CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

UN MARE POET BASARABEAN ȘI UN MARE ROMÂN- ALEXEI MATEEVICI


Fișier:Alexei Mateevici - Foto02.jpg
Poetul si preotul Alexei Mateevici (1888-1917)

La sfârşitul lunii august 2010 s-au împlinit 93 de ani de la trecerea în eternitate la numai 29 de ani,a scriitorului şi preotului Alexei Mateevici, autorul poeziei “Limba Noastră”, considerată a fi cea mai frumoasa definiție poetică dată  limbii române și care in prezent este Imnul  de Stat al Republicii Moldova.

Alexei Mateevici spunea  la primul Congres al învăţătorilor moldoveni din Basarabia, din mai 1917: 

„Trebuie să ştim că suntem români, strănepoţi de-ai romanilor, şi fraţi cu italienii, francezii, spaniolii şi portughezii. Aceasta trebuie să le-o spunem şi copiilor şi tuturor celor neluminaţi. Să-i luminăm pe toţi cu lumină dreaptă. N-avem două limbi şi două literaturi, ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut”.

LIMBA NOASTRA

de Alexei Mateevici

Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.
Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.
Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

Limba noastră-i graiul pâinii,
Când de vânt se mişcă vara;
In rostirea ei bătrânii
Cu sudori sfinţit-au ţara.
Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.
Nu veţi plânge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Şi-ţi vedea, cât îi de darnic
Graiul ţării noastre dragă.

Limba noastră-i vechi izvoade.
Povestiri din alte vremuri;
Şi citindu-le ‘nşirate, –
Te-nfiori adânc şi tremuri.
Limba noastră îi aleasă
Să ridice slava-n ceruri,
Să ne spiue-n hram şi-acasă
Veşnicele adevăruri.
Limba noastra-i limbă sfânta,
Limba vechilor cazanii,
Care o plâng şi care o cântă
Pe la vatra lor ţăranii.

Înviaţi-vă dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
Stergeţi slinul, mucegaiul
Al uitării ‘n care geme.
Strângeţi piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde –
Şi-ţi avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.
Răsări-vă o comoară
În adâncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

 

Alexei Mateevici-Biografie

Alexei Mateevici este unul din cei mai importanti  scriitori români născuţi în Basarabia .

1888 – La 16 martie (stil vechi) se naşte la Cainari, fostul judeţ Bender, Alexei Mateevici, primul copil al preotului Mihail Mateevici, originar de prin părţile Sorocii, căsătorit cu Nadejda (1863-1930), fiica protopopului Ioan Neaga din Căuşani.

1893 – Alexei învaţă la şcoala primară din satul Zaim unde se mutase familia.

1897 – Este înscris de părinţi la şcoala teologică din Chişinău, pe care o termină conform adeverinţei de absolvire) în 1902,  cum laude.

1902-1910 – Îşi urmează studiile la seminarul teologic.

1906 – La 24 iunie, moare tatal sau la numai 43 de ani .

1907 – Publica in ziarul  “Basarabia” (din 1907)  poeziile “Ţăranii”, “Eu cânt”, “Ţara”. Tot aici publică articolele “Sfântul Vasile – Anul Nou în obiceiurile moldovenilor basarabeni” (nr.1) şi “Din cântecele poporane ale Basarabiei” (nr.11).

1910 – Devine student la Academia teologică din Kiev, pe care o termina în 1914.Absolventul  a fost  numit profesor de greacă şi latină la Seminarul teologic din Chişinău, devenind totodată membru al  Societăţii Bisericeşti de Istorie şi Arheologie.

A tradus mult din literatura rusă clasică şi a studiat trecutul istoric şi cultural al poporului său.

1913 – Publica în revista “Luminatorul” (nr. 8, 9, 10, 11) studiul “Mitropolitul Gavril Bănulescu – Bodoni”.

1914 – Se căsătoreşte cu Teodora Borisovna Novitschi  şi se întoarce la Chişinău. La 22 septembrie e numit provizoriu profesor de limba greacă la seminarul unde învăţase.

1915 – Este înrolat ca preot militar şi ajunge pe frontul de la Mărăşeşti.

1917 – În vara acestui an scrie poeziile: “Văd prăbuşirea”, “Cântec de leagăn”, “Basarabenilor”, “Frunza nucului”, “Unora” s.a. 

 La 17 iulie scrie poezia “Limba noastră”, una dintre  cele mai frumoase,daca nu cea mai frumoasa  odă închinată limbii române,o capodoperă. Chiar daca ar fi scris  umai aceasta  singură poezie, Alexei Mateevici tot ar fi devenit, un poet clasic român

Ea a devenit pusa pe muzica lui  Alexandru Cristea (1890-1942), imnul  de stat al Republicii Moldova (începând din anul 1994) .

Poetul s-a imbolnavit de tifos exantematic si s-a savarsit din viata la 13 august (stil vechi), la spital in  Chişinău.

A fost  înmormântat la Cimitirul Central de pe strada Armenească.
În anul 1934 la mormântul său a fost ridicat un bust realizat de sculptorul Alexandru Plămădeală, pe care-l cunoştea si cu care s-a imprietenit inca din 1910.

Din vulcanul de erupție al revoluției au izbucnit, asemenea lavei clocotitoare și ferbinți şi creațiile lui Alexei Mateevici – cel mai înzestrat poet al Basarabiei de la începutul secolului XX, cîntărețul înfocat al frumuseților “limbii noastre”.

Cuget bogat, fire aleasă, el și-a consacrat străduințele slujirii poporului său cel oropsit. Suflet nobil și cinstit, s-a zbuciumat în căutarea adevărului, spre care a tins toată viața sa.

Opera sa poetică în totalitate abia dacă adună patruzeci şi trei de tiluri.

Alexei Mateevici , „dacă ar fi trăit ar fi fost un mare poet”.

O spune G. Călinescu, în ”Istoria literaturii de la origini până în prezent”, argumentat şi foarte convingător de altfel: „Alexei Mateevici, basarabean din Bugeac, mort ca preot militar în 1917 ( luase parte la luptele de la Mărăşeşti) ,ar fi fost un poet mare dacă trăia.
Numai Eminescu a mai ştiut să scoată atâtea mireasmă din ritmurile poporane.”

Nu cu mult timp înainte de a pleca în eternitate,poetul a adresat aceste cuvinte fraților săi basarabeni și viitorimii:

Basarabenilor

de Alexei Mateevici

Mărăşeşti, 10 iulie 1917

Să ştiţi: de nu veţi ridica

Din sânul vostru un proroc,

În voi viaţa va seca,

Zadarnic soarta veţi ruga,

Căci scoşi veţi fi atunci din joc

Şi-ţi rămânea făr’ de noroc.

Din cheag de lacrimi, de dureri,

Din trăsnet de mânie sfântă,

Şi din nădejdi şi zbuciumări,

Din năzuinţi şi frământări

El trebui facla să-şi aprindă

Şi-n el pe toţi să vă cuprindă.

Şi-n ţara voastră va purcede

Pe drum de spini şi chinuire

Cu gloata celor cari l-or crede;

Şi duh aprins de înnoire

Va duce-n propovăduire.

El jalea vechilor câmpii

Numa-ntr-o lacrimă va strânge,

Din spic, din strugurul de vii

În stropi va scurge ape vii:

Din spic — sudori, din viţă — sânge

Le va sorbi şi nu-ţi mai plânge,

C-atunci sorbiţii stropi vor arde

Din ţară toată vrăjmăşia,

Clevetitori, duşmani de moarte,

Şi cei cu limbi în două sparte

Atunci vor căuta frăţia

Şi lepăda-vor viclenia.

Şi toţi veţi fi un gând ş-un nume

Şi înfrăţiţi veţi făuri

Un viitor mai bun în lume,

Iar el va şti să vă îndrume

Acolo, unde va zări

C-a voastră stea va răsări.

Dar ştiţi: de nu veţi ridica

De printre voi pe-acest proroc,

În voi viaţa va seca,

Zadarnic soarta veţi ruga,

Căci scoşi veţi fi atunci din joc

Şi-ţi rămânea fără noroc.

Au trecut  aproape 100 de ani de la trecerea în eternitate, a marelui poet român basarabean care a fost  Alexei Mateevici…

Ne inchinăm ție, Măria Ta !

VIDEO: LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ :

  

Publicitate

23/03/2011 - Posted by | MARI ROMANI | , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 comentarii »

 1. Auzi Dorina, da tu stii ca in versurile imnului RM pe care l-ai publicat lipseste o strofa ? Asta ti-o spun cu certitudine. Poti explica de ce rominii nu o publica ?

  Apreciază

  Comentariu de moldovan | 23/03/2011 | Răspunde

  • Auzi ma „moldovene”de doi bani,tu nu ai aflat care sunt versurile Imnului de stat al R.Moldova?Ce strofa zici tu ca lipseste de aici:

   LEGEA

   cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova

   (Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 45-46/555 din 17.08.1995)

   Parlamentul adoptă prezenta lege.

   Art. 1. – Se aprobă în calitate de Imn de Stat al Republicii Moldova cîntecul „Limba noastră”, versuri de Alexei MATEEVICI (strofele 1, 2, 5, 8, 12), muzica de Alexandru CRISTEA, aranjament de Valentin DÎNGA, cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege.

   Art. 2. – Se aprobă Regulamentul privind intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova, cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.

   Art. 3. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

   PREŞEDINTELE

   PARLAMENTULUI

   Petru LUCINSCHI

   Chişinău, 22 iulie 1995.
   Nr. 571-XIII.

   Anexa nr. 1
   la Legea cu privire la Imnul de Stat
   al Republicii Moldova

   Textul şi notele Imnului de Stat al Republicii Moldova

   LIMBA NOASTRĂ

   Limba noastră-i o comoară
   În adîncuri înfundată,
   Un şirag de piatră rară
   Pe moşie revărsată.

   Limba noastră-i foc, ce arde
   Într-un neam, ce fără veste
   S-a trezit din somn de moarte,
   Ca viteazul din poveste.

   Limba noastră-i frunză verde,
   Zbuciumul din codrii veşnici,
   Nistrul lin, ce-n valuri pierde
   Ai luceferilor sfeşnici.

   Limba noastră-i limbă sfîntă,
   Limba vechilor cazanii,
   Care-o plîng şi care-o cîntă
   Pe la vatra lor ţăranii.

   Răsări-va o comoară
   În adîncuri înfundată,
   Un şirag de piatră rară
   Pe moşie revărsată.

   Badia a murit de mult , tantalaule si voi ii rascoliti amintirea incercand sa-l scoateti antiroman,cand el era roman cu tot sufletul !.

   Va tineti de tot felul de magarii si de falsuri istorice nerusinate, incapatanandu-va sa demonstrati tot felul de idiotenii de se usuca de ras si curcile….Chiar va place sa va faceti de rahat ?
   Ceva inteligent nu aveti a spune, domnilor propagandisti de mahala ?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 24/03/2011 | Răspunde

   • Voi nu v-ati pus niste intrebari citind in textul asta rusesc ca :”Primele cărţi ale Sfintei Scripturi, traduse în limba moldovenească, au fost shkeyskaya (în Transilvania), Psalmii şi Voronetskii Apostolii? Ambele traduceri sunt de la sfârşitul secolului al XVI-lea.”

    Mateevici a pomenit de Psaltirea Scheiana care a fost tiparita in Ardeal.( Первыми книгами Св. писания, переведенными на молдавский язык, были шкейская (в Трансильвании) Псалтырь и воронецкий Апостол. Оба перевода относятся к концу XVI века. )Stiti voi ce e Psaltirea Scheiana ?
    Hai sa va spun tot eu: Psaltirea Scheiană este un manuscris românesc din secolul al XVI-lea, care face parte dintre cele trei culegeri ale psalmilor, alături de Psaltirea Voronețeană și Psaltirea Hurmuzaki si care a fost utilizat si in Basarabia in slujbele in limba romana in biserici, pe vremea cand Basarabia nu era rupta de trupul Modovei .

    Doriti cumva sa spuneti ca si la Scheii Brasovului in Transilvania se vorbea „limba moldoveneasca”,si ca ardelenii nu sunt romani sunt maldavani, care nu vorbesc romaneste?

    Alexei Mateevici scrie in articol despre „limba moldoveneasca „,pentru ca la vremea aceea era interzis sa se spuna despre moldoveni ca vorbesc limba romana .Uite-asa a ajuns sa spuna ca Psaltirea Scheiana era in „moldoveneste”.Cand a putut sa spuna ce gandeste, badia Alecu a spus-o raspicat .V-am dat citatul mai sus,citat care este dintr-un text din 1917.
    Lasati-va de smecheriile astea ieftine,ca nu mai tin intr-o lume care este din ce in ce mai informata.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 24/03/2011

 2. Continuarea articolului “Momentele influenţei bisericeşti în în originea şi dezvoltarea istorică a limbii moldoveneşti” publicat de Alexei Mateievici, autorul textului imnului Republicii Moldova, în revista “Chişiniovschie patriarhalinîe novosti” nr. 52 din 1910.
  Таким образом, когда наступило время возвращения молдавского народа к национальной церковной жизни, у него был уже вполне сформированный язык церкви, приспособленный к богослужебному употреблению как со стороны внешних форм, так и со стороны внутреннего содержания. Последовавший затем перевод книг Св. писания, а также богослужебных, на национальный язык отметил собой эру самостоятельного богослужебного существования молдавского языка и положил прочные основы молдавской церковной письменности.
  Эпоху господства у молдаван церковнославянского влияния нельзя представлять временем совершенного изгнания молдавского языка из церкви. В таком случае нельзя было бы говорить о внутреннем, духовном, так сказать, воздействии славянского языка на молдавский. Без сомнения, роль славянского языка была лишь преобладающей; наряду с ним богослужебная практика допускала и народный язык, потому что только при таких условиях из него мог выработаться вполне законченный тип церковного языка. Если бы он, как полагают некоторые, все это время существовал только в устах простого народа, то он так и остался бы всего лишь народным языком. Разумеется, место молдавскому языку в богослужении было отведено самое скромное; но тогда он был еще недостаточно развит для более высокого значения. Тогда он, если можно так выразиться, проходил свою школу, приспособляясь ко всей сложности религиозных и церковно-бытовых понятий. Можно, однако, думать, что уже тогда имелись молдавские переводы кратких церковных служб (вероятнее всего, разных треб: чино-последование крещения, наречение имени младенцу и др.), может быть и некоторых книг Св. писания. В больших славянских службах были, по всей вероятности, написанные славянскими буквами ектении на молдавском языке. Это могло подать мысль к изобретению особой славянской азбуки, приспособленной для молдавской фонетики. Вот эту азбуку мы и видим в настоящее время в молдавских богослужебных книгах. Раз появилась славянско-молдавская азбука — отсюда уже прямой переход к переводу славянских книг на молдавский язык и к началу самостоятельной молдавской письменности. В таких вероятных чертах представляется постепенная эволюция молдавского языка, доставившая ему в конце концов вполне заслуженное независимое положение в церкви.
  Вместе с введением в церковную практику, молдавский язык стал мало помалу приобретать официально-государственное значение. Сначала на нем составлялись всякие частные акты, записи, договоры, а потом стали писаться и указы воевод и господарей. Древнейшим молдавским текстом до настоящего времени считается надпись, сделанная на славянской Псалтыри в 1573-м году. Надпись говорит о том, что эта книга была подарена какой-то церкви ворником Раду и переплетена неизвестным мастером на средства некоей Томашои «для того, чтобы и ее поминали» («ка сэ айбэ ши еа поманэ»). Первыми книгами Св. писания, переведенными на молдавский язык, были шкейская (в Трансильвании) Псалтырь и воронецкий Апостол. Оба перевода относятся к концу XVI века. Не может подлежать сомнению, что существовали переводы, относившиеся к более ранним эпохам, но они или не сохранились, или же не найдены. Указанные также найдены лишь недавно, а до них древнейшими церковными книгами на молдавском языке считались другие, более позднего происхождения. По этому вопросу вообще еще нельзя сказать ничего определенного, исторически достоверного.
  Первые государственные акты на молдавском языке, как установлено, относятся уже ко времени правления господаря Симеона Могилы, отца Киевского митрополита Петра Могилы, — следовательно, не ранее начала XVII века. Переход от славянского языка к молдавскому в церкви и во дворцовых кругах не мог быть внезапным. Еще долгое время спустя после Симеона Могилы славянские акты встречаются наравне с молдавскими, а титул господаря в последних почти всегда наполовину славянский, также как и заключительные строки.
  Так глубоко было уважение молдавского народа к священному языку, который столько времени был языком молдавской церкви. Несомненно, что то же самое имело место в практике церкви,— когда она уже обладала полным кругом молдавских богослужебных книг и пользовалась независимым положением,— по старой памяти, в силу благоговейной признательности долгое еще время возносилась хвала богу также и на славянском языке.
  Va urma…
  Şeteşte FA. Mateevici a fost un mare MOLDOVAN

  Apreciază

  Comentariu de moldovan | 23/03/2011 | Răspunde

  • „Seteste” marlane si rumega bine ce a spus badia Alecu Mateevici
   “Daca ati luat asupra D-voastra sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie sa dati poporului idei adevarate, caci altfel întreg învatamîntul e fara rost.
   Da, sîntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însa facem parte din marele trup al românismului, asezat prin România, Bucovina si Transilvania .
   Fratii nostri din Bucovina, Transilvania si Macedonia nu se numesc dupa locurile în care traiesc, ci-si zic români. Asa trebuie sa facem si noi…
   Trebuie sa stim de unde ne tragem, caci altfel sîntem niste nenorociti rataciti. Trebuie sa stim ca sîntem români, stranepoti de-ai romanilor si frati cu italienii, francezii, spaniolii si portughezii.
   Aceasta trebuie sa le-o spunem si copiilor, si tuturor celor neluminati. Sa-i luminam pe toti cu lumina dreapta…”

   Semneaza ,

   Alexei Mateevici
   (cel despre care va osteniti sa demonstrati ca “nu a slavit asa numita limba romana”!)

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 24/03/2011 | Răspunde

   • Oare de ce va sfiinti voi sa publicati acest articol in romaneste?Va adresati rusilor?Nu stiti limba romana?Chiar asa,cui va adresati voi ,desteptii pamantuluii ?

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 24/03/2011

  • Promovarea din răsputeri şi pe lungă durată a motivației …limbii noastre (cu succes similar se abordează: australiana, austriaca, mexicana, columbiana, braziliana – în fine, nu contează care, la concret) nu mai încetineşte. Mare bătaie de joc, dar uite că demagogia are prestaţie. Teoreticienii contemporani ai existenţei limbii moldoveneşti au făcut să apară mulţime de maldaveni cistâe. În această ordine de idei, imperios necesar este să amintim partizanilor moldovenismului legenda descălecării Moldovei, învățată acum și de copiii din grupele mari de la grădinițe.
   Se ştie că un Voievod român pribeag din Maramurăş, Bogdan, trecuse munţii pe la Cârlibaba, urmând cursul Bistriţei-Aurii mai întâiu, şi apoi al Moldovei, şi se făcuse Voievod al Ţerii Moldoveneşti. …tot aşa de deplin şi neatârnat ca şi Domnul Ţerii-Româneşti (c.1360). (Istoria românilor. Nicolae Iorga. Chișinău. Universitas. 1992. Pag.66). Documentele cancelariei maghiare a regelui Ludovic de Anjou stau mărturie că Bogdan cu feciorii săi și cu drujina a trecut clandestin din Maramureș în Moldova în a.1359 (Curs rezumativ de lecții la Istoria românilor. Igor Ojog, Igor Șarov. Editura Cartdidact. Chișinău. 1997. Pag.81-82.). Rezultă, stimate cititorule, că suntem moștenitorii de drept a unei limbi, mai degrabă maramureşeană (ca să nu-i zicem română!) decât moldoveană.
   Asta în afara faptului că limba moldovenească e atestată cu brio în vechile cronici și surse literare, de care lucru avem cunoștință. Trebuie de luat în considerare însă factorul evoluției în timp, care a făcut ca limbă numită în junețea sa moldovenească să se transforme la maturitate într-o doamnă de o rară frumusețe, pre nume limba românească.
   Devine evident, astfel, că jocul murdar cu denumirea limbii după toponimice conduce în lumea absurdului. Exemplificăm prin 2 probe.
   1. În plină concordanţă cu imaginaţia bolnavă a moldovenismului pur, spaţiul dintre Nistru – Tisa – Dunăre şi Marea Neagră ar cuprinde, eventual, limbile: basarabeană, moldovenească, bucovineană, maramureşană, crişană, bănăţeană, transilvăneană, oltenească, muntenească, dobrogeană.
   2. Pe aceeași lungime de undă, la nivel local (RM) deosebim limbile: cimişliană, criuleană, bubueceană, bugeceana (după Bugeac), durleşteană, drochiană, limba sectorului Botanica, nisporenschii iazâc, tighineană, tiraspoleană, transnistreană, soroceană etc. Denumirea autentică a limbii locuitorilor din orăşelul Ştefan Vodă pare ar fi – ştefanvodeana. Io, cu cei din sat Vânători, Nisporeni, dicutăm, probabil, vânătoreşte. Până la urmă, să determine fiecare limba celor din puzderia de sate cu denumiri neaoşe: Afumaţi, Chilișoaia, Cot, Duşmani, Gîsca, Flămînzeni, Flocoasa, Lingura, Limbeni, Mîrzoaia, Odaia, Pălăria, Pârliţa, Sîrma, Ştiubeieni, Tîrşiţei, Ţambula, Veveriţa, Zberoaia, Zorile… Ori, cucoana Chiriţa ot Bârzoeni, ce limbă vorbea? – bârzoiana. Cum rămâne cu limbile de la Cetatea Albă, Ismail, Cernăuţi, Hotin, ținutul Herța? Finalmente, ne expimăm speranţa că Parlamentul oricum se va descurca şi singur în complexa realitate lingvistică a multietniciii noastre.

   Apreciază

   Comentariu de Mihai | 26/03/2011 | Răspunde

   • Sa adaugam „limba cipriota”,nu greaca,limba „kosovara”nu albaneza,si limbile „vlaha sau voloha”,nu romana…
    Foarte concis a clarificat aceasta problema marele poet si patriot roman basarabean Alexei(Alecu)Mateevici la Congresul invatatorilor basarabeni”din 1917 :
    „Daca ati luat asupra D-voastra sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie sa dati poporului idei adevarate, caci altfel întreg învatamîntul e fara rost.
    Da, sîntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însa facem parte din marele trup al românismului, asezat prin România, Bucovina si Transilvania .
    Fratii nostri din Bucovina, Transilvania si Macedonia nu se numesc dupa locurile în care traiesc, ci-si zic români. Asa trebuie sa facem si noi…
    Trebuie sa stim de unde ne tragem, caci altfel sîntem niste nenorociti rataciti. Trebuie sa stim ca sîntem români, stranepoti de-ai romanilor si frati cu italienii, francezii, spaniolii si portughezii.
    Aceasta trebuie sa le-o spunem si copiilor, si tuturor celor neluminati. Sa-i luminam pe toti cu lumina dreapta…”

    Mercenarii „maldavanismului”spun ca spusele acestui mare roman sunt „nascocirile rominilor”(am pastrat grafia lor).Va puteti delecta intrand pe situl „patriotism md”si veti putea citi un articol in care se spune ca de fapt Mateevici credea in existenta ” limbii maldavane”. Acum aceeasi patrioti il scott si pe Ion Creanga un mare patriot „maldavan”,uitand ca el este autorul abecedarului in care afirma cu tarie limba romana….

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 27/03/2011

 3. Un articol foarte bun.
  Bravo

  Apreciază

  Comentariu de 3.14Photo | 29/10/2012 | Răspunde

 4. Eu nu cred ca a murit de moarte buna.

  Apreciază

  Comentariu de Nelu Apostol | 30/04/2015 | Răspunde

 5. Felicitari pentru articol.

  Apreciază

  Comentariu de Nelu Apostol | 30/04/2015 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: