici de la potop).

1988 d.Hr.—În acest an s-a sfârşit era bisericii şi a început perioada de 23 de ani de marea supărare (13.000 ani de la creare).

1994 d.Hr.—Pe 7 septembrie, prima perioadă a celor 2300 de zile de mare supărare a ajuns la sfârşit şi ploaia de pe urmă a început, începând planul lui Dumnezeu de a salva marea mulţime de oameni din afara bisericilor (13.006 ani de la creare).

2011 d.Hr.—Pe 21 mai, Ziua Judecăţii va începe şi înălţarea la cer (urcarea în ceruri a oamenilor aleşi de Dumnezeu) va avea loc la sfârşitul celor 23 de ani de mare supărare. Pe 21 octombrie, lumea va fi distrusă de foc (7000 de ani de la potop; 13.023 ani de la creare).

Iata ce calcule sustine Camping, considerand ca in Biblie ziua e de 1000 de ani:

Aflăm că potopul din zilele lui Noe a avut loc în anul 4990 î.Hr. Era anul 4990 î.Hr. când Dumnezeu i-a dezvăluit lui Noe că mai sunt 7 zile până ce apele potopului se vor revărsa pe pământ. Acum, dacă înlocuim 1000 de ani pentru fiecare dintre cele 7 zile, obţinem 7000 de ani. Şi când proiectăm 7000 de ani în viitor de la 4990 î.Hr., descoperim că ne apare anul 2011 d.Hr.

   4990 + 2011 = 7001

Notă: Când se numără după Vechiul Testament o dată din Noul Testament, întotdeauna se scade un an deoarece nu există anul zero, rezultând:

   4990 + 2011 – 1 = 7000 ani exact.

Anul 2011 d.Hr. va fi anul 7000 de la potopul din zilele lui Noe. Va fi sfârşitul timpului dat omenirii să găsească harul lui Dumnezeu, sustine Camping.

Geneza 7:11 În anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s’au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare şi s’au deschis stăvilarele cerurilor.

Dumnezeu a adus potopul şapte zile mai târziu în anul 600, în a 17-a zi a celei de-a doua luni a calendarului aliniat cu durata de viaţă a lui Noe. Era în a 17-a zi a celei de-a doua luni când Dumnezeu a închis uşa pe arcă, asigurând protecţia ocupanţilor şi de asemenea pecetluind soarta celorlalţi din afara arcei. Aceştia vor pieri cu siguranţă în acea catastrofă mondială.

Geneza 7:16,17 Cele cari au intrat, erau cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască, din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a închis uşa după el. Potopul a fost patruzeci de zile pe pămînt. Apele au crescut şi au ridicat corabia, şi ea s’a înălţat deasupra pămîntului.

Mai devreme s-a menţionat că era bisericii s-a sfârşit în anul 1988 d.Hr. Astfel se întâmplă deoarece era bisericii a început în ziua de Rusalii (Mai 22) în anul 33 d.Hr. Apoi 1955 ani mai târziu, era bisericii a ajuns la sfâşit pe 21 mai, ce a fost ziua dinaintea Rusaliilor în 1988. Biblia predică faptul că sfârşitul erei bisericii va apărea în acelaşi timp cu începutul marelui necaz:

Matei 24:21 Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n’a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, şi nici nu va mai fi.

Iata ce mai spun in continuare Camping, dar si numerosii sai adepti:

„Biblia ne învaţă că această perioadă îngrozitoare de judecată asupra bisericilor va dura 23 de ani. Cei 23 de ani întregi (exact 8400 de zile) ar fi de la 21 mai 1988 la 21 mai 2011. Această informaţie a fost descoperită în întregime în Biblie în afară de informaţia privitoare la cei 7000 de ani de la potop. De aceea, vom vedea că întreaga perioadă de 23 de ani, perioada necazului, se va sfârşi la 21 mai 2011. De asemenea vom afla că 21 mai 2011 este sfârşitul perioadei marelui necaz. Există o strânsă legătură între a doua lună şi a 17 –a zi a calendarului lui Noe şi 21 mai 2011 a calendarului nostru Gregorian.

21 mai 2011 se întâmplă să fie cea de-a 17-a zi a celei de-a doua luni a calendarului evreiesc. Prin aceasta, Dumnezeu ne confirmă că înţelegem corect cronologia de 7000 de ani de la potop. 21 mai 2011 este echivalentul datei când Dumnezeu a închis uşa arcei lui Noe. Prin aceasta şi alte informaţii Biblice aflăm că 21 mai 2011 va fi ziua în care Dumnezeu ia în Rai aleşii Săi. 21 mai 2011 va fi Ziua Judecăţii! Biblia spune că pe 21 mai 2011 numai adevăraţii credincioşi aleşi de Dumnezeu pentru a primi salvarea vor fi înălţaţi la cer (luaţi sus) din această lume ca să-l întâlnească pe Dumnezeu în văzduh şi să fie pentru vecie cu Dumnezeu”.

Tesaloniceni 4:16,17 Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Restul omenirii (miliarde de oameni) vor fi lăsaţi în urmă pentru a cunoaşte judecata înspăimântătoare a lui Dumnezeu, o perioadă groaznică de 5 luni de agonie pe pământ:

Revelation 9:3-5 Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pămînt. Şi li s’a dat o putere, ca puterea pe care o au scorpiile pămîntului. Li s’a zis să nu vatame iarba pămîntului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii, cari n’aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s’a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpiei, cînd înţeapă pe un om.

Aceleasi calcule sustin ca pe 21 octombrie 2011 va fi Sfarsitul Lumii

În Ziua Judecăţii, 21 mai 2011, va începe această perioadă de 5 luni de chinuri îngrozitoare pentru toţi locuitorii pământului. Va fi 21 mai când Dumnezeu va ridica din morminte pe toţi cei ce au murit vreodată. Cutremurele vor distruge lumea întreagă şi pământul nu va mai acoperi uciderile (Isaia 26:21). Oamenii care au murit ca indivizi salvaţi vor experimenta învierea trupurilor lor şi imediat vor părăsi această lume pentru a fi cu Domnul pentru totdeauna. 

Cinci luni după 21 mai 2011 va fi 21 octombrie 2011. Se întâmplă ca şi 21 octombrie 2011 să fie de asemenea ultima zi a Biblicei Sărbători a roadelor (ţinută în acelaşi timp cu Sărbătoarea secerişului). Roadele este ţinut în a şaptea lună a calendarului evreiesc. Felul în care vorbeşte Dumnezeu de această sărbătoare în Biblie este foarte important:

Exodul 23:16 …şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul anului, când vei strînge depe cîmp rodul muncii tale.

Exodul 34:22 Să ţii sărbătoarea săptămînilor, a celor dintâi roade din secerişul grîului, şi sărbătoarea strîngerii roadelor de la sfîşitul anului.

Sărbătoarea roadelor/ secerişului a fost declarată a fi „sfârşitul anului” chiar dacă se afla în luna a şaptea a calendarului evreiesc, ceea ce nu este sfârşitul anului. Motivul pentru această împlinire spirituală a acestei sărbători este sfârşitul lumii. Data de 21 octombrie 2011 va fi ultima zi a Sărbătorii roadelor şi de asemenea ultima zi a existenţei pământului. Biblia descrie ce se va întâmpla pe 21 octombrie 2011 în următorul pasaj:

Petru 3:10 Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pămîntul, cu tot ce este pe el, va arde.

Pe 21 octombrie 2011Dumnezeu îşi va distruge complet această creaţie şi cu aceasta, toţi oamenii ce nu au primit mântuirea lui Isus Hristos. Îngrozitoarea plată pentru răzvrătirea lor păcătoasă împotriva lui Dumnezeu va fi desăvârşită prin pierderea vieţii veşnice. „

Cam aceasta este teoria lui Camping si a adeptilor sai, pentru unii o simpla insiruire de date, de calcule si de citate biblice fara niciun temei, pentru altii, o predictie teribila, care va aduce sfarsitul omenirii asa cum sta el scris in Apolcalipsa, la sfarsitul veacurilor. Acestia din urma mai impartasesc semnele timpurilor si spun ca acestea se petrec aidoma cu cele din apocalipsa lui Ioan, iar pana in octombrie 2011, mai e timp sa se intample si celelalte, razboaiele cele mari, judecata a doua si distrugerea acestei lumi.

Autor : Radu Nicolae

CITITI SI:https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2011/05/21/stati-pe-aproape-sfarsitul-lumii-s-a-amanat-pentru-data-de-11-11-11/  SI

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2011/05/18/profetii-neconfirmate-privitoare-la-sfarsitul-lumii/

 

Sursa: Agentia org.

 

 


Publicitate

18/05/2011 - Posted by | CREDINTA | , , , , , , , , , ,

2 comentarii »

 1. Oameni buni… 4990… dovediti ca a fost potopul atunci.

  Ok, sa spunem ca a fost atunci. Spuneti ca se scade 1 pentru ca nu exista anul 0. Daca matematica mea e corecta, atunci numaratoarea este -1 0 1 etc., deci chiar daca scadem anul 0, care nu exista, am avea doi ani „unu”, ceea ce e incorect. Cum explicati?

  Apreciază

  Comentariu de Eu | 21/05/2011 | Răspunde

  • Eu spun ca e o socoteala aiuristica si ca nu merita acum sa mai vorbim despre ea.Astazi e 21 mai si pana acum…nimic ! Cu siguranta ca nu e nimic de explicat …Vad ca au mutat sfarsitul pe 11.11.11 !

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 21/05/2011 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: