CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ADEVĂRUL DIN DIN ARHIVELE R.MOLDOVA-DOCUMENTE DIN TIMPUL RĂZBOIULUI

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL – DOCUMENTE DE ARHIVA – Partea a 13-a

 luni, 11 octombrie 2010

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

Alexandru Moraru „ BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”

(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )

– Partea a 13-a  –

Documentul 61

PARCHETUL TRIBUNALULUI CHILIA

RECHEZITOR

Nr. 10

          Noi, Primul-Procuror al Tribunalului Jud. Chilia

Văzând că din actele alăturate, adresate în contra numitului Babenco Terente Ananei, român, de origine rus, major de 39 ani, din Comuna Caramahmet jud. Chilia, rezultă că sunt indicii suficiente că a comis faptul de complicitate la delcitul de incendiu, prevăzut şi penat de art. 121 c.p. conbinat cu art. 353 cod penal, prin aceea că în timpul retragerei bolşevicilor din Basarabia, în seara de 8-9 Iulie 1941, a asistat şi ajutat la incendierea morii lui Iacob Cazacenco din Comuna Caramahmet, moara în valoare de circa 6.000.000 lei.

Văzând art. 224 din codul de procedură penală Mihai I, cerem d-lui Jude Instructor să binevoiască a proceda la instruirea afacerii, cu concluziuni de arestare, faptul fiind grav, fiind teamă de dispariţie şi arestarea fiind în interesul Instrucţiei susnumitului inculpat şi a martorilor.

Se alătură dosarul cu actele dresate de şeful Postului de Jandarmi Caramahmet Jud. Chilia.

Dată la parchetul nostru din Palatul Justiţiei astăzi 4 decembrie 1941

L.Ş. Prim-procuror, delegat,

          (Remus Tomşa)                                                            Prim Secretar

             (semnătura)                                                                          (semnătura)

Documentul 62

ROMÂNIA

Parchetul Trib. Chilia

Nr. 912

1941 luna Decembrie ziua 8

Domnule Procuror General,

           În conformitate cu dispoziţiunile art. 195 procedură penală avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că Legiunea de Jandarmi Chilia pe lângă adresa N. 6345 din 8 decembrie 1941 ne-a înanintat lucrările dresate de Şeful Secţiei de Jandarmi Tătăreşti Jud. Chilia contra indivizilor Gaidargi M. Constantin şi Ivanov C. Dumitru, învinuiţi pentur faptul de mituire, precum şi suma de trei mii lei corp delict.

           Contra sus numiţilor indivizi am deschis acţiune publică.

           Contra lui Gaidargi M. Constantin pentru faptul prevăzut şi penat de art. 1 din Decretul lege pentru modificarea art. 250 c.p., publicat în Monitorul Oficial N. 286 din 2 decembrie 1941 prin aceea că în seara de 4 decembrie 1941 a oferit drept mită suma de trei mii Şefului de Post al Comunei Deljiler pentru a-i da autorizaţie să deschidă casa de rugăciuni a baptiştilor din acea comună, numitul fiind adept al acestei secte.

           Contra lui Ivanov C. Dumitru pentru faptul prevăzut şi penat de art. 121 cod penal, combinat cu art. 1 din Decretul Lege pentru modificarea art. 250 c.p. publicat în Monitorul Oficial N. 286 din 2 decembrie 1941, prin aceea că a asistat şi ajutat pe coinculpatul Gaidargi Constantin la comiterea delictului de mituirea, strângând trei mii lei de la locuitorii baptişti, bani pe care i-a dat inculpatului Gaidargi Constantin care la rândul săi i-a oferit drept mită Şefului de Post al Comunei Delijer.

           Afacerea a fost trimisă Domnului Jude Instructor local pentru instruirea, cu concluziunile noastre de arestare, faptul fiind grav şi fiind necesar deţinearea în interesul instrucţiei .

           Totodată, avem onoare a vă înainta şi o copie după rechezitorul emis în cauză, spre cele legale.

L.Ş. Procuror delegat,

(Remus Tomşa)                                                                            Secretar,

(semnătura)                                                                    (semnătura)

Domniei Sale

             Domnului Procuror General de pe lângă

 Curtea de Apel Chişinău


Documentul 63

Notă telefonică

Nr. 6171 din 8 decembrie 1941

Poliţia oraşului Soroca

Către

Inspectoratul regional de Poliţie Chişinău

           Ordinul telefonic Nr. 14735/941 raportăm că în acest oraş se mai găsesc următoarele evreice:

1.    Perla Zeilic Sorochin de 36 ani căsătorită legitim la 15 Iunie 1940 cu Ion   Afanasie Coman, român, nu este botezată, locuieşte în str. Cituz nr. 14

2.    Elena Bogferman de 43 ani trecută la creştinism şi căsătorită legitim la 18 august 1918 cu Timofte Neamţu, român, locuieşte str. Regelui Carol Nr. 13

3.    Clara Iacob Crischer de 46 ani trecută la creştinism la 18 august 1917 obţinând numele de Claudia şi căsătorită legitim la 17 iulie 1917 cu Timofte Ciobanu român în prezent decedat, locuieşte str. Princepele Carol Nr. 12

4.    Elena Chitroser de 28 ani căsătorită legitim în anul 1939 cu Mihail Lazu român actualmente aflat în Rusia unde a fost dus de autorităţile sovietice.

           Numita la 16 Iunie 1941 a trecut la creştinism împreună cu sora sa Claudia de 13 ani şi un fiu Eugen de 6 ani toţi trei locuiesc în str. General Văitoianu.

           ŞEFUL POLIŢIEI

 Gh. Petreanu

 (semnătura)

Documentul 64

Notă telefonică

Nr. 6171 din 9 decembrie 1941

Către

Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău

           Ordinului telefonic Nr. 14735/1941 şi urmare raportului nostru telefonic  Nr. 6171 din 8 Decembrie 1941 raportăm că în acest oraş se mai găseşte evreica MARGARITA STOSSEL de 43 ani, căsătorită legitim în anul 1925 cu Dr. Ursu Vasile român şi trecută la creştinism la data de 2 august 1936. Locuieşte în strada Regina Maria nr. 78.

           Şeful Poliţiei

           (semnătura)


Documentul 65

ROMÂNIA

PREFECTURA JUD TIGHINA

Nr. 7009

15 decembrie 1941

Circulară

Către

Pretura plăşii Taraclia

           Motivat de ordinul Nr. 56/941 al Guvernământului Basarabiei, Directoratul Afacerilor Administrative, avem onoare a vă trimite, mai jos în copie, ordinul Ministerului Afacerilor Interne, Nr. 11707/941, cu anexele ei, primit pe lângă ordinul Preşidenţiei Consiliului de Miniştri, Nr. 173/C.B.B.T., confidenţial, rugându-vă să binevoiţi a lua cunoştinţă şi a dispune măsuri de executare, când va fi cazul.

           L.Ş. PREFECT                                                  Şeful cancelariei,

             (semnătura)                                                         (semnătura)

Copie după adresa Nr. 1107/941 a Ministerului Afacerilor Interne.

           În conformitate cu ordinul D-lui Ministru al Afacerilor Interne:

           Am onoare a vă trimite, alăturat, în copie, ordinul Preşedenţiei Consiliului de Miniştri Nr. 4082/1941, însoţit de o notă informativă, rugându-vă să binevoiţi a dispune executarea ordinului în rezoluţie a Domnului Mareşal Antonescu.

           SECRETAR GENERAL

           COLONEL /SS/ n. Pătruţoiu

Copie de pe adresa Preşedenţiei Consiliului de Miniştri nr. 4082/M. din 19 Noiembrie 1941, către Ministerul Afacerilor Interne Nr. 11707 din 20/XI/1941.

           La buletinul DVS. Nr. 283 din 17 Noiembrie 1941 (pag. 5), cu onoare vă trimitim alăturata notă informativă, referitoare la activitatea iredentistă a cercurilor ucrainene din Capitală.

           Pe această notă, Domnul Mareşal Antonescu, Conducătorul Statului, a pus următorul ordin în rezoluţie:

           „Cui nu-i place în ţara românească, să plece. Cine se amestecă, şi să tragă consecinţele.”

           Deci Ministerul de Interne le va da avertisment şi dacă continuă să mai aibă gură, afară din ţară, sau în lagăr.

           Vă rog să binevoiţi a dispune.

                      D.O.

           ŞEFUL CABINETULUI MILITAR

           Colonel, /ss/ Davidescu

           p. conformitate:

           Şef de Cabinet, Căpitan (ss) P. Băleanu

Copie de pe nota informativă.

          Cercurile emigrante ucrainene din Bucureşti, îşi exprimă nemulţumirea deoarece Guvernatorul civil al Transnistriei a aprobat ca în această Provincie să se vorbească pe lângă limba oficială română şi limbile germană şi rusă.

           Ucrainenii susţin că în Transnistria afară de români cari vorbesc limba moldovenească – majoritatea populaţiei este formată din ucraineni şi în nici un caz de populaţia rusă.

           Faptul că s-a permis să se vorbească limbă rusă, este interpretat în sensul că Statul Român caută să deznaţionalizeze populaţia ucraineană, din această provincie.

 p. conformitate:

 (semnătura)

Documentul 66

GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI

DIRECTORATUL ECONOMIEI NAŢIONALE

CHIŞINĂU                                                                                    Confidenţial

Pretura Taraclia

Judeţul Tighina

           Avem onoarea a vă trimite mai jos în copie, adresa Preşedenţiei Consiliului de Miniştri – Cabinetul Militar – Nr. 4411/M/1941, cu privire la hotărârea luată de Domnul Mareşal Antonescu asupra măsurilor ce urmează a se lua în vederea reorganizării comerţului şi mica industrie, mai ales în mediul rural transmisă acestui Directorat cu adresa Nr. 15792/1941, a Preşedenţiei Consiliului de Miniştri şi înregistrată la noi sub Nr. 4721/941.

           L.Ş. p. DIRECTORUL ECONOMIEI NAŢIONALE

 INSPECTOR COMERCIAL

           (semnătura)

Copie, după adresa Preşedenţiei Consiliului de Miniştri – Cabinetul Militar – Nr. 4411/M. 1941 – CONFIDENŢIAL-

           În şedinţa de colaborare ţinută la Statul Major al Armatei, s-a adus la cunoştinţă Domnului Mareşal Antonescu, că prin evacuarea evreilor din Bucovina şi Basarabia, comerţul şi mica industrie au fost aproape dezorganizate.

           Zdruncinarea produsă astfel vieţii economice s-a simţit mult în sânul populaţiei, mai ales în mediul rural.

           Pentru înlăturarea acestui neajuns s-a propus şi Domnul Mareşal Antonescu a aprobat următoarele măsuri:

1.    Să se reorganizeze comerţul şi industria la sate, făcându-se apel la români şi îndeosebi la tineret.

2.    Statul şi Instituţiile de credit sprijinite de Stat să acorde credite românilor destoinici, care doresc să întemeieze un comerţ sau o mică industrie în provinciile desrobite, iar invalizii de război, subofiţerii pensionari, tinerii absolvenţi ai şcolilor practice comerciale şi industriale, vor trebui să fie preferaţi.

3.    Pe lângă firmele individuale să fie sprijinită averea şi dezvoltarea cooperativelor organizate pe comune sau pe judeţ.

4.    Paralel cu măsurile pentru sprijinirea românilor de a organiza întreprinderi comerciale şi industriale, este necesar a se lua altele care să împiedice pe minoritari de a se infiltra în viaţa economică a satelor şi a provinciilor dezrobite.

           Această ultimă măsură, dat fiind natura ei, trebuie luată şi aplicată cu toată discrețiunea, dar şi cu multă hotărâre.

           D.O.

           ŞEFUL CABINETULUI MILITAR

Colonel /ss/ R. Davidescu

 p. conf.

 M. Stavilla

 (semnătura)

– VA URMA –

Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna-Basarabiei.ro (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Publicitate

11/10/2010 Posted by | DIVERSE | , , , , , | Lasă un comentariu

Datoriiile istorice ale Germaniei faţă de România ,o analiză legată de contextul actual

O analiza prin prisma contextului actual: Datoria Germaniei faţă de România Mare

 

O analiză a contextului actual, care ține cont de ultimele informații:

Apar indicii privind anumite datorii ale unor terțe țări către România, în urma unor acorduri comerciale din perioada interbelica.

01) În urma unor contracte bilaterale semnate în perioada interbelică, Germania datorează României minim 18 miliarde euro (datoria plus dobânzile aferente), clauzele sunt încă vagi, iese în evidenta faptul ca, în protocoalele conferinței de pace sa stabilit în grupul marilor puteri, ca datoriile Germaniei sa fie onorate în mărfuri , nu în lichidități (valuta forte)(detalii pe legăturile anexate).

01a) Tezaurul României sechestrat/confiscat de Uniunea Sovietica nu este pe agenda de discuții a politicienilor și BNR-ului.

01b) Anumite informații indica faptul ca în perioada interbelică România a avut mai multe concesiuni în diverse zone ale lumii, deocamdată datele acumulate pe aceasta tema sunt vagi…

Nota-01 : Anumiți formatori de opinie tind sa atribuie BNR-ului, rolul de beneficiar direct al datoriei Germaniei către România …….

 Reașezarea controlata a structurilor politico-economice mafiote actuale

02) Clasa politica postdecembrista, metamorfozata din fosta nomenclatura comunista, securiști, speculanți, escroci, demagogi, oportuniști, etc., își reformează structurile în circuit închis, promovând pe linie succesorala, odraslele.

02a) Structurile politico-economice coagulate după decembrie 1989 s-au desfășurat conform unui plan de organizare în adâncime, complex, ocupând spatial politic, economic, financiar, prin trei mari ramificații: FSN1(PD-L, ex : PD), FSN 2(ex: FDSN, PDSR, PSD) si FSN-3 (falsul istoric PNL).

Fiecare din aceste ramuri economico-politice (găști mafiote) au aspirat anumite formațiuni, și au generat mini-structuri satelite, politice( PRM, PC, UDMR, PNG, PNTCD, PIN, UNPR, etc), civice (ONG-uri, Sindicate, etc), economico-financiare (Instituții căpușe, Trusturi , Agenții, Fonduri, etc), prin care sa creeze diversiuni, manipulări, deruta, cu un singur obiectiv major, păstrarea controlului, spoliarea țării, menținerea poporului în ignoranta și sclavie.

02b) După 11 septembrie 2001 (World Trade Center!), sa intrat într-o etapa sensibila la nivel geo-politic mondial, criza economica-financiara era previzibila pentru inițiați de la mijlocul anilor ’90, extinderea UE de la 15 la 27 de membri (conform unui plan de lunga durata de acaparare a unor noi piețe de desfacere), a devenit o problema majora a membrilor UE-15 (ce-i ce constituiau uniunea înainte de extinderea din 2004), criza va dura cel puțin zece ani de acum încolo, degenerând în criza politica a instituțiilor UE și a unor pivoți ai uniunii (cum  tema este complexa, nu poate fi rezumata în aceasta sinteza)…

03) Ținând cont de aspectele de fond ale ultimilor evoluții pe scena sociala, politica, economica-financiara românească, pot fi evidențiate anumite desfășurări în mai multe forme dimensionale ce interacționează asupra formelor primare ale sistemului actual, cu o singura constanta majora, controlul statului.

03a) Restructurarea structurilor politice (executive, legiuitoare, judecătorești, administrative), diminuarea la 2/3 a numărului agenților de influenta, etc. se impunea din prisma faptului ca resursele financiare ale statului fiind administrate numai pentru consumul lăcustelor (căpușe), au început sa diminueze drastic, instabilitatea sistemului heteroclit nu permite supraviețuirea actualilor actori emanați din eșaloanele vizibile și obscure ale camarilei comuniste (nomenclatura), sa facă față presiunii sociale și apariției unor forte novatoare (populare), pe scena politica.

03b) Începând din 1990 aprox 7 milioane de cetățeni romani au luat drumul pribegiei, jumătate s-au întors, cealaltă jumătate sa integrat s-au este pe cale de a se integra în societățile de adopție, interacția produsa cu alte culturi și civilizații, a celor câteva milioane de romani, a anulat efectul de spălare a creierului efectuat de mass-media românească de-a lungul anilor.

Acest fapt ce creează o situație extrem de periculoasa la adresa structurilor ce controlează statul roman, contestarea directa a ‘’autorităților uzurpatoare’’, revendicările la scena deschisa,  pot lua o forma organizata, fapt ce ar anihila sistemul actual format din aprox 30 000 de cadre ale structurilor politico-economice mafiote.

03b) Acțiunile/spectacolele mediatice livrate de conglomeratul politico-economic prin structurile vizibile (‘’partide și politicieni’’) desfășurate în ultimii ani, fac parte dintr-un scenariu complex, regizorii și actorii își dau toata silința sa captureze atenția opiniei publice (sa fie crezuti pe cuvânt, aprobati sau dezaprobați).

Pe fondul acestor diversiuni/manipulări, sa lucrat intens la absorbția unor fonduri de consum în circuit închis : împrumuturile de la FMI și Banca Centrala Europeana, artizanul/intermediarul direct, unul din pivoții sistemului, BNR-ul, este beneficiar și protectorul actualului sistem mafiot.

Sumele împrumuturilor sunt aproximativ egale cu valoarea ce o datorează Germania României, adusa la cunostința opiniei publice evaziv, recent.

Ipoteza indica ca o anumita facțiune a structurilor politico-economice avea cunostință de multa vreme de acest fond existent, în acest context și-a permis sa efectueze împrumuturi imense fata de instituțiile internaționale, creând panică socială, aservind România și generațiile viitoare la plata acestor împrumuturi, luând ostatec poporul roman, scopul real fiind de deturnare a fondurilor împrumutate către pușculița mafiei politico-economice, mizând pe fondul existent la germani pentru a acoperi deficitele, dobânzile, împrumuturile, etc.    

03c) O mare diversiune, fabricata în laboratoarele ‘’adevărului’’,  falsul partid politic al OTV-ului , este intens mediatizata, cu scopul de a induce în eroare, a manipula și deruta cetățenii lipsiți de informații, mass-media încearcă cu disperare sa ascundă adevărata organizare inițiată de Dr. Constantin Cojocaru, Partidul Poporului, impunând un embargo total asupra proiectului pentru România și autorului.

03d) Toate acțiunile scenariului pus în practică cu  cinism, viclenie, machiavelism de către regizorii (sforarii) sistemului politico-economic mafiot, sunt sortite în final unui mare eșec, vor pierde, dar cel care va plăti tributul din nou, va fi poporul, însă cel care a suferit sute de ani în tăcere, poporul, va rupe lanțurile…….intrarea în rezonanta a grupurilor cetățenești anti-sistem este perceptibila, lovitura coordonata simultan va anihila definitiv sistemul mafiot ( rețeaua sepiilor), ce a uzurpat statul de drept. 

Comunicat G.I.N.T.A.

Atenționare-Punere în GARDA (adresata mafiei politico-economice)

04) Fondul existent, datoria Germaniei fata de România, nu aparține statului roman uzurpat, nu-i predestinat BNR-ului (pentru al sifona), este al poporului român, sacrificiile generaților interbelice au permis crearea sa, fondul constituie de drept și de fapt (de facto), o parte a  fondului Reîntregirea (fond ce va permite Reîntregirea Tarii, în hotarele din 1940).

05) Uzurpatorii statului postdecembrist și-au arătat obedienta în fata unor interese străine de țară în anii ’90, Basarabia mergea hotărâta la reîntregirea ŢĂRII, trădătorii de la București au semnat tratate și protocoale (Ion Iliescu, Emil Constantinescu, ca reprezentanți ai clanurilor mafiote ce s-au erijat în stăpânii destinului unui popor), pentru a zadarnici acțiunile patrioților români ( chiar dacă au fost și anumite persoane favorabile unirii, în rândurile structurilor politice de la București, sunt deopotriva vinovați, nu au denunțat trădarea, nu au luptat fățiș împotriva acțiunilor ticăloase ale puterii neo-comuniste reașezate).

Nota : Atenție !!!

Precizare: fondul ce constituie datoria Germaniei fata de România, acumulat în perioada interbelica, a fost generat de România Mare (a nu se confunda cu simbolul plagiat/uzurpat de impostori, gen Vadim Tudor, alias Alcibiade), deci are același proprietar de drept, România Mare, mai multe explicații de fond aici : http://www.voceapoporului.net/ginta/explicatii/1-explicatii/4-protest-sinteza-adresat-lui-clinton-pentru-primirea-lui-iliescu-septembrie-1995.html

Legaturi pe articole din presa, ce trateaza stirea privind descoperirea datoriei Germaniei fata de Romania :

Capitalul german din Romania si rolul sovromurilor in „cooperarea” germano-rusa: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=710

Radu Golban, despre datoria istorică a Germaniei: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=711

România a plătit URSS daune pentru Germania hitleristă până în 1975: http://www.voceabasarabiei.net/index.php/stiri/politica/9734-romania-a-pltit-urss-daune-pentru-germania-hitlerist-pan-in-1975

Germania datoreaza BNR peste 18 miliarde de euro. Banii reprezinta datorii neachitate dintr-un contract semnat in 1939 : http://hymerion.ro/2010/08/20/bnr-ar-putea-recupera-din-germania-peste-18-miliarde-de-euro-banii-reprezinta-datorii-neachitate-dintr-un-contract-semnat-in-1939.html

Radu Golban: România trebuie să înceapă tratativele cu Germania pentru recuperarea datoriei de 18 miliarde de euro : http://www.curentul.ro/2010/index.php/2010082748051/Interviu/Radu-Golban-Romania-trebuie-sa-inceapa-tratativele-cu-Germania-pentru-recuperarea-datoriei-de-18-miliarde-de-euro.html

Autor: Valentin Cojocaru

CITITI SI :

11/10/2010 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , | Un comentariu

Perspectivele influenţei Rusiei în Republica Moldova.The outlook for Russian influence in Moldova

Perspectivele influenţei Rusiei în Republica Moldova

11 October 2010

Quantcast

Acum,când  alegerile parlamentare din Moldova se apropie în noiembrie,această  ţară mică, dar strategic semnificativă  care a aparținut  fostei Uniuni Sovietice a devenit un câmp de luptă între elementele cheie pro-rusești şi cele pro-occidentale şi susţinătorii lor din Moscova şi din  Occident.

 Dar adevarata intrebare – dincolo de alegeri – este dacă Rusia va putea să influenţeze tânăra generaţie, care nu se mai identifică  cu Moscova așa um se întâmpla cu  generaţia mai în vârstă. Aceste alegeri  vor servi ca un test important pentru menținerea Rusiei pe teritoriul Moldovei in viitor.

Moldova atrage atenţia puterilor din afara , datorită poziției sale strategice, între munţii Carpaţi şi Marea Neagră. Această regiune a fost în trecut un câmp de luptă între Rusia şi puterile din sud-estul Europei, care astăzi înseamnă România şi prin extensie,,în sens mai larg ,Uniunea Europeană .

România are legături profunde culturale şi tradiţionale cu Moldova și și-aşi-a îmbunătăţit relaţiile politice şi de securitate cu această țară, în timp ce Rusia are trupe staţionate pe teritoriul Republicii Moldova  în Transnistria separatistă . Germania privește Transnistria ca pe o problemă-cheie pentru negocierile în curs privind pachetul de securitate Uniunea Europeană-Rusia, care este un element cheie în discuțiile  din Comitetul Politic şi de SecuritateUE-Rusia.

 Germania a cerut Rusiei să îşi retragă trupele din Transnistria ca o condiţie prealabilă pentru acest format de securitate, şi într-un  sens mai larg privește răspunsul Rusiei ca un test pentru reușita noului  forum.

Source: KyivPost

The outlook for Russian influence in Moldova

With Moldova’s parliamentary elections approaching in November, the tiny but strategically significant former Soviet country has become a key battleground between pro-Russian and pro-Western elements and their respective backers in Moscow and the West.

Russia has maintained the upper hand in this struggle for influence by strengthening its own allies in the country and dividing the pro-European bloc. But the real question — beyond the elections — is whether Russia will be able to influence the younger generation, which does not identify itself nearly as much with Moscow as does the older generation. This will serve as an important test for Russia’s hold over Moldova in the future.

Moldova draws the attention of outside powers due to its strategic location between the Carpathian Mountains and the Black Sea. This region has historically been a battleground between Russia and powers in southeastern Europe, which today means Romania and by extension the wider European Union.

Romania has deep cultural and traditional links to Moldova and has enhanced its political and security relationship, while Russia has troops stationed in Moldova’s breakaway territory of Transdniestria. Germany has weighed in, isolating Transdniestria as a key issue for the ongoing negotiations on the European Union-Russia security pack, which is an element of the nascent EU-Russia Political and Security Committee. Germany called for Russia to remove its troops from Transdniestria as a prerequisite for this security format, and more broadly as a test for whether the new forum would succeed.

The larger geopolitical questions about Moldova’s future follow 18 months of internal political paralysis. A series of elections in 2009 failed to produce a large-enough majority (61 seats out of 100) in the parliament for either of the two major parties/blocs — the pro-Russian Communists and the four pro-European parties that make up the Alliance for European Integration — to name a president.

Because of this, Moldova has been without a true head of state throughout this 18-month stalemate. Since the Alliance for European Integration gained more seats in the elections than the Communists in absolute terms, the prime ministry was given to the head of the Alliance for European Integration, Vlad Filat, and the acting presidency was assumed by another pro-European, Mihai Ghimpu. But without the majority and its associated political legitimacy, the pro-European bloc has had a very weak mandate to rule the country.

With the political situation in Chisinau stalemated, the struggle for influence in the country is heating up. In just the past few months, Moldova’s pro-Western leadership has publicly called for Russia to remove its troops from Transdniestria, while Ghimpu made a controversial decree establishing June 28 as “Soviet Occupation Day” in the country (a move which has since been reversed by Moldova’s Constitutional Court).

For its part, Russia temporarily banned Moldovan wine and mineral water exports and enlisted its newly regained partner, Ukraine, to assist in pressuring Moldova. The pro-Western Moldovan leadership responded by further reaching out to Romania. The Alliance for European Integration then sponsored a referendum that called for the direct election of the president in order to break the deadlock in the parliament, but this referendum failed due to low voter turnout, undoubtedly influenced by Russian and Communist party calls to boycott the vote.
Following the failed referendum, Moscow has gone even further with its strategy to consolidate influence in Moldova by dividing the pro-European coalition and making sure it has sway with every major coalition player. It has helped Russia that this coalition is fractured to begin with, as several of the leaders, including Filat, are more concerned with advancing their own personal and party interests ahead of those of the coalition. Russia also signed a party with another coalition leader, Marian Lupu, a former Communist leader who switched sides to the European coalition for political gains but never got the desired results — thus essentially becoming a free agent willing to work for the highest bidder.

According to STRATFOR sources, Russia has asked former president and Communist leader Vladimir Voronin to throw his weight either behind Lupu or to build a coalition with Filat after the elections, which could deliver a fatal blow to the pro-European coalition. Either way, the loser in all of this will likely be the country’s acting and ardently pro-Western (specifically pro-Romanian) president, Ghimpu, whose popularity has been in decline.

But while Russia is setting the stage to resurge in Moldova, the truth is that on the ground, Russian influence never left. Though the Alliance for European Integration has governed the country for the past 18 months, it has been a weak interim government and has had relatively little success. The government’s primary backer, Romania, has not set up a grassroots movement capable of significantly boosting its position on the ground in Moldova. According to STRATFOR sources, the United States asked Romania to set up nongovernmental organizations, media outlets and investment funds in the country, but Romania has not been successful in its pursuits in large part because of an ongoing economic and political crisis within its own borders.

Germany, which as the most important player in the European Union ostensibly shares the aims of the pro-European coalition, had previously said Russia must remove its troops from Transdniestria in order for the prospective EU-Russian Political and Security Committee to proceed.

However, because of Berlin’s growing ties with Moscow in other fields, this is proving not to be the redline it had appeared to be. STRATFOR sources report that Germany’s representative on the issue, Patricia Flor, told Russia that if Moscow could get a resolution between Transdniestria and Moldova started then Germany would be more acquiescent to Russia’s renewed influence in the country. Germany also said that if Russia could get such a resolution started then the rest of the European Union would see it as a positive step in security assurances to Europe, strengthening the EU-Russian Political and Security Committee and potentially allowing Berlin to get more support from fellow EU member states on the Russian proposal for a new European Security Treaty. And the United States simply has not shown any direct interest in the country, distracted by its involvement in the Middle East.

That Russia will continue to be the dominant external power in Moldova is all but a given. But while Russia has deep ties with the older Moldovan generation who lived through the Soviet era, the important question is whether Russia can start to influence the new generation, which considers itself much more pro-Western or actually tied to Romanian identity (in terms of culture, rather than the Romanian state). This younger generation does not identify with the Soviet past. Concentrated though not exclusively based in the capital, this group is also tech-savvy, (as demonstrated by the “Twitter revolution” in Chisinau last year following elections).

Russia has tried to influence this younger population, as can be seen by Moscow expanding its ties with non-Communist parties, but this is an area where Russia has only recently begun its efforts. Ultimately, the degree to which Moscow will focus its resurgence on winning over this generation will determine its influence in Moldova well beyond the upcoming elections.

11/10/2010 Posted by | PRESA INTERNATIONALA | , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: