CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Petitie pentru Basarabia. Declaraţia grupului de iniţiativă „Anul 1812”.Crearea Grupului de actiune 365 de zile pentru Basarabia

 

Declaraţia grupului de iniţiativă „Anul 1812”

După proclamarea Independenţei în anul 1991, specificul evoluţiei Republicii Moldova a fost confruntarea sistematică cu probleme de identitate naţională şi statală. Situaţia aceasta este determinată de particularitatea evoluţiei spaţiului dintre Prut şi Nistru în cei 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus.

Prin Tratatul de pace de la Bucureşti din 16 (28) mai 1812, încheiat între Imperiul Otoman şi Imperiul Rus, partea de răsărit a Principatului Moldovei a fost anexată de către Rusia ţaristă, încălcându-se atât angajamentele părţii suzerane, cât şi a celei protectoare. Acest rapt a întrerupt procesul de dezvoltare firească în cadrul etnic şi cultural românesc a populaţiei din stânga Prutului, prin impunerea unui model străin de dezvoltare.

Timp de peste un secol, autorităţile ţariste au promovat între Prut şi Nistru o politică de izolare etnică şi culturală, de deznaţionalizare şi rusificare, ceea ce a împiedicat participarea plenară a Basarabiei la procesul de modernizare şi dezvoltare naţională pe care l-a traversat poporul român alături de celelalte popoare din Europa.

Ca urmare a dezmembrării Imperiului ţarist şi în baza dreptului istoric şi de neam, precum şi a dreptului popoarelor la autodeterminare, Basarabia s-a desprins de Imperiul Rus, prin crearea, la 2 decembrie 1917, a Republicii Democratice Moldoveneşti, prin proclamarea Independenţei la 24 ianuarie 1918 şi, prin votul Sfatului Ţării din 27 martie 1918, s-a unit cu România. Astfel, s-a declanşat procesul de reintegrare a Basarabiei în spaţiul identitar, politic, spiritual şi economic românesc şi european. Una din consecinţele acestui act istoric a fost salvarea populaţiei din Basarabia de ororile regimului totalitar comunist sovietic.

Dezvoltarea firească în cadrul teritoriului naţional a fost întreruptă de Pactul Hitler-Stalin din 23 august 1939 şi reanexarea Basarabiei la 28 iunie 1940 de către URSS, proces care a continuat politica imperială şi colonială rusă faţă de teritoriul dintre Prut şi Nistru.

Politica promovată de autorităţile sovietice de dezmembrare a României a continuat prin divizarea Basarabiei şi crearea în 1940 a unei construcţii statale artificiale – RSS Moldovenească, continuatoarea RASSM, instituită de regimul sovietic în 1924 în stânga Nistrului – şi crearea unei identităţi naţionale „moldoveneşti” distincte de cea română. Prin această politică, Uniunea Sovietică a amplificat procesul de alienare identitară, lingvistică, naţională şi ecleziastică a populaţiei dintre Prut şi Nistru, proces care îşi are originile în anul 1812.

Aceste politici imperiale au fost evaluate şi condamnate prin Hotărârea Parlamentului RSS Moldova din 23 iunie 1990 şi prin Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991.

Pornind de la dorinţa firească de restabilire a adevărului istoric, prin prezenta Declaraţie anunţăm crearea grupului de iniţiativă „Anul 1812”, care îşi propune să încurajeze elaborarea şi publicarea de monografii, studii şi documente, să contribuie la organizarea de manifestări cultural-ştiinţifice şi să iniţieze dezbateri publice în spaţiul mediatic pe această temă.

Declaraţia rămâne deschisă pentru a fi semnată de instituţii academice şi culturale, organizaţii non-guvernamentale, uniuni de creaţie şi persoane particulare.

Facem apel către mass-media să contribuie la mediatizarea iniţiativei noastre.

Grupul de iniţiativă:

Alexandru MOŞANU, dr. hab. în istorie, prof. universitar, membru de onoare al Academiei Române;

Andrei EŞANU, dr. hab. în istorie, prof. universitar, academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

Constantin TĂNASE, director, „TIMPUL de dimineaţă”;

Demir DRAGNEV, dr. hab. în istorie, prof. universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

Mihai TAŞCĂ, dr. în drept, cercetător ştiinţific;

Gheorghe NEGRU, dr. în istorie, conf. universitar, preşedinte al Asociaţiei Istoricilor din R. Moldova;

Ion NEGREI, istoric, vicepreşedinte al Asociaţiei Istoricilor din R. Moldova;

Octavian ŢÂCU, dr. în istorie, conf. universitar;

Vlad MISCHEVCA, dr. în istorie, conf. cercetător;

Gheorghe PALADE, dr. în istorie, conf. universitar.

Chişinău, 15 mai 2011

Grupului de iniţiativă „Anul 1812”

Semneaza aici si promoveaza aceasta Petitie

Istoricul si jurnalistul George Damian a raspuns apelului prin crearea Grupului de actiune 365 de zile pentru Basarabia

Sursa:Victor Roncea Blog


Publicitate

16/05/2011 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Portalul israelian ava.md continuă să promoveze insistent proiectul „naţiunii civice moldoveneşti”

AVA.MD continuă războiul ideologic împotriva Republicii Moldova… in limba rusa.

 

Богдан Цырдя: Карфаген должен быть разрушен!

Foto: Ava.md

Portalul israelian ava.md  continuă să promoveze insistent proiectul „naţiunii civice moldoveneşti”. De această dată, în postura de ideolog este plasat  un oarecare Serghei Erlih, care jonglând cu un limbaj de lemn, încearcă să arunce noroi şi înjurii peste conceptul de „etnocraţie”, etichetând pe toţi cei care se declară patrioţi drept “fascişti”.

În opinia lui, etnocraţia nu este compatibilă cu noile schimbări globale, deoarece împiedică circulaţia capitalului, ideilor şi oamenilor. Eşecul Republicii Moldova ca stat, se datorează anume „etnocraţiei”, care a dominat ţara în ultimii ani, consideră Serghei Erlih.

Nu ne rămâne decât să ghicim, unde a sesizat domnul Erlih elemente de „etnocraţie” în Republica Moldova, care de două decenii se află într-o profundă criză identitară.

În realitate, Erlih evită să spună că, de fapt, în întreaga lume nu există nici un stat care nu ar avea caracter etnocratic. Franţa, Germania, Olanda, Suedia, Finlanda, Belgia şi chiar SUA, sunt state profund etnocratice, iar reprezentanţii minorităţilor etnice şi rasiale continuă să aibă un statut de minorităţi. Etnocraţia reprezintă sistemul de valori, sistemul cultural şi ideologia care definesc sistemul politic a unui stat naţional. Odată ce un stat încetează a mai fi etnocratic, cum ar fi cazul Republicii Moldova, sistemul său politic devine unul nefuncţional, intra în stare de degradare şi dispare.

Uniunea Sovietică, din care a făcut parte şi Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), a fost şi ea un stat etnocratic, în care elementul dominant l-a constituit etnosul rusesc. După destrămarea URSS, ca rezultat al slăbirii etnocraţiei ruseşti, etnosul românesc a fost cel care şi-a asumat rolul de constructor al noului stat independent Republica Moldova. Însă, eşecul acestui proiect nu rezidă în caracterul său etnocratic, aşa cum pretinde Erlih, ci în criza identitară a populaţiei etnice româneşti, pe care o cultivă insistent anumite cercuri politice de la Chişinău şi din afara ţării, inclusiv şi  prin propaganda „moldovenistă”, care, în cele din urmă, nu este decât una anti-moldovenească.

În cadrul aceluiaşi articol, pentru a demonstra existenţa „tradiţiei multietnice” în  Moldovei, Erlih redă un fragment din „Descrierea Moldovei”, unde Dimitrie Cantemir vorbeşte despre „diversitatea etnică” Moldova medievală. O astfel de manipulare a documentelor nu face decât să demonstreze lipsa unui fundament ştiinţific al afirmaţiilor sale. Erlih utilizează fragmentul fără a specifica publicului rusolingv că în realitate în „Descrierea Moldovei” este vorba despre Ţara Moldovei şi nu despre Basarabia (actuala Republica Moldova), că domnitorul Moldovei se referă la populaţia târgurilor şi nu la totalul populaţiei ţării, care era una omogenă din punct de vedere etnic.

Gânditorului rus Alexandr Dughin, descrie specificul istoriei poporului rus prin existenţa unor elemente constante şi variabile. În cazul nostru, elementul constant al Ţării Moldovei, ulterior al Basarabiei, a fost caracterul etnic românesc şi credinţa ortodoxă. Elementele variabile, au fost minorităţile etnice, regimurile politice şi frontierele de stat.

Din aceste considerente, putem afirma că tradiţia şi identitatea unei etnitaţi statale poate fi definită decât prin elementele constante, care au un caracter centripet, nicidecum prin elemente variabile, care au un efect centrifug. Etnosul este nucleul care defineşte rostul unui stat, iar minorităţile etnice nu au decât să benificieze deplin de drepturile sale în calitate de minorităţi culturale şi regionale. Însăşi faptul că în ţara noastră nu au existat şi nu există conflicte interetnice, dovedeşte faptul că în Republica Moldova minorităţile au toate condiţiile necesare pentru conservarea şi promovarea identităţii sale etnice.

Nu ne rămâne decât să constatăm că proiectul „naţiunii civice moldoveneşti” nu este decât o strategie subversivă, îndreptată împotriva Republicii Moldova ca stat, împotriva fundamentelor sale valorile, ideologice şi identitare.

Erlih mărturiseşte că este în egală măsură atât împotriva Republica Moldova ca stat “românesc”, cât şi împotriva Republicii Moldova ca stat “moldovenesc”.  Oare nu este această afirmaţie deja o incitare la ură interetnică? Modernizarea Moldovei, după Erlih, are nevoie de un intens proces de etnocid a populaţiei băştinaşe.  Respectiv, dacă i-am urma logica, Republica Moldova trebuie să devină “o ţară a nimănui”, fără  o cultură naţională, fără o identitate naţională.

PS: Lipsa de moralitate şi bun simţ al domnului Serghei Erlih iese la iveală, odată în plus, când acesta face afirmaţii sfidătoare, ruşinoase, false şi denigratorii în legătură cu activitatea Frontului Popular din Moldova. Potrivit lui, această mişcare s-ar fi condus de lozinca: „să înecăm jidanii în sângele rusesc”, fără a fi trasă la răspundere de autorităţile statului.

Indiscutabil, pentru astfel de afirmaţiii, pentru lezarea onoarei şi demnităţii unui şir de personalităţi notorii, care activează şi astăzi în societatea civilă şi viaţa politică din Republica Moldova autorul merită să fie atacat în instanţa de judecată.

de Octavian RACU

or2 AVA.MD continuă războiul ideologic împotriva Republicii Moldova opinii si analize

Publicat de antimedia

16/05/2011 Posted by | POLITICA | , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Presedintele iranian Mahmoud Ahmadinejad: „Osama ben Laden a fost detinut „o perioada de timp” de Statele Unite, care au decis sa il ucida „din motive de politica interna”

Osama ben Laden a fost detinut „o perioada de timp” de Statele Unite, care au decis sa il ucida „din motive de politica interna”, a afirmat duminica presedintele iranian Mahmoud Ahmadinejad.

 
Mahmoud Ahmadinejad
Foto: Mahmoud Ahmadinejad
Sursa imagine: flickr.com

„Am informatii precise potrivit carora ben Laden a fost detinut de armata americana o perioada de timp (…) dupa care aceasta a decis sa il ucida”, a declarat Ahmadinejad intr-un interviu acordat televiziunii iraniene, informeaza Mediafax. El nu a declarat care sunt sursele sale de informatie.

„L-au imbolnavit si, in timp ce era bolnav, l-au ucis”, a adaugat presedintele iranian, acuzandu-l pe omologul sau american Barack Obama ca a luat aceasta decizie din motive electorale.

„Presedintele american a facut acest lucru din motive politice interne, in alti termeni (americanii) l-au ucis (pe ben Laden) pentru ca Obama sa fie reales”, a afirmat el.

Ahmadinejad a acuzat Washingtonul ca „incearca in prezent sa il inlocuiasca pe (ben Laden) cu altcineva” la conducerea Al-Qaida.

Iranul, acuzat de Washington ca intretine legaturi cu Al-Qaida in pofida condamnarii terorismului, aminteste in mod periodic ca Statele Unite sunt cele care au ajutat si inarmat grupul lui ben Laden la inceputurile sale pentru a lupta impotriva trupelor de ocupatie sovietice in Afganistan.

Teheranul a reactionat oficial la anuntul mortii lui Osama ben Laden apreciind ca occidentalii nu mai au nici o justificare pentru prezenta militara din Afganista si Irak si ar trebui sa paraseasca regiunea.

Osama bin Laden

Ce spun fiii lui Osama ben Laden despre aruncarea acestuia in mare

Fiii lui Osama ben Laden ameninta ca il vor da in judecata pe presedintele SUA, Barack Obama, pe care il considera responsabil de moartea tatalui lor, ucis la 2 mai, considerand „inacceptabila si umilitoare” aruncarea sa in mare, informeaza Centrul SITE.

Ben Laden planuia sa il asasineze pe Obama

Anchetatorii americani examineaza peste un milion de pagini de informatii gasite in cladirea in care locuia Osama ben Laden si sustin ca, printre acestea, au gasit si date conform carora fostul lider al-Qaida dorea sa gaseasca o modalitate de asasinare a presedintelui Statelor Unite, Barack Obama.

 
Sursa: corectnews.com 
 

16/05/2011 Posted by | PRESA INTERNATIONALA | , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: