CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Discursul lui Adrian Păunescu cu prilejul conferirii titlului de membru de onoare al Academiei de Științe al Republicii Moldova. „Nu mă mai satur să mă bucur de acest dar al firii: limba română”.

La 30 august curent, în ajunul Sărbătorii Naţionale „Limba Noastră cea Română”, Academia de Ştiinţe a Moldovei i-a conferit scriitorului român Adrian Păunescu titlul de membru de onoare al Academiei de Ştiințe a Moldovei. În aceeaşi zi, prin decret prezidenţial, scriitorul a fost decorat cu „Ordinul Republicii”. Mai jos publicăm, cu prescurtări, discursul lui Adrian Păunescu, rostit cu ocazia acordării distincţiei onorifice, pentru promovarea consecventă a valorilor culturii, istoriei şi tradiţiilor naţionale autentice.

 

Onorată Academie, domnilor oameni de cultură şi ştiinţă,

Ar trebui să fim liniştiţi, din moment ce, după cum stă scris în Ioan, „La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul”. Dar putem fi liniştiţi, când această sfântă taină o ştiu toţi şi par dispuşi să o folosească în interesul propriu?

Înrobirea limbilor a fost efectul pervers al supremului adevăr, că la început a fost cuvântul. Ca un ostaş credincios şi onest, cultul limbii a devenit prizonier şi a fost schingiuit să-şi piardă înţelesul. Dincolo de războaiele devastatoare, nu s-a potolit o clipă războiul cuvintelor.

Punerea unui popor sub semnul altei limbi decât cea pe care i-o dăduse Dumnezeu n-a fost mai morală decât agresiunea împotriva unor teritorii şi asumarea prin forţă a bogăţiei altor pământuri. În acest coşmar trăieşte şi moare lumea de mii şi mii de ani. Aşa trăim şi noi, sub toate structurile şi provocările care ne înconjoară.

Limba dacică şi limba latină au intrat într-o osmoză profundă, ca să cuprindă înaltul şi adâncul fiinţei româneşti.Dar trăim într-un bloc european cu pereţii subţiri. Divina limbă română n-a putut să nu fie, din când în când, în cursul formării şi al practicării ei, intersectată de influenţe slave, maghiare, germane, franceze, poloneze, evreieşti, turceşti, greceşti.

Acestea au dat un farmec aparte limbii noastre. Şi un plus de credibilitate. E o limbă vie, care nu-şi refuză nici măcar câteva ore de boemă, dar, în esenţă, românii din Alba-Iulia, Chişinău, Baia Mare, Timişoara, Cernăuţi, Craiova, Orhei, Cluj-Napoca, Ploieşti, Mureş, Constanţa, Iaşi se înţeleg, esenţial, în aceeaşi limbă română.Înapoi, peste Prut…

În urmă cu şase decenii şi ceva, măicuţa mea, învăţătoarea Floarea Ispas, a trebuit să plece cu abia născutul care eram, înapoi peste Prut, sub presiunea din ce în ce mai dură a frontului.

– Nu-mi închipuiam, zicea tata, că pierderea războiului se va răsfrânge total asupra vieţilor noastre, asupra recoltelor noastre, asupra educaţiei copiilor noştri, asupra calităţii pâinii noastre, asupra pensiei bătrânilor de prin sate şi de prin oraşe, asupra limbii române. Parcă un plan diabolic şi amănunţit a fost pus în operă, timp de două decenii.
– Ce voiau, tată?
– Sovietizarea şi bolşevizarea României.

După 1964, 1965, 1968, iarba proaspătă a învins urmele de şenile şi de abrutizare, românul s-a trezit la o nouă viaţă, peste toate criminalele datorii de război şi cote obligatorii pe care le plăteau ţăranii români.

S-au petrecut, atunci, reforme cu faţa la popor. România îşi recăpătase dreptul unui minim acces la echilibrul mondial. Nu, România nu devenise o ţară capitalistă. Dar era acea ţară din lume care dezvolta raporturi de colaborare cu marile ţări capitaliste ale lumii. Nu ni se micşorau dificultăţile, dar nu mai eram aşa de singuri pe lume. Intelectuali români de toate vârstele au început să călătorească în Occident.

Partea frumoasă a Răsăritului

Cu această ocazie, paradoxal, am descoperit şi partea frumoasă a Răsăritului în mijlocul căruia trăiam. Sâmburii libertăţii ne aduceau în memorie istoria adevărată şi obligaţiile fraterne, faţă de toţi românii. Mari creatori, de pe ambele maluri ale Prutului, şi-au regăsit responsabilitatea în destinul limbii care-i unea pe toţi românii.

S-a spart Gulagul şi frânturi de mesaje ale fraţilor înlănţuiţi au răsunat îndatoritor în noaptea dintre noi. Atunci am început să aflăm numele eroicei poezii, arte şi conştiinţe basarabene, cea care ar merita ea însăşi Premiul Nobel: Vieru, Matcovschi, Damian, Cimpoi, Druţă, Codru, Loteanu, Lari, Costenco, Doga, Hadârcă, Vodă, Aldea-Teodorovici, Vatamanu, Cărare, Teleucă, Suceveanu, Strâmbeanu, Tarlapan, Valeriu Matei, Anatol şi Tudor Chiriac, Josu şi Ciubotaru.

S-a auzit peste toate zăbrelele chemarea lui Dabija: „Doru-ni-i de dumneavoastră / Ca unui zid de o fereastră”.

A luminat continentul puterea dovedită de jertfă a grupului Ilaşcu, când Ilie – condamnat la moarte – a strigat din cuşcă: „Vă iubesc, Popor Român!”.

Pe fondul unei educaţii de familie curajoasă şi corectă, am scris eu însumi poezii care au devenit opere orale, pe toate teritoriile locuite de români. N-aveam voie să fac un singur pas dincolo de Prut, până în august 1990, când – într-un triumf de început de lume – fraţii artişti basarabeni m-au recuperat şi m-au sărbătorit pe 30 august 1990, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, de Ziua Limbii Române.

 De atunci am tot avut conflicte la graniţă cu străjerii imperiului, pentru ca, în 1994, să devin prizonierul lui Smirnov, răpit de legiunea lui la Tighina. Dar ce importanţă mai are?

Prima gură de aer, la Copăceni

Au trecut aproape 67 de ani de la plecarea nou-născutului care am fost din Basarabia. Dar eu prima gură de aer la Copăceni-Bălţi am primit-o de la Dumnezeu.

 Basarabia e şi în structura mea, precum e şi Ardealul, cealaltă zeitate a credinţei mele de român – iubitor de totalitatea românească. Am ştiut şi ştiu câtă dreptate avea Constantin Stere să lase ambelor maluri acest aforism incomparabil: „Nicio picătură de energie morală nu se risipeşte în zadar!”. Dovadă, peste ani, regăsirea noastră în ceea ce e scris la intrarea în Catedrala Reîntregirii de la Alba-Iulia: menirea de a fi împreună a poporului român.

… Mă rog pentru sufletele martirilor basarabeni care au fost aruncaţi şi asasinaţi în gulagurile – siberiene şi nesiberiene – staliniste, pentru credinţa şi lupta lor împotriva ocupaţiei şi bolşevizării, în speranţa libertăţii şi regăsirii naţionale.

Şi mă rog pentru sufletele martirilor ardeleni rupţi pe roată, aruncaţi de vii în gropi cu var nestins, pentru credinţa şi lupta lor. Parcă e un blestem că peste unul dintre poeţii renaşterii basarabene a trecut un camion, ca să-i zdrobească oasele şi credinţa. L-am omagiat şi atunci, de la Bucureşti, îl omagiez şi acum, la Chişinău. Dumnezeu să te binecuvânteze, poete Dumitru Matcovschi!

Totalitatea românească

A fost stigmatul şi a fost nobleţea, norocul destinului meu să caut, încă de tânăr, totalitatea românească. Fie că am găsit-o în forţa destinică a Ardealului, fie că am descoperit-o în tragismul basarabenilor şi bucovinenilor, fie că m-a luminat geniul lingvistic oltenesc, că am auzit Doina mântuitorului nativ-moldovean Eminescu pe râurile interioare, fie că am ucenicit la şcoala de stilistică muntenească, fie că m-a atras înflorirea sudică a spiritualităţii aromâne, n-am pregetat să trec oceanul, în 1970, spre a-l cunoaşte pe Mircea Eliade, marele scriitor şi academician căruia i s-a refuzat Academia. În zile şi nopţi fără seamăn, am realizat împreună un dialog care se înscrie în actele de început ale epocii moderne a istoriei României.

Nu trebuie să vă spun eu cum mi s-a părut că sună, la Chicago, în mijlocul Americii, cursurile sale despre universalitatea miturilor şi legendelor româneşti. Aveam 27 de ani când am aflat uimit ce bogată, nobilă şi modernă este limba română.

 De 40 de ani, mă hrănesc din mărturisirea lui Mircea Eliade: „Scriu în limba română, limba în care visez” şi nu mă mai satur să mă bucur de acest dar al firii: limba română. Nu avusesem până atunci distanţa corespunzătoare pentru a-i măsura altitudinea.

 Dar, dacă omul de cultură, recunoscut ca atare de filosofi şi scriitori de vârf ai omenirii, mi-a procurat această revelaţie, pot la rândul meu să vă spun astăzi dumneavoastră, academicienilor Republicii Moldova, oamenilor de ştiinţă şi de cultură ai acestui pătimit pământ, care a produs lacrimi, istorie şi genii, că am avut norocul să descopăr totalitatea românească nu numai geografic, nu numai istoric, dar şi metafizic, în adâncimile insondabile ale gândului eliadesc.

Lui Eminescu mă închin…

Şi mă închin lui Eminescu, spiritul suprem al totalităţii româneşti: „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”. El este grinda pe care s-a construit neamul. Oricât de multe bariere s-ar aşeza între noi, noi nu ne putem muta din Eminescu, ne regăsim în Eminescu, cifrul secret al eternităţii noastre incoruptibile.

Oricâte reverii ne-ar oferi limba română, nu putem să nu-i cerem iertare, pentru toate stagnările şi laşităţile, pentru toate erorile şi încăpăţânările de care nu totdeauna am ştiut să ne ferim. Aşa se cuvine, cred, să-mi închei mărturisirea de credinţă către Academia Moldovei.

Să rămânem credincioşi rădăcinii noastre, să ne batem pentru dezvoltarea şi prosperitatea ambelor maluri ale Prutului, pentru regăsirea noastră în Europa şi în spaţiul legitim al spiritualităţii româneşti, pentru diversitatea şi integritatea culturii naţionale, pentru unitatea neamului, pentru demnitatea de a fi români – oriunde ne-am afla – şi pentru a continua să visăm şi să gândim în limba română.

(Chişinău, 30 august 2010)

Sursa:Timpul md.

 

05/11/2010 Posted by | ROMANII DESPRE ROMANI | , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

VIDEO DOCUMENTAR :TRANSNISTRIA-GAURA NEAGRĂ A EUROPEI

05/11/2010 Posted by | BASARABIA SI BUCOVINA | , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

SCENARII SUMBRE LANSATE LA KREMLIN ÎN AȘTEPTAREA UNUI RĂZBOI MONDIAL

Kremlinul lanseaza scenarii sumbre in asteptarea razboiului mondial

Marţi, 2 noiembrie 2010

   Kremlinul lanseaza scenarii sumbre in asteptarea razboiului mondial

Perspectivele neimbucuratoare ale dezvoltarii economiei mondiale, precum si preconizatul razboi dintre SUA, Istrael si Iran, care va adanci criza planetara, ii indeamna pe functionarii rusi sa pregateasca din timp opinia publica pentru deziluziile economice ale anului 2011, titreaza “Nezavisimaia gazeta”. Consilierul prezidential de la Kremlin Arkadi Dvorkovici sustine ca intr-un scenariu negativ, cresterea PIB al Federatiei Ruse va fi numai de 1,5-2%, in loc de 4% cat fusese estimat.

Potrivit lui, probabilitatea unui scenariu negativ al dezvoltarii economiei mondiale este de sub 50%.

Guvernul rus si Banca Europeana pentru Constructie  si Dezvoltare se situeaza insa pe o pozitie optimista, considerand ca PIB al Rusiei va creste pana in anul 2011 cu 4,6%. Declaratiile oficiale sunt infirmate insa de experti, considerand ca prognozele acestora poarta mai degraba amprenta unor factori politici.

 “Anul 2011 este un an electoral, iar cele 1,5-2%, despre care este instiintata opinia publica sunt extrem de optimiste si constituie un element de asigurare”, sustine analistul companiei FBK Igor Nikolaev, citat de Inforusia.

Expertul agentiei independente “Investcafe” Anton Safonov presupune ca 1,5-2% constituie varianta cea mai negativa.

Pentru a se traduce in viata, preturile la petrol vor trebui sa scada sub 60 de dolari pe baril, nivelul inflatiei ramanand inalt.

 Deficitul bugetar al anului curent va fi finantat partial pe seama mijloacelor Fondului de rezerva, ceea ce va duce la o crestere a masei banesti, intensificandu-se presiunea inflatiei la nivelul de 8%.

Pe de alta parte, Rusia poate redeveni un important jucator daca va izbicni la finele acestui an asteptatul razboi din Golful Persic, al treilea din zona, dar care poate degenera rapid si in Al Treilea Razboi Mondial. „Sansa Rusiei consta in marea ei forta beligeranta”, spune Anatoli Vitalskevitci, analist militar la Kremlin.

„Atunci se va putea reorienta jocul si pe piata petrolului si pe cea a gazelor naturale”, mai adauga acesta. Printre factorii fundamentali ce influenteaza cresterea economiei indigene din ultimii ani se enumera cresterea pretului petrolului si reducerea treptata a scurgerii de capital. Dar daca in trecut veniturile de pe urma titeiului si gazelor se utilizau pentru stimularea suplimentara a cererii interne, in prezent acestea se folosesc pentru finantarea deficitului bugetar, situatie care se presupune ca va mai dura cativa ani.

Inainte de alegeri, considera analistul, guvernul nu isi va planifica sa reduca in masura insemnata cheltuielile bugetare, ci mai degraba cheltuielile sociale vor creste inainte de alegerile din 2012.

Dar daca guvernul va decide sa combata deficitul bugetar prin reducerea insemnata a cheltuielilor, acest lucru poate duce la incetinirea cresterii PIB pana la 2-2,5%.

SURSA

05/11/2010 Posted by | POLITICA | , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: